Husk mig
▼ Indhold

Klimaet i Danmark

Danmarks klima og vejr:

Skandinavien set fra satellit
Vinteren slipper sit tag i Danmark tidligere end i de øvrige skandinaviske lande. Foto: NASA.
Klimaet i Danmark bærer præg af landets tætte placering på Atlanterhavet og den lune Golfstrøm. Den overvejende forekomst af vestlige vinde betyder, at kystlandsklimaet er fremherskende. Kystlandsklimaet og placeringen i vestenvindsbæltet gør, at Danmark som regel har forholdsvis kølige somre og milde vintre. Kommer vinden fra kontinentet, kan perioder med kontinentalklima (varme somre og kolde vintre) dog forekomme.

Havet omkring Danmark bevirker også, at temperaturforskellen mellem nat og dag er forholdsvis lille, idet havvandet holder på kulden og varmen.

Gennemsnitstemperaturen i Danmark ligger omkring 15-16 grader om sommeren og omkring eller lige over frysepunktet om vinteren. Vintre med længerevarende tilførsel af kold luft fra kontinentet giver af og til anledning til deciderede isvintre, hvor de indre farvande fryser til.

Vinden er kraftigst om vinteren, hvor de fleste storme og orkaner forekommer.

Klimaændringer i Danmark:

Det danske klima ser i fremtiden ud til at blive varmere, vådere og mere blæsende.

De mildere vintre vil give længere vækstsæson og muligheder for nye dyre- og plantearter, herunder bedre betingelser for skadedyr for at overvintre. De varmere somre vil resultere i flere hedebølger og vil måske påvirke den danske turistindustri positivt.

Den øgede nedbørmængde forventes at falde om vinteren, mens somrene tværtimod bliver tørrere. Den nedbør, der falder om sommeren, vil til gengæld falde mere voldsomt end i dag, idet den i højere grad koncentrerer sig omkring få intensive skybrud. Denne tendens forventes at give stigende problemer med oversvømmelser og lægge et voksende pres på kloaksystemet.

Den øgede vind vil først og fremmest vise sig i form af en øget risiko for kraftige storme med dertilhørende skader. Risikoen for oversvømmelser vil i den forbindelse også blive øget af en generelt stigende vandstand.

Generelt forventes det, at hyppigheden af såkaldt 'ekstremt vejr' vil være stigende.

Fra Berlingskes Klima-wiki:
Danmark er et rigsfællesskab, som består af Danmark, Grønland og Færøerne. Danmark er et monarki med Dronning Margrethe 2. som statsoverhovedet og Anders Fogh Rasmussen som statsminister. Danmark har et samlet areal på 43.098,29 kvadratkilometer. Danmark består af halvøen Jylland og yderligere 443 navngivne øer. Den 1. januar 2007 var indbyggertallet på 5.447.084 personer, mens der bor yderligere 56.648 personer på Grønland og 48.350 personer på Færøerne. Det betyder, at danskerne udgør 1,1 pct. af EU’s samlede befolkning. Hovedstaden er København, hvor der bor ca. en mio. personer. Det danske sprog tilhører den nordgermanske sproggruppe og sproget kendes helt tilbage fra 200 e.kr. Der er religionsfrihed i Danmark og befolkningen er overvejende kristne. Danmark er et velfærdssamfund, hvilket generelt betyder, at alle borgere har adgang til sociale ydelser uanset deres sociale baggrund. Danmark er medlem af EU. Den danske møntfod er dog danske kroner og ikke euro’en.

På det første klima-verdenstopmøde i Rio De Janeiro i 1992, underskriver hele 154 lande klimakonventionen, kaldet UNFCCC, hvor Danmark er blandt disse lande. Danmark besluttede at ratificere konventionen den 21. december 1993. Danmark underskrev Kyoto-protokollen i 1998 sammen med de øvrige EU-lande. Det var dog ikke før den 31. maj 2002, at Folketinget besluttede at ratificere Kyoto-protokollen. Ifølge EU’s byrdefordeling har Danmark forpligtet sig til at reducere udslippet af drivhusgasser med 21 pct. i forhold til 1990-niveau.

Danmark har valgt at tage en ledende rolle i klimadebatten og skal i den forbindelse være vært for den 15. partkonference, som afholdes i slutningen af 2009. Værtskabet blev en realitet i foråret 2007, hvor gruppen af ”Latinamerikanske og Caribiske lande” gik med til at bytte værtskab med gruppen af ”Vesteuropæiske og andre lande”. De ”Vesteuropæiske og andre lande” nominerede Danmark til værtskabet 2009. Målet for klimamødet 2009 er at indgå en ny klimaaftale, som skal træde i kraft, før Kyoto-protokollens første forpligtelsesperiode udløber i 2012.

Eksterne links/kilder:
Borger.dk: Fakta om Danmark
COP15.dk

Kilde (til nederste del af artiklen): Berlingske Research. Udarbejdet år 2009, hvorfor oplysninger kan være forældede, og evt. rettelser kan mangle. Få aktuel viden om klima på Berlingske Viden.


Andre landes klima: Australien | Brasilien | Canada | Egypten | England | Frankrig | Grønland | Indien | Island | Italien | Japan | Kenya | Kina | Mexico | Norge | Rusland | Spanien | Thailand | Tyrkiet | Tyskland | USA


 0 kommentar(er) · 30418 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen Klimaet i Danmark:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik