Husk mig
▼ Indhold

Udvikligen i antal bier World Wide, USA og Canada.Mandelproduktion


Udvikligen i antal bier World Wide, USA og Canada.Mandelproduktion03-03-2019 13:46
kfl
★★★★★
(2167)
Resume
Formålet med denne samling af artikler er at bibringe et overblik over udviklingen i bestanden af bier ud fra offentlige tilgængelige kilder. Hidtil har offentligheden kun kendt landbrugets og den kemiske industris velformulerede synspunkter, nemlig at der er masser af bier og neonikotinoider ikke skader bier. Det modsatte synspunkt er fremført, men ikke ud fra en faktuel basis med henvisning til statistikker. I bedste fald kan disse artikler anvendes i den offentlige diskussion om bier og påvirke beslutningstagerne.

De store aviser tager gennemgående den kemiske industris og landbrugets synspunkter i spørgsmålet udviklingen i bestanden af bier. Alvoren er ikke rigtig gået op for de store aviser hvad det tyder, hvis bestanden af bierne reduceres i betydelig grad.

Artiklerne henvender sig primært til Dansk Landbrug, biavlere, personer omkring Danmarks Naturfredningsforening, Danmark Botaniske Foreninger og frugtavlere, der er afhængige af en god bestand af bier.

Ved vurdering af udviklingen i en bestand af bier, er det ikke tilstrækkelig at se på primo eller ultimo bestandene. Man skal have mellemregningerne med, dvs. tilgang og afgang af bistader i løbet af året for at få det fulde billede.

Antal bistader på verdensplan
Det har gentagne gange været hævdet, at der aldrig har været så mange bier i verden som i dag og at der ikke er nogen krise mht. bestøvning og forsyning af honning. Denne konklusion bygger på analyse af data, der er indberettet til FAOSTAT. Dette datagrundlag ikke er overbevisende. Kvaliteten af FAOSTAT lever og dør med kvaliteten af de data, der indberettes fra de enkelte lande. FAOSTAT har af nød skønnet ca. 50 % af alle tal og skabt en kunstig trend i tallene. Desuden er antallet af lande, der indberetter til FAOSTAT voksende. Der er markante forskelle i udviklingen i antal bistader landene imellem således, at gennemsnitsbetragtninger ikke er retvisende.

Her er en graf, der viser udviklingen i antal lande der indberetter bistatistikker til FAOSTAT.
Denne graf viser, at der fra 1991 til 1992 sker et spring i antal indberettende landede på ca. 17 lande, når det drejer sig om summen af de officielle tal plus FAOSTAT's estimater. Ser man på de officielle tal er springet på ca. 14 lande. Der er altså igen langsigtede stabilitet i indberetningerne.

Der kan læser mere i følgende link: Udviklingen i antal bier på verdensplan på basis af FAOSTAT

Udvikling i antal bistader i USA
I USA har man i perioden efter 1961 set et fald i antal bistader på ca. 58 %, men derefter en konstant bestand eller svagt voksende bestand. Varroa-miden blev introduceret i 1986 og den har påvirket bestanden mærkbart. Vinterdødeligheden er på ca. 30% - væsentlig større end hvad man kender til i Danmark. Dødeligheden for hele året er på ca. 60% af primo bestanden! Colony Collaps Disorder (CCD) blev observeret i større stil fra og med 2006. I 2015 og 2016 udgør tabene som følge af CCD 23% og 17%.

Her er en graf, der viser udviklingen i antal bistader i USA i perioden 1962-2016:

I 1986 blev Varrora-miden for første gang observeret i USA og Canada. Fænomenet Colony Collaps Disorder for første gang omtalt som begreb i 1986. Se David Hackenberg en ikonisk figur for biavlerne i USA.

Der kan læse mere i følgende link:USA udviklingen af antal bier i perioden 1962-2016

Mandel-produktionen i USA
Der er i perioden 1961-2016 sket en vækst i produktionen af mandler i USA. Dette er sket ved en arealudvidelse, ved et større udbytte pr. ha og ved at plante flere træer pr. ha og ved at flytte næsten hele bestanden af bier i USA til Californien. I 2016 lægger Californien beslag på størstedelen af USA's bier til bestøvning af mandeltræer i Californien, dvs. 75% eller mere. I 2020 forventes, at bestøvningen af mandeltræer vil kræve 80% af alle bistader i USA.

Der har været store stigninger i priserne for leje af bistader, køb af bi-pakker, bi-dronninger og på honning. Der har været udbyttenedgang pr. mandeltræ. Derfor er der en krise i mandelproduktionen i USA som følge af for få bier.

Bjørn Lomborg hævdede i 2013, at der er masse af bier på verdensplan og at bier ikke er nødvendige for landbrugsproduktionen. Som et eksempel herpå nævnes mandelproduktionen i USA. Derfor denne artikel.
Her er en graf, der viser prisudviklingen for leje af bistader til bestøvningen af mandeltræer i USA:Fra 2004 til 2006 er der næsten sket tredobling af prisen for leje af bistader til bestøvning af mandeltræer.

Dette viser, at der er mangel på bistader til at bestøve mandeltræerne fra 2006 og fremefter. Dette falder sammen med forekomsten af CCD.

Der kan læser mere om mandeldyrkningen i USA i følgende link:USA udviklingen i mandelproduktionen i perioden 1995-2020

Antal bistader i Canada 1924-2015
Canada adskiller sig fra mange andre lande ved, at der siden 2004 har været et voksende antal bier. Baggrunden for dette er en voksende efterspørgsel på honning, en voksende pris for honningen, en reduktion i antal døde bistader som følge af anvendelse af miticider til bekæmpelse af Varroa-miden, en voksende import af bidronninger og en restriktiv anvendelse af neonikotinoider. De Canadiske myndigheder har siden 2012 holdt øje med brugen af neonikotinoider og bidøden. Indtil videre har man ikke konstateret Colony Collaps Disorder (CCD) i Canada.

Her er en graf over udviklingen i antal bistader i Canada i perioden 1924-2017:
Som følge af 2.verdenskrig var der et stor behov for bivoks til ammunitions-bælterne og honning som erstatning for sukker. Derfor nåede antal bistader et maksimum i 1947. Der kan læses mere om udviklingen i antal bistader i Canada i perioden 1924-2017: Canada udviklingen i antal bier 1924-2017

Lange tidsrækker med antal bistader
Der findes data vedr. antal bistader for Danmark, Sverige og USA fra før 2.verdenskrigDisse data viser på samme måde som for Canada et maksimum i antal bistader omkring slutningen af 2.verdenskrig. Der er afstemningsproblemer mellem de forskellige kilder. I nogen tilfælde har jeg skannet grafer og i andre tilfælde har jeg kunne læse data direkte.

FAOSTAT
FAOSTAT har været meget imødekommende med rettelser til de fejl, som jeg hidtil har fundet vedr. bistatistikker. Jeg har fået tilsendt rettelser til data vedr. Sverrig og Tyskland. Mandelproduktionen i USA er for nogle årganges vedkommende indberettet i pund og ikke i kg. Denne fejl har jeg selv rettet i mine anvendelser af data. Denne fejl vil blive rettet i FAOSTAT's database på et tidspunkt.

Danmark har på intet tidspunkt indberettet bistatistikker til FAOSTAT!


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
03-03-2019 14:42
UlrikePielmeier
★☆☆☆☆
(117)
Hej KFL,
Du kunne starte en underskriftssamling til at kræve indberetning af bistatistikker fra Danmark til FAOSTAT?
Forresten, hvad tror du vil ske hvis de næste årtier bliver koldere? Hvil honningproduktionen flytte sig sydpå?
Hilsen Ulrike
Deltag aktivt i debatten Udvikligen i antal bier World Wide, USA og Canada.Mandelproduktion:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Udbyttet af afgrøder i USA+Canada og Vest-Europa - GMO - FAOSTA422-12-2020 08:14
Corona world wide iltimo marts 2020001-04-2020 23:03
Konkurrencen mellem honning bier og vilde bier1713-12-2019 10:11
Bier er til blomsterne og biavlerne er til rotterne1723-10-2019 18:18
Landbrug & Fødevare om bier021-03-2019 12:13
Artikler
Klimaet i Canada
Klimaet i USA
NyhederDato
Canada på vej med verdens største CO2-rensning28-04-2011 09:42
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik