Husk mig
▼ Indhold

Greta ThunbergSide 2 af 4<1234>
07-01-2020 19:07
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Når Gretha Thunberg kalder global opvarmning for en eksistentiel trussel for menneskeheden, så er det rendyrket dommedags profettier. Tilsvarende er det rendyrket hykleri, når hun på FNs talerstol giver udtryk for, at vi er på vej imod ragnarok p.g.a. vores CO2-udledning. Det stemmer overhovedet ikke med det vi objektivt kan se og måle.

Fakta er således, at det går bedre og bedre for os mennesker. Bl. a. stiger den gennemsnitlige levetid for os mennesker på næsten hele kloden. Antallet af mennesker som lever i dyb fattigdom falder og falder. Antallet af mennesker som mister livet p.g.a. naturkatastrofer m. m. er faldet kraftigt igennem de sidste 100 år, og fortsætter med at falde. Samtidigt bliver denne klode langsomt men sikkert grønnere og grønnere og tilsvarende mere frodig p.g.a. af både et højere atmosfærisk CO2-indhold og global opvarmning. Det globale BNP stiger fortsat med lidt over 3% pr. år. Befolkningstilvæksten er kun på ca. 1 % pr. år og er i øvrigt svagt faldende. Det betyder, at vi som gennemsnit bliver rigere og rigere og at vi således bliver bedre istand til at klare de udfordringer, som vi står overfor. Herunder også naturkatastrofer og andre klimarelaterede udfordringer. Derfor er der god grund til at forvente at vil antallet af mennesker som mister livet p.g.a. naturkatastrofer med mere vil fortsætte med at falde. Vi bliver med andre ord bedre og bedre til at beskytte os imod naturkatastrofer af både den ene og anden slags.

På baggrund af det ekstremt stor modsætningsforhold der er imellem hvad Gretha Thunberg siger og det vi rent faktisk kan se og måle, så er det således helt på sin plads at kalde hende for både en hykler og en dommedagsprofet. Jeg vil derfor fortsætte med at kalde hende for både en stor hykler og en stor dommedagsprofet.
07-01-2020 22:06
Peter Villadsen
★★★★★
(2629)
På baggrund af det ekstremt stor modsætningsforhold der er imellem hvad Gretha Thunberg siger og det vi rent faktisk kan se og måle, så er det således helt på sin plads at kalde hende for både en hykler og en dommedagsprofet. Jeg vil derfor fortsætte med at kalde hende for både en stor hykler og en stor dommedagsprofet.


Sjovt nok kan man være enig eller uenig i Greta Thunbergs, men at bruge sin tid til fordømmelse er meningsløst.
Greta Thunberg siger jo tydeligt: lyt til forskningen!
Deri har hun helt ret, når man ser Jørgen Petersens ekstreme og helt igennem udokumenterede indlæg.
Så lyt til forskningen - jeg har her helt enig med Greta Thunberg (og alle andre fornuftige mennesker).
07-01-2020 22:10
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
I glemmer bare de helt vanvittigt store uoverensstemmelser der er imellem alle de positive ting der hele tiden sker på den ene side, og hvad der bliver fremført af dommedagsprofetier på den anden.
08-01-2020 00:28
Peter Villadsen
★★★★★
(2629)
Jørgen Petersen skrev:
I glemmer bare de helt vanvittigt store uoverensstemmelser der er imellem alle de positive ting der hele tiden sker på den ene side, og hvad der bliver fremført af dommedagsprofetier på den anden.


Nej, det er populisme.
Jeg sparer på varmeregningen, og 500 millioner dyr er døde i skovbrande i Australien.
Det kan ikke sammenlignes.
Man må se på hver enkelt påvirkning og vurdere konsekvensen af den.
De negative impacts er langt værre og opvejes ikke af de positive effekter.
Det er facts, men du ved det ikke fordi du ikke tror på forskningen men har en alternativ ukendt tro.
08-01-2020 19:35
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Peter Villadsen

Det er bindegalt hvad du her har skrevet. Et barn der eksempelvis bliver født i dag har således udsigt til et både længere og bedre liv end et barn der blev født for f.eks. 50, 100 eller 200 år siden. Den gennemsnitlig livslængde bliver således ved med at stige, og det gør den i stort set hele verden. Dette belyser godt de fremskridt der løbende bliver gjort. Når der sker forandringer så vil dette i sagens natur være til gavn for nogle og til ulempe for andre. Sådan er det bare. Kun at se på den ene side af sagen er bare bindegalt.

Med andre ord så er der absolut intet grundlag for at føre skræmmekampagner på. Skulle det evt. blive lidt varmere, så er der intet livstruende i det. Der er heller ingen grund til at tro, at antallet af mennesker som mister livet p.g.a. af naturkatastrofer af den ene eller anden slags, skulle begynde at stige. Tværtimod så er der rigtig god grund til at tro, at dette tal fortsat vil falde p.g.a. teknologiske fremskridt.

I øvrigt vil jeg gerne sige, at jeg er stor tilhænger af både forskning og videnskab. Specielt er jeg stor tilhænger af den forskning og videnskab, som kan sige noget konkret. Det kunne f.eks. være forskning i historiske forhold. Af historien kan vi lære rigtig meget. Jeg er derimod meget skeptisk overfor forskning i fremtiden, for fremtiden findes grundlæggende ikke. Forudsigelser omkring fremtiden er altid meget usikre. Specielt hvis man går langt ud i fremtiden er usikkerheden meget stor. Det glemmer man altid at tage i betragtning.
09-01-2020 17:26
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Her er en artikel om samme emne:

https://klimarealisme.dk/2020/01/08/greta-thunberg-og-andre-dommedagsprofeter-tager-fejl-2019-var-det-bedste-aar-nogensinde-for-menneskeheden/
Redigeret d. 09-01-2020 17:29
10-01-2020 11:06
Peter Villadsen
★★★★★
(2629)
Jørgen Petersen skrev:
Her er en artikel om samme emne:

https://klimarealisme.dk/2020/01/08/greta-thunberg-og-andre-dommedagsprofeter-tager-fejl-2019-var-det-bedste-aar-nogensinde-for-menneskeheden/


Læs dog forskningen. Der er et uendeligt antal smagsdommere, der politiserer uden at interessere sig for konsekvenser.
De er uinteressante og de kaster de samme argumenter op igen og igen uden at de derved ændrer nogetsomhelst på det, der kan ses idag, og det, der kan forventes i fremtiden.

Vi har snart passeret 1.5 grader, diskussionen er om vi når katastrofale 3 eller 4 grader eller det kan begrænses til 2 grader.
Hvordan skal det ske?
Manglen på handling og initiativ er årsagen til ungdommen blander sig i diskussionen, da problemerne bliver deres.
10-01-2020 15:19
Jakob
★★★★★
(9155)
­https://www.klimadebat.dk/forum/graesrodsbevaegelser-i-undtagelsestilstand-2019-d18-e3299-s40.php#post_75050
Jørgen Petersen skrev:

Greta Thunberg er da den største hykler og dommedagsprofet, som kan gå på to ben.Det må nok være en stor glæde for et utal af klimabenægtere i kulissen, at de har en fyr som dig, der har mandsmod og styrke til at vise, hvordan en klog og bekymret ung pige skal bankes på plads med hån og spot.
Og din ytringsfrihed er jo aldeles ukrænkelig og grænseløs, for ellers bliver klimaspørgsmålet gjort til et spørgsmål om ytringsfrihed, og det ønsker videnskaben selvfølgelig ikke.
Jeg må indrømme, at jeg har fået så meget nok af dig og din mangel på god moral, at jeg af hensyn til læserne måtte omformulere mit indlæg, fordi jeg var på vej til at forfalde til grænseløs mudderkastning.

Men lad mig i stedet prøve at stille dig tre spørgsmål, som jeg finder relevante:


Har du selv børn, så du ved, at hån og spot virker effektivt på dem, når du ikke vil forstå, at masseudryddelse af arter eller menneske massedød blandt andet grundet dansk kulimport er store problemer..?


Eller er det kun andres unge piger, som du føler en særlig trang eller pligt til at svine til, fordi de siger deres mening, når de bliver spurgt..?


Var det sådan, du selv blev behandlet, da du var ung, eller hvor har du lært den metode..?
­
10-01-2020 17:11
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Som tidligere nævnt så er der ingen grund til at frygte lidt global opvarmning. Vi har tidligere haft det væsentligt varmere end nu. Den gang var denne klode langt grønnere og langt mere fordig end nu. F.eks. var Sahara (hvor der nu ikke er andet end godt ørken) dækker af skov og savanne under Holocæn Klimatisk Optima.
Tilknyttet billede:

10-01-2020 17:14
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Her kan man også se at denne klode bliver grønnere og grønnere i takt med at atmosfærens CO2-indhold stiger. Som bekendt er CO2 er livsvigtigt plantenæringsstof.
Tilknyttet billede:

10-01-2020 17:17
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Her ud over vil jeg gerne gentage, at når Gretha Thunberg kalder global opvarmning for en eksistentiel trussel for menneskeheden, så er det rendyrket dommedags profettier. Tilsvarende er det rendyrket hykleri, når hun på FNs talerstol giver udtryk for, at vi er på vej imod ragnarok p.g.a. vores CO2-udledning. Det stemmer overhovedet ikke med det vi objektivt kan se og måle.

Fakta er således, at det går bedre og bedre for os mennesker. Bl. a. stiger den gennemsnitlige levetid for os mennesker på næsten hele kloden. Antallet af mennesker som lever i dyb fattigdom falder og falder. Antallet af mennesker som mister livet p.g.a. naturkatastrofer m. m. er faldet kraftigt igennem de sidste 100 år, og fortsætter med at falde. Samtidigt bliver denne klode langsomt men sikkert grønnere og grønnere og tilsvarende mere frodig p.g.a. af både et højere atmosfærisk CO2-indhold og global opvarmning. Det globale BNP stiger fortsat med lidt over 3% pr. år. Befolkningstilvæksten er kun på ca. 1 % pr. år og er i øvrigt svagt faldende. Det betyder, at vi som gennemsnit bliver rigere og rigere og at vi således bliver bedre istand til at klare de udfordringer, som vi står overfor. Herunder også naturkatastrofer og andre klimarelaterede udfordringer. Derfor er der god grund til at forvente at vil antallet af mennesker som mister livet p.g.a. naturkatastrofer med mere vil fortsætte med at falde. Vi bliver med andre ord bedre og bedre til at beskytte os imod naturkatastrofer af både den ene og anden slags.

På baggrund af det ekstremt stor modsætningsforhold der er imellem hvad Gretha Thunberg siger og det vi rent faktisk kan se og måle, så er det således helt på sin plads at kalde hende for både en hykler og en dommedagsprofet. Jeg vil derfor fortsætte med at kalde hende for både en stor hykler og en stor dommedagsprofet.
10-01-2020 21:49
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Som bekendt er CO2 er livsvigtigt plantenæringsstof.


Som gartnere gør store anstrengelser for at hæve fra 410 PPM til over 1000 PPM i deres væksthuse. Netop fordi det har så gavnlige virkninger på plantevæksten.
10-01-2020 23:05
Jakob
★★★★★
(9155)
­Et svar kom der ikke fra Jørgen Petersen. Det var måske fordi der ikke var spørgetid midt i tunnelmessen.

At global opvarmning engang vil udrydde alt liv på jorden er ikke bare en profeti, det er nærmere et videnskabeligt faktum.
Spørgsmålet er nærmere, om det er noget, som mennesker gider at bekymre sig om, og om man egentlig hører til i en klimadebat, hvis man ikke gør, men er mere optaget af at forsøge at begå karaktermord på kloge unge mennesker.Det var da også allerede tydeligt for en del år siden, at kun et fåtal af klimabenægterne er parate til at give afkald på deres tro til fordel for fakta.
Her et eksempel:

One climate change scientist takes on a roomful of sceptics.
https://www.youtube.com/watch?v=6hCRafyV0zI

Det er ingen kunst at finde nogle planter, som klarer sig bedre med mere CO2 i luften, mens de mindre krævende bukker under.
Det kan måske sammenlignes med at øge indholdet af fedt i maden til alle mennesker. Det vil nok gavne de mennesker, som mangler fedt og har svært ved at holde huld, mens andre kun vil blive mere syge af det og miste evne til at formere sig uden hjælp.­
11-01-2020 16:37
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Statistisk ses (eller skal vi sige med stor sandsynlighed) vi en pige som f.eks. Greta Thunberg får et både bedre og længere liv end hendes mormor, oldemor og tipoldemor. At det er sådan, kan hun takke den teknologiske udvikling for.

Med andre ord kan man sige, at så længe der er et stor modsætningsforhold imellem hvad Gretha Thunberg siger og det vi rent faktisk kan se og måle, så er det helt på sin plads at kalde hende for både en hykler og en dommedagsprofet. Jeg vil derfor fortsætte med at kalde hende for både en stor hykler og en stor dommedagsprofet.
11-01-2020 20:02
Peter Villadsen
★★★★★
(2629)
Jørgen Petersen skrev:
Statistisk ses (eller skal vi sige med stor sandsynlighed) vi en pige som f.eks. Greta Thunberg får et både bedre og længere liv end hendes mormor, oldemor og tipoldemor. At det er sådan, kan hun takke den teknologiske udvikling for.

Med andre ord kan man sige, at så længe der er et stor modsætningsforhold imellem hvad Gretha Thunberg siger og det vi rent faktisk kan se og måle, så er det helt på sin plads at kalde hende for både en hykler og en dommedagsprofet. Jeg vil derfor fortsætte med at kalde hende for både en stor hykler og en stor dommedagsprofet.


Fint nok, Boomer
12-01-2020 08:17
Joba
☆☆☆☆☆
(30)
Noget helt andet...

Jørgen Petersen, et langt liv er langt fra et bedre liv, og et bedre liv er ikke nødvendigvis et lykkeligt liv.
Selv i dag er der så meget sorg, smerte, ensomhed og længsel blandt ældre mennesker. Det samme gør sig gældende for nogle yngre.
12-01-2020 09:27
Peter Villadsen
★★★★★
(2629)
Og et langt liv med en stigende bekymrende nyhedsstrøm der fortæller om endnu værre skovbrande, dercikke kan slukkes, ekstremregn, der ødelægger huse, biler, veje og oversvømmer afgrøder, vandstandsstigninger, der efterhånden koster kassen at holde væk fra de vigtigste områder og æder af kyststrækninger, giver oversvømmelser, dyrearter, der udryddes, koralrev ødelægges,
Dertil et stigende antal klimaflygtninge, som forårsager krige fordi ingen gider have dem. Øgede dødsfald pga klimarelaterede vejrfænomener, dyrearter uddør.

Så Greta Thunberg ønsker ikke at blive 110 år og opleve alt det menneskeskabte kaos, der idag ses begyndelsen til, og som kun forværres over de næste 90 år af GretabThunbergs og alle andre børns liv.

Hvis jeg var barn, så ville jeg kræve en langt større indsats NU.
12-01-2020 10:44
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Dommedagsprædikanterne har alle dage haft let spil og det har de stadigt kan jeg se.

For at sætte tingen lidt i perspektiv, så kan vi starte med at kigge på hvad der skete at drab, mord og andre vanvittige ugerninger under første og anden verdenskrig. Den slag uhyrligheder skulle vi gerne være forskånet for fremadrettet. Det kræver kun, at vi i NATO holde sammen. Kan vi det, så er vi så stærke, at ingen kan, tør eller vil udfordre os rent militært.

Angående psykosociale problemer så er det noget som vi alle dage har haft. Intet tyder på at disse problemer er blevet værre i de senest årtier. De har (så vidt jeg har forstået) fået større opmærksomhed da rigtig mange andre problemer er blevet løst. F.eks. er der ingen her i landet som dør af tuberkulose eller andre banale infektionssygdomme længere. Lægevidenskaben har som bekendt gjort store fremskridt i de sidste 50 år. Det betyder i sagens natur, at de problemer og dårligdomme som endnu ikke er blevet løst får større opmærksomhed. Sådan skal det også være.

I øvrigt har vi lige fået tallet for antal mennesker som har mistet livet p. g. a. naturkatastrofer i 2019. Det var endnu en bundrekord. På verdens plan var tallet (så vidt jeg husker) kun på 15.000. Det er absolut ingen ting se i forhold til hvad der eller er af ting som koster menneskeliv. Så vidt jeg husker, så mister ca. 1,5 mio. mennesker hvert år livet i trafikken.
12-01-2020 13:11
Joba
☆☆☆☆☆
(30)
Tja, mht. Nato har du en pointe. Der så lige "banditterne" og dem der ikke har noget at miste.. de ligeglade. Tænker Natos skibe om 20-30 ikke samler flygtninge op i middelhavet, men har til opgave at sejle dem ned. Tænker det ok at have en hegn i sin have, men bliver det for højt vælter det bare ned over en selv. Alt efter hvilken vej vinden blæser den dag.

Vi har alle dage haft psykosociale problemer. Så vi burde efterhånden være istand til at takle dem bedre end vi er. Mht. alder, jeg har mødt så mange ulykkelige gamle. Nogle sidder alene i store eftertragtede huse, alt er lukket ned på nær stue, køkken og badeværelse. Her sidder de så i deres stol det meste af dagen. Nogle har voksne børn, men i velhaverområderne bor sønner og døtre ofte "langt" væk og gør karrierer. De kommer ikke så tit på besøg. Jeg har så ufatteligt hørt sætningen "bare jeg ikke åbner øjnene i morgen". Og så der jo heldigvis også en stor gruppe der syntes livet er dejligt. De ofte endnu to.
Tænker at den gruppe af "lidt" ældre der virkelig har gavn af vores høje levestandard er gruppen "65-85" årige. De har også glæde af deres evt. opsparinger.
12-01-2020 15:56
Peter Villadsen
★★★★★
(2629)
Dommedagsprædikanterne har alle dage haft let spil og det har de stadigt kan jeg se.


Her må du tænke på jehovas vidner eller lignede.
Det jeg referer til er videnskab - ikke at forveksle med dommedagsprædikanter.

Så vejret vil arte sig mere og mere ekstremt, desto længere frem i dette århundrede vi kommer - det ses allerede nu - følg selv med i medierene år for år...

Årsagen er simpel og alle burde kunne forstå følgende:
1) drivhusgasser holder på varmen (det er videnskabeligt bevist)
2) indholdet af drivhusgasser i atmosfæren øges år for år
3) den global temperatur øges årti efter årti (der er naturlige variationer, der gør at der ikke er lineær sammenhæng).
4) disse temperaturstigninger vil fortsætte indtil koncentrationen af drivhusgasser ikke stiger yderligere.
12-01-2020 17:43
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er bindegalt hvad er her bliver lukket ud. Der findes således ingen dokumentation for, at vejret arter sig mere og mere ekstremt. Dette er en ren illusion.

Det er således helt konkret sket det, at der er blevet færre hændelser med ekstrem kulde i takt med at der er blevet en smugle varmere i de sidste 100 år. Selvfølgelig er der også i denne periode registreret flere eksempler på ekstrem varme. Både vejret og klimaet har således alle dage være undelagt meget store forandringer igennem tiderne.
12-01-2020 18:40
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Her til skal vi huske, at vi stille og roligt kommer op på et højere og højere udviklingsniveau. Det betyder at vi langsomt men sikkert bliver bedre og bedre til at beskytte os imod naturkatastrofer og hvad vi ellers løber ind i af problemer.

Her til kommer så at varme altid har været en fordel og kulde altid en ulempe. Prøv f.eks. at læse om sult og hungersnød under den lille istid. Det interessante er således at vi bevæger stille og roligt i retning af en grønnere om mere og mere frodig klode. Det er grundlæggende en meget gunstig udvikling.
Tilknyttet billede:

12-01-2020 18:51
Peter Villadsen
★★★★★
(2629)
Det er bindegalt hvad er her bliver lukket ud. Der findes således ingen dokumentation for, at vejret arter sig mere og mere ekstremt. Dette er en ren illusion.


Der er rigtig meget dokumentation, men for en benægter af forskning er det jo "bindegalt"


dok 1

dok 2
Over the past decade, researchers have found strong evidence showing that climate change increases the frequency and intensity of events like extreme heat and extreme rainfall from hurricanes. For other events like tornadoes or drought periods with little or no rain, the evidence is currently weaker.dok 3

Så igen, JP: du tager fejl i alt hvad du skriver og slipper let afsted med : jeg tror ikke på forskningen.
Det er bindegalt.
12-01-2020 19:09
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Klimaforandringerne er ekstremt svære at måle, for der findes som bekendt rigtig mange slags klimaforandringer, og det har det i øvrigt altid gjort. Det er som at måle elastik op i metersmål. Her kan også altid få det resultat, som man ønsker.

Det som betyder noget, og som i øvrigt er let og objektivt at måle, siger noget helt andet. Kigger vi f.eks. på antallet af mennesker som mister livet p. g. a naturkatastrofer og ekstrem vejrs hændelser så falder tallet stille og roligt over tid. Det er en meget god udvikling, som vi godt kan være stolte af, og glæde os over.
Tilknyttet billede:

RE: How dare you13-01-2020 21:22
Klimatis
★★☆☆☆
(184)
Svantes identitetstyveri

https://www.youtube.com/watch?v=Re8gqxWvCTA
13-01-2020 22:50
Peter Villadsen
★★★★★
(2629)
Jørgen Petersen skrev:
Klimaforandringerne er ekstremt svære at måle, for der findes som bekendt rigtig mange slags klimaforandringer, og det har det i øvrigt altid gjort. Det er som at måle elastik op i metersmål. Her kan også altid få det resultat, som man ønsker.

Det som betyder noget, og som i øvrigt er let og objektivt at måle, siger noget helt andet. Kigger vi f.eks. på antallet af mennesker som mister livet p. g. a naturkatastrofer og ekstrem vejrs hændelser så falder tallet stille og roligt over tid. Det er en meget god udvikling, som vi godt kan være stolte af, og glæde os over.


Vældigt interessant.

Se så her

Hvordan ser det mon ud om 50 år?
Tilknyttet billede:

14-01-2020 17:59
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det giver absolut ingen mening at bruge dollar (eller kr. for den sags skyld) til at måle omfanget af katastrofer.

Hvis et fattig land f.eks. rammes at en orkan e. l. og det koster rigtig mange menneskeliv, så er dette i sagens natur en stor og voldsom katastrofe. Måler man derimod i penge, så bliver resultatet typisk et helt andet. Er det således et fattig område (for ikke at sige slumkvarter) som rammes, så vil det ikke koste ret meget at genopbygge disse meget primitive boliger.

Hvis man f. eks. snakker om store krige som eksempelvis første og anden verdenskrig, så taler man om hvor mange mennesker, som der gik til. Man taler aldrig om værdien at de materielle ødelæggelser.

At man ikke kan bruge penge som sammenligningsgrundlag i relation til katastrofer størrelse skyldes flere forhold:

Dels er menneskelig langt vigtigere end penge. Penge er som bekendt kun penge.

Dels kan man man med penge ikke sammenligne rige og fattige lande. I rige lande er der altid masser af materielle værdier, som kan gå tabt. Det er der ikke i fattige lande. I rige lande har man her ud over normalt sine ting forsikret. Jeg har f.eks. både forsikret mit hus, mine biler og mit indbo. Det har man typisk ikke i fattige lande.

Med penge kan man heller ikke sammenligne over tid. En dollar i 1980 var f.eks. væsentligt mere værd end den er i dag.

Hvis man bruger penge som grundlag for vurdering af en katastrofes størrelse så er man enten meget uvidende eller også er man ude i politisk propagandistisk ærinde.
14-01-2020 20:47
Peter Villadsen
★★★★★
(2629)
Snakke udenom istedet for at forstå.
Tilknyttet billede:

14-01-2020 21:32
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det der betyder noget er menneskeliv. Derfor er det også tabet af menneskeliv som fortæller noget om omfanget af en katastrofe. Penge er hertil aldeles uegnet. Prøv f.eks. at sammenligne huspriserne i et rigt og et fattigt land. Det giver ingen mening.

Tilsvarende er det meget svært at finde opgørelser over tabet af materielle værdier under anden verdenskrig. Regner man derimod i tab af menneskeliv er dette meget let. Tabet opgøres normalt til ca. 60 millioner menneskeliv.
14-01-2020 21:37
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det afgørende er således at tabet af menneskeliv p. g. a. naturkatastrofer og ekstremt vejrs hændelse falder og falder.
Tilknyttet billede:

14-01-2020 22:32
Peter Villadsen
★★★★★
(2629)
Der er nogen, der tror de kan stikke af fra den skade de forvilder.
Og snakker udenom, og snakker udenom.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 14-01-2020 22:41
15-01-2020 01:00
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Der er nogen, der tror de kan stikke af fra den skade de forvilder.
Og snakker udenom, og snakker udenom.


Udviklingen her seDen vist udvikling i omkostning af ødelæggelser repræsentere jo reelt en meget betydelig aftagning vedr. vejrsystemernes evne til at øge ødelæggende virkning på jordens menneskeskabte værdier.

Der er nærmest en eksplosiv øgning af verdens befolkningers evne til værdiskabelse, når de fattige lande rejser sig af fattigdom, og som faktisk kan tilskrives at de bruger mere (fossil)energi

Udvikling for Kinas BNP seBangladesh seEller det er ret bemærkelsesværdigt, at der ikke sker flere skader end tilfældet er, set i den sammenhæng hvor store værditilvækster verdens befolkninger skaber, som materialiserer sig i flere, hus, bygningsanlæg, indfrastrukturanlæg mm. som kraftigere vejersystemer burde ødelægge i et langt større omfang, end de ret begrænsede omkostninger der er vist på grafen.
Redigeret d. 15-01-2020 01:11
15-01-2020 06:20
Peter Villadsen
★★★★★
(2629)
Ja ja, Delphi. Det er jo velkendt at en stigning fra 2 til 14 events pr år eller fra 50 milliarder dollars til 300 milliarder dollars er absolut minimalt (bare du ikke skal betale noget).

Det er som med de 200 Zeta joule, gennemsnitsbetragtninger over havtemperaturer, alt er absolut minimalt og ubetydende.
Hvis en meteor ramte jorden og udslettede halvdelen af jordens befolkning, så ville du også betragte det som minimalt.
Altså forudsat du ikke var blandt de omkomne.

Det er skeptikerens lod- altså undtaget de få skeptikere, der er professionelle.
15-01-2020 17:26
Joba
☆☆☆☆☆
(30)
Men hvis vi kan finde ud af at tilberede rotter. Så vi vil spise dem, og jeg må være styrmand på en Kattegat haj turs båd. Så kan det muligvis blive en win win at klimaet bliver varmere.
15-01-2020 22:02
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det er som med de 200 Zeta joule, gennemsnitsbetragtninger over havtemperaturer, alt er absolut minimalt og ubetydende.


ja og så må vi ellers vente 1000 år på at gennemsnitstemperaturen i verdenshavene stiger 1 grad ganske simpelthen fordi drivhuseffekten evner ikke at afsætte energi i jordens klimasystemer.
15-01-2020 22:17
Peter Villadsen
★★★★★
(2629)
delphi skrev:
Det er som med de 200 Zeta joule, gennemsnitsbetragtninger over havtemperaturer, alt er absolut minimalt og ubetydende.


ja og så må vi ellers vente 1000 år på at gennemsnitstemperaturen i verdenshavene stiger 1 grad ganske simpelthen fordi drivhuseffekten evner ikke at afsætte energi i jordens klimasystemer.


OMG
17-01-2020 00:45
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)

OMG


Ja Ja!

Verdens samlede BNP er 80.934.771.028.340 $. Så 300 mia.$ i ødelæggelse som kan henføres til kraftigere vejrsystemer er altså astronomiske 3 promille af verdens landes årlige værdiskabelse.. Eller for mere realistisk tænkende en ubetydelig dråbe i havet..

Landes BNP se https://www.worldometers.info/gdp/gdp-by-country/
Redigeret d. 17-01-2020 01:07
17-01-2020 07:45
Peter Villadsen
★★★★★
(2629)
Det en skeptiker aldrig tænker over, når de ser en kurve i opadgående trend er: hvordan ser det mon ud om 80 år?
En negativ udvikling, der eskalerer, vil fortsætte med at eskalere, indtil problemet løses.
Det gælder også for øgningen i omkostninger til klimarelaterede skader, skovbrande på kontinenterne, ødelæggelsen af koralrev osv osv.
Det, der mangler, er den politiske vilje til at tage klimakrisen alvorligt.
17-01-2020 14:04
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Peter Villadsen skrev:
Det en skeptiker aldrig tænker over, når de ser en kurve i opadgående trend er: hvordan ser det mon ud om 80 år?
En negativ udvikling, der eskalerer, vil fortsætte med at eskalere, indtil problemet løses.
Det gælder også for øgningen i omkostninger til klimarelaterede skader, skovbrande på kontinenterne, ødelæggelsen af koralrev osv osv.
Det, der mangler, er den politiske vilje til at tage klimakrisen alvorligt.


Alle betydelige indikatorer som energi i klimasystemerne, afsmeltning af is, temperaturer osv osv. viser ALLE aldeles minimale stigninger som med sikkerhed vil bestå til om 80 år hvor der heller ikke vil være fare på færde.
17-01-2020 16:02
Peter Villadsen
★★★★★
(2629)
Det er så din tro, Delphi, og den skal du ha i fred.

Der er klimaforskere, der anser det for muligt at dele af blandt andet Australien kan blive ubeboeligt engang i fremtiden.
Andre mener, at har initieret 3-6 meters vandstandsstigning- vi ved blot ikke hvor lang tid det tager.

Det eneste, der Jan siges med sikkerhed er, at konsekvenserne ikke kan forudsiges præcist og der Jan ligge adskillelige overraskelser, som ingen vil bryde sig om.
Side 2 af 4<1234>

Deltag aktivt i debatten Greta Thunberg:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Greta Thunberg har tabt fokus og sag117-11-2023 10:41
Den iscenesatte arrestation af Greta221-01-2023 15:25
IPCC-chef: "Klimapolitik Omfordeling af Velstand, Ikke Milieupolitik". Thunberg Gore/Soros Rob024-01-2020 20:25
Greta Thunberg Globalismens Helgeninde: Malet Ikon på offentlige Bygninger111-11-2019 21:11
Thunberg Ekko af En Anden Hjernevasket Pige på Rio-Konf. 1992018-10-2019 18:18
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik