Husk mig
▼ Indhold

Southern Ocean: Udviklingen i Sea Surface Temperature og Sea Ice Cover. Analyse af data fra NOAA.Side 1 af 212>
Southern Ocean: Udviklingen i Sea Surface Temperature og Sea Ice Cover. Analyse af data fra NOAA.31-07-2014 16:43
kfl
★★★★★
(2167)
Southern Ocean: Udviklingen i Sea Surface Temperature og Sea Ice Cover. Analyse af data fra NOAA.
Udviklingen i Sea Surface Temperature(SST) og i Sea Ice Cover (SIC) undersøges her med udgangspunkt i data fra NOAA. Senere følger analyser med andre datakilder.

Resume:
Med udgangspunkt i data fra NOAA gridded data, der er en blanding af faktiske data og simulationer gælder:

1.SST er aftagende med -0.47 +/- 0.0013°C pr. 100 år.
2.SIC er voksende med 15.14+/-3.20% pr. 100 år.
3.SST og SIC er negativt korrelerede med en korrelation koefficient på -0.9743+/-0.0051.

Dette resultater strider mod andre analyser, som det bl.a. fremgår af Skeptical Science: Increasing Antarctic Southern Ocean Sea .

Data
Data er hentet fra Gridded data , hvor SST, SIC og land-sea-mask data finde som nc-filer. I forbindelse med læsning af SST og SIC er der som kontrol beregnet et areal til henholdsvis 21,537,092 km2 og 20,590,011km2. Til sammenligning oplyser Wikipedia, at areal af Southern Ocean (60S-90S) er 20,330,000 km2.

NOAA oplyser, at SST er beregnet på følgende måde

The optimum interpolation (OI) sea surface temperature (SST) analysis is produced weekly on a one-degree grid. The analysis uses in situ and satellite SST's plus SST's simulated by sea-ice cover. Before the analysis is computed, the satellite data is adjusted for biases using the method of Reynolds (1988) and Reynolds and Marsico (1993).


Dette betyder, at man benytter målinger fra meteorologiske stationer og fra satelliter. Hertil kommer, at man ud fra isdækket simulerer SST. Alt dette kombineres med nogle optimale metoder. Derfor er de fundne temperaturmålinger ikke de faktiske målinger, men en sammenblanding. Derfor er der automatisk indbygger en korrelation mellem SST og SIC. Der ligger i denne metode, at man antager, at der er en sammenhæng med isdækket og temperaturen og at der ikke er andre mekanismer, der styrer isdækket. Isdækket vil efter min mening være styret af dannels af is og smeltning i en dynamisk balance.
Hvis der er en kalibreringsfejl i måling af SIC, vil denne fejl slå igennem i et eller andet omfang på SST.

.
Sea Surface Temperature
Følgende graf viser SST:Øverst til venstre vises data med en fitted kurve bestående af et lineært led og 4 harmoniske led. 96.85% af variationen kan forklares ved den opstillede model og trenden er beregnet til -0.47 +/- 0.0013°C pr. 100 år. Grafen øverst til højre viser de samme data, men kun efter 2005. Nederst til venstre viser residualerne og hvis modellen er holdbar skal 95 % af alle observationer ligger inden for de vandrette liner, der er markeret med +/-1.96. Nederste til venstre vises spektret for SST med 4 markante toppe svarende tilde 4 harmoniske led.

Selv om man umiddelbar vil godkende den opstillede model, kan man se, at der et sket et eller andet i 2005, hvor residualerne ligger i den nederste del af det indtegnede bånd.

Sea Surface Cover(SIC)
Følgende graf viser SIC:

Øverst til venstre vises data med en fitted kurve bestående af et lineært led og 4 harmoniske led. 98.85% af variationen kan forklares ved den opstillede model og trenden er beregnet til 15.14+/-3.19 % pr. 100 år. Grafen øverst til højre viser de samme data, men kun efter 2005. Nederst til venstre viser residualerne og hvis modellen er holdbar skal 95 % af alle observationer ligger inden for de vandrette liner, der er markeret med +/-1.96. Nederste til venstre vises spektret for SST med 4 markante toppe svarende til de 4 harmoniske led.

Selv om man umiddelbar vil godkende den opstillede model, kan man se, at der et sket et eller andet i 2005, hvor residualerne ligger i den øverste del af det indtegnede bånd.

Korrellation
At der er en kraftig negativ korrelation mellem SST og SIC fremgår af følgende graf


Korrelationskoefficienten er beregnet til - -0.9743+/-0.0051. Med en stå stor negativ korrelationkcoefficient gælder, at der er en tendens til at når SST vokser så aftager SIC og omvendt. Dette er forventeligt, men årsagen kan der være tvivl om.

Diskussion
Det er uden tvivl, at denne analyse viser, at SST er aftagende og SIC voksende, som man normalt vil forvente. Dette resultat kan måske forklares med at data fra NOAA er blandingsdata, hvor man har inkluderes et link mellem SST og SIC. Isudbredelsen er en dynamisk balance mellem isdannelse og afsmeltning og den kan derfor være styret af andre mekanismer, som NOAA måske ikke har indarbejdet i data således, at man overvurderer afkølingen.

Se man på de resultater, der er fundet her, i sammenhæng med hvad følgende graf, der er hentet fra Skeptical Science: Increasing Antarctic Southern Ocean Sea, viserer der grund til at undre sig.

Det kan ikke udelukkes, at data generelt er af for dårlig kvalitet således at de fundne resultater er upålidelige.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 31-07-2014 16:46
01-08-2014 13:29
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej KFL,

Den grafik Skeptical science viser ender som du skriver helt tilbage i 2007 - faktisk lige før at SST for alvor dykkede iflg. de andre kilder til SST
EKS: NSDC/ERSST


og lige før at Antarktis isudbredelse for alvor steg.

Så kan man undre sig? Ja, hvorfor har Pro-IPCC ikke lavet en tilsvarende grafik hvor de sidste 7 års data er med?

Derudover synes jeg det er rimeligt at huske på hvad der egentligt er at den grafik brugt af skeptical science viser:


Det er IKKE en SST grafik der omhandler måske de 20 øverste meter vandsøjle.
Nej, denne grafik viser kun temperatur af "the skin layer", måske den øverste mm af vandet.
Det skyldes at disse data er taget fra satteliter hvor man bruger det infarøde kamera (af en eller anden grund).

Problemet med blot at bruge data fra det infarøde kamera, skin layer, er at dette ultra tynde lag naturligvis er ekstremt sensitivt overfor ændringer i vindhastigheder, nedbør og havstrømninger

I store dele af året er luften koldere end vandet omkring Antarktis. Luften der strømmer ud fra Antarktis er ofte 30 grader under frysepunktet, men når det rammer havet er vandet selvsagt meget varmere.

Det betyder, at "the skin layer" ofte er koldere en de 20 meter vand derunder.

Det betyder, at ændringer i vind vil medføre at det koldere skin layer hurtigere blandes med det varmere vand derunder.

Det betyder givetvis at mere vind medfører varmere skin layer uanset hvordan temperaturer for selve de 20 m vand udvkler sig.

Under alle omstændigheder er det særdeles tvivlsomt at skeptical bruger dette skin layer til at beskrive temperaturudviklingen da den er så påvirket af alle mulige faktorer.
Det er ligeledes interessant at man så ikke i det mindste har lavet en opdateret udgave med de sidste 7 års data.

Det ENESTE rigtige for at vurdere selve vandets faktiske temperatur er at bruge SST.
-> Det er jo ikke for sjov skyld at SST måles på 2 meters dybde vand ..!! Det er fordi det giver et mere repræsentativt billede af temperturudviklingen !

Så hvad kan årsagen være til at Skeptical science alligevel ikke bruger SST fra 2 m dybde? Når nu alle hidtil har været enige om at 2 meters dybde giver det bedste billede?

?

Bedste hilsner, Frank


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
02-08-2014 11:02
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg går ud fra at du med "NSDC/ERSST" mener "1854-now: NCDC v3b ERSST reconstruction2.

Hvorledes er denne data serie opbygget ? Hvor kan jeg læse om den ?

Jeg skal nok se på den ! Umiddelbar ser det ud til, at den er helt forskellig fra de andre SST.
02-08-2014 11:39
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
nøh, ERSST ligner såmænd samme for HadISSTDenne har jeg bare lavet for hele år for at man kunne se denne skala også. Men altså fuld enighed om et ret markant fald i SST efter ca 2007 fra de kilder man ellers normalt bruger. Dvs. netop de kilder man netop ikke kan kalde datafiskeri :-) .

NASA´s infarøde skin layer analyse der er følsom for vind, nedbør etc viser noget andet, og den bruger skeptical science så. Det er her at ordet "datafiskeri" bliver ret relevant ;-)


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Redigeret d. 02-08-2014 11:42
06-08-2014 10:51
kfl
★★★★★
(2167)
Der findes flere versioner af NOAA data:

NOAA Extended Reconstructed Sea Surface Temperature (SST) V3b.

Beskrivelsen af V3 finds her

Detailed Description:
* The extended reconstructed sea surface temperature (ERSST) was constructed using the most recently available International Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set (ICOADS) SST data and improved statistical methods that allow stable reconstruction using sparse data. This monthly analysis begins January 1854, but because of sparse data the analyzed signal is heavily damped before 1880. Afterwards the strength of the signal is more consistent over time. The ERSST analysis will be updated as new data become available.

Currently, the ERSST V3 and ERSST version 2 (ERSST.v2) are available. ERSST.v2 is an improved extended reconstruction. In the reconstruction the high-frequency SST anomalies are reconstructed by fitting to a set of spatial modes. Compared to the earlier reconstruction, version 1 (v1), the improved reconstruction better resolves variations in weak-variance regions. It also uses sea-ice concentrations to improve the high-latitude SST analysis, a modified historical bias correction for the 1939-1941 period, and it includes an improved error estimate.

For more information see http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/research/sst/ersstv3.php.


Det fremgår af Extended Reconstructed Sea Surface Temperature (ERSST) v3b, at der løbende foregår udviklingsarbejde og ikke alt er på plads og iorden. Det er dette dataset Frank Lanser benytter i sin argumentation. I midletid ser det ud til, at der er noget galt med de data eller rettere sagt, der er måske et pludseligt spring i data efter 2000, men herom senere.
06-08-2014 11:08
Kosmos
★★★★★
(5391)
I midletid ser det ud til, at der er noget galt med de data eller rettere sagt, der er måske et pludseligt spring i data efter 2000

- og da 'springet' går i den gale retning, der vel så være 'noget galt' med pgl. data! Er det (nogenlunde) korrekt opfattet?
06-08-2014 14:42
kfl
★★★★★
(2167)
Prøv at se her Antarctica Sea Ice
RE: Southern Ocean: Svar til Kosmos 2014-08-1717-08-2014 19:19
kfl
★★★★★
(2167)
Svar til kosmos

Southern Ocean: Svar til Kosmos 2014-08-17
Jeg har forsøgt at arbejde videre med analyse af tallene fra NOAA OISST V2. Det er antaget, at der er et spring i data omkring 2006 - 2007. Jeg har fundet dette springpunkt ved mindste kvadraters metode. Ulempen ved at beregnet springpunktet ud fra de eksisterende data er, at der ikke er et kvalificeret argument herfor ud fra kendskabet til de processer, der ligger bag fastlæggelse af SST og SIC. I den første post har jeg imidlertid gjort opmærksom på, at der er noget galt med data, idet residualerne opfører sig underligt efter 2005.

Resume
Der er konstateret modsat rettede spring i SST og SIC i 2006-2007.

Der er ikke konstateret en signifikant voksende eller aftagende SST over perioden 1981-2015.

Der er konstateret en signifikant aftagende SIC over perioden 1981-2014

Analyser af SST
Følgende grafer viser resultaterne for SST:Det fremgår af denne graf, at der to signifikante spring i SST, nemlig i 1991-1992 og 2006-2007. Der er ikke konstateret en signifikant trend, idet trenden er beregnet til 0.00118+/-0.003095 °Celsius.

Analyser af SIC
Følgende grafer viser resultaterne for SIC:Det fremgår af denne graf, at der et signifikant spring i SIC 2006- 2007. Der er konstateret en signifikant negativ trend, idet den er beregnet til -0.04966+/- 0.03965 %. Dette strider helt vildt mod hvad man ud fra andre data og analyser har set. Introduktionen af et springpunkt i 2006-2007 ændrer hele billedet.

Korrelationer
Følgende graf viser et plot(SIC,SST)Diskussion
Resultaterne ved denne analyser må tages med et gran salt, idet de fundne springpunkter er beregnet ud fra data. Imidlertid viser denne analyse, at der ikke skal foretages ret meget i modellerne eller data før man når en anden konklusion.

Det kan det ikke udelukkes, at senere analyser kan give andre resultater. Derfor er der en påstand, som jeg er sikker på holder, nemlig: Der er usikkerhed ved datagrundlaget vedr. SST og SIC.

Alt dette halløj startede med, at jeg tvivlede på Frank Lansers påstande om SST og SIC ved Antarktis.

Frank Lanser har efter min mening hverken ret eller uret i sine påstande, idet vi befinder os i en gråzone mht. hvad der gælder pga. af dårlige data og utilstrækkelige modeller.

På et punkt mener jeg, at Frank Lanser med lidt god vilje kan have ret i det han skriver, nemlig i spørgsmålet om en faldende temperatur i havet omkring Antarktis. Den voksende havis stammer fra "ISMASKINEN" omkring Antarktis og den voksende havis vil frembringe en lavere temperatur pga. af større albedo på havis end på et isfrit havområde. Derfor forventes en faldende SST. Omvendt vil den globale opvarmning gå i modsat retning. Vi ved ikke pt. hvilken af disse effekter, der er den stærkeste. Derfor er der noget rigtigt i hvad Frank skriver, men husk at han påstår noget andet, nemlig:

It is therefore fair to say the obvious:

* * * It's getting colder around Antarctica and so the ice is growing * * *


Denne påstande holder efter min mening ikke.
RE: Smeltede geltchere årsagen til voksende havis ved antarktis...10-09-2015 14:59
kfl
★★★★★
(2167)
Fra følgende link har jeg kopieret:

It's All About Fresh Water — Rapid Sea Level Rise Points To Massive Glacial Melt in Antarctica

følgende:

Impacts For Sea Ice

Large outflows of glacial fresh water may well be involved in the recent observed expansion of sea ice in the zone surrounding Antarctica (see recent related study). Fresh water serves as an insulative cap on the ocean surface preventing warm water from entering the top layer from below. The warm, salty water, in the Antarctic instead pools near the bottom or at the base of the great ice sheets.

Fresh water also freezes at a higher temperature than salt water. So sea ice in an expanding freshwater zone around Antarctica would have naturally higher resiliency even to the rising temperatures now occurring due to human-caused warming. Eventually, however, human heat forcing would overwhelm the ice, but not before a period of related, localized negative feedbacks.


Som jeg opfatter dette, skyldes den voksende havis, at der er en stor afsmeltning fra gletcherne ved Antarktis.
10-09-2015 17:47
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
De bliver jo nød til at finde en forklaring på, hvorfor havisen vokser. Når man nu har påstået igennem lang tid, at det bliver varmere og varmere, så kan havisarealet jo ikke bare vokse.
10-09-2015 18:12
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Når havisen vokser, skyldes det vel lige som med alle de andre mærkelige vejr fænomener - klimaforandringerne ;-)
10-09-2015 18:36
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
kfl:
Som jeg opfatter dette, skyldes den voksende havis, at der er en stor afsmeltning fra gletcherne ved Antarktis.


Som det er kfl's vane lader han som om, det er helt i overensstemmelse med forudsigelserne, at Isen ved Antarktis vokser.

Men hvad er det nu IPCC siger? Fra kapitel 10:

Whereas sea ice extent in the Arctic has decreased, sea ice extent in the Antarctic has very likely increased. Sea ice extent across the Southern Hemisphere over the year as a whole increased by 1.3– 1.67% per decade from 1979–2012 with the largest increase in the Ross Sea during the autumn, while sea ice extent decreased in the Amundsen-Bellingshausen Sea. The observed upward trend in Antarctic sea ice extent is found to be inconsistent with internal variability based on the residuals from a linear trend fitted to the observations, though this approach could underestimate multi-decadal variability. The CMIP5 simulations on average simulate a decrease in Antarctic sea ice extent , though Turner et al. (2013) find that approximately 10% of CMIP5 simulations exhibit an increasing trend in Antarctic sea ice extent larger than observed over the 1979-2005 period. However, Antarctic sea ice extent variability appears on average to be too large in the CMIP5 models . Overall, the shortness of the observed record and differences in simulated and observed variability preclude an assessment of whether or not the observed increase in Antarctic sea ice extent is inconsistent with internal variability. Based on Figure 10.16b and (Meehl et al., 2007b), the trend of Antarctic sea ice loss in simulations due to changes in forcing is weak (relative to the Arctic) and the internal variability is high, and thus the time necessary for detection is longer than in the Arctic.

Several recent studies have investigated the possible causes of Antarctic sea ice trends. Early studies suggested that stratospheric ozone depletion may have driven increasing trends in Antarctic ice extent, but recent studies demonstrate that simulated sea ice extent decreases in response to prescribed changes in stratospheric ozone. An alternative explanation for the lack of melting of Antarctic sea ice is that sub-surface ocean warming, and enhanced freshwater input possibly in part from ice shelf melting, have made the high latitude southern ocean fresher and more stratified, decreasing the upward heat flux and driving more sea ice formation. An idealized simulation of the response to freshwater input similar to that estimate due to ice shelf melting exhibited an increase in sea ice extent, but this result has yet to be reproduced with other models. Overall we conclude that there is low confidence in the scientific understanding of the observed increase in Antarctic sea ice extent since 1979, due the larger differences between sea-ice simulations from CMIP5 models and to the incomplete and competing scientific explanations for the causes of change and low confidence in estimates of internal variability.


Med andre ord, så stiger havisen ved Antarktis (helt modsat modellernes forudsigelser) og vi ved ikke hvorfor.
11-09-2015 09:20
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Findes der ikke en graf over de tidligere ændringer i isen omkring Antarktis?
Man har jo sejlet meget i området på hvalfangst.

Det er mit gæt at isen omkring Antarktis øges når Europa oplever en opvarmning. Fordi der er næsten dem samme solindstråling på jorden hvert år.
11-09-2015 09:54
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Jeg synes det er et godt citat N.A. bringer, og det med fed skrift fremhævede, burde jo trække fede overskrifter. Det indeholder stof nok til en pressekonference, som ingen vil afholde, og som ingen vil møde op til.

Vi har jo tit nok diskuteret og gættet på hvorfor denne fortielse, så de fleste kende nok svaret. Alligevel kan jeg ikke lade være med at tænke på hvilke personer, politikere, forskere og presse der kunne (og ville) vende opinionen ?
11-09-2015 16:08
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
N A Nielsen skrev:
kfl:
Som jeg opfatter dette, skyldes den voksende havis, at der er en stor afsmeltning fra gletcherne ved Antarktis.


Som det er kfl's vane lader han som om, det er helt i overensstemmelse med forudsigelserne, at Isen ved Antarktis vokser.

....

Med andre ord, så stiger havisen ved Antarktis (helt modsat modellernes forudsigelser) og vi ved ikke hvorfor.


Vrøvl.

Det er rigtigt at modellerne har det svært med at forudsige havis præcis (også i Arktis, hvor de er bag efter virkeligheden).
Men at sige at det har relation til afsmeltningen er IKKE det samme som at lade som om modellerne havde vist det.
Når der sker sådan noget, som overrasker forskerne (som f.eks. øget havis ved Antarktis), så går man selvfølgelig ud og undersøger sagen.
Og selvom vi ikke har fuldstændig overblik over årsagen, så har vi en ganske god ide om det. - og den involverer både ændret salt-indhold pga. afsmeltningen og ændrede vindforhold, der presser isen længere ud.

... jeg er ved at være godt træt af at høre på folk, der tror det hele skal dreje sig om modellerne og hver gang der er noget de ikke simulerer perfekt, så skal det være tegn på at hele klimaspørgsmålet er svindel. ... suk.
11-09-2015 22:46
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Og selvom vi ikke har fuldstændig overblik over årsagen, så har vi en ganske god ide om det. - og den involverer både ændret salt-indhold pga. afsmeltningen og ændrede vindforhold, der presser isen længere ud.


Da man ikke ved det, kan det retorisk lige så godt kaldes, et rent gæt. Og gæt har vi haft mange af de sidste 15 år. De fleste gæt har været forkerte. Hvorfor? Tjo, man nægter jo kategorisk at der kunne være noget galt med modellerne, at indse at feedback processerne er overkalkulerede. Fjernes denne kalkulation, bliver det straks lettere at skyde sig ind på hvad det i virkeligheden sker ;-) Hvorfor er det så svært for dele af videnskaben at tænke den tanke? Den bliver dog mere og mere sandsynlig.
11-09-2015 23:32
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
Morten Riber skrev:
Da man ikke ved det, kan det retorisk lige så godt kaldes, et rent gæt.


Det er mig bekendt ikke sådan i naturvidenskab (eller nogen videnskab i øvrigt), at hvis man ikke ved altting perfekt, så betyder det at man intet ved.

Og hvis du i øvrigt undrer dig over hvorfor folk laver videoer som denne, så er det bl.a. pga. at folk kan finde på at genopgylpe det samme vrøvl om "15 år" og "modellerne", skønt det talrige gange er blevet skåret ud i pap for dig hvad situationen er på det punkt og at dit talking-point er ikke bare forkert, men også forældet.
Men gladeligt ignorerer du information der ikke passer med verdensbilledet inden i din boble.
12-09-2015 14:31
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Ud fra UAH satellit data er temperaturen på Antarktis blevet en smule koldere eller har ikke set en betydelig stigning.Årsagen som jeg forstår det og er ikke stødt på andet er det skyldtes kolde vinde inde fra kontinentet og ændrede havstrømme?
det kan betragtes som en del af kloden er varmet op, man må også regne med når temperaturen stiger så stiger indholdet af vanddamp og dermed øget nedbør som i de kolde egne vil falde som sne.

Men den del af kan være svært og modellere præcist, da klima systemet er mere komplekst end som så.

http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/klima-paradoks-isen-vokser-rundt-om-antarktis[b]Peter Mogensen skrev:
videoer som denne,


Jeg kan nu også godt lide denne her,

https://www.youtube.com/watch?v=YAmIKephmrw


mvh.


Spiser kød og har god somvittighed
Redigeret d. 12-09-2015 14:58
12-09-2015 16:05
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
christian-roskilde skrev:
Jeg kan nu også godt lide denne her,

https://www.youtube.com/watch?v=YAmIKephmrw


Monckton? ... Mener du det?

Tjae...
12-09-2015 16:26
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Peter Mogensen:
Vrøvl.

Det er rigtigt at modellerne har det svært med at forudsige havis præcis (også i Arktis, hvor de er bag efter virkeligheden).
Men at sige at det har relation til afsmeltningen er IKKE det samme som at lade som om modellerne havde vist det.
Når der sker sådan noget, som overrasker forskerne (som f.eks. øget havis ved Antarktis), så går man selvfølgelig ud og undersøger sagen.
Og selvom vi ikke har fuldstændig overblik over årsagen, så har vi en ganske god ide om det. - og den involverer både ændret salt-indhold pga. afsmeltningen og ændrede vindforhold, der presser isen længere ud.


Nej Mogensen, vi har ikke en "ganske god idé om" hvorfor havisen ved Antarktis øges, som du skriver og kfl mere end antyder. Som IPCC siger, så har vi "incomplete and competing scientific explanations for the causes of change and low confidence in estimates of internal variability." Vi aner det ikke. Vi har idéer til mulige forklaringer - selvfølgelig. Men videnskabelig viden om det, nej.

Du, Mogensen, mener, vi har en "ganske god idé om det". Jeg vil ikke tro, at du har nogen som helst træning indenfor den videnskabelige verden, for hvis du havde ville du vide, at det i den videnskabelige verden er helt nødvendigt at læse en tekst indtil man er sikker på, at man forstår, hvad den siger. Hvis man da ikke vil være til grin.

Når IPCC siger:
Overall we conclude that there is low confidence in the scientific understanding of the observed increase in Antarctic sea ice extent since 1979


Så betyder det, at vi videnskabeligt set netop ikke har en "ganske god idé" om, hvorfor havisen ved Antarktis øges. "Low confidence" har en ganske bestemt betydning i IPCC's rapporter. Som disse termer forklares i rapporten:

The standard terms used to define levels of confidence in this report are as given in the IPCC Uncertainty Guidance Note, namely:

Confidence Terminology---Degree of confidence in being correct
Very high confidence-------At least 9 out of 10 chance
High confidence------------About 8 out of 10 chance
Medium confidence--------About 5 out of 10 chance
Low confidence---------About 2 out of 10 chance
Very low confidence-------Less than 1 out of 10 chance


Vrøvlet er helt på din side, Mogensen. Du ved ikke, hvad du snakker om. Men det er faktisk en fordel, hvis man vil overbevise andre om sit synspunkts rigtighed.

Idéen med det afløbende ferskvand synes jeg i øvrigt lyder meget usandsynlig. Jeg vil umiddelbart give den mindre end 20% chance for at være rigtig. En sådan effekt skulle vise sig ved begge poler, men ved Arktis har vi jo set vigende havis.
Redigeret d. 12-09-2015 16:29
12-09-2015 16:56
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Peter Mogensen skrev:
christian-roskilde skrev:
Jeg kan nu også godt lide denne her,

https://www.youtube.com/watch?v=YAmIKephmrw


Monckton? ... Mener du det?

Tjae...Ja syntes det var sjovt at se hvordan han ene og alene kunne svare og begrunde det han siger, og dem der demonstrere ikke kan redegøre for selv samme, det blot et indspark for at skabe lidt lige vægt til dit link.

mvh.


Spiser kød og har god somvittighed
12-09-2015 17:52
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
N A Nielsen skrev:
Peter Mogensen:
[quote]Vrøvl.

Nej Mogensen, vi har ikke en "ganske god idé om" hvorfor havisen ved Antarktis øges, som du skriver og kfl mere end antyder. Som IPCC siger, så har vi "incomplete and competing scientific explanations for the causes of change and low confidence in estimates of internal variability." Vi aner det ikke. Vi har idéer til mulige forklaringer - selvfølgelig. Men videnskabelig viden om det, nej.

Du, Mogensen, mener, vi har en "ganske god idé om det".


Nu er der jo efterhånden gået 2 år siden det du citerer fra IPCC blev skrevet, så det er nok på tide at kigge på om der er nyere status.
Her er en forklaring fra nogle NASA-forskere - en af dem "lead author" på IPCCs tekst.

""There hasn't been one explanation yet that I'd say has become a consensus, where people say, 'We've nailed it, this is why it's happening,'" Parkinson said. "Our models are improving, but they're far from perfect. One by one, scientists are figuring out that particular variables are more important than we thought years ago, and one by one those variables are getting incorporated into the models."

For Antarctica, key variables include the atmospheric and oceanic conditions, as well as the effects of an icy land surface, changing atmospheric chemistry, the ozone hole, months of darkness and more."


Well, the atmosphere is a major driving force. Changes in pressure and winds and wind direction could cause an increase in ice production and advection of ice to the north. A cooling or decline in sea surface temperature could also cause a more rapid advance at the ice edge.

-- https://www.nasa.gov/content/goddard/antarctic-sea-ice-reaches-new-record-maximum/

Jeg kan ikke se det er inkonsistent med mit udsagn om at vi har en ganske god ide om det.
Det er selvfølgelig et vagt udtryk og jeg kan tydeligvis høre at du betragter "en ganske god ide" som noget, der reelt er afgjort. Det gør jeg ikke ... "En ganske god ide" er en, hvor man ville blive overrasket, hvis det viste sig at være noget fundamentalt andet. - som f.eks. at det var indikator for at jorden slet ikke blev opvarmet.
... hvilket jo må være den eneste grund til at benægter-kulturen konstant hiver Antarktisk hav-is frem. Hvad skulle formålet med det talking-point ellers være, hvis det ikke var for at påstå, at opvarmningen var mindre end det siges?
12-09-2015 17:55
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
christian-roskilde skrev:
Ja syntes det var sjovt at se hvordan han ene og alene kunne svare og begrunde det han siger, og dem der demonstrere ikke kan redegøre for selv samme, det blot et indspark for at skabe lidt lige vægt til dit link.


Forskellen er nok at jeg ikke tager forfatterne til den video jeg postede som autoritet på noget som helst fagligt, men blot som nogen der har fanget (og karrikeret) konstruktionen i retorikken.

Du tager tydeligvis Monckton som autoritet på det faglige ... well... vi har snakket om hvad jeg mener om din kildekritik. Der er nok ikke nogen grund til at gentage det, men at du referer til Monckton har ikke just fået mig til at genoverveje min holdning til din tilgang til emnet.
12-09-2015 18:18
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Peter Mogensen skrev:
[quote]christian-roskilde skrev:
Ja syntes det var sjovt at se hvordan han ene og alene kunne svare og begrunde det han siger, og dem der demonstrere ikke kan redegøre for selv samme, det blot et indspark for at skabe lidt lige vægt til dit link.


Forskellen er nok at jeg ikke tager forfatterne til den video jeg postede som autoritet på noget som helst fagligt, men blot som nogen der har fanget (og karrikeret) konstruktionen i retorikken.


Jeg har ikke tage Moncton som faglig, om han var journalist, skuespiller eller noget tredje er i det her sammenhæng uden betydning, han kunne sine ting det kunne de andre ikke det fandt jeg meget morsomt, og viser nogle gange hvor lidt nogle sætter sig ind i det på begge sider.

Den video du linkede til fandt jeg bare en smule provekerende og som et hint mod debattører herinde og syntes der skulle gives lidt tilbage, den slags skal ikke altid stå uimodsagt.

Du tager tydeligvis Monckton som autoritet på det faglige ... well... vi har snakket om hvad jeg mener om din kildekritik. Der er nok ikke nogen grund til at gentage det, men at du referer til Monckton har ikke just fået mig til at genoverveje min holdning til din tilgang til emnet.[/quote
]


Det jeg ærlig talt ligeglad med, jeg kender heldigvis mig selv tilstrækkelig nok og behøver ikke nogle til og dømme mig, kan sagtens stå inde for mine synspunkter så det behøves heller ikke debatteres.


mvh.


Spiser kød og har god somvittighed
Redigeret d. 12-09-2015 18:59
12-09-2015 19:12
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
christian-roskilde skrev:
Jeg har ikke tage Moncton som faglig, om han var journalist, skuespiller eller noget tredje er i det her sammenhæng uden betydning, han kunne sine ting det kunne de andre ikke det fandt jeg meget morsomt,


Nu er det ikke fordi jeg på nogen måde ønsker at forsvare tosse-gode greenpeace folk, som mere handler efter følelser end viden.
... men hvorfra ved du at Monckton "kunne sine ting" og ikke bare fyldte dig og andre med røver-historier, halve sandheder og ligegyldige insinueringer - som han har gjort i alle andre sammenhænge?

Har du dobbelt-checket det, eller åd du det råt?

Min klare opfattelse af Monckton er at han er vor tids von Münchhausen. Manden er mytoman.

PS: Jeg forstår i øvrigt ikke hvorfor du blev provokeret. Siger du ikke at du ikke tilhører den gruppe den handler om?
Redigeret d. 12-09-2015 19:24
12-09-2015 19:33
Frank123
★★☆☆☆
(384)
christian-roskilde

Din henvisning til Moncton var da noget af en griner og udstiller helt skarpt disse medløbere der ikke aner noget som helst om klimaet men blot er instrueret fra den bedrevidende "organisation".

Nu bliver du kritiseret af Peter Mogensen for at Moncton har fyldt dig med røverhistorier. Sandheden er jo, og det kan Peter Mogensen givetvis ikke se, så er det sjove ikke Moncton men derimod disse Greenpiece folk der slet ikke kan svare for sig og tilsyneladende ikke ved noget som helst om deres kampagne.

Her er endnu en griner:

En lille iscenesat situation af Penn & Teller.
Hundreder af medløbende hysteriske miljøforkæmpere der skriver under på hvad som helst og som ikke aner hvad det drejer sig om og ej heller ikke gider spørge eller interessere sig for hvad de skriver under på.

https://www.youtube.com/watch?v=yi3erdgVVTw

For at imødegå eventuel kritik skal jeg præcisere at jeg ikke tager Penn & Teller for videnskabsfolk at være og da slet ikke klimatologer. De er blot et par entertainere der udstiller disse uvidende medløbere og påviser hvor nemt det er at mislede dem.
12-09-2015 19:38
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
Frank123 skrev:
For at imødegå eventuel kritik skal jeg præcisere at jeg ikke tager Penn & Teller for videnskabsfolk at være og da slet ikke klimatologer. De er blot et par entertainere der udstiller disse uvidende medløbere og påviser hvor nemt det er at mislede dem.


... og til forskel fra Monckton, så påstår de ikke at vide bedre end fagfolkene ang. det emne de afslører u-oplyste amerikanere med.

Tro mig, - jeg kan sagtens se det morsomme i Peen & Tellers demonstration. Jeg kan også sagtens se (som jeg lige skrev) at greenpeace folkene mere bygger deres sag på følelser end på fakta.
Jeg kan bare ikke tage seriøst, når man tror det er Monckton, der så bibringer debatten disse fakta.
12-09-2015 20:13
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Peter Mogensen skrev:
Frank123 skrev:
For at imødegå eventuel kritik skal jeg præcisere at jeg ikke tager Penn & Teller for videnskabsfolk at være og da slet ikke klimatologer. De er blot et par entertainere der udstiller disse uvidende medløbere og påviser hvor nemt det er at mislede dem.


... og til forskel fra Monckton, så påstår de ikke at vide bedre end fagfolkene ang. det emne de afslører u-oplyste amerikanere med.

Tro mig, - jeg kan sagtens se det morsomme i Peen & Tellers demonstration. Jeg kan også sagtens se (som jeg lige skrev) at greenpeace folkene mere bygger deres sag på følelser end på fakta.
Jeg kan bare ikke tage seriøst, når man tror det er Monckton, der så bibringer debatten disse fakta.


ville ind på hvem kunne sine ting bedst dem eller ham? det min pointe de kunne ikke forsvare noget af det eller dokumentere det de står og demonstrere i mod, det bør man kunne når man kæmper en sag, men kunne Moncton derimod, det syntes jeg er morsomt.

har ikke sagt jeg bruger Monckton som nogen troværdig kilde til noget, dog har han ret når han nævner de satellit basseret temperatur dater ikke viser en opvarmning siden 1998, som UAH og RSS, det er det han referere til i hvert fald, og tror ikke det er ham der foretager de målinger.

http://www.climate4you.com/images/AllInOneQC1GlobalMonthlyTempSince1979.gif

så gav blot det link som modsvar til dit for provokere igen, da jeg syntes det var noget underligt noget at kaste efter andre, og kan se det gav pote.


mvh.


Spiser kød og har god somvittighed
Redigeret d. 12-09-2015 20:16
12-09-2015 20:24
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Peter Mogensen skrev:
Frank123 skrev:
For at imødegå eventuel kritik skal jeg præcisere at jeg ikke tager Penn & Teller for videnskabsfolk at være og da slet ikke klimatologer. De er blot et par entertainere der udstiller disse uvidende medløbere og påviser hvor nemt det er at mislede dem.


... og til forskel fra Monckton, så påstår de ikke at vide bedre end fagfolkene ang. det emne de afslører u-oplyste amerikanere med.

Tro mig, - jeg kan sagtens se det morsomme i Peen & Tellers demonstration. Jeg kan også sagtens se (som jeg lige skrev) at greenpeace folkene mere bygger deres sag på følelser end på fakta.
Jeg kan bare ikke tage seriøst, når man tror det er Monckton, der så bibringer debatten disse fakta.Lige nøjagtig frank, du fangede pointe, også ganske underholdene klip du kommer med der


mvh


Spiser kød og har god somvittighed
12-09-2015 21:05
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
christian-roskilde skrev:
ville ind på hvem kunne sine ting bedst dem eller ham?


... Hvorfra ved du Monckon "kan sine ting"?

Og hvorfor er mener du 1998 er et særligt velvalgt år at sammenligne med?
12-09-2015 21:47
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Peter Mogensen skrev:
christian-roskilde skrev:
ville ind på hvem kunne sine ting bedst dem eller ham?


... Hvorfra ved du Monckon "kan sine ting"?

Og hvorfor er mener du 1998 er et særligt velvalgt år at sammenligne med?Det ikke noget her jeg mener, du lægger nogle ord i munden på mig igen, eller blot tillægger mere end jeg mener, frank forstod den, men siger i forhold til aktivisterne havde han noget mere styr på det end de havde, de kunne jo ikke argumentere for eller i mod, det var min pointe og som jeg fandt morsomt.

ang 1998 er det satellit dataene han har sine kilde fra og er ikke forkert vil jeg mene, mere er der ikke i det.

mvh.


Spiser kød og har god somvittighed
Redigeret d. 12-09-2015 21:52
12-09-2015 21:56
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
christian-roskilde skrev:
men siger i forhold til aktivisterne havde han noget mere styr på det end de havde, de kunne jo ikke argumentere for eller i mod, det var min pointe og som jeg fandt morsomt.


Enhver, der bare opfinder sine egne argumenter baseret på ren misinformation før man opsøger sådan en gruppe og fylder dem med ævl vil have "mere styr" på de talking-points han har forberedt.

ang 1998 er det satellit dataene han har sine kilde fra og er ikke forkert vil jeg mene, mere er der ikke i det..


Nej. Selvfølgelig er det ikke mere i det. Du mener det er helt fint, hvis man vil fremføre den pointe Monckton gør at bare sådan "tilfældigt" vælge 1998 som udgangspunkt.
12-09-2015 22:04
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Peter Mogensen skrev:
christian-roskilde skrev:
men siger i forhold til aktivisterne havde han noget mere styr på det end de havde, de kunne jo ikke argumentere for eller i mod, det var min pointe og som jeg fandt morsomt.


Enhver, der bare opfinder sine egne argumenter baseret på ren misinformation før man opsøger sådan en gruppe og fylder dem med ævl vil have "mere styr" på de talking-points han har forberedt.

ang 1998 er det satellit dataene han har sine kilde fra og er ikke forkert vil jeg mene, mere er der ikke i det..


Nej. Selvfølgelig er det ikke mere i det. Du mener det er helt fint, hvis man vil fremføre den pointe Monckton gør at bare sådan "tilfældigt" vælge 1998 som udgangspunkt.Jeg siger ikke monckton er en troværdig videnskabelig kilde, det noget jeg har fået lagt i min mund, resten har jeg skrevet før og ser ikke en grund til at gentage det igen.

UAH og RSS viser ikke en specielt opvarmning siden 1998 og det er hans pointe og det sådanset rigtig nok, men modbeviser da heller ikke noget trods alt, men det altså kilden, at han så vælger at bruge det som argument for der ingen menneskeskabt opvarmning er så hans fejl og forkert at gøre, men det var blot ikke min pointe med det her fra start af, men der var ingen der kunne modargumenterer en sag de kæmper for det fandt jeg sjovt.


mvh.


Spiser kød og har god somvittighed
Redigeret d. 12-09-2015 22:06
13-09-2015 12:07
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Mogensen:
Nu er der jo efterhånden gået 2 år siden det du citerer fra IPCC blev skrevet, så det er nok på tide at kigge på om der er nyere status.
Her er en forklaring fra nogle NASA-forskere - en af dem "lead author" på IPCCs tekst.

""There hasn't been one explanation yet that I'd say has become a consensus, where people say, 'We've nailed it, this is why it's happening,'" Parkinson said...


Mogensen, du er ikke anderledes end de "benægtere" som du siger, at du er i opposition til. Du benægter det indlysende, kalder sandhed for vrøvl, og snor dig udenom at indrømme fejl.

Vi ved ikke hvorfor havisen ved Antarktis øges. Det skriver IPCC:
overall we conclude that there is low confidence in the scientific understanding of the observed increase in Antarctic sea ice extent since 1979
og det siger forskere, som beskæftiger sig med sagen. For meget få år siden, troede man, at ozonhullet ved Antarktis var ansvarlig for den stigende havis, men ozonhullet burde faktisk få havisen til at skrumpe, så den forklaring er droppet.

Du påpeger, at IPCC-rapporten er 2 år gammel. En Mogensen-Google kommer frem til en ikke-videnskabelig artikel i stedet for IPCC-rapporten - som er 1 år gammel!!! - og som i øvrigt ikke modsiger IPCC's konklusion. Når man ikke kommer frem til mere på sin Google og man ikke er klogere end dig, så skal man holde sin mund, Mogensen.

Mogensen:
Her er en forklaring fra nogle NASA-forskere - en af dem "lead author" på IPCCs tekst.


Forskerne Claire Parkinson og Walt Meier citeres i artiklen. Ingen af dem er lead authors på kapitel 10, som jeg citerede fra:

Chapter 10: Detection and Attribution of Climate Change: from Global to Regional
Coordinating Lead Authors: Nathaniel L. Bindoff (Australia), Peter A. Stott (UK)
Lead Authors: Krishna Mirle AchutaRao (India), Myles Allen (UK), Nathan Gillett (Canada), David
Gutzler (USA), Kabumbwe Hansingo (Zambia), Gabriele Hegerl (UK), Yongyun Hu (China), Suman Jain
(Zambia), Igor Mokhov (Russia), James Overland (USA), Judith Perlwitz (USA), Rachid Sebbari
(Morocco), Xuebin Zhang (Canada)


Så nej, Claire Parkinson og Walt Meier er ikke lead authors på IPCC's tekst.

Du snakker om, at andre er inde i en boble, Mogensen. Lad være med at kaste med sten...
13-09-2015 15:17
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
... nej, men Joey Comiso, som jeg også citerede var lead author på kapitel 4, der bl.a. omhandler Antarktisk havis. Ok ... ikke præcis den tekst du citerede, men fra IPCC og samme emne. Afsnit 4.2.3.3 beskriver mekanismen bag øget tilførsel af havis.

Og så kan du i øvrigt godt komme ned fra din høje hest... Hele din polemiske argumentation hviler på at du insistere at tolke det jeg skrev ang. "en ganske god ide" som noget helt andet end der både var ment og som der IMNSHO er belæg for.
Jeg har skåret ud i pap for dig at:
Jeg kan ikke se det er inkonsistent med mit udsagn om at vi har en ganske god ide om det.
Det er selvfølgelig et vagt udtryk og jeg kan tydeligvis høre at du betragter "en ganske god ide" som noget, der reelt er afgjort. Det gør jeg ikke ... "En ganske god ide" er en, hvor man ville blive overrasket, hvis det viste sig at være noget fundamentalt andet. - som f.eks. at det var indikator for at jorden slet ikke blev opvarmet.


Intet sted har jeg påstået at spørgsmålet var afgjort. Men der er mig bekendt INGEN af de mulige forklaringer, der kandiderer der PÅ NOGEN MÅDE kan understøtte det som benægterkulturen gerne vil have ud af det - nemlig som argument imod eksistensen af global opvarmning.
Hvis du mener andet, så synes jeg du skulle fremlægge hvad det er for en forklaring du mener tjener "skeptiker" sagen og henvise til forskningen bag. ... alternativt synes jeg du skulle stikke piben ind.
13-09-2015 16:30
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Peter Mogensen:
... nej, men Joey Comiso, som jeg også citerede var lead author på kapitel 4, der bl.a. omhandler Antarktisk havis. Ok ... ikke præcis den tekst du citerede, men fra IPCC og samme emne. Afsnit 4.2.3.3 beskriver mekanismen bag øget tilførsel af havis.


Joey Comiso?? LOL Han optræder ikke i den tekst, du linker til. Nu kan jeg så se, at du tilsyneladende har smidt en googlet tekst ind i dit indlæg uden kilde, som altså er Joey Comiso:

Well, the atmosphere is a major driving force. Changes in pressure and winds and wind direction could cause an increase in ice production and advection of ice to the north. A cooling or decline in sea surface temperature could also cause a more rapid advance at the ice edge.


Det kan jeg godt se, Mogensen, Joey Comisos ord tyder afgjort på en helt ny status siden IPCC-rapporten....

Mogensen:
Og så kan du i øvrigt godt komme ned fra din høje hest... Hele din polemiske argumentation hviler på at du insistere at tolke det jeg skrev ang. "en ganske god ide" som noget helt andet end der både var ment og som der IMNSHO er belæg for.


Hvad var det nu, du skrev:

Peter Mogensen:
Når der sker sådan noget, som overrasker forskerne (som f.eks. øget havis ved Antarktis), så går man selvfølgelig ud og undersøger sagen.
Og selvom vi ikke har fuldstændig overblik over årsagen, så har vi en ganske god ide om det. - og den involverer både ændret salt-indhold pga. afsmeltningen og ændrede vindforhold, der presser isen længere ud.


Vi har altså to udsagn:

Mogensen: Vi har ikke fuldstændig overblik over årsagen, men en ganske god idé om det.

IPCC: Overall we conclude that there is low confidence in the scientific understanding of the observed increase in Antarctic sea ice extent since 1979 [low confidence --- 2 out of 10 chance]

Hvor Mogensen skriver, at vi (videnskaben) ikke er langt fra at have fuldstændig overblik over årsagen, siger IPCC altså det stik modsatte.

Hvis du ikke forstår almindelige ord som alle andre, Mogensen, så er det meningsløst for mig at føre en samtale med dig. Men det tror jeg egentlig nok jeg er kommet frem til tidligere. Adieu
Redigeret d. 13-09-2015 16:33
13-09-2015 16:38
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
N A Nielsen skrev:
Joey Comiso?? LOL Han optræder ikke i den tekst, du linker til.


Jo. Hele fakta-boksen til højre er et interview med ham.

Nu kan jeg så se, at du tilsyneladende har smidt en googlet tekst ind i dit indlæg uden kilde, som altså er Joey Comiso


ævl.

Min indledende kommentar var netop at ændrede vindforhold spillede en faktor og det er præcis hvad Comiso siger og et Q/A med ham er eksplicit nævnt på den side jeg linker til.
Og så kan jeg se at du er glad for at omformulere det jeg skrev. Så her får du mit udsagn igen:
Vi har en ganske god ide om, at vindeforholdene spiller en vigtig faktor i den ændringenrne i den Antarktiske havis.
Givet at du åbenbart er ret begejstret for at lægge mig andre ord i munden, så vil jeg foretrække, hvis du citerer mig eksplicit fremover - tak.

Du har ret i at IPCC for 2 år siden kom med en meget konservativ udtalelse, men det ændrer ikke på at vi i dag ved betydeligt mere og at intet tyder på at tilvæksten i antarktisk havis på nogen måde kan taler imod at global opvarmning foregår og at det er et alvorligt problem.
Redigeret d. 13-09-2015 17:17
13-09-2015 19:32
kfl
★★★★★
(2167)
Der gælder, at den tiltagende vestlige vind + Ekman transport+ afsmeltning danner en ismaskine, som formodentlig er forklaringen på den voksende havis. Det er min forslag til en forklaring.
Redigeret d. 13-09-2015 19:33
13-09-2015 19:42
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
I det hele taget "vind" - og ændringer i vind.
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2014/12/clarity-on-antarctic-sea-ice/

Hvis man ikke insistere på at "en ganske god ide" partout skal betyde, at vi har det "fuldstændige overblik" lige om lidt, men blot at der er meget der tyder på at ændrede vindforhold er en vigtig faktor i årsagen - og i øvrigt at der ikke er noget, der tyder på at det på nogen måde er i strid med hvad vi ellers ved om global opvarmning. ... så er det faktisk ikke så svært.

Det kan kun være fordi man ønsker at pumpe luft i et fesent talking-point at man insisterer på at gøre det stort nummer ud af den Antarktiske havis.
13-09-2015 21:17
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Hvis vi skal komme videre så er det nødvendigt at centre diskussionen om nogle få punkter.
Og her er temperaturen af nordatlanten afgørende. Da den kan sving optil +-8K fra varm varmetid til istid. Og fordi den er et ocean så ændre den ikke temperatur fra den ene dag til den næste.
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten Southern Ocean: Udviklingen i Sea Surface Temperature og Sea Ice Cover. Analyse af data fra NOAA.:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Snow cover and Ole Humlum4925-08-2021 20:46
Ole Humlum, Global Temperature, Quality Classes og hykleri8120-01-2021 00:59
NOAA:Reporting on the State of the Climate in 20191215-08-2020 22:56
Februar 2020 temperaturerne fra NOAA for Europa viser tydeligt virkningen af den globale opvarmning...1111-04-2020 13:19
Randall Munroe a timeline of earth´s average temperature, kritisk gennemgang.1604-10-2016 14:34
Artikler
Analyse
Analyse
Analyse af klimaformidlingens årsagsforklaring
Analyse af rapporterne
NyhederDato
Analyse: It kan fjerne næsten 6 milliarder ton CO204-12-2009 05:10
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik