Husk mig
▼ Indhold

Derfor bliver man skeptisk!Side 16 af 22<<<1415161718>>>
27-10-2012 02:58
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Ha


Ja, nu kastede jeg lige et blik mere og det er en ganske anden betydning de ligger i ordlyden "Scientists who argue for human-caused climate change published twice as many papers "

De mener selvsagt at den enkelte videnskabsmand pro ipcc udgiver dobbelt så meget som skeptiske. 1:0 til dig
27-10-2012 15:03
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/klimadebat-er-baseret-pa-religion


Klimadebat er baseret på religion


Religion spiller en stor rolle i klimadebatten, blandt andet når vi kæmper for at redde truede dyrearter, der ikke har nytteværdi, lyder det i en ny bog af dansk teolog.Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
27-10-2012 21:41
manse42
★★★☆☆
(633)
Muligvis er miljødebatten baseret på religion, den er under alle omstændigheder baseret på tro. Troen på, om den globale opvarmning er menneskeskabt eller ej.

At endnu en teolog stiller sig op og påstår at etik kommer fra en tro på gud, er sørgelig. Og det er direkte ondsindet at påstå at man uden religion eller tro ikke besidder etisk sans eller altruisme.

Derfor er det vigtigt at skyklapper rives fra øjnene og at der kommer fakta på bordet som kan betvivles, diskuteres og revideres, men som under ingen omstændigheder må fejes under gulvtæppet eller negligeres. Det er den eneste måde at komme fundamentalisme til livs, for en forstokket tro er nok den værste hæmsko for det moderne menneske. Uden den ville kunne gøre noget ved komplekse (etiske) problemstillinger. I stedet kæmper vi med et forstokket trossystem uden, at vi har mulighed for at forbedre os som mennesker.

... we do better to think that the rules come first, as practical solutions to social problems, and that they are then absorbed within a religious framework that serves to give them extra force.


Ethics Without Religion af Philip Kitcher

Det gælder for AGW såvel som for islam, kristendom, buddhisme, jødedom, og så videre.
28-10-2012 14:33
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Klimaskeptikere har helt forskellige baggrunde.
Blandt skeptikere findes der interesserede lægfolk,men også meteorologer,ingeniører,klimaforskere og skolelærere etc.

En skeptiker af AGW-CO2 teorien,er en,som ikke ukritisk sluger enhver historie fra medierne og IPCCs rapporter.

Hvem drager nytte af klimahysteriet ?

- Politikere - når IPCC går i spidsen for CO2 teorien,griber mange regeringer chanchen til at forhøje skatter og afgifter,
i retfærdighedens navn,pakker man alt ind i "grøn teknologi" for at få prisstigningerne til at glide bedre ned hos deres befolkninger.

-Klimaforskere og politikere,som er tilknyttet IPCC-p.gr. af den enestående financering af deres forskning,rejser,kongresser(COP) etc.

-Massemedierne- fordi katastrofeprofetier om klimaet sælger bedre end blot at skrive om naturens foranderligheder.

-Industrien-som har stor interesse i at udvikle,fremstille og sælge grøn teknologi.
29-10-2012 09:49
SörenProfilbillede★☆☆☆☆
(133)
Det tror jeg er en tilpas beskrivelse af en rigtig uheldig jernfirkant her og nu, som dog også lader beskue dets m.e.m. alvorlige krakkeleringer, særlig takket være en skeptisk opinion:

- blandt politiker, særlig i voksende økonomier
- blandt medier, særlig nyere internettilpassede
- blandt forskere selvfølgelig, hvor det altid vil dukke nye dygtige op, og hvor ikke alle felter deltog rigtig i konsensus-legerne
- og i industrien, i det nye virksomheder kan tænkes stå parat at påvise hvordan opinionen også er et marked.
29-10-2012 09:52
SörenProfilbillede★☆☆☆☆
(133)
oops, legene, ikke legerne
07-11-2012 16:38
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Fremtidsforudsigelser om klimaet.

Det kan kun give anledning til hovedrysten, når nogle klimaforskere påstår,de kan forudsige klimaet mange år frem.

Også vejrtjenester,kommer med langtidsforudsigelser om nedbørsmængder,tørke og temperaturer.
DMI advarer i fremtiden om store nedbørsmængder og oversvømmelser,Deutsche Wetter Dienst forudsiger for år 2100, 80 dage med temperaturer over 25 gr. C i Vest Europa.

Det samme er gældende for de fleste statslige vejrtjenester i verden,som i mere eller mindre grad,fremsiger dystre forudsigelser om fremtidens vejr.

Her drejer det sig ikke om prognoser,men udelukkende om resultater af model scenarier,selvom prognoser i sig selv er omfattet af store usikkerheder,er scenarier ganske enkelt ubrugbare.

Prof. Hans von Storch (GKS HH) udtrykker det således:" Hverken de mange naturlige svingninger eller de klimaforandringer,som er forårsaget af menneskene kan man i enkeltheder prognosticere.Ved de naturlige svingninger er det p.gr. af den kaotiske natur ikke muligt,og ved AGW forandringer,kan der ikke gives nogle forudsigelser,fordi forcing,dvs. emissionen af klimarelevante substanser i atmosfæren ikke kan forudsiges".

En anden forsker,præsidenten for Jacobs-Universität Bremen,Heinz-Otto-Peitgen svarer således på spørgsmålet ,"Kan man modellere klimaet"?-
"Nu taler vi om et spørgsmål om tro.
Der findes personer,som tror - og mange af dem sidder i højt betalte positioner i meget betydelige forskningscentre - at man kan modellere klimaet.Jeg tæller til dem,som ikke tror på det".

Når man betænker,at klimamodellerne,uden at indbygge modelvariabler og forudsætninger,ikke har kunnet vise klimaets forandringer i den førindustrielle tid,i det forrige århundrede og ikke har forudsagt, at den globale temperatur ikke ville stige efter 1996,er det svært at tro på fremtidige forudsigelser.

Derfor skal man være skeptisk overfor IPCCs næste rapport og være kritisk
mht. AGW-CO2 teorien.
07-11-2012 17:34
SRJ
★★★☆☆
(462)
Kjeld Jul skrev:
Når man betænker,at klimamodellerne,uden at indbygge modelvariabler og forudsætninger,ikke har kunnet vise klimaets forandringer i den førindustrielle tid,i det forrige århundrede og ikke har forudsagt, at den globale temperatur ikke ville stige efter 1996,er det svært at tro på fremtidige forudsigelser.


Plejer det ikke at være siden 1995 at skeptikerne siger at temperaturen ikke er steget?

Det passer i al fald ikke siden 1996, prøv at kigge på lidt data, her er de årlige gennemsnit af 4 temperataur-serier siden 1996:


Grafen er fra woodfortrees

Jeg ser en lineær trend i disse dataserier, og jeg ved at den i al fald for GISTEMP er statistisk signifikant siden 1996.

Så påstår du at ingen modeller har forudsagt at der kan være perioder af denne længde uden opvarmning. Se på denne figur, der kan man godt finde sådanne perioder:Figuren er fra et indlæg på realclimate hvor Gavin Schmidt forklarer hvorfor korte trends er irrelevante. Læseværdigt:
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2012/11/short-term-trends-another-proxy-fight/

Jeg forstår ikke helt hvad der er "skeptikernes" pointe med at råbe "ingen opvarmning siden X". Vi har at gøre med en tidsserie med et svagt stigende langtidssignal (AGW komponenten) hvorpå der er korttidsvariationer (bl. a ENSO) som har større amplitude end AGW-komponenten over korte tidsrum. Så selvfølgelig kan man finde perioder uden opvarmning, dvs. perioder hvor langtidssignalet ikke kan ses pga. korttidsvariationerne.
Når man bare leder efter et bestemt år at starte i for at finde en årrække uden opvarmning, så er man nemt et offer for "confirmation bias".

Jeg kunne også igen henvise til den artikel jeg tidligere har nævnt af Geofrey K. Valis hvor han forklarer mekanismerne bag klimaets variabilitet på årlig til dekadal skala, og betydningen heraf ifht. global opvarmning. Jeg tror det ville være nytteløst, for jeg har allerede henvist til den artikel flere gange. Alligevel skal vi have gentaget det tyndslidte argument "ingen opvarmning siden X" (hvor X er 2012 - et kort antal år, typisk 15-17, 16 i dette tilfælde)
07-11-2012 21:07
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
SRJ skrev:


Grafen er fra woodfortrees


En alarmist vil sig at denne graf viser den globale opvarmning, som følge af vores forbrug af kul, gas og olie.

Som skeptiker vil jeg sige at alt under 30 år er vejr. Og at den sydlige og nordlige halvkugle opvarmes og afkøles forskelligt, så man er nød til at have to grafer en for den sydlige halvkugle og en for den nordlige halvkugle.
Dertil kommer at jorden altid er under opvarmning eller afkøling. Hvis der ikke opstå en periode med afkøling så vil temperaturen stige 2'grader, som i stenaldren eller måske 4'grader som i en anden mellemistid. Denne stigning skyldes at vi nu som vores udgangspunkt har en en kølig periode.


08-11-2012 12:27
SRJ
★★★☆☆
(462)
kulden-varmen skrev:
Som skeptiker vil jeg sige at alt under 30 år er vejr.

Her er samme graf over 30 år, dvs. fra 1982:


Ser vi på hele 30 års perioden 1982-2011 er der en stigning i alle datasæt. Det er vi vel enige om?


kulden-varmen skrev:
Og at den sydlige og nordlige halvkugle opvarmes og afkøles forskelligt, så man er nød til at have to grafer en for den sydlige halvkugle og en for den nordlige halvkugle.


Ok - her er sådan en graf for GISTEMP:Både den nordlige og den sydlige halvkugle viser en stigende temperatur - siden 1982 men også siden 1996, omend noget svagere. Er du enig i dette?

Hvis du ikke er tilfreds med denne figur, så kan du selv lave en med flere temperatur-serier hos woodfortrees.org - men sørg for at sætte på fælles reference niveau, jvf.
Comparing temperature anomalies - getting the baselines right

kulden-varmen skrev:
Dertil kommer at jorden altid er under opvarmning eller afkøling. Hvis der ikke opstå en periode med afkøling så vil temperaturen stige 2'grader, som i stenaldren eller måske 4'grader som i en anden mellemistid. Denne stigning skyldes at vi nu som vores udgangspunkt har en en kølig periode.


Hvad får temperaturen til at stige eller falde i disse perioder? Klimaet ændrer sig ikke uden en ændring i strålingspåvirkning (udover korttidsvariationer som omfordeler energi mellem atmosfære og ocean - jvf. artiklen af Valis ovenfor).
08-11-2012 21:08
klimanden
☆☆☆☆☆
(15)
Denne lange tråd vil en dag stå som monument over benægternes idioti. Folk vil ryste på hovedet over dumhederne og de hjemmestrikkede grafer. Men selv når vandet står dem til halsen vil de blive ved med deres tåbeligheder. Der er mennesker, der ikke kan nås med fornuft, og selv tusindvis af verdens dygtigste videnskabsmænd vil ikke kunne overbevise dem, så længe der bare er én tosse på Youtube der siger noget andet....
09-11-2012 12:25
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Der er nogle,som bør læse denne artikel/undersøgelse igen.

http://opinion.financialpost.com/2011/01/03/Lawrence-Solomon-97-cooked-stats/#ix221A5px63Ax
RE: Ændringer drivhuseffekten09-11-2012 14:19
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
SRJ skrev:
Ser vi på hele 30 års perioden 1982-2011 er der en stigning i alle datasæt. Det er vi vel enige om?

Du må sammenligne to klimaperioder af 30 år. fx 1983-2012 med 1953-1982

Hvis du sammenligner disse to perioder så skal du tage højde for at der i den ene periode er en forøget solaktivitet i forhold til den anden periode.
Dette gør det svært at finde ændringer drivhuseffekten.

Spørgsmålet er hvordan finder man ændringer drivhuseffekten?

Svaret er at ændringer drivhuseffekten må ændre temperauren i den sydpolare nat.


Hvad får temperaturen til at stige eller falde i disse perioder? Klimaet ændrer sig ikke uden en ændring i strålingspåvirkning (udover korttidsvariationer som omfordeler energi mellem atmosfære og ocean - jvf. artiklen af Valis ovenfor).


Svaret er at strålingspåvirkningen burde ikke ændre sig i en periode på 30 år. Umiddelbart burde man forvente at klimaet er selv-stabiliserende. At mere varme betyder mere fugtighed og mere fugtighed betyder flere skyer. Og omvendt at mindre varme betyder mindre fugtighed og færre skyer.

Men alt erfaring siger at der er en ustabilitet i klimaet. Foruden en indbygget stabilitet. Uden denne stabilitet så fandtes der ikke tropiske dyr, såsom krokodiller.

De helt store ændringer sker i jordens øverste atmosfære. Jordens grænse til rummet var lavere i perioden 1953-1982 end i perioden 1983-2012.

Jeg har naturligvis flere ideer om hvorfor øverste atmosfære kan ændre sig.
Men hvis jordens grænse til rummet ændre sig så opfanger jorden mere sollys og lysbrydning gør at natten bliver korter og tusmørket længer. Så jorden bliver varmere.


09-11-2012 17:54
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
SRJ:
"Figuren er fra et indlæg på realclimate hvor Gavin Schmidt forklarer hvorfor korte trends er irrelevante. Læseværdigt:
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2012/11/short-term-trends-another-proxy-fight/

Jeg forstår ikke helt hvad der er "skeptikernes" pointe med at råbe "ingen opvarmning siden X". Vi har at gøre med en tidsserie med et svagt stigende langtidssignal (AGW komponenten) hvorpå der er korttidsvariationer (bl. a ENSO) som har større amplitude end AGW-komponenten over korte tidsrum. Så selvfølgelig kan man finde perioder uden opvarmning, dvs. perioder hvor langtidssignalet ikke kan ses pga. korttidsvariationerne.
Når man bare leder efter et bestemt år at starte i for at finde en årrække uden opvarmning, så er man nemt et offer for "confirmation bias"."


Jeg undrer mig over, at du foregiver ikke at være offer for "confirmation bias" og samtidig henviser til et propaganda-indlæg på Realclimate.

Jeg synes du skulle prøve at henvise skeptikerne på Lucias blog, The Blackboard, til Gavins indlæg. Jeg er sikker på, at det vil gøre dybt indtryk på Lucia, Steve F, Carrick, Paul K og co
09-11-2012 18:24
SRJ
★★★☆☆
(462)
N A Nielsen skrev:
Jeg undrer mig over, at du foregiver ikke at være offer for "confirmation bias" og samtidig henviser til et propaganda-indlæg på Realclimate.

Jeg synes du skulle prøve at henvise skeptikerne på Lucias blog, The Blackboard, til Gavins indlæg. Jeg er sikker på, at det vil gøre dybt indtryk på Lucia, Steve F, Carrick, Paul K og co


Har du læst Gavins indlæg? Hvad er det propaganda-agtige i det?
Han viser hvordan man kan få det resultat man vil ved at se på trends over kort tid, jvf. figur 1. Og at det er derfor ikke er relevant at se på trends over korte perioder. Især ikke når man bevidst vælger at starte sin trend i netop det år som lige akkurat ikke giver statistisk signifikans.

I den forstand er jeg ikke offer for "confirmation bias" idet jeg ikke kunne finde på at udvælge et subset af en dataserie der passer til det jeg søger efter.
Det tilsvarende eksempel på "confirmation bias" ville i mit tilfælde være at jeg undersøgte en række tidsperioder af variende længde og så valgte den gav højest trend, og så påstod at den globale opvarmning ræser derud af med x K pr år siden år XXXX - fordi det var den højeste trend jeg fandt.

Det gør jeg ikke, fordi jeg ved nok om statistik til at vide at det er en ugyldig procedure, og fordi jeg ved statistisk analyse af temperatur-serierne har fundet at der skal minimum 14 års data til for at se en statistisk signifikant trend - for en af serierne er det mere, faktisk 17 år.
Så jeg kommer ikke med påstande om klimaets udvikling baseret på data over korte tidsrum udvalgt så de passer en forudindtaget mening.
Generelt set mener jeg at man minimum bør se på 20 års data for den globale temperatur, baseret både på statistikken men også fysisk indsigt (jvvf. artiklen af Valis).
Egentlig foretrækker jeg metoder hvor man ser på alle de tilgængelige data, bl. a. inspireret af dette blog-indlæg:
http://ucfagls.wordpress.com/2011/06/12/additive-modelling-and-the-hadcrut3v-global-mean-temperature-series/

I visse tilfælde giver det mening at se på data for kortere perioder, eks. i Lucias model-sammenligninger fordi hun der tager de data som er til rådighed siden modellen blev kørt. Pt. er det 12 år.

Mener du det er ok at sige "ingen global opvarmning siden år XXXX" hvor man tester en række år indtil man finder et starttidspunkt der giver det man ønsker? Er det ikke "confirmation bias"?

Hvis du gerne vil have Lucia et. als mening om Gavins indlæg, så kan du jo bare selv spørge - du er jo aktiv kommentator hos Lucia.
09-11-2012 20:30
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@klimanden

Sikke noget uintelligent sludder, som du lukker ud.

For det første kender jeg ingen klimabenægtere. Her tænker jeg på folk, som benægter at CO2 er en drivhusgas. Jeg kender derimod mange skeptikere, som er dybt skeptiske overfor den førte CO2- og energipolitik. Tilsvarende er der også mange, som er stærkt skeptiske overfor de skræmmekampagner, som der er i tidens løb er blevet ført angående AGW.

For det andet skriver du som om, at AGW-problemet er et stort problem. På det globale plan, er der således mange problemer, som er langt større og langt alvorligere end AGW-problemet. Behøver jeg at sige mere end befolkningstilvæksten, sult, fattigdom, underernæring, diverse infektionssygdomme, den atomare trussel osv.

For det tredje så er det ekstremt bekosteligt at reducere den globale CO2-udledning. Vi har således ikke teknologien til at lave en reduktion af den globale CO2-udledning, hvis vi ser bort fra kernekraft. Fordelene ved at reducere CO2-udledningen står derfor ikke mål med omkostningerne.
09-11-2012 21:11
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Jørgen Petersen skrev:
For det tredje så er det ekstremt bekosteligt at reducere den globale CO2-udledning.


Mon ikke den bliver reducerede af sig selv? Når solen bliver mindre aktiv så vil havet afgive mindre CO2.


09-11-2012 22:01
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@kulden-varmen

Så har vi da for alvor fået problemer.
09-11-2012 22:54
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
@SRJ
Som Michael Mann skrev i Climategate mails, så handler Realclimate bloggen som sådan om propaganda, slet og ret. Som han skrev: "The important thing is to make sure they're [skeptikerne] loosing the PR battle. That's what the site [Realclimate] is about."

Det kommer selvfølgelige også til udtryk i kommentarsektionen, hvor der censureres heftigt. En blog som Lucias står åben for enhver. Du vil for eksempel aldrig blive modereret på Lucias blog selvom du modsiger Lucia nok så meget. Det vil du ikke fordi formålet med Lucias blog ikke er at vinde en PR-kamp men at føre en seriøs samtale eller diskussion om klimarelaterede emner, som alle kan lære af, "skeptikere" såvel som "alarmister". Derfor er det også så meget mere interessant at følge diskussionen på Lucias blog end på Realclimate, Taminos eller Skeptical Science, hvor censuren altid lurer og svinger kniven nådesløst, når diskussionen bliver farlig for "konsensus"-positionen. Ja, jeg har selv oplevet seriøse on-topic kommentarer forsvinde på Realclimate. Men det er indrømmet længe siden, for det gider jeg ikke stå model til.

Lucia er ligefrem blevet bandlyst fra at kommentere på Taminos Open Mind! Hvorfor? Fordi hun påpegede en fejl i Taminos model!!

Jeg forstår ikke helt hvad der er "skeptikernes" pointe med at råbe "ingen opvarmning siden X". Vi har at gøre med en tidsserie med et svagt stigende langtidssignal (AGW komponenten) hvorpå der er korttidsvariationer (bl. a ENSO) som har større amplitude end AGW-komponenten over korte tidsrum. Så selvfølgelig kan man finde perioder uden opvarmning, dvs. perioder hvor langtidssignalet ikke kan ses pga. korttidsvariationerne.
Når man bare leder efter et bestemt år at starte i for at finde en årrække uden opvarmning, så er man nemt et offer for "confirmation bias".


Det er interessant, at temperaturtrenden i de sidste 12 år eller så er flad, fordi det er meget usædvanligt i de sidste 100 år - i fravær af stratosfæriske vulkanudbrud. Det er interessant, fordi den flade trend tyder på, at de observerede temperaturer stiger signifikant langsommere end IPCC's modeller viser (multi-model mean). Det er også det, som Lucias analyser viser. Det er ikke selvfølgeligt, at vi oplever den nuværende flade trend. Gavin Schmidt bekræftede for 5 år siden, at han ville blive "worried about state of understanding" hvis ikke 1998 var overgået inden for de næste 5 år i alle temperaturserier. Det var i en diskussion, hvor specifikt RSS blev trukket frem. Gavin Schmidt vil selvfølgelig ikke revidere sin opfattelse eller forståelse her 5 år efter, men kommentaren viser, at temperaturplateauet ikke er ventet eller selvfølgeligt.

Propaganda er det, når man fremstiller en sag så ensidigt som Gavin gør. Der er intet i Gavins artikel, der antyder, at den nuværende flade temperaturtrend betyder noget som helst eller gør ham "worried about state of understanding". Nej da.

Er du imponeret af Foster (Tamino) og Rahmstorfs curve fits? Flot, at de kan gøre det med forskellige temperaturdatasæt. Trylle, trylle vi justerer bare lidt på parametrene, så får vi den rette linie (som vi forudsatte) frem igen. Imponerende. At lags for sol-cyklen måske ikke giver så meget fysisk mening, det skider vi s´gu på. Bryder modellen sammen så snart de har sluppet den, eller hvad tror du? Hvad er forøvrigt trenden på den fine rette linie? Lavere end multimodel-mean? Men shh - det siger vi ikke noget om.

Hvilken betydning har det, at modellerne forudsiger vidt forskellige trends, også trends, der er forenelige med observationerne? (hans figur 3) Er modellerne så allesammen helt OK eller hvordan? Kan vi måske få lov at sortere nogle af de modeller fra, som forudsiger, at jorden snart gløder? Ja, undskyld jeg overdriver. Men nej, jeg synes ikke det er troværdigt at trække Gavin Schmidt og Realclimate frem, når du samtidig vil tale imod "confirmation bias".
09-11-2012 22:57
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Trenden i de 12 år siden sidste IPCC-rapport i 2001:

http://www.woodfortrees.org/plot/wti/from:2001/plot/wti/from:2001/trend
Redigeret d. 09-11-2012 22:58
10-11-2012 12:44
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Nye studier viser igen,at der i middelalderen var varmere ,MWP,end idag.
Dengang kan AGW-CO2 da ikke have været årsagen.


http://hockeyschtick.blogspot.de/2012/11/new-papers-showing-medieval-warming.html

Der er en grund til,at være skeptisk overfor AGW-CO2 teorien.
RE: @Christoffer Bugge Harder28-11-2012 23:49
Frank123
★★☆☆☆
(384)
Du svarer mig:
Hej Frank,

jeg husker godt den udsendelse, og som det fremgår af det, du citerer, syntes jeg også, at den var en tand for alarmistisk efter min smag. Men Lidegaard gjorde det også klart i samme kommentartråd, at hans 20 meter var en ligevægtsrespons på en forventet opvarmning på 3-5 grader (altså over mange hundrede år), og uanset hvad udsendelsen ellers gav indtryk af, lader de 20-30 meter inden 2030 til at være din egen (groteske) overdrivelse.

Nu var det vist ikke min egen (groteske) overdrivelse men derimod Lidegaards.

Jeg erindrer ikke at det drejede sig om en periode på mange hundrede år, men derimod helt klart som udtalt en periode på 20-30år.
Jeg var ikke den eneste der syntes at hans groteske overdrivelser skader hele klimadebatten.
Der var andre der bekræftede at hans udtalelser om en 20-30 meters vandstandsforøgelse inden for få dekader eller dette århundrede var misvisende eller kunne fejlfortolkes.
Der var sågar nogen som kaldte hele udsendelsen for dommedagsprofetier og en enkelt der direkte bad ham om at præcisere eller dementere udtalelserne.

Jeg citerer videnskab.dk

"Christoffer Bugge Harder
19. marts 2009 kl. 17:59
Øjvind, jeg forstår udmærket, hvad du forsøgte at sige mht. 20 meters havstigning som ligevægtsrespons, men jeg må helt ærligt sige, at jeg også synes, at det (som udsendelsen blev flikket sammen) kom til at fremstå som om, at du forudså 20 meters stigning i det 21. århundrede. Jeg anfægter ikke, at det kan være en sandsynlig ligevægtsrespons - (hvem ved, hvad der sker, hvis indlandisen for alvor begynder at skride?) - men du kan ikke forvente, at almindelige seere straks forstår betydningen af en ligevægtsrespons. Og som Carsten Jensen optrådte bagefter, forstår jeg godt, hvis nogle folk affejer det som dommedagsretorik. Du er bekendt med Pfeffer et al.s undersøgelse her, ikke ?(http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/321/5894/1340). Den fastsætter en øvre sandsynlighedsgrænse på 2 meter for det 21. århundredes havstigninger (og et mere sandsynligt niveau på 0,8-1,4 meter a la Grinstad eller Rahmstorf, så ingen tvivl om, at IPCC UNDERvurderede problemet for fire år siden). Men sagen er efter min mening rigeligt alvorlig også helt uden overdrivelser, og vi fortalere for handling taber troværdighed og åbner en fuldstændig unødvendig flanke for folk som Lomborg hver gang, det sker. Jeg ville også overveje at sende en præcisering/et delvis dementi ind til DR2. "
05-12-2012 23:13
Palle Miliam
★★☆☆☆
(393)
Apropos groteske overdrivelser så undrer det mig at DR råt sluger verdensbankens scenarie om 4 graders tp-stigning år 2050. DET SIGER MIG (modsat Gintberg) at der nok ikke findes håb i nyhedsformidlingen hos DR længere.

Godt der så findes andre videnskabsfolk, som tør råbe politikerne op!!!!

Open letter to UN Secretary-General: Current scientific knowledge does not substantiate Ban Ki-Moon assertions on weather and climate, say 125-plus scientists

Special to Financial Post | Nov 29, 2012


http://opinion.financialpost.com/2012/11/29/open-climate-letter-to-un-secretary-general-current-scientific-knowledge-does-not-substantiate-ban-ki-moon-assertions-on-weather-and-climate-say-125-scientists/

The U.K. Met Office recently released data showing that there has been no statistically significant global warming for almost 16 years. During this period, according to the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), carbon dioxide (CO2) concentrations rose by nearly 9% to now constitute 0.039% of the atmosphere. Global warming that has not occurred cannot have caused the extreme weather of the past few years. Whether, when and how atmospheric warming will resume is unknown. The science is unclear. Some scientists point out that near-term natural cooling, linked to variations in solar output, is also a distinct possibility.

The "even larger climate shocks" you have mentioned would be worse if the world cooled than if it warmed. Climate changes naturally all the time, sometimes dramatically. The hypothesis that our emissions of CO2 have caused, or will cause, dangerous warming is not supported by the evidence.

The incidence and severity of extreme weather has not increased. There is little evidence that dangerous weather-related events will occur more often in the future. The U.N.'s own Intergovernmental Panel on Climate Change says in its Special Report on Extreme Weather (2012) that there is "an absence of an attributable climate change signal" in trends in extreme weather losses to date. The funds currently dedicated to trying to stop extreme weather should therefore be diverted to strengthening our infrastructure so as to be able to withstand these inevitable, natural events, and to helping communities rebuild after natural catastrophes such as tropical storm Sandy.

There is no sound reason for the costly, restrictive public policy decisions proposed at the U.N. climate conference in Qatar. Rigorous analysis of unbiased observational data does not support the projections of future global warming predicted by computer models now proven to exaggerate warming and its effects.

The NOAA "State of the Climate in 2008" report asserted that 15 years or more without any statistically-significant warming would indicate a discrepancy between observation and prediction. Sixteen years without warming have therefore now proven that the models are wrong by their creators' own criterion.


Hvor bliver evidensen for CO2´s skadevirkning af ???
Er det klogt at sælge isbryderne nu ?
Er dette den sidste hvide jul ?
Hvad er der galt ved en opvarmning på ca. 1 grad siden 1850, når det formentlig dengang var den koldeste tid i de seneste 6-8000 år ?
Hvorfor gik jorden ikke under i Vikingetiden, Romertiden eller tidligere tiders varmeperioder?
Hvad har Ocean Heat Content at gøre med nutidens varme, når nu det er så sole klart, at drivhusgasserne medfører 4 grades global opvarmning omkring år 2050?
Findes der ikke længere journalister i det danske samfund som tør forholde sig kritisk til klimadebatten ?

God Jul


Med venlig hilsen

Den Bekymrede
05-12-2012 23:46
Kosmos
★★★★★
(5374)
DET SIGER MIG (modsat Gintberg) at der nok ikke findes håb i nyhedsformidlingen hos DR længere

- enig!: Jeg sparker lidt til dem, ind imellem; fx. tilspørger jeg lejlighedsvis, om de på et tidspunkt har hørt begrebet 'kritisk journalistik' omtalt (evt. engang i tidernes morgen på Journalisthøjskolen)??
14-12-2012 18:46
Palle Miliam
★★☆☆☆
(393)
Idet hele dette debatindlæg "Derfor bliver man skeptisk" startede med Richard Muller, så kan jeg ikke lade være med at følge op på dette.
Selv om jeg ikke er enig med Muller i troen på betydningen af AGW, har han dog vist sig igen at være en meget fornuftig mand, som er værd at lytte til!

Senest har Bill Clinton hædret ham, hvilket kan læses i følgende artikel fra Huffington Post:

http://www.huffingtonpost.com/alison-van-diggelen/why-is-former-climate-ske_b_2278509.html

Her citeres Muller bl.a. for følgende:


1. He says Hurricane Sandy cannot be attributed to climate change.
2. He suggests individually reducing our carbon footprint is pointless -- we need to "think globally and act globally," by encouraging the switch from coal to gas power in China and developing nations. He's a fan of "clean fracking."
3. He says climate skeptics deserve our respect, not our ridicule.


Længere nede går han til angreb på mediernes skræmmekampagner:

Most of your skepticism is still valid. When something extraordinary happens in weather, such as the accidental occurrence of Hurricane Sandy hitting New Jersey and New York City just at the peak of tides -- many people attribute the event to "climate change." That's not a scientific conclusion, and it is almost certainly wrong. Hurricanes are not increasing due to human causes (actually, they have been decreasing over the past 250 years). Tornadoes are not increasing due to human causes. (They too have been decreasing.) So please continue to be skeptical about most of the exaggerations you will continue to hear! Proper skepticism is at the heart of science, and attempts to suppress such skepticism represent the true anti-science movement.


Det er jo nærmest rørende


At han så går galt i byen hvad den globale opvarmning skyldes:

The temperature of the Earth has been rising in a way that closely matches the rise in carbon dioxide. The history of solar activity does not match the data at all. Based on this, the human cause for this warming is strongly indicated


kan jo godt undskyldes med de nye oplysninger fra udkastet til IPCC´s AR5 rapport
som han naturligvis ikke var bekendt med på daværende tidspunkt.

strong evidence for solar forcing beyond TSI now acknowledged by IPCC


Udkast af AR5 kan læses her:
http://wattsupwiththat.com/2012/12/13/ipcc-ar5-draft-leaked-contains-game-changing-admission-of-enhanced-solar-forcing/

Så mon ikke der er håb forude?!

Muller får det sidste ord her:
We need to act, but no need to panic. I see no tipping points that are scientifically valid. Of course, we don't understand the atmosphere and biosphere well enough to be sure. Rather than speed of action, the key parameter is finding solutions that are profitable -- because those are the ones most likely to be applicable to the poorer nations.Med venlig hilsen

Den Bekymrede
17-03-2013 11:55
Palle Miliam
★★☆☆☆
(393)
Der er sket meget, siden jeg sidst var på siden, det eneste der ikke er sket er yderligere global opvarmning.
Nedenstående graf viser hvordan vi nu kan være næsten sikker på, at IPCC med 95% sikkerhed tager fejl, ifølge dem selv!

Artiklen er fra Mailonline: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2294560/The-great-green-1-The-hard-proof-finally-shows-global-warming-forecasts-costing-billions-WRONG-along.html

Her udtales bl.a.:
Yesterday Piers Forster, Climate Change Professor at Leeds University, said: 'The fact that global surface temperatures haven't risen in the last 15 years, combined with good knowledge of the terms changing climate, make the high estimates unlikely.'


James Annan, of Frontier Research For Global Change, a prominent 'warmist', recently said high estimates for climate sensitivity now look 'increasingly untenable', with the true figure likely to be about half of the IPCC prediction in its last report in 2007.


Endelig udtaler Judith Curry:
And Professor Judith Curry, head of climate science at the prestigious Georgia Institute of Technology, said: 'The models are running too hot. The flat trend in global surface temperatures may continue for another decade or two.'Med venlig hilsen

Den Bekymrede
Tilknyttet billede:

20-05-2013 15:21
Palle Miliam
★★☆☆☆
(393)
Fakta om CO2 skrevet af Dr Darko Butina

link:http://principia-scientific.org/supportnews/latest-news.html

Twenty facts about CO2 that have been kept 'top secret' by the man-made global warming community

By Dr Darko Butina

carbon dioxide molecule

1. We know everything about physico-chemical properties of CO2 there is to know since its discovery 200 years ago, and categorical statement can be made that the physico-chemical properties of CO2 in its pure state, including IR properties, have nothing to do with its properties as part of the mixture called air.2. We know that no gas molecule of the open system, as our atmosphere is, can possibly control temperature.3. We know that there are two very different mechanisms that drive dynamics of CO2 exchange between air-water and air-biomass and therefore there is no such thing as global levels of CO2. Levels of CO2 above the water mass, covering 70% of the Earth surface is controlled by solubility of CO2 in water which is solely driven by temperature; while levels of CO2 above the biomass that covers most of the land surfaces is solely driven and controlled by photosynthesis.4. We know that the only way to know exact numbers about CO2 concentrations above the water and biomass surfaces is to measure them at the surface levels, which we do not do, and therefore use of CO2 levels measured at a single point on the globe and at 4000 meters altitude (Mauna Loa Observatory, MLO, at Hawaii) represents one of the most miss-used high accuracy dataset in the history of modern science.5. We know that the total emissions/reabsorption of CO2 by nature makes emissions of CO2 by burning fossil fuels totally insignificant and lost in the instrumental accuracy levels.6. We know that the levels of CO2 that we live amidst in our everyday lives have nothing in common with the observed CO2 levels at MLO based at an altitude of 4000 meters above sea level.7. We know that there is no difference between CO2 levels accurately measured 200 years ago and last year – they all go up and down depending when and where you measure them.8. We know that there is no possible correlation between CO2 levels dissolved in water in its liquid state and CO2 levels found in ice, i.e. water in its solid state.

9. We know that it is CO2 that makes major contribution to the width of tree rings. So, no CO2 means no tree rings and no life.10. We know that the human body ignores CO2 levels in air when breathing in and the only function of breathing out is to get rid of CO2 that is created in every cell of the human body by the complex bio-chemical process that maintains life.

11. We know that CO2 levels would need to reach concentration in air of 60,000 ppm (from current levels of 390 ppm) to become toxic for humans.12. We know that every single molecule of CO2 is surrounded by 2500 molecules that are NOT CO2 and therefore any theoretical blanket built from CO2 fibers that supposedly is surrounding the Earth is practically made of NOTHING.

13. We know that every single molecule of CO2 is surrounded by 2500 molecules that are NOT CO2 and therefore one has to offer some explanation as to what those 2500 'other or NOT-CO2' molecules are doing while 1 molecule among them is receiving and 'back radiating' all that heat energy.

14. We know that every molecule of CO2, irrespective of which source it comes from, can go up-and-down (in Z-axis) due to its molecular weight, its heat capacity and its solubility in water (rain or snow) and along (X-Y space) carried by wind. Therefore someone has to be able to explain: how does a molecule of CO2 generated by an SUV in Los Angeles gets transported across 2500 miles of water mass to Hawaii and then go up another 4000 meters, while avoiding all the biomass available within few miles of land surface in California and all the water mass along its journey to the CO2 detector at MLO, Hawaii?15. We know for certain that at 200 ppm of CO2 plants stops growing and that the optimum levels for plants grow is between 1300 and 1500 ppm, and yet the advice to all governments around the globe is to commit mass suicide of all species by reducing CO2 concentrations to 200 ppm levels.16. We know that there is no difference whether we grow or dig fuel in terms of CO2 emissions, we know that CO2 emissions from burning fuel are irrelevant to the CO2 dynamics of emissions/absorption and yet we use our precious food-growing surfaces to grow fuel and thus create famine and kill life.17. We know that there is no such a thing as self-heating greenhouse and yet new theories have been invented to argue something that cannot be argued.

18. We know that there is nothing in common in IR spectra between CO2, methane and water and yet they have been classified together as 'greenhouse gasses' because they absorb infrared radiation, together with millions of other molecules.19. We know that CO2 in the atmosphere could not be detected by a standard IR-spectrometer and yet that property of CO2 has been used to argue for the existence of a greenhouse effect.20. We know that all the knowledge about the physical world comes from experiments that can be validated and not from calculations that cannot be validated. And yet, everything about man-made global warming is about calculations and NOTHING about measurements.


Om Dr Darko Butani

Dr Darko Butina is retired scientist with 20 years of experience in experimental side of Carbon-based chemistry and 20 years in pattern recognition and datamining of experimental data. He was part of the team that designed the first effective drug for treatment of migraine for which the UK-based company received The Queens Award. Twenty years on and the drug molecule Sumatriptan has improved quality of life for millions of migraine sufferers worldwide. During his computational side of drug discovery, he developed clustering algorithm, dbclus that is now de facto standard for quantifying diversity in world of molecular structures and recently applied to the thermometer based archived data at the weather stations in UK, Canada and Australia. The forthcoming paper clearly shows what is so very wrong with use of invented and non-existing global temperatures and why it is impossible to declare one year either warmer or colder than any other year. He is also one of the co-authors of the paper which was awarded a prestigious Ebert Prize as best paper for 2002 by American Pharmaceutical Association. He is peer reviewer for several International Journals dealing with modeling of experimental data and member of the EU grants committee in Brussels.Med venlig hilsen

Den Bekymrede
20-05-2013 15:46
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Palle Miliam skrev:
Fakta om CO2 skrevet af Dr Darko Butina

(Bunker af nonsens)
[/quote]
-Hvordan en person med en (slags) naturvidenskabelig universitetsgrad kan få sig selv til at gentage den slags vås, som du her har postet, er aldeles udenfor min fatteevne.
20-05-2013 16:02
Palle Miliam
★★☆☆☆
(393)
Spændende udvikling i Tyskland.

Om 5 år vil selv "alarmister" kunne konkludere, at AGW ikke har den betydning som IPCC påstår!

Baffled German Government Concedes! "Global Warming Has Stopped...Warming Pause Is Remarkable...Unexpected"
link:http://notrickszone.com/2013/05/05/baffled-german-government-concedes-global-warming-has-stopped-warming-pause-is-remarkable-unexpected/

Green Radio of the Umweltbundesamt – UBA - (German Federal Department of the Environment) recently (feb. 2013) had a radio interview with Henrik Kirchhof
Kan høres her:http://www.deutschesklimaportal.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/UBA/2013/UBA_Klimawandel_Pause_Radio_130228.html

Topic: Why has there been no warming in 15 years?

...there is no doubt about the greenhouse effect, but even so this warming pause is remarkable because the climate scientists with all their models did not expect this."


Der er noget galt med modellerne - men det vidste vi jo godt!!!

A big role may be played by the oceans, which possibly are absorbing more heat, and so the additional heat is no longer being taken up by the atmosphere but instead is moving into the water. This can be measured. However if these surface water temperatures increased sharply until 15 years ago but now have stagnated, then it means that the ocean is absorbing more heat than it did before. You can suspect this, it's very plausible, but you cannot prove it because of methodology reasons, says Jochem Marotzke."


Ocean Heat Content
Hvis nogen var i tvivl så røg den evidensbaserede videnskab i kloakken med OHC her!

Hvorfor:
Prof. Jochem Marotzke of the warmist Max Planck Institute for Meteorology in Hamburg provides an audio comment:

The problem is, although it is plausible, and it is in principle in agreement with model calculations, the problem is that we do not have enough good measurements from the past to say: 'Ah, back then the deep oceans absorbed less heat and today it is taking in more heat. These observations are simply missing."


Og så til det mest betydningsfulde spørgsmål set fra en skeptikers synspunkt:

"how long a pause in warming is necessary before climate scientists really have to rethink their science???"

There are in fact prognoses that this plateau could go on another five years, and if that indeed occurs, and meteorologist Jochem Marotzke also says the same, then there is something seriously wrong with the models, also when certain fluctuations cannot be precisely forecast."


Så skal vi ikke blot vente 5 år til, så må al den evindelige CO2-snak finde et mere naturligt leje!!!

Kosmiske stråler, ADO, PDO mm. samt de 2500 andre molekyler, der er tilstede hver gang der findes et CO2-molekyle har nok større indflydelse på det samlede billede, end IPCC vil tillade!
20-05-2013 16:12
Palle Miliam
★★☆☆☆
(393)
@Kristoffer Haldrup

Hvis man blot har den mindste forstand på evidensbaseret videnskab, så må det skrige til himlen, hvor ringe GCM-modellerne er!!!

Men det er måske også uden for din fatteevne?!


Med venlig hilsen

Den Bekymrede
20-05-2013 16:30
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Palle Miliam skrev:
@Kristoffer Haldrup

Hvis man blot har den mindste forstand på evidensbaseret videnskab, så må det skrige til himlen, hvor ringe GCM-modellerne er!!!

Men det er måske også uden for din fatteevne?!

Tjaeh, nu tjener jeg jo faktisk til det daglige brød ved at bedrive evidensbaseret videnskab, så jeg tror nu nok, at jeg har lidt forstand på det -- ellers ville diverse fonde mv. nok ikke give mig skillinger til at fortsætte med det


I forhold til modeller, så skal man som altid holde sig for øje hvad deres gyldighedsområder, kompleksitetsgrad og troværdighed er. Og der er GCM'erne såmænd helt ok -- de er vanvittigt komplekse, og arbejder med datasæt, som det i sagens natur er morderligt vanskeligt at måle i tilstrækkelig detalje og derfor skal deres output selvfølgelig altid tages med et gran salt. For selvfølgelig er modellerne ikke perfekte, det er der ingen model af bare middel kompleksitet som er. De er imidlertid det bedste vi har, og deres evner til at beskrive klimaet og dets udvikling, past, present & future, er faktisk ganske glimrende -- og i hvert fald størrelsesordener bedre end de folk som forsøger sig med fourier- og wavelet-transforms på stalagmitter og solcykler eller de folk som helt grundlæggende ikke tror på, at CO2 er en glimrende drivhusgas og at det, at øge koncentrationen fra 300 ppm til 600 ppm vil få en temmeligt betydelig effekt. -På den (ganske vist matte...) baggrund stråler modellerne som lysende eksempler på solid videnskab


-Fra et rent videnskabeligt synspunkt, er det naturligvis allermest interessant når modellerne IKKE virker -- for så tyder det jo på, at der er noget som vi ikke har forstået, og DET er spændende! Om det er tilfældet i forhold til divergensen mellem modellerne og de målte data er det nok stadig lidt for tidligt at kalde med sikkerhed, givet at naturlig variation VIL få modellerne til at ligge udenfor konfidensintervallerne i noget af tiden. Men spændende er det, rent videnskabeligt, og dog også udfordrende, hvis man gerne vil handle pro-aktivt og rationelt i forhold til de kommende årtiers opvarmning.
21-05-2013 12:29
SörenProfilbillede★☆☆☆☆
(133)
Kristoffer Haldrup skrev:
Tjaeh, nu tjener jeg jo faktisk til det daglige brød ved at bedrive evidensbaseret videnskab, så jeg tror nu nok, at jeg har lidt forstand på det -- ellers ville diverse fonde mv. nok ikke give mig skillinger til at fortsætte med det


Redigeret d. 21-05-2013 12:30
22-05-2013 20:04
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Kristoffer Haldrup skrev:
Palle Miliam skrev:
Fakta om CO2 skrevet af Dr Darko Butina

(Bunker af nonsens)

-Hvordan en person med en (slags) naturvidenskabelig universitetsgrad kan få sig selv til at gentage den slags vås, som du her har postet, er aldeles udenfor min fatteevne.[/quote]

Den kommende artikel viser tydeligt at der er så meget galt med brug af de opfundne og ikke-eksisterende globale temperaturer, og hvorfor det er umuligt at erklære et år enten varmere eller koldere end noget andet år.


Han er nok købt og betalt af den onde selv.29-05-2013 18:14
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
Svar på (hvis man vil se grafen):
http://www.klimadebat.dk/forum/derfor-bliver-man-skeptisk--d12-e1726-s600.php#post_35401

Palle Miliam skrev:
Nedenstående graf viser hvordan vi nu kan være næsten sikker på, at IPCC med 95% sikkerhed tager fejl, ifølge dem selv!


Du kan vel forhåbentlig godt selv se hvad der er galt med det billede? Altså argumentet på grafen?

Den skriver jo tydeligt at modellens data før 2005 er hindcast. Så vi kan jo se at der absolut ikke er noget eksotisk i at den virkelige temperatur falder uden for 95% konfidens intervallet. Faktisk er det sket mindst 4 gange (så vidt jeg lige kan tælle). Alligevel har modellen fulgt udviklingen pænt set over hele perioden. Der er derfor ingen grund til at tro at selvom den skulle falde udenfor en gang til at vi så ikke i 2030 bevæger os rundt et sted i dens forudsagte område. (som i øvrigt er skarpt større end i dag).
29-05-2013 19:35
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Peter, det lader ikke til at bekymre dig, at modellerne afviger fuldstændigt fra satellitobservationerne af atmosfærens temperatur:Problemet er jo bare at der bliver taget meget store politiske beslutninger på baggrund af disse computersimuleringer, men det giver da slet ingen mening at politikere ikke engang sætter spørgsmålstegn ved det faktum, at der er meget stor usikkerhed omkring modellernes projektioner for fremtiden.
Et nyt studie har fx foreslået at op mod 40% af opvarmningen kan tilskrives den naturlige Atlantic Multidecadal Oscillation (Tung & Zhou, 2012).

Modellerne har nu yderligere vist sig at benytte en alt for høj klimasensitivitet ifølge Otto et al. (2013).
De overestimerer desuden mængden af aerosoler i atmosfæren jævnfør Klimont et al. (2013).
Modellerne antager også en positiv feedback fra vanddamp, men præcis det modsatte er observeret af Solomon et al. (2010).
Alle disse mangler i computermodellerne medfører at temperaturprojektionerne står over for en signifikant nedjustering.

Derudover så tager modellerne på ingen måde højde for variationer fra solen som medfører ændringer i fx UV og kosmisk flux, på trods af at der er rigtig god evidens for at dette har stor betydning for klimaet (Ineson et al., 2011; Kitaba et al., 2013).

Den overdrevne tillid der lægges i disse computersimuleringer har intet videnskabeligt basis og det hovmod og bedrevidenhed som udvises er i hvert fald ingen selvkritisk forsker værdigt.
Redigeret d. 29-05-2013 19:36
29-05-2013 19:50
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Peter Mogensen skrev:
Den skriver jo tydeligt at modellens data før 2005 er hindcast. Så vi kan jo se at der absolut ikke er noget eksotisk i at den virkelige temperatur falder uden for 95% konfidens intervallet. Faktisk er det sket mindst 4 gange (så vidt jeg lige kan tælle). Alligevel har modellen fulgt udviklingen pænt set over hele perioden.


En model må nødvendigvis komme med nogle forudsigelser, som kan afprøves, ellers er den jo værdiløs.


30-05-2013 22:18
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
kristofferszilas skrev:
Peter, det lader ikke til at bekymre dig, at modellerne afviger fuldstændigt fra satellitobservationerne af atmosfærens temperatur


"fuldtændig" er vist en mindre overdrivelse. Men nej. Det bekymrer mig ikke så meget.
Nu er computermodeller jo ikke hele evidensen for CO2s effekt. Vi har også paleoklimatologien og selvom der ikke har været tilfælde tidligere med så hurtig CO2-stigning, så ville det da være mærkeligt hvis det var mere harmløst at hæve CO2-nivauet "pludseligt" end bare "hurtigt" (set i perskeptiv af geologisk tid).

Et nyt studie har fx foreslået at op mod 40% af opvarmningen kan tilskrives den naturlige Atlantic Multidecadal Oscillation (Tung & Zhou, 2012).


Det er en interessant artikel, men har skepticalscience ikke en pointe i at der er noget indbygget forkert i at forsøge at de-trendte temperaturudviklingen i forhold til AMO index'et, når AMO index'et i sig selv blot er defineret som temperaturen? Mao: Den støj-trend de forsøger at fjerne fra signalet risikerer at være signalet selv. Og så er det jo ikke mærkeligt at de får små værdier.

Så vidt jeg kan forstå, så er AMO-indexet også i sig selv til diskusssion, fordi det nemt påvirkes af andre ting, som f.eks. ENSO.
30-05-2013 22:36
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Lad mig omformulere spørgsmålet:
Mener du at det er fornuftigt at basere politiske beslutninger på computersimuleringer, der med vores nyeste viden tydeligvis overestimerer fremtidens opvarmning?

Mht. paleoklimatologi, er det studier som dette du hentyder til?
Jaramillo & Cardenas 2013. Global Warming and Neotropical Rainforests, A Historical Perspective. Annual Review of Earth and Planetary Sciences 41.

De skriver bl.a. følgende:
"Our compilation of 3820 empirical estimates of temperature over the past 120 Ma indicates that tropics have warmed as much as 7°C during both the mid-Cretaceous and Paleogene...Tropical rainforest did not collapse during past warmings; on the contrary, its diversity increased. The increase in temperature seems to be a major driver in promoting diversity."
30-05-2013 22:43
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
kristofferszilas skrev:
Lad mig omformulere spørgsmålet:
Mener du at det er fornuftigt at basere politiske beslutninger på computersimuleringer, der med vores nyeste viden tydeligvis overestimerer fremtidens opvarmning?


Nej - og jeg er heller ikke holdt op med at slå min kone.
Hvis du har et spørgsmål du ønsker besvaret, så er den ærlige måde at stille det på uden indbyggede præmisser du ved er konstroversielle.

Mht. paleoklimatologi, er det studier som dette du hentyder til?


Det er i det hele taget alle studier, der forsøger at blive klog på hvordan klimaet fungerer ved at kigge på evidens fra tidligere klimaændringer. Bl.a. dem, der estimerer hvor meget equilibrium climate sensitivity er.


De skriver bl.a. følgende:
"Our compilation of 3820 empirical estimates of temperature over the past 120 Ma indicates that tropics have warmed as much as 7°C during both the mid-Cretaceous and Paleogene...Tropical rainforest did not collapse during past warmings; on the contrary, its diversity increased. The increase in temperature seems to be a major driver in promoting diversity."


Ja. Men inden jeg bruger tid på at læse artiklen, skriver de så noget om hvorvidt hastigheden er klimaændringerne, der første til den opvarmning er sammenlignelig med i dag?
Det er jo et absolut krav for at kunne konkludere noget om hvordan økosystemer reagerer på sådan en klimaændring. Evolution kan klare meget, men ikke ændringer, der praktisk taget er momentane i perskeptiv af geologisk tid.
30-05-2013 22:56
kfl
★★★★★
(2167)
kristofferszilas skrev:
Peter, det lader ikke til at bekymre dig, at modellerne afviger fuldstændigt fra satellitobservationerne af atmosfærens temperatur:Problemet er jo bare at der bliver taget meget store politiske beslutninger på baggrund af disse computersimuleringer, men det giver da slet ingen mening at politikere ikke engang sætter spørgsmålstegn ved det faktum, at der er meget stor usikkerhed omkring modellernes projektioner for fremtiden.
Et nyt studie har fx foreslået at op mod 40% af opvarmningen kan tilskrives den naturlige Atlantic Multidecadal Oscillation (Tung & Zhou, 2012).

Modellerne har nu yderligere vist sig at benytte en alt for høj klimasensitivitet ifølge Otto et al. (2013).
De overestimerer desuden mængden af aerosoler i atmosfæren jævnfør Klimont et al. (2013).
Modellerne antager også en positiv feedback fra vanddamp, men præcis det modsatte er observeret af Solomon et al. (2010).
Alle disse mangler i computermodellerne medfører at temperaturprojektionerne står over for en signifikant nedjustering.

Derudover så tager modellerne på ingen måde højde for variationer fra solen som medfører ændringer i fx UV og kosmisk flux, på trods af at der er rigtig god evidens for at dette har stor betydning for klimaet (Ineson et al., 2011; Kitaba et al., 2013).

Den overdrevne tillid der lægges i disse computersimuleringer har intet videnskabeligt basis og det hovmod og bedrevidenhed som udvises er i hvert fald ingen selvkritisk forsker værdigt.


Hvis du nu havde mange års erfaringer som videnskabsmand og du havde arbejdet med klimamodeller, kun jeg tillægge den sidste en betydning. Tilsyneladende ved du ikke hvad du taler om når du kan brug Roy Spencer som kilde og skriver som du skriver.

Roy Spencer


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 30-05-2013 22:59
Side 16 af 22<<<1415161718>>>

Deltag aktivt i debatten Derfor bliver man skeptisk!:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Derfor er der ingen grund til at være skeptisk I182016-05-2024 12:25
Derfor bliver man skeptisk II123130-01-2023 09:18
Klimaskeptiske argumenter - en oversigt420-10-2020 09:58
Er klimaskeptikere bedre videnskabsmænd?3023-10-2019 18:51
Skeptiker eller benægter?615-08-2019 18:34
NyhederDato
Danskerne mere skeptiske over for klimaproblemet21-01-2011 12:50
Voldsomme advarsler gør folk klimaskeptiske06-01-2011 05:02
700 forskere i kampagne mod klimaskeptikere09-11-2010 12:30
Klimaskeptikere skal mere til orde i BBC14-10-2010 11:39
Antallet af klimaskeptikere vokser09-02-2010 05:23
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik