Husk mig
▼ Indhold

Analyse af COP15 og et forslag til vejen frem


Analyse af COP15 og et forslag til vejen frem14-01-2010 17:46
Anders Jakobsen
☆☆☆☆☆
(6)
Hej.

Da jeg har fået afvist en kronik af Politien ("god nok men kronikkø yadayadayada"), så synes jeg at jeg ville poste den her.

Kort fortalt er det en analyse af COP15 og mulighederne for et samarbejde om nedsættelse af CO2 udslip i lyset af de interesser der kom frem under COP15.

Lidt længere fortalt:
COP15 var præget af mange dagsordener, herunder
-et frontalt møde imellem den liberale og realistiske skole indenfor international politik.
-et møde imellem social hensyn (til klimaramte lande) og social retfærdighed (for lande der nu - måske - ikke får lov til at bruge CO2 udledning til at fremme deres økonomiske udvikling)
-Et møde imellem forskellige økonomiske interesser.
En klimaaftale bliver nødt til at adressere disse dagsordener for at blive til noget. En måde er at lave et samarbejde om CO2 skat på det energiindhold, der er lagt i en vare ved produktionen og gøre det på en måde, så der bliver attraktivt for især fattige ulande og nødvendigt for store spillere som Kina og Indien at gå med.

kronik

Selv om teksten er en analyse og policyforslag, så er det ment som inspiration. Og CO2-skat er jo heller ikke ligefrem en ny idé
14-01-2010 21:15
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Virker som en spændende analyse!
Jeg får først tid til at læse det hele i morgen. Men hvis det er, må jeg så kopiere din kronik ind i artikelsamlingen her på Klimadebat.dk?
14-01-2010 21:19
Anders Jakobsen
☆☆☆☆☆
(6)
Sure
15-01-2010 12:03
Anders Jakobsen
☆☆☆☆☆
(6)
Jeg lytter til høringen af Hedegaard.

-Hun betragter CO2 skat som en mindre god løsning i forholdet til håbet om den store bindende FN aftale om udledninger.
-Hun ønsker ikke at sætte et gulv under prisen for kvoter, da det er svært at administrere.

Hun holder 100% fast i FN sporet som det eneste, der bør udforskes. Fra miljøudvalet side var der nogle er stillede spørgsmål til en strategi.

Hvis et globalt kvotesystem er muligt og der ryddes op i alle problemerne med det (investeringer i u-lande, inkludering af transportsektor etc.), så ville jeg helt klart foretrække den vej, da den sætter et loft på udledningerne direkte og automatisk i de økonomiske instrumenter. Men jeg tror bare ikke på det.

Til gengæld så synes jeg ikke at mulighederne i CO2 skat er udforsket godt nok. Den kan konstrueres til at være mindre ambitiøst end selv det nuværende europæiske kvotesystem (en masse uens nationale løsninger), men med de rette elementer tror jeg en kan være mere effektiv end selv det mest optimistiske udfald af COP15,5 og COP16. Ja, en international aftale om en CO2 skat kræver også enighed, men kan drives frem af landenes egeninteresser, først blandt de store i-lande og de fattige u-lande, hvorefter det også vil være til de resterene landes egeninteresse at melde sig til. En stor FN aftale vil blive betragtet ud fra et nulsums spil og med krav om enighed bliver det svært.
15-01-2010 12:48
Jakob
★★★★★
(9328)
.@Anders Jakobsen


Tak for din kronik.


Jeg synes, at den er et OK supplement til de mange andre COP15 betragtninger.

Men jeg undrer mig lidt over dette:

Hvorfor smed EU ikke de 30% reduktion på bordet med det samme? Hvorfor hev Obama ikke en større forpligtelse op af hatten direkte overfor kineserne? Den kritik overser et helt simpelt faktum, nemlig Kina uanset vores tiltag ikke ville ændre på deres egne mål, som vil medføre en fordobling af det kinesiske CO2 udslip fra 2005 til 2020, til et niveau der svarer til dagens samlede udslip fra Kina og USA.Jeg forstod på Kinas præsident, at Kina vil reducere betydeligt i perioden op til år 2020
Men jeg må jo så have hørt forkert..?

Hvis du har en liste med, hvor meget de enkelte lande har bestemt sig for frivilligt at CO2-reducere, så må du meget gerne lægge den herind.Ellers må jeg indrømme, at jeg finder det temmelig uoverskueligt.

Hvad med en CO2-told, vil den ikke være nemmere at administrere end en CO2-skat..?

Hvis f.eks. EU synes, at Kina og USA tærer for hårdt på verdens energireserver, så lægges der bare en passende told på deres varer, så de mister marked.
Og hvis Danmark synes, at EU reducerer for lidt, så går vi selv foran og får dermed tilladelse til at lægge ekstra told på andre EU-landes varer.
Hvis det ikke virker på alle, så kan de sidste lande evt. presses via FN med sanktioner.

Kan det være en vej frem..?.
15-01-2010 13:12
Anders Jakobsen
☆☆☆☆☆
(6)
Først Kina. Kina har lovet at øge deres CO2 effektivitet med 40% i perioden 2005 til 2020. Det vil sige at for hver producerede enhed skal der kun bruge 60% energi i 2020 i forhold til 2005. Men den anden side af den ligning er størrelsen af produktionen: Man regner med at en årlige vækst på 8% er nødvendig for at opretholde den sociale ro i Kina, i perioden 2005-2009 (inklusiv) har den været oppe og snitte de 10%. Med de tal som udgangspunkt vil produktionen i Kina i år 2020 være 1,1^5*1,08^10 ca 3,5 gange den den var i 2005. Gang de to tal med hinanden og du får (3,5*0,6) = ca 2, altså en fordobling af CO2 udledningen. USAs COP15 bidrag var en reduktion på 17% i faste, ikke produtionsregulerede tal.

Tag f.eks. et kig på forskellige landes produktions CO2 intensitet: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_ratio_of_GDP_to_carbon_dioxide_emissions Kina ligger i den absolut tunge ende, som femtesidst. Selv med en 40% effektivisering, så er deres energieffektivitet stadig ca 10% af f.eks. Danmarks.

Skat vs. told:

-Jeg er ikke sikker på hvordan "min" skattemodel vil blive mødt i WTO men forsvaret er i hvert fald klart: CO2 skatten stiller ALLE vare lige, nationalt producerede som importerede, og er derfor ikke en handelshindring: Hvis en vare kan fremstilles og bringes til vores grænse uden at belaste miljøet mere end hjemligt producerede varer, så har den ingen ulempe i forhold til den nationaltproducerede. En told vil i hvert fald give problemer.

-Det skal være attraktivt at indgå i samarbejdet: En vare skal kun CO2 beskattes en gang. Hvis og såfremt at et land indgår i samarbejdet og indfører co2 skat på hjemligt producerede varer, så beholder de provenuet selv i stedet for at overføre det til det importerende lands statskasse.
Redigeret d. 15-01-2010 13:19
17-01-2010 06:03
Jakob
★★★★★
(9328)
.
@Anders Jakobsen


Tak for dit svar.

Nu har jeg i flere sammenhænge uden held både efterspurgt og søgt efter en liste, som viser de enkelte landes frivilligt valgte reduktionsmål fremlagt på COP15.
Efterhånden begynder jeg at tro, at der ikke engang er kommet en sådan liste ud af COP15, og det undrer mig.


Så vidt jeg ved lover EU 20% indtil 2020, og hvis der bliver en international aftale, så vil de strække sig til 30%

Men jeg ser godt, at det har stor betydning, hvad man beregner procenterne af.

Jeg tog egentlig for giver, at det var reduktion af det totale udslip i forhold til, hvad det var i 1990
Men det er det måske slet ikke..?
Ellers vil det også være interessant at vide, hvor EU står i dag i forhold til 1990


Hvis man blot regner på energieffektivitet og CO2-udslip pr. produceret vare, så kan man jo nærmest aldrig blive sikker på, at det totale udslip reduceres.
Selvom det f.eks. lykkes at producere en bil med kun det halve CO2-udslip, så nytter det jo ikke på det totale udslip, hvis man samtidigt øger produktionen til tre gange så mange biler pr. år.
.
17-01-2010 14:19
Anders Jakobsen
☆☆☆☆☆
(6)
Nu har jeg i flere sammenhænge uden held både efterspurgt og søgt efter en liste, som viser de enkelte landes frivilligt valgte reduktionsmål fremlagt på COP15.
Efterhånden begynder jeg at tro, at der ikke engang er kommet en sådan liste ud af COP15, og det undrer mig.


I et af udkastene til en aftale var der en samlet liste over hvad de forskellige lande havde lovet. Men cop15.dk hjemmesiden er - meget sigende - taget af nettet og eg har ikke været i stand til at genfinde den.

Kort fortalt er der tre typer af CO2 løfter:

-Mål i absolutte tal: "Vi vil nedsætte vores CO2 udledning med X% i år 2020 i forhold til år XXXX" (EU, USA, Japan etc)
-Mål relativt i forhold til produktionen: "Vi vil nedsætte CO2 udledningen per produceret enhed med 40% (blandt andet Kina)
-Mål i forhold til et tænkt "business as usual". Jeg har ingen anelse om hvordan det udregnes, og jeg kan ikke huske hvilke lande der opgjorde deres løfter på den måde.

Det der blev vedtaget under COP15 var, at der findes et stykke papir i et andet lokale med hensigtserklæringer og nogle tomme linier som landene selv kan udfylde med deres egne, ikke juridisk bindende mål (Copenhagen Accord). Jeg har hørt rygter om, at selv det om "Copenhagen Accord" var trykt på FN papir havde været til debat... Landene har indtil (vist nok) februar til at påføre sig den liste, hvem der har gjort det indtil nu er uklart for mig: Klimaministeriets hjemmeside har kun et ikke-relevant hit på "Copenhagen Accord" og cop15.dk hjemmesiden er som sagt pillet ned...
17-01-2010 22:28
Jakob
★★★★★
(9328)
.@Anders Jakobsen


Som sagt synes jeg, at det er temmelig uoverskueligt og svært at få skovlen under.
Men jeg fornemmer, at du har lagt en del arbejde i at få overblik over stoffet, og det stimulerer lysten til at stille flere spørgsmål.


Det er jo ikke nemt at følge med i, hvis mange lande holder deres frivillige reduktionsmål hemmelige, og COP15 hjælper dem med det.
Ud over, at jeg finder det for dårligt af mødeledelsen, så synes jeg også, at nogle journalister må have svigtet, hvis de ikke har lavet en rundspørge på COP15 med henblik på at få overblik over de frivillige reduktionsmål. Det kan måske minde lidt om at afholde et OL, hvor ingen tager tid på løberne.
Som jeg forstår din idé til en vej frem, så foreslår du en international aftale med de lande, som gerne vil være med.


Men hvilke lande tror du så umiddelbart kommer til at stå udenfor aftalen og hvorfor..?


Det er muligt, at det fremgår af din kronik, men jeg håber, at du kan uddybe det lidt..
18-01-2010 22:50
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Jakob skrev:
Nu har jeg i flere sammenhænge uden held både efterspurgt og søgt efter en liste, som viser de enkelte landes frivilligt valgte reduktionsmål fremlagt på COP15.
Efterhånden begynder jeg at tro, at der ikke engang er kommet en sådan liste ud af COP15, og det undrer mig.

Hvis du ser på det dokument, jeg uploadede midt under de hektiske timer her, så er der faktisk på de sidste sider en slags liste a la den, du efterspørger.
Men den liste er sjovt nok blevet fjernet fra det dokument, der til sidst kom ud. Jf. vedhæftede "Copenhagen Accord"-brev sendt fra FN/DK til regeringerne...
Tilknyttet fil:
note_verbale_-_copenhagen_accord-2.pdf
Deltag aktivt i debatten Analyse af COP15 og et forslag til vejen frem:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Southern Ocean: Udviklingen i Sea Surface Temperature og Sea Ice Cover. Analyse af data fra NOAA.4016-09-2015 14:50
Forslag til energimærke126-03-2015 10:47
BEST's temperatur analyse504-08-2014 21:03
Southern Ocean: Udviklingen i Sea Surface Temperature. Analyse af data fra Berkeley702-08-2014 23:10
Southern Ocean: Udviklingen i Sea Surface Temperature. Analyse af data fra GISS102-08-2014 10:10
Artikler
Analyse
Konkrete politiske forslag til omstillingen af den danske økonomi
Klar til COP15
Analyse
Analyse af klimaformidlingens årsagsforklaring
NyhederDato
Stern: Vestens arrogance skyld i dårligt COP1518-03-2010 09:49
Kina og Indien skriver under på COP15-aftale – men ...11-03-2010 05:54
COP15-landene offentliggør reduktionsmål02-02-2010 06:47
Kaotiske afslutningsforhandlinger i COP15-plenarsalen24-12-2009 12:24
Kina stemples som den store COP15-synder22-12-2009 09:01
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik