Husk mig
▼ Indhold

Dansk energipolitik er massemord.Side 7 af 13<<<56789>>>
10-02-2018 23:04
Jakob
★★★★★
(9243)
­
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=4398142262974c4b9b41ac477d423dcd&extent=7.4005,54.9737,15.514,57.524


Det er faktisk et temmelig ynkeligt syn..

Man må skønne, at mere end 90% af det nuværende antal landvindmøller er mindre end 3 MW pr stk, og så er husstandsvindmøllerne ikke engang medregnet.­­
11-02-2018 00:25
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Man må skønne, at mere end 90% af det nuværende antal landvindmøller er mindre end 3 MW pr stk, og så er husstandsvindmøllerne ikke engang medregnet.Ifølge Energistyrelsens statistik er der 858 landvindmøller på over 1 Mw og der er 294 møller på mellem 1 og 2 Mw. De 294 møller producerede 1.112.000 Mwh i 2017.

Hvis man skiftede de 294 Møller som er på mellem 1 og 2 Mw til 6 Mw møller. Hvis det antages de nye møller kan virke med en kapacitetsfaktor på 35 % så vil de 294 møller på 6 Mw producere 5.400.000 Mwh i stedet for, eller 5 gange så meget!
11-02-2018 10:23
Jakob
★★★★★
(9243)
­delphi skrev:
En del af dette må også være stærkt i Mutter Merkels interesse, og derfor må hun gerne være sød og låne den danske stat ca. 50 mia rentefrit i 20 år til projektet.

Lyder det urimeligt..?


Ku' vi ikke sende dig over og tale med Goldman Sachs de vil med garanti gerne finansiere sådan et projekt som gør DK fossilfri.

Jeg vil antage infrastrukturprojekter af denne kaliber som skal virke og drive samfundet de næste 30 år det er til 1 % i rente.

Hvis staten kan låne pengene til 1%, så er jeg nok ikke så kræsen med hvor.
Det vigtigste for demokratiet må være, at økonomien ikke udhules og staten opretholder en total og suveræn magt over landvindmøllerne.
Det bør være danskerne og deres demokrati, der bestemmer, hvornår en vindmølle skal køre, og hvornår den skal standse, og hvornår den skal opgraderes, og hvornår den skal skrottes osv.

Men jeg tror alligevel, at det vil være godt at få Merkel med. En del af formålet er at udfase tysk kul, og det må gøre Tyskland mere obs på at bruge den vindstrøm, som vi producerer. Og er Tyskland meget modvillig, så må akut planen for Jylland
http://www.klimadebat.dk/forum/hvor-i-dk-skal-landvindmoellerne-opstilles--d7-e3358.php
måske realiseres i et lavere tempo.

Den livreddende opgave, som går ud på at hente beskidt produktion hjem til Danmark igen, har jeg slet ikke overblik over.
Jeg tænker, at disruption måske kan hjælpe, så vi får nogle fuldautomatiske fabrikker, som kan slukkes og tændes centralt og på den måde indgå i reguleringen af forbruget.
Måske hvis staten køber en anpart i en strømslugende fabrik, at der kan bevilges f.eks. 10% flextid til regulering.
­
11-02-2018 15:10
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob
Hvis det er staten som optager lånet så er renten noget lavere

Fra https://statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp

Se


Redigeret d. 11-02-2018 15:11
12-02-2018 23:05
Jakob
★★★★★
(9243)
­delphi skrev:
prisen med de 160 mia passer så til gengæld for 16 Gw møller.


Er det for vovet at skrive således:

"Statens køb og opstilling af disse 2000 stk 8 MW landvindmøller i Jylland behøver ikke at føre andre investeringer med sig.
Resten vil komme 'af sig selv'."
­
12-02-2018 23:07
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
"Statens køb og opstilling af disse 2000 stk 8 MW landvindmøller i Jylland behøver ikke at føre andre investeringer med sig.
Resten vil komme 'af sig selv'."


Ik' helt forstået!!
12-02-2018 23:36
Jakob
★★★★★
(9243)
­


Hvorfor skulle vi f.eks investere mere i backup, når vi allerede i forvejen har strøm nok i stille vejr..?


­
12-02-2018 23:39
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det backup vi har er elendig. Eller de kraftværker som virker i dag egner sig ikke til at skrue op og ned hurtigt og de kan slet ikke lukke helt ned hurtigt. Vi skal bruge 6 Gw og vi har måske 2,5 Gw kraftværker som kan stoppe og starte hurtigt, alle de øvrige værker er gamle kulkraftværker som ikke er brugbare og skal lukkes.

De 160 Mia var jo kun for møllerne og ikke inkl. kraftværker.
13-02-2018 11:14
Jakob
★★★★★
(9243)
­


Ja, der er mange gode grunde til at gøre flere ting. Men min pointe er, at det ikke er nødvendigt i første omgang. Vi kommer ikke til at mangle noget, fordi vi får mere vindkraft. Vi får tværtimod en masse ekstra billig strøm, som reducerer behovet for backup, og som danner grundlaget for at presse omstillingen videre frem.­­
13-02-2018 16:52
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
delphi skrev:
Det backup vi har er elendig. Eller de kraftværker som virker i dag egner sig ikke til at skrue op og ned hurtigt og de kan slet ikke lukke helt ned hurtigt. Vi skal bruge 6 Gw og vi har måske 2,5 Gw kraftværker som kan stoppe og starte hurtigt, alle de øvrige værker er gamle kulkraftværker som ikke er brugbare og skal lukkes.

De 160 Mia var jo kun for møllerne og ikke inkl. kraftværker.

Delphi-
Gasturbiner er de bedste til hurtig omstilling af backup.for den svingende vindmøllestrøm.
Når på.et tidspunkt naturgassen slipper op,hvordan ser det så.ud med biogasproduktionen,hvordan er estimaterne for fremtiden?
13-02-2018 17:35
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Er der udsigt til at naturgassen er ved at slippe op?

Problemet med naturgassen er nærmere, at vi herved gør os afhængig af en ustabil og upålidelig leverandør som f.eks. Rusland.
13-02-2018 18:11
John Niclasen
★★★★★
(6346)
Jørgen Petersen skrev:
Er der udsigt til at naturgassen er ved at slippe op?

Problemet med naturgassen er nærmere, at vi herved gør os afhængig af en ustabil og upålidelig leverandør som f.eks. Rusland.

Det potentielle problem kan Danmark overvinde ved selv at udvinde naturgas noget mere, som man har gjort på dansk jord i Nordsøen, og som man gør i USA og mange andre lande.

Der er masser.
13-02-2018 19:03
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Energistyrelsens/Regeringens målsætning er jo at Danmsrk skal være fossilfri i 2050 - vindmøllerne vil stadig have brug for omstillingsparate gasturbiner samt der skal bruges gasmotorer til mange formål, nu på biogas - hvor meget biogas er Danmark istand til at fremstille - findes der estimater derfor?
På verdensplan er der nok naturgas/skifergas til mere end 100 år endnu
Redigeret d. 13-02-2018 19:18
13-02-2018 19:41
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Angående naturgassen, så ser jeg det mere i et europæiske/EU perspektiv. Her kan vi let kommet til at blive alt for afhængige at russisk naturgas. Det kan godt gøre mig lidt nervøs.
13-02-2018 21:36
crankProfilbillede★★★★★
(2453)
Delphi >

Hvorfor tager man ikke varme ud af havvand (fjordvand)?
.


14-02-2018 14:24
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Når på.et tidspunkt naturgassen slipper op,hvordan ser det så.ud med biogasproduktionen,hvordan er estimaterne for fremtiden?


Det samlede estimat er 95 PJ årligt hvis 1/3 heraf kommer fra metanisering hvor altså overskuds-el via elektrolyse laves til metan.
14-02-2018 14:25
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Angående naturgassen, så ser jeg det mere i et europæiske/EU perspektiv. Her kan vi let kommet til at blive alt for afhængige at russisk naturgas. Det kan godt gøre mig lidt nervøs.


Ved en omlægning af landet til varmepumpevarme som søger overskudsstrøm er der rigelig med gas via den biogas landet kan producere.
14-02-2018 14:46
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvorfor tager man ikke varme ud af havvand (fjordvand)?

Havvand er så absolut det bedste.

Luft som energi til varmepumpen via disse luftkølere sekræver 25 Kw el pr. optaget Mw til altså at blæse luften gennem disse luftkølere. Hvorimod det kræver kun 5 Kw at pumpe havvandet gennem varmevekslere som køler havvand.

Men!

DMI' målinger vedr. temperaturen i havet lige ud for København seI 2010 var der mere end 40 dage hvor temperaturen i havvandet var i nærheden af 0 C. Pga. af saltindholdet kan vandet dog køles lige ned i nærheden af - 1 C.

Men der vil i meget kolde perioder som i 2010 være problemer med at optage energi i varmepumpen når det er vand som køles, og jo netop hvor varmebehovet er størst.

Derimod hvis det er luft kan den så bare køles længere ned end 0 C hvis det er koldt omend det koster på strømforbruget på varmepumpen.
Redigeret d. 14-02-2018 14:48
14-02-2018 15:49
crankProfilbillede★★★★★
(2453)
.


OK. Det var vel mere givtigt at foretage målingerne i nogle meters dybde om vinteren, så.
Måske det er svært, lige med Øresund?.


14-02-2018 15:57
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Måske det er svært, lige med Øresund?


Det er det netop pga. at Øresund er forholdsvis lavvandet seStor Link

Og det forhold at hele vandmængden i Øresund skiftes hver 6 dag, det gør at vandet som burde være noget varmere på de lave havarealer det er blandet med overfladevand.
15-02-2018 12:07
Jakob
★★★★★
(9243)
­­@crank


Det ser ud til, at du bliver klogere på, hvordan varmepumper kan optimeres.

Bliver du også klogere på, hvordan vi med dansk energipolitik kan redde flest mulige mennesker fra døden..?


­
15-02-2018 13:03
crankProfilbillede★★★★★
(2453)
Jakob >

Din overskrift virker jo noget voldsom; men den er i orden. Vi skal væk fra fossilt brændsel hurtigst muligt. Udover, at 'det er massemord', kan det jo ikke engang hænge sammen, økonomisk, længere.


- skal nok lige præcisere, at biobrændsel, der stammer fra skovrydning, bioethanol o.s.v. selvfølgelig heller ikke bør foretrækkes som erstatning for det fossile brændsel.


Det eneste argument FOR fossilt brændsel må da være, at man har en eller anden fordel ved at kysse de store energiselskaber i røven.
.Redigeret d. 15-02-2018 13:19
15-02-2018 13:27
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det eneste argument FOR fossilt brændsel må da være, at man har en eller anden fordel ved at kysse de store energiselskaber i røven.


Cranks krystal klare syn på sagen er skræmmende
15-02-2018 15:18
Jakob
★★★★★
(9243)
­


@crank


Er du dermed tilstrækkeligt afklaret til at give denne plan energipolitisk førsteprioritet:
http://www.klimadebat.dk/forum/hvor-i-dk-skal-landvindmoellerne-opstilles--d7-e3358.php#post_64916
­
15-02-2018 15:40
crankProfilbillede★★★★★
(2453)
Jakob skrev:
­Er du dermed tilstrækkeligt afklaret til at give denne plan energipolitisk førsteprioritet:
http://www.klimadebat.dk/forum/hvor-i-dk-skal-landvindmoellerne-opstilles--d7-e3358.php#post_64916
­Nej. Det har jeg godt nok slet ikke styr på. Der skal man vist være meget længere inde i sagerne, end jeg er.

.


15-02-2018 15:47
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det har jeg godt nok slet ikke styr på


Ik' så svært Hr. Crank! 3 pejlemærker for landmøller: Hvor det koster mindst at opstille møllen, der hvor den yder bedst produktion og hvor møllen generer befolkningen mindst.

Jacob: Der skal ikke 5000 møller op på land. 5 - 600 møller af 8 MW og så resten på havet, hvor der ikke er balon med naboer.
Redigeret d. 15-02-2018 15:48
15-02-2018 17:02
Jakob
★★★★★
(9243)
­
Jakob skrev:
­

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=4398142262974c4b9b41ac477d423dcd&extent=7.4005,54.9737,15.514,57.524

­­
Prøv at se vindmøllerne ved Anholt, hvor meget de fylder.
Og afsøg derefter Jylland for 'bare pletter', hvor tilsvarende parker kan placeres.

Finder du 10 steder, så er du i hus med de 2000 stk nye vindmøller.

Der vil selvfølgelig være en økonomisk grænse for, hvor mange penge pr. mølle, der må bruges på at betale erstatning til naboerne.
Jeg gætter nok løseligt på, at smertegrænsen vil nærme sig som en mur ved ca. 1500 stk i Jylland, men jeg ser ingen grund til at opgive een eneste mølle på forhånd. Planen bør efter min mening så vidt muligt lægges i fuld udstrækning og gerne mere til. Der skal nok senere blive rigeligt mange argumenter for at beskære den.
Men er det rimeligt at flytte 100 mennesker for at skåne 1000 liv, så må det nok være mindst ligeså rimeligt at flytte 1000 mennesker for at skåne 10.000 liv.

­­
15-02-2018 17:34
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
delphi skrev:
Det har jeg godt nok slet ikke styr på


Ik' så svært Hr. Crank! 3 pejlemærker for landmøller: Hvor det koster mindst at opstille møllen, der hvor den yder bedst produktion og hvor møllen generer befolkningen mindst.

Jacob: Der skal ikke 5000 møller op på land. 5 - 600 møller af 8 MW og så resten på havet, hvor der ikke er balon med naboer.

Delphi-
Jeg er enig,vindmøller skal på havet - det bliver vanskeligt at få landbefolkningens tilslutning til en yderligere udbygning af møller.

Her nogle avis udskrifter :
450 borgere har skrevet under mod opsætning af en halv snes møller langs motorvej.

Protester mod kæmpemøller på Lindø.

200 protester mod vindmøller i Thy.

Grøn pulje lukker:kommuner frygter for protester mod vindmøller.

Kommuner på stribe sløjfer vindmøller på land.

Og sådan kan man fortsætte.
Redigeret d. 15-02-2018 17:36
15-02-2018 17:43
Jakob
★★★★★
(9243)
­
­


Mig bekendt er der endnu ingen, som i praksis har sagt nej til opstilling af en statsejet landvindmølle.
­
15-02-2018 17:54
Jakob
★★★★★
(9243)
­
Når vi nu alle snart bliver enige om, at staten skal planlægge at købe og opstille 2000 stk 8 MW vindmøller i Jylland, måske det vil være en diskussion værd, hvad det skal være for noget issenkram..

Hvor mange producenter kan tænkes at ville give tilbud..

Vestas, Siemens og Vattenfall ... er der flere..?

Jeg mener nok, at vi bør begynde forsigtigt med en lille prøveserie fra hver producent og så opstille dem under forskellige krævende forhold, hvor de kan studeres grundigt.

160 mia ialt er nævnt for alle 2.000 stk


Men tænk, at vi blot investerer en enkelt mia mere, så må det betyde 500.000 kr til hver vindmølle.

Nu skal der på ingen måde gå IC4 specialtog i opgaven. Men hvis vi forestiller os, at staten er så storsindet.

Hvad skal vi så have for de penge..?
1) Alle tårne forberedt til 24 stk barduner.

2) Forstærkede tårne med forlænget holdbarhed

3) Elevatorsystem til udvendigt vedligehold

4) Service- og renoveringskurser til lokal arbejdskraft

5) Ekstra solstormsbeskyttelse og beredskab

6) Fremtidsorienteret top beslag til signallys, radar, fuglekanon mv.

7) Mulighed for lokal fjernstyring så f.eks. støjplagede naboer kan gives mulighed for selv at udkoble vindmøllen.

8) Komplet vejrstation, som udsender data til naboerne

9) Nødtelefon ved roden af samtlige skovvindmøller
De fleste punkter bliver tilsammen næppe 200.000 kr, så der burde være plads til flere idéer, hvis noget presser sig på..?
­­
15-02-2018 18:05
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kjeld

Nu har jeg boet i Stauning i Ringkøbing Skjern og tit kørt forbi denne møllepark se


som består af 65 stk 225 Kw møller, som yder 470 MWh/år pr stk eller samlet 30.500 MWh/år.

Der kunne stå 6 stk 8 MW møller som ikke vil genere nogen som helst. Men de store møller ville yde 280.000 MWh eller en stor mølle ville yde det samme som de 65 små.

Og vindforhldene i Ringkøbing Skjern er ekstrem gode og området er tyndt befolket herunder er der en positiv indstilling til Vindmøller fordi mange arbejder hos vestas i Kommunen.
Redigeret d. 15-02-2018 18:05
15-02-2018 18:17
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvor mange producenter kan tænkes at ville give tilbud..

Vestas, Siemens og Vattenfall ... er der flere..?

Jeg mener nok, at vi bør begynde forsigtigt med en lille prøveserie fra hver producent og så opstille dem under forskellige krævende forhold, hvor de kan studeres grundigt.


Hvem er vi?
15-02-2018 20:03
Jakob
★★★★★
(9243)
­Når staten køber, så køber "vi", og du er også med.­
15-02-2018 20:06
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Når staten køber, så køber "vi", og du er også med.


Johe det har jeg forstået! Men hvem skal beslutte hvad der så skal ske og hvordan er den beslutningsproces. Giver nogle associationer til https://da.wikipedia.org/wiki/Politbureau
15-02-2018 20:26
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
delphi skrev:
[quote]Når staten køber, så køber "vi", og du er også med.


Johe det har jeg forstået! Men hvem skal beslutte hvad der så skal ske og hvordan er den beslutningsproces. Giver nogle associationer til https://da.wikipedia.org/wiki/Politbureau[/quote

En statsstyring, et ststsdiktat - skal det være løsningen for at få gennemført et urealistisk ideologisk projekt?
Man får en besk smag af noget der er forsøgt før, men mislykkedes.
15-02-2018 21:02
Jakob
★★★★★
(9243)
­delphi skrev:
Når staten køber, så køber "vi", og du er også med.


Johe det har jeg forstået! Men hvem skal beslutte hvad der så skal ske og hvordan er den beslutningsproces. Giver nogle associationer til https://da.wikipedia.org/wiki/PolitbureauDet behøver vel ikke være anderledes end når der anlægges veje og bygges andre offentlige ejendomme..?
Det er vel heller ikke kun i det gamle sovjet, at man kan diktere, hvor der skal ligge en vej, en skole, en brandstation, et hospital eller rejses en vindmølle.
Selvom det er tungt, så kunne jeg dog godt tænke mig, at borgerne bliver mere inddraget i valget af vindmølle mekanikken, end de f.eks. blev det i tog mekanik, før demokratiets indkøb af nye tog.
At det ligger til debat er netop også et tegn på demokrati. Ellers har jeg jo heller ikke noget at sige. Men jeg mener da nok, at sagen i sig selv har en så livreddende karakter, at force majeure kan komme på tale.

­
15-02-2018 21:18
Jakob
★★★★★
(9243)
­­delphi skrev:

Nu har jeg boet i Stauning i Ringkøbing Skjern og tit kørt forbi denne møllepark se


som består af 65 stk 225 Kw møller, som yder 470 MWh/år pr stk eller samlet 30.500 MWh/år.

Der kunne stå 6 stk 8 MW møller som ikke vil genere nogen som helst. Men de store møller ville yde 280.000 MWh eller en stor mølle ville yde det samme som de 65 små.
Ikke for at være på tværs, men jeg vil faktisk nødigt se en ny udskiftningsordning.
Det er skidt for både eroei og økonomi, når man piller vindmøller ned, før de er slidt helt op.

Men kan de ikke allesammen være der sammen i en form for "staude", hvor de nye store rager op på betydeligt højere tårne..?
­
15-02-2018 21:49
crankProfilbillede★★★★★
(2453)
Jakob skrev:
delphi skrev:
Når staten køber, så køber "vi", og du er også med.


Johe det har jeg forstået! Men hvem skal beslutte hvad der så skal ske og hvordan er den beslutningsproces. Giver nogle associationer til https://da.wikipedia.org/wiki/PolitbureauDet behøver vel ikke være anderledes end når der anlægges veje og bygges andre offentlige ejendomme..?
Det er vel heller ikke kun i det gamle sovjet, at man kan diktere, hvor der skal ligge en vej, en skole, en brandstation, et hospital eller rejses en vindmølle.
Selvom det er tungt, så kunne jeg dog godt tænke mig, at borgerne bliver mere inddraget i valget af vindmølle mekanikken, end de f.eks. blev det i tog mekanik, før demokratiets indkøb af nye tog.
At det ligger til debat er netop også et tegn på demokrati. Ellers har jeg jo heller ikke noget at sige. Men jeg mener da nok, at sagen i sig selv har en så livreddende karakter, at force majeure kan komme på tale.Det er nu min opfattelse, at før der bygges en vej o.s.v.; så sidder der nogle personer med en vis indsigt og erfaring tæt på de beslutningstagere, vi har valgt eller ansat.
Og der går garanteret ged i den, hvis hver borger kommer med sin ønskeseddel i fagspecifikke projekter. Det ville jo både skulle læses og vurderes.

Om det er staten eller private, der står som ejer, er vel et kapitel for sig, som afhænger af, hvem der lige sidder på tinge..


15-02-2018 21:56
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Men kan de ikke allesammen være der sammen i en form for "staude", hvor de nye store rager op på betydeligt højere tårne..?


Det tænkte jeg faktisk også på lige da jeg skrev indlægget. Det må da umiddelbart kunne lade sig gøre.

En v164 her er tårnet 133 m og vingerne er 80 m, så det må betyde at den nederste vingespids er 53 m over jorden når den er længst nede. Og de nuværende små møller som er på arealet er 45 m som maks. højde. Så det må kunne lade sig gøre.
Redigeret d. 15-02-2018 21:57
16-02-2018 10:34
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Civ. ing. Søren Kjærsgasrd har udarbejdet en grundig rapport,der belyser dansk vindkraft og solcellers betydning i det danske elsystem.
Rapporten viser bl.a. at Danmark er næsten 100% afhængig af at kunne importere strøm når det ikke blæser - og eksportere strøm når det blæser kraftigt.
Rapporten vil blive fremlagt på en energikonference i Goeteborg denne uge.
Rapporten kan ses på REO.dk
Side 7 af 13<<<56789>>>

Deltag aktivt i debatten Dansk energipolitik er massemord.:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Regeringspartiernes klima- og energipolitik525-01-2024 12:50
Klimapolitikken skudt ned af Hjernekassen på P1: Klima og energipolitik1516-11-2022 10:46
Ny energipolitik?2107-08-2015 19:24
Energipolitik i Tyskland304-04-2013 23:58
En ordentlig energipolitik!1502-08-2012 10:25
Artikler
Danmarks energipolitik
EU's energipolitik
Traditionelle tilgange til dansk energipolitik
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik