Husk mig
▼ Indhold

Klimarealisterne slår til igen mod GISS/GHCNSide 1 af 12123>>>
Klimarealisterne slår til igen mod GISS/GHCN13-09-2020 18:56
kfl
★★★★★
(2167)
Klimarealisterne slår til igen mod GISS/GHCN
Klimarealisterne udsender regelmæssigt en bandbulle rettet mod klimavidenskaben og i denne sammenhæng GISS/GHCN. Du kan læse mere via følgende link Civilingeniør Søren Hansen: Magi med fortiden . Dette link omhandler klimaskeptikerens syn på temperaturrekonstruktion specielt GISS/GHCN. For nytilkomne til klimadiskussionen kan oplyses, at GISS og GCHN står for henholdsvis Goddard Institute for Space Studies og Global Historical Climatology Network (GHCN).

GHCN indhenter temperaturmålinger fra hele verden og GISS benytter disse data til analyser.

Det arbejde GHCN udfører med at holde øje med et sted mellem 25000 og 30000 temperaturmålestationer er meget kompleks. Navne forvirring, fejl i data, dobbelttællinger, etcDe meteorologiske stationer er ikke stationære størrelser. De er ofte genstand for mindre flytninger. Stationerne kan også gennemgå ændringer i instrumentering som følge af at målings-teknologien udvikler sig. Desuden kan overholdelse af praksis variere igennem tid, og arealanvendelsen/arealdækket i nærheden af et observations sted kan ændres ved enten naturlige eller menneskeskabte årsager. Enhver af disse former for ændringer til omstændighederne bag temperaturmålinger har potentiale til at ændre termometrets mikroklima eksponerings-egenskaber. Alle disse ikke klimatiske ændringer skal helt fjernes. Processen med at fjerne virkningen af ikke-klimatiske ændringer i klimaserier er kaldes homogenisering.

Jeg vil ikke gennemgå hele Søren Hansen artikel her og nu, men kun se på et eksempel, nemlig

El Dorado S Ar Rgnl Ap (33.2208N, 92.8142W) USW00093992
Denne station ligger i staten Arkansas. Der tilsyneladende noget alvorlig galt med de målte temperaturer, idet der en korrektion på næsten 2 C i nedadgående retning i nogle år.:Af følgende grafer fremgår at forskellene mellem de ikke justerede og de justerede data. Der er mindste 10 justeringer, men hvor stammer de fra?Generelt er det således, at der ikke foreligger en dokumentation for ændringer i en meteorologisk målestation. Dog adskiller USA siger fra flertallet mht. dokumentation. Af følgende link fremgår denne dokumentation:

El Dorado S Ar Rgnl Ap . Tryk på dette link og der vil være adgang til flere tabeller, der viser ændringer i den meteorologiske station:

Latitude Longitude History – 8 tilfælde

Elevation History – 8 tilfælde

Temperature Equipment History – 13 tilfælde

Der er mange ændringer. Imidlertid identificeres effekten af disse ændringer af et meget omfattende program, nemlig "Pairwise Homogeneity Algorithm (PHA)". Jeg forstår med nød og næppe, hvad dette program udfører. Her er et link til en videnskabelig artikel om PHA Homogenization of Temperature Series via Pairwise Comparisons skrevet af MATTHEW J. MENNE og CLAUDE N. WILLIAMS JR.

Her er grafen for de ikke justerede temperaturmålinger:Det bemærkes, at der er en faldende trend!

Her er grafen for de justerede temperaturmålinger:Det bemærkes, at der er en voksende trend i temperatur målingerne modsat de ikke justerede data.!

Jeg kan godt forstå - i lyset af de konspirations teorier klimaklimaskeptikerne har - hvorfor de rejser børster over denne og andre målestationer. Det er svært at forstå, men forklaringen ligger i en kombination af flytning/ændringer i den meteorologisk station og PHA-algoritmen.

Hele det klimaskeptiske netværk inkl. Frank Lanser, Ole Humlum, Jens Morten Handen, Søren Hansen etc. nægter at forstå dette, men fører alting tilbage klimakonspirationer.

Jeg vil over tid forsøge at gå dybere nede i den omtalte algoritme.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
13-09-2020 21:41
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ kfl

Det er da ubegavet, at fremsætte grove beskyldninger imod en seriøst arbejdende person og på den måde blive udelukket fra det gode selskab.
14-09-2020 07:22
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
God analyse, KFL.
Jeg har længe ledt efter forklaring og dokumentation for justering af målestationerne.

Klimadebatten løber helt af sporet, når en række amatører bruger al deres tid på at miskreditere forskningen uden at have andet end deres egen tyrker tro, at bygge konspirationsteorier på.

Det er virkeligt skræmmende, som internettet har medvirket til at dele så meget klima- misinformation, og at stærkt naive personer hopper med på vognen.
14-09-2020 09:25
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Description of the pairwise algorithm
The pairwise algorithm is executed according to the
following six steps:

(i) Select a set of ''neighbors'' for each ''target'' series
in the network, and form pairwise difference series
between the target and its neighbors.
(ii) Identify the timing of shifts in all target-minus-
neighbor difference series using SNHT.
(iii) Verify each apparent shift identified by SNHT in
the pairwise differences (e.g., does the apparent
shift look more like a trend?).
(iv) Attribute the cause of shifts in the set of target-
minus-neighbor difference series to the various
''culprit'' series.
(v) Quantify the uncertainty in the timing of shifts
attributed to each culprit series.
(vi) Estimate the magnitude of the identified shifts for
use in adjusting the temperature series to reflect
the true background climate signal


Det her er på ingen måde videnskabelig håndtering af rå temperaturdata. Det er simpel cherry picking manipulation. Hvad er 'the true background-climate signal' i en ellers simpel temperaturmåling ? Er det hockey staven ?
14-09-2020 15:36
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Peders Kruse

Så vidt jeg ved er homogenisering af meteorologisk data en standard. Det vil sige: man udvælger sig nogle nabostationer og ved at sammenligne, kan man i nogen tilfælde finde en systematisk ændringer, der ikke er klimarelateret.

Dit udsagn er skudt helt ved siden af. Kom på banen og undersøg begrebet uden konspirations teorier.

Der står mere om homogenisering på Wikipedia.

Homogenization (climate)

Homogenization in climate research means the removal of non-climatic changes. Next to changes in the climate itself, raw climate records also contain non-climatic jumps and changes, for example due to relocations or changes in instrumentation. The most used principle to remove these inhomogeneities is the relative homogenization approach in which a candidate station is compared to a reference time series based on one or more neighboring stations. The candidate and reference station(s) experience about the same climate, non-climatic changes that happen only in one station can thus be identified and removed.


Min problem ligger i, at jeg indtil for et par dage siden intet kendte til homogenisering af meteorologisk data. Jeg søger nu på nettet og formodentlig også i tidsskriftet "Vejret" for at finde nogle gode eksempler.

Det var prof Ole Humlums misvisende indlæg om bl.a. Reykjavik, der fik mig op af stolen.

Homogenisering af temperatur data er i princippet en elementær metode(breakingpoints analyse), men udfordringen ligger i - så vidt jeg ved - at implementerer metoden og finde de relevante målestationer.

Gid der var nogle meteorologer, der har kendtskab til eller arbejder med sådanne homogeniseringer og som vil bidrage på klimadebat.

Redigeret d. 14-09-2020 15:52
14-09-2020 16:46
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Det minder om DMIs historie omkring deres regnmålinger. Man begrænser antallet af målere og koncentrerer dem i de større byer og lader pc algoritmer interpolere sig frem til ubrugelige landsdata.

Datafusk
GISS Torshavn (62.0170N, 6.767W)15-09-2020 13:56
kfl
★★★★★
(2167)
Torshavn (62.0170N, 6.767W)
Der er fuldt dokumentation for ændringer i målestation Torshavn.Dokumenteret stationshistorie for klima og synopstationer i Torshavn og Mykines Færøerne 1872-1994

Man kan måske undre sig over, at der er justeringer til de originale temperatur målinger fra Torshavn, men det skyldes nok, at det er en god ting at opbevare de originale målinger og derefter, når man skal bruge dem, at foretage en homogeniseringen.

Nå der er fuld dokumentation, kunne det være af interesse at linke homogeniseringen til de fortagene ændringer i målestation Torshavn.Det bemærkes, at der er samme trend i talerne som for Reykjavik og nogel af de andre islandsk stationer.Der er korrektioner på mellem -0.35 +0.06 C, som i princippet skyldes ændringer i placering af målestationen eller i måleinstrument.

Korrektionerne skyldes Urban Heath Islands med en korrektion på -0.1 til +0.3 C. Jeg må tilstå , at jeg ikke forstår, hvorfor kurven over korrektioner for UHI skal se således ud.

Min forventning: En større og større korrektion, idet byerne vokser og med voksende byer skal temperaturen nedjusteres.

Korrelationen mellem Reykjavik og Torshavn er på 75.86%.
Redigeret d. 15-09-2020 13:57
Homogenisering - et 25 årrigt begreb - svenskerne en kan....16-09-2020 13:00
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg har fundet en svensk reference fra 1995 dvs næsten 25 år gammel:

HOMOGENIZATION OF SWEDISH TEMPERATURE DATA. PART II:
HOMOGENIZED GRIDDED AIR TEMPERATURE COMPARED WITH A
SUBSET OF GLOBAL GRIDDED AIR TEMPERATURE SINCE 1861


af ANDERS MOBERG AND HANS ALEXANDERSSON.

De kan noget disse svenskere.

Uddrag fra side i artiklen:

2. SOME PRACTICAL ASPECTS ON HOMOGENEITY TESTS
A time series of a climatological variable where the variations are caused by variations of weather and climate only is said to be homogeneous (Conrad and Pollack, 1962). However, long time series without artificial changes in their statistical characteristics are rare (e.g. Heino, 1994). Non-homogeneities may be abrupt, caused by relocations of instruments or changes of instruments, observers and observation practices, etc. Slow changes of the surroundings of the observation site may cause non-homogeneities to be gradual, e.g. in the case of urbanization. A common assumption is that non-homogeneities in a time series, the candidate, will become apparent when examining a ratio, or difference, between the candidate and a reference series developed from an
average of records from stations within the same climatic region. The likelihood that the candidate series is homogeneous can be determined by applying an appropriate statistical test to the ratio, or difference, series. The timing and size of significant non-homogeneities can also be estimated with statistical tests. Reviews of techniques for the construction of reference series and of statistical tests have been made recently by Peterson and Easterling (1994) and Easterling and Peterson (1995).


Hvad lærer vi så af det ?

Homogenisering af meteorologiske tidesserier er et mindst 25 år gammel begreb. Der er formodentlig konsensus om at gøre dette blandt meteorologer og klimaforskere.

Prof Ole Humlum har i videon Foredrag om klima... benyttet sin autoritet som professor til at udtale sig om Reykjavik's temperatur målinger med vægt, uden at fremhæve disse homogeniseringer er en standardteknik, som man har kendt mindste 25 år. Desuden antydes, at GISS/GHCN snyder og bedrager offentligheden. Ingen blandt Klimarealister har omtalt dette og heller ikke på climat4you

Jeg har heller ikke kendt til begrebet - jeg er lovlig undskyldt som ikke meteorolog, men takket være Ole Humlum kender jeg nu tilbegrebet nu.

Det vil være OK, at tage stilling til den praktiske gennemførelse af homogeniseringen, men gør det kvalificeret.
Redigeret d. 16-09-2020 13:02
RE: En rigtig "grov og hånende karl".17-09-2020 11:22
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg vil lige tilføje, at jeg for en sikkerheds skyld har gennemset Ole Humlum's youtube video igen.

Han nævner én gang ordet "homogenisering" og han bruger i stedet ordet "administrative ændringer" mange gange. Dermed skjuler han, at det er en videnskabelig metode bag justeringerne, som man har kendt til i mindst 25 år.

Derfor er han en rigtig "grov og hånende karl" overfor de mange meteorologer, der har arbejdet med homogeniseringer over mange år.
17-09-2020 19:39
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Humlum er Humbug - som så mange andre, der arbejder for at sløre et billede, der er helt klart.
17-09-2020 21:15
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er ufatteligt at alarmister altid skal bruge stærkt nedsættende bemærkninger om folk de er uenige med.
17-09-2020 21:20
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Utrolig, at nogen giver opbakning til kvaksalvere.
DR har på udmærket vis afsløret løgnen om klimavidenskaben,, skabt af oliemilliardærer, der hytter deres eget skind.
Redigeret d. 17-09-2020 21:24
17-09-2020 21:30
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Problem er lige modsat. Det er at rigtige mange såkaldte klimaforskere og IPCC lever af at skræmme folk.
17-09-2020 21:38
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
DR har påvist løgnen.
17-09-2020 21:41
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
De såkaldte klimaforskere og IPCC har en stor interesse i at overdrive problemerne. Derfor er CO2-problemet blæst fuldstændigt ud af proportioner.
17-09-2020 21:54
kfl
★★★★★
(2167)
Det er konspirationsteirier du kommer med.
.
17-09-2020 22:00
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
DR har afsløret olieindustriens løgn.
Jørgen Petersen ved ikke selv, at han er faret vild og løber rundt med den samme løgn, vi andre tydeligt ser og morer os over.
18-09-2020 16:27
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
CO2-problemet er som tidligere nævnt blæst fuldstændigt ud af proportioner. Det skyldes, at der på dette område bliver løjet og fordrejet i et ufatteligt omfang. Mange af disse løgne bliver afsløret her: https://www.youtube.com/watch?v=ICGal_8qI8c
RE: Forfærdelig vås...18-09-2020 16:59
kfl
★★★★★
(2167)
Kære Jørgen

Jeg har set den video du har linket. Det er en forfærdelig gang vås af den værste slags.

Tænk sig, at du fremføre den, som et argument mod den globale opvarmning. Du må være uden nogen form for intellektuelle færdigheder mht. at forstå, at vide og at vurdere.

Nu forstår jeg bedre, at du i langt de fleste tilfælde skrive noget forfærdelig vås. Der har dog været et par indlæg af rimelig god kvalitet og med relevant indhold, men der er langt imellem.

Du har i den grad svinet denne post til med dine tåbelig og usaglig argumenter, der gør det vanskeligt for læserne at følge med.

Det kan blive nødvendig at gentage mit første indlæg for at slippe for dine kommentarer og bede administrator om at få det første slettet.
Redigeret d. 18-09-2020 17:07
18-09-2020 17:29
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ kfl

Du kan ikke tilbage vise et eneste at de mange løgne og fordrejninger.
18-09-2020 17:35
kfl
★★★★★
(2167)
Nu tilbage til civilingeniør Søren Hansen "Magi med fortiden". Allerede i det første afsnit står der

For de seneste 50 år har man satellitmålinger og dermed forholdsvis objektive data, der selvfølgeligt stadigvæk skal fortolkes.


Dette er en af Klimarealisternes dogmer, nemlige at satellit-målinger forholdsvis objektive data. Dette stammer fra Ole Humlum's Climate4you, hvor man betragter satellit-målinger, som du bedste.

Han glemmer at fortælle historien om, hvor besværlig det var at få korrigeret satellit målinger så de stemme overens med GISS, NCDCV og HADCRUT. Der var flere end 11 justeringer i omregning fra måleresultater til Celcius. Du kan læse mere Major correction to satellite data shows 140% faster warming since 1998.

Derfor er RSS/UAH målinger slet ikke så pålidelig som der bliver give udtryk for.
18-09-2020 17:40
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Anklagen er netop at man justerer/manipulerer med temperaturen tilbage i tiden. Det vil i temperaturmålingerne for mere en 50 år siden. Det er f.eks. denne.
Tilknyttet billede:

18-09-2020 17:49
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Eller denne:
Tilknyttet billede:

18-09-2020 20:15
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Man homogeniserer ikke fortidens målinger. Man manipulerer ikke fortidens målinger uden at betale på troværdigheden.

Der er eksakte regler for at etablere en målerstation. Når målingen er udført og gemt, kan man tilføje tekstuelle bemærkninger til en serie målinger, men man ændrer ikke målingerne til et pc genereret horoskopisk gæt. Man kunne lige så godt smide data væk og være bedre stillet.

Hvis man ønsker ar tegne en hockeystav, er det bedre med papir og blyant.
18-09-2020 23:13
kfl
★★★★★
(2167)
Hokitika Aerodrome unadjusted GHCN V3,V4
Civilingeniør Søren Hansen har sammenlignet for den meteorologisk station Hokitika Aerodrome GISS Version V4 mod GISS V3 mht. unadjusted. Et bemærkes, at GISS ikke har egen data, men bygger på data fra Global Historical Climatology Network (GHCN)

Der er der kommet følgende bemærkning og graf ud af:

Fig. 3 viser en tilsvarende justering for en flyveplads i New Zealand. Efter de oprindelige data at dømme, er der ingen stigning i temperaturen fra 1880 til 2018. Men efter justeringen er der en stigning på 1½ grad. Resultatet er opnået ved at sænke temperaturerne i starten af periode
Denne graf udtrykker en forskel mellem unadjusted Version 3 og unadjusted Version 4 og det har intet mht. homogeniseringen at gøre. Imidlertid ser det ud til, at det er forskellige målestationer jf. de geografiske koordinater. Søren Hansen bemærkning er helt hen i skoven.

Her kan man se mit plot og forskellen mellem V4 og V3.Resume:
Grafer for Hokitika Aerodrome har intent med homogeniseringer at gøre, men derimod skift af en vejrstation.

Søren Hansen – det er en ommer.
Redigeret d. 18-09-2020 23:13
18-09-2020 23:17
kfl
★★★★★
(2167)
Peder Kruse skrev:
Man homogeniserer ikke fortidens målinger. Man manipulerer ikke fortidens målinger uden at betale på troværdigheden.

Der er eksakte regler for at etablere en målerstation. Når målingen er udført og gemt, kan man tilføje tekstuelle bemærkninger til en serie målinger, men man ændrer ikke målingerne til et pc genereret horoskopisk gæt. Man kunne lige så godt smide data væk og være bedre stillet.

Hvis man ønsker ar tegne en hockeystav, er det bedre med papir og blyant.


Man opnår netop større troværdighed når man retter fejl i data. Der er en mange årig tradition for at man korrigere for ændringer i en målestations placering, ændringer i målemetoder, ændringer i omgivende bevoksninger, etc, jf mit link til en artikel En artikel om homogenisering. Man har anvendt homogenisering af meteorologiske data mindst 25 år.

Jeg fandt følgende artikel, men som jeg ikke har haft tid til at læse endnu:
Homogenization of Temperature Data

Til Søren Hansen, Jørgen Pedersen, Peter Kruse, Frank Lanser, Ole Humlum, Jens Morten Hansen, etc:

Prøv at sætte jer ind i tingene og kom med et bidrag til forståelse af homogeniseringen af temperatur dataKFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 18-09-2020 23:34
19-09-2020 08:56
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Homogenisering og tilretning af historiske temperaturopgørelser koster på troværdigheden. Sådan er det bare.
RE: Homogenization of Temperature Data: An Assessment19-09-2020 10:15
kfl
★★★★★
(2167)
Bemærkning:
Jeg har lige erfaret, at der en post på Skeptical Science omhandlende
Homogenization of Temperature Data: An Assessment skrevet af 2015 Kevin Cowtan and the University of York.

Rapporten stiller og forsøger at besvare et antal spørgsmål om temperaturhomogenisering. Det er en rapport på 57 sider, der er velskrevet, men også lidt for teknisk for de fleste.

Jeg vil senere give et eksempel på homogenisering af temperatur data fra St Helena Island. Både resultatet fra GISS og hvad jeg selv ville gøre ved en elementær statistisk metode.

Husk lige, jeg er ikke ekspert i homogeniseringer, men forsøger at forstå, hvad der foregår.
19-09-2020 10:21
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Husk lige at IPCC og de såkaldte klimaforskere har en stor interesse i at overdrive problemerne. De har således lavet masser af vilde overdrivelser indtil nu og det vil de også gøre i fremtiden.
19-09-2020 14:55
kfl
★★★★★
(2167)
Jørgen Petesen
Du er en konspirations teoretiker, der fylderklimadebat.dk med spam.

Jeg har ikke tal for, hvor mange gange du komme med det vås.

Hold dog op mand.
19-09-2020 16:51
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er som nævnt helt åbenlyst, at IPCC og de såkaldte klimaforskere har en stor interesse i at overdrive problemerne. Dette må således anses som årsagen til, at de igennem tiden er fremkommet med masser af vilde overdrivelser.
19-09-2020 20:58
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Gab, er det virkeligt niveauet?
20-09-2020 09:10
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Så længe største praten af både befolkningen og politikerne ukritisk lytter til IPCC og de såkaldte klimaforskere, så er det yderst relevant, at stille spørgsmål ved troværdigheden hos IPCC og de såkaldte klimaforskere.
20-09-2020 09:26
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Nej, selvfølgeligt lytter den begavede og oplyste til også IPCC.
IPCC er en samling af tusindvis af klimaforskere fra hele kloden, så den vidensbank overstiger langt det meste af viden, der kan findes andetsted.

Det er ganske enkelt umodent, at fremture med egne fordomme igen og igen.
Tag dig sammen.
20-09-2020 10:21
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det handler ikke om viden. Det handler om troværdighed. Et subjektivt politisk organ er ikke troværdigt.
RE: St. Helena Island Homogenisering - et forsøg20-09-2020 14:30
kfl
★★★★★
(2167)
St. Helena Island Homogenisering - et forsøg
Jeg tror det er sjældenhed, at man direkte kan se spring i temperatur data. Derfor er St Helena Island et særtilfælde. Den er også et særtilfælde i form af, at der er mere end 1300 km til nærmeste meteorologiske stationer samt, at der er stabilitet i temperaturen i omkring St Helena Islands.

Jeg har søgt efter spring/knæk på temperaturkurven for St Helena Island og har fundet tre tilfælde på følgende måde. Jeg har for hver måned er der estimeret en linje med et spring/knæk i pågældende måned:

Celcius = alfa+beta*(year0<=year)+gamma*year

og beregnet r-squared. Der er 3 datoer, som det fremgår af følgende graf, hvor r-squared har et lokalt maksimum. Mit gæt er, at der sket noget her mht. flytning.

En flytning af den meteorologiske station eller med nyt udstyr vil frembringe et knæk/spring i temperaturkurven.

Der er tre lokal maksimum værdier af r-squared, som det fremgår af grafen ovenfor.

Følgende graf viser mine beregninger mht. homogeniseringer.
Grafen øverst til venstre viser de månedlige data, hvor der er estimeret en regressionslinje med 3 knæk.
Grafen til højre viser de standardiserer residualer. Ikke helt normalfordelt.
Grafen nederst til venstre viser de 3 justeringer, der er foretaget.
Grafen nederst til højre viser det endelige resultat af mit forslag homogeniseringen

Jeg har intet kendskab til, hvad der skete i marts 1903, marts 1926 og oktober 1976 mht. den meteorologiske station på St Helena Islands.

De følgende graf viser et resume fra de GISS V4 unadjusted Celcius til GISS V4 homogenized Celcius.
Som de fremgår af grafen øverst til højre, er der foretage flere justeringer end i min beregning. Der er ikke sammenfald med min homogenisering, men tæt på, idet der er knæk i oktober 1924, og oktober 1971 og i januar 1974.

Dette betyder ikke at min homogenisering er forkert eller rigtig, men at der er nogle valg undervejs, der påvirker resultaterne. Det kan undre at klimaskeptikerne ikke går dybt ind i de homogeniseringer, der bl.a. foretages af GISS.

Hvis man i GHCN/GISS arbejder med en fejlmargin i homogeniseringerne på 1% ud af 27000 meteorologiske stationer betyder det, at der vil være ca. 270 defekte stationer mht. homogeniseringerne. Finder man dem, vil det selvfølgelig kunne udnyttes propagandistisk af klimaskeptikerne, men det vil også betyde, at GHCN/GISS vil være ekstra påpasselige i deres arbejde. Og det vil kunne forøge troværdighed af homogeniseringerne på sigt. Så klimaskeptikere gå blot i krig, det vil på den lange bane styrke troværdighed af klimaforskningen.

Med det makværk klimaskeptikeren, herunder hvad Klimarealister normalt producerer, er der ingen chance for at de kan finde noget.

Resume
St Helena Island mener jeg er et godt eksempel på nødvendigheden af en homogenisering, men der er forskel mellem mit forslag og GISS forslag til homogenisering. Der er selvfølgelig grundlag for mange og lange diskussioner herom.

Jeg vil afprøve andre metoder/modeller.
20-09-2020 15:27
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Respekt for dit arbejde kfl. Du går grundigt til værks. Jeg synes dog lige præcis, du illustrerer til fuldkommenhed, hvorfor homogenisering aldrig må forekomme på grunddata niveau. Hvilken homogenisering skal vi vælge at tro ? Hvor stor bias er indlejret i denne tolkning ? Hvad sker der i virkeligheden, hvis vinden en sjælden gang skifter til at føre køligere luft til stedet ?

Homogenisering er tolkning af rå målte data og derfor af mindre troværdighed. En troværdighed som aldrig kan genvindes i det endelige resultat i anvendelsen af denne tolkning. Data ansvarlighed er en af søjlerne i videnskabeligt arbejde, og nej. Argumentet om at - det gør alle, gør det ikke nemmere at stole på de mange klima præsentationer, vi udsættes for.
20-09-2020 19:24
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Her er jeg helt enig med Peder Kruse. Hvis man accepterer homogeniseringer/justeringer, så opstår spørgsmålet uundgåeligt: Hvornår og hvor meget skal der justeres? Også er man inde på et område, som ingen kan styre.
20-09-2020 19:48
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Hvorfor kan man ikke styre det?
20-09-2020 19:51
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Hvordan fastlægges reglerne for hvornår, hvorledes og hvor meget der må reguleres?

Og hvad hvis nogen bruger en helt anden måde at regulere på, end det flertallet mener er der rigtige?
Side 1 af 12123>>>

Deltag aktivt i debatten Klimarealisterne slår til igen mod GISS/GHCN:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Luk klimarealisterne ned - de udøver landsskadelig virksomhed5702-02-2021 22:21
GISS – Stations Data – Reykjavik – afstemning IMO2219-01-2021 12:36
Ny hvidbog fra Klimarealisterne6019-11-2020 15:51
Klimarealisterne slår til mod norske skolebøger1118-11-2020 23:10
GISS/GCHN temperatur-homogenisering og AMO025-10-2020 17:17
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik