Husk mig
▼ Indhold

Kvoter

Kvoter er udtryk for den mængde drivhusgasser, underskriverlandene må udlede.

Kyoto-protokollen indeholder bestemmelser om international handel med kvoter. Ideen er, at lande med reduktionsforpligtelser indbyrdes kan handle med deres tildelte udledningstilladelser, der også kaldes CO2-kvoter. Eksempelvis forventes det, at Rusland og Ukraine vil være store udbydere af CO2-kvoter, idet disse to lande har oplevet økonomisk tilbagegang i forhold til Kyoto-protokollens basisår, 1990. Det betyder, at disse lande nu har et overskud af ubrugte kvoter, som kan sælges på det internationale marked.

Kvoterne er som udgangspunkt ejet af de nationale myndigheder.

Allokeringsplan

En allokeringsplan har til formål at beskrive, hvordan og hvor meget man har tænkt sig at reducere udledningen af drivhusgasser.

Danmark har tilsluttet sig FN’s Klimakonvention, Kyoto-protokollen og EU's byrdefordelingsaftale. For at de forskellige lande kan leve op til disse forpligtigelser, har EU udarbejdet en ordning, der har til formål at regulere handelen med drivhusgas-kvoter. Denne ordning er gældende fra 2008-2012. I den forbindelse har Danmark forpligtet sig at udarbejde en allokeringsplan for CO2-kvoter.

Den 7. marts 2007 fremlægger regeringen den nationale allokeringsplan, hvor det besluttes, at Danmark skal reducere udslippet af drivhusgasser i forhold til 1990-niveau med 21 pct. Planen medfører, at 372 danske virksomheder får tildelt kvoter, som indikerer, hvor meget drivhusgas de må udlede i perioden 2008-2012. En udvidet indsat på miljøområdet i Østeuropa og i flere ulande er også en del af planen.

Eksterne links/kilder:
Energistyrelsen
National allokeringsplan for Danmark i perioden 2008-12

Kilde: Berlingske Research. Udarbejdet år 2009, hvorfor oplysninger kan være forældede, og evt. rettelser kan mangle. Få aktuel viden om klima på Berlingske Viden.


 0 kommentar(er) · 4104 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen Kvoter:

Husk mig

Lignende indhold
NyhederDato
Firmaer kan tjene stort på gratis kvoter03-06-2010 00:42
Prisen på CO2-kvoter truende lav08-12-2009 05:37
230 taxier i København køber CO2-kvoter06-10-2009 10:40
Handel med CO2-kvoter ramt af momssvindel21-08-2009 06:27
Flyselskaber vil underlægges kvoter13-02-2009 05:44
DebatterSvarSeneste indlæg
CO2-kvoter3617-04-2013 11:29
Prisen på CO2-kvoter403-01-2010 02:28
CO2-kvoter til at forhindre social slagside?910-01-2008 00:56
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik