Husk mig
▼ Indhold

Frank Lansner: Klimadebat A-Z (del 2)

Side 2 af 2.
< Gå til forrige sideHavstigninger: Havet er steget nogenlunde støt i ca 150 år
Jevrejeva et al. (2006) . "gsl": Globalt hav niveau. Det er svært at se på havstigninger at eksplosionen i CO2 udledninger efter ca 1950-60 har drastisk ændret trend i havstigninger. Vi ser de kraftigste globale havstigninger omkring 1940.

Havstigninger i de senere årColerado University. Vi ser i de senere år en svag afdæmpning i stigningerne. "Worse than expected" ?

Her diskussion af profetier om fremtidige havstigninger: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6982299.ece

Havstigninger splittet op på de 3 store oceaner:


Havstigninger for Atlanten samt Stillehavet er nær gået i stå de sidste 7-8 år, mens havet stadig stiger i det Indiske Ocean.

Den svenske forsker Alex Mörner mener at ovenstående trends for havstigninger er justeret for høje – om end jeg synes det er svært at tage stilling til: http://www.mitosyfraudes.org/Calen7/MornerEng.html
http://www.friendsofscience.org/assets/documents/FOS%20Essay/Climate_Change_Science.html#Sea_Level

Havstrømme - El Nino, La Nina, PDO og AMO


Havstrømme påvirker de globale temperaturer. I det nordlige Stillehav ses "Pacific Decadial Oscillation":


Denne skifter mellem afkølende og opvarmende tilstand som det ses ovenfor. NASA meddelte i foråret 2008 at PDO var overgået til "kold" fase, og dette vil givetvis påvirke temperaturer globalt i en årrække. Klimamodeller bag IPCC AR4 er ikke bygget på input om eksempelvis PDO.


"ENSO Index" herover viser hhv El Nino (rød) og La Nina (blå). El Nino er den opvarmende tropiske Stillehavs strøm, La Nina er den afkølende tropiske Stillehavs strøm. PDO ser ud til at influere på dannelse af de tropiske Stillehavs strømme El Nino og La Nina, og muligvis er dette den største effekt af PDO. El Nino og La Nina har markant effekt på temperaturer, men løber normalt kun over et års tid. AMO: Se " Arktis havis, årsager til minimum 2005-9"

Hotspot – "CO2-signaturen", den centrale CO2-teori
At tilføre CO2 til atmosfærisk luft ved jordoverfladen har næsten ingen effekt, og dette har stået klart i ca 100 år, siden Professor Ångström udførte en række forsøg. CO2-teorien kom atter i betragtning for ca 50 år siden idet man forventede at CO2 ved lavere tryk - ca 10 km oppe i atmosfæren - ville kunne absorbere varmestrålingen bedre. Varmeboblen ca 10 km oppe kaldes "CO2-Hotspot" eller "CO2-signaturen". Denne varme i ca 10 km højde har ikke indfundet sig i virkelighedens verden. Tvært imod, disse luftlag er kølet ned.

CO2 forekommer således tilsyneladende at være uden stor synlig effekt både ved jordoverfladen og højere oppe i atmosfæren. CO2-teorien fordrer tilsyneladende at den tynde meget kolde (- 60 C) luftlag skulle kunne varme Jorden op endskønt disse luftlag ikke er varmet op? I takt med at disse fakta står mere og mere klart udtaler IPCC sig mere og mere sikker på CO2´s opvarmende effekt.

Hotspot, vulkansk


Grønland, Antarktis: Visse afsmeltninger kan relateres til vulkans aktivitet: http://www.msnbc.msn.com/id/22246005/

IPCC – Konsensus / "2500 leading scientists"


Richard Lindzen: "you don't need 'consensus' if you have the arguments".
Som bekendt afgøres naturvidenskabens gåder og sammenhænge ikke ved håndsoprækning.


Ja, rundt regnet 2500 mennesker har på den ene eller anden vis været involveret i udarbejdelsen af IPCC´s 4 rapport. Ca 1900 heraf har været involveret i emner gående effektenaf opvarmning rundt på kloden. Kun ca 60 mennesker har været involveret i det kapitel hvor der står at IPCC er sikker på at mennesket er forklaringen på opvarmningen. Flere af disse folk er involveret i CRU-scandalen "climate gate". Blandt de 60 tælles også skeptikere der har søgt at protestere mod IPCC´s tekst – uden held.

- se også "The petition".

IPCC - en historisk grafik
IPCC, 2007 AR4. Ovenstående grafik viser hvor stor en opvarmende effekt (eller nedkølende effekt) de enkelte faktorer har. IPCC har opdelt i "Human Activities" og "Natural processes".

Under "Natural processes" findes ikke hverken havstrømme eller vulkaner etc. For Solens effekt er nu kun medtaget variationer af den direkte indstråling der er minimal. Dvs. IPCC underkender hermed solteoriens budskab. På grafiken fremstår adskillige "human activities" der alle har langt større impact hver især end hele puljen af naturlige processer. Dette er historisk. Mennesket (IPCC) tror at mennesket endda på adskillige måder er i kontrol over klodens klima langt stærkere end naturens, Jordens, solen og havstrømmenes effekter. Dette kan godt blive et emne i historiebøgerne ad åre?

Solens effekt ifølge IPCC er kun via variationer i Solens direkte indstråling. Denne specifikke sol-effekt for Jordens temperaturer er ganske rigtigt minimal. Solens effekt – se under "solteorien" – er altovervejende solens effekt på skydækket. Da IPCC naturligvis er bekendt med dette, må vi konstatere at IPCC her ikke anerkender den helt basale solteori.KilimanjaroAl Gore har brugt de 2 billeder tv. i "An Inconvenient thruth". Th taget af en turist. Snedækket er dog aftagende.


Kaser, G., et al., 2004. Kilimanjaro temperaturer målt fra satellit. Det mindskede snedække på Kilimanjaro ser ikke ud til at skyldes varmere temperaturer. http://pajamasmedia.com/blog/dutch-gore-wrong-on-snows-of-kilimanjaro/

Koraller og The Great Barrier Reef


Om tiden efter 1998, det hævdes at :
1) pH falder nævneværdigt I oceanerne pt. (se "pH i Oceaner") og at
2) CO2 i oceaner stiger nævneværdigt pt. (se "CO2 i oceaner") og at
3) de globale temperaturer stiger pt (se "Temperaturer, global").

Det hævdes endvidere at
4) Koraller mm. har dårlige tider og at
5) dette skyldes netop ovennævnte ændringer i pH, CO2 og temperaturer

Hvor meget af 1) – 5) er rigtigt?


Udbredelsen af the great barrier reef mm. Hvor perioden 1903-22 sammenlignes med perioden 1979-98. Revet er blevet større. Craig Idso´s artikel, "Coral reefs": http://www.co2science.org/education/reports/corals/coralreefs.pdf

The great barrier reef hævdes at være på retur med disse data fra "De'ath et al 2009" (jo, det hedder han..): http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/323/5910/116


"GBR" = Great Barrier Reef.
Umiddelbart kan vi konstatere at Craig Idso´s grafik jeg viste er nogenlunde korrekt. GBR er noget større 1979-1998 end det var 1903-1922. Og videre:
Fig. A Grøn graf indsat af mig: Vi ser en klar trend igennem hele det 20´ende århundrede viser jævn stigning i udbredelsen af GBR.
Fig. B Rød/Blå graf indsat af mig viser en lige så klar trens: GBR vokser i perioder med opvarmning ... Vi ser altså bestemt ikke bekræftet at opvarmningen skader koraller, tvært imod.

Disse særdeles oplagte budskaber fra data har De' ath mig bekendt ikke nævnt (?) De' aths budskab fokuserer på de seneste år 1998-2005, specielt blot 2 år 2004-5. Blot 2 år forekommer unægteligt som et beskedent grundlag at tolke ud fra. Og det bliver værre: De lyserøde områder indikerer antal af prøveserier fra GBR. I årene efter 1998 hvor GBR udbredelsen daler, daler også data grundlaget til blot10-12 dataserier. Og for året 2005 er vi helt nede på 2 dataserier (skriver " T O "). Så altså den forfærdelige katastrofale tilstand for GBR ser ud til at være funderet på 2 år og blot nogle ganske få data serier.

Dette minder forbløffende om de typsike climate gate metoder, se f.eks "Climate gate, Yamal skandalen..". Her brugtes ganske få træer til at konkludere Nordsibiriens temperaturer.

Debaten om disse ting har ikke verseret så meget som de mere typiske klimadebat emner, så her en betragtning fra en blogger – som jeg ikke desto mindre finder fornuftig og relevant:


Dvs. GBR led markant under den super kraftige El Nino 1998 ("bleaching") og har efterfølgende haft bedring. Og man undrer sig så over hvorfor man ikke viser alle 13 serier helt til 2005. Og ja, det minder igen kun alt for meget om klassisk climate gate metodik. Jeg tror vi kommer til at høre mere til disse ting.... http://climateaudit.org/2009/06/03/unprecedented-in-at-least-the-past-400-years/

Her mere om emnet af Craig Idso: http://www.heartland.org/bin/media/newyork09/PowerPoint/Craig_Idso.ppt#283,21,The 20th Century Impact on Emiliania huxleyi


Diskussion, I The Australian: http://www.theaustralian.com.au/news/scientists-crying-wolf-over-coral/story-e6frg6xf-1225811910634 http://www.theaustralian.com.au/news/features/how-the-reef-became-blue-again/story-e6frg6z6-1225811610202

Koraller, påvirkning af pH og CO2


Vi har ovenfor set at koraller i the great barrier reef som overordnet trend er vokset mere i varmere perioder. Variationer i pH og CO2 har ikke ændret dette resultat.

Koraller er opstået i tidsaldre med 10 – 20 gange mere CO2 i atmosfæren end vi har nu. CO2 indgår som grundelement i dannelsen af korallernes skaller i form af CaCO3, Calciumcarbonat/Aragonit.

Nogle arter synes at vokse bedre med mere CO2 mens andre arter synes at vokse mindre – iflg denne undersøgelse: http://www.whoi.edu/page.do?pid=7545&tid=282&cid=63809&ct=162

Tv groet ved vores dages CO2-niveau. Th groet ved højere CO2 niveau. Billedet er komplekst.

http://www.climateshifts.org/?p=1426&cpage=1 http://www.thaindian.com/newsportal/health/elevated-water-temperature-and-higher-co2-boosts-growth-of-key-sea-star-species_100199832.html

The great barrier ree, se "myth 8" http://www.heraldsun.com.au/news/alarmists-out-in-cold/story-0-1225704688703

Medier og global warming


Her er en liste over de ulykker og katastrofer Global opvarmning gøres ansvarlig for i medierne: http://www.numberwatch.co.uk/warmlist.htm

Meningsmåling, USA, Global warming skyldes menneskets aktivitet?


Rasmussen reports mm:MethanNOAA.Der tales om at Methan som følge af varme vil stige op fra Sibiriens permafrost, og dertil kommer en del fokus på Ko-prutter etc. Men facts er, at koncentrationen af Methan i takt med den større varme efter 1978 er stagneret noget.

I 2008 observeredes et "lille bump" på kurven, MH4 koncentrationen steg – pudsigt nok netop i det koldere La Nina år 2008. Det interessante ved denne stigning var, at den opstod simultant på både den nordlige og den sydlige halvkugle. Hvis MH4 skulle være kommet fra den vestlige verdens udledninger eller Sibiriens permafrost, ja så skulle stigningen ikke være simultant på både den nordlige og sydlige halvkugle. En opblanding fra den nordlige halvkugle til den sydlige ville tage lang tid. Stigningen i MH4 er derfor givetvist af naturlig karakter, hverken forbundet til mennesket eller Sibiriens permafrost. Det er i hvert fald den umiddelbart mest nærliggende konklusion.

Middelalderens varme periode, "MWP"Ovennævnte graf er ikke et endeligt bud på "sandheden", men blot en visualisering af hvor store forskelle der er i data vedrørende historiske temperaturer.

Var middel alderen varmere end vore dage? IPCC skiftede i 2001 opfattelse og siger nu at middelalderen var koldere end vore dage. En del af IPCC´s data i denne forbindelse omtales under "climate gate". Data bag ovenstående grafik, se: http://wattsupwiththat.com/2009/04/11/making-holocene-spaghetti-sauce-by-proxy/

Kampen om MWP, se evt.: http://www.klimadebat.dk/forum/en-historisk-kamp-om-historien-medieval-warm-period-mwp-og-ipcc--d12-e1111.php

NordpolenUS Marine. "Slush ice" på Nordpolen er ikke et nyt fænomen.

Nordvest passagen


Ruten til søs nord om Canada. Det har været hævdet at åbningen af NV-passagen var noget unikt for historien. Her omtales en længere række passager af NV passagen, f.eks Amundsen 1906, Knud rasmussen, 1921 osvosv:

http://en.wikipedia.org/wiki/Northwest_Passage http://sppiblog.org/news/the-north-west-passage-has-been-open-more-often-than-you-think

Nordøst passagen


Ruten til søs nord om Rusland. The Times har kørt på med kampagner om at NØ-passagen er åben for første gang. The Times er blevet bestormet med breve og mails i denne forbindelse idet budskabet var helt forkert. – NØ-passagen har eksempeltvis være ´åbnet´ i årene efter 1934 hvor mange skibe tog turen: http://wattsupwiththat.com/2009/10/07/the-surprising-real-story-about-this-years-northeast-passage-transit/

The Petition
Grundet argumentet "2500 scientists.... " har skeptikere forsøgsvist indsamlet tilsagn fra Amerikanske videnskabsfolk der ikke vurderer at CO2 er et problem. For at sikre brugbarhed af resultatet skulle deltager have tilsendt en blanket og dernæst skrive under, og sende den tilbage. Der var en række kriterier fo hvem der kunne deltage. På kort tid blev mere end 31.000 underskrifter modtaget signeret. Hele 9000 heraf fra Phd kandidater, og et par nobelprismodtagere lå også i postkassen. Se evt: http://www.oism.org/pproject/

Brugbarheden heraf? Svært at sige, dog kan "holocaust benægtere" eller "flat earthers" næppe få støtte af 9000 phd´ere samt Nobelpristagere.

pH i OceanerIPCC AR4, chapter 5
pH er over de sidste 30 år med stor stigning i CO2 i atmosfæren faldet fra ca 8,12 til nær 8,09. – På IPCC´s tal ser det ud til at pH tildels er stagneret siden ca år 2000 trods menneskeligt CO2. Her igen Hawaii, på stiplet linie ses stagnation:Her er den samlede CO2-pulje i oceanerne:

I alt 40.000 Gt CO2. Til sammenligning tilfører mennesket ca 2 Gt om året. Og CO2 er ikke den eneste størrelse der påvirker pH i oceaner.

"Ocean acidification": http://www.seafriends.org.nz/issues/global/acid2.htm

Polar bjørnePolar bjørnes antal er efter et halvt århundrede med global opvarmning ca 4-5 doblet. Al Gore fik ikke disse vel ret relevante informationer med i sin film.

Positiv feedback – "Det farlige ved CO2 varme"CO2´s varme effekt bliver kun farlig hvis det er rigtigt hvad IPCC mener, at den forholdsvis lille varme der stammer fra stigning i CO2-koncentration medfører langt mere varme via "positiv feedback". Det siges om CO2-teorien at "the science is settled". Men idet hele farligheden af CO2 skulle stamme fra "positive feedbacks", så må vi gå ud fra at teorien om "positive feedbacks" er "settled". Er den det? Teorien:


Men er der så blevet mere H2O i atmosfæren?


Siden 1948 hvor ballon målinger startede er der ikke blevet mere H2O i atmosfæren. Noget er altså galt med teorien.


Generelt er det påfaldende at der ikke er mere fokus på H2O i atmosfæren. H2O er langt den stærkeste drivhusgas, og mængden af H2O i atmosfæren burde derfor have stor opmærksomhed i stil med CO2. Det ville i øvrigt også være naturligt om flere data kilder til H2O i atmosfæren var til rådighed – hvis da man vitterligt er bekymret for mængden af drivhusgasser i atmosfæren, ikke mindst den stærkeste: H2O.

Mere om positive feedbacks: http://www.klimadebat.dk/forum/negativ-eller-positiv-feedback-d12-e868.php#post_16825

Solteorien – samspil mellem temperaturer og solaktivitet


Ser man på temperaturer hvor "støj" fra vulkanudbrud og havstrømme (El Nino og La Nina) er fjernet ses en slående sammenhæng mellem Solens aktivitet og Jordens temperaturer:


Tv: Scafetta et al 2007. http://www.fel.duke.edu/~scafetta/pdf/opinion0308.pdf Grå: temperatur renset for vulkansk aktivitet og ENSO, Sort: Solaktivitet.
Th: Woodfortrees, rød havtemperaturer detrended fra Hadcrut, grøn solplet antal. Vi ser 1950-2010.

Solteorien afvises af nogle idet vi ser at vi 1950-2010 har opadgående trend i temperaturer mens Solens aktivitet lå på et konstant men højt niveau.

1)
Temperaturgrafer er stærkt forurenet (af bytemperaturer, fejl på stationerne samt varmekorrigerede trends). Derfor er det svært at sige om det er Solteorien den er gal med når denne ikke matcher de forurenede temperaturgrafer. (Se evt: "Temperatur proxier", "Temperatur korrektioner" og "By-varme")

2)
På Scafettas grafik ovenfor til venstre ser vi en overordnet varm trend for alle solcyklusserne. Alle på nær én: solcyklussen (1965-1977) hvor vi ikke ser varm trend. Perioden 1940-2010 er kendetegnet ved historisk høj solaktivitet – lige bort set fra netop solcyklussen 1965-1977. Den var mere normal. (se evt grafik under "Solteorien – hvad siger historien?") Så umiddelbart giver disse data en lille antydning: Den opadgående temperaturtrend forekommer ved (afhængig af?) høj solaktivitet.

Det er ikke umiddelbart hverken et fysisk eller logisk problem at en konstant men usædvanligt høj solaktivitet medfører samtidig temperaturstigning over en længere periode end f.eks 10 år. Hvis man pludseligt udsatte Jorden for 1000 ppm CO2, mon ikke effekten heraf ville være større over 50 år end over 11 år? Hvorfor skulle det så være anderledes for andre temperaturpåvirkninger af Jorden??

Derfor: Når man opstiller et krav til solteorien om at en usædvanlig høj solaktivitet, men nogenlunde konstant 1940-2000 ikke må medføre opadgående temperaturtrend, så bør man vel først dokumentere hvad der ligger til grund for dette synspunkt?

Til dette skal siges: For såvel CO2-teorien som Sol-teorien er det oplagt at mange faktorer spiller ind og kan sløre billedet. I tilfældet solen kan såvel solens magnetiske felt, conveyour belts spiled ind. Tæthed af partikler i det område vi bevæger os igennem i mælkevejen kan variere osv. Effekten af temperaturer generelt påvirkes af havstrømme, vulkaner. Derfor er de helt skråsikre argumenter både for og imod solteorien og CO2-teorien en anelse mere usikre.

Her er Svensmarks 2007 fremstilling af tropiske temperaturers (renset for ENSO, vulkaner mm) match med kosmisk stråling: http://www.spacecenter.dk/publications/scientific-report-series/Scient_No._3.pdf

Solteorien – Mekanismen, kort


Man skelner mellem
a) Solens direkte effet på Jordens temperaturer i form af variation i Solens stråling og
b) Solens indirekte effekt på Jordens temperaturer i form af Solens Magnetisme og påvirkning af skydannelsen.

Den direkte effekt a) regnes for langt mindre end den indirekte effekt b) som kort omtales i det følgende:

I takt med Solens aktivitet varierer såvel kosmisk stråling til jorden og Jordens lave skydække med op til 10% sv.t ca 3% af Jordens overflade grundet Solens påvirkning af. Skyer reflekterer Solens opvarmende lys.


Solen og universet omkring os kontrollere Jordens skydække markant, det er et faktum. Skyer kaste Solens lys tilbage i verdensrummet. Når 3% af Jorden således be/afdækkes med hvide lave skyer, hvad kunne effekten af dette umiddelbart være for Jordens temeraturer? Bare lige hurtigt rundt regnet: 3% af ca 1350 W/m2 = ca 50 W/m2 = ca 10 grader celcius. Variation i direkte indkommende solar stråling kan forklare måske 0,2 grader Celsius? Blot for at sætte tingene i perspektiv, denne forsimplede opstilling.

Tingene er selvsagt meget mere nuancerede end som så, Skyer isolerer, medfører større snedække som yderligere kaster Solens lys tilbage osv osv. Hvis man ser bort fra hele effekten af skyernes variationer, så har man slet ikke taget hul på at forstå udviklingen i Jordens temperaturer. Dette med tanke på IPCC.

Solteorien – Hvad siger historien?


Idet der efterhånden haves et utal af forskellige fortolkninger af historiens temperaturer, er det svært at sammenligne Solens aktivitet med de historiske temperaturer (!). Her en simpel sammenkædning hvor vi ser historisk kendte kolde perioder harmonere udmærket med Solens aktivitet:


Temperaturer, Nordatlanten sammenholdt med solpletantal:


"Sunspot number" – en indikator for solens aktivitet. Vi ser et hæderligt sammenfald mellem de store historisk kendte kolde perioder og Solens aktivitet. Selv kulden omkring år 1900 samt 1970 ses. Dog kan vulkanudrud og havstrømme nemt forstyrre billedet. Solens magnetiske index (herunder) vil måske vise sig at være en bedre ledetråd end solpletter mm.

Solens, Solpletter og magnetiske index


Solens aktivitet indikeres på flere måder. Eksempelvis med solpletter. Nedenfor er en grafik der viser antal dage uden solpletter på solen for et solar minimum i løbet af månederne i det solare minimum. Den røde graf er gennemsnit for de varme solcyklusser 16-23, mens den blå graf viser gennemsnit for solcyklusserne i den koldere periode, det 19´ende århundrede "The little iceage". Den grønne graf er indeværende solcyklus 24, der umiddelbart minder mest om de kolde solcyklusser, de blå.Solens magnetiske index "Ap" er måske end mere korrekt størrelse at se på når det gælder Jordens klima. Herunder er den helt nye Januar 2010 værdi gengivet med rød stjerne. Trods let stigning i antal solpletter dec 2009 er Solens magnetiske indikator nu næsten helt i bund med værdi "1". Det er ikke målt tidligere. Betydning heraf??


http://www.leif.org/research/IDV09.pdf

Solens "Conveyer belt" / Solar cycle 25


Er beskrevet her af NASA, og bruges til forudsigelse af kommende sol cykluser. Solar cycle 25 der starter om ca 10 år forudsiges at blive en af de svageste i århundreder: http://science.nasa.gov/headlines/y2006/10may_longrange.htm

Hattaway skriver: "Normally, the conveyor belt moves about 1 meter per second—walking pace," says Hathaway. "That's how it has been since the late 19th century." In recent years, however, the belt has decelerated to 0.75 m/s in the north and 0.35 m/s in the south. "We've never seen speeds so low." Så umiddelbart ser det ud til at den lave solaktivitet vi har nu vil blive slået med solar cycle 25.

Solteorien – en kold fremtid?Ovenfor ses en opgørelse hvor kornpriser (tilfældigvis?) har varieret i modtakt med Solens aktivitet. Problemet netop nu er, at flere og flere solforskere forventer oftest 20 år eller mere med lav solar aktivitet. Grundet "global warming" bølgen forhindres politikere og erhvevsliv i at forberede sig optimalt på dette. Med andre ord, Hvis solteorien er korrekt, så "spilder" vi tiden med at gardere os mod varme alt imens kulden rykker tættere på. De værste analyser pt. tyder på at vi vil se temperaturdyk på måske flere gange opvarmningen i det 20´ende århundrede i de kommende årtier.

Der har i en del år været enighed om at solar cyklus 25 (ca. år 2021-2034) vil blive meget svag (baseret bl.a. på Conveyer belts). Men i takt med at solar cyklus 24 (ca. år 2009-2021) udebliver er der nu også "konsensus" om at denne cyklus bliver svag. Hvis solen er vigtig for jordens temperaturer kan vi således forsigtigt spå at det vil blive rigtigt koldt hen mod år 2035. Solar forskere i f.eks Danmark, USA (SSRC), og Rusland vurderer at vi går mod koldere tider .Herover:Russiske forskere forudser markant kulde såmænd i hele 50 år frem: http://meteolcd.wordpress.com/2009/11/ http://en.rian.ru/analysis/20080103/94768732.html

Vi har historisk set haft sammenfald med lav solaktvitet og kulde (i hvert fald her i Europa...). Men beslutningstagere forestiller sig at vi med den kommende lave solaktivitet ikke skulle se voldsom kulde. Vi handler efter "forsigtighedsprincippet"?

Sulfater/Aerosoller, menneskets udledninger


Temperatur grafer viser et dyk mellem ca 1940 og 1978. Dette er ikke umiddelbart i overensstemmelse med menneskets stigende CO2 udledninger, der specielt efter 1950-60 steg kraftigt. Temperatur fald 1940-78 forklares nu og da med menneskets udledninger der medfører aerosoldannelse. Aerosoller er mikroskopiske dråber, og deres faseovergang virker som et spejl, det reflekterer varme stråling.

Idet temperaturer ret markant ændrede kurs fra opvarmning til afkøling omkring år 1940, så må vi forvente at de menneskelige udledninger af sulfater/aerosoller meget markant steg omkring 1940 – såfremt disse aerosoller er en vigtig del af forklaringen:


Men, det er ikke hvad vi ser. Aerosolkoncentrationen var nogenlunde støt stigende hen over år 1940. Endvidere stoppede afkølingsperioden omkring 1978 – hvorimod aerosolkoncentrationen efter 1978 blev ved med at stige til max-effekt omkring 1990.

Fordeling af disse aerosoller geografisk:


Som det fremgår, så er disse aerosoller tilstrækeligt kortlivede i atmosfæren til at de kun findes i højere koncentration nær de tætbefolkede områder, og aerosol afkølingen skulle således være ret markant i netop disse områder. http://medias.obs-mip.fr/igac/html/book/chap4/chap4.html

Sulfater/aerosoller, vulkansk oprindelseAerosoller fra vulkaner har markant afkølende effekt på de globale temperaturer, se "Temperaturer, globale.." år 1984 og 1992. Som vi ser har vi i de seneste år ikke haft vulkanske aerosoller til afkøling af temperaturer. Den afkølende effekt er meget udtalt når aerosollerne af vulkanerne bliver blæst op i troposfæren over 5 km højde.

Her ses dagligt opdaterede troposfæriske vulkanske aerosoller: http://satepsanone.nesdis.noaa.gov/pub/OMI/OMISO2/blowup_drag_ME.html For tiden ses en koncentration over Congo.

Temperaturer, globale – de seneste årtier


De sidste 8 år viser faldende temperatur trends :

Land(by)-baserede temperaturer: GISS og HadCrut. Satellit baserede: UAH og RSS.

Temperaturer siden 1979:Umiddelbart forekommer der temperatur stagnation i rundt regnet en dekade.


Statistisk har vi haft temperatur stagnation for UAH og RSS ca 13 år, mens hadcrut viser stagnation på ca 10 år og GISS siger ca 8½ år.

Den igangværende temperatur stagnation forklares af nogle med det kolde La Nina havstrøm år 2008. Idet La Nina afkøler Jordens temperaturer giver det måske mere mening at sammenligne temperaturer perioder med La Nina. På grafiken nedenfor viser blå pile La Nina perioder. La Nina perioderne siden 1997 bekræfter global temperatur stagnation i de senere år.


Også El Nino perioderne sammenlignet tyder på temperatur stagnation.

Temperaturer, moderne tid


Officielle temperatur trends, tv GISS, th Hadcrut(mørkeblå) sat sammen med UAH (lyseblå).


GISS viser 2005 temperaturer ca 0,47 K højere end 1940 top. Hadcrut/UAH viser 2005 temperaturer ca 0,36 K varmere end 1940 top.

Temperaturer, Oceanernes varmeindhold


Der skal 300 gange mere varme til at ændre temperaturen i oceanerne som der skal til at ændre temperatur i atmosfæren. Derfor er trend i oceanvarme den bedste og måske eneste rigtige indikator for temperatur udvikling på Jorden. Siden år 2003 har vi med de såkaldte "Argo bøjer" kunnet måle havets temperaturer ned til 700 m dybde (Og faktisk også dybere).


Grundet vulkaners og havstrømmes indflydelse på den globale temperaturer i atmosfæren og de øverste lag af havene ses disse nye målinger som en mere stabil og præcis indikator for de globale temperaturer. Siden 2003 viser resultater at indholdet af varme i oceaner er svagt faldende. Idet CO2 virker som en konstant effekt, er det måske svært at forklare at Jordens store "temperatur beholder" oceanerne ikke varmes op, faktisk også selvom tendensen indtil videre kun ses for de seneste 6 år.

Temperatur korrektioner


Meget forskning udføres på baggrund af temperatur data. Det gælder typisk prognoser om fremtidens temperaturer, havstigninger og også vurderinger af effekten af CO2. Krav til forskning og artikler over en bred kam er at det skal være "peer reviewet". Men realiteten er, at fundamentet for alle disse undersøgelser – tilblivelsen af temperatur data – ikke er omfattet af en peer reviewet proces. De konkrete korrektioner er endda oftest ikke en gang tilgængelige. Idet vi så konsekvent støder på at temperatur data justeres således at år 1940 bliver gjort koldere end år 2000, og der foreligger ikke en god forklaring på hvorfor de samlede justeringer så langt overvejende med fører denne ændring af trend.

Som forklaringer på nødvendigheden af ændringer nævnes ofte "TOBS". Det omhandler det tidspunkt på døgnet hvor målingen er taget. Men for at forklare at korrektioner netto oftest medfører koldere år 1940 i forhold til år 2000 indebærer at man verden over (uafhængigt af hinanden) har ændret aflæsningstidpunkt på samme måde fra 1940 til 2000 – vel at mærke så det giver den sete ændring i globale data. Men jeg har ikke set et sådant forhold dokumenteret.

Ligeledes bruges højdekoten af temperaturstationens placering som forklaring på ændring af trend mod koldere 1940 i forhold til år 2000. Jeg har ikke set dokumenteret man (uafhængigt af hinanden verden over) har ændret på målestationernes højde placering (op af bjerg siden) så vi får godtgjort en samlet trend ændring mod varmere år 2000.


NOAA: Listen af påfaldende temperatur korrektioner der tilføjer varme til temperaturdata er nærmest uendelig. Ovenfor et eksempel fra NOAA´s USA-temperaturer. Tv. I 1999 opgøres korrektioner således at år 1999 er justeret op næsten 0,3 Celsius i forhold til 1940.

Th: I 2008 NOAA en korrektion således at temperaturer omkring år 2000 justeres ca 0,2 Celsius yderligere op i forhold til 1940. I alt opjustering på ca 0,5 Celsius år 2000 i forhold til 1940. Til sammenligning opgøres den globale opvarmning efter 1940 tit til ca 0,4 – 0,5 Celsius. Altså hele den globale opvarmning siden 1940 forekommer umiddelbart forbundet til skrivebords justeringer. Og.. det er vel relevant..??

Her et eksempel hvor GISS har ændret på Amerikanske temperaturdata som følger:


ClimateAudit "Yk2 error". Man havde tilført 0,15 Celsius til data efter ca år 2000, men det blev opdaget af den Canadiske matematiker Steve McIntyre, og ændringen blev trukket tilbage af GISS. Dette udspillede sig i 2007.Et godt eksempel på hvordan det står til med gennemskueligheden i disse ting, for NOAA/GHCN er der faktisk "Unadjusted data" til rådighed, her f.eks Central Park, New York. Men sammenligner man disse "unadjusted data" med de helt rå tal fra temperaturstationen, så er der stor forskel:


GHCNs officielt "Unadjusted data" er altså alligevel justeret så vi får mere varme trend end de faktisk rå tal. År 2000 er ca 0,5 Kelvin opjusteret i forhold til 1940 og en hel Kelvin opjusteret i forhold til år 1900.

Hvorfor opererer NOAA med "unadjusted data" der er justerede?
Man kan hverken af NOAA/GHCN, GISS eller CRU få oplyst RAW temperaturdata.

Temperatur korrektioner, combined records


Endnu en noget "skjult" korrektion (dog med stor virkning opstår): Hvis flere serier af temperaturer er målt for samme temperatur station – man har f.eks ændret lidt på placeringen. Dermed står man med 2 eller flere temperatur serier og nu bliver det aktuelt med en vurdering om hvorvidt ændring i placering betyder at en serie skal forskydes lidt for at kompensere for ny placering.

Nedenfor: 7006 temperatur serier hos GISS er gennemgået for justering i forbindelse med at sammenføje temperaturserier:Det ses, at 1940 er justeret ned med ca 0,08 grader Celsius i forhold til år 2000. Dvs. disse sammenføjninger inducerer 0,08K global warming FØR man begynder på alle de andre justeringer.
"Sølle" 0,08 grader celsius ... ? Det svarer til 16% af den globale opvarmning efter 1940 på ca 0,5 grader Celsius. http://wattsupwiththat.com/2009/07/22/giss-step-1-does-it-influence-the-trend/

Dette emne er blevet ekstra aktuelt for nyligt idet Rusland anklager CRU for at foretrække temperatur stationer med huller i serierne til trods for at der er rigeligt at hele temperatur serier hvor man ikke behøver justere for ændring af placering. Men disse serier der ikke har haft ændret placering men blot er lige til at bruge, de har åbenbart mindre interesse hos CRU.

"The HadCRUT database includes specific stations providing incomplete data and highlighting the global-warming process, rather than stations facilitating uninterrupted observations." http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100020126/climategate-goes-serial-now-the-russians-confirm-that-uk-climate-scientists-manipulated-data-to-exaggerate-global-warming/

Og slutteligt et eksempel fra Darwin, NordAustralien, hvor GHCN har tolket disse 5 ellers PERFEKT sammenfaldende temperaturserier se tv:Th: Den originale afkølende trend på 0,7 C/100 år er ændret til opvarmende trend på 1,2 C per 100 år. Der er ingen af de andre temperatur stationer i NordAustralien med hele serier der bekræfter denne varme trend, så IPCC´s samlede tolkning (den lille grafik nederst "NAU") viser varmetrend grundet denne justering for Darwin. http://wattsupwiththat.com/2009/12/08/the-smoking-gun-at-darwin-zero/

Temperatur rekorder


Disse er relevante at se på idet temperaturrekorder ikke justeres på. Vi får altså med rekorder en lille stikprøve på de faktisk målte temperaturer.


De sidste 35 års global warming (siden 1974) har ikke formået at overskride disse varmerekorder.


Canadas og USA´s samlede temperaturrekorder. Flest varmerekorder i 1930´erne, dernæst 1910´erne så 1950´erne etc. De seneste 10 år ligger næsten i bunden når det gælder varmerekorder.

Temperaturer målt fra satellit og ballon


Den moderne måde at måle temperatur på er satellit baseret. I takt med at satellit baserede målinger ikke viser så stor varme trend som de land(by)baserede målinger høres nu og da kritik af satellitmålingerne. (!?) Her er Satellit målinger sammenholdt med ballon målinger. En slående god overensstemmelse der styrker begge de to metoder.


Raobcore, TLT 20S-20N, UAH global. Da ballon målinger således også ser pålidelige ud, hvad siger da de tidligere ballon målinger? Vi har desværre ikke ballon målinger helt tilbage til varmepeak 1940, vi har kun fra 1958:


Raobcore v1,2 og v1,4. Vi ser at "the decline" igen afspejles i data, endskønt vi mangler 1940-57.

Temperatur "proxier"


Temperaturer der estimeres ud fra aflejringer i naturen, såsom på søbunde eller i iskerner kaldes temperatur proxier. Temperatur proxier kan også stamme fra bredden af ringe i træer, eller måske endda fra havstigninger.


Den hvide graf "11 multiproxies" repræsenterer undersøgelser th. (alle peer reviewet) Temperaturproxier er altså vidt forskelle metoder at estimere temperatur på, men de har ét til fællges: Data ikke er forurenet af by-varme. Ovenfor ses de vigtigste proxier til rådighed i dag holdt op mod den land(by)baserede temperaturgraf "GISS". Afvigelsen er velkendt og kaldes "the divergence". The decline 1940-75 bekræftes igen.

Temperatur stationers kvalitet


Anthony Watts har ledet en gennemgang af alle Amerikanske temperaturstationer. Ca 80% overholder ikke de officielle standarder. Temperaturstationer er typisk placeret nær asfalt, bygninger, udluftnings kanaler og andet der bevirker varme. Det kan undre at NOAA ikke selv hjælper med at opklare disse ting og få det bragt i orden. Det globale netværk over temperatur stationer har skåret drastisk ned i antallet af stationer således at vi i dag ofte har store "grå" områder for GISS målinger. Typisk er store områder uden byer ikke så godt repræsenteret mere:


Øverst GISS datagrundlag 1976. Nederst GISS datagrundlag 2008.

Tornadoer, USANCDC, 2006. De kraftigste "F3-F5" tornadoer er på retur. "Worse than expected" ?

Trægrænse


Trægrænsen - dvs hvor højt på en bjergside træer kan vokse - bruges nu og da som indikator for temperaturer. Her 2 eksempler der er interessante idet de geografisk er tæt på hhv Michael Manns MBH98 hockey stick Bristle cones (tv.) og Briffas Polar Urals og Yamal serer (th.). Mann og Briffa tolkede markant opvarmning 1950-2000. Træ grænser har et andet budskab:Tropiske stormeFlorida State University. Det samlede index for tropiske storme viser ikke nogen klar trend. Tilfældigvis ligger vi netop nu på ca halvdelen af niveauet for år 1992, et minimum.

Al Gore brugte storm katastrofen i Burma til sin global warming kampagne endnu før de døde var samlet op fra strandende:
http://www.businessandmedia.org/articles/2008/20080506160205.aspx
Dog viser undersøgelser, at det indiske ocean i hele perioden under denne storms dannelse var en smule koldere end normalt.

Tropiske storme: http://www.worldclimatereport.com/index.php/2010/01/14/listening-to-johnny-chan/

Tørke, USA
NCDC, 2009. Svært at se trend.

Venus-argumentet"Venus atmosfæren indeholder 95% CO2. Overfladen er ca 450 grader Celsius varm. Nok er Venus tættere på Solen, men denne abnorme varme viser at CO2 er en stærk drivhusgas". Lad os bruge samme argument på Uranus:


Nede ved 200 atm er Uranus altså 350 K = ca 80 grader Celsius. Altså klart varmere end Jorden. Det vi ser er, at jo dybere vi går ned i en atmosfære, desto højere er temperaturen. En sammenligning af temperaturer er altså kompleks.

En sammenligning skal som minimum foregå lige dybt i atmosfæren. Ved 1 atm får vi:
Venus: 330 K Jorden: 288 K Uranus: 80 K

Nu er Venus lidt varmere end Jorden, måske sv.t dens nærmere placering på Solen?
Se evt "drivhusgasser".


17. januar 2010, 17:58 0 kommentar(er) · 11530 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen Frank Lansner: Klimadebat A-Z (del 2):

Husk mig

Vurderinger
Du skal være logget ind for at vurdere artiklen 'Frank Lansner: Klimadebat A-Z (del 2)'.
Meget godt
80%[4 Stemmer]
Godt
0%[Ingen stemmer]
Middel
0%[Ingen stemmer]
Dårligt
0%[Ingen stemmer]
Meget dårligt
20%[1 Stemme]

Lignende indhold
Artikler
Frank Lansner: Klimadebat A-Z (del 1)
DebatterSvarSeneste indlæg
Frank Lansers kommentar til "Force Major"011-07-2020 18:19
Frank Lansner, Klimarealisterne og Tuvalu131-10-2019 17:34
Tillykke Frank Lansner!926-04-2018 19:20
Frank Lansner i internationalt videnskabsmagasin!3629-03-2018 11:08
Real fame at last: Connolley dissekerer en af Frank Lansners og mine udvekslinger........7715-01-2016 10:33
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik