Husk mig
▼ Indhold

PART 8/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav dataSide 3 af 30<12345>>>
27-01-2017 12:46
John Niclasen
★★★★★
(6123)
Fra dette indlæg d. 19-01-2017:

Frank Lansner skrev:
Således har Svalbard, Barentshavet og også Beringstrædet nu udsigt til tunge kuldegrader så langt prognoserne kan se frem.

Vil dette medføre mere isdannelse fra idag og frem? Det må vi jo se!

På seneste opgørelse hos DMI, Havisareal på den nordlige halvkugle, kan man se, at der har været markant forøgelse af havisen på den nordlige halvkugle den seneste tid, så 2017 har overhalet de seneste to år for samme tidpunkt.

OSISAF i Norge, som DMI's graf stammer fra, viser dog et mindre fald på deres seneste graf for 27. januar.

Her er vist OSISAF's graf for 26. januar 2017, som DMI gengiver den.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 27-01-2017 12:49
27-01-2017 12:53
Kosmos
★★★★★
(5366)
På seneste opgørelse hos DMI, Havisareal på den nordlige halvkugle, kan man se, at der har været markant forøgelse af havisen på den nordlige halvkugle den seneste tid

- 'Nansen' ser også ud til at være 'deroppe omkring':

27-01-2017 13:00
John Niclasen
★★★★★
(6123)
Den kraftige forøgelse af havis på den nordlige halvkugle i denne omgang begyndte ca. midt i januar. Vedhæftede animation viser iskanten hhv. d. 15. og 26. januar 2017.
Tilknyttet billede:

RE: Longavi, Chile27-01-2017 13:14
John Niclasen
★★★★★
(6123)
Det er dog heldigvis ikke frost og kulde alle vegne. Longavi i Chile oplevede lige en hedebølge med temperaturer over 40 grader det seneste døgn. En kilde nævner 42,3 C som max, hvilket skulle være varmerekord for det sted.

Der er dog mere behageligt 21,6 C i skrivende stund.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 27-01-2017 13:15
27-01-2017 13:32
crankProfilbillede★★★★★
(2451)
John Niclasen skrev:
Den kraftige forøgelse af havis på den nordlige halvkugle i denne omgang begyndte ca. midt i januar. Vedhæftede animation viser iskanten hhv. d. 15. og 26. januar 2017.


Det mest imponerende ved den gif er vist, at den fylder 502 kb på serveren.
.
RE: Varme/Kulde 201528-01-2017 10:24
John Niclasen
★★★★★
(6123)
Inspireret af Dr. Roy W. Spencers blog-indlæg, What Causes El Nino Warmth?, dannede jeg flg. to plots v.hj.a. Climate Reanalyzer.

Jeg har v.hj.a. satellitdata sammenlignet året 2015 med gennemsnittet for de foregående år (1979-2014). 2015 var El Niño år, som kulminerede i foråret 2016.

Øverst er temperatur-anomalien i 2m højde, altså lufttemperaturen nær jordoverfladen. Nederst er temperatur-anomalien for havoverfladen.

Man kan også se, at Grønland og det Nordøstlige Canada var koldt i 2015 i forhold til tidligere år. Og man kan se mange andre større eller mindre detaljer.

Anomalien for havoverfladen viser nogle detaljer, man ikke rigtig kan se af anomalien for lufttemperaturen, f.eks. kulde syd-øst for Svalbard og mellem Island og Svalbard.

Der er meget snak om globale temperaturer, og disse plots kan måske give et hint om, hvorfor nogle mener, det ikke giver så meget mening at snakke om en global temperatur. Temperatur er et mål for kinetisk energi, som er den totale energi modificeret af den varmekapacitet, luften eller havet har. Når vi nu kan se, at nogle steder er blevet varmere, mens andre steder er blevet koldere, f.eks. stort set hele Antarktis og havet omkring, er det så totalt set blevet varmere eller koldere? Eller er det uændret? Giver sådan et spørgsmål i det hele taget mening?

Når der er El Niño kan den såkaldte globale temperatur stige flere grader på få måneder. Hele Jorden bliver jo ikke flere grader varmere, når der er El Niño. Den totale energi i systemet, Jorden, er stort set uændret fra lige før El Niño til når El Niño er på sit højeste. Og alligevel beregner man flere graders forskel. Tænk så på de tiendedele grader, det påstås Jorden er opvarmet de sidste 100 år. En lille ændring i vindsystemer eller havstrømme vil kunne forårsage sådan en ændring i beregningen af en global temperatur på baggrund af lokale målinger af temperaturer, selvom hele systemet måtte have præcist samme mængde energi. Man vil også kunne tilføre eller tage energi væk fra systemet og ikke måle en temperaturændring. Og man vil kunne tilføre energi og samtidig beregne et temperaturfald globalt, og man vil kunne fjerne energi og samtidig beregne en temperaturstigning globalt. Alle situationer er mulige fordi systemet, Jorden, ikke er i termodynamisk ligevægt.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 28-01-2017 10:32
28-01-2017 11:56
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej John, ja, den kolde vortex kom for en stund hjem til Arktis og ikke mindst så var netop yderområderne ved Svalbard, Barentshavet og Beringstrædet ramt af kulde hvilket kunne ses på statistik over isareal.

Kulden i disse yderområder fortsætter lidt endnu, ser det ud til: Beringstrædet indtil ca 1 feb, Svalbard/Barentshavet indtil ca 4 feb. Så måske ser vi yderligere et lille puf op i isarealstatistiken, måske.

Herunder billeder fra DMI´s isvolumengrafik idet de medtager områder med ret lidt is så man ret tydeligt kan se udviklingen. Vinde der presser isen sydpå spiller også en rolle.
Herunder ses udviklingen på 9 dage fra 18 jan til 27 jan:


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 28-01-2017 12:14
28-01-2017 12:34
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Og lige lidt om den aktuelle historie med de 2 Russiske isbrydere der nu er frosset fast i isen Nord for Sibirien.

De 2 isbrydere eskorterede andre fartøjer idet man ville teste om ikke det nu var muligt på grund af global warming at gennemføre vinter sejladser nord om Sibirien ved brug af isbrydere.

Men dette eksperiment gik grueligt galt og nu kan isbryderne og skibene de eskorterede se frem til at ligge rigtigt længe i isen, og skal måske have nødforsyninger mv.

"The icebreakers and the bulk carriers they were escorting became stuck some 24 nautical miles from Pevek, Russia's northernmost port, earlier in January.

Thick compressed ice and 'severe' conditions prevented the icebreakers and supply ships Sinegorsk and Johann Mahmastal from moving across the East Siberian Sea on their way to Arkhangelsk.

Their voyage had been a test of new climatic conditions, with Russia actively seeking to develop the Northern Sea Route between Europe and Asia, across the top of Siberia."

http://siberiantimes.com/other/others/news/n0857-blow-to-northern-sea-route-as-voyages-of-two-icebreakers-are-broken-by-ice/
Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
29-01-2017 11:19
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Her er en sprit nyt peer rev artikel, 2 forskellige proxytemperaturgrafer ud for floridas kyst baseret på koraler giver deres bud på havoverfladetemperaturer ved Florida:Begge koraltyper viser at havoverfladetemperaturer "SST" omkring 1940 minder om temperaturer i de aller seneste år.

Dvs. disse proxyer matcher udmærket de ikke-korrigerede temperaturgrafer for USA´s land data - men men ligheden med de omtalte super-varm-justerede udgaver af USA´s temperaturer er svær at få øje på.

https://www.researchgate.net/publication/309328709_Multi-species_coral_SrCa_based_sea-surface_temperature_reconstruction_using_Orbicella_faveolata_and_Siderastrea_siderea_from_the_Florida_Straits


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Redigeret d. 29-01-2017 11:23
29-01-2017 11:29
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Her en artikel mere fra 2017, forfatterne hælder til at Solen er key driver af temperaturer. De fokuserer på det Nordlige Kina, men graf herunder sammenholder NH data med TSI data fra 2 andre undersøgelser:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027737911630381X?np=y&npKey=1217c4d556c6d28c523489578be4c00b3faf1765f727cdc72de097a7aa6af30d


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
29-01-2017 11:39
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Og vi husker lige IPCC´s postulat at Solen som driver af klimaet er umådelig lille.Gad vide hvem man i fremtiden til opfatte som flat-earthers og fjolser ?


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Redigeret d. 29-01-2017 11:39
29-01-2017 12:40
Frank123
★★☆☆☆
(384)
@Frank Lansner

Apropos IPCC og solens umådelige lille indvirkning på jordens klima.

Husk også NASA.

Nasa, David Hathaway udtalte i 2005 at solen ikke har nogen indflydelse på jordens klima. Senere rettet til "Minor Player"

Et eventuelt Maunder Minimum vil ikke redde os fra Global Opvarmning siger Solforsker David Hathaway.

Jeg har tidligere beskrevet følgende mere detaljeret.

NASA's verdensberømte solforsker David Hathaway har tidligere udtalt at solen ikke har nogen indflydelse på jorden klima.

Han udtalte tilbage i 2005 at vi ville få en meget voldsom solcyklus 24. Ja den ville blive den voldsomste i de seneste 200 år. Han forudsagde at den ville starte marts 2005. Desværre mislykkedes han gang på gang med sine forudsigelser om starttidspunktet. Hele 14 gange tog han fejl vedrørende startidspunktet. Så tog han fejl vedrørende længde af SC24 og til sidst fuldkommen forfejlet forudsigelse vedrørende styrken. Han rettede sine forskningsresultater fra århundreders største og kraftigste solcyklus til de seneste 400 års mindste og svageste solcyklus.

Davis Hathaway blev interviewet.

Citat fra radioprogrammet:
FLATOW: Radiohost: So we thought we knew how the sun works, but we're not quite sure.
HATHAWAY: Yeah, certainly I'm not.

I radioprogrammet fortæller han om det tidligere Maunder Minimum, al kulden det bragte og alle de ulyksaligheder det bragte til menneskeheden. Nu er han sikker på det følgende statement og også ganske tro mod sin arbejdsgiver alarmistiske NASA. Han slutter programmet af med at sige:

The best analyses I've seen suggest that the sun's still a minor player, that it's really the anthropogenic forcing that's overwhelming things now, and that even if the sun did go into one of these long, extended periods of no activity, it wouldn't save us from global warming.

Først tog han fejl, så tog han fejl rigtigt mange gange, så indrømmer han at hans viden om solen er ringe men nu er det ganske vist for han har læst nogle klima analyser:

Hans forudsigelser er korrekte!!!!

Og det skal vi så stole på!!

Hvor arrogant kan man blive?
30-01-2017 10:16
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Der er her i forum for nyligt blevet argumenteret at ganske vist er der foretaget ændringer af globale temperaturer, men disse medfører global cooling snarere end global warming. Metodikken til dette er fejlbehæftet, men det er jo ikke det samme som at der intet sandt kan være i dette.

Denne "global cooling" som altså er resultat af justeringer fandt dog sted før 1940.

Global warming indtil ca ca 1940 er foregået i en atmosfære med ca 300-310 ppm CO2. Der er prominente forskere på begge sider af klimadebaten der hælder til at meget af opvarmningen før 1940 derfor er naturlig.

Dvs. den voldsomme opvarmning op til ca 1940 tages gerne som udtryk for hvad naturen kan uden at blande menneske CO2 for meget ind i det.

Derfor: Når data ændres i retning af MINDRE global warming FØR 1940, så er det dataændringer der netop støtter op om global warming synspunktet og at CO2 er den store spiller snarere end naturen.

OG

Hvis man fjerner temperatur fald efter 1940, så er det naturligvis OGSÅ en ændring af data der støtter op om global warming synspunkter. Idet hurtig afkøling i takt med eksplosion i CO2 konc 1950-80, IKKE støtter op om påstået CO2 warming.


Så, hvis man BÅDE fjerner opvarmning frem til 1940 OG fjerner afkøling efter 1940, så er det den ultimativt mest effektfulde ændring af data man kan foretage sig for at støtte op om CO2-global-warming argumentet.

De der vælger at lukke øjnene for disse helt banale og indlysende fakta, de er "fortrængere" om nogen.

Hvis sådanne "fortrængere" så samtidigt rent faktisk tror på at småbeløb fra olie industrien er det afgørende for skeptikernes funding og motivation for at søge sandheden, så er disse "fortrængere" også "konspirationister" - om nogen.

Grafik fra Notrickszone.com


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 30-01-2017 10:56
30-01-2017 10:51
Kosmos
★★★★★
(5366)
...De der vælger at lukke øjnene for disse helt banale og indlysende fakta, de er "fortrængere" om nogen.

Hvis sådanne fortrængere så samtidigt rent faktisk tror på at småbeløb fra olie industrien er det afgørende for skeptikernes funding og motivation for at søge sandheden, så er disse "fortrængere" også "konspirationister" - om nogen

- uhh...pas nu på med denne fremturen med bevidst grundløs klage!


Ellers kommer den store, stygge CBH så visselig efter dig - med straffeloven i hånd!:

Gentagne fremsættelser af grundløse og meget alvorlige anklager falder krystalklart ind under injurielovgivningen, hvilket herhjemme straffes med bøde eller op til 4 måneders fængsel. Andre debattører her i tråden kan muligvis have held til at påstå straffrihed pga. imbecilitet eller sindsforvirring/utilregnelighed, men det kan du jo ikke.

[afsnit slettet]

Så indstil venligst én gang for alle påstandene om fusk med justeringer, tak, for det foregår ikke - og justeringerne bidrager under alle omstændigheder netto slet ikke til den varmetrend, vi ser
30-01-2017 11:02
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej Kosmos :-)

Eksempler som NIWA retssagen, hvor man er nød til at debattere klima offentligt ikke lige "the debate is over"-folkets livret. NIWA ville helst undlade at fremlægge data, metoder og beregninger og så lade det være ved det. De ønsker ikke at risikere tvungen debat om disse uholdbare ting offentligt. Ellers havde der været 1000000 retssager nu.

Min pointe er sådan set bare, at pseudo-argument med at dataændringer ikke skulle være vand præcist på klima-folkets mølle, det er komplet nonsens og misinformation.
Redigeret d. 30-01-2017 11:21
30-01-2017 11:49
Kosmos
★★★★★
(5366)
Min pointe er sådan set bare, at pseudo-argument med at dataændringer ikke skulle være vand præcist på klima-folkets mølle, det er komplet nonsens og misinformation

- point taken...und Amen!
30-01-2017 12:09
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Og mht. NIWA, så er det som om at CBH ikke rigtigt gider snakke NIWA mere :-)

Nu kan man måske gøre sådanher :

"NiNiWA - NiNiWA - NiNiWA ...!!" uden han vil røre ved det :-)


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

30-01-2017 13:14
Kosmos
★★★★★
(5366)
"NiNiWA - NiNiWA - NiNiWA ...!!" uden han vil røre ved det

- eller han har måske opnået NIRV(V)ANA?
30-01-2017 15:03
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Sammenfald mellem originale USA temperatur tal og så tal for nedbrændt skov pr. år.

Temperatur graf er fremstillet som % af årets dage med mere end 35 Celsius varme - hvilket måske er en udmærket sammenligning med brande (Idet f.eks et år med varm vinter sjældent medfører brande).

USA tal er ujusterede, rå målinger. siger ikke at de er perfekte (til dem der har brug for at påstå det).

Den store peak såvel i disse temperatur data som skov data matcher the great dust ball i 1930´erne.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

30-01-2017 15:15
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
En af de utroligt mange besynderlige mails fra climate gate hvor både belastende mails og program koder og program kommentarer så dagens lys.

En af disse "evergreens" :
Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
30-01-2017 23:27
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
WWW.HIDETHEDECLINE.EU

Jeg er blevet spurgt en del gange hvorfor dette site er nede óg har været nede i længere tid nu.

Sagen er in short:

Jeg var ikke selv skaberen af sitet men blev inviteret med. Idag er jeg imidlertid eneste om bord, men må indrømme at jeg har ikke skills til at redigere ret godt. Jeg vil gerne have ændret site så det fremstår lidt mindre "rabiat" i tekster på forskellig vis. Men da jeg ikke ved hvordan jeg kan editere skrifter i sider og top mv - måske slet ikke har access til dette - så har jeg lukket ned så godt jeg kan. Åbner måske noget nyt med en facade og tekster jeg lidt bedre selv kan stå inde for.

Giver det mening ? :-)
Redigeret d. 30-01-2017 23:29
31-01-2017 00:02
Kosmos
★★★★★
(5366)
Giver det mening ? :-)

- absolut (synes jeg): Der er jo ingen grund til at opretholde 'en klods om benet' - og der er tilsyneladende fortrinlig adgang til at komme til orde her (og i andre fora, hvis du skulle ønske dét).
31-01-2017 00:13
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Det er jeg glad for at høre :-)

Mit fokus er mest at indsamle og analysere temperaturdata, ikke at løbende skulle opdatere et site. Og selvom jeg synes det er begrædeligt at så mange dataændringer "evig og altid" ender med at skulle mindske på 1940 peak
(1940-peak som på forunderligste vis evig og altid opstår som "fejl" på forskellig vis i alle mulige sammenhænge
) , så har jeg ikke umiddelbart lyst til at site ligefrem skal hedde "hidethedecline".

Mit fokus er at bevæge mig i retning at artikler på et lidt andet niveau om heldet går min vej en skønne dag og min tid rækker til det.

Der er folk out there der er noget utilfredse med min beslutning, mest i udlandet :-/
Redigeret d. 31-01-2017 00:17
31-01-2017 00:42
John Niclasen
★★★★★
(6123)
Frank Lansner skrev:
WWW.HIDETHEDECLINE.EU

Jeg er blevet spurgt en del gange hvorfor dette site er nede óg har været nede i længere tid nu.

Der er adgang via internetarkivet. Er 27. november 2016 seneste og komplette kopi?

http://hidethedecline.eu/
Tilknyttet billede:

31-01-2017 00:53
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Det må det være, jeg har ikke opdateret på det siden i sommers :-) - én gang for at WUWT skulle kunne nemt tage en artikel. Og før det én gang i sommeren 2015 ..
31-01-2017 01:09
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
@Kosmos: Det er i grunden pudsigt, i samme åndedrag CBH anklager dig i et offentligt forum for at lyve, der taler han om injurielovgivningen.. hmmm.

Gad vide, hvis man gik tilbage i CBH´s skriv gennem årene hvor mange folk CBH har "æreskrænket" ??
Specielt er det problematisk hvis man æreskrænker Danskere og er Dansk selv, for så vil Dansk lovgivning netop gælde. Dvs. hvis CBH har sagt noget "æreskrænkende" om Svensmark eller dig, så fanger netop den Danske lovgivning.

Så herefter CBH, lad være med at påstå offentligt at folk lyver, ikke ? Specielt Danskere, bare et godt råd

Redigeret d. 31-01-2017 01:10
31-01-2017 09:48
Kosmos
★★★★★
(5366)
Så herefter CBH, lad være med at påstå offentligt at folk lyver, ikke ? Specielt Danskere, bare et godt råd

- som jeg erklærer mig aldeles enig i!
03-02-2017 00:15
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hvis man ser på temperaturer i et snit under Stillehavets ækvator, så kunne det godt se ud til at vi får en lille El Nino - dog måske ikke kraftig nok til at blive officiel El Nino.

Man kan ser af de orange formationer (varmere vand end normalt) lidt danner en slags skrå linie fra midt under Stillehavets ækvator og op mod overfladen i Øst (til højre).

Det er normalt at enten kold eller varmt varm klatrer op ad denne linie og efter det når overfladen, så flyder det langs overfladen mod Vest.

Der har i et par måneder "strømmet" varmere vand op ad den linie, men indtil nu har varmen ikke rigtigt nået overfladen idet kold vand er kommet til løbende.

Men nu går den næppe meget længere, det er svært at forestille sig at den betragtelige mængde varmt vand under Stillehavets ækvator nu kan stoppes, mon ikke vi får en mini-El Nino?


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 03-02-2017 00:38
03-02-2017 11:39
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Havisens udvikling i Barentshavet de sidste 2 uger med kulde i området.

Det næste par dage vil der stadig være kulde nær Nova Zemlja, man Spitsbergen vil få vind med lunere luft.

Fra 18 jan til 2 feb :


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

03-02-2017 11:51
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Frank,

det giver mindre og mindre mening. Alle dine hidtidige indvendinger har handlet om, at det er snyd, at man har justeret landtemperaturerne primært før 1940 nedad (og skabt en varmere trend):Nu, hvor det efter +10 år og et par hundrede indlæg er gået op for dig, at nettojusteringerne inkl. havtemperaturer i virkeligheden går den modsatte vej, hvor man justerer tiden før 1940 opad (og derved skaber en mindre trend):- skriver du så pludselig, at det i virkeligheden er kuldejusteringerne 1900-1940, der er snyd!?

Der er her i forum for nyligt blevet argumenteret at ganske vist er der foretaget ændringer af globale temperaturer, men disse medfører global cooling snarere end global warming.

Denne "global cooling" som altså er resultat af justeringer fandt dog sted før 1940.

Når data ændres i retning af MINDRE global warming FØR 1940, så er det dataændringer der netop støtter op om global warming synspunktet og at CO2 er den store spiller snarere end naturen.


Men for p***, landtemperaturjusteringerne giver jo så rent logisk MERE global opvarmning 1900-1940. Så under den (muligvis naive/velvillige) antagelse, at der er en eller anden form for logik eller konsistens i din tankegang, så har du nu gennem 10 år brokket dig hæmningsløst over, at Phil Jones og James Hansen har justeret deres data i retning af mere opvarmning indtil 1940 og dermed i retning af noget, der ikke støtter op om CO2 som den store spiller..........


Kan du overhovedet finde ud af, hvad du præcist mener? Jeg kan ikke - udover, at der nok er et eller andet meget galt, du ikke lige kan huske hvad handler om, som kan ses et eller andet sted, du heller ikke rigtig kan angive. Det er simpelthen så tåbeligt, at det nærmest gør fysisk ondt i øjnene at læse.


Derudover, så blot kort: Jeg har allerede sagt, hvad jeg har at sige om om NIWA. De har repliceret deres undersøgelse af justeringerne, og der var ingen ændringer i resultatet. De har også henvist til en serie med stationer, der ikke har været flyttede eller oplever større ændringer, og de giver ligeledes en stigning på knap 1C (data kan findes her).Retsinstanserne har allerede forlængst smidt "NZ climate coalition"s retssag i skraldespanden, hvor den hører hjemme, så der er ikke så meget grund til at dvæle mere ved det. NZ-folkene må for min skyld anlægge alle de nye retssager, de vil. Så kan vi andre spise popkorn til, mens vi iagttager dem blive smidt i skraldespanden i takt med, at de bliver anlagt.

Frank, sagt helt roligt og fredeligt: Når man er så fagligt inkompetente som dig eller NZ-koalitionen (og for NZ-folkenes vedkommende også så åbenlyst politisk motiverede), og alligevel slår om sig med konstante, usaglige og falske anklager, må I selvsagt bare finde jer i at få en grov behandling af dem, i udtaler jer om. Lad os gerne få meget mere af den berettigede arrogance og sunde foragt, tak. Hvis ikke I kan tåle mosten, kan I jo finde noget bedre at bruge jeres liv på - har du overvejet det?
Som sagt er der ikke én flig af alt dit arbejde, der nogensinde kommer til at gøre en forskel for noget seriøs videnskab, ligesom du aldrig vil blive taget mere alvorligt af nogen seriøs forsker end en irriterende 5-årig, der insisterende plager om flere bismarcksklumper og ikke kan forstå et venligt, men bestemt "nej".


P.P.S. Frank, du er til gengæld helt tydeligt naiv nok til faktisk at tro på det, du siger. Det er jo lejlighedsvis morsomt for udenforstående at iagttage - men hvori dine fejl så end består, er du bestemt ingen "løgner". Så meget må alle give dig.

Men "Kosmos" [link fjernet]: omend du dog tydeligvis heller ikke har opfundet den dybe tallerken, så er der ingen tvivl om, at du lige nu bare lyver.


Og mht. injurielovgivning er det kun ulovligt at krænke folks ære, hvis de faktisk har en sådan, og krænkelsen ellers er dokumenterbart uberettiget. Uanset, om du måtte føle dig trådt over tæerne, er det altså ikke ulovligt at skrive, at Frank Lansner har et komisk misforhold mellem sin egen forestilling om at være enormt intelligent, og så den triste virkelighed i, at han har kigget på klima i +10 år uden at forstå nok om grundmekanismen i drivhuseffekten til at kunne bestå en eksamen i gymnasiefysik/geografi. Rent juridisk ville man formentlig her sige det således, at du slet ikke har en relevant "ære" - og at "krænkelsen" i øvrigt blot består i konstatering af faktuelle oplysninger, du endda selv har lagt frem.
Redigeret af branner d. 05-02-2017 19:54
03-02-2017 13:16
Kosmos
★★★★★
(5366)
Og mht. injurielovgivning er det kun ulovligt at...Rent juridisk ville man formentlig her sige det således, at du slet ikke har en relevant "ære" - og at "krænkelsen" i øvrigt blot består i konstatering af faktuelle oplysninger, du endda selv har lagt frem

- hmm...måske kan du finde hjælp her? (Ved ikke, om de har weekend-åbent - men mon ikke?)
God bedring!
03-02-2017 13:48
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Jeg tror ikke, at din psykiatri-afdeling der kan rådgive om injurielovgivningen, hvis det er det, du forsøger at sige.


Men hvis Jørgen Dragsdahl f.eks rent faktisk ubestrideligt havde været KGB-agent (ifølge KGBs egne optegnelser og med sporbare pengeoverførsler ogsåvidere), havde det heller ikke været strafbart for Bent Jensen at kalde ham for "agent" i en dansk avis. Uanset, hvor meget Dragsdahl så ellers havde følt sig trådt over tæerne.

Så når Frank selv rejser en galge, glad stikker hovedet i løkken, ivrigt strammer til og tillidsfuldt åbner faldlemmen i spændt forventning om fortsættelsen:

Frank Lansner: JEG har gennem årende undret mig gevaldigt over hvordan CO2-folket havde tænkt sig at varme dannet i 10 km højde i dén grad skulle påvirke jord overfladen (stråling fra -60 gr C, meget tynd luft, riste jordoverfladen??).


- så er det næppe heller "injurier" i juridisk forstand at konstatere, at Frank ikke har forstået tilstrækkeligt om klimaforhold til at kunne bestå fysik/geografi for 2.G. Jeg gør jo absolut intet andet end at konstatere, hvad han selv så hjerteskærende tydeligt afslører. Det er heller ikke en nedgørende overdrivelse - den basale mekanisme i drivhuseffekten er jo rent faktisk pensum i gymnasiet, og jeg har haft elever, der havde læst på pensum i 1/1000000000000000del af den tid, Frank har brugt på klima, og alligevel opnået større forståelse for stoffet.

Og som almindelig amatør har Frank heller ikke en professionel "ære", der kunne krænkes/skades af en anklage - Dragsdahl måtte jo også redegøre for, at Jensens anklager havde betydet, at ingen længere ville have ham ud at holde foredrag eller undervise.

Så måske skulle du hellere prøve at komme tilbage til at forholde dig til sagen, "Kosmos"? F.eks kunne du begynde med at forklare mig, hvordan du får dine talrige anklager om fup med varmejusteringer til at hænge sammen i lyset af Franks pludselige kovending om, at det i virkeligheden er de kølende justeringer, der er det store problem?

Redigeret d. 03-02-2017 13:49
03-02-2017 14:52
Kosmos
★★★★★
(5366)
F.eks kunne du begynde med at forklare mig, hvordan du får dine talrige anklager om fup med varmejusteringer til at hænge sammen i lyset af...

- jeg mener da ikke, jeg skulle have for vane at knytte mine kommentarer op på Franks!?

Når vi taler om justeringer, er det da vist grafer som denne:, jeg ofte viser(?) - og jeg kommenterer dem vist iøvrigt sjældent, idet jeg synes, at de sammen med Humlums kommentarer, fx.:

It is interesting to note that the overall net adjustment shown by the HadCRUT surface temperature record since February 2008 (see figure above) is that of more or less equal warming for the entire record since 1850. This is in contrast to the net adjustment of the two other surface records, NCDC and GISS, which both display a net cooling adjustment before 1950-60, and a net warming adjustment for the more recent part of the record, resulting in an overall increasing temperature increase since 1880

, stort set taler for sig selv.

Så hvis du mener. der lyves i denne forbindelse, kunne du da passende gå til kilden og ta' en snak med Ole Humlum, dit (temporære?) bysbarn!


I Norge må de vel også have en pendant til UVVU, så hvis du ikke umiddelbart kan få ham til at bryde sammen, tilstå og gøre passende afbigt (vandring til Canossa?), kunne du jo - som ouverture til et formelt, retligt søgsmål(?) - prøve at 'indklage ham' dér!

Redigeret d. 03-02-2017 15:04
03-02-2017 14:54
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Bugge:

Men for p***, landtemperaturjusteringerne giver jo så rent logisk MERE global opvarmning 1900-1940. Så under den (muligvis naive/velvillige) antagelse, at der er en eller anden form for logik eller konsistens i din tankegang, så har du nu gennem 10 år brokket dig hæmningsløst over, at Phil Jones og James Hansen har justeret deres data i retning af mere opvarmning indtil 1940 og dermed i retning af noget, der ikke støtter op om CO2 som den store spiller..........

Kan du overhovedet finde ud af, hvad du præcist mener? Jeg kan ikke - udover, at der nok er et eller andet meget galt, du ikke lige kan huske hvad handler om, som kan ses et eller andet sted, du heller ikke rigtig kan angive. Det er simpelthen så tåbeligt, at det nærmest gør fysisk ondt i øjnene at læse.


Nu synes jeg, du mobber Frank, Bugge. Han har aldrig givet indtryk af at mene, at hvis påstand a er sand, så kan -a ikke samtidigt være sand. Den slags logiske rammer er alt for snævre for Frank. Du må forstå, at i Franks hoved kan de samme temperaturdata sagtens være justeret, så de viser større varmetrend, OG så de viser mindre varmetrend på samme tid. Frank kan også sagtens tro på, at CO2 har opvarmende effekt på jorden mens gassen ingen effekt har på Venus.

Som jeg skrev i en tidligere debat:

Et mere grundlæggende problem i debatten med Frank, som jeg ser det er, at du/vi forudsætter, at der er en sandhed derude. Der er noget, som er rigtigt og gælder, og noget, som er forkert og derfor ikke gælder. Det er ikke alt, der er til diskussion.

I Franks hoved kan rigtige og forkerte ting (nogle gange simpelthen a og -a) sagtens eksistere sammen. Når du og jeg siger, at tøradiabaten ikke er en faktor, som Titov må have 'glemt' på sin liste, når drivhusgasserne og skyerne forklarer det hele, og at den tørre adiabat for så vidt bare er den temperaturgradient, der indstiller sig, når tropopausen befinder sig i en bestemt højde over overfladen, og at det i øvrigt er helt ukontroversielt (også for Roy Spencer og alle andre seriøse 'skeptikere'), så siger Frank:


Jamen det er jo en ongoing diskussion. Jeg kan forstå at nogle mener at det hele nærmest bare afhænger af adiabaten, mens du mener vist at adiabaten KUN har den størrelse den har grundet drivhusgasser mv.I stedet for at sætte sig ned og forstå, hvordan drivhuseffekten fungerer, og hvordan tøradiabaten er en integreret del af forståelsen af drivhuseffekten, så pludrer han lidt videre og lader som om, at det da vist bare er vores "mening".

Frank kan også sagtens snakke om "CO2-folket" for så i næste indlæg at sige, at selvfølgelig har CO2 betydning, jeg har da aldrig sagt andet...

Frank vil bare gerne pludre lidt om tingene. Dem, der stiller tingene op, så det bliver klart og tydeligt, at Frank er forkert på den, de "mobber" ham og er kun ude på at "finde fejl". Det han får ud af den opførsel det er, at alle, der faktisk ved noget om de her ting, lærer, at man kan ikke stole på det, Frank siger. I de tilfælde, hvor man ikke kan tjekke hans oplysninger , må man tænke: Det, han sagde sidst, véd jeg var det rene sludder. Det han siger nu, véd jeg ikke noget om, men det er sandsynligvis også det rene sludder. Og det vil være en helt rationel fordom, som man er nødt til at have, hvis man ikke vil bedrages.
RE: Tullerier.......03-02-2017 15:28
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Så hvis du mener. der lyves i denne forbindelse, kunne du da passende gå til kilden og ta' en snak med Ole Humlum, dig (temporære?) bysbarn!


I Norge må de vel også have en pendant til UVVU, så hvis du ikke umiddelbart kan få ham til at bryde sammen, tilstå og gøre passende afbigt (vandring til Canossa?), kunne du jo - som ouverture til et formelt, retligt søgsmål(?) - prøve at 'indklage ham' dér!


Ja, vi er begge p.t. ansatte på Oslo Universitet, ligesom jeg jo heller ikke har kunnet undgå at støde på hans navn på UNIS på Svalbard, hvor jeg ellers har drevet med feltturer - og tak, jeg har skam faktisk ved flere lejligheder konfronteret Ole Humlum med alle mine anklager - f.eks her, hvor jeg direkte skrev, at han umuligt kan tro på alt sit sludder.

Jeg har også ved lejligheder hørt ham prøve at forsvare sine påstande på UIO i debatter med andre, lidt højere rangerende forskere end undertegnede - og det er efter min bedste vurdering tydeligt, at Ole Humlum ikke selv tror på, hvad han siger.

Han forsvarer sig hver gang forbløffende dårligt og usammenhængende mod konkrete indvendinger, indtil han til sidst geråder ud i dødssyge platituder om, hvordan det er vigtigt at bevare et åpent sind og ikke ligge under for dogmatikk og utforske alternative teorier og hans solide barndom på landet i Vestjylland og hov-se-derude-er-det-ikke-en-tretået-spætte-med-fire-tæer?-argumenter.

Han sluttede således i vores sidste debatt med å henvise meg til dette her:

[Ole Humlum: Christoffer,] I Tyskland er senest utgitt en lille bok 'Ratgeber Klima: CO2 is Begleiterscheinung des Klimawandels, nicht Ursache' (ISBN 978-3-95922-082-8), bl.a. inspirert av vår artikkel. Det vet jeg fra samtale med forfatteren, som tidligere hadde en ledende posisjon i DDR's Energiewirtschaft. Nå kan man naturligvis mene hva som man vil om DDR, men der er ingen grunn til å tro at man plasserte inkompetente personer i ledende posisjoner.


Hvis man kigger på Wolfgang Brune (med "Ratgeber Klima http://www.openpr.de/news/870880/CO2-ist-Begleiterscheinung-des-Klimawandels-nicht-Ursache.html) finder man denne præsentation af hans hovedkonklusion:

Was aber ist, wenn das CO2 gar keinen Temperaturanstieg verursacht? Weil nämlich der Energietransport in der Erdatmosphäre – zwischen unterer und oberer Strahlungszone – vollständig auf konvektivem Weg erfolgt, nicht durch Strahlung. Es gibt auch keine wärmende Gegenstrahlung zur Erdoberfläche.


For ikke-tyskkyndige siger Brune kort fortalt, at drivhuseffekten ikke eksisterer, fordi der ingen stråling i atmosfæren finder sted, hverken op eller ned. (!) Det er jo så hændervridende, sindsoprivende idiotisk/afsindigt, at det får Franks "nedskubningsteorier" på Venus til at ligne Einsteins specifikke relativitetsteori i sammenligning.


Hertil kunne jeg jo kun svare Humlum:

Dette kan man rent videnskabeligt med god ret karakterisere som "tåbeligt" – det er jo så langt ude, at selv du, Humlum, må ryste på hovedet, ikke? Så jo, det ser unægtelig ud til, at DDR her faktisk ansatte en forbløffende inkompetent person i en ledende stilling. (Jeg er i øvrigt en smule overrasket over dit ræsonnement – i DDR var adkomsten til betydende positioner som bekendt næsten 100% politisk og ikke fagligt bestemt, og "kompetence" eller "intelligens" er heller ikke ligefrem de første ord, jeg forbinder med folk som Walter Ulbricht, Erich Honecker, Erich Mielke eller andre ledende DDR-folk).


(Var det Berija, der sagde, at Ulbricht var "den største idiot, der nogensinde havde beboet Planeten Jorden"?)


Man kan jo ikke melde Humlum eller andre til UVVU for at skrive noget på en blog - men jeg havde såmænd gerne gjort det, hvis han faktisk havde skrevet dette ovenstående om benægtelse af stråling (!) i en videnskabelig artikel. Der er dog nok uavsett hvad bedre måder at udstille vrøvl og sludder på end ved at melde nogen til diverse uredelighedsudvalg......

Redigeret d. 03-02-2017 15:45
03-02-2017 15:42
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
P.S. Men ja, det er løgn, at

...the overall net adjustment shown by the HadCRUT surface temperature record since February 2008 (see figure above) is that of more or less equal warming for the entire record since 1850.


Jeg gider ikke længere færdigtygge mere af det samme, men vil bare overlade ordet til Stephan Rahmstorf. Her er kurven i kontekst:

To illustrate the shenanigans of self-styled "climate skeptics", take for example the following graph, which has been circulating for a while on climate denier websites. It beautifully illustrates two of the favorite tricks of climate deniers: cherry picking and deceptive trick graphics.


Fig. 1 Revision history of two individual monthly values for January 1910 and January 2000 in the GISTEMP global temperature data from NASA (Source: WUWT )

If you look at the black arrows, do you have the impression that the 0.71 ° C temperature difference is mainly due to data adjustments? Because the arrow on the right is three times longer than that on the left? Far from it – can you spot the trick? In the vertical axis, 0.3 ° C is missing in the middle! The adjustment is actually only 0.26 °C. Even that is quite a lot of course – and that's because it is an extreme example. The January 1910 shown is the month with the second largest downward correction, obviously cherry-picked from the 1,643 months of the data series.

In the annual mean values and particularly for the temperatures since the Second World War, the corrections are minimal, as the following graph shows:

Fig. 2 Revision history of global temperature data set from NASA. Here, too, one can see that in 1910 the greatest correction occurred. (Source: Goddard Institute for Space Studies )

This graph must be familiar to anyone who works with the NASA data, because it is in the notes to the data on the NASA site (even interactive). Incidentally, Gavin already debunked the misleading representation in Fig. 1 last March on Twitter. Anyone who shows you Fig. 1 without also explaining the big picture as shown in Fig. 2 is trying to fool you.

A denier favorite is to suggest that NASA deliberately adjusts temperatures upward to exaggerate global warming. An absurd conspiracy theory, as demonstrated by the basic fact that the net effect of the data adjustments is to reduce global warming. The next figure shows this. If climate scientists were trying to exaggerate global warming they'd show you the unadjusted raw data!

Fig. 3 The NASA data of global temperature compared to the uncorrected raw data (light blue) and two global temperature data sets from other institutes. (Source: Goddard Institute for Space Studies )

It is not surprising that you find such conspiracy theories on Anthony Watts' sectarian blog WUWT, a place where climate science amateurs present earth-shattering insights to their echo chamber like: The CO2 increase is not due to burning fossil fuels, but to insects! Global warming is caused by the nuclear reactor in the Earth's core! The warming of Antarctica comes from "waste heat from little pockets of humanity" there! The Greenland ice sheet can be at most 650 years old! (That's obvious – how could the Vikings otherwise have grown crops there?)


Kosmos, du kan muligvis lige akkurat forsvare dig troværdigt med at have for svage intellektuelle forudsætninger og lide af for meget almindelig alderdomsforstokkethed til at kunne gennemskue den slags - men det kan Humlum af indlysende grunde ikke.

Så for at sige det ligeud: Ja, Ole Humlum lyver helt bevidst (af årsager, kun han selv kender), og folk som dig gør dig medskyldige, når du viderekolporterer hans løgnehistorier.

Jeg håber, det var tilstrækkelig klart.
03-02-2017 16:37
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ak ja,Stefan Rahmstorf er forbillede for nogen,for andre næppe.
Hørt om ham:
Stefan Rahmstorf ist Wissenschaftler und Aktivist.Es faellt auf,dass fast keine seiner alarmistischen Thesen in der Fachwelt unwidersprochen bleibt.
S.R. ist hart im Nehmen und macht weiter Stimmung fuer die Ideologie der Klimakatastrophe.
03-02-2017 17:08
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Stefan Rahmstorf er ganske rigtigt ikke noget sandhedsvidne, hans forskning har slagside til det klimakatastrofiske, og han viger ikke selv tilbage for "fishy" trend-kalkulationer på temperaturdata.

http://rankexploits.com/musings/2009/source-of-fishy-odor-confirmed-rahmstorf-did-change-smoothing/

Men det er dog fattigt at angribe budbringeren, når Humlum (og Kosmos) afsløres i at vildlede om justeringer af samme temperaturdata. Kan du se det, Kjeld? Næste gang du ser en graf Humlum har lavet, vil du da bare æde den råt?
03-02-2017 17:17
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Når CBH giver ordet til Stefan Rahmstorf,reagerer jeg.
03-02-2017 17:26
Lars Buhrkall
★★☆☆☆
(204)
Kjeld Jul skrev:
Når CBH giver ordet til Stefan Rahmstorf,reagerer jeg.

Men tydeligvis ikke ved at forholde dig til substansen.
Side 3 af 30<12345>>>

Deltag aktivt i debatten PART 8/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
PART 11 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav Data63202-03-2024 14:01
PART 10/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data343910-07-2023 12:16
PART 9/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data146114-07-2019 14:17
PART 7/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data77315-01-2017 22:49
PART 6/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data76812-07-2016 21:58
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik