Husk mig
▼ Indhold

Frank Lansner: Klimadebat A-Z (del 1)Af Frank Lansner, civilingeniør (kemi), januar 2010


Klimadebatten kompliceres idet alt fra byvarme, havstigninger, CO2-fysik, søskaller til Solens aktivitet og Polar bjørne er i spil. Og for mange emner ses forskellige data der peger i hver sin retning og tilmed ofte tolkes forskelligt.

Uanset hvilket aspekt man måtte sætte spørgsmålstegn ved i klimadebaten i forhold til global opvarmning, vil det derfor kunne udlægges som om man ikke ser "helheden" i data. Således må nærmest "alt" nævnes på én gang for måske at blive lyttet til? I det følgende er der overvejende fremlagt netop de oplysninger der ikke oftest når frem til pressen som et lille bidrag for at få den samlede debat tilbage på en realistisk og nuanceret middelvej.
Nok er denne "klimadebat A-Z" omfangsrig – men alligevel er hvert emne kun behandlet i korthed.

Der er også uenighed blandt de forskellige skeptiske forskere om mange forhold – som der bør være i enhver sund videnskabelig sammenhæng. Derfor er nærværende skriv ikke et bud på den "endelige sandhed", men blot et oplæg som givetvis vil blive korrigeret senere. Jeg vil meget opfordre alle til at give input til nye punkter i denne A-Z, måske links til de bedste artikler der burde refereres til samt som nævnt input til evt. fejl og mangler. Tak på forhånd.

Man hører nu og da at klimaet netop nu er "Worse than expected" . Døm selv, og god fornøjelse ?

Alperne
Gletsjernes smeltevands kanaler fører træstykker med sig ud. På steder hvor der i dag ikke er varmt nok til at vi ser skove i Alperne har vi tidligere haft skove. Der er rapporter om sådanne træstykker mellem 1000 og 10.000 år gamle. http://alpen.sac-cas.ch/html_d/archiv/2004/200406/ad_2004_06_12.pdf


Schlüchter and Jörin 2004. tv et Alpe pas i dag – th: samme Alpepas illustreret for Romertiden.

I de senere år er det begyndt at pible frem med ting og sager der stammer fra middelalderen og romertiden og også ældre. Ting (penge, redskaber, tøj osv) fra gamle dage dukker op under isen idet isen trækker sig tilbage. Nogle arkæologer har således kronede dage i disse år. http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7580294.stm

Alt i alt evidens om adskillige perioder så varme som i dag eller varmere, i alt ca halvdelen af tiden de sidste 10.000 år.Antarktis, HavisUniversity of Illinois. Enhed: Millioner kvadrat kilometer i forhold til normalen. Stabilt stigende trend. I vinteren 2007-2008 sattes rekord, næsten 2 mio kvadrat kilometer mere havis end normalen. Det svarer nogenlunde til arealet af Grønland.

Antarktis, Ice shelfs er stabile


For at undersøge om Antarktis ice shelfs skulle være i færd med at smelte har man boret huller ned gennem isen for at måle det underliggende havvand. Resultatet er, at havvandet er uhyre tæt på frysepunktet – idéen om iceshelfs truet af smeltedøden er således ikke bekræftet: http://uk.reuters.com/article/idUKTRE60A2T520100111

Antarktis, isafsmeltning


Oktober 2009, Geophysical Research Letters: " A 30-year minimum Antarctic snowmelt record occurred during austral summer 2008–2009 according to spaceborne microwave observations for 1980–2009." http://www.agu.org/pubs/crossref/2009/2009GL039186.shtml Dvs, I tråd med det voksende havis areal ses mindre isafsmeltninger fra Antarktis fastland.Antarktis lufttemperaturer nederste atmosfæreUAH satellit har siden 1978 målt afkøling, dog mest i Øst Antarktis. Her temperatur data fra stationer på landoverfladen: http://ncwatch.typepad.com/media/images/2008/01/21/antarctictemperatureexamples.gif Trods ovenstående har Nasa i de senere år ændret synspunkt mht temperaturudviklingen de sidste 50 år.


Nasa-2009 er baseret på arbejde af Eric Steig, her diskuteret: http://ncwatch.typepad.com/media/images/2008/01/21/antarctictemperatureexamples.gif Og her tidligere diskussion: http://www.climate-skeptic.com/2007/11/anatomy-of-a-fa.html

Antarktis – Wilkinson isflage


Vi hører jævnligt om Wilkinson isflagen ved Antarktis hvor et område ca på størrelse med Fyn + Lolland gradvist er brudt op.


Tv. Knækkede isflager ved Wilkinson (omtales ofte i medier). Th. Smeltende is som det ser ud om foråret i Arktis. Umiddelbart ses ikke tegn på afsmeltning ved Wilkinson-flagen – andre mekanismer kan være årsag til bruddene.


Brudområdet omhandler ca en tredjedel af den lille Wilkinson flage, rød pil viser placering. Der er ikke tilsvarende opbrud i gang på andre af Antarktis (meget større) isflager. Det vulkanske hotspotområde omkring Wilkinson ses at være aktivt i disse år. Brud kan måske tilskrives seismisk aktivitet?

Antarktis, ozon


På samme tid som NASA med artikel af Eric Steig i foråret 2009 kunne sige at Antarktis er blevet varmere, kom andre støtter af global warming tanken frem til at afkølingen af Antarktis skyldes Ozon hullet over Antarktis (og således at afkølingen var i overensstemmelse med CO2-teorien). http://www.global-changes.com/antarctic-ice-growing/


Så uanset om Antarktis er blevet koldere eller varmere kan man forklare at det er i god overensstemmelse med global warming tanken.

Arktis, havisTv: University of Illinois Her er 6 år sammenlignet mht iskoncentration på samme dato. Årene der er vist er alle år med relativt beskedent isareal. Th: De seneste års Arktiske sommer isareal i mio kvm2, iarc-jaxa satellit data.

For nogle var det en overraskelse at sommer minimum for Arktis is 2009 var så meget større end både 2007 og 2008. Men reelt burde det ikke komme som en overraskelse idet den langt mest omfattende undersøgelse af istykkelser i Arktis i foråret 2009 viste markant tykkere is end forskere havde ventet. Men denne nyhed nåede så godt som ingen medier, til trods for undersøgelsen var den mest omfattende af sin art: http://network.nationalpost.com/np/blogs/fpcomment/archive/2009/05/04/lawrence-solomon-deep-arctic-ice-surprises-scientific-expedition.aspx

Arktis havis, minimum 2007, AMO


Den atlantiske havstrømning "Atlantic Multidecadial Oscillation" eller "AMO" sender varmt vand nord på.


Varmt vand smelter som bekendt is. Her sammenholdes AMO og Arktis isudbredelse:


Herover: Mørkeblå er Arktis havis. Lyseblå viser AMO styrke, dvs hvor meget varmt vand der sendes nord på. Arealer i det Arktiske hav hvor isen er smeltet optager mere solvarme. Afsmeltninger om sommeren er således selvforstærkende. Men arealer uden is medfører langt større varmetab om efteråret når solen går væk og der mangler isolerende isdække. Således så vi nogle store udsving sommer/efterår i årene 2007-9. Vinterisens udbredelse er mere stabil og sammenlignelig år for år – en bedre indikator for her-og-nu temperatur niveau.

Trend i isarealet for vinterisen synes at følge trend for AMO nogenlunde. AMO har indtil videre toppet omkring 2006, og synkront hermed er vinterisen i arktis begyndt at vokse. Isudbredelsen ligner derfor ikke et "tipping point", men snarere blot en havisudbredelse der afhænger af AMO strømmen (og andre faktorer, se "Arktis havis, minimum Vindforhold").


AMO toppede sidste gang omkring 1940. AMO de seneste år:Arktis havis, minimum Vindforhold


Nasa vurderer at vindforhold siden starten af årtusindet spiller en vigtig rolle for isminimum op til 2007: http://www.nasa.gov/vision/earth/lookingatearth/quikscat-20071001.html "The winds causing this trend in ice reduction were set up by an unusual pattern of atmospheric pressure that began at the beginning of this century" "The winds causing this trend in ice reduction were set up by an unusual pattern of atmospheric pressure that began at the beginning of

Arktis, temperaturerHumlum/HadCrut. Arktiske temperaturer nord for 70´ende breddegrad. Det ses at temperaturer i dag er sammenlignelige med 1930-40. Vi må forvente at havis har reageret på nogenlunde samme måde i 1930-40 som den arktiske havis reagerer i dag. Således kan vi ikke se vores dages Arktiske temperaturer som en "point of no return" "tipping point" og det kan undre hvorfor nogle vurderer at isen i dag skulle reagere helt anderledes end tidligere.

Der ses mange andre udlægninger af Arktis temperaturer, men dog ofte ned syd på til 60 eller 64´ende breddegrad, hvilket inddrager større byer. Dvs, de varmere udlægninger af Arktiske temperaturer har skyldes varme mellem 60N og 70N – ikke varme i det Arktiske ocean. Det Arktiske havområde er bedst illustreret 70-90N, uden byer. OG! Ikke sjældent vises endda grafiker hvor trends i Arktiske temperaturer minsandten kun viser trend fra 1950´erne og frem, f.eks 1955-2005. Det giver en Arktisk varme trend på 3-5 grader/100 år, typisk helt mørkerøde plamager i det Arktiske. Således har man undgået the decline efter 1930-40.

Nedenfor en ofte brugt grafik fra Nasa: temperatur trends, med 1951-1980 som sammenligningsgrundlag, og det har igen den effekt, at læseren aldrig får nogen anelse om at vi slet ikke har varme trend i Arktis fra 1930-40 frem til i dag, the decline er skjult perfekt:
Nedenfor i øvrigt en stribe Arktiske målestationer CRU af ukendte årsager ikke har medtaget i sin opgørelse ovenfor. Det er grafer der viser at Arktiske temperaturer i dag ikke er nået helt op på 1940-niveau:


Se evt: http://www.examiner.com/x-28973-Essex-County-Conservative-Examiner~y2009m12d16-Russians-accuse-Hadley-Centre-of-falsifying-Russian-temperatures

Bangladesh – havstigninger

For tiden fortæller vi indbyggere på alverdens lavtbeliggende områder at vi kan redde dem fra havstigninger ved at fokusere vores midler på bekæmpelse af CO2. Men hvor "forsigtig" er denne fremgangsmåde?


Diskussion: http://www.klimadebat.dk/forum/klimadebattens-fordrejninger-og-forfalskninger-d12-e556-s280.php#post_14569

Biosfæren og CO2Øget CO2 koncentration beskytter planter mod tab af vand ( - idet porer skal være kortere tid åbne når CO2 indfanges). Dette kan være en fordel for planter specielt i områder nær ørkner samt planter højt på bjergskråninger hvor der ikke er meget vand. Nedenfor ser vi for Sahel området hvordan det er gået med plantevæksten i perioden 1980-2003 i takt med forøget CO2:


Langt de fleste plantearter vokser betydeligt bedre med mere CO2 i atmosfæren. Tryk på et bogstav og se hvor meget mere planter vokser ved f.eks 300 ppm ekstra CO2: http://www.co2science.org/data/plant_growth/dry/dry_subject.php Planter er lig mad på bordet. Her fremgår det at på bare 18 år 1980-1998 er jordkloden i gennemsnit er blevet 6% mere frugtbar, dvs. planter vokser i snit 6% hurtigere:


I denne grafik indgår områder med lavest plantevækst ikke. Således er f.eks Sahel stort set ikke med. http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/300/5625/1560

Biosfæren og CO2: Kan biosfæren påvirke mængden af CO2 i atmosfæren?
Her er de årlige stigninger i atmosfærens CO2-koncentration sammenholdt med satellitmålte temperaturer. Variationer følges ret nøje, CO2 variationer kommer normalt ca 5-8 mdr efter temperatur variationer.

Vi ser altså at for en fast temperatur haves ca samme årlige tilvækst i atmosfærens CO2 koncentration. Og kigger man grundigt efter vil man se at trends (blå og grå) er lidt forskellige. Trends er forskellige således at de årlige stigninger i CO2 koncentration bliver stadigt lidt mindre i forhold til temperaturen. Men andre ord: For samme temperatur er atmosfærens årlige CO2 tilvækst mindre og mindre gennem de senere årtier. Men vi ved at mennesket udleder stadigt mere CO2/år:


Summa: På trods af at mennesket udleder stadigt mere CO2 hvert år, så er akkumulationen af CO2 i atmosfæren stadigt mindre (for samme temperatur). Det kunne tyde på at den stadigt større biosfære optager CO2 stadigt hurtigere. Fortsætter denne tendens, så er det et spørgsmål om tid før at menneskets CO2 udledninger ikke er nok til at hæve atmosfærens CO2-indhold. Og hvis temperaturer falder, ja så tyder alt på at vi får opbremsning i CO2 tilvækst, måske endda fald i CO2 concentration trods menneskets udledninger.

Se evt. http://wattsupwiththat.com/2008/12/17/the-co2-temperature-link/
Og evt. "CO2 i havene".

By-varme i globale temperaturer – "UHI"


"UHI" = Urban Heat Island.
Hvor stor en andel af den målte "global warming" skyldes at de fleste landbaserede termometre er opstillet i eller nær de voksende byer? Dette er et af de centrale spørgsmål i klimadebaten. Byer er flere grader varmere end deres omgivelser (større byer typisk ca 3 Celsius varmere end omgivelserne). Større byer er varmere end mindre byer i sagens natur. Temperaturer målt fra verdens stærkt voksende byer viser varme der ikke omhandler kloden som helhed. Derfor er det problematisk at måle "globale temperaturer" netop fra byer som GISS, NOAA og CRU oftest gør.


Ovenfor tv: Houstons byvarme. Deres temperatur målestation – den grønne plet – er i dag påvirket af byvarmen. Ovenfor th: her ser vi hvordan Californiens temperaturstationer med varme trend ligger mest i byerne.

Hele diskussionen om UHI – der synes at irritere nogle - kunne nemt have være helt undgået. NOAA/GHCN har reduceret antal af temperatur målestationer uden for USA til ca. en tredjedel:


Grundet diskussionen om UHI var det jo nærliggende at nedlægge by-termometrene. Men den dag i dag er langt de fleste temperatur stationer opstillet i eller nær byområder.

Udover fejl i temperaturer grundet målestationer i de voksende byer, så haves også fejl fra selve omgivelserne lige omkring termometret. For tæt på bygning, sort asfalt, udluftnings kanaler etcetc. Således har Anthony Watts systematisk gennemgået de Amerikanske temperaturstationer og fundet at 69% af stationer havde så store fejl, at de tilførte de 2 værste kategorier "4" og "5". Det er myndighedernes egne krav der anvendes, men altså de fleste temperatur stationer har problemer. Stort set alle fejltyper medfører for meget varme i temperaturer. Det interessante ved denne historie er ikke mindst, at myndighederne for længst er gjort opmærksom på disse ting, men får ikke rettet op på tingene. Er man ikke interesseret i at have kende rigtige temperaturer uden fejl varme? http://www.surfacestations.org/

By-varme i globale temperaturer – Studier og IPCC´s rolle


IPCC støttede sig som udgangspunkt til den hidtil største undersøgelse på området, lavet af Thomas Karl, 1988 På basis af over 400 "by-land" par kom han frem til at byer med befolkning på 2000 havde 0,06 Celsius byvarme i resultatet, mens byer på 10 mio indbyggere havde 2,57 Celsius byvarme i resultatet. Disse tal altså gældende for byvæksten blot frem til 1984:


Idet byer verden over er vokset markant efter 1984, så liger Karls by-varme tal lavere end hvis han havde haft tal frem til i dag. Der er undersøgelser der viser meget lav UHI (typisk 0,05 Celcius sv.t IPCC´s vurdering)

1) Wang, for Kina. Han har nu officielt en anklage for svindel i denne forbindelse. CRU´s Phil Jones navn fremgår i en af disse undersøgelser.

2) Peterson. Hans data grundlag viste sig at have det problem, at Peterson ikke har lagt tallene sammen. Steve McIntyre fik 0,7 Celcius ved blot at regne efter. Dertil kommer, at Peterson ikke havde sorteret korrekt i bunker med "by" hhv bunker med land. Gøres dette korrekt får McIntyre hele 2 Celsius for Petersons materiale. http://climateaudit.org/2007/08/04/1859/
Slutteligt findes også en undersøgelse hvor man har uvist af hvilken årsag prøver at se på vindforhold i stedet for det oplagte, at studere temperaturforskelle direkte.

IPCC holder fast, UHI betyder kun 0,05 Celsius
NOAA går et lille skridt videre, de har nu sat UHI til 0,00 Celsius.
CRU/hadCrut siger at de helt fjerner stationer med by effekt – at de ikke korrigerer for UHI. Men langt de fleste af deres stationer er fra byer – og er i sagens natur ikke "fjernet". Jones skriver i mail at de i 1986 fjernede 38 ud af ca 2500 stationer grundet uhi.
GISS har udført tusinder af "UHI-korrektioner", men næsten halvdelen af korrektionerne medfører ekstra varme til resultatet. GISS vurderer altså at det er næsten lige så ofte at en by medfører for kolde temperaturer? (Jeg har aldrig hørt om byer der gør temperaturmålinger for kolde? "Urban Cold Island"?) http://climateaudit.org/2008/03/01/positive-and-negative-urban-adjustments/

Her en del eksempler på UHI: http://www.klimadebat.dk/forum/dokumentation-for-global-opvarmning-uden-for-byomraader-d12-e473.php

Climate Gate


Afstanden mellem
a) den information befolkning og beslutningstagere får om klimaet
og
b) solide robuste målte data fra virkelighedens verden
- illustrerer omfanget af "climategate", stort eller småt.

"Climate gate" er blot en ny betegnelse for klimavidenskabens problemer der har været diskuteret i mange år. "Climate gate" betegnelsen opstod efter en leak eller et hacker angreb på verdens nok vigtigste forskningscenter for klimavidenskab, Engelske "CRU" – "Climate Reseach Unit" på East Angllia University. Dette indtræf nov 2009. Leaken bestod af ca 2000 mails og over 100 megabyte programkode, dokumenter og resultater. En ganske stor del af indholdet viste reelt allerede velkendte problemer, men den lidt opsigtsvækkende episode har fornyet interessen for en række skandaler i klimavidenskaben.

Her et par dokumentarer fra Finsk fjernsyn:
http://dotsub.com/view/19f9c335-b023-4a40-9453-a98477314bf2 - hvor det blandt andet fremgår at de Finske forskere ikke ser skyggen af global opvarmning i deres data fra Finland, herunder Kottajärvi søen som Mann bruger til sin 2008 hockeystik. Mann fortsætter med at udligge det som om kottajärvi viser global warming, og de Finske forske ser til denne farce med undren. http://climateaudit.org/2009/12/29/climategate-on-finnish-tv/

I CRU´s leakede data genfinder vi en database over træringe-data der bruges til at genskabe fortidens temperaturer. Denne grafik er en opsamling af træringe data fra store dele af jordkloden:


Blå grafer viser trædata, hhv tætheden af materiale og bredden af ringene. Med andre ord, CRU´s udgangpunkt for at danne grafer der viser stærk global warming her 1940-1992 ud fra trædata er dårligt. Vi har et decline efter 1940. Her et par eksempler fra programkoder og mails: CRU´s program koder er til tider designet til at tilføre ekstra varmetrend efter 1940 i temperatur serier, og programmer var forsynet med en std. mekanisme til at afkorte temperatur serier efter 1940 eller 1960. Programmører skriver igen og igen i program koderne at deres produkter viser kunstige resultater, eks: CRU program koder:


Denne "fudge faktor" ligger systematisk mere varme ind efter 1940, og aller mest i de seneste årtier:Her eksempel fra kommentar i et CRU program til behandling af historiske temperaturer:


Træringe-data er således modificeret til at tage sig ud som de observerede temperaturer, skriver programmøren.

Nu og da søges mail- og program tekster forsvaret med "frisk kollegial omgang", andre gange med at det er fuldt bevidst og også rimeligt at se bort fra de træ-data der efter 1940 ikke viser stigninger i temperaturer i stil med byvarme termometre (GISS Hadcrut mm.) . - Men hvis trædata ikke gengiver høje temperaturer godt, så er det problematisk at bruge disse til at studere hvorvidt det var varmt i middelalderen – som IPCC netop bruger dem til.

Mails: Her et eksempel på at forskere slås for at komme af med varmen omkring 1940. "sst" betyder SeaSurfaceTemperature" – og ja, det er ikke kun træringe der driller med peak omkring 1940, her er det havtemperaturer der også skal ændres efter 1940:


Tom Wigley vil korrigere peak i havtemperaturer omkring 1940 ned med 0,15 Celsius da det vil være signifikant for de globale temperatur kurver, men dog stadig harmonerer med peak i landtemperaturer. Han mener at man folk vil undre sig hvis der ikke er en vis ocean peak samtidigt med land peak.

I en anden mail skriver Phil Jones at han hellere vil slette data end at udlevere dem. For nyligt kom så det sælsomme budskab at de rå data fra CRU er tabt for altid. Vi kan altså ikke få lov at se hvordan CRU er kommet frem til deres temperatur grafer. CRU ved åbenbart heller ikke hvor meget de har justeret de originale data – for vidste de dette kunne de jo nemt regne tilbage og genskabe original data. Data skulle iflg CRU (Phil Jones) være tabt helt tilbage i 1980´erne. Med andre ord nyere original data burde altså eksistere, om end disse er heller ikke offentliggjort. Climate gate = "kollegial snak" ?

Forskere diskuterer hvordan de skal få skeptiske forskere eller skribenter fyret og hvordan man skal sikre at skeptiske resultater ikke kommer igennem og bliver "peer reviewet" og offentliggjort.

I en mail skriver forsker Micheal Mann at hvis han skal tage en anden forskers resultater med i en artikel, så skal denne korrigeres for temperatur fald i det sene 20´ende århundrede.

"Climate gate" dækker som nævnt over en lang række tidligere IPCC relaterede skandaler i øvrigt, her et lille udvalg.

Climate gate – Korrektioner i målte temperaturer


Se "Temperatur korrektioner" og "Temperaturer korrektioner – combined records".

Climate gate – Hanno 2009


IPCC 2009, i deres opdaterede skriv, 2009 brugtes en ny graf for historiske temperaturer:

"Hanno 2009". Det viser sig at denne Hanno Sandvik er biolog og at han intet anede om at IPCC havde kopieret hans billede han havde lavet og lagt op wikipedia. Således fik IPCC en "frisk" forsker med i kredsen af forskere der kunne bekræfte global opvarmning. Hanno 2009 blev trukket tilbage...

Climate gate – Hadcrut globale temperaturer


Se og så " Temperatur korrektioner:" En af de "klassiske" problemer ved såvel Hadcrut som GISS og NOAA (USHCN+GHCN) er de talrige temperatur korrektioner der også resulterer i af temperaturer anno 2000 bliver højere end temperaturer omkring 1940.

Her et lille indslag fra Russisk tv (på engelsk) optaget midt i Bellacentret under topmødet. Det viser sig at CRU kun har brugt en mindre del at de temperaturdata der er til rådighed. Således er 40% af Ruslands areal slet ikke repræsenteret af CRU, og det viser sig at det mest er Nordsibiriske egne hvor temperaturer efter 1940 ikke er steget frem til i dag.
http://www.youtube.com/watch?v=ElPunkm1zYQ http://en.rian.ru/papers/20091216/157260660.html

På samme vis finde problemer fra alle dele af kloden, selv Skandinavien: http://ekstrabladet.dk/nationen/article1265886.ece

Climate gate - "Hide the decline"


Efter 1940-top I temperaturer dykkede temperaturer frem mod 1977. Dette dyk fremgår af direkte målte temperaturer såvel som "temperatur proxier", dvs. naturens indikationer af fortidens temperaturer.

Direkte målte temperaturer:

National Geographic, Northern hemisphere temperaturer, top ses ca 1940, hereafter et markant dyk frem til 1977::Nedenfor er de originale National Geographic NH temperaturdata sammenholdt med CRU/Hadcrut/Brohan 2008 NH temperatur data (blå graf):


Gengivelse af dyk i temperaturer for den Nordlige halvkugle 1940-1970: National Geographic 1976: Dyk ca 0,5 Kelvin CRU/Hadcrut/Brohan 2008: Dyk ca 0,16 Kelvin

"The decline" Er med denne hadcrutgraf fra 2008 gengivet ca 0,34 Kelvin mindre end oprindeligt. Dette skal ses i sammenhæng med at vi i såvel mails som koder ser diskuteret hvordan man kan mindste dette 1940-dyk.

Proxy temperaturer:

I nedenstående graf – CRU´s Osborn 1999 temperarutur proxy graf – viser en "decline" 1940-1978 også på 0,5 K.


Måden at komme af med the decline i dette eksempel er at skære måle data af omkring 1960. I andre tilfælde justeres data opefter så de ligner de velkendte officielle temperatur grafer fra by-termometre.

Climate gate – The hockey stick

McIntyre and McKitrick 2006. På et større data grundlag bestående af 415 trædata serier til at estimere historiske temperaturer kommer Michel Mann frem til et resultat grundlæggende anderledes end næsten alle de anvendte træserier hver især ville. Det viste sig, at Manns program – i stil med dem der nu er leaket fra CRU – systematisk omformer et hvert data set til at vise voldsom global opvarmning hen mod år 2000. Endvidere havde Michael Mann vægtet bjerg træsorten "Bristlecones" – der viser stigende temperaturer – voldsomt meget mere end de andre træserier. Disse resultater er brugt i stort set alle IPCC´s beskrivelser af de globale temperaturer for historien.

Climate gate – Upside downs..


For at estimere temperaturer fra trædata kan tætheden af materiale anvendes fra hver årring. Dertil bruges røntgen. Det viser sig dog at disse røntgen data nu og da vendes på hovedet. Og der dukker hele tiden flere af disse "på hovedet" eksempler op, her udtaler den anerkendte Finske forsker Atte Korhola om disse groteske forhold:

"data collected from Finland in the past by my own colleagues has even been turned upside down such that the warm periods become cold and vice versa." "when later generations learn about climate science, they will classify the beginning of 21st century as an embarrassing chapter in history of science." .

Finsk fjernsyn: http://dotsub.com/view/19f9c335-b023-4a40-9453-a98477314bf2 Specielt Mann et al 2008, ser ud til at have adskillige sådanne features.

Climate gate – Yamal skandalen, verdens vigtigste træ


Kort fortalt: Klimaforsker Keith Briffa har brugt kun sølle 12 ( - T o l v - ) træer til at lave sin temperaturgraf for det nordlige Sibirien, selvom der var langt flere data til rådighed. Blandt disse 10 træer var der Ét træ der viste en voldsom global opvarming i det 20´ende århundrede, Verdens vigtigste træ "YAD061". Disse resultater er brugt i stort set alle IPCC´s beskrivelser af de globale temperaturer for historien.Climate gate – afsluttende ord


Hvorfor skulle nogen svindle med data for at vise global opvarmning i det tilfælde hvor global warming data kan fås alle steder på normal vis?? Hvorfor skulle forskere så sætte deres liv og rygte på spil ved at lave forfalskninger? Hvorfor er det nødvendigt at bruge programmer der justerer med mindre de ønskede data ikke umiddelbart kan findes i rigt mål fra naturen selv? Pointen: dette at man til syneladende i visse tilfælde har måttet fordreje data for at få det ønskede resultat indikerer, at naturen ikke selv i rigt mål leverer de ønskede data.

Og..
Hvorfor ser vi at hver gang der afsløres graverende fejl får det ingen konsekvenser for de pågældende? De fortsætter for IPCC.

Og..
Hvorfor vælger IPCC netop resultater igen og igen blandt den lille gruppe forskere der ser ud til at have problemer med data, netop de forskere der er omfattet af CRU mails? Der er hundredevis andre forskere på samme områder.

Og..
Hvorfor glider selv de mest groteske "fejl" glat gennem hele IPCC´s maskineri, hvorfor er det hele tiden udefra kommende der skal opdage groteske fejl? IPCC har ressourcer nok.

Og..
Hvorfor glider selv de mest groteske "fejl" der støtter global opvarmning idéen så glat gennem "peer review"?

Mange videnskabsfolk vurderer klimaet som IPCC gør. Men hvor mange af disse videnskabsfolk kan i sin vildeste fantasi forestille sig at data de stoler påtilsyneladende fordrejes? Og hvad kan vi så lægge i at mange videnskabsfolk er enige med IPCC?

Climate gate dolumenter, mails: http://www.yourvoicematters.org/cru/

Se evt: http://www.klimadebat.dk/forum/hackede-cru-mails-d12-e1189-s520.php#post_18410
Se evt: http://www.klimadebat.dk/forum/en-historisk-kamp-om-historien-medieval-warm-period-mwp-og-ipcc--d12-e1111.php#post_15276

CO2 viser data en dominerende varmeeffekt?


Den sidste million år har temperaturer svinget mellem en kold og en varm tilstand – dvs indenfor det grønne område:


Er CO2´s effekt så dominerende, at vi med afsæt i en allerede varm periode – som vi har nu - skulle kunne få det yderligere markant varmere, ikke set i 1 million år? – Det er et dristigt udgangspunkt for CO2-teorien.


Vostok data, gennemsnit af de 4 største temperatur peaks. Data fra istiderne viser ofte, at selvom CO2 er i maks, så falder temperaturer alligevel.

Dvs. CO2 i istidernes max-effekt blev ledsaget af snart stor temperaturstigninger og snart store temperatur fald. Derfor ved vi sikkert at CO2´s varmeeffekt ingenlunde er dominerende – men man kan ikke udelukke en mindre varme effekt fra CO2. Den dag i dag mangler vi at se de data der rent faktisk viser en markant eller dominerende CO2-effekt. Se evt: http://wattsupwiththat.com/2009/01/30/co2-temperatures-and-ice-ages/ (Visse andre drivhusgasser følger ret tæt CO2 kurver og denne effekt er således med i betragtningen ovenfor.)

CO2 – temperaturDe Antarktiske iskerner viser at CO2 variationer opstår ca 800 år efter variationer i temperaturer. Dette er ikke et bevis mod en CO2-effekt, men det viser at iskerner reelt ikke bekræfter en CO2 effekt.

CO2 i oceanerne
IPCC AR4, chapter 5. Her eksempler på at CO2-mængden i oceaner ikke længere synes at stige. Kan det skyldes større biosfære i havet der indtager CO2 lige så hurtigt som vi mennesker bidrager med CO2? Hvor højt kan CO2-koncentration i atmosfæren blive hvis denne CO2-stagnation i havene fortsætter?

CO2 koncentration historiskDen velkendte graf for CO2 er skabt ud fra iskernedata ("Siple") og målinger fra Hawaii (Mauna Loa). Siple grafen stoppede med en koncentration 330 ppm i iskernen fra ca 1883. Man forenede de 2 grafer ved at flytte Siple data 83 år frem. Argumentet var, at det atmosfæriske indhold i isen var ca 83 år gammel. Rigtigheden heraf deler vandende... Og denne CO2 graf er (også) central for hele CO2-global-opvarmning-konceptet.

Her er faktiske målinger fra atmosfæren :


tv: Ernst G. Beck. Målt fra ballon, Finland 1935, CO2 baggrunds koncentration ca 360 ppm.
th: Ernst G. Beck. Målt fra Tyske alper, 1939, ca 372 ppm. Dette tal opnået ved brug af "vindprofil". De 372 ppm for 1939 er opnået ved at se på tangenten for de største vindhastigheder.


Vindmetoden er her anvendt i England, og vi får for årene 1992-2007 372 ppm, ganske som i Tyskland 1939.


Ovenfor er den samlede oversigt over CO2 koncentrationer målt direkte i atmosfæren, indsamlet af Ernst Georg Beck. Vi ser en peak omkring 1940 med CO2 koncentration på ca 380ppm, altså lidt mindre end i dag hvor vi har nær 390 ppm. Til gengæld viser disse data at naturen stort set uden menneskets bidrag mellem 1930 og 1950 viste CO2 koncentrationer over James Hansens "safe level" på 350 ppm.

Det er ingen hemmelighed at der har været en lidt skinger debat når det gælder CO2-data indsamlet af Ernst Georg Beck. Beck havde indledningsvist fremlagt data uden den store sortering eller bearbejdning hvilket resulterede i endnu voldsommere udsving i CO2-koncentrationer end vi ser herover. Beck har været i dialog med adskillige kritikere af hans arbejde og har taget noget af kritiken til efterretning. CO2 koncentrationer kan variere voldsomt lokalt ved jordoverfladen, og derfor var Beck oprindelige tilgang for simpel, men dog (meget) ærlig. Data stammer fra ca 90.000 data punkter indsamlet af en lang lang række videnskabsmænd gennem tiderne herunder nobelprismodtagere. Beck har med hans sidste grafik – vist ovenfor fokuseret på de dataset der bedst viser baggrunds niveauet for CO2. Til dato har jeg ikke set tungt vejende argumenter mod rigtigheden af eksempelvis Helsinki data 1935 og Giessen data 1939-40. Og trods dette at data modsiger vores opfattelse, så er jeg stadig af den holdning at data fra naturens verden vejer tungere end vores formodninger om naturen.

Hvis man ser grafikken under " Biosfæren og CO2: Kan biosfæren påvirke mængden af CO2 i atmosfæren?" – ses det også, at CO2 variation er yderst sammenfaldende med temperatur variationer. Således vil den gængse opfattelse af næsten konstante CO2-koncentrationer over mange mange år kræve nær konstante temperaturer i lige så mange år. Men der har ikke været sådanne konstante temperaturer, og derfor må CO2 også have varieret mere end vi kan se af data fra iskerner: http://wattsupwiththat.com/2008/12/17/the-co2-temperature-link/

I tråd hermed ses nedenfor CO2 koncentration tv: iskernedata og th resulater fra "Gribesø" hvor vi ser at CO2 koncentration har været mere varierende og på et højere niveau end iskernedata viser. http://www.pnas.org/content/99/19/12011.full

Her en tilsvarende undersøgelse der viser at CO2 koncentrationen stabiliserede sig omkring "347 +/- 11 ppm" for ca 9000 år siden. http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/284/5422/1971
Hansens "safe" level nået for 9000 år siden? Og hvad med IPCC´s "Pre industrial level" på 280 ppm CO2 som modeller og megen forksning tager for givet? Da noget tyder på højere CO2 koncentrationer end 280 ppm i jægerstenalderen, så hentyder IPCC måske til flint-stens-industri når de siger "pre-industrial"?

Drivhuseffekten


Alle planeters atmosfærer har en isolerende effekt endskønt atmosfærernes sammensætning varierer meget. For Jordens vedkommende betyder den isolerende effekt opvarmning af Jordens overflade på ca 33 Celsius.

CO2-teorien forudsætter, at hele eller næsten hele denne isolerende effekt kan tilskrives kun de gasser der kaldes drivhusgasser. CO2´s samlede isolerende effekt i atmosfæren siges at være 15-20% af atmosfærens samlede isolerende effekt. På ca 33 Celcius, dvs ca 6 grader Celsius.

En isolerende effekt på 6 grader Celsius for atmosfærens samlede CO2 indhold kræver altså at hele atmosfærens isolerende effekt skyldes drivhusgasser. Denne antagelse er dog ikke bevist.


Selv planeter med lavt indhold af drivhusgasser i atmosfæren har isolerende effekt der ses ved tryk over ca 300 mb (0,3 atm). Titan, Saturns måne, har en atmosfære med markant langt flere drivhusgasser end Jorden, et væld af organiske forbindelser der gør Titan helt orange, men Titans atmosfære er ikke synligt bedre isolerende. (Til sammenligning er Saturns atmosfære helt overvejende Brint og Helium, ikke drivhusgasser.) . Nogle ville nok sige: "Jamen forholdene er så forskellige at man ikke kan sammenligne" – hvilket til en vis grad er rigtigt. Dog mangler vi stadig en hel del forskning på området for at kunne sige at hele den isolerende effekt fra atmosfærer kun "drivhusgasser". Se evt: "Venus..."

Drivhuseffekten, CO2 og H2O


Man kan normalt kende en drivhusgas på at molekylet har 2 elektriske poler således at disse kan absorbere energi i form af rotation. Eks:


Således er H2O en drivhusgas. Ser man på CO2, så er de 2 poler helt sammenfaldende


CO2 optræder som en drivhusgas alligevel idet vinklen O=C=O kan krænges så centret for negativ ladning fjerner sig fra centret for positivt ladning.


De sorte område illustrerer de bølgelængder hvor H2O hhv CO2 kan absorbere stråling fra Jorden. Det ses at H2O absorberer stråling ved langt flere bølgelængder end CO2, og at bølgelængderne hvor CO2 kan absorbere stråling til også absorberes af H2O. Der er væsentligt mere H2O i atmosfæren end CO2 og således er en stor del af den stråling fra jorden CO2 kan optage allerede optaget af H2O.

Drivhuseffekten, CO2 varmeeffekt Watt/m2(På grafiken: 0 ppm CO2 sv.t 230 W/m2 på grafen. En grad Celsius svarer til ca 4-5 W/m2).

Modtran. Næsten halvdelen af CO2´s effekt opnås ved blot ca 20 ppm, ændringer i CO2-koncentration ved højere koncentrationer medfører kun små ændringer i effekt. Dette skyldes at de strålingsfrekvenser CO2 kan optage allerede er optaget ved små koncentrationer af CO2. CO2´s varme effekt er derfor logaritmisk aftagende med stigende koncentration. Rundt regnet udgør de første 20 ppm ca 50% af CO2´s samlede varme effekt for 320 ppm. og dernæst udgør hver fordobling samme bidrag til varme effekten for CO2.

Dvs, hvis hele atmosfærens isolerende effekt kan tilskrives drivhusgasser så har vi som udgangspunktden samlede drivhuseffekt af CO2 på 6 grader Celcius . Og så får vi helt rundt regnet:


Idet 3 + 4 x 0,75 = 6 grader celcius.

Hver fordobling har samme varme effekt og derfor kalder man varmen for én fordobling for "CO2-sensitiviteten". Dette er princippet, men der er vidt forskellige vurderinger af størrelsen af CO2 effekt, ikke mindst fordi nogle mener at en lille varme fra CO2 kan medføre en langt større varme grundet positiv feedback, se: 'Positiv feedback – Det farlige ved CO2 varme'.

De ovenstående tal forudsætter tillige at HELE drivhuseffekten på ca 33 Celsius skyldes drivhusgasser, se: "Drivhuseffekten". IPCC taler om CO2-sensitivitet (varmeefekt pr fordobling) på 3 grader Celsius. Det giver:


12 + 4 x 3 = 24 grader celsius for hele CO2´s effekt incl positiv feedback.
Så umiddelbart skulle rundt regnet hele 24 graders isolerende effekt stamme fra CO2 molekylet incl positiv feedback hvis IPCC´s CO2 sensitivitet på ca 3 grader Celsius er korrekt. Dvs 70% af Atmosfærens isolerende effekt på 33 grader Celsius skulle være grundet CO2 incl positive feedback fra CO2. (Dvs: Uden CO2 i atmosfæren skulle der næsten intet vand være i vores atmosfære, og dette på en klode med 70% havoverflade..)

James Hansen, leder på NASA/GISS taler om CO2-sensittivitet på 6 grader Celsius. Altså, hvis CO2 koncentrationen fordobles skulle det blive 6 grader varmere på Jorden. Det ville umiddelbart betyde at CO2 incl positive feedbacks er ansvarlig for 48 graders isolerende effekt, dvs. mere end atmosfærens 33 graders isolerende effekt. Disse tal er naturligvis genstand for megen debat og mange flere nuancer end her angivet, men jeg ikke har set tilfredsstillende forklaringer til dato. Se evt: " Hotspot – 'CO2-signaturen", den centrale CO2-teori:'

EPA: "CO2 is dangerous for health"


EPA har vedtaget at CO2 er farligt for helbredet, hvilket giver Obama frie hænder til at begrænse som han ønsker. Vi udånder 40.000 ppm CO2. Altså ét hundrede gange niveauet i atmosfæren. Hvis CO2 ved 4-500 ppm skulle være sundhedsskadeligt, så kan man ikke længere sove sammen med sin kone om natten?

GletsjereDette at en gletsjers tilbagetrækning måtte være mere fremskreden i dag end i 1940 siger meget lidt om hvorvidt det er varmere i dag. Det fortæller blot at tilbagetrækningen ikke er afsluttet endnu. Gletsjernes tilbagetrækning synes ikke at blive påvirket af den store eksplosion i CO2-udledningerne, tilbagetrækningen er nogenlunde jævn fra 1830 og til i dag. – Måske endda lidt langsommere de sidste 40 år.

Formålet med at se på gletsjere kan diskuteres, selve de globale temperaturer er bedre indikatorer for globale temperaturer end gletsjere der har et kompliceret liv. Men gletsjere er mest af alt en datakilde der ikke bekræfter nogen speciel opvarmning i de senere dekader – endskønt de stadig er i færd med at trække sig tilbage.

Gletsjeres afsmeltning i Alperne omkring 1940 hurtigere end i dag: http://www.agu.org/pubs/crossref/2009/2009GL040789.shtml

IPCC skriver at Himalayas gletsjere vil være mindsket til 20% år 2035, mens IPCC´s kilde reelt skriver år 2350. (et IPCC-helkiks alla "climate gate Hanno 2009" der udover at igen være et "kiks" lagde brænde på IPCC´s klimabål).

Dertil kommer endda at Indiske forskere kommer selv frem til at afsmeltninger i deres smelter langsommere end IPCC forestiller sig, og at man ikke umiddelbart kan se noget alarmerende i den forbindelse: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8387737.stm


Træ fra tidligere varmere perioder afdækket ved Sphinx gletsjeren, Rocky mountains. Se også "Alperne" og "Grønland, middelaldervarm periode".

Golf strømmen


Diskussion: http://www.worldclimatereport.com/index.php/2007/08/22/ocean-circulation-slowdown-false-alarm/#more-264

Grønland, temperaturForskere "slår alarm" over Grønlands temperaturer. Det vækker selvsagt undren – har disse forskere ikke brugt 2 minutter på at skæve til temperaturer tidligere? Omkring 1930-40? Nuvel, forskere opdager for tiden at varmen medfører mere afsmeltning end antaget. Men hvorfor den idé at afsmeltningen skulle være farligere end sidst vi havde varme på Grønland? Grønland et eksempel på temperaturer der måles langt fra større byer viser en anden temperatur profil end vi er vant til at se. Vi ser at 1970 niveau er helt nede på år 1900 niveau.

Grønlands opvarmning 1920-30 sammenlignet med 1995-2005: http://meteo.lcd.lu/globalwarming/Chylek/greenland_warming.html

Gode vidne beretninger fra Grønland omkring 1940 mm. Politiken: "Opvarmning ikke nyt for Grønland": http://politiken.dk/debat/article441723.ece
Her et opkog:Grønland, iskappe
Iskappens temperaturer estimeret i "Box et al 2009" er slående lig målte temperaturer. Varmen ankom i 1920´erne og det er ikke varmere i dag.
(Koldeste september temperatur på indlandsisen nogensinde blev målt 24 sep 2009: -46 Celsius.)

Grønland, Middelaldervarm periode


Det "grønne land" har været nævneværdigt varmere end i dag. Eksempeltvis kan man se træ og planteefterladenskaber så højt nord på som Scoresbysund ved gletsjere, ca 1000 km nord for Angmasalik:


C14 prøver fra disse træstumper i dette område viser at de oftest er fra perioden ca år 800 til år 1000.

Her lidt om "vikingerne" på Grønland: http://www.geus.dk/publications/aarsberetning00/aab00-03.htm
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/297849:Historie--Klima-debatten-er-historieloes?page=1
Findes flere gode links?


Side 1 af 2.
> Gå til næste side


17. januar 2010, 17:49 0 kommentar(er) · 14876 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen Frank Lansner: Klimadebat A-Z (del 1):

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Frank Lansner: Klimadebat A-Z (del 2)
DebatterSvarSeneste indlæg
Frank Lansers kommentar til "Force Major"011-07-2020 18:19
Frank Lansner, Klimarealisterne og Tuvalu131-10-2019 17:34
Tillykke Frank Lansner!926-04-2018 19:20
Frank Lansner i internationalt videnskabsmagasin!3629-03-2018 11:08
Real fame at last: Connolley dissekerer en af Frank Lansners og mine udvekslinger........7715-01-2016 10:33
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik