Husk mig
▼ Indhold

Dansk energipolitik er massemord.Side 4 af 13<<<23456>>>
01-02-2018 12:17
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
God vind med det!


Har skam også haft et betydelig tilløb se indlæg fra 2013 http://www.klimadebat.dk/forum/fremtidens-energiform-d7-e2381-s120.php#post_39452 mener jeg havde det første indlæg om at gennem strøm og genvinde den efter metoden helt tilbage i 2010 her på klimadebatten, kan bare ikke lige finde indlægget.
Redigeret d. 01-02-2018 12:17
01-02-2018 12:19
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Delphi-
Vil du røbe,hvem vi er


Vi går snart i luften se https://greentech.partners/ hvor jeg er Teknisk Direktør.
Redigeret d. 01-02-2018 12:24
01-02-2018 12:43
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
delphi skrev:
Delphi-
Vil du røbe,hvem vi er


Vi går snart i luften se https://greentech.partners/ hvor jeg er Teknisk Direktør.


Et spændende initiativ - held og lykke !
01-02-2018 12:48
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
En detalje springer mig i øjnene; nemlig den, at nogen mener, at halmen bør komme tilbage til jorden. Men det antyder du vel selv. (?)


Via en pyrolyseforbrænding forgasses halmen når den f.eks. brændes til el-produktion i et kraftværk og som restprodukt opstår den såkaldte biochar som er guf for landbrugsjord se http://www.hungryplanet.dk/pdf/plancher/13_co2-absorberende_jordbrug.pdf
Redigeret d. 01-02-2018 12:50
01-02-2018 12:49
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Priser på forskellige lagringsteknologier se

01-02-2018 15:42
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Virkningsgraden er lav på metoderne ,bortset fra pumpelagring og flywheels.
01-02-2018 16:21
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Virkningsgraden er lav på metoderne ,bortset fra pumpelagring og flywheels.


Et solkraftværk som gemmer energien i dette termiske lager vil typisk kunne yde 25 % af energien til el, som f.eks. dette spanske anlæg se

Men hvis den gemte energi i lagret bruges til at overhede dampen i et kedelsystem mere end brændslerne ellers kunne så vil energien fra det termiske lager komme 100 % ud som el-effekt, og dermed er genvindingsgraden 100 %.
Redigeret d. 01-02-2018 16:23
01-02-2018 20:55
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
delphi skrev:
Hvordan vil du sammensætte vores energiforsyning,baseret på energiform.?


Jeg mener det er realistisk at gøre landet 100 % fossilfri vedr. el og varme inden 2025 og i forhold til den fossile løsning reducere udgiften på nettopriser til det halve. Det som kræves er landets affald, 10 Twh biomasse i form af skovenes 3 Twh brændsler og så biogassen og halmen fra landets landbrug.

Herefter kan alle udlandsforbindelser i princippet nedlægges når det samlede system under alle forhold herunder hvis der er vindstille gennem flere uger så kan det samlede energisystem leverer alle landets forbrugere den varme og strøm som er nødvendig.

En af hovedhjørnestenene vedr. den hurtige omstilling er det termiske lager sammen med affaldsforbrændinger se


Vi anbefaler 6 store affaldsforbrændinger som brænder hele landets affaldsmængde. Kedler yder 500 MW (Lidt større end amagerforbrændingen) og det samlede system kan optage 400 Mw fra det termiske lager i 48 timer og samlet yde 500 Mw i de 48 timer når affaldet har ydet 100 Mw el. Når der er overskud af strøm i nettet varmes lagret med el-patroner og affaldskedlen lægger stille.

Princip: carnot processen her er det overhedningen som yder mekanisk arbejde på turbinen. Når affaldet ikke kan overhede dampen særlig meget kan energi fra det termiske lager indsættes og overhede maksimalt som reelt gør at energien i lagret genvindes 100 % til el. Ved overskud af strøm i nettet opvarmes lagret med strøm til meget høje temperaturer, og affaldskedlen står standby.

Lagret er et det gennemprøvede Molten salt storage.

Vores beregninger viser ved 50 Roundtrips årligt på lagret ved 20 år her koster det 2 - 3 øre/Kwh at lagre og genvinde strømmen 100 %.

Vi forventer ca. 6 - 7 Twh af landets samlede behov for 40 - 45 Twh el når bilparken og varmesektoren er elektrificeret, skal ind over lagret.

De 6 anlæg rundt i landet kan yde samlet 3 Gw i 2 dage i træk, og er reelt det som gør, den relative hurtige omstille af landets el og varme til fossilfri energiproduktion.

Samlet kræver tiltaget med det nuværende el-forbrug 13 Gw nye møller med en god effektfaktor, som vil sige der skal opstilles yderligere 7 Gw møller og de ældre ineffektive skal skiftes med nye møller.

Batterilager her koster det ikke under 50 øre/Kwh at lagre og genvinde strømmen, og batteriløsningen har under alle omstændigheder et tab når strømmen genvindes. Batteriløsningen vil aldrig komme så langt ned i pris at store mængder strøm kan gemmes og genvindes.


Delphi-
Det er ikke ligefrem en miljøvenlig energiforsyning du viser.
Affaldsforbrænding udleder en meget skadelig røg.
Der dannes spildevandsslam med tungmetaller der skal fjernes.
Flyveaske med tungmetaller skal deponeres.
Slagge skal efterbehandles inden de kan anvendes fx til vejbelægning.
Et affaldsforbrændingsanlæg udleder næsten ligeså skadelig røg som et kulkraftanlæg.
01-02-2018 21:57
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det er ikke ligefrem en miljøvenlig energiforsyning du viser.


Hvad skal der så ske med affaldet hvis det ikke skal brændes og man har gjort alt for at genvinde det som er muligt??
01-02-2018 23:25
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det er ikke ligefrem en miljøvenlig energiforsyning du viser.


Se https://www.a-r-c.dk/media/350773/Amager-Bakke-Teknisk-brochure.PDF
02-02-2018 07:21
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Delphi-
Du har da ret,det er jo måden,at skille sig af med affaldet på i et moderne konsumsamfund - jeg associerer bare til kulforbrænding og trådens navn.
Det vil kræve noget transport logistik og omlægning af fjernvarmen,at reducere de ca nuv. 30 forbrændingsanlæg til 6 med en anden geografisk beliggenhed.
02-02-2018 09:50
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kjeld
Man overvejer at lukke Næstved affaldsforbrænding og affaldet det overføres til Amagerforbrændingen og de miljømæssige forbedringer er ret markante selv om der skal transporteres mere som også kunne ske med tog. Men netop fordi det nye anlæg som Amager brænder affaldet langt bedre og renser røggassen markant bedre end anlægget i Næstved gør, og udnytter energien bedre, er de miljømæssige fordele markant i overvægt selv om der skal transporteres mere og denne transport kunne ske med tog.
Redigeret d. 02-02-2018 09:58
02-02-2018 10:01
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Bemærkning:.
Jeg var med til at projektere og udføre fjernvarmedelen på Næstved forbrændingsanlæg FASAN i 1982-83
Hvad med fjernvarmen?
02-02-2018 10:28
crankProfilbillede★★★★★
(2451)
Kjeld Jul skrev:
Bemærkning:.
Jeg var med til at projektere og udføre fjernvarmedelen på Næstved forbrændingsanlæg FASAN i 1982-83
Hvad med fjernvarmen?1982-83. Ja, det var tider dengang..


02-02-2018 10:35
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvad med fjernvarmen?

En stor varmepumpe!
02-02-2018 10:48
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Delphi-
Hvordan vil du teknisk udføre et varmepumpeanlæg,hvor den nuværende fjernvarmeleverance fra Næstved energi/forbrænding er 49 MW.?
Jeg tænker her på at fremløbstemperatureb falder fra 100C til 60C.
Redigeret d. 02-02-2018 11:25
02-02-2018 12:49
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Vi vil lave en 70 Mw varmepumpe som kan yde 80 C frem til byen som byen skulle kunne forsynes med. En varmepumpe med en overstørrelse så den kun kører ved overskud af strøm i nettet, og der gemmes varme i tanke.

Her energibalancen for en 40/80 varmepumpe som optager energi når isobutan koges ved -2,5 C som vil virke når luften er 3,5 C


Redigeret d. 02-02-2018 12:50
02-02-2018 13:28
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Delphi-
Tak for detaljeret pumpe diagram,som jeg vil granske nærmere.
Med 80C i fremløb,skal bygningsinstallationerne vel ikke ændres,radiator størrelse,guldvarme mm?
02-02-2018 18:56
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Tak for detaljeret pumpe diagram,som jeg vil granske nærmere.
Med 80C i fremløb,skal bygningsinstallationerne vel ikke ændres,radiator størrelse,guldvarme mm?


Fjernvarmen ude ved forbrugeren skal jo kun være 60 C.

Men mange ældre fjernvarmenet og som det sikkert også er i Næstved så har man en overordnet forsyningsledning hvor der så er varmevekslere som forsyner underafdelinger af byen.

Et forhold som gør sig gældende vedr. at temperaturen skal være meget høj frem til byen, er ved vigende forbrug så står vandet stille i fjernvarmerørerne og det køles hvorfor fremløbsvandet skal være forholdsvis varmt for at sikre at der er brugsvand til boligen med en tilfredsstillende temperatur.

Den anden situation er når der skal meget effekt frem til byen og der ikke kan pumpes mere vand gennem fjernvarmerørene til et givent effektbehov så er man nød til at hæve fremløbstemperaturen.

Dette Termis styreprogram til at styre flow og temperatur i nettet se http://software.schneider-electric.com/products/termis/ skulle sammen med at man afmonterer disse varmevekslere mellem hovedledningen og underafdelingerne af byen så der pumpes vand direkte fra hovedledningen over i de andre fjernvarmerør, det skulle bevirke at der i boligerene indsættes brugsvandsvarmere som tilstadighed lader en lille vandmængde sive så der til alle tider er et lille flow i fjernvarmerør ude i byen, som altså bevirker at temperaturen kan holdes. Når Termis-programmet så styrer hele vandflowet og temperaturen som sendes ud i byen, så kan temperaturen altså komme langt ned fra det centrale varmeværk, og boligerne opnår den temperature de skal 'bruge'..
Redigeret d. 02-02-2018 19:03
03-02-2018 20:06
Niels Olsen
★★★☆☆
(541)
Ovenfor omtales Amager forbrænding, som må importerer affald fra England.

Kan affald brænde i sig selv eller kræves der mon olie, gas fuldstændig som i et krematorium?

Delphi talte også om varme fra Ålborg Portland, men cementovne kærer ej heller fossilt frit og der uddrives store mængder CO2 af kalkkomponenten, Uden cement ingen vindmøller.
03-02-2018 20:10
Niels Olsen
★★★☆☆
(541)
crank skrev:
delphi skrev:
[quote]Hvordan vil du sammensætte vores energiforsyning,baseret på energiform.?
Uden at have specielt kendskab til emnet må jeg sige, at det ser ud til at være et flot forarbejde, du har gjort. God vind med det!

En detalje springer mig i øjnene; nemlig den, at nogen mener, at halmen bør komme tilbage til jorden. Men det antyder du vel selv. (?).


Ja Delphi ved meget, thi han er ansat til at projektere varmepumper etc..
Jo vi forhindrer formuldning ved at støvsuge marker for halm og skove for træ og muld ophober CO2. Vore skove er jordens lunger.
03-02-2018 20:42
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ingen vindmøller uden stål - stålværkerne udleder også relativ meget CO2 - kul er nødvendig for at legere jern,så det kan blive til stål.
03-02-2018 20:50
crankProfilbillede★★★★★
(2451)
Kjeld Jul skrev:
Ingen vindmøller uden stål - stålværkerne udleder også relativ meget CO2 - kul er nødvendig for at legere jern,så det kan blive til stål.


- sludder. Der er masser af kul i jern. Hvis man fjerner det, får man rustfast stål.
.


03-02-2018 21:12
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja Delphi ved meget, thi han er ansat til at projektere varmepumper etc..
Jo vi forhindrer formuldning ved at støvsuge marker for halm og skove for træ og muld ophober CO2. Vore skove er jordens lunger.


NU er han så ikke lykkedes med at lave en ordentlig varmepumpe endnu. I et andet firma lavede han dog disse 2 gasmotorvarmepumper se https://www.energy-supply.dk/article/view/313105/molbohistorie_om_spildvarme_varmepumper_korer_pa_gas som kun kan betegnes som aldeles tåbelig at lave, når der var mange andre oplagte muligheder, men branchen snorksover, og laver helst ikke noget og ellers lige et lille forsigtigt tiltag. Men allerhelst laver man ingenting og så brænder man gerne noget af og helst halm og flis. Og så sidder man og kalder på tilskud og afgiftslettelser..

Varmepumpen i Ringkøbing erstatter 1/3 af Ringkøbing' varme fra naturgas, men det betyder at de 40.000 Mwh varme varmepumpen afsætter bruger den 18.000 Mwh gas, og tjener på ingen måde til at implementere mere møllestrøm. Man skal altså de næste 20 år have en gasmotorvarmepumpe til at stå og brænde gas i RIngkøbing, som Delphi beklageligvis er ophavsmand til.

Ved Tarm, Skjern, Lem, Videbæk og Ringkøbing varmeværker produceres varme ved enten at brænde flis eller naturgas og varmen koster over 100 mio årligt..

Dette ville have været det rigtige i Ringkøbing Skjern kommune seProjektet: Et kraftværk opbygget med varmepumper som virker ved en møllepark som aftager møllestrøm og forsyner byerne med fjernvarme via et nyt fjernvarmenet.

Der kunne udfases noget med 200.000 Mwh gas og 100.000 Mwh flis og varmeprisen kan halveres når den overvejende kommer fra møllestrøm eller træ/biogas via kraftværket, men vi taler om en reduktion af det som brændes af til måske 1/20 af det fuldstændig vanvittige overforbrug af brændsler som sker i dag. Men vigtigst at kraftværket kan yde strøm ud i nettet når varmepumperne ligger stille og byerne trækker på deres akkumuleringstanke hvis der er vindstille og der er brug for strøm i nettet og spildvarmen fra el-produktionen tilflyder byerne som varme.

Jeg vil bare konstatere at modstanden er nærmest ekstrem fra de involverede aktører, som jeg har oplevet efter at have forsøgt gennem flere år at gennemføre det beskrevne projekt i kommunen. Man ønsker lidt småforbedringer som ikke hjælper noget men som i den grad underminerer helheden og de rigtige løsninger.

Det værste i Ringkøbing Skjern er at nu har man lavet denne gasmotorvarmepumpe og om kort tid starter ARAL et biogasprojekt som skal yde varme til Videbæk hvor biogasmotorer alle årets timer yder strøm og virker på ingen måde til at implementere møllestrøm. GAssen skulle selvsagt have været opgraderet og gemt på gasnettet og ARLA' produktion skulle være tilrettet så den vekslede med møllernes produktion som uden problem kunne være lavet til gavn for ARLA overskud.

Men netop de 2 projekter i Ringkøbing og i Videbæk her reelt undermineret den rigtige løsning med varmepumpen i Lem samme med mølleparken som beskrevet fordi de 2 løsninger lægger beslag på det afskrvningsgrundlag som skulle bærer det store projekt igennem. OG man må så fortsætte med at brænde gas og flis. Godt nok lidt mindre end før som følge af varmepumpen i RIngkøbing og biogassen i Videbæk, som altså afføder en mega høj varmepris i kommunen eller ved de 5 fjernvarmebyer.
Redigeret d. 03-02-2018 21:47
03-02-2018 21:13
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
crank skrev:
Kjeld Jul skrev:
Ingen vindmøller uden stål - stålværkerne udleder også relativ meget CO2 - kul er nødvendig for at legere jern,så det kan blive til stål.


- sludder. Der er masser af kul i jern. Hvis man fjerner det, får man rustfast stål.
.

Rustfast stål er mindst 50% Fe legeret med Cr,Nikkel,Molybdæn eller andet.
Fe er for sprød til at kunne blive forsrbejdet,derfor fjerner man i en konverter ved hjælp af ilt noget af kulindholdet.
Redigeret d. 03-02-2018 21:23
03-02-2018 21:21
crankProfilbillede★★★★★
(2451)
Kjeld Jul skrev:
crank skrev:
Kjeld Jul skrev:
Ingen vindmøller uden stål - stålværkerne udleder også relativ meget CO2 - kul er nødvendig for at legere jern,så det kan blive til stål.


- sludder. Der er masser af kul i jern. Hvis man fjerner det, får man rustfast stål.


.

Rustfast stål er mindst 50% Fe legeret med Cr,Nikkel,Molybdæn eller andet.


Det er urelevant. Jeg prøvede at stoppe dig og Niels, som blander en hel masse sammen og propper det ind i et emne, som for en gangs skyld indeholder noget interessant og konstruktivt..


03-02-2018 21:30
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jeg havde ikke set Delphis indlæg,jeg finder sandelig også hans forsøg og konstruktive ideer interessante.
Delphi -
Hvem hsr du forelsgt det skitserede projekt - har du talt med folk i Energistyrelsen?
Redigeret d. 03-02-2018 21:39
03-02-2018 21:59
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvem hsr du forelsgt det skitserede projekt - har du talt med folk i Energistyrelsen?


Jeg har været alle steder. Det mest fortvivlende er dette ekstrem konstruktive projekt se https://www.brandebladet.dk/processen-forts%C3%A6tter som jeg også var ophavsmand til som kunne opnå finansiel støtte af DONG og massive tilskud af Energistyrelsen. Et helt igennem ekstremt unikt projekt som kunne veksle mellem at drives af strøm fra nettet og af denne Rolls Royce gasmotor når der optages spildvarme fra kartoffelmelsfabrikkerne i Brande, og der ydes varme til Ejstrupholm, Nørre Snede og Brande.

Og projektet i Brande var opbygget omkring denne multistage kompressor fra Siemens i en varmepumpeopsætning som via spildvarmen fra fabrikkerne i Brande kunne 12-doble strøm til Fjernvarme seNU er det så endt med at der bare installeres en gasmotorvarmepumpe som kun køler luft og ikke spildvarme fra kartoffelsmelsfabrikkerne. Og opstillingen yder kun varme til Brande, og jeg tvivler endda på at den i det hele taget kommer i drift, efter jeg er ophørt ved firmaet, som installerer den..

Jeg har arbejdet med dette projekt i over 2 år som simpelthen er så optimalt energiøkonomisk og økonomisk for alle parter. Men på mystisk vis så mislykkes det hele altså, som reelt skete da Ejstrupholm og Nørre Snede sprang fra med en eller anden fuldt og helt idiotisk forklaring om at Siemens sammen med Rolls Royce ikke kunne få denne nye multistage kompressor til at virke.. Når multinationale virksomheder som Rolls Royce og Siemens siger at det kommer til at virke, så sker det.

Energistyrelsen: Jeg har nærmest fået en ekstrem opbakning til stort set alt jeg har forelagt for styrelsen, de har været en meget stor hjælp på alle måder. Men rigtig mange ekstrem oplagte projekter er altså fravalgt af fjernvarmeværkerne.

Over 15 mdr. fra marts 2016 arbejder jeg på et projekt til Frederikshavn forsyning hvor den samme Siemens multistage kompressor skal virke i en varmepumpeopsætning, hvor der kun køles luft i store køletårne. OPstillingen skulle bygges på Frederikshavn affaldsforbrænding og via en dampturbine som træk direkte over i kompressoren, og den omsætter altså affaldsværkets el-produktionsevne i varmepumpen. Når kraftværket i dag yder 10 Mw varme og 2 Mw el kunne anlægget fremadrettet yde 20 Mw varme og mere end halverer varmeprisen til Frederikshavn og afskrives på 2 år.

Men nej Frederikshavn forsyning går i pressen og meddeler at de kan ikke tage stilling fordi de kender ikke rammevilkår fremadrettet eller hvad vil folketinget mon lave af tilskud og afgiftslettelser vedr. strøm. Men det er jo lige meget for varme fra hvilket som helst energisystem kan aldrig blive så billig som det projekt de havde fået tilbudt, kunne, som igen Siemens står bag at få til at virke.

Siden jeg i 2012 startede med at arbejde med energi erhvervsmæssigt har jeg arbejdet med mange projekter hvor de finansielle muligheder fra alle har været enorme men modviljen i branchen er nærmest ekstrem.

Som sagt hvis landet vil være fossilfri inden 2025 år så er både de finansielle og de tekniske løsninger der, og de iværksatte tiltag vil reducerer energipriserne markant når energien er 100 % fossilfri og bæredygtig. Der skal bare siges: GO.
Redigeret d. 03-02-2018 22:54
03-02-2018 23:34
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Skrev du ikke tidligere at den omtalte multistage kompressor kører et sted i Sverige? Er den ikke testet siden det er nødvendigt at Simens mf skal stå inde for at den virker?
Er det måske en prototype du viser billedet af?
03-02-2018 23:50
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Skrev du ikke tidligere at den omtalte multistage kompressor kører et sted i Sverige? Er den ikke testet siden det er nødvendigt at Simens mf skal stå inde for at den virker?
Er det måske en prototype du viser billedet af?


Jo men i Sverige er det via Freon-gasser som kølemiddel som ikke må bruges fremadrettet, hvor jeg altså har udviklet et system så der kan bruges propan.

Grunden til det virker ved propan er flere kompressorer øger dampe i tryk fra fordamperen som her se http://xqw.dk/Coppermine1560/albums/userpics/10001/Skaermbillede_2016-12-04_17_57_35.png så i disse tryktrin tages der så delmængder ud til kondenstatorer som opvarmer fjernvarmevand trinvis som er nyt i varmepumpesammenhæng men det virker ved kemiske fabrikker på præcis samme måde når der udtages deltryk mellem kompressorer, som altså var det de to fjernvarmeværker var usikre på vedr. Brandeprojektet.

Det er kun dårlige undskyldninger og ikke andet.
Redigeret d. 03-02-2018 23:55
03-02-2018 23:54
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Altså samme teknologi som anvendes i de gasvarmepumper som du opfandt, bare med den forskel at pumpen nu skal køre på el?
03-02-2018 23:56
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja den kunne virke i 3 opsætninger ved el, ved gasmotor eller ved en dampturbine. Eller så der som i Brande kunne veksles mellem gas- og el-drift.
04-02-2018 00:01
Morten Riber
★★★★★
(2298)
delphi skrev:
Ja den kunne virke i 3 opsætninger ved el, ved gasmotor eller ved en dampturbine. Eller så der som i Brande kunne veksles mellem gas- og el-drift.


Men du skrev at du ikke vidste om den i Brande overhoved om op nu, ikke?
Den på billedet er så den i Sverige?


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
04-02-2018 00:13
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Den man laver i Brande nu, er end ikke med denne multistage kompressor men med den noget ringere ammoniakvarmepumpe, som jeg altså ikke ved om i det hele taget kommer i drift da jeg ophørte ved firmaet 1/9 sidste år, har jeg ikke hørt noget siden.

Den på billedet er så den i Sverige?


Nej billedet her seEr kun kompressoropstillingen med disse mange kompressorer som virker på en gearkasse som forsyner de mange kompressorer med akseleffekt fra en el-motor, en gasmotor eller en dampturbine.

Men for at det kan blive til en varmepumpe så skal der rør og varmevekslere monteres også.

Den Svenske er her se http://www.friotherm.com/webautor-data/41/vaertan_e008_uk.pdf
Redigeret d. 04-02-2018 00:21
04-02-2018 00:21
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Jeg håber snart der en nogen som hopper på limpinden, så pumpen kan komme til at fungerer under danske forhold, som du beskriver. Mølle strømmen er jo allerede i det danske net til overflod, og der er god brug for pumper som kan køre noget mere når der er meget el.

Ja, og så er det jo bare en billig måde at lave varme på, at fjerne kulden
04-02-2018 00:34
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
NU var jeg direktør i det firma (som ikke må navngives grundet et retligt efterspil) som lavede projektet i Brande.

Den 6/6 - 2016 afholder jeg på opfordring af Rambøll en temadag i deres hovedkvarter i Århus hvor ledelsen fra Silkeborg Fjernvarme og fra Viborg fjernvarme deltager og så ellers dette persongalleri:

Per Uve Sönder, Energi Viborg, Maskiningeniør
Benny Højholt, Energi Viborg, Kraftværkschef
Peder V. Rasmussen, Rambøll, Chief Consultant, Energy Power
Mogens Skov, Rambøll, Global Director, Energy Power
Thomas Paarup Pedersen, Rambøll, Senior Engineer, Energy Power
Bjarne Lykkemark Andersen, Rambøll,
Market Manager, Energy Systems
Niels-Beck Larsen, Rambøll, Chef Konsulent, Energy Systems
Frands Kjær Jepsen, COWI, Chief Project and Market Manager
Steffen Thomsen, COWI, Ing. Specialist, Vind & Industri
Jens Østergaard Jørgensen, Silkeborg Forsyning, Fjernvarmechef
Mogens Lyhne, Silkeborg Forsyning, Projektchef
Terje Eriksen, Rolls-Royce/Bergen Engines Norge, Regional Sales Manager
Erling O. Kaasen, Rolls-Royce/Bergen Engines Danmark, Service Manager
Knud Brandelev, Siemens, Salgsdirektør
Kristian Holm Pedersen, Siemens, Regional Sales Manager
Hans Madsbøll, Teknologisk Institut, Senior specialist, køle- & varmepumpeteknik
Lasse Søe, Teknologisk Institut, Head of section/laboratory
Anders Christian Nordstrøm, DONG Energy, Vice President, Power Commercial
Rasmus Sneholm Hemmingsen, DONG Energy, Senior Business Developer
Carsten Hendriksen, DONG Energy, Lead Technology Specialist

Teknikkerne og systemerne er jo clearet med Siemens, Teknologisk og Rolls Royce, og Silkeborg og Viborg får altså præsenteret varmepumpesystemer som kan halverer varmeprisen for hele deres varmeforsyning sommeren 2016.

1,5 mdr. efter mødet i Århus Bruger Silkeborg Fjernvarme 600 mio på et solvarmeprojket og optimering af kraftværker i byen, som kan producerer 18 % af byens varmebehov, se https://ing.dk/artikel/verdens-stoerste-solfangeranlaeg-drift-silkeborg-191730 til trods for at ledelsen har fået et projekt til 300 mio. forlagt som kunne halverer produktionsprisen vedr. byens fulde varmebehov som den samlede danske 'energielite' altså bakker op på mødet 1,5 mdr. før.

Viborg har ikke gjort noget endnu og brænder bare gas af og varmebrugerne taber løbende 5 mio. om måneden i forhold til den fossilfri løsning ved møllestrøm.
Redigeret d. 04-02-2018 01:08
04-02-2018 00:44
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Der mangler vel en prototype som kommer op og køre. Hvad er det for en lov som gør at vi i Danmark ikke kan opstille samme pumpe som den i Sverige?
04-02-2018 00:59
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Der mangler vel en prototype som kommer op og køre. Hvad er det for en lov som gør at vi i Danmark ikke kan opstille samme pumpe som den i Sverige?


Hvis Silkeborg havde sagt ja til projektet så havde DONG da med sikkerhed finansieret det hele ellers havde Rolls Royce eller Siemens og løftet enhver risiko af Silkeborg' skuldre.

Sverige: Det er fordi i hele EU må vi ikke bruge disse Freon kølemidler som ødelægger Ozonlaget. Dette kølemiddel er det eneste som de svendske kan virke ved.
04-02-2018 09:43
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Tænk at Sverige ikke har forbud mod Freon.
Nå, men forbuddet i EU havde jo konsekvenser for alle frysere, køleskabe og varmepumper mv. -som er løst.

Problemet at køre uden Freon kan derfor kun handle om storskala, ikke sandt?

Store kølemaskiner må dog allerede være på markedet til de store frysehuse, og jeg må medgive at det er svært at forstå deres skepsis med hensyn til store varmepumper.

Umiddelbart må jeg uforbeholden tilslutte mig din frustration, hvis det kan være til nogen hjælp. Vi er jo i god træning med at være frustreret på klimadebat.dk
04-02-2018 09:48
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Delphi-
Har du ikke spurgt ind til hos Cowi/Rambøll, Silkeborg eller nogle af de andre,der var med på temadagen,hvorfor de ikke valgte jeres løsning,det er da vigtigt for jeres fremtidige varmepumpeprojekter,at få klarlagt årsagen.
Så vidt jeg kan se kan det ikke være et prisspørgsmål, men må skyldes en tvivl om den tekniske løsning,referencer,holdbarhed ,virkningsgrad,garanti etc.
Side 4 af 13<<<23456>>>

Deltag aktivt i debatten Dansk energipolitik er massemord.:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Regeringspartiernes klima- og energipolitik525-01-2024 12:50
Klimapolitikken skudt ned af Hjernekassen på P1: Klima og energipolitik1516-11-2022 10:46
Ny energipolitik?2107-08-2015 19:24
Energipolitik i Tyskland304-04-2013 23:58
En ordentlig energipolitik!1502-08-2012 10:25
Artikler
Danmarks energipolitik
EU's energipolitik
Traditionelle tilgange til dansk energipolitik
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik