Husk mig
▼ Indhold

De norske klimarealister forståelse af drivhusgasser eller mangel på


De norske klimarealister forståelse af drivhusgasser eller mangel på21-12-2020 13:51
kfl
★★★★★
(2167)
De norske klimarealister forståelse af drivhusgasser
De norske klimarealister har angrebet de norske skolebøger for at være med Grove feil og utelatelser i lærebøkenes klima- og miljøstoff. I denne publikation er der et afsnit, der omhandler "drivhusgasser" Du kan finde det i Bilag A.Drivhusgasser på side 67-69.

Det centrale i deres behandling af emnet er, at vanddampe er den væsentligst drivhusgas. Der er den betydende forskel på CO2 og vanddampe, nemlig at CO2 er en forcing, medens vanddampe er en feedback. Se Climate forcing and feedback

Forcing betegner en ekstern indflydelse på et karakteristisk træk ved klimasystemet. Eksempel: Øget udledning fra solen fører til en stigning i temperaturen.

Feedback betegner reaktionen fra (klima)systemet til en forcing, som til gengæld fører til en ændring i forcing.

Det er uredeligt, at de forsøger at redefinere begreberne og forskyde interessen fra CO2 til vanddampe.

Et argument, der har være fremført adskillige også af Klimarealisterne, er at der er marginal effekt på den globale opvarmning fra CO2, idet forcing fra CO2 hævdes at aftage logaritmisk. Dette er noget sludder, idet logaritme funktioner er en voksende, konkav funktion.

Den naturlige logaritmefunktion hedder ln(x) og den første afledede ln'(x)=1/x, og den anden afledede ln''(x)=-1/x^2. Deraf følger at ln(x) er en voksende konkav funktion. Jeg forstår godt, hvad der menes, selv om det formelt er noget sludder.

No tricks zone
No triks zone er efter min opfattelse en anti-videnskabelig og anti-klima hjemmeside drevet af Pierre Gosselin. Der udspyes løbende den ene bandbulle efter den anden mod klimavidenskaben. Notrikszone bruges i mange sammenhænge som en kilde til klimaskeptiske artikler bl.a. fra de norske kilimarealister.

Ud over at Klimarealisterne forsøger at nedvurdere CO2's betydning for den globale opvarmning, forsøger de også at beviser, at klima sensitivitet er faldende og nu næsten nul. Dette begrundes bl.a.med
120+ Papers Find Extremely Low CO2 Climate Sensitivity

Følgende graf som vises igen og igen på de klimaskeptiske hjemmesider:Scafetta 2017 Natural climate variability, part 2: Interpretation of the post 2000 temperature standstill- se side 25.

Artiklen omfatter både equilibrium climate sensitivity (ECS) og transient climate response (TCR )

TCR=temperaturtilvæksten frem til en fordobling af co2

ECS=ligevægtstemperaturen ved en fordobling af co2

Det er ret alarmerende, hvad denne graf visser, nemlig. CO2 har ingen indflydelse på klimaet. Er det virkelig lykkedes for den etablerede klimavidenskab at ramme så meget ved siden af? Næppe!

CarbonBrief.
CarbonBrief er et UK-baseret websted, der dækker den seneste udvikling inden for klimavidenskab, klimapolitik og energipolitik. De specialiserer sig i klare, datadrevne artikler og grafik for at hjælpe med at forbedre forståelsen af klimaændringer, både hvad angår videnskaben og den politiske reaktion. De offentliggør en bred vifte af indhold, herunder videnskabs baserede forklaringer, interviews, analyse og fakta checks samt daglige og ugentlige e-mail-oversigter over avis- og online-dækning.

Carbonbrief har i 2018 offentliggjort følgende artikel Explainer: How scientists estimate 'climate sensitivity',hvor man har indsamlet data fra ECS studier frem til 2018.

Det er nyttigt for at blive informeret at gennemgå artiklerne på CarbonBrief.

Man har indsamlet 142 artikler ved brug af Google Scholars. Alle artikler skal indeholde ordet "climate sensivity". Man har desuden interview forfatterne selv. Fået et skøn over minimum, middel og maksimum sensitivitet. Her er en graf over deres middel skøn:Der er ingen trend og i middel er klima-sensitiviteten på ca. 3 Celcius med store udsving.

De følgende grafer viser de 142 data, inddelt i forhold til den metode, der er anvendt til beregning af ECS.Uanset metoder, er der ingen voksende trend.Det er metoderne "instrumental" og "paleo", der giver henholdsvis den mindst og største værdi af ECS.


Medens artiklen af Scafette 2017 viser en systematisk aftagende trend både i TCS og ECS , er resultatet fra Carbonbrief stabilitet af ECS. Hvorfor?

Hvorfor?
Jeg har forsøgt at forstå, hvorfor Notrikszone og Carbonbrief når frem til så forskellige resultater. Indtil nu har jeg ikke få svar fra Notrikszone på, at få et regneark deres data.

Flere af de artikler Notrikszone referer til er "snakke artikler", "refererende artikler" eller "politiserende artikler" ud noget selvstændigt nyt.

Ved grafisk aflæsning har jeg i nogle tilfælde kunne afstemme data.

Gregory 2002:
Carbonbrief: min 1.6,middel 2.1,maks 10.0 Celcius-
Notrikszone: 6.0 Celcius

Knutti 2002:
Carbonbrief: min 2.0, .middel 4.8,maks 9.2 Celcius
Notrikszone: 5.0 Celcius

Andronova and Schlesinger 2001
Carbonbrief: min 1.0, middel 2.0,maks 9.3 Celcius
Notrikszone: 3.0 Celcius

Forest 2002
Carbonbrief: min 1.4, middel 3.5,maks 7.7 Celcius
Notrikszone: 2.9 Celcius

Forest 2006
Carbonbrief: min 2.1, middel 4.1,maks 8.9 Celcius
Notrikszone: 3.7 Celcius

De ser ud til, at Notrikszone har anvendte (min+max)/2 og afrunder.

Eksempler på forfattere der er med i flere artiklerEksempler på artikler, der ikke er med i NotrickszoneNotrickszone gengiver ikke de refererede artikler på en fair måde. Her er et eksempel:

Smirnov 2006 0.4 C

As a result of doubling of the co2 concentration the change of the global Earth temperature is 0.4+/- 0.2. if other atmospheric parameters are conserved compared to the value 3.0+/-1.5 under real atmospheric conditions with the variation of the amount of atmospheric water


ECS estimeres her til ca 3 C, men Notrickszone anvender 0.4 C

Min konklusion er, .at de to undersøgelser ikke bygger på samme datagrundlag og blander tingene sammen.

Notrikszone mangler de officielle artikler fra IPCC og CMIP samt noget mere.

Man kan undre sig over, at de norske klimarealister benytter Notrikszone som en kilde. De hævder, at der er mange fejl i norske skolebøger og de ser ikke deres egen fejl.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
21-12-2020 13:53
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Klimadebatten er desværre fyldt med fejl, manipulation og misinformation. De værste til at svindle, manipulere, misinformere og bedrage er ikke klimarealisterne. Det er derimod dem der siger følgende:
At indlandsisen på Grønland er ved smelte bort.
At havisen ved Nordpolen er ved at smelte bort.
At Golfstrømmen er ved at ophøre.
At GW medfører mere tørke.
At AGW er ved at blive til CAGW.
At GW er til skade for korn- og planteavlen.
At det er uden omkostninger at udskifte de fossilebrændstoffer med VE.
21-12-2020 14:05
Robert Wagner
★★★★★
(3618)
Klimadebatten er desværre fyldt med fejl, manipulation og misinformation. De værste til at svindle, manipulere, misinformere og bedrage er klimarealisterne.
21-12-2020 14:08
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Nej det er dem der siger følgende:
At indlandsisen på Grønland er ved smelte bort.
At havisen ved Nordpolen er ved at smelte bort.
At Golfstrømmen er ved at ophøre.
At GW medfører mere tørke.
At AGW er ved at blive til CAGW.
At GW er til skade for korn- og planteavlen.
At det er uden omkostninger at udskifte de fossilebrændstoffer med VE.
21-12-2020 14:36
Robert Wagner
★★★★★
(3618)
Klimadebatten er desværre fyldt med fejl, manipulation og misinformation. De værste til at svindle, manipulere, misinformere og bedrage er klimarealisterne.
21-12-2020 15:46
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
De værste til at svindle, manipulere, misinformere og bedrage er dem der siger følgende:
At indlandsisen på Grønland er ved smelte bort.
At havisen ved Nordpolen er ved at smelte bort.
At Golfstrømmen er ved at ophøre.
At GW medfører mere tørke.
At AGW er ved at blive til CAGW.
At GW er til skade for korn- og planteavlen.
At det er uden omkostninger at udskifte de fossilebrændstoffer med VE.

For dette er så fejlagtigt som noget kan være.
21-12-2020 15:50
Robert Wagner
★★★★★
(3618)
Klimadebatten er desværre fyldt med fejl, manipulation og misinformation. De værste til at svindle, manipulere, misinformere og bedrage er klimarealisterne.

Klimarealister aka Climate Realism aka Heartland Institute
aka Merchants of Doubt.
Tilknyttet billede:

21-12-2020 15:52
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
De værste til at svindle, manipulere, misinformere og bedrage er dem der siger følgende:
At indlandsisen på Grønland er ved smelte bort.
At havisen ved Nordpolen er ved at smelte bort.
At Golfstrømmen er ved at ophøre.
At GW medfører mere tørke.
At AGW er ved at blive til CAGW.
At GW er til skade for korn- og planteavlen.
At det er uden omkostninger at udskifte de fossilebrændstoffer med VE.

For dette er så fejlagtigt som noget kan være.
21-12-2020 15:53
Robert Wagner
★★★★★
(3618)
Klimadebatten er desværre fyldt med fejl, manipulation og misinformation. De værste til at svindle, manipulere, misinformere og bedrage er klimarealisterne.

Klimarealister aka Climate Realism aka Heartland Institute
aka Merchants of Doubt.
Tilknyttet billede:

21-12-2020 15:55
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Udokumenterede påstande kan ikke bruges til noget som helst.
22-12-2020 18:10
kfl
★★★★★
(2167)
Her er et link til Climate Realists - en filial under the Heartland Institute

De danske og norske klimarealister er blot kopier af The Heartland Institute Climate Realists.

Det er næsten bedrageri, at de ikke skriver det på deres respektive hjemmesider.

Listen med Climate Realists kan chekkes på Desmogblog.
Redigeret d. 22-12-2020 18:17
22-12-2020 18:58
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Og hvad så?
22-12-2020 19:04
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Hvis du ikke forstår forskellen på seriøse kilder og junk news, så bare glem det.
22-12-2020 20:13
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Hvor oplysningerne kommer fra er for mig ligegyldigt. Det afgørende er kvaliteten i oplysningerne.
22-12-2020 22:11
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Jørgen Petersen skrev:
Hvor oplysningerne kommer fra er for mig ligegyldigt. Det afgørende er kvaliteten i oplysningerne.


Er du klar over, at det er totalt selvmodsigende?
Den første sætning fortæller du, at du ikke besidder kildekritik, som er den evne, der skal bruges for at skille fakta fra junk.
I den næste linje taler du om kvalitet.
Kvalitet findes kun hos den kildekritiske, så det er en illusion, at du leverer kvalitet.
Det ses også ved, at du bare gentager dig selv igen og igen.
22-12-2020 23:07
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Kvalitet og dermed troværdighed i oplysninger er i høj grad et spørgsmål om de bekræftes fra anden side.
23-12-2020 17:03
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Jørgen Petersen skrev:
Kvalitet og dermed troværdighed i oplysninger er i høj grad et spørgsmål om de bekræftes fra anden side.


Du leverer 0 kvalitet.
Tænk på scafetti svindelkurven om klimasensitivitet. Rent junk..
Så ingen kildekritik fører til fordummelse og junk news prædikanter.
Redigeret d. 23-12-2020 17:08
23-12-2020 17:28
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Peter Villadsen

Du har ikke forstået, at både IPCC og de såkaldte klimaforskere har en stor interesse i at overdrive problemerne i relation til GW, og at man derfor skal være meget kritisk overfor deres udsagn. Med andre ord kan disse folk og organisationer ikke betragtes som objektive og upartiske.

Du har fortsat ikke forstået, at man igennem tiden har lavet mange og grove overdrivelser på dette område. Det er f.eks. om temperaturstigningstakten, om afsmeltningen af indlandsisen på Grønland, om afsmeltningen af havisen ved Nordpolen, om ophøret af Golfstrømmen og om den påståede negative effekt på planteavlen ved GW.

Du har fortsat ikke forstået, at der er mange problemer, som er langt alvorligere end CO2- og klimaproblemet. Eksempelvis er der 500 - 600 gange så mange mennesker, som mister livet p. g. a. fattigdomsrelaterede sygdomme, som det er af naturkatastrofer med mere.

Du har fortsat ikke forstået, at skal vi gøre noget godt for menneskeheden, så er det fattigdom og dertil hørende problemer, som vi skal bekæmpe. Fattigdom og dertil hørende problemer koster som bekendt livet for rigtig mange mennesker hvert år.

Du har fortsat ikke forstået, at den økonomisk-teknologiske udvikling gør, at vi bliver bedre og bedre til at beskytte os i mod naturkatastrofer af både den ene og den anden slags.

Du har fortsat ikke forstået, at varme historisk set altid har været en fordel og kulde historisk set altid har været en ulempe og problemfyldt.
23-12-2020 17:42
Robert Wagner
★★★★★
(3618)
Jørgen Petersen skrev:
@ Peter Villadsen

Du har ikke forstået, at både IPCC og de såkaldte klimaforskere har en stor interesse i at overdrive problemerne i relation til GW, og at man derfor skal være meget kritisk overfor deres udsagn. Med andre ord kan disse folk og organisationer ikke betragtes som objektive og upartiske.

Du har fortsat ikke forstået, at man igennem tiden har lavet mange og grove overdrivelser på dette område. Det er f.eks. om temperaturstigningstakten, om afsmeltningen af indlandsisen på Grønland, om afsmeltningen af havisen ved Nordpolen, om ophøret af Golfstrømmen og om den påståede negative effekt på planteavlen ved GW.

Du har fortsat ikke forstået, at der er mange problemer, som er langt alvorligere end CO2- og klimaproblemet. Eksempelvis er der 500 - 600 gange så mange mennesker, som mister livet p. g. a. fattigdomsrelaterede sygdomme, som det er af naturkatastrofer med mere.

Du har fortsat ikke forstået, at skal vi gøre noget godt for menneskeheden, så er det fattigdom og dertil hørende problemer, som vi skal bekæmpe. Fattigdom og dertil hørende problemer koster som bekendt livet for rigtig mange mennesker hvert år.

Du har fortsat ikke forstået, at den økonomisk-teknologiske udvikling gør, at vi bliver bedre og bedre til at beskytte os i mod naturkatastrofer af både den ene og den anden slags.

Du har fortsat ikke forstået, at varme historisk set altid har været en fordel og kulde historisk set altid har været en ulempe og problemfyldt.


Sludder og vrøvl fra den ene ende til den anden.

Du forveksler mediernes fremstilling med klimavidenskaben.
23-12-2020 18:39
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det kan bare ikke tilbagevises.
23-12-2020 18:48
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Overfladisk sludder og populistiske udtalelser gider ingen bruge tid på.
23-12-2020 20:08
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Uanset hvad man kalder det, så kan det ikke tilbagevises
24-12-2020 00:30
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Peter Villadsen skrev:
Overfladisk sludder og populistiske udtalelser gider ingen bruge tid på.


Sludder og populistisk som f.eks. at fødevareproduktionen hæmmes af mere varme se

24-12-2020 10:10
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Delphi, jeg gider ikke mere dine overfladiske påstande.
En kurve, der viser øget produktion af afgrøder viser intet om påvirkning af kunstgødning, bedre uddannelse, inddragelse af skov, varmere klima, mere tørke, mere regn, øget CO2, flere hedebølger...

Hvis du vil have en debat, så kom med de undersøgelser, der skiller tingene fra hinanden og fortæller en større sandhed end din påstand om at alt godt skyldes klimaændringer og CO2.
24-12-2020 10:12
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Peter Villadsen

Kan du ikke tåle at blive konfronteret med oplysninger, som siger noget helt andet end hvad du går og tror?
24-12-2020 10:29
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Jørgen Petersen skrev:
@ Peter Villadsen

Kan du ikke tåle at blive konfronteret med oplysninger, som siger noget helt andet end hvad du går og tror?


Ha, ha - det er dit og Delphis problem, at i lever i en overfladisk påståelig verden, men når det kommer til deltaljerne, der er de vigtigste, så er i blanke.

Det kan være svært at kapere, men det er sådan i agerer og jeg forstår, at i ikke bryder jer om at være afsløret.
24-12-2020 11:26
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Delphi og jeg er gode til at tage udgangspunkt i de faktiske forhold. De giver bare ofte et helt andet billede at tingene, end det vi normalt hører.

At der fortsat kun sejler meget få skibe via Nordøstpassagen giver således et godt billede af, hvor megen havis der forsat er på Ishavet.
24-12-2020 16:06
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Jørgen Petersen skrev:
Delphi og jeg er gode til at tage udgangspunkt i de faktiske forhold. De giver bare ofte et helt andet billede at tingene, end det vi normalt hører.

At der fortsat kun sejler meget få skibe via Nordøstpassagen giver således et godt billede af, hvor megen havis der forsat er på Ishavet.


Prøv at vågne op til virkeligheden. Vi har satellitter, der tegner præcise billeder af arktis ismasser, vi har kompetente forskere, der undersøger den tilbage værende volumen.
Det er blevet muligt i 80erne. Før denne tid var der enkelte skibe, der tøffede rundt i ishavet og rapporterede tilbage om der så meget eller lidt is.

Så det er først nu, at det er muligt at følge udviklingen nøje - og det er kun afsmeltning, der er set i den tid. Hovedsageligt forårsaget af menneskers overdrevne afbrænding af fossilt materiale, der hører til i jorden og ikke i atmosfæren.
24-12-2020 16:29
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Satellitmålinger eller ej, så er der fortsat så meget is i ishavet at det er kun meget få skibe som sejler den vej. Diverse skræmmerapporter ændrer ikke ved det.
24-12-2020 16:32
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Prøv at vågne op til virkeligheden. Vi har satellitter, der tegner præcise billeder af arktis ismasser, vi har kompetente forskere, der undersøger den tilbage værende volumen.

Ja det er jo reelt det som gør det presserende eller kompromitterende. Man ved hvad der sker og hvor det sker og hvor meget der sker, og man har ganske simpelhen ikke evner til at tolke de meget simple data.

Vi har over de seneste 40 år haft en absolut minimal energiopbygning i jordens klimasystemer på omkring 5 Zj årligtHVor mange gange i jordens nære historie har den mon oplevet en tilsvarende opvarmning - det er med sikkerhed sket mange gange. Og det er lige så sikkert er der er smeltet langt mere is omkring polerne før i tiden.
25-12-2020 14:16
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
delphi skrev:
[quote]
Vi har over de seneste 40 år haft en absolut minimal energiopbygning i jordens klimasystemer på omkring 5 Zj årligtDe 5 Zj er energiopbygningen i vandmassernes 700 M i oceanerne. Skal den fulde energiopbygning i oceanerne og de øvrige energidepoter der varmes med er den samlede energitilførsel til jordens samlede energidepoter omkring 8 Zj årligt.
Redigeret d. 25-12-2020 14:18
Deltag aktivt i debatten De norske klimarealister forståelse af drivhusgasser eller mangel på:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
De norske klimarealister og varmepausen9904-02-2021 18:54
Klimarealister Netværk ?2509-01-2021 16:55
Klimarealister, arkæologi og the Heartland Institute2503-01-2021 21:47
De norske klimarealister forståelse af drivhusgasser eller mangel på samme4924-12-2020 16:32
Norske Klimarealister - kritik af "4. Tellus 10"1612-12-2020 02:14
Artikler
Klimaet i Norge
Drivhuseffekt og drivhusgasser
CO2 og andre drivhusgasser (Bionyt: 500 svar om klima)
NyhederDato
Drivhusgasser når rekordhøjder25-11-2010 09:29
Svindel med drivhusgasser14-12-2009 08:54
Recession sender udledningen af drivhusgasser ned22-09-2009 08:29
Japansk satellit skal overvåge klodens drivhusgasser09-01-2009 07:54
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik