Husk mig
▼ Indhold

UNFCCC (Klimakonventionen)

I 1988 blev FN’s Klimapanel oprettet. Panelet vurderer, på baggrund af videnskabelige rapporter, udviklingen af klimaændringer, virkningerne af disse samt de samfundsøkonomiske konsekvenser. Ligeledes sætter panelet fokus på afdæmpning af klimaændringerne.

I 1990 besluttede FN’s generalforsamling at påbegynde udarbejdelsen af en egentlig klimakonvention, på baggrund af Klimapanelets resultater. Det førte i 1992, på et verdenstopmøde i Rio De Janeiro, til at hele 154 lande underskrev klimakonventionen, kaldet UNFCCC. I dag har i alt 191 lande underskrevet og ratificeret FN’s klimakonvention, herunder også Danmark og USA.

Danmark besluttede at ratificere konventionen den 21. december 1993, og i marts 1994 trådte Klimakonventionen således i kraft, efter at 143 lande havde ratificeret denne.

Formålet med konventionen er at stabilisere atmosfærens indhold af drivhusgasser på et niveau, hvor dette ikke skaber farlige klimaforandringer. Stabiliseringen skal ske således, at fødevaresikkerheden ikke skades og muligheden for at skabe bæredygtig udvikling ikke bringes i fare.

Klimakonventionen administreres af FN’s Klimasekretariat i Bonn. Klimasekretariatets opgave består bl.a. i at overvåge de individuelle landes udvikling i CO2-udledning.

Den første partkonference, blev afholdt i 1995 i Berlin og kaldes for COP1. COP står for Conference of Parties, på dansk kaldet partkonference. Hvert år holdes en partkonference, hvor alle de lande som har underskrevet FN’s klimakonvention deltager. Formålet med møderne er at diskutere, hvorledes målsætningerne skal udføres i praksis.

Et værktøj, som deltagerlandene er blevet enige om, er Kyoto-protokollen.

Andorra, Irak, Somalia og Vatikanstaten er observatører og har derfor hverken ratificeret konventionen eller protokollen.

På følgende link kan man se en status over samtlige lande i Klimakonventionen: http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/items/2352.php.

Klimakonventionen findes på engelsk på FN’s hjemmeside: http://unfccc.int/essential_background/convention/background/items/2853.php.

UNCED

UNCED står for United Nations Conference on Environment and Development. Konferencen blev afholdt fra den 3. til den 14. juni 1992 i Rio de Janeiro i Brasilien, og der var deltagelse fra 181 lande.

Det var på netop denne konference, at FN’s Klimakonvention blev underskrevet af hele 154 lande. Yderligere fire miljøprojekter blev underskrevet på konferencen. Det drejer sig blandt andet om den ligeledes forpligtende Konvention om Beskyttelsen af den Biologiske Mangfoldighed samt de tre erklæringer Agenda 21, Rio-erklæringen og Skov-erklæringen.

På konferencen blev der ligeledes nedsat et opfølgningsorgan kaldet Kommissionen for bæredygtig udvikling (CSD).

Eksterne links/kilder:
CIESIN: United Nations Conference on Environment and Development
Nanoq.gl

Kilde: Berlingske Research. Udarbejdet år 2009, hvorfor oplysninger kan være forældede, og evt. rettelser kan mangle. Få aktuel viden om klima på Berlingske Viden.


 0 kommentar(er) · 8645 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen UNFCCC (Klimakonventionen):

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Klimakonventionen
Klimakonventionen og Kyotoprotokollen (Geoviden nr. 2, 2006)
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik