Husk mig
▼ Indhold

Dansk energipolitik er massemord.Side 5 af 13<<<34567>>>
04-02-2018 10:16
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Så vidt jeg kan se kan det ikke være et prisspørgsmål, men må skyldes en tvivl om den tekniske løsning,referencer,holdbarhed ,virkningsgrad,garanti etc.


Jeg har ikke spurgt Silkeborg men jeg har spurgt Energi Viborg her for 2 Mdr. siden og de fremfører netop det du siger at det er nyt osv osv. Men f.eks. via LLoyds så kan de for måske 5 % af projektsummen dvs. 15 mio vedr. et projekt til Silkeborg hvor LLoyds gir' en performensgaranti så hvis ikke anlægget virker i 20 år og yder varme inden for nogle rammer så betaler LLoyds.

Men der ville overhovedet ikke have været noget problem i at få DONG eller EON til at finansiere et projekt i Silkeborg, og dermed løfte en hver risiko af byens skuldre.

Sammen med solanlægget i Silkeborg https://ing.dk/artikel/verdens-stoerste-solfangeranlaeg-drift-silkeborg-191730 har man nu brugt 125 mio på at optage de 34 Mw som forekommer som spild fra kraftværket når det yder 100 mw el og 80 Mw varme seI 2007 forlagde jeg et samlet projekt for ledelsen på kraftværket som kunne optage spildvarmeeffekten og skabe en årlig merværdi på 60 mio og afskrive tiltage på lidt over et år. Man har i Silkeborg tabt over 600 mio siden 2007, hvor man altså i perioden har tabt 1.200.000 MWh energi som så er fremskaffet ved at brænde gas i byens gaskedler. Eller der er udledt 250.000 ton co2 i Silkeborg for at belaste fjernvarmebrugerne med øgede udgifter. Til sammenligning kan de 450 mio som solvarmetiltaget og de tilknyttede nye fjernvarmerør har kostet udvise en reduktion på kun 150.000 ton over 10 år. HVor altså så tiltaget vedr. kraftværket som nu er iværksat kan udvise den store co2-reduktion.

Men hvorfor har man ikke iværksat det for længe siden??
Redigeret d. 04-02-2018 10:27
04-02-2018 10:39
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Delphi-
Jeg var i 1970erne med til at udvikle,projektere og bygge de første biogasanlæg i Danmark.
Det var vanskeligt at sælge de første anlæg,da det var noget nyt og vi ikke havde referencer.
Vi fik derfor efter længere drøftelser aftalt med Gråsten Landbrugsskole og Roskilde Landbrugsskole ,at vi måtte opføre pilotanlæg,på den betingelse,at vi først fik betaling for arbejdsløn og materialer når systemet var godkendt og virkede.
Da det efter nogen tids prøvedrift viste sig,at vores teori holdt stik,og vi havde referencer til landbrugsskoler,lykkedes det os at afsætte og bygge det første biogaskraftvarmeværk med en Fiat gasmotor til en stor gård med kvægdrift .
04-02-2018 10:48
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
I 1983 er kraftværket i midtbyen i Randers udtjent og der skal laves en anden løsning.

Elsam tilbyder at forsyne Randers på de samme vilkår som Århus nemlig med gratis fjernvarme mod at byerne ikke lavede et nyt kraftværk så altså at ELSAM' nye kraftværk i Studstrup kunne yde hele el-produktionen når Århus og Randers nedlagde deres gamle kraftværker som virkede ind i byerne.

Det eneste Randers skal gøre er at investere i et fjernvarmerør til Studstrup til 450 mio.

Men nej byen vedtager et kraftværk til 1,1 mio på havnen i Randers og varmeprisen i Randers er 3 gange så høj i forhold til Elsam løsningen pga. den ringere el-effektivitet. Netop pga. den ringere effektivitet på det nye kraftværk skal der brændes den dobbelte mængde kul for en given el-produktion i forhold til Studstrup.
04-02-2018 11:00
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg var i 1970erne med til at udvikle,projektere og bygge de første biogasanlæg i Danmark.
Det var vanskeligt at sælge de første anlæg,da det var noget nyt og vi ikke havde referencer.
Vi fik derfor efter længere drøftelser aftalt med Gråsten Landbrugsskole og Roskilde Landbrugsskole ,at vi måtte opføre pilotanlæg,på den betingelse,at vi først fik betaling for arbejdsløn og materialer når systemet var godkendt og virkede.
Da det efter nogen tids prøvedrift viste sig,at vores teori holdt stik,og vi havde referencer til landbrugsskoler,lykkedes det os at afsætte og bygge det første biogaskraftvarmeværk med en Fiat gasmotor til en stor gård med kvægdrift .


Tilbage i 2015 inden valget i Brande faldt på en Rolls Royce gasmotor og Siemens varmepumpen, blev der arbejdet med en løsning med et halmkraftværk i samarbejde med DONG og Danske Halmbønder se http://danskhalm.dk/ hvor halmkraftværket via dampturbiner yder fabrikkerne i Brande el og dampen efter turbinerne yder procesdamp til fabrikkerne og alm. ammoniakvarmepumper fanger spildvarmen efter fabrikkerne og via varmepumpernes samproduktion med halmkraftværket ydes enorme fjernvarmeeffekter til byerne. Halmbønderne er reelt dem som ejer kartoffelmelsfabrikkerne i Brande, så der er ikke noget problem i at gennemføre projektet i forhold tll fabrikkerne. Men for at få økonomi i projektet skulle Herning eller Give knyttes til projektet som så forsyner Brande Give, Ejstrupholm og Nørre Snede og evt. Herning. Men Give kunne ikke beslutte sig og det samme med Hernnig som hellere vil bruge 250 mio på at ombygge Herning Kraftværk så spildvarmen som i Silkeborg kunne optages hvor altså alternativet at de kunne lukke værket og hele varmen kunne komme som spild fra Fabrikekrne i Brande og varmeprisen kunne virkelig reduceres i Herning. Selv om DONG og Halmbønderne finansierer projektet sammen med massive tilskud af Energistyrelsen så kan alle varmeværkerne ikke samstemmende bestemme sig så der kan laves en aftale. VI taler om en reduktion til det halve af varmepriserne ved byerne, uden nogen risiko overhovedet.

Yderligere på det møde som blev afholdt oktober 2015 på Dalgas hotel i Brande hvor alle fjernvarmeværkerne deltog, hvor jeg og leverandører af projektet redegjorde for det fulde projekt her meddelte DONG at hvis der opstod en eller anden situation hvor projektet ikke kunne gennemføres eller Brande Energicentral A/S som selskabet hed som skulle drive projektet hvis det fejlede så overtog DONG hele projektet og bragte det til succes på de samme aftalevilkår som byerne havde indgået med Brande energicentral.
Redigeret d. 04-02-2018 11:30
04-02-2018 12:03
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ja;der bliver truffet mange uforståelige beslutninger til last for forbrugerne og skatteyderne.
Se blot den milliard dyre ombygning af et gaskraftværk og kulkraftværker til fyring med flis/træpiller ,som summa summarun incl. skibstransporter måske udleder mere CO2 end før.
Redigeret d. 04-02-2018 12:04
04-02-2018 12:17
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Og lige omtale af det unikke projekt i Brande se side 6 øverst http://www.e-pages.dk/denlilleavis/138/
Redigeret d. 04-02-2018 12:42
04-02-2018 13:08
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja;der bliver truffet mange uforståelige beslutninger til last for forbrugerne og skatteyderne.
Se blot den milliard dyre ombygning af et gaskraftværk og kulkraftværker til fyring med flis/træpiller ,som summa summarun incl. skibstransporter måske udleder mere CO2 end før.


Men Svend Auken åbnes der en ladeport for bogholderimæssige tiltag som på papiret reducerer co2, men i den virkelige verden øges co2-udledningen.

Dette her har voksne rettænkende (må vi formode) mennesker udtænkt under Svend Aukens tid som Energiminister, se


Kul belaster med 385 Kg co2 når der brændes 1 Mwh. Ergo belaster Mwh el med 862 Kg co2 når kulværket kun får 40 % el ud af kullet når resten tabes til naturen.

Og dette her er selvsagt klart for enhver når naturgas kun udleder 205 kg co2 pr. Mwh gas som brændes. Når så et gaskraftværk yder 50 % el af gassen jamen så miljøbelaster fjernvarmen da negativ set i den sammenhæng at den strøm som kraftværket afsatte det ville jo miljøbelaste med 862 kg co2 når strømmen ellers ville blive produceret fra et kulkraftværk ergo miljøbelaster fjernvarmen negativt med - 246 kg co2.

Og det er præcis de samme fordrejede opgørelsesmetoder man bruger når co2-belastning fra træ skal opgøres når det brændes af i f.eks. Skærbækværket.
Redigeret d. 04-02-2018 13:15
04-02-2018 13:27
Jakob
★★★★★
(9319)
­I kommer vidt omkring, men husk nu, at bjørnen skal skydes, før skindet kan garves.


Denne drejebog er skabt med henblik på at skyde både bjørnen og papagøjen:


http://www.klimadebat.dk/forum/hvor-i-dk-skal-landvindmoellerne-opstilles--d7-e3358.php#post_64916

For Danmarks fremtid kan det ikke gøres bedre, vel..?
Der eksisterer ganske enkelt ikke et bedre alternativ for Danmark til sikker og økonomisk energiforsyning, vel..?


Hvis der gør, så vil jeg gerne, at I opsummerer det og bukker det i neon for mig.


Morten Riber skrev:
Jeg håber snart der en nogen som hopper på limpinden, så pumpen kan komme til at fungerer under danske forhold, som du beskriver. Mølle strømmen er jo allerede i det danske net til overflodUnder 50% af det nuværende EL-forbrug, som vi har nu, vil jeg på ingen måde betegne som "til overflod".
Og i takt med, at varmeforbruget lægges over på EL-forbruget, så stiger EL-forbruget betydeligt.
Lad mig forsøge at gøre det mere klart ved at sige, at så længe den danske vindmøllepark ikke skal bremses ned og kobles ud mindst 20% af tiden, fordi strømmen ikke kan afsættes, så har vi stadig for lidt dansk landvindkraft kapacitet.


Om 20% er det rigtige tal, kan diskuteres ( Jeg ved desværre ikke engang, hvad det er nu.? Jeg formoder kun, at det er meget lavt. ), men det bør nok næppe kunne diskuteres længe, at det økonomisk og økologisk pt må være ganske forsvarligt at gå efter et tal imellem 10 og 50%

­
­
04-02-2018 19:08
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kjeld

Pid diagram over et 400 Mw varmepumpeanlæg sammen med møller ved Nordjyllandsværket og et biomassekraftværk (ik biogas) opbygget omkring velkendte ammoniakvarmepumper fra Japanske Mycom se http://xqw.dk/Coppermine1560/displayimage.php?pid=761&fullsize=1

Altså ikke nogen ny teknologi, det eneste er at det er langt større end det er set før og det er stadig nogenlunde effektiv og kan reducere varmeprisen meget i Ålborg..
Redigeret d. 04-02-2018 19:12
04-02-2018 19:17
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Delphi-
Tak for info, er det et projekt du har været på,hvor længe har det været i drift?
04-02-2018 19:56
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det er et projekt af flere som over tid er forelagt for Ålborg Fjernvarme som de ikke ønsker.
04-02-2018 20:06
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Var varmeprojektet udskrevet,eller havde Ålborg Fjernvarme bare bedt om et forslag?
Det er jo ikke billigt,at udarbelde et sådant detail projekt, betalte Å. FJ projekt omk ?
04-02-2018 20:57
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Der er jo brugt endog mange penge til at 'servicere' de fjernvarmeværker som var potentielle kunder til varmepumpeanlægget. f.eks. tilbuddet til Frederikshavn, det var meget dyrt at lave.

I Ålborg har man lavet en styregruppe som med politikere, fjernvarmefolk fra Ålborg Fjernvarme, miljøfolk og universitetsfolk mm. som offentlig har efterspurgt løsninger. Her fik jeg så min varmepumpeleverandør til at lave dette Pid-diagram og jeg lavede så nogle økonomiberegninger som jeg så sendte til denne styregruppen, det var ikke særlig dyrt. Men over flere år har jeg af flere gange foreslået Ålborg at lave forskellige varmepumpetiltag f.eks. udnytte de 12 % af kullets energi som umiddelbart er at fange i de røgrensninger som virker på Nordjylandsværket. Jeg har foreslået at lave tiltag på Ålborg portand, tiltag på affaldsforbrændingen osv.

Det mest jeg har foretaget mig vedr. mulige afsætninger til varmeværker det er jo at forsøge at gøre dem interesseret og de så forfølger det som jeg har forelagt.
Redigeret d. 04-02-2018 21:34
05-02-2018 09:49
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Delphi-
Har du set,at Dansk Fjernvarme har lavet en drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet.
Den skulle allerede være vist på temadage i dec. 17, bla. I Ålborg
05-02-2018 10:26
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Har du set,at Dansk Fjernvarme har lavet en drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet.
Den skulle allerede være vist på temadage i dec. 17, bla. I Ålborg


Jo jeg kender den og har endda være tilknyttet den arbejdsgruppe med tilknytning til Ålborg universitet som har lave noget af indholdet. Det som projekterne alle tager udgangspunkt i er at der skal køles på en spildvarmeenergikilde fra en fabrik evt. spildevand fra et rensningsanlæg hvorved man reducerer de reelle muligheder til 1/10 fordi for 90 % af varmebehovet ved landets fjernvarmebyer er der ikke en spildvarmekilde.

Det jeg argumenterer for er store varmepumper som køler luft hvorfor alle byer kan forsynes med varmepumpevarme. Og det fra nogle varmepumper som er mere effektive end det som findes på markedet i dag
Redigeret d. 05-02-2018 10:27
05-02-2018 11:37
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Delphi-
Er det ikke muligt at køle grundvandet i næsten alle byer,og er virkningsgraden og økonomien ikke bedre end ved luftkøling?
Er vsrmepumperne,du henviser til prøvekørt i pilotanlæg?
Redigeret d. 05-02-2018 11:41
05-02-2018 11:58
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Er det ikke muligt at køle grundvandet i næsten alle byer,og er virkningsgraden og økonomien ikke bedre end ved luftkøling?
Er vsrmepumperne,du henviser til prøvekørt i pilotanlæg?


Virkningsgraden er ca. den samme ved luft og grundvand. Men det er meget besværlig vedr. tilladelse til at lave disse boringer og installationsomkostningerne er store.

De store Siemens kompressorer er sat i drift første gang i 1955 som en køleopstilling ved en kemisk fabrik og der virker flere 100 i industrien. Det nye her er de store køletårne.
Redigeret d. 05-02-2018 11:59
05-02-2018 15:49
Jakob
★★★★★
(9319)
­Jvf. trådens første indlæg:

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/regeringen-vil-sende-kullene-pa-pension-i-2030?publisherId=9426318&releaseId=11796771
I Danmark er der tre store, vigtige kulfyrede kraftværksblokke tilbage på henholdsvis Fynsværket (af Fjernvarme Fyn) og Nordjyllandsværket (ejet af Aalborg energikoncern). Esbjergværket (ejet af Ørsted) er også kulfyret. Ørsted (dengang DONG Energy) meldte d. 2. februar 2017 ud, at det senest i 2023 skal være helt slut med at fyre med kul på Ørsteds kraftværker, hvilket også gælder Esbjergværket.Måske det kunne være en god idé at oprette en ny teknologi tråd: "Kulfyring i Aalborg slutter" og en tilsvarende for Fyn: "Kulfyring på Fyn slutter" og så linke til dem herfra..?


Uanset, hvor mange varmepumper vi installerer, så skal der stadig energi til at drive dem, og når kul forsvinder, hvor får vi så energien fra, og hvordan indretter vi forsynings projektet, så det redder flest mulige liv, uden at vi lider for store tab og går fallit.Oplagt må det være, at det helst skal gå hurtigt, og Danmark er et landvindmølleland, som allerede har evnen til at udfase kulkraft med vindkraft, og i dag kan man se, at den stærke mangel på vilje til at bruge evnen energipolitisk fører til massedød.

Hvor længe kan vi forsvare at se på dette uden at handle..?!
Så jeg prøver lige igen at trække tråden tilbage på det primære spor:

I kommer vidt omkring, men husk nu, at bjørnen skal skydes, før skindet kan garves.


Denne drejebog er skabt med henblik på at skyde både bjørnen og papagøjen:


http://www.klimadebat.dk/forum/hvor-i-dk-skal-landvindmoellerne-opstilles--d7-e3358.php#post_64916

For Danmarks fremtid kan det ikke gøres bedre, vel..?
Der eksisterer ganske enkelt ikke et bedre alternativ for Danmark til sikker og økonomisk energiforsyning, vel..?


Hvis der gør, så vil jeg gerne, at I opsummerer det og bukker det i neon for mig.


Det gør der vist ikke, og så vil det være et smukt kvantespring i klimadebatten, hvis alle stam skribenter med interesse for energipolitik erkender det samme og tilslutter sig planen.


­­
05-02-2018 17:02
John Peter
★☆☆☆☆
(89)
Kjeld Jul skrev
Ja;der bliver truffet mange uforståelige beslutninger til last for forbrugerne og skatteyderne.
Se blot den milliard dyre ombygning af et gaskraftværk og kulkraftværker til fyring med flis/træpiller ,som summa summarun incl. skibstransporter måske udleder mere CO2 end før.
Kig paa DRAX herovre i UK der faar £500 millioner p.a. i tilskud for at braende pellets i stedet for kul. EU vanvid. Meget af traet er faellet i USA og transporteret over. Der er nogle der mener at der ikke er nogen CO2 sparet.
Jeg kigger paa GB Grid Watch nu og da. Her til morgen var forbrug 46.48 GW. Vind leverede 3.1 GW eller 6,67%. Lidt fra solar paa denne tid af aaret. Der er 18 GW af vind installeret. Saa det er 1/6 af installeret kapacitet. Hovedproduktion fra gas/atomkraft/kul. Jeg har registreret mange tilfaelde i aar hvor vind var mindre end 3% - helt ned til omkring 1%. Isaer her i Skotland vil de bygge flere vindmoeller og udrydde atom/kul og det meste gas. Happy times ahead.
I am rather elderly and cannot understand the logic.
05-02-2018 17:02
John Peter
★☆☆☆☆
(89)
Kjeld Jul skrev
Ja;der bliver truffet mange uforståelige beslutninger til last for forbrugerne og skatteyderne.
Se blot den milliard dyre ombygning af et gaskraftværk og kulkraftværker til fyring med flis/træpiller ,som summa summarun incl. skibstransporter måske udleder mere CO2 end før.
Kig paa DRAX herovre i UK der faar £500 millioner p.a. i tilskud for at braende pellets i stedet for kul. EU vanvid. Meget af traet er faellet i USA og transporteret over. Der er nogle der mener at der ikke er nogen CO2 sparet.
Jeg kigger paa GB Grid Watch nu og da. Her til morgen var forbrug 46.48 GW. Vind leverede 3.1 GW eller 6,67%. Lidt fra solar paa denne tid af aaret. Der er 18 GW af vind installeret. Saa det er 1/6 af installeret kapacitet. Hovedproduktion fra gas/atomkraft/kul. Jeg har registreret mange tilfaelde i aar hvor vind var mindre end 3% - helt ned til omkring 1%. Isaer her i Skotland vil de bygge flere vindmoeller og udrydde atom/kul og det meste gas. Happy times ahead.
I am rather elderly and cannot understand the logic.
05-02-2018 17:30
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
John Peter-
Ich gehoere auch nicht zu den juengsten - mir ist auch die daenische Energiepolitik schleierhaft
06-02-2018 01:16
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kig paa DRAX herovre i UK der faar £500 millioner p.a. i tilskud for at braende pellets i stedet for kul. EU vanvid. Meget af traet er faellet i USA og transporteret over. Der er nogle der mener at der ikke er nogen CO2 sparet.
Jeg kigger paa GB Grid Watch nu og da. Her til morgen var forbrug 46.48 GW. Vind leverede 3.1 GW eller 6,67%. Lidt fra solar paa denne tid af aaret. Der er 18 GW af vind installeret. Saa det er 1/6 af installeret kapacitet. Hovedproduktion fra gas/atomkraft/kul. Jeg har registreret mange tilfaelde i aar hvor vind var mindre end 3% - helt ned til omkring 1%. Isaer her i Skotland vil de bygge flere vindmoeller og udrydde atom/kul og det meste gas. Happy times ahead.
I am rather elderly and cannot understand the logic.


Det vindmøllevisionen går ud på for et land/område som UK: er at opstille rigtig mange møller måske 150 Gw eller 10 gange så mange som i dag. Når man så installerer (som givet er politisk umulig i England) varmepumpesystemer eller fjernvarme i bygningsmassen, så frigives der naturgas og olie fra de individuelle gas- og oliefyr.

Når møllerne har leveret det forbruget i nettet kunne aftage så bruges overproduktionen fra møllerne via forskellige systemer så bygningsmassen kan varmeforsynes kun ved møllestrøm og varmepumper.

Når møllerne så ikke forsyner nok eller de står helt stille, så vil halvdelen af den sparede olie og gas fra den individuelle opvarmning via gas og oliefyr være tilstrækkelig via effektive kraftværker til at yde den strøm som møllerne ikke kunne levere.
Redigeret d. 06-02-2018 01:18
06-02-2018 08:37
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Intensiv afbrænding af biomasse i Kraftværker ødelægger klimaet,skove og slår mennesker ihjel ved luftforurening.
Undersøgelse af bl.andre Linde Zuidema kan ses på www.euractiv.com
I EU har man ved at prise den grønne bølge og foretrække biomasse som brændsel istedet for kul,ikke taget hensyn til at røgen fra forbrændingen af biobrændsel er ekstrem miljø forurenende.
I UK brænder man meget biobrændsel,i Danmark er man også godt med.
06-02-2018 09:57
John Peter
★☆☆☆☆
(89)
delphi synes at mene ovenfor at man kan simpelthen lukke for forretning og industri naar vinden ikke blaeser og det er moerkt saa der ikke er solenergi.
Tragisk at der er nogle der kan taenke paa den maade. Herovre har vi havt 'kloge' folk der har foreslaaet millioner af elektriske biler som saa kunne levere elektricitet til The Grid. De glemmer at der bliver opladet for at koere og naar bilerne kommer hjem kl. 17.30 skal de alle oplades naar The Grid skal ogsaa levere til TV, kedler, varme m.m. Hvad saa hvis der er ingen vind og det er vinter med ingen solar? Herovre vil de lukke al kul fra 2025 og Hinkley Point er langt ude i fremtiden og der er ingen der vil investere i nye gas turbiner saa de "effektive kraftværker" vil ikke eksistere.
Fantasi - fantasi. Hvor er logikken?
06-02-2018 10:05
John Peter
★☆☆☆☆
(89)
delphi:
Det vindmøllevisionen går ud på for et land/område som UK: er at opstille rigtig mange møller måske 150 Gw eller 10 gange så mange som i dag.

Det kan ikke lade sig goere. Alle gode pladser er optaget. Vi betaler £200 per hushold p.a. i understoettelse. 10 gange saa mange vindmoeller betyder £2000 per hushold per aar og stigende. Det bliver folkemord i titusindvis da den stoerste del af befolkning vil saa have et valg mellem at spise eller holde sig varm om vinteren. Herovre er GDP per person saa lavt at Danmark producerer 33% mere per person per time.
06-02-2018 11:27
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det kan ikke lade sig goere. Alle gode pladser er optaget. Vi betaler £200 per hushold p.a. i understoettelse. 10 gange saa mange vindmoeller betyder £2000 per hushold per aar og stigende. Det bliver folkemord i titusindvis da den stoerste del af befolkning vil saa have et valg mellem at spise eller holde sig varm om vinteren. Herovre er GDP per person saa lavt at Danmark producerer 33% mere per person per time.


Der er rigtig meget kul og atom i den britiske el-forsyning herunder DRAX som er ekstrem dyrt at holde kørende. Strøm fra gamle kulkraftværker koster op til 3 gange så meget som møllestrøm. Der vil med andre ord være meget at spare for den britiske forbruger ved 10 gange så meget møllestrøm og nedlæggelse af stom og kulværker.

Der er plads nok


Redigeret d. 06-02-2018 11:28
RE: Wind Turbine Syndrome06-02-2018 12:04
John Niclasen
★★★★★
(6509)
Jeg vil på det kraftigste advare mod flg.:

delphi skrev:
Der vil med andre ord være meget at spare for den britiske forbruger ved 10 gange så meget møllestrøm og nedlæggelse af atom og kulværker.

Der er plads nok

Møllestrøm er ustabilt, fordi der så leveres strøm som vinden blæser. Man har især i det sydlige Australien haft dette at føle med omfattende strømafbrydelser.

Energi fra atom- og kulkraft er stabilt og gennemprøvet. Det kører år efter år efter år, 365 dage om året, dag og nat.

Møllestrøm kræver fuld backup-systemer, som kan træde til, når vinden ikke blæser.

Vindmøller er årsag til meget ubehag for mange mennesker, som må flytte fra hus og hjem, når sådan en stor satan sættes op tæt på, hvor de bor.

Møller hakker desuden sjældne rovfugle og flagermus ihjel i stor stil.

Se flg. link for yderligere dokumentation:

What is Wind Turbine Syndrome?
Wind Turbine Syndrome, "The Wind Industry's License to Kill"
Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller
Tilknyttet billede:

06-02-2018 15:04
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Atom og Kul har kapacitetsfaktorer over 90 %, og yder ellers konstant effekt. Hvis ikke man vil leve med en region går helt i sort skal der være 100 % backup til værket og det er rasende dyrt. Men yderligere så er kul og atomværker meget lidt egnet til at regulere op og ned, de kører som sagt konstant, som er et problem til et forbrug som er stærkt svingende. Det Danske forbrug varierer fra 2,5 Gw en sommernat til over 6 Gw en vinterdag. Så yderligere skal man have backup hvis værkerne falder ud men man skal også kunne nye supplement til værkerne når el-forbruget i nettet stiger i dagtiden og særlig i dagtiden om vinteren.

HVis man ser på det engelske system med kul og atom som baseload og så reserve og backupkapaciteter, herunder pumpestorage, batterilagre, udveksling med udlandet osv. Det er et fuldstændig kaotisk og ekstremt ineffektivt system netop med baggrund i kul og atom virker overvejende konstant og når de store produktionsblokke så fejler så er det ekstrem problematisk for det øvrige system, med et exorbitant overforbrug af ressourcer = brændsler som der kun er en til at betale og det er forbrugeren.

Da det danske fossile systems udbygning peaker og den gylden udbygning når maks. råder landet over 10 Gw produktionskapacitet se


Og man skal som i England bruge den ekstreme overkapacitet af kraftværker for til alle tider at kunne yde strøm når der er fejl eller el-nettet behøver meget strøm i korte perioder.

I 1998 har landet over 10 Gw kraftværker og den maksimale effekt landet aftager er 6 gw, som ene og alene kan tilskrives de ineffektive baseloadværker ved kul som kræver ufattelige 'støttereserver' for at kunne levere på klokkeslet når forbruget det forekommer. Efter 1998 tar' mere og mere møllestrøm og udlandsforbindelser overtager og kraftværkskapaciteten reduceres.

Og miljøbelastningen fra baseloadværker (kul) et kapitel for sigStore møllekapaciteter hvor overproduktionen yder varme via varmepumper og effektive kraftværker supplerer så mølleproduktionen når der mangler effekt i nettet, det er langt simplere og langt mere penge- og energiøkonomisk end fiaskoen som i England med Atom og kul.

Problemerne i Australien bunder også baseloadværkernes manglede evne til at tilrette sig varierende produktionssituationer, som et større og større varierende forbrug afstedkommer i Australien. Eller de hurtige regulerværker som selvfølgelig er svaret de kan ikke få særlig mange produktionstimer og dermed afskrivningsgrundlag fordi kulværkerne med deres bekostelige produktion lægger beslag på hovedparten af indtægtsgrundlaget fra den strøm som sælges.
Igen et glimrende eksempel på baseload har spillet fallit.
Redigeret d. 06-02-2018 15:31
06-02-2018 15:06
Jakob
★★★★★
(9319)
­

Der kan være mange grunde til, at det kan være vanskeligt at sammenligne med andre lande, og jeg vil gerne minde om, at denne tråd handler om dansk energipolitik, og hvordan vi med den kan afhjælpe en massedød frem for at medvirke yderligere til den.
@John Niclasen


Hvorfor har du ikke svaret i metadebatten..?
http://www.klimadebat.dk/forum/klimadebat-dk-processen-indlende-droeftelser-d40-e3365.php#post_65253

Dine miljøargumenter er det rene tyndfis, og det ved du udmærket godt.
Gå hellere tilbage til den mislykkede miljøhetz imod vindmøller og forhold dig til nogle ubesvarede fakta, som du flygtede fra der:
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoeller-daarlige-for-miljoeet-d20-e1504-s440.php#post_62572
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoeller-daarlige-for-miljoeet-d20-e1504-s440.php#post_63573
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoeller-daarlige-for-miljoeet-d20-e1504-s480.php#post_64402
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoeller-daarlige-for-miljoeet-d20-e1504-s440.php#post_63573
­­
06-02-2018 15:19
John Niclasen
★★★★★
(6509)
delphi skrev:
Og miljøbelastningen fra baseloadværker (kul) et kapitel for sig


Jeg husker delphi som en person, der ofte tidligere stillede gode spørgsmål.

Nu viser du et propaganda-billede af kraftværker, der udleder vanddamp optaget i modlys, og så skiver du som ovenfor.

hm

Hvad gik der galt?
Fik du personlig økonomisk interesse i at advokere for vind og svine ren kul til?
06-02-2018 15:54
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Nu viser du et propaganda-billede af kraftværker, der udleder vanddamp optaget i modlys, og så skiver du som ovenfor.


Det er røggas og ikke vanddamp. Dette er vanddamp fra køletårne
Hvad gik der galt?


I 2015 afsætter de Danske kraftværker 53 Pj el som ville kræve under 100 Pj brændsler men værkerne de bruger 210 Pj brændsler som kan tilskrives alle de flaskehalse der er i systemet, og selvfølge at de skal yde fjernvarme.

Hvis ikke disse baseload værker som også skal yde fjernvarme hvis ikke de var i drift så have mere og mere billig eller gratis strøm fra udlandet kunne tilflyde den Danske Stikkontakt. Eller der produceres strøm fra danske værker som på ingen måde kan betale de omkostninger der er ved at producere strømmen og man lader bare energiforbrugerne betale.

NU er kul så skiftet ud med træ som ikke gør nogen forskel for så vidt at der forekommer et overforbrug og et helt igennem unødig svineri med ressourcer, som i høj grad kan tilskrives de baseloadværker som nu f.eks. Nordjyllandsværket.

I hele sommerhalvåret er der ikke brug for fjernvarme i Ålborg og med meget strøm fra de nordiske vandkraftværker kører værket i lange perioder hvor værdiløs strøm sendes ud i el-nettet og spildvarme bortventileres til Limfjorden når fjernvarme kommer fra Portland og Affald til forsyning af Ålborg, det er jo et utilgiveligt svineri, som skal stoppes hurtigst mulig, og som kun kan tilskrives de ineffektive baseload værker som Nordjyllandsværket.
Redigeret d. 06-02-2018 15:59
06-02-2018 16:09
John Peter
★☆☆☆☆
(89)
Foer I vender udelukket tilbage til DK energiproblemer maa jeg lige paapege at delphi ser ud til at have meget lidt forstand paa i hvert fald UK energiproduktion.
Kul bruges ikke til hurtigt at modvirke en pludselig reduktion af vind. Solar kan forudsiges til en hoejere grad.
Her er den sidste maaling jeg lavede om GW bidrag af kul/atom/gas/vind 5 Feb 18. Det bliver ikke 100% da der er andre kilder.
Demand 46.48 GW
Coal 4.40 GW
Nuclear 7.43 GW
Gas 24.00 GW
Wind 3.10 GW eller 6.67%
Det er hovedsagelig gas der bliver varieret hurtigt sammen med hydro (pump storage). Der er ogsaa omkring 6 GW dieselmotorer der kan startes da de falder under EU's minimum for CO2 registrering. De udstoeder stadig CO2 men det taelles ikke. How convenient to comply with EU regulations. Det er det rene fis.
Alle ved at kul kan ikke varieres saa hurtigt som gas og gas er en langt stoerre producent.
Really, I think it is impossible to have a sensible discussion with delphi about such matters as energy provision. Saavidt jeg forstaar er varmepumper ikke den helt store opfindelse med lave omkostninger. Det kan vaere de er fine i Italien men ikke her i Skotland. Laeste at de havde proevet 'superfine environmentally friendly housing' herovre. Det var ogsaa superfint for dyrt og pumperne blev fjernet for de duede ikke til at lave varme. Punktum. Tilbage til DK.
06-02-2018 16:30
Jakob
★★★★★
(9319)
­­John Niclasen skrev:

Jeg husker delphi som en person, der ofte tidligere stillede gode spørgsmål.

Nu viser du et propaganda-billede af kraftværker, der udleder vanddamp optaget i modlys

Måske hukommelsen er hullet. Her et billede indsat af delphi år 2009:


­
06-02-2018 16:35
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jeg vil gerne supplere,en reminder jeg har vist det i tidligere indlæg, -i Tyskland oplever man i perioder det samme som i UK.
I Tyskland kalder man sådanne perioder"Dunkel - Flaute"(mørk og vindstille) - her oplever man,at de ca 27000 vindmøller og x m2 solkollektorer kun dækker 10% af energibehovet, selvom den udlagte normydelse for vind og sol er 100% dækning.
Resten varetages af gaskraftværker (Rusland,Norge),brunkulskraftværker,kernekraft (også fra Frankrig )vandkraft.
Man kan ikke sammenligne UK og Tyskland med Danmark,hverken geografisk eller mht industri.
I Danmark lindbyder landets struktur til eksperimenter med alle mulige energimix.
Uanset hvornange vindmøller der opstilles,vil der være behov for backup af sikre stabile energikilder.
06-02-2018 16:38
John Niclasen
★★★★★
(6509)
delphi skrev:
Nu viser du et propaganda-billede af kraftværker, der udleder vanddamp optaget i modlys, og så skiver du som ovenfor.

Det er røggas og ikke vanddamp.

Ok, så måtte jeg finde ud, hvorfra billedet stammer, hvilket jeg nu har gjort.

Hvorfor viser du et billede fra et kraftværk i Kina (Jiangsu Nantong) i en tråd om dansk energipolitik, mens du også snakker England?

Vi har miljøkrav til kraftværker, som skal benytte filtre. Det er mange årtier siden, vi havde den slags røggas her!?

(Og så kan man jo også tænke over, hvor meget vanddamp, der er i røggas? ... men det er nok mindre vigtigt her.)
06-02-2018 16:40
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Danmark 100 % i fossilfri 2030 se Link
Redigeret d. 06-02-2018 16:40
06-02-2018 16:46
John Niclasen
★★★★★
(6509)
delphi skrev:
Danmark 100 % i fossilfri 2030

Det kommer forhåbentlig og med stor sandsynlighed ikke til at ske. Hvis man med magt gennemtrumfede det, ville det få alvorlige menneskelige konsekvenser, ligesom den sidste smule natur nok ville blive smadret. Og det ville med stor sandsynlighed så føre til oprør i befolkningen.

Det er langt mere sandsynligt, at politikken ændres i de kommende år, efterhånden som de økonomiske tilskud til løgnen falder bort internationalt (især i USA).
06-02-2018 16:54
Jakob
★★★★★
(9319)
­@John Niclasen


Du har endnu heller ikke svaret på trådens første indlæg:
http://www.klimadebat.dk/forum/dansk-energipolitik-er-massemord--d7-e3354.php#post_64493

Er du bare så fløjtende ligeglad med, at Danmark medvirker til massedød, at du tror, at du kan tillade dig at ignorere det sammen med Kjeld Jul og andre og tilmed forsøge at mudre debatten om den livreddende politik..?
Er du demokratiets diktator, der nok skal sørge for, at den demokratiske debat aldrig kan køre en meningsfuld dagsorden..?
Kaster du også sten efter brandbiler..?

­
06-02-2018 16:55
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Delphi-
Var målsætningen ikke fossilfri og ingen CO2 udledning - opnåes det - nej
Bliver de biobrændsel fyrede backup kraftværker udkoblet? Nej.
Varmepumper kan supplere,men der er ikke konsensus iblandt energieksperter om økonomien og virkningsgrad.
06-02-2018 16:56
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det er langt mere sandsynligt, at politikken ændres i de kommende år, efterhånden som de økonomiske tilskud til løgnen falder bort internationalt (især i USA).


JA det er et stort håb at tilskud fjernes så møller varmepumper og hurtigregulerende kraftværker overtage hele strømproduktionen netop uden tilskud, på ren marksvilkår.

De enorme støttebeløb der tilflyder el-produktionen i DK i dag og navnlig de fossile baseloadværker (Esbjerg, Københavner-værkerne, Studstrup, Nordjyllandsværket osv.) er uden sammenhæng den største hindring for et fossilfri samfund. Men det sidste energiforlig er støtten til møllestrømmen næsten udfaset eller den er så ringe at der er ingen der gør brug af den. Men nedlægning af f.eks. Nordjyllandsværket, installation af gaskraftværker, møller og varmepumper så betaler det samlede system for mølleudbygningen uden tilskud. Og netop tilskud som i dag tilflyder Nordjyllandsværket ang mass, som skal stoppes.
Side 5 af 13<<<34567>>>

Deltag aktivt i debatten Dansk energipolitik er massemord.:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Regeringspartiernes klima- og energipolitik525-01-2024 12:50
Klimapolitikken skudt ned af Hjernekassen på P1: Klima og energipolitik1516-11-2022 10:46
Ny energipolitik?2107-08-2015 19:24
Energipolitik i Tyskland304-04-2013 23:58
En ordentlig energipolitik!1502-08-2012 10:25
Artikler
Danmarks energipolitik
EU's energipolitik
Traditionelle tilgange til dansk energipolitik
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik