Husk mig
▼ Indhold

Norske Klimarealister - kritik af "4. Tellus 10"


Norske Klimarealister - kritik af "4. Tellus 10"06-12-2020 22:52
kfl
★★★★★
(2167)
Norske Klimarealister - kritik af "4. Tellus 10"
De norske klimarealister har angrebet de norske skolebøger for at være med "grove feil og utelatelser".

Her behandles omtalen af Tellus 10, der står anført på side 10 og 11 i Klimarealisterne : Grove feil og utelatelser i lærebøkenes klima- og miljøstoff

Den viktigste drivhusgassen
Under bildet på side 12 står det at karbondioksid er den viktigste drivhusgassen. Det er feil. Vanndamp er en langt viktigere drivhusgass.


Bemærkning:
Luftens indhold af vanddampe er bestemt af temperaturen. Temperaturen er bl.a. bestemt af co2 koncentrationen. Du kan læse mere her: How do we know more CO2 is causing warming?

Alvorlige konsekvenser
Dette utsagnet reiser to alvorlige prinsipielle problemer. For det første er det klart at vi har observert klimaendringer de siste 150 år. Men observasjon av klimaendring eller bevis for klimaendring er ikke bevis for at klimaendringene er menneskeskapte eller drevet først og fremst av utslipp av CO2. Dette er en vitenskapelig feilslutning. Utsagnet er basert på modellscenarioer og er svakt forankret i empirien.


Bemærkning:
At co2 er en drivhusgas er hævet over enhver tvivl og at den forårsager en temperaturstigning. Her har jeg sammenstillet CO2 koncentrationen ved Mount Loa og den globale temperaturAt klimaendringene vil skje stadig raskere er også en modellbasert påstand som ikke er forankret i empirien. De to 30-årsperiodene 1910–1940 og 1970–2000 er de mest fremtredende perioder med temperaturstigning siden 1850 (HadCRUT4). Temperaturøkningen over disse to periodene er ikke signifikant forskjellige. Og temperaturen over perioden 1998 til 2017 har en vesentlig lavere trend enn de to nevnte 30- årsperiodene.

Forskeren Lars Kamél har dessuten vist at temperaturøkningen de siste tiår ikke skjer raskere enn tidligere.
"

Bemærkning:
Der er flere fejl i disse udsagn. Man vælger at sammenligne korte periode, der kan bekræfte deres formodninger.

Jeg har analyseret Hadcrut global temperatur ved en segmenteret analyse model, der selv finder knækkene på kurven.

Her er den optegnede graf:


Der beregnet et knæk i 1910, 1943 og 1975.

Raten for perioden 1911-1943
1911-1943: Rate=0.01201 med et konfidensinterval på [0.008056;0.01596]
1976-2020: Rate=0.01814 med et konfidensinterval på [0.015960;0.02033]

Den øvre grænse for raten i perioden 1911-1943 er lige med den nedre grænse for raten for perioden 1976-2020. At raterne skulle være ens, er helt usandsynlig.

Dette bekræftes af nedenstående graf og beregning, idet jeg ser bort fra data i den mellemliggende periode: 1944-1975De sorte prikker er observationerne, de blå cirkler er estimaterne under H0 og de røde trekanter er et fælles estimat under H1.Der er signifikant forskel på stigningstakterne i de to perioder.

At forskeren Lars Kamél når frem til, at der ikke er nogen forskel i raten de sidste 10 år i forhold tidligere, er ikke overraskende pga. af den kort tidsperiode.

Bemærkning:
cand.real Morten Jødal står som første forfatter på kritikken. Hvis der er ting og sager jeg har misforstået, er Morten Jødal velkommen til at tage til genmægle.

Jeg har til hensigt at gennemgå dele Klimarealisterens kritik af de norske skolebøger. Andre må gerne bidrage.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 06-12-2020 23:00
07-12-2020 03:24
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)

Bemærkning:
At co2 er en drivhusgas er hævet over enhver tvivl og at den forårsager en temperaturstigning. Her har jeg sammenstillet CO2 koncentrationen ved Mount Loa og den globale temperatur


Her er det problem at effekten af CO2 skal være logaritmisk aftagende. Og at effekten af CO2 skal lægges sammen med effekten af vandet i luften.
07-12-2020 11:16
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Kulde-varmen
Et godt spørgsmål, som jeg ikke har svar på. Kan ikke huske, hvorfra jeg fik ideen til af bruge log(c02).

De faldende temperaturer i perioderne 1850-1910 og 1944-1975 kunne indikere, at teorier om den globale opvarmning, som følge af co2 ikke holder.

Så vidt jeg husker skyldes det vulkaner og industriel forurening af atmosfæren med aerosoler. Er der nogen der har en reference ?

På følgende graf kan man se aerosolerne indflydelse på den global temperatur:Dette er et øjebliks billeder. Jeg efterlyser en tidsrække med aerosol koncentration i atmosfære for perioden 1850-2020. Den må findes om end ikke andre steder, så i klimamodellerne.
RE: aerosoler07-12-2020 15:32
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg fandt selv et link til spørgsmålet aerosoler:

How much did aerosols contribute to mid-20th century cooling?Mængden af aerosoler har været voksende til mindf i 1970'er.
07-12-2020 16:59
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
kfl skrev:
Jeg fandt selv et link til spørgsmålet aerosoler:

How much did aerosols contribute to mid-20th century cooling?Mængden af aerosoler har været voksende til mindf i 1970'er.


Det må være vanskeligt at måle. Har du en aerosoler kurve fra en iskerne?

De meget store områder med skovplantning mindsker støvet i luften. Og burde øge den globale opvarmning. I det mindste lokalt. Kan man må det?

Aerosoler er ikke jævnt fordelt, og derfor vil den ændring i dem, påvirke lokalt i nogle områder. Men er temperaturen så uforandret i de rene områder?
07-12-2020 17:14
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
kulden-varmen skrev:

Bemærkning:
At co2 er en drivhusgas er hævet over enhver tvivl og at den forårsager en temperaturstigning. Her har jeg sammenstillet CO2 koncentrationen ved Mount Loa og den globale temperatur


Her er det problem at effekten af CO2 skal være logaritmisk aftagende. Og at effekten af CO2 skal lægges sammen med effekten af vandet i luften.


Og med højere temperatur stiger fordampningen og luften kan holde mere vanddamp som følge af højere temperatur https://sciencing.com/temperature-ampamp-humidity-related-7245642.html vanddamp som er en langt kraftigere drivhusgas end CO2.
Redigeret d. 07-12-2020 17:15
07-12-2020 17:20
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
delphi skrev:
kulden-varmen skrev:

Bemærkning:
At co2 er en drivhusgas er hævet over enhver tvivl og at den forårsager en temperaturstigning. Her har jeg sammenstillet CO2 koncentrationen ved Mount Loa og den globale temperatur


Her er det problem at effekten af CO2 skal være logaritmisk aftagende. Og at effekten af CO2 skal lægges sammen med effekten af vandet i luften.


Og med højere temperatur stiger fordampningen og luften kan holde mere vanddamp som følge af højere temperatur https://sciencing.com/temperature-ampamp-humidity-related-7245642.html vanddamp som er en langt kraftigere drivhusgas end CO2.


Og du har målt at der er mere vand?
Mere vand øger også atmosfærens vægt, lufttrykket. Har du målt dette?

Mere vand fordeler sig ujævnt ud over jorden. Har man set en øget drivhuseffekt i de områder hvor der er kommet mere vand?
07-12-2020 17:57
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Der er mere vanddamp i luften i varmere områder, hvor der kan fordampe vand. Højere temperatur reducerer atomsfæren vægt pga. udvidelsen. Og vanddampens vægt i forhold til selve luftens vægt er mikroskopisk. 1 kg luft kan holde 14 g vanddamp ved 20 C. Ja det fordeler sig skævt! Over ørkenområder er der ingen vanddamp, hvorimod over havet og i regnskove er der vand der kan fordampe som ender i luften.
07-12-2020 21:20
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
20 C varm tør luft vejer 1,205 kg og 40 C varm luft vejer 1,127 kg, eller det kolde luft er 78 g tungere.20 C varmt luft kan indeholde 14,69 g vanddamp, og 40 C varm luft kan indeholde 48,84 g eller 34,15 g mere.Samlet set er mættet 20 C varm luft samlet 43,85 G tungere end 40 C varm mættet luft.
Redigeret d. 07-12-2020 21:23
08-12-2020 10:46
kfl
★★★★★
(2167)
Bemærkning:
Jeg skal have skrevet mit første indlæg i denne post om. Både rettelser af fejl og tilføjelser. Jeg vil samle de givne bemærkning op og tilføje, hvad jeg mener er relevant.

Klimarealisternes "Grove feil og utelatelser i lærebøkenes klima- og miljøstoff" er en rigtig god indføring deres i tankegang/det ideologiske grundlag. Jeg kan kan godt forstå, hvis Klimarealisteren er pave stolte over den.

Det er ligeledes rigtig godt, at mange af klimaskeptikerens/realister er sammenskrevet et sted, som man kan link til.

Det er muligt, at der er fejl i norske skolebøger vedr. klima, men det er der så sandelig også i Klimarealisterens kritik heraf.

Det vil glæde Jørgen Petersen at læse introduktionen/forord "Grove feil og utelatelser i lærebøkenes klima- og miljøstoff", idet er er lighedspunkter med hans synspunkter.
09-12-2020 02:08
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
delphi skrev:
Der er mere vanddamp i luften i varmere områder, hvor der kan fordampe vand. Højere temperatur reducerer atomsfæren vægt pga. udvidelsen. Og vanddampens vægt i forhold til selve luftens vægt er mikroskopisk.


Hvis vandet i luften er mikroskopisk, hvad kalder du så CO2 indholdet?
09-12-2020 10:24
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
kulden-varmen skrev:
delphi skrev:
Der er mere vanddamp i luften i varmere områder, hvor der kan fordampe vand. Højere temperatur reducerer atomsfæren vægt pga. udvidelsen. Og vanddampens vægt i forhold til selve luftens vægt er mikroskopisk.


Hvis vandet i luften er mikroskopisk, hvad kalder du så CO2 indholdet?

JA en fugtig luft et varmt sted i troperne indeholder op til 50 g vanddamp eller omkring 4 % af luftens masse er vand.

Co2indholdet er 400 PPM eller 0,04 % så det må være mikro mikroskopisk
Redigeret d. 09-12-2020 10:26
10-12-2020 00:02
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Vand indholdtet i luften falder voldsomt ved temperaturer under frysepunktet. Derfor burde en effekten af CO2 være størst i bjergegne og kolde ørkner.

Kan man måle denne effekt?
10-12-2020 21:21
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kan man måle denne effekt?


Ja det kan man faktisk.

En satellit som har målt alle bølgelænger i det infrarøde spektrum, som udstråler fra et sted på jorden seDen har målt energiindholdet i hver bølgelænge som modsvarer temperaturen som strålen blev send ud med og dermed temperaturen hvorfra den blev sendt ud fra i atmosfæren.

Så hvis man har målinger over en årrække fra det samme sted på jorden så burde man kunne se en øget temperatur hvis Co2 havde nogen virkning.
Redigeret d. 10-12-2020 21:22
11-12-2020 22:05
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
delphi skrev:
Så hvis man har målinger over en årrække fra det samme sted på jorden så burde man kunne se en øget temperatur hvis Co2 havde nogen virkning.


Men problemet er så bare at steder som ikke påvirkes af hav-temperaturen viser svagt faldende temperature fra 1938.
11-12-2020 22:52
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
kulden-varmen skrev:
delphi skrev:
Så hvis man har målinger over en årrække fra det samme sted på jorden så burde man kunne se en øget temperatur hvis Co2 havde nogen virkning.


Men problemet er så bare at steder som ikke påvirkes af hav-temperaturen viser svagt faldende temperature fra 1938.


Den kommer du vist til at uddybe!
12-12-2020 02:14
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
delphi skrev:
kulden-varmen skrev:
delphi skrev:
Så hvis man har målinger over en årrække fra det samme sted på jorden så burde man kunne se en øget temperatur hvis Co2 havde nogen virkning.


Men problemet er så bare at steder som ikke påvirkes af hav-temperaturen viser svagt faldende temperature fra 1938.


Den kommer du vist til at uddybe!


Hvis du tager en ukorrigeret temperatur serie fra et område som ikke påvirkes af hav-temperaturerne så viser de en svagt faldende tildens.

Eller hvad er det som du ikke forstår.
Deltag aktivt i debatten Norske Klimarealister - kritik af "4. Tellus 10":

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Kritik af biler1229-03-2024 10:45
Kritik af DMI's hjemmeside529-03-2022 21:36
De norske klimarealister og varmepausen9904-02-2021 18:54
Klimarealister Netværk ?2509-01-2021 16:55
Klimarealister, arkæologi og the Heartland Institute2503-01-2021 21:47
Artikler
Klimaet i Norge
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik