Husk mig
▼ Indhold

Vandstanden i verdenshavene – et paradoks afløser et andetSide 2 af 3<123>
19-04-2014 16:07
kfl
★★★★★
(2167)
H A Nielsen

Der findes to varianter af den globale vandstand hos CU:

1)seasonal signals retained

2)seasonal signal removed

Jeg har brugt den første version i min analyse !

Jeg vil senere prøve at finde forskellen mellem de to datasæt.
19-04-2014 16:39
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
1)seasonal signals retained


Det betyder blot, at de sæsonmæssige/årlige variationer i data er der ikke korrigeret for. Data er selvfølgelig stadig korrigeret for de lange månecykler, GIA og alle de andre korrektioner, oplistet af C.U.

Hvordan pokker kan du få dig selv til at lave dine analyser uden at ane, hvad det er for data, du arbejder med? Jeg er helt ærligt dybt forundret. Det giver overhovedet ingen mening for mig at du senere vil prøve at finde ud af det.
19-04-2014 17:20
kfl
★★★★★
(2167)
H A Nielsen

Hold nu op med den vendetta.

Størsteparten af det du kommer med er personlige angreb og nedvurderinger. Det gør, at man er nødt til at filtere, hvad du skriver, for at komme ind til sagens kerne. Det er det jeg går efter.

Kan du ikke bedre ?
Redigeret d. 19-04-2014 17:22
19-04-2014 18:26
kfl
★★★★★
(2167)
Den globale vandstand - seasonal signal removed

Analyse af den globale vandstand med "seasonal signal removed".Der er anvendt følgende model:

vandtand(t)=alfa +beta*t +gamma*t^2.

Denne model kan forklare 95.86% af al variation i vandstanden.

Denne graf "viser", at der er en deacceleration af vandstanden. Denne type grafer vises igen og igen på de skeptiske blogs. Se f.eks. her Observed Acceleration. Imidlertid forholder det sig modsat, når der korrigeres for cyklerne 18.61 og 8.85.

Den følgende graf viser de same tal, men hvor der er anvendt følgende en model:

Vandstand(t)=alfa+beta*t+ gamma*t^2+ 4 harmoniske led(t).

Denne model kan forklare 98.35% af al variation i vandstanden.Nedenfor til venstre er de enkelte bidrag, hvor 18.6 cyklen er den dominerende, til vandstanden vistDenne graf viser, at vandstanden er accelerende, når der renses for de omtalte cycler.

Grafen til højre viser bidragene fra 18.61 cyklen med en amplitude ca. 12 mm.

Det er ikke muligt for mig, at udarbejde tilsvarende analyser for de enkelte havområder, idet disse data ikke er offentligt tilgængelig.

Resultatet er kvalitative det samme med "seasonal signal retained".

Ifølge teorien for tidevand findes de omtalte cykler. Hvorvidt dette er forklaringen på udvikligen i den globale vandstand eller om der er andre forklaringer vides ikke. I princippet skulle der ikke være en 18.6 cykel i den global vandstand af grunde, der fremgår af mit første indlæg. Et pardoks er afløst af et andet paradox.

Med forbehold mht. at opdatere disse grafer når fejl opdages eller ny viden indfinder sig.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 19-04-2014 18:31
19-04-2014 18:29
kfl
★★★★★
(2167)
H A Nielsen

Jeg har noteret mig dine synspunkter og vil arbejde videre med emnet i relation til analyse af tidevand.

God påske og husk et glas god rødvind i en dejlig forårsaften.
Redigeret d. 19-04-2014 18:32
19-04-2014 18:45
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Kfl:
Hvorvidt dette er forklaringen på udvikligen i den globale vandstand eller om der er andre forklaringer vides ikke.


Jo, det vides, at data for globalt havniveau allerede er korrigeret for månecykler. Ovenstående analyse er komplet meningsløs, som Kfl er blevet gjort opmærksom på vel et dusin gange i denne tråd.
Det er ikke noget "synspunkt".

God påske.
20-04-2014 11:24
kfl
★★★★★
(2167)
Colerado University – global sealevel
Det har været diskuteret heftigt her på klimadebat, hvilke korrektioner, der er foretaget i den globale vandstand i data fra Colerado University.

På CU's hjemmeside nævnes kun "seasonal signal removed". Dette er ikke kvantificeret på nogen måde.

Ved at sammenligne de to dataset "Global Sealevel Seasonal signal removed" og "Global Sealevel seasonal signal retained", er det konstateret, at der kun er korriget for cyklerne 1/2 år og 1 år.

Forskellen mellem de to dataset kan forklares 100% ved disse to cykler.

Dette fremgår af følgende grafer:Af grafen til venstre fremgår både data, der er markeret med sorte circler, og kurven i rødt af 4 harmoniske led med cyklerne 1/2 og 1 år.

Af grafen til højre fremgår spektret. Der er kun to toppe svarende til cyklerne 1/2 år og 1 år.

Dette afslutter diskussionen om hvilke korrektioner, der er foretaget i den globale vandstand fra Colerado University.

Når der er tale om regionale vandstande, står der på CU's hjemmeside under "Regional Sea Level", at der er foretaget følgende korrektioner:

Inverted barometer applied
GIA NOT corrected
Seasonal signal included


Dette afslutter ligeledes diskussionen om hvilke korrektioner, der er forestaget i de reginale vandstande fra Colerado University.

Selv tolkning af data og konsekvenserne vil selvfølgelig fortsætte i en rum tid. Det sidste hede ord er ikke skrevet desangående.

Nu kan den egentlige diskussion starte.
Redigeret d. 20-04-2014 11:31
20-04-2014 13:30
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
kfl:
Ved at sammenligne de to dataset "Global Sealevel Seasonal signal removed" og "Global Sealevel seasonal signal retained", er det konstateret, at der kun er korriget for cyklerne 1/2 år og 1 år.

Forskellen mellem de to dataset kan forklares 100% ved disse to cykler.


Det var det jeg forklarede dig ovenfor...

NAN:
Det betyder blot, at de sæsonmæssige/årlige variationer i data er der ikke korrigeret for.


Det er ganske enkelt utroligt, at jeg skal forklare det, men "seasonal signal removed" betyder ikke, at der ikke er foretaget korrektioner overhovedet som du tilsyneladende tror. Det betyder, som der står "seasonal signal removed", akkurat som du har konstateret. Og vi gentager igen igen for Prins Knud:

NAN:
Data er selvfølgelig stadig korrigeret for de lange månecykler, GIA og alle de andre korrektioner, oplistet af C.U.


Det fremgår af CU's lange liste af "parameters used in computing the global mean sea level".

kfl:
Når der er tale om regionale vandstande, står der på CU's hjemmeside under "Regional Sea Level", at der er foretaget følgende korrektioner:

Inverted barometer applied
GIA NOT corrected
Seasonal signal included

Dette afslutter ligeledes diskussionen om hvilke korrektioner, der er forestaget i de reginale vandstande fra Colerado University.


For det første har hverken jeg eller andre diskuteret med dig, hvilke korrektioner, der er foretaget i de regionale data. Jeg har bare fortalt dig, at de data for globalt havniveau, som du bruger i din indledende artikel ikke har nogen månecyklus. Den lille målefejl, som der kan ske at være på grund af satellitternes manglende dækning af polerne, er der allerede korrigeret for, som det fremgår af hjemmesiden.

For det andet skal du vide, at det er underforstået af CU, at data er korrigeret på alle de parametre, som CU ellers foretager korrektioner på. Måske du kan finde en korrektionsside for regionale data? De regionale data er sandsynligvis også korrigeret for lange månecykler/tidevandspotentiale akkurat som de globale data er det, men jeg ved det ikke.

Det er sørgeligt, men jeg er ved at tro, at du aldrig kommer til at indse, at din analyse er meningsløs.
Redigeret d. 20-04-2014 13:42
20-04-2014 20:17
kfl
★★★★★
(2167)
N A Nielsen

Det er ikke meningsfuldt at drøfte sagen videre med dig.

Du ved ikke, hvad du taler om samtidig med at du hele tiden kommer med personangreb.

Debatten med dig stopper nu.
Redigeret d. 20-04-2014 20:25
21-04-2014 00:15
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Ifølge kfl er de forskere helt forkerte på den, der for nylig fandt, at

It is found that the GMSL rises with the rate of 3.2 ± 0.4 mm/yr during 1993–2003 and started decelerating since 2004 to a rate of 1.8 ± 0.9 mm/yr in 2012. This deceleration is mainly due to the slowdown of ocean thermal expansion in the Pacific during the last decade, as a part of the Pacific decadal-scale variability, while the land-ice melting is accelerating the rise of the global ocean mass-equivalent sea level. Recent rapid recovery of the rising GMSL from its dramatic drop during the 2011 La Niña introduced a large uncertainty in the estimation of the sea level trend, but the decelerated rise of the GMSL appears to be intact.


Decelerationen skyldes i stedet, at de forskere, der stiller GMSL data til rådighed har glemt at korrigere for lange månecykler... Jo, kfl har selv konstateret det med sin analyse. Det er 98% sikkert - mindst. Diskussionen er afsluttet, siger kfl.

Det står godt nok på CU's hjemmeside, at data for globalt havniveau, GMSL blandt meget andet er korrigeret for disse månecykler - men de har glemt det alligevel!

I en Powerpoint-præsentation, som kfl selv linkede til, (forfatterne af en række kendte, etablerede forskere på området), peges der på, at årsagen til det decellerende globale havniveau sandsynligvis er, en langsommere opvarmning af oceanerne:

a slowdown in thermosteric sea level rise over the last decade has masked some of the acceleration from the cryosphere.


Denne Powerpoint nævner heller ikke ét ord om, at årsagen er månecykler eller manglende korrektion herfor i GMSL.

Jeg ved ikke hvad jeg taler om, siger kfl. Det gør de pågældende forskere så heller ikke, kan jeg forstå.....

Redigeret d. 21-04-2014 00:25
21-04-2014 09:19
Kosmos
★★★★★
(5374)
Jeg ved ikke hvad jeg taler om, siger kfl. Det gør de pågældende forskere så heller ikke, kan jeg forstå.....

- touche!


(Beklager fravær af 'accent aigu' på fruens iPad tastatur!).
21-04-2014 10:14
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det virker da meget realistisk, at fraværet af temperaturstigninger medfører en lavere havvandsstigningstakt. Det passer da i hvert tilfælde rigtigt godt sammen med hvad vi ellers ved om klimaændringer med mere.
21-04-2014 10:17
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Jørgen Petersen skrev:
Det virker da meget realistisk, at fraværet af temperaturstigninger medfører en lavere havvandsstigningstakt. Det passer da i hvert tilfælde rigtigt godt sammen med hvad vi ellers ved om klimaændringer med mere.


Ja, men det skal du ikke lade dig narre af. Det er månecyklerne, der gør det
21-04-2014 10:44
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
God humor
21-04-2014 13:16
kfl
★★★★★
(2167)
Den global vandstand – en alternativ model
I bestræbelserne på at undersøge paradokset, at der er bidrag fra cyklerne i 8.85 og 18.61 i de globale vandstandsmålinger fra CU, har jeg undersøgt følgende modeller:

(1) Vandstand(t)=alfa+beta*t+4 harmoniske led(t).

(2) Vandstand(t)=alfa+beta*t+gamma*t^2+ 4 harmoniske led(t).

Model (2) er tidligere undersøgt først i denne blog.

Den første model kan ikke anvendes til at estimere en acceleration eller deceleration.

Der er flere udfordringer i at anvendt disse modeller, nemlig at der kun er data fra perioden 1993 til 2014 til rådighed svarende til ca. 20 år. Det kan måske gå godt med 8.85 cyklen, men data er tynde for at kunne estimere effekten fra 18.61 års cyklen. Dette gælder for begge modeller.

Hertil kommer, at der i forbindelse med estimation af bidrag fra det kvadratisk led og 18.61 leddet er en samspil, hvor det ene led modposterer det andet led.

Ved at gå fra model(1) til model(2) vindes der næsten intet i R-squared.

Den bedste løsning ville være, at der foretages en selvstændig teoretisk beregning af bidragene fra cyklerne 8.85 og 18.61, idet som oven for nævnt er vanskeligt at estimere dem med stor sikkerhed. I mangel af bedre har jeg forsøgt at estimere bidragene fra de to led ud fra data.

Den følgende graf viser resultaterne fra model (1):

Denne model kan forklare 98.41 % af al variation i vandstanden.Der er beregnet en hældningskoefficient på 3.22 mm pr år med en usikkerhed på +/-0.06 mm pr år.

Bidragene fra 8.85 og 18.61 cyklerne er signifikant forskellig fra 0.

Nedenfor til venstre er de enkelte bidrag til vandstanden vistGrafen til højre viser summen af bidragene fra 18.61 og 8.85 års cyklerne vist. Summen af amplituderne bidrager kun med ca. 6 mm.

Selv om bidragene fra cyklerne 8.85 og 18.61 ikke burde findes i den globale vandstand, findes de altså i henhold til disse beregningerne.

Der kan imidlertid være andre årsager til udviklingen i den globale vandstand jf. CU's analyse af Multivariat ENSO index.

Jeg vil fremover følge udviklingen i den globale vandstand og regional vandstand.


Hvad er så min konklusion:

Der er for få års data til med sikkerhed at kunne beregne en acceleration.

Der er for få års data til med sikkerhed at kunne identificere en indflydelse fra cykler 8.85 og 18.61 i den globale vandstand.

Det ville være at foretrække, at data fra CU også fandtes en version af data, hvor også cyklerne 8.85 og 18.6 var elimineret.

I vandstanden i de regionale have findes et ligne mønster, men her er cyklerne 8.85 og 18.61 forventelige. Uden en korrektion for disse cykler, vil man fejlvurdere den årlige vandstand og i nogle tilfælde opleve en accelerende eller deaccelerende vandstandene.

Med forbehold mht. at opdatere disse grafer når fejl opdages eller ny viden indfinder sig.
Redigeret d. 21-04-2014 13:23
21-04-2014 13:37
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
kfl:
Det ville være at foretrække, at data fra CU også fandtes en version af data, hvor også cyklerne 8.85 og 18.6 var elimineret.


Dine månecykler er "elimineret" i CU's data for globalt havniveau, og skulle der være et residual, så er det så mikroskopisk at vi kan se bort fra det. Det er derfor forskerne ikke nævner dine månecykler med et ord, når de skal forklare det decelerende havniveau.

Hvorfra ved du, at CU's data for regional vandstand ikke også er korrigeret for disse cykler? Det er jeg næsten sikker på, at de er, men jeg ved det som sagt ikke. Det burde du til gengæld gøre!
Jeg vil tro, CU ville nævne det, hvis disse data ikke var korrigeret for det. De ville skrive "Variability from long period tides retained" eller noget i den retning.

Du er nødt til at kende dine data, før du analyserer på dem, kfl.

kfl:
Der kan imidlertid være andre årsager til udviklingen i den globale vandstand jf. CU's analyse af Multivariat ENSO index.


Andre årsager? Forkert formuleret. ENSO kan være en medvikende årsag til deceleration. Til gengæld ved vi, at dine månecykler ikke er årsagen, for dem har CU korrigeret for i data for globalt havniveau (den lille målefejl, som de kan introducere pga satelitternes bane).

Jeg fatter ikke, at du bare bliver ved, kfl.
Redigeret d. 21-04-2014 14:01
21-04-2014 16:24
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
kfl:
I vandstanden i de regionale have findes et ligne mønster, men her er cyklerne 8.85 og 18.61 forventelige.


Der skal ikke være et lignende mønster, så vidt jeg kan se. Hvis variationen fra månecykler ikke var fjernet fra data (som jeg er næsten sikker på, at den er), så ville man forvente, at cyklerne på samme tidspunkt gav forøget vandstand i den ene region, og formindsket vandstand i den anden. Det er jo den samme mængde af vand i oceanerne, som tyngdekraften fra månen (og lidt solen) trækker rundt med.

Lad os se resultaterne fra en region, hvor "månecyklerne" i din analyse giver en formindsket vandmængde omkring 2005.

Den bedste løsning ville være, at der foretages en selvstændig teoretisk beregning af bidragene fra cyklerne 8.85 og 18.61


Det er præcis det, som CU gør - naturligvis. Disse effekter behøver vi ikke estimere vha multivariat dataanalyse. Det er det, som jeg har fortalt dig jeg ved ikke hvor mange gange


Måske du kan få/købe griddded data hos CU, der viser de her teoretisk beregnede long period tides. Hvis de er frække henviser de bare til Cartwright & Tayler, 1971

Redigeret d. 21-04-2014 16:42
23-04-2014 11:11
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
kfl, du er som sagt nødt til at forstå dine data, før du begynder at analysere på dem. I CU's egen definition af det gennemsnitlige, globale havniveau, GMSL, er månecyklerne en del af det, som de kalder "well understood factors". De hører under det, som de kalder "ocean tides". Disse velkendte effekter (som kan beregnes teoretisk med stor præcision) er allerede trukket ud af de globale data (og helt sikkert også de regionale). På den måde afspejler data kun udsving i "ocean mass changes from melting land ice and groundwater depletion, thermal expansion and contraction of the oceans, and the interannual variability caused by phenomena such as the ENSO".

Dine analyser er derfor meningsløse, kfl, for de forudsætter eksistensen af de månecykler, som CU allerede har korrigeret for. Der er ingen månecyklus i de globale data og med stor sikkerhed heller ikke i de regionale.

At any location, the SSH changes over time due to many well understood factors (ocean tides, atmospheric pressure, glacial isostatic adjustment, etc.). By subtracting from the measured SSH an a priori mean sea surface (MSS), such as the CLS01 mean sea surface, and these known time-varying effects, we compute the sea surface height anomalies (SSHA). Each point in the global mean sea level (GMSL) time series plots is the area-weighted mean of all of the sea surface height anomalies measured by the altimeter in a single, 10-day satellite track repeat cycle (time for the satellite to begin repeating the same ground track). Our goal is to observe the changes of the GMSL due to less understood factors, such as ocean mass changes from melting land ice and groundwater depletion, thermal expansion and contraction of the oceans, and the interannual variability caused by phenomena such as the ENSO.The GMSL rate corrected for GIA represents changes in water mass and density in the oceans. These changes are thought to be predominantly driven by thermal expansion of the oceans and land ice melt (Greenland and Antarctic ice sheets and glaciers).


Fra CU's definition på GMSL
Redigeret d. 23-04-2014 12:08
23-04-2014 12:22
kfl
★★★★★
(2167)
NA Nielsen

Tak dit svar.

Jeg vender tilbage.
23-04-2014 12:54
kfl
★★★★★
(2167)
Colerado University – global sealevel -opdatering
Det har været diskuteret heftigt her på klimadebat, hvilke korrektioner, der er foretaget i den globale vandstand i data fra Colerado University.

På CU's hjemmeside nævnes kun "seasonal signal removed". Dette er ikke kvantificeret på nogen måde.

Ved at sammenligne de to dataset "Global Sealevel Seasonal signal removed" og "Global Sealevel seasonal signal retained", som det fremgår af hjemmesiden, er der det konstateret, at der kun er korrigeret for cyklerne 1/2 år og 1 år.

Forskellen mellem de to dataset kan forklares 100% ved disse to cykler.

Dette fremgår af følgende grafer:Af grafen til venstre fremgår både data, der er markeret med sorte circler, og kurven i rødt af 4 harmoniske led med cyklerne 1/2 og 1 år.

Af grafen til højre fremgår spektret. Der er kun to toppe svarende til cyklerne 1/2 år og 1 år.

Derfor skyldes forskellen mellem de dataset "Global Sealevel Seasonal signal removed" og "Global Sealevel seasonal signal retained" udelukkende cyklerne 1/2 år og 1 år.


Når der er tale om regionale vandstande, står der på CU's hjemmeside under "Regional Sea Level", at der er foretaget følgende korrektioner:

Inverted barometer applied
GIA NOT corrected
Seasonal signal included


Dette afslutter ligeledes diskussionen om hvilke korrektioner, der er forestaget i de regionale vandstande fra Colerado University.

Der er foretaget en række korrektioner af de rå data fra satelit målinger til de fremtræder på CU's hjemmeside. Om der er forskel i disse korrektioner mellem "Global Sea Level", "Reginal SeaLevel" og Sealevel fra Interaktiv Wizzard ved jeg ikke endnu.

Selv tolkning af data og konsekvenserne vil selvfølgelig fortsætte i en rum tid. Det sidste hede ord er ikke skrevet desangående.

Nu kan den egentlige diskussion starte.

Der optræder en mystisk variation i data på ca. 60 dage. Dette fremgår af følgende graf:Mig bekendt er der ingen tidevandscykler på 60 dage !! Derfor er det formodentlig data fejl på en eller anden made!

De lodrette linier svarer cyklerne (0.155,0.163,0.5,1.0) år.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
23-04-2014 13:44
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Er det virkelig rigtigt, kfl? Med "seasonal signals retained" kan du finde....seasonal signals?


Du fastholder åbenbart - mod al fornuft og imod alt hvad CU højt og tydeligt skriver på deres hjemmeside - at dine analyser ikke er meningsløse, men igen så vis os den region, hvor dine "månecykler" - i din analyse - giver lavere vandstand omkring 2005. Det ville være mærkeligt, hvis månens og solens tyngdekraft kan forårsage højere vandstand i alle regioner på samme tid, ikke?

Lad os se analysen for den sydlige halvkugle. Vi har set den for den nordlige, hvor dine "månecykler" (som ikke er der) gav et positivt bidrag til vandstanden omkring 2005. Så må de give et negativt bidrag på den sydlige halvkugle, ikke?
Redigeret d. 23-04-2014 14:08
23-04-2014 14:13
kfl
★★★★★
(2167)
Forstår ikke din første bemærkning:

remove=fjerne
retaine=bevare

Jeg mener ikke, at jeg ved en fejl har byttet om på de to dataset. Dette kunne selvfølgelig ske, idet jeg løbende skifter mellem de to data sæt.

Data:Sealevel seasonal retained:
Data:Sealevel seasonal removed:


I det første indlæg i denne blog udarbejdede jeg en analyse af vandstanden i verdenshavene med forbehold og gjorde opmærksom på at jeg ikke forstod, hvorfor resultatet var som det var.

Når man dertil lægger, at der er koncensus om, at der er en påvirkning af de omtalte cykler i de regional have, er dert åbenbart noget der skal undersøges. Hvad hvis der nu var en fejl I CU's data, ville det så ikke være en god idé at finde disse fejl!

Dette var mit udgangspunkt, nemlig at forsøge at forstå/forklare og ikke blot tage det for givet hvad Præsten. Det er det du har så meget imod.

Senere hen vil jeg forsøge at undersøge andre faktorer.
Redigeret d. 23-04-2014 14:19
23-04-2014 15:07
Kosmos
★★★★★
(5374)
På CU's hjemmeside nævnes kun "seasonal signal removed". Dette er ikke kvantificeret på nogen måde

- på denne side findes navne på fem forskere, der indgår i 'CU Sea Level Research Group'. Hvert navn indeholder et link til den pågældendes mail-adresse, så det burde være en smal sag at få evt. uklarheder nærmere belyst!(?)


(I højre side er der en henvisning til en blog - så mulighederne for afklaring/debat med 'bagmændene' forekommer at være legio).
Redigeret d. 23-04-2014 15:13
23-04-2014 15:22
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg skriver til dem!
23-04-2014 15:23
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
kfl skrev:
Denne graf "viser", at der er en deacceleration af vandstanden. Oven i købet en kraftig en.Denne type grafer vises igen og igen på de skeptiske blogs. Se f.eks. her Observed Acceleration. Imidlertid forholder det sig modsat, når der korrigeres for cyklerne 18.61 og 8.85.


Det jeg har noget imod er, at du farer ud og analyserer data uden at have den mindste forståelse af, hvad det er for data, du har med at gøre.
Data er korrigeret for dine månecykler og derfor er dine analyser og udsagn som ovenstående komplet meningsløse. Kan du virkelig ikke se det?

Hvad hvis der nu var en fejl I CU's data, ville det så ikke være en god idé at finde disse fejl


Jo, men at lave et meningsløst curve-fit er mildest talt ikke måden at gå til det på. UC har sikkert investeret talrige mandeår i at producere data, fjerne eksempelvis månecykler, så de mere eller mindre udelukkende afspejler "changes in water mass and density in the oceans.".

Og uden blot overfladisk at have sat dig ind i, hvad data er, mere end antyder du, at der er fejl i deres data! Oven i købet på et område, som det er ekstremt usandsynligt, at der er fejl, fordi bidraget fra månecykler kan beregnes teoretisk med stor præcision. Dét har jeg et problem med.

Du har i denne tråd demonstreret, at du ikke engang har sat dig ind i, hvad definitionen af deres data er!

Hvad var det nu du sagde:
Uanset hvad du siger, så tvivler jeg på, at CU har justeret for de omtalte cykler.


Tvivler på! Mage til idioti.

Kom tilbage, når du har fundet ud af, hvordan de korrigerer for de her månecykler og påvis, at der er en betydelig fejl i beregningen af det gns. havniveau, som de benytter i beregningen af GMSL.

At any location, the SSH changes over time due to many well understood factors (ocean tides, atmospheric pressure, glacial isostatic adjustment, etc.). By subtracting from the measured SSH an a priori mean sea surface (MSS), such as the CLS01 mean sea surface, and these known time-varying effects, we compute the sea surface height anomalies (SSHA). Each point in the global mean sea level (GMSL) time series plots is the area-weighted mean of all of the sea surface height anomalies measured by the altimeter in a single, 10-day satellite track repeat cycle (time for the satellite to begin repeating the same ground track).Og kom nu, kfl, lad os nu se din analyse for den sydlige halvkugle, så alle kan se, at også på den sydlige halvkugle giver dine "månecykler" et positivt bidrag til havniveauet omkring 2005 ligesom de gjorde på den nordlige halvkugle - hvilket selvfølgelig er det pureste nonsens.
23-04-2014 16:05
kfl
★★★★★
(2167)
Det er en grundsætning i alle statistike analyser, at man skal kende de data man analyserer. Det vil i praksis ikke være muligt, at gå ned i alle detaljer, men må i mange tilfælde foretaget et kvalificeret gæt.

Dette gælder ikke mindst indenfor klimaforskningen, hvor det er umuligt at kende alle alle data, jf. meteorologiske data, tornado data, hurricane data , data fra klimamodeller, vandstand , etc.

Ideelt set burde de paramtre, der indgår i en statistik model umiddelbart kunne relater sig til en fysisk lovmæssighed. Et sådan krav vil ikke altid kunne opfyldes.

I relation til cyklerne 8.85 og 18.61, som findes som fysiske processer, kan det tænkes, at det jeg fandt den analyse, der started denne blog, ikke er et udtryk for tidevandseffekter, men at de kan stammer ENSO, PDO og andre semiperiodiske ændringer. Der er ikke nok data til at afgøre dette. I princippet burder signifikanstestet kunne afsløre dette, men i det fleste tilfælde fås significant forskelle. Dette er et almen kendt problem , mange søger efter et og finder noget andet.

Jeg har i mange år arbejde med store database fra den finansielle sektor og selv der kan det være vanskligt at finde dokumentation for data fra gamle systemer. Et ultimativt krav om at kende alle detaljer vil stoppe alle analyser.

Det er ikke åbenbart, at der er foretaget en total afstemning af alle regionale vandstande mod den totale vandstand. Det fremgår ikke af CU's hjemmeside. I princippet skal der gælde, at

Total vandstand = summen af de regionale vandstande.

Min gæt er, at CU har foretaget noget i den retning, men den er ikke offentliggjort.
Redigeret d. 23-04-2014 16:19
23-04-2014 16:56
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
kfl:
Det er en grundsætning i alle statistike analyser, at man skal kende de data man analyserer. Det vil i praksis ikke være muligt, at gå ned i alle detaljer, men må i mange tilfælde foretaget et kvalificeret gæt.


Ja, den grundsætning har du så ikke holdt dig til. Enhver der forstår engelsk har mulighed for at finde ud, at data er korrigeret for "månecykler". Det fremgår både af definitionen og særlig tydeligt af siden med korrektioner til data.

Alligevel skrev du tidligere:

CU har - så vidt jeg ved - ikke korrigeret for cyklerne 18.61 og 8.85. Hvis de har, har de ikke gjort det på en overbevisende måde.


Det var så noget som du trak ud af den blå luft, kan jeg forstå.

kfl:
I relation til cyklerne 8.85 og 18.61, som findes som fysiske processer, kan det tænkes, at det jeg fandt den analyse, der started denne blog, ikke er et udtryk for tidevandseffekter, men at de kan stammer ENSO, PDO og andre semiperiodiske ændringer.


Nu skriver du så, at det kan tænkes, at det ikke er månecykler du fandt. Ja, det kan mere end tænkes, for det er ikke månecykler. Der er allerede korrigeret for månecykler, som de af os der kan læse indenad kan forvisse os om på CU's hjemmeside. Den lavere stigningstakt i de seneste ti år passer fint sammen med en lavere stigning i den del af havniveaustigningen, der skyldes termisk udvidelse.

Der er ikke nok data til at afgøre dette. I princippet burder signifikanstestet kunne afsløre dette, men i det fleste tilfælde fås significant forskelle. Dette er et almen kendt problem , mange søger efter et og finder noget andet.


Ja, det er det gode, som dit indlæg har bidraget med. Hvor let det er at lade sig bedrage. Du finder med dit curvefit månecykler, hvor ingen er


kfl:
1) Jeg har konstateret en effekt fra de lange cycler i den globale vandstand

Redigeret d. 23-04-2014 17:41
23-04-2014 17:26
kfl
★★★★★
(2167)
NA Nielsen

Jeg må beundre dig for den opmærksomhed, som du giver mine indlæg.

Du må enten had mig eller elske mig . Helt OK om det er det ene eller andet. Tak for det - selv om jeg godt kan undvære dine giftigheder.

Det der foregår her på Klimadebat er efter min opfattelse en åben debat, hvor man afprøver forskellige synspunkter og tolkning af data. En sådan debat stopper, hvis alt er fastlåste synspunkter.

De fleste her på klimadebat har ikke en baggrundsgruppe af klimaforkere. Derfor er den eneste mulighed for at afprøve sine synspunkt her. Det er det jeg bruger klimadebat til.

Jeg savner dog, at man efter en debat foretager en opsamling af pro et kontra. Det burde også ske efter denne.

De lange cycler er af stor betydning nogle steder også for stormfloder.

Der er artikler, der viser at 18.6 cyklen har en effekt på PDO og denne menes igen at have en effekt på globale vandstand. Se følgende link
The 18.6-year period moon-tidal cycle in Pacific Decadal Oscillation reconstructed from tree-rings in western North America. Derfor kan det godt være at jeg fanger et sekundært bidrag fra 18.6 cyklen!

Cyklen 18.6 er også behandlet her vedr Sea level extremes at the coasts of China

Du har selv henvist til Global sea level trend during 1993–2012]. Denne artikel henviser til the Pacific decadal-scale variability.

Du vil formodentlig fortsætte dine giftigheder i dit svar på dette indlæg. Dem vil jeg selvfølgelig forsøge filtrere fra og komme til kernen af, hvad du mener. Imidlertid gøre disse giftigheder det vanskeligere end ellers.
Redigeret d. 23-04-2014 18:05
23-04-2014 20:44
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
kfl:
Det der foregår her på Klimadebat er efter min opfattelse en åben debat, hvor man afprøver forskellige synspunkter og tolkning af data. En sådan debat stopper, hvis alt er fastlåste synspunkter.


Jeg kan godt undvære den del, hvor jeg som i denne "debat" skal bruge en 30-40 indlæg på at få dig til at acceptere fakta. Noget som kunne være undgået, hvis du bare med det samme havde erkendt, at du ikke havde forstået dine data. Det har ikke noget med fastlåste synspunkter at gøre. Der er ikke noget pro et contra. Der er bare en gammel stædig rad, som ikke vil indse det mest indlysende.

Hvis det er et omslag i PDO, som har ført til en deceleration i GMSL, så indrømmer du samtidig, at stigningen i de sidste 60 år er forstærket af denne oceaniske oscillation, og at vi derfor ikke kan basere projektioner af fremtidige havniveaustigninger på denne periode.Decelerationen i havniveaustigning er så langsigtet og reel og ikke bare en kortsigtet krusning. Vi er netop gået ind i en 30 års periode, hvor PDO vil sænke stigningen i havniveau. Det er sådan ca det modsatte af budskabet i din oprindelige artikel. Hvis det var din 18,6 års månecyklus, der gjorde det, kunne vi meget snart forvente et positivt bidrag til havniveaustigningen fra den. Nu mener du så tilsyneladende, at det er 60 års cyklen PDO, som gør det. Det stiller sagen noget anderledes, og det stiller dig også på linie med mange, som du ikke plejer at stille dig på linie med. Hvem er det, der plejer at snakke om PDO'ens indflydelse på globale temperaturer?
Se også denne artikel

Abstract:
Understanding and explaining the trend in global mean sea level (GMSL) have important implications for future projections of sea level rise. While measurements from satellite altimetry have provided accurate estimates of GMSL, the modern altimetry record has only now reached 20 years in length, making it difficult to assess the contribution of decadal to multidecadal climate signals to the global trend. Here, we use a sea level reconstruction to study the 20 year trends in sea level since 1950. In particular, we show that the Pacific Decadal Oscillation (PDO) contributes significantly to the 20 year trends in GMSL. We estimate the PDO contribution to the GMSL trend over the past 20 years to be approximately 0.49 ± 0.25 mm/year and find that removing the PDO contribution reduces the acceleration in GMSL estimated over the past 60 years.

Redigeret d. 23-04-2014 20:46
24-04-2014 03:31
kfl
★★★★★
(2167)
Der er følgende tre tilfælde, der er gået din næse forbi i de 30 -40 indlæg, som du har skrevet:

1) Hvis der ikke er foretaget en korrektion for cycler 8.85 og 18.61 år og analysen viste, at de disse cycler ikke findes i de globale data, er alt OK.

2) Hvis der ikke er foretaget en korrektion for cycler 8.85 og 18.61 år, har analysen vist, at disse cycler findes i data omend med et paradoks i den globale vandstand i form af et afstemningsproblem. Dette må lede til spørgsmålet hvorfor ?

3)Hvis der er foretaget en korrektion for cyklerne 8.85 og 18.61 år, har analysen vist, at der en effekt fra disse cycler i data, hvilket der ikke burde være. Dette må lede til spørgsmålet: hvorfor? Svaret er formodentlig: ENSO pg PDO.

Derfor mener jeg, at analysen er meningsfuld og den giver et bidrag til at forstå udviklingen i vandstanden.

Hvis du tænker i retning af Karl Popper falsifikations kriterier for videnskabelig hypoteser, er den fremsatte model en videnskabelig hypotese. Den er så præcis, at det er muligt at falsificere den ved en statistik analyse. Derfor er de tale om en videnkabelig hypotese.
Redigeret d. 24-04-2014 03:45
24-04-2014 07:12
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Der er korrigeret for månecykler i data og din "analyse" er derfor et meningsløst curve fit, der intet har med videnskab at gøre.

Hvornår får vi analysen for den sydlige halvkugle, så vi kan se, at dine "månecykler" giver højvande på den sydlige og nordlige halvkugle på samme tid....
Redigeret d. 24-04-2014 07:24
24-04-2014 10:41
kfl
★★★★★
(2167)
Korrektioner for tidevand i satelitdata fra CU.
Tidsvandsvirkningerne fra cyklerne 8.85 og 18.61 år sker dels via de harmoniske konstanter og dels ved en modulation af disse.

Tidevandskonstanterne inddeles sædvanligvis i følgende grupper:

Højere orden – cykler på omkring 6 timer : M4, M6,S4,....
Diurnal – cykler på omkring 12 timer:M2, S2, N2....
Semi-diurnal - cykler på omkring 24 timer:K1, M1, S1....
Lange – cykler på mere en et halvt år:Mm, Sa, Ssa....

Tidevandet beregnes ved hjælp af disse og mange flere konstanter. Se
Theory of tides.

De lange cykler også bevirker en modulation af både de semi-diurnal og diurnal tidevandskonstater. Dette vides med sikkerhed. Se f.eks Sea Levels at Newlyn 1915-2005:Analysis af trends fo Future Flodding Risks og David Pugh:Changing Sea Levels, side 60 fig.3.2 .Se også Global influences of the 18.61 year nodal cycle and 8.85 year cycle of lunar perigee on high tidal levels

Det er muligt, at beregne tidevandet ved hjælp af samtlige konstanter, men der vil være en rest som følge af modulation af både semi-diurnal og diurnal konstanterne. Jeg har ikke en reference hertil, men har det fra en af forskerne ved CU, men jeg søger naturligvis efter en reference.

Dette betyder, at man i vandstanden både globalt, regionalt og lokalt vil finde rester af 8.85 cyklen via en modulation af f.eks. M1 og rester af 18.61 cyklen via en modulation af f.eks. M2.

Der vil være en påvirkning af den globale vandstand fra "The Polar gap", idet satelitterne kun dækker -66 til 66 bredegrader. Yderligere henviser den omtalte forsker til, at effekten af "However, there is no way the error can be 4 mm -- the amp of the tide is less than 2. ".

Jeg har beregnet amplituden fra 18.6 cyklen til ca. 2 mm i den globale vandstand. Det kan selvfølgelig være et tilfælde af "tæt ved rigtigt resultat, men med en forkert begrundelse".

Jeg vil selvfølgelig gerne kunne henvise til en artikel med de omtalte vurderinger, men har ikke noget link på nuværende tidspunkt. Er der nogen der har et link ?

Hvad skal dette så bruges til ?

Ovenstående argumenter viser, at det er en legitime hypotese at 8.85 og 18.61 cycler findes i et eller eller andet omfang i den globale, regionale og lokale vandstande. Det er ikke kun tale om kurvefitningsparametre, idet der er fysiske processer bag disse cykler.

I øvrigt vil jeg takke HA Nielsen for konstruktive bidrag på flere punkter.

Der er desværre en rækkevoldsomme føelsemæssig udbrud og giftigheder i hans indlæg , som desværre fylder alt for meget.Dem ser jeg bort fra.
Redigeret d. 24-04-2014 11:02
24-04-2014 12:36
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Og her efter i indlæg nummer 72 erkender kfl så, at jeg har ret. Som der højt og tydeligt står på CU's hjemmeside er GMSL korrigeret for månecykler, og det gælder både de globale og de regionale data.

kfl:
Det ville være at foretrække, at data fra CU også fandtes en version af data, hvor også cyklerne 8.85 og 18.6 var elimineret.


Ja, det er derfor CU allerede laver dem sådan. kfl anede det bare ikke, selvom jeg havde fortalt ham det en snes gange


Der er korrigeret for disse, fordi CU's mål med data er, at de skal afspejle termisk ekspansion af oceanerne, smeltende iskapper, fald i grundvandsresserver og årlig variation forårsaget af f.eks oceaniske oscillationer:

Our goal is to observe the changes of the GMSL due to less understood factors, such as ocean mass changes from melting land ice and groundwater depletion, thermal expansion and contraction of the oceans, and the interannual variability caused by phenomena such as the ENSO.


I stedet for at indrømme, at han ikke anede en klap om, hvad det var for data han arbejder med, forsøger kfl så at forsvare sine meningsløse analyser med, at det kan være, at der er en lille bitte rest af månecyklus i data! Ja, det kan være, det har jeg forklaret kfl ovenfor.

kfl:
Det er muligt, at beregne tidevandet ved hjælp af samtlige konstanter, men der vil være en rest som følge af modulation af både semi-diurnal og diurnal konstanterne. Jeg har ikke en reference hertil, men har det fra en af forskerne ved CU, men jeg søger naturligvis efter en reference.

Dette betyder, at man i vandstanden både globalt, regionalt og lokalt vil finde rester af 8.85 cyklen via en modulation af f.eks. M1 og rester af 18.61 cyklen via en modulation af f.eks. M2.

Der vil være en påvirkning af den globale vandstand fra "The Polar gap", idet satelitterne kun dækker -66 til 66 bredegrader. Yderligere henviser den omtalte forsker til, at effekten af "However, there is no way the error can be 4 mm -- the amp of the tide is less than 2. ".

Jeg har beregnet amplituden fra 18.6 cyklen til ca. 2 mm i den globale vandstand. Det kan selvfølgelig være et tilfælde af "tæt ved rigtigt resultat, men med en forkert begrundelse".


kfl mener altså, at det giver mening at finde en evt lillebitte bias i månecykluskorrektionen vha multivariat dataanalyse!
Jeg ved ikke hvorfor du siger, at du har beregnet amplituden fra 18,6 cyklen til ca 2 mm. I den indledende artikel og ovenfor snakker du om, at amplituden fra 18,6 cyklen er 12 mm.

Og så har du sikkert også misforstået svaret fra CU-forskeren. Når han siger, at "the amp of the tide is less than 2mm", så mener han sikkert før korrektion. Tidevandet korrigeres der jo for. Han siger, at den mulige fejl, skal ses i lyset af, at amplituden inden korrektion er mindre end 2 mm. Hvorfor tror du i øvrigt, at den pågældende fejl i månekorrektionen varierer som en harmonisk oscillator i takt med månecyklus? Hvorfor skulle den gøre det?

Men lad os se svaret fra forskeren i sin helhed, så vi selv kan bedømme det.

Det korte af det lange er: kfl's analyser er komplet meningsløse, uanset hvor mange halmstrå han kan skrabe sammen.
Redigeret d. 24-04-2014 13:32
24-04-2014 14:18
kfl
★★★★★
(2167)
HA Nielsen

Det korte af det lange er: min analyser er meningsfulde ,relevante og informative i et forsøg at belyse den globale vanstand, regionale vandstand og lokale vandstande.

Du har andre synspunkter. Det har jeg noteret.

Jeg vil selvfølgelig fortsætte med at undersøge vandstanden i verdenshavene.

Indtil videre vil jeg ikke bidrage mere til denne blok, idet vi kender hinandens synspunkt og det tjener ikke noget formål. Jeg vil dog tilføje:

Den måde du opføre dig på ville aldrig gå, hvis du var ansat i en privat eller offentlig virksomhed. Det er helt uforståeligt: Du vil skabe så mange fjender for dig selv, at du kunne blive fyret på grund af samarbejdsproblemer. Hvis det endligt går højt for sig - det sker tit erhvervslivet - er det vigtigt, at kunne komme videre og ikke at hænge sig et gammel nag.

Du er i den grad fokuseret på personforfølgelse, at jeg opfatte det som værende næsten sygeligt hos dig. Det er så vigtig for dig hele tiden at nedgøre og få det sidste ord. Ikke kun overfor mig, men også andre, som du er sure på. Samtidig hermed kommer du også med værdifulde synspunkter. Dette annerkender jeg.

Det er muligt, at jeg helt stopper er på klimadebat og opretter min egen blog.
Jeg bryder mig i længde at høre på grovheder som dine hele tide. Men det vil være et savn for klimadebat.dk, idet jeg er den eneste, der har originale bidrag til klimadebatten. Tilbage vil der kun være konspirationsfolk og folk, der ikke ved hvad de taler om.

Jeg er ved at nå til samme punkt, som Jesper Theigård nåede til efter et kort ophold på klimadebat, nemlig at forlade Klimadebat.dk. Beslutningen er ikke taget endnu, men jeg overvejer det.
Redigeret d. 24-04-2014 15:04
24-04-2014 16:03
Kosmos
★★★★★
(5374)
Den måde du opføre dig på ville aldrig gå, hvis du var ansat i en privat eller offentlig virksomhed

- kfl får prisen for dagens (årets?) joke!
24-04-2014 19:59
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Kosmos skrev:
Den måde du opføre dig på ville aldrig gå, hvis du var ansat i en privat eller offentlig virksomhed

- kfl får prisen for dagens (årets?) joke!


Ja, Kosmos, denne joke var rosinen i pøsenden, og jeg vil gerne fejre mit indlæg nr. 1000 med at klappe af endt forestilling. Vi lever i en eventyrlig verden og klimaalarmismen sørger så sandelig for at der er nok at krumme tær over undervejs. Takket være N A Nielsens ihærdige indsats får vi os her lige et pusterum her midt i alle kvalerne. "Krigen" er ikke vundet endnu, men for p....., det må da snart begynde at løsne op, dette realitetsforvrængende vanvid.


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
30-04-2014 09:43
Kosmos
★★★★★
(5374)
Et lille citat af Judith Curry om havvandstand:

Once again, the emerging best explanations for the 'pause' in global surface temperatures and the slow down in sea level rise bring into question the explanations for the rise in both in the last quarter of the 20th century. And makes the 21st century of sea level rise projections seem like unjustified arm waving
(min kursivering).
08-07-2014 15:38
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hvad er rigtig -
pejlemålinger over 200 år samt GRACE-satellitmålinger,som viser en havvandsstigning på ca. 1,6mm/år,eller målinger med satellitsystemet TOPEX/POSEIDON/JASON,som angiver ca. 3,2mm/år?

Denne væsentlige målingsforskel er indtil idag uafklaret.
Trenden stemmer dog overens:havvandsstigningen er i de sidste mere end 100år forløbet liniær,stigningen har ikke været accelererende.
En påvirkning p.gr. af AGW kan ikke ses,hvilket er i stærk modstrid med de alarmistiske prognoser fra IPCC og nogle klima-institutter.
Redigeret d. 08-07-2014 16:02
11-07-2014 11:29
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Kjeld Jul skrev:
Hvad er rigtig -
pejlemålinger over 200 år samt GRACE-satellitmålinger,som viser en havvandsstigning på ca. 1,6mm/år,eller målinger med satellitsystemet TOPEX/POSEIDON/JASON,som angiver ca. 3,2mm/år?

Denne væsentlige målingsforskel er indtil idag uafklaret.


Forklaringen er at tyktenkraften ikke er jævnt fordelt.
Det hvor der er målinger langt tilbage i tiden er ved lavvandende kyster, hvor tyngdekraften er svagere end på det dybe ocean. Men da det dybe ocean dægger det meste af jorden og kun lidt er lavvandende kyster, så giver målinger med sateliter et andet resultat.


11-07-2014 16:17
yaknudsen
★☆☆☆☆
(137)
kulden-varmen skrev:
Kjeld Jul skrev:
Hvad er rigtig -
pejlemålinger over 200 år samt GRACE-satellitmålinger,som viser en havvandsstigning på ca. 1,6mm/år,eller målinger med satellitsystemet TOPEX/POSEIDON/JASON,som angiver ca. 3,2mm/år?

Denne væsentlige målingsforskel er indtil idag uafklaret.


Forklaringen er at tyktenkraften ikke er jævnt fordelt.
Det hvor der er målinger langt tilbage i tiden er ved lavvandende kyster, hvor tyngdekraften er svagere end på det dybe ocean. Men da det dybe ocean dægger det meste af jorden og kun lidt er lavvandende kyster, så giver målinger med sateliter et andet resultat.


At tyngdekraften ikke er jævnt fordelt på jordkloden er fuldstændig korrekt.

Iøvrigt er tyngdekraften typisk svagest på det dybe ocean.

Det ligger rimelig fast at variationer i tyngdekraften skyldes variationer af massekoncentrationer i undergrunden, og at disse overvejende forskydes på geologisk tidsskala. Men der forekommer også betydelige variationer over kortere tidsrum.

Nu hvor vi har adgang til rimeligt præcise målinger for variationen i tyngdekraften, oven i købet med en tidsmæssig opløsning helt ned til 30 dages interval, burde det være et relativt simpelt regnestykke at rense havvandsniveauvariationer for variationen i tyngdekraften.

Kilde: http://earthobservatory.nasa.gov/Features/GRACE/page3.php

Tilbage står, at variationen i tyngdekraften ganske rigtigt kan have indflydelse på målinger af havniveauet, faktisk helt op til adskillige millimeter på et år ifølge ovenstående link, og at det dermed kan være kilde til betydelige 'målefejl' i vandstandsmålinger.

Især kan målinger fra før vi kendte til variationerne i tyngdekraften være alvorligt fejlbehæftede, men også målinger fra moderne tid kan være fejlbehæftede hvis man ikke tager højde for denne viden.

Tak til kulden-varmen for at sende mig afsted på denne undersøgelsesmission for at tjekke "om det nu også kan være rigtigt". Totalt spændende og helt nyt for mig. Den havde jeg sgisme ikke lige set komme...
Redigeret d. 11-07-2014 16:23
Side 2 af 3<123>

Deltag aktivt i debatten Vandstanden i verdenshavene – et paradoks afløser et andet:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Vandstanden ved Tuvalu...3412-05-2021 11:17
Udviklingen i vandstanden i Østersøen - tidevands- og satellite målinger008-11-2019 18:04
NASA og vandtanden i verdenshavene juli 2015130-08-2015 14:48
Er vandstanden i verdenshavene accelererende?1026-12-2014 12:34
Vandstanden ved Stockholm 1774-2013029-05-2014 13:14
Artikler
Havniveau
Skal der fortsat arbejdes på en afløser for Kyoto-protokollen?
NyhederDato
Vandstanden synker i store floder23-04-2009 06:08
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik