Husk mig
▼ Indhold

Klimaaktivister vs. medier!


Klimaaktivister vs. medier!07-04-2008 18:22
Kosmos
★★★★★
(5374)
Prøv lige at læse denne 'udveksling af synspunkter' - og denne baggrundsartikel! Stærke sager i april!
07-04-2008 20:33
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja nu har vi måttet lægge øre til Amerikas (læs Georgs Bush) og Olieindustriens beskidte tricks omkring Hansens teorier mm. Ja stærke sager i April bestemt!
08-04-2008 00:08
MikaelHProfilbillede★★☆☆☆
(194)
Internet har fordele og ulemper.
08-04-2008 08:47
manse42
★★★☆☆
(633)
Jeg ved det følgende er et sidespor, anyway det er en tankevækker for begge sider:
http://www.youtube.com/watch?v=ZKjfaAAlqIA

http://www.youtube.com/watch?v=6A1L13trsVk
RE: Sidespor ?08-04-2008 10:41
Filosoffen
★★☆☆☆
(197)
@ Manse 42

Sidespor skriver du. Det er jeg nu ikke så sikker på.

En advarsel mod fanatisme er altid på sin plads, for enhver form for fanatisme, hvad enten den er religiøs, politisk eller 'klimatisk', er altid farlig, fordi de personer, der ar angrebet af 'sygdommen' totalt har mistet deres tænkeevne og medfødte sunde skepsis.

For mig er Al Gores film et første trin på vejen til en hjernevask af et stort antal mennesker for at få dem til at tænke og handle til hans egen fordel.
Desværre ser det ud til at rigtig mange er hoppet på limpinden
RE: Dansk klimalobbyisme!08-04-2008 12:47
Kosmos
★★★★★
(5374)
Det er såmænd ikke alene BBC, der har været udsat for 'vejledning': Sidste år bragte 'tanten' denne interessante artikel!

En liden appetitvækker:

I filmen »Dommedag aflyst« fra 2004 besøgte Lars Mortensen sammen med en forsker Maldiverne, som ifølge den menneskelige drivhusteori er ved at synke i havet. Men ifølge filmen viste det sig, at vandstanden ved Maldiverne ikke er steget, men faldet. To dage før filmen overhovedet blev sendt, blev Lars Mortensen kontaktet på mail af Jesper Gundermann, der nu var embedsmand i Miljøstyrelsen. Gundermann antydede, at Lars Mortensens drivhuskritiske film var blevet betalt af olieindustrien, at journalisten altså var korrumperet, lige som Gundermann som repræsentant for Miljøstyrelsen forudså, at Mortensen ikke ville få nogen stor fremtid som journalist. Enden på dén historie blev en personlig undskyldning til Lars Mogensen fra den da nytiltrådte miljøminister Connie Hedegaard og Miljøstyrelsens direktør, der indledte disciplinære skridt mod Gundermann. Lars Mortensen er i øvrigt undervejs med endnu en dokumentar om Solens betydning for klimaet.


Ganske net hstorie, ikke?
08-04-2008 16:12
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Og så var der jo denne:
David Deming, University of Oklahoma: "With the publication of the article in Science, I gained significant credibility in the community of scientists working on climate change. They thought I was one of them, someone who would pervert science in the service of social and political causes. One of them let his guard down. A major person working in the area of climate change and global warming sent me an astonishing email that said: 'We have to get rid of the Medieval Warm Period.' "
RE: Skepsis vokser08-08-2008 10:21
Kosmos
★★★★★
(5374)
Under denne overskrift optræder et interessant debatinlæg i seneste 'Weekendavisen'.
'Varmere, tak' er også ganske læseværdig!
05-09-2022 18:17
Kosmos
★★★★★
(5374)
En advarsel mod fanatisme er altid på sin plads, for enhver form for fanatisme, hvad enten den er religiøs, politisk eller 'klimatisk', er altid farlig, fordi de personer, der ar angrebet af 'sygdommen' totalt har mistet deres tænkeevne og medfødte sunde skepsis

- dette er en gammel tråd, og kun de færreste links 'virker' stadig; men som denne artikel belyser, lever klimafanatismen fortsat i bedste velgående (hvilket næppe heller mange er i tvivl om(?))!

Redigeret d. 05-09-2022 18:19
05-09-2022 20:08
Robert Wagner
★★★★★
(3618)
Klimarealisme.dk er da en upålidelig kilde.
F. eks. ligger der stadig Ole Himlums video om påstået snyd ved NASAs GISSTEMP beregninger.

Jeg har flere gange påpeget overfor klimarealisterne, at Ole Humlum tager fejl og at der er adskillige forkerte påstande i den video.
05-09-2022 21:21
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Klimarealisme.dk leverer masser af værdifuld information, og de udgør et godt modspil til de skræmmekampagner som vi hele tiden udsættes for.
05-09-2022 22:02
Robert Wagner
★★★★★
(3618)
Jørgen Petersen skrev:
Klimarealisme.dk leverer masser af værdifuld information, og de udgør et godt modspil til de skræmmekampagner som vi hele tiden udsættes for.


Klimarealismr.dk leverer tonsvis af misinformation og når de bliver gjort opmærksom på det, retter de det ikke.
RE: Hænger det sammen?06-09-2022 11:56
John Niclasen
★★★★★
(6502)
Kosmos skrev:
En advarsel mod fanatisme er altid på sin plads, for enhver form for fanatisme, hvad enten den er religiøs, politisk eller 'klimatisk', er altid farlig, fordi de personer, der ar angrebet af 'sygdommen' totalt har mistet deres tænkeevne og medfødte sunde skepsis

- dette er en gammel tråd, og kun de færreste links 'virker' stadig; men som denne artikel belyser, lever klimafanatismen fortsat i bedste velgående (hvilket næppe heller mange er i tvivl om(?))!

Det ser ud til, denne historie udspringer af flg. nyhed fra GEUS:

Så kender vi tallet: Standsede global opvarmning i dag, ville havniveauet stadig stige voldsomt

Der står bl.a.:

At opnå den nye balance vil medføre, at isen taber 3,3 procent af sin masse som absolut minimum – hvilket giver de 110 billioner tons is. Eller minimum 27 cm havniveaustigning.

Da jeg netop den anden dag skrev et indlæg om massen af indlandsisen i Grønland,
Indlandsisen i Grønland 01-09-2022 15:24
, ser jeg en oplagt mulighed for at checke nogle simple beregninger og påstande.

Hvis 3,3% af massen svarer til 110 billioner ton, hvad er så hele massen?

w> 110e12 / 3.3%
== 3.333333333333333e+15

Altså ca. 3,33 x 10^15 ton = 3 330 billioner ton.

Iflg. Polar Portal, som bl.a. GEUS står bag, har indlandsisen i Grønland et volumen på ca. 2.900.000 km3 = 2.9e15 m3.

Kilde: Viden om Grønlands indlandsis @ Polar Portal

Hvilken massefylde af indlandsisen får man ud fra disse tal?

w> 110e12 / 3.3% / 2.9e15
== 1.1494252873

Dette er altså ca. 1,149 ton/m3, eller 1 149 kg/m3.

Iflg. Center for Is og Klima, NBI, har indlandsis en massefylde på 917 kg/m3, og vand har en massefylde på 1 000 kg/m3 (= 1 kg/liter).

Kilde: Is og Klima, Densifikation

Umiddelbart hænger de forskellige tal fra GEUS ikke sammen i denne historie.

Billedet er fra artiklen og viser en koncentreret Jason Box med blå briller i panden på indlandsisen i Grønland. Jason Box er kendt for at komme med vilde forudsigelser i relation til klima, og som ikke holder stik. Se f.eks.:
Spalte 5-Nov-2021 05-11-2021 10:11
Tilknyttet billede:

07-09-2022 09:10
Robert Wagner
★★★★★
(3618)
Det skyldes en meget ringe fremstilling/oversættelse af artiklen.

Forskningsartiklen siger at isen på Grønland vil miste 3,3% areal som resulterer i tab af volumen på 110.000km3.
RE: Hænger det sammen? 207-09-2022 09:38
John Niclasen
★★★★★
(6502)
I fortsættelse af Hænger det sammen? 06-09-2022 11:56

I det omtalte studie i nyheden fra GEUS:
Greenland ice sheet climate disequilibrium and committed sea-level rise
@ nature.com
står der bl.a.:

Results
Application of the average 2000–2019, hereafter 'recent', climatology to Greenland's entire glacierized area of 1,783,090 km2 gives an AAR/AAR0 (α) disequilibrium with the current ice configuration corresponding with a 3.3 ± 0.8% committed area and volume loss. Taken in perpetuity, this imbalance with recent climate results in 59 ± 15 × 103 km2 of committed retreat of Greenland's ice area, equivalent to 110 ± 27 × 103 km3 of the ice sheet volume or 274 ± 68 mm of global eustatic SLR.

1) Har nyhedsrapporteringen hos GEUS misforstået det, når de skriver, at udgivelsen konkluderer, at indlandsisen vil tabe 3,3% af sin masse?
2) Det undrer mig, at de konkluderer "3.3 ± 0.8% committed area and volume loss". Indlandsisen er jo ikke lige tyk overalt!?

Hvis der sker et 3,3% tab af volumen, så medfører det 3,3% tab af massen.
Redigeret d. 07-09-2022 10:08
RE: Hænger det sammen? 307-09-2022 10:07
John Niclasen
★★★★★
(6502)
I fortsættelse af Hænger det sammen? 2 07-09-2022 09:38

I nyheden hos GEUS står desuden:

"I det højst sandsynlige scenarie, at den globale opvarmning kommer til at fortsætte, vil Indlandsisens bidrag til havniveaustigningen også stige. Hvis vi tager det ekstreme afsmeltningsår 2012 og sætter som en hypotetisk standardsituation for klimaet senere i århundredet, vil massetabet fra Indlandsisen mere end fordobles til 78 cm," siger han.

I udgivelsen hos tidsskriftet Nature Climate Change står der:

Abstract
...
We find that Greenland ice imbalance with the recent (2000–2019) climate commits at least 274 ± 68 mm SLR from 59 ± 15 × 103 km2 ice retreat, equivalent to 3.3 ± 0.9% volume loss, regardless of twenty-first-century climate pathways. This is a result of increasing mass turnover from precipitation, ice flow discharge and meltwater run-off. The high-melt year of 2012 applied in perpetuity yields an ice loss commitment of 782 ± 135 mm SLR, serving as an ominous prognosis for Greenland's trajectory through a twenty-first century of warming.

forskerne mener altså, der sker et 3,3% tab af volumen, og dermed 3,3% tab af masse.

Og de påstår, der kan ske 78 cm havstigning fra afsmeltning af indlandsisen i Grønland ... i dette århundrede!?
Hvad menes med "through a twenty-first century of warming"?

NASA påstår, indlandsisen i Grønland taber 273 Gt om året.
Kilde: Ice Sheets @ NASA

Andre forskere finder et lavere tal, men lad os gå videre med 273 Gt/år.

Hvis indlandsisen skal tabe et volumen på 110 x 10^3 km3, hvor lang tid vil det så tage med raten på 273 Gt/år?

Hvis vi går ud fra, at NBI har ret, når de siger, indlandsis har en massefylde på 0,917 ton/m3 = 0,917 Gt/km3:

w> 110e3 * 0,917 / 273
== 369.4871794871795

Det vil så tage godt 369 år for indlandsisen at miste det angivne volumen på 110 x 10^3 km3 svarende til 3,3% volumen tab (, som Jason Box har regnet det ud), og som vil give en havniveaustigning på 27,4 cm.

Jason Box er en politisk aktivist, der producerer pseudovidenskabelig nonsens!
Det er et svaghedstegn for Danmark, at vi har sådanne personer ansat ved de højere læreanstalter til at bedrive videnskabelig forskning.
De findes også på Niels Bohr Institutet, hvor jeg selv blev uddannet. Der er gode, solide, forskere, men disse politiske tosser findes også. Jeg mødte nogle af dem, da jeg gik der.

(Der tages forbehold for regnefejl. Jeg er kun menneske, og jeg kan også lave fejl og indrømmer det gerne, når/hvis det sker.)
Redigeret d. 07-09-2022 10:46
RE: Absurditeter08-09-2022 10:14
John Niclasen
★★★★★
(6502)
Kosmos skrev:
En advarsel mod fanatisme er altid på sin plads, for enhver form for fanatisme, hvad enten den er religiøs, politisk eller 'klimatisk', er altid farlig, fordi de personer, der ar angrebet af 'sygdommen' totalt har mistet deres tænkeevne og medfødte sunde skepsis

- dette er en gammel tråd, og kun de færreste links 'virker' stadig; men som denne artikel belyser, lever klimafanatismen fortsat i bedste velgående (hvilket næppe heller mange er i tvivl om(?))!

Jo mere, man kigger på den historie, jo mere absurd bliver det.

I din henvisning, som handler om censur væk fra ing.dk, står der:

Ingeniørens artikel var heller ikke for heldig, den påstod, at der ville smelte 110 billiarder tons is, det er 1000 gange mere end det rigtige tal: tusinde milliarder = billioner på dansk.

I artiklen på ing.dk står der:

ing.dk skriver:
Ny forskning fra GEUS viser, at der med sikkerhed vil smelte cirka 110 billiarder ton is fra Indlandsisen i Grønland ...

I nyheden hos GEUS havde man åbenbart oprindeligt skrevet forkert, men nu står der en rettelse:

GEUS skriver:
NB: Nyheden er blevet redigeret for en fejl i masseangivelse; det korrekte tal for afsmeltning fra Indlandsisen er 110 billioner, ikke 110 billiarder, som der oprindeligt stod her i nyheden.

I den oprindelige udgivelse i Nature Climate Change står der:

Box og Co. skriver:
Taken in perpetuity, this imbalance with recent climate results in 59 ± 15 × 10^3  km^2 of committed retreat of Greenland's ice area, equivalent to 110 ± 27 × 10^3  km^3 of the ice sheet volume or 274 ± 68 mm of global eustatic SLR.

Det er slet ikke en masse, der skrives om, det er et volumen! Indlandsis har ikke samme massefylde som vand, så man kan ikke bare erstatte km^3 med Gt.

Gt (Giga-ton) betyder 1.000.000.000 ton, altså milliarder ton.
I artiklen står der 110 x 10^3 km^3 = 110.000 km^3.
Ikke noget med ton her.

Så det der står i nyheden hos GEUS er stadig - selv efter rettelsen - forkert.
Og det er forkert, hvad der står hos ing.dk.
Er der flere, som har rapporteret det forkert?
(Der er vist noget med EB og Guardian...)

Moderne klimaforskning og rapportering af denne i nyhedsmedier er i mange tilfælde lag på lag af nonsens.
RE: Flere absurditeter08-09-2022 10:31
John Niclasen
★★★★★
(6502)
I fortsættelse af ovenstående indlæg.

EB har historien:

EB skrev:
En stor iskappe, svarende til 110 milliarder tons is, vil smelte ud i havet og hæve vandstanden i havene med 27 centimeter.

Åh nej! Hvis det var 110 x 10^3 km^3 vand (hvilket det ikke er, det er indlandsis, der snakkes om i udgivelsen), ville det veje 110 tusind Gt = 110 billioner ton, ikke 110 milliarder ton.

Så EB har en faktor 1000 for lidt i noget, som endda oprindelig er forkert rapporteret.

Og de henviser til The Guardian

The Guardian skrev:
The research shows the global heating to date will cause an absolute minimum sea-level rise of 27cm (10.6in) from Greenland alone as 110tn tonnes of ice melt.

Det er helt volapyk!

Det skulle da lige være, hvis angivelsen "tn" skulle betyde noget med Tera, som i Kilo, Mega, Giga, Tera.
Metric prefix

Men selv hvis "tn tonnes" skulle betyde Tt eller Teraton, så er det ikke masse, der skrives om i udgivelsen. Det er volumen af indlandsis, og det har ikke samme massefylde som vand.

Man risikerer at miste IQ-point, at blive dum, af at læse danske (og mange udenlandske) medier. Jeg fornemmer, at mange såkaldte 'journalister' og såkaldte 'klimaforskere' faktisk er dumme. Det tyder det på, når man ser, hvad de skriver.

----
Og lige en tilføjelse:
Hvis nogle føler sig fortørnet over, at jeg kalder nogle 'journalister' og 'klimaforskere' for dumme, så ser jeg på det på flg. måde.

Jeg er analfabet, når det kommer til kinesisk.
Jeg kan ikke læse kinesiske tegn, og jeg forstår ikke en lyd, når jeg hører en person snakke kinesisk.
At jeg er analfabet ang. kinesisk gør mig jo i sig selv ikke dum eller til idiot.
Men hvis jeg begyndte at bilde andre ind, at jeg kunne kinesisk. Hvis jeg begyndte at oversætte kinesisk til noget vrøvl. Hvis jeg begyndte at holde aftenkurser i kinesisk, nu jeg er analfabet ang. kinesisk, så ville jeg være en idiot.
Så det gør jeg derfor ikke.
Redigeret d. 08-09-2022 11:02
Deltag aktivt i debatten Klimaaktivister vs. medier!:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Klimaaktivister og 70.000% afgift på grøn strøm.?4703-12-2023 23:54
Til Klimaaktivister, som ønsker flere udfordringer12030-04-2022 08:53
Bedrag, fup, svindel, løgn (dagpresse & medier)1108-02-2009 22:09
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik