Husk mig
▼ Indhold

PART 11 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav DataSide 6 af 19<<<45678>>>
28-08-2023 09:31
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
John Niclasen skrev:
[quote]Global opvarmning beviser? Der er masser.
1. SST øges årti efter årti

Der findes ikke én temperatur for havenes overflade globalt. Nogle steder bliver overfladevandet varmere over tid, som man har målt det, andre steder bliver overfladevandet koldere, bl.a. omkring Antarktis og i det østlige Stillehav.

Man kan ikke lægge temperaturer sammen og forvente at få noget videnskabeligt meningsfyldt ud af det. En beregnet - ikke målt - gennemsnitstemperatur på global skala for Jorden er ikke en fysisk størrelse.

Punkt 1 er afvist!


Punkt 1 er ikke afvist af andre end dig. Du er ikke klimaforsker, ligesom du ikke beskæftiger dig med hvad klimaforskningen finder frem til.

Det er rent DJØF snak, det du skriver., John Niclasen.

SST måles med sattelit, skibe, bøjer, der samlet giver et indblik i, at temperaturerne i verdenshavene stiger, mest i overfladen.
Det handler om valide målinger samlet ind siden 70'erne. Det ses tydeligt, at SST stiger år for år, det er ikke kun en enkelt gennemsnitstemperatur, som Niclasen tror, men et større antal målepunkter, sattelit scannering, der viser, at drivhus teorien er reel, mennesket er årsag til de temperatur stigninger, der nu kan ses gennem utalling målinger af havenes overflade temperatur.

At en person som Niclasen ikke tror på nutidens måleteknik eller prøver at bortforklare de målinger, der findes med DJØF-argumenter, er fuldstændigt ligegyldigt.
RE: SMB 27-Aug-202328-08-2023 09:36
John Niclasen
★★★★★
(6548)
I fortsættelse af SMB 26-Aug-2023 27-08-2023 22:18

Så hoppede overflademassebalancen for Indlandsisen i Grønland over nul igen, så der netto tilføres masse. Måske den bliver over nul fra nu indtil næste sommer.
Vi får se.

Kilde: Iskappens overflade @ Polar Portal

Det meste af året er det alt for koldt i Grønland til, at sne og is kan smelte i nævneværdig grad.

Nogle mennesker bilder sig selv og andre ind, at Grønland smelter overordnet set.
Det er løgn!

Klima-hysteriet er det største og dyreste bedrag i historien.
Tilknyttet billede:

28-08-2023 09:37
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
John Niclasen skrev:
Global opvarmning beviser? Der er masser.

[quote]2. Arktis ismasser falder årti efter årti

Arktis er kun den ene halvdel af Jordens to poler, og det er derfor ikke en global parameter. Udbredelsen af havis i Antarktis er steget i samme tidsrum, som den er faldet i Arktis. Udbredelsen af havis i Arktis er steget de seneste ca. 10 år, efter der var et minimum i 2012.

Punkt 2 er afvist!Nej, det er ikke afvist.
https://zacklabe.com/global-sea-ice-extent-conc/
https://zacklabe.com/antarctic-sea-ice-extentconcentration/
28-08-2023 09:47
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
John Niclasen skrev:
Global opvarmning beviser? Der er masser.

[quote]6. De målte temperaturer over land stiger årti efter årti

Samme fejl som i punkt 1. Nogle steder er det blevet varmere, andre steder koldere. Det skifter hele tiden. Se f.eks. den undersøgelse af temperaturer i Island, jeg har skrevet om i denne tråd.

Man kan ikke lægge temperaturer sammen og forvente at få noget videnskabeligt meningsfyldt ud af det. En beregnet - ikke målt - gennemsnitstemperatur på global skala for Jorden er ikke en fysisk størrelse. Hvis alle steder blev varmere, ville det give mening at sige, det globalt blev varmere. Men det gør alle steder ikke.

Hvis man ikke er overbevist, kan man udføre flg. forsøg:
Tag to lige store glas, det ene med vand på 40°C og det andet med gløgg på 60°C. Gennemsnitstemperaturen er 50°C. Bland glassenes indhold sammen i en kande og rør rundt. Mål nu temperaturen. Gentag forsøget med 40°C gløgg og 60°C vand.

Punkt 6 er afvist!Som for punkt 1 - kan ikke afvises på så tyndt et grundlag - tusindvis af målepunkter, satellit målinger bekræfter igen og igen, at der samlet sker en opvarmning over land.
At temperaturerne så i enkelte udvalgte sensorer ikke viser stor afvigelse over årene gør jo ikke, at observationen at der er en generel tendens over alle målinger mod højere temperaturer globalt set.
Man kan også sige det på en anden måde: regionalt set er det vist, at temperaturerne stiger og stiger, årti efter årti. Enkelte udvalgt sensorer viser dog ikke denne trend, begrundet i lokale klimatiske forhold, som fx. Antarktis indre, der er beskyttet af den circumpolare strøm samt umådelige ismasser, der ligger meget højt.

Prøv nu- bare for en enkelt gang skyld - at tænke lidt over, hvad der egentligt kan læses ud af nedenstående grafer:
https://zacklabe.com/climate-change-indicators/
Redigeret d. 28-08-2023 09:51
RE: Viden kontra Tro28-08-2023 12:25
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Peter Villadsen skrev:
... det er ikke kun en enkelt gennemsnitstemperatur, som Niclasen tror ...

P.V., jeg tror ikke noget.
Jeg bygger min virkelighedsopfattelse på viden, ikke på tro.
Det kan du ikke forstå, fordi du ikke bygger din virkelighedsopfattelse på viden, men på tro.

Hypotetisk:
Lad os for argumentets skyld sige, du har ret i din tro, at Jorden virkelig varmer op.
Det vil så være den bedste nyhed overhovedet!
En beregning viser, at havene vil få en temperatur på 3,5°C, hvis man blandede al vandet i havene op til samme temperatur.
Dette er et godt estimat.
Jorden er kold, virkelig kold.
Hvis den blev varmere, ville det være det bedste, der kan ske for livet på Jorden.

Og du prøver at forhindre det?
Endda selvom det ikke er virkeligt, men blot din tro!?
28-08-2023 12:33
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
John Niclasen skrev:
Hvis den blev varmere, ville det være det bedste, der kan ske for livet på Jorden.


Det er din tro/påstand, men er det nu også det?


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
28-08-2023 12:39
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Det er da dig, der dyrker en underlig uvidenskabelig religion.
Forskningen beskæftiger sig med risici, økonomisk pga ødelæggelser, arter der uddør pga dyr og insekter ikke kan flygte.
Sidste gang vi havde et co2 indhold på 440 ppm, stod vandstanden 3 meter højere.
Det er ganske enkelt uansvarlige personer, der plæderer for mere opvarmning.
28-08-2023 17:36
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Peter Villadsen skrev: Det er da dig, der dyrker en underlig uvidenskabelig religion.

Hvilken religion påstår du, at jeg prædiker? Du hævder global opvarmning og nægter at forklare, hvorfor enhver rationel voksen skal tilbede, som du gør.

What religion do you claim I preach? You claim global warming and refuse to explain why any rational adult should worship as you do.

Peter Villadsen skrev: Forskningen beskæftiger sig med risici, økonomisk pga ødelæggelser, arter der uddør pga dyr og insekter ikke kan flygte.

... men ingen forskning i det globale klima, som er det, der skal forskes i. Faktisk er det umuligt at forske i det globale klima, fordi din religion nægter at definere det entydigt. Det er i øvrigt det religioner gør, dvs. de undgår at definere deres vilkår.

... but no research into the global climate, which is what needs to be researched. In fact, it is impossible to research the global climate because your religion refuses to define it unambiguously. Incidentally, this is what religions do, ie. they avoid defining their terms.

Peter Villadsen skrev: Sidste gang vi havde et co2 indhold på 440 ppm, stod vandstanden 3 meter højere.

Du kender ikke det gennemsnitlige atmosfæriske CO2-indhold. Du kender kun én måling, der blev taget ved bunden af ​​en aktiv vulkan (hvilket gør den langt højere end gennemsnittet) og derefter uærligt øget. Du har ingen gyldige data om dette emne. Du kan ikke vise, at det gennemsnitlige CO2-indhold ikke er 320 ppm.

Dette er værd at gentage: Du kan ikke vise, at det gennemsnitlige atmosfæriske CO2-indhold på planeten ikke er 320 ppm.

You do not know the average atmospheric CO2 content. You only know of one measurement that was taken at the base of an active volcano (making it far higher than average) and then dishonestly increased. You have no valid data on this topic. You cannot show that the average CO2 content is not 320 ppm.

This is worth repeating: You cannot show that the average atmospheric CO2 content on the planet is not 320 ppm.

Peter Villadsen skrev: Det er ganske enkelt uansvarlige personer, der plæderer for mere opvarmning.

Du og Trold Wagner er videnskabeligt analfabeter. Du er fuldstændig uvidende om termodynamikkens love. Din religion kræver, at du prædiker, at jorden på en eller anden måde kan stige i temperatur uden yderligere energi. Børn er mere videnskabeligt dygtige end nogen af ​​jer to. Alligevel foregiver du, at du er videnskabsgenier, og at din falske religion er den mirakuløse sandhed.

You and Troll Wagner are scientifically illiterate. You are completely ignorant of the laws of thermodynamics. Your religion requires you to preach that the earth can somehow increase in temperature without additional energy. Children are more scientifically capable than either of you. Yet you pretend that you are scientific geniuses and that your false religion is the miraculous truth.
RE: Sne Nordamerika29-08-2023 13:31
John Niclasen
★★★★★
(6548)
I fortsættelse af Sne Nordamerika 31-03-2023 19:03

Sommeren er ved at være overstået på den Nordlige Halvkugle, og sneen vælter ned i Grønland (som den så ofte gør). Vedhæftede kort viser den seneste uges snefald i Nordamerika. En del af Grønland ses øverst til højre.

Kilde: North America Snow Accumulation for Last 7 Days

Som man ser, er der også faldet en del sne i det nordlige Alaska og de nord-østlige egne af Canada. Der er også faldet noget sne i det sydlige Alaska og det vestlige Canada, hvor der er mere sne på vej.

Det er en kold klode, vi lever på.
Klima-hysteriet er det største og dyreste bedrag i historien.
Tilknyttet billede:

29-08-2023 13:50
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Hvis man ikke kan se at Grønland smelter, så hjælper det nok heller ikke at gå til Louis N...


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

29-08-2023 15:52
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Trold Robert Wagner skrev: Hvis man ikke kan se at Grønland smelter, så hjælper det nok heller ikke at gå til Louis N...

Hvis du ikke kan se, at Grønland akkumulerer is, og du ikke kan se al kælvningen, så hjælper det nok ikke at lære dig addition og subtraktion.

If you can't see that Greenland is accumulating ice, and you can't see all the calving, then teaching you addition and subtraction probably won't help.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 29-08-2023 15:53
29-08-2023 15:59
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Trold Robert Wagner skrev: Hvis man ikke kan se at Grønland smelter, så hjælper det nok heller ikke at gå til Louis N...

Hvis du ikke kan se, at Grønland akkumulerer is, og du ikke kan se al kælvningen, så hjælper det nok ikke at lære dig addition og subtraktion.

If you can't see that Greenland is accumulating ice, and you can't see all the calving, then teaching you addition and subtraction probably won't help.


Kun tåber fortsætter med at tro på menneskeskabte klimaændringer/global opvarmning.

Only fools continue to believe in man-made climate change/global warming.
Tilknyttet billede:

29-08-2023 16:01
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Hvis man ikke kan se at Grønland smelter, så hjælper det nok heller ikke at gå til Louis N...


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

29-08-2023 16:17
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Trold Robert Wagner skrev: Hvis man ikke kan se at Grønland smelter, så hjælper det nok heller ikke at gå til Louis N...

Hvis du ikke kan se, at Grønland akkumulerer is, og du ikke kan se al kælvningen, så hjælper det nok ikke at lære dig addition og subtraktion.

If you can't see that Greenland is accumulating ice, and you can't see all the calving, then teaching you addition and subtraction probably won't help.


Kun tåber fortsætter med at tro på menneskeskabte klimaændringer/global opvarmning.

Only fools continue to believe in man-made climate change/global warming.
Tilknyttet billede:

29-08-2023 19:24
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Hvis man ikke kan se at Grønland smelter, så hjælper det nok heller ikke at gå til Louis N...


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

29-08-2023 21:04
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Trold Robert Wagner skrev: Hvis man ikke kan se at Grønland smelter, så hjælper det nok heller ikke at gå til Louis N...

Hvis du ikke kan se, at Grønland akkumulerer is, og du ikke kan se al kælvningen, så hjælper det nok ikke at lære dig addition og subtraktion.

If you can't see that Greenland is accumulating ice, and you can't see all the calving, then teaching you addition and subtraction probably won't help.


Kun tåber fortsætter med at tro på menneskeskabte klimaændringer/global opvarmning.

Only fools continue to believe in man-made climate change/global warming.
Tilknyttet billede:

29-08-2023 21:31
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
John Niclasen skrev:
Global opvarmning beviser?


[quote]4. Længden og temperaturerne af hedebølger øges årti efter årti.

Dette har jeg ikke kigget så meget på. Dog bemærker jeg, at temperatur-rekorder for maksimumtemperaturer verden over er gamle, i de fleste tilfælde for verdensdelene ældre end kulderekorder. Jeg vil snart præsentere data for denne sommers hedebølge i Sydeuropa i den anden tråd om "Vore Klimaforskere".

Har du data til at bakke denne påstand op?
.


Der er masser af artikler, videnskabelige undersøgelser på nettet om dette emne.
Ja, hedebølger bliver mere og mere en belastning for de mennesker, der rammes.

https://m.thewire.in/article/environment/duration-of-heatwaves-in-india-has-increased-over-last-30-years-set-to-rise-further-imd/amp
30-08-2023 05:26
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Peter Villadsen skrev:Der er masser af artikler, videnskabelige undersøgelser på nettet om dette emne. Ja, hedebølger bliver mere og mere en belastning for de mennesker, der rammes.

Så du vil sige for ordens skyld, at 1: en tilstrækkelig mængde desinformation gør det sandt og 2: du tror på alt, hvad du læser på internettet? Det ser ud til at være et almindeligt trossystem blandt danskerne. Måske er det et resultat af at have drukket Carlsberg.

So you want to say for the record that 1: a sufficient amount of misinformation makes it true and 2: you believe everything you read on the internet? It seems to be a common belief system among the Danes. Maybe it's a result of drinking Carlsberg.


Kun tåber fortsætter med at tro på menneskeskabte klimaændringer/global opvarmning.

Only fools continue to believe in man-made climate change/global warming.
Tilknyttet billede:

30-08-2023 07:58
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Peter Villadsen skrev:
John Niclasen skrev:
Global opvarmning beviser?


[quote]4. Længden og temperaturerne af hedebølger øges årti efter årti.

Dette har jeg ikke kigget så meget på. Dog bemærker jeg, at temperatur-rekorder for maksimumtemperaturer verden over er gamle, i de fleste tilfælde for verdensdelene ældre end kulderekorder. Jeg vil snart præsentere data for denne sommers hedebølge i Sydeuropa i den anden tråd om "Vore Klimaforskere".

Har du data til at bakke denne påstand op?
.


Der er masser af artikler, videnskabelige undersøgelser på nettet om dette emne.
Ja, hedebølger bliver mere og mere en belastning for de mennesker, der rammes.

https://m.thewire.in/article/environment/duration-of-heatwaves-in-india-has-increased-over-last-30-years-set-to-rise-further-imd/amp
30-08-2023 14:27
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Peter Villadsen skrev:
John Niclasen skrev:
Har du data til at bakke denne påstand op?

Der er masser af artikler, videnskabelige undersøgelser på nettet om dette emne.
...
https://m.thewire.in/article/environment/duration-of-heatwaves-in-india-has-increased-over-last-30-years-set-to-rise-further-imd/amp

En artikel fra The Wire?

Undskyld, jeg gik ud fra, du vidste, hvad videnskabelige data er.
Min fejl!

Du har ikke data, da du ikke ved, hvad data er, ser det ud til.

Og du vil have mig til at lede efter data?
30-08-2023 16:27
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
John Niclasen skrev: En artikel fra The Wire?

Undskyld, jeg gik ud fra, du vidste, hvad videnskabelige data er.
Min fejl!

Du har ikke data, da du ikke ved, hvad data er, ser det ud til.

Og du vil have mig til at lede efter data?

Hverken Peter Villadsen eller Trold Wagner ved, hvad data er, og de har heller ikke nogen. De mener, at falske diagrammer er rå, ubehandlede data.

Neither Peter Villadsen nor Trold Wagner know what data is, nor do they have any. They believe that fake charts are raw, unprocessed data.

.


Kun tåber fortsætter med at tro på menneskeskabte klimaændringer/global opvarmning.

Only fools continue to believe in man-made climate change/global warming.
Tilknyttet billede:

30-08-2023 21:05
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
John Niclasen skrev:
Peter Villadsen skrev:
John Niclasen skrev:
Har du data til at bakke denne påstand op?

Der er masser af artikler, videnskabelige undersøgelser på nettet om dette emne.
...
https://m.thewire.in/article/environment/duration-of-heatwaves-in-india-has-increased-over-last-30-years-set-to-rise-further-imd/amp

En artikel fra The Wire?

Undskyld, jeg gik ud fra, du vidste, hvad videnskabelige data er.
Min fejl!

Du har ikke data, da du ikke ved, hvad data er, ser det ud til.

Og du vil have mig til at lede efter data?


Det lader til du lader som om du ikke kan læse. Jeg har aldrig lovet at finde data til dig, find det selv.
Du betegner dig selv som Mensa intelligent - come on!
Nettet flyder over med såvel data som artikler, kan du ikke selv foretage dig noget?
Jeg er klar over, at du er en person der ignorerer risici og intet gør for at forstå risici.
Ingen voksen person, der kan læse, vil argumentere for mere opvarmning på baggrund af de risici, der idag er kendt.
Så stop nu snak udenom og interesser dig for den forskning, der ligger bag enhver artikel om hedebølgers udvikling årti efter årti.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 30-08-2023 21:14
RE: SMB 29-Aug-202330-08-2023 23:38
John Niclasen
★★★★★
(6548)
I fortsættelse af SMB 27-Aug-2023 28-08-2023 09:36

Så er der kun 2-3 dage, indtil kurven for overflademassebalancen af Indlandsisen i Grønland nulstilles.

Det ser ud til, kuven netto lander på ca. 400 Gt, hvilket betyder, at overfladen af Indlandsisen netto akkumulerede 400 mia. ton det seneste år - lidt over gennemsnittet.

Kilde: Iskappens overflade @ Polar Portal

Al den overskydende is flyder ud til kysterne og brækker af i bjerge af is.

Nogle mennesker bilder sig selv og andre ind, at Grønland smelter.
Det er løgn!
Tilknyttet billede:

31-08-2023 09:22
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Jo jo, overflade nettobalancen er i plus.
Men den totale netto balance er i minus og det er den afgørende.

Afkalvning af afsmeltning overvejer tilvæksten og dermed smelter Grønland.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
RE: SMB 30-Aug-202331-08-2023 14:44
John Niclasen
★★★★★
(6548)
I fortsættelse af SMB 29-Aug-2023 30-08-2023 23:38

Den korte periode om sommeren, hvor det er varmt nok i Grønland til, at der smelter mere, end der tilføres til Indlandsisen i form af ny sne, er overstået.

Der var færre dage i år, hvor overfladen af Indlandsisen netto mistede masse, i forhold til tidligere år. Det har jeg markeret med mørke områder på vedhæftede graf.

Kilde: Iskappens overflade @ Polar Portal

Langt det meste af året får overfladen af Indlandsisen netto tilført masse.
Al den overskydende is flyder ud til kysterne og brækker af i bjerge af is.

Nogle mennesker bilder sig selv og andre ind, at Grønland smelter.
Det er løgn!
Tilknyttet billede:

31-08-2023 15:24
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Klovn Peter Villadsen skrev:
John Niclasen skrev: Punkt 1 er afvist!
Punkt 1 er ikke afvist af andre end dig.

Punkt 1 forkastes.

Der er ingen gyldige hav-dækkende middeltemperaturdata med nogen brugbar nøjagtighed. Intet menneske har nogensinde kendt den gennemsnitlige havtemperatur til nogen brugbar fejlmargin.

Item 1 is rejected.

There are no valid ocean-wide mean temperature data with any usable accuracy. No human has ever known the average sea temperature to any useful margin of error.

Klovn Peter Villadsen skrev: SST måles med sattelit, skibe, bøjer, der samlet giver et indblik i, at temperaturerne i verdenshavene stiger, mest i overfladen.

Dette er absolut den dummeste kommentar, der er postet på internettet i denne uge. Peter, du er ikke kun matematisk inkompetent, men du tror, ​​at blot at lave en liste over instrumenter på en eller anden måde er tilstrækkelig grund til at tro, at nogen har beregnet det umulige.

Endnu mere fjollet er din medtagelse af "satellitter". Når du vil måle en temperatur, bruger du så et termometer direkte, eller måler du på en eller anden måde temperaturen flere hundrede kilometer væk? Når du måler temperaturen på noget, tror du så på, at du måler temperaturen på hele jorden (eller hele havet)?

Bare for at give alle et sundt grin, så fortæl os trin for trin, hvordan du forestiller dig, at temperaturen på hele havet kan kendes inden for f.eks. 2 grader celsius.

This is absolutely the dumbest comment posted on the internet this week. Peter, not only are you mathematically incompetent, but you think that simply making a list of instruments is somehow sufficient reason to believe that someone has calculated the impossible.

Even more silly is your inclusion of "satellites". When you want to measure a temperature, do you use a thermometer directly, or do you somehow measure the temperature hundreds of kilometers away? When you measure the temperature of something, do you believe that you are measuring the temperature of the whole earth (or the whole ocean)?

Just to give everyone a healthy laugh, tell us step by step how you imagine the temperature of the entire ocean can be known within e.g. 2 degrees Celsius.


Kun tåber fortsætter med at tro på menneskeskabte klimaændringer/global opvarmning.

Only fools continue to believe in man-made climate change/global warming.
Tilknyttet billede:

31-08-2023 15:48
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Trold Robert Wagner skrev:
Jo jo, overflade nettobalancen er i plus.
Men den totale netto balance er i minus og det er den afgørende.

Afkalvning af afsmeltning overvejer tilvæksten og dermed smelter Grønland.

Ja, ja, Trold Wagner siger dumme ting. Den samlede ismasse for Grønland er konstant stigende, ikke faldende. Dette er tydeligt ved den konstante kælvning. Hvis indlandsisen på en eller anden måde var ved at miste is, ville kælvningen blive langsommere eller helt stoppe.

Grønlands ismasse akkumuleres konstant, hvilket resulterer i konstant kælvning. Der er også andre klare indikatorer for Grønlands ismasseophobning. Afsmeltning af is resulterer i en reduktion i kælvningen ... men der er ingen reduktion i kælvningen. Der er heller ikke sket reduktion i de øvrige indikatorer for Grønlands ismasseakkumulering.

Det er grunden til, at Trold Wagner skriger, at Grønland på en eller anden måde er ved at miste sin is, men giver aldrig nogen data til støtte for sine påstande.

Yes, yes, Troll Wagner says stupid things. The total ice mass for Greenland is constantly increasing, not decreasing. This is evident by the constant calving. If the ice sheet was somehow losing ice, calving would slow down or stop altogether.

Greenland's ice mass is constantly accumulating, resulting in constant calving. There are also other clear indicators of Greenland's ice mass accumulation. Melting ice results in a reduction in calving ... but there is no reduction in calving. There has also been no reduction in the other indicators for Greenland's ice mass accumulation.

This is why Troll Wagner screams that Greenland is somehow losing its ice, but never provides any data to support his claims.


Kun tåber fortsætter med at tro på menneskeskabte klimaændringer/global opvarmning.

Only fools continue to believe in man-made climate change/global warming.
Tilknyttet billede:

31-08-2023 17:06
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Trold Robert Wagner skrev:
Jo jo, overflade nettobalancen er i plus.
Men den totale netto balance er i minus og det er den afgørende.

Afkalvning af afsmeltning overvejer tilvæksten og dermed smelter Grønland.

Ja, ja, Trold Wagner siger dumme ting. Den samlede ismasse for Grønland er konstant stigende, ikke faldende. Dette er tydeligt ved den konstante kælvning. Hvis indlandsisen på en eller anden måde var ved at miste is, ville kælvningen blive langsommere eller helt stoppe.

Grønlands ismasse akkumuleres konstant, hvilket resulterer i konstant kælvning. Der er også andre klare indikatorer for Grønlands ismasseophobning. Afsmeltning af is resulterer i en reduktion i kælvningen ... men der er ingen reduktion i kælvningen. Der er heller ikke sket reduktion i de øvrige indikatorer for Grønlands ismasseakkumulering.

Det er grunden til, at Trold Wagner skriger, at Grønland på en eller anden måde er ved at miste sin is, men giver aldrig nogen data til støtte for sine påstande.

Yes, yes, Troll Wagner says stupid things. The total ice mass for Greenland is constantly increasing, not decreasing. This is evident by the constant calving. If the ice sheet was somehow losing ice, calving would slow down or stop altogether.

Greenland's ice mass is constantly accumulating, resulting in constant calving. There are also other clear indicators of Greenland's ice mass accumulation. Melting ice results in a reduction in calving ... but there is no reduction in calving. There has also been no reduction in the other indicators for Greenland's ice mass accumulation.

This is why Troll Wagner screams that Greenland is somehow losing its ice, but never provides any data to support his claims.


Kun tåber fortsætter med at tro på menneskeskabte klimaændringer/global opvarmning.

Only fools continue to believe in man-made climate change/global warming.
Tilknyttet billede:

31-08-2023 17:11
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Trold Robert Wagner skrev:
Jo jo, overflade nettobalancen er i plus.
Men den totale netto balance er i minus og det er den afgørende.

Afkalvning af afsmeltning overvejer tilvæksten og dermed smelter Grønland.

Ja, ja, Trold Wagner siger dumme ting. Den samlede ismasse for Grønland er konstant stigende, ikke faldende. Dette er tydeligt ved den konstante kælvning. Hvis indlandsisen på en eller anden måde var ved at miste is, ville kælvningen blive langsommere eller helt stoppe.

Grønlands ismasse akkumuleres konstant, hvilket resulterer i konstant kælvning. Der er også andre klare indikatorer for Grønlands ismasseophobning. Afsmeltning af is resulterer i en reduktion i kælvningen ... men der er ingen reduktion i kælvningen. Der er heller ikke sket reduktion i de øvrige indikatorer for Grønlands ismasseakkumulering.

Det er grunden til, at Trold Wagner skriger, at Grønland på en eller anden måde er ved at miste sin is, men giver aldrig nogen data til støtte for sine påstande.

Yes, yes, Troll Wagner says stupid things. The total ice mass for Greenland is constantly increasing, not decreasing. This is evident by the constant calving. If the ice sheet was somehow losing ice, calving would slow down or stop altogether.

Greenland's ice mass is constantly accumulating, resulting in constant calving. There are also other clear indicators of Greenland's ice mass accumulation. Melting ice results in a reduction in calving ... but there is no reduction in calving. There has also been no reduction in the other indicators for Greenland's ice mass accumulation.

This is why Troll Wagner screams that Greenland is somehow losing its ice, but never provides any data to support his claims.


Kun tåber fortsætter med at tro på menneskeskabte klimaændringer/global opvarmning.

Only fools continue to believe in man-made climate change/global warming.
Tilknyttet billede:

31-08-2023 17:14
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Jo jo, overflade nettobalancen er i plus.
Men den totale netto balance er i minus og det er den afgørende.

Afkalvning af afsmeltning overvejer tilvæksten og dermed smelter Grønland.

Hvis man ikke kan se at Grønland smelter, så hjælper det nok heller ikke at gå til Louis N....


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

31-08-2023 17:15
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Trold Robert Wagner skrev:
Jo jo, overflade nettobalancen er i plus.
Men den totale netto balance er i minus og det er den afgørende.

Afkalvning af afsmeltning overvejer tilvæksten og dermed smelter Grønland.

Ja, ja, Trold Wagner siger dumme ting. Den samlede ismasse for Grønland er konstant stigende, ikke faldende. Dette er tydeligt ved den konstante kælvning. Hvis indlandsisen på en eller anden måde var ved at miste is, ville kælvningen blive langsommere eller helt stoppe.

Grønlands ismasse akkumuleres konstant, hvilket resulterer i konstant kælvning. Der er også andre klare indikatorer for Grønlands ismasseophobning. Afsmeltning af is resulterer i en reduktion i kælvningen ... men der er ingen reduktion i kælvningen. Der er heller ikke sket reduktion i de øvrige indikatorer for Grønlands ismasseakkumulering.

Det er grunden til, at Trold Wagner skriger, at Grønland på en eller anden måde er ved at miste sin is, men giver aldrig nogen data til støtte for sine påstande.

Yes, yes, Troll Wagner says stupid things. The total ice mass for Greenland is constantly increasing, not decreasing. This is evident by the constant calving. If the ice sheet was somehow losing ice, calving would slow down or stop altogether.

Greenland's ice mass is constantly accumulating, resulting in constant calving. There are also other clear indicators of Greenland's ice mass accumulation. Melting ice results in a reduction in calving ... but there is no reduction in calving. There has also been no reduction in the other indicators for Greenland's ice mass accumulation.

This is why Troll Wagner screams that Greenland is somehow losing its ice, but never provides any data to support his claims.


Kun tåber fortsætter med at tro på menneskeskabte klimaændringer/global opvarmning.

Only fools continue to believe in man-made climate change/global warming.
Tilknyttet billede:

31-08-2023 20:58
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Jo jo, overflade nettobalancen er i plus. Men overfladebalancen er kun en del af lugningen.

Den totale netto balance er i minus og det er den afgørende.

Afkalvning og afsmeltning overvejer tilvæksten og dermed smelter Grønland.

Hvis man ikke kan se at Grønland smelter, så hjælper det nok heller ikke at gå til Louis N....


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
RE: SMB 30-Aug-2023 del 231-08-2023 22:36
John Niclasen
★★★★★
(6548)
I fortsættelse af SMB 30-Aug-2023 31-08-2023 14:44

Som det ses af vedhæftede graf, er den akkumulerede overflademassebalance for Indlandsisen i Grønland steget lidt de seneste dage, så den kommer til at ende meget tæt på 400 Gt for denne sæson.

Det er netto 400 mia. ton ny sne, som overfladen af Indlandsisen har fået tilført. Sneen bliver med tiden presset sammen til ny indlandsis.

Nogle mennesker bilder sig selv og andre ind, at Grønland smelter.
Det er løgn!
Tilknyttet billede:

01-09-2023 09:18
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Jo jo, overflade nettobalancen er i plus. Men overfladebalancen er kun en del af lugningen.

Den totale netto balance er i minus og det er den afgørende.

Afkalvning og afsmeltning overvejer tilvæksten og dermed smelter Grønland.

Hvis man ikke kan se at Grønland smelter, så hjælper det nok heller ikke at gå til Louis N....


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

RE: SMB 31-Aug-202301-09-2023 09:37
John Niclasen
★★★★★
(6548)
I fortsættelse af SMB 30-Aug-2023 del 2 31-08-2023 22:36

Vedhæftede grafer er de sidste for denne sæson og viser øverst overflademassebalancen i mia. ton pr. dag og nederst den akkumulerede overflademassebalance i mia. ton for Indlandsisen i Grønland.

Kilde: Iskappens overflade @ Polar Portal

Den røde pil øverst viser, at der netto blev tilført ca. 3,5 mia. ton den sidste dag i sæsonen, hvilket er tæt på rekord.

Den røde pil nederst viser, at der i alt netto blev tilført 400 mia. ton i form af ny sne til overfladen af Indlandsisen i Grønland siden 1. september sidste år, hvilket er mere end gennemsnittet for tidligere år (den mørkegrå linie).

Sneen presses med tiden sammen til is og indgår i Indlandsisen.
Al den overskydende is flyder med tiden ud til kysterne og brækker af i bjerge af is.

Nogle mennesker bilder sig selv og andre ind, at Grønland smelter.
Det er løgn!
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 01-09-2023 09:39
01-09-2023 11:13
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Jo jo, overflade nettobalancen er i plus. Men overfladebalancen er kun en del af ligningen.

Den totale netto balance er i minus og det er den afgørende.

Afkalvning og afsmeltning overvejer tilvæksten og dermed smelter Grønland.

Hvis man ikke kan se at Grønland smelter, så hjælper det nok heller ikke at gå til Louis N....


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 01-09-2023 11:13
01-09-2023 15:02
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Trold Robert Wagner skrev:
Jo jo, overflade nettobalancen er i plus.
Men den totale netto balance er i minus og det er den afgørende.

Afkalvning af afsmeltning overvejer tilvæksten og dermed smelter Grønland.

Ja, ja, Trold Wagner siger dumme ting. Den samlede ismasse for Grønland er konstant stigende, ikke faldende. Dette er tydeligt ved den konstante kælvning. Hvis indlandsisen på en eller anden måde var ved at miste is, ville kælvningen blive langsommere eller helt stoppe.

Grønlands ismasse akkumuleres konstant, hvilket resulterer i konstant kælvning. Der er også andre klare indikatorer for Grønlands ismasseophobning. Afsmeltning af is resulterer i en reduktion i kælvningen ... men der er ingen reduktion i kælvningen. Der er heller ikke sket reduktion i de øvrige indikatorer for Grønlands ismasseakkumulering.

Det er grunden til, at Trold Wagner skriger, at Grønland på en eller anden måde er ved at miste sin is, men giver aldrig nogen data til støtte for sine påstande.

Yes, yes, Troll Wagner says stupid things. The total ice mass for Greenland is constantly increasing, not decreasing. This is evident by the constant calving. If the ice sheet was somehow losing ice, calving would slow down or stop altogether.

Greenland's ice mass is constantly accumulating, resulting in constant calving. There are also other clear indicators of Greenland's ice mass accumulation. Melting ice results in a reduction in calving ... but there is no reduction in calving. There has also been no reduction in the other indicators for Greenland's ice mass accumulation.

This is why Troll Wagner screams that Greenland is somehow losing its ice, but never provides any data to support his claims.


Kun tåber fortsætter med at tro på menneskeskabte klimaændringer/global opvarmning.

Only fools continue to believe in man-made climate change/global warming.
Tilknyttet billede:

02-09-2023 20:01
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Jo jo, overflade nettobalancen er i plus. Men overfladebalancen er kun en del af ligningen.

Den totale netto balance er i minus og det er den afgørende.

Afkalvning og afsmeltning overvejer tilvæksten og dermed smelter Grønland.

Hvis man ikke kan se at Grønland smelter, så hjælper det nok heller ikke at gå til Louis N....


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

04-09-2023 09:18
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Trold Robert Wagner skrev:
Jo jo, overflade nettobalancen er i plus.
Men den totale netto balance er i minus og det er den afgørende.

Afkalvning af afsmeltning overvejer tilvæksten og dermed smelter Grønland.

Ja, ja, Trold Wagner siger dumme ting. Den samlede ismasse for Grønland er konstant stigende, ikke faldende. Dette er tydeligt ved den konstante kælvning. Hvis indlandsisen på en eller anden måde var ved at miste is, ville kælvningen blive langsommere eller helt stoppe.

Grønlands ismasse akkumuleres konstant, hvilket resulterer i konstant kælvning. Der er også andre klare indikatorer for Grønlands ismasseophobning. Afsmeltning af is resulterer i en reduktion i kælvningen ... men der er ingen reduktion i kælvningen. Der er heller ikke sket reduktion i de øvrige indikatorer for Grønlands ismasseakkumulering.

Det er grunden til, at Trold Wagner skriger, at Grønland på en eller anden måde er ved at miste sin is, men giver aldrig nogen data til støtte for sine påstande.

Yes, yes, Troll Wagner says stupid things. The total ice mass for Greenland is constantly increasing, not decreasing. This is evident by the constant calving. If the ice sheet was somehow losing ice, calving would slow down or stop altogether.

Greenland's ice mass is constantly accumulating, resulting in constant calving. There are also other clear indicators of Greenland's ice mass accumulation. Melting ice results in a reduction in calving ... but there is no reduction in calving. There has also been no reduction in the other indicators for Greenland's ice mass accumulation.

This is why Troll Wagner screams that Greenland is somehow losing its ice, but never provides any data to support his claims.
Kun tåber fortsætter med at tro på menneskeskabte klimaændringer/global opvarmning.

Only fools continue to believe in man-made climate change/global warming.
RE: SMB 3-Sep-202304-09-2023 10:35
John Niclasen
★★★★★
(6548)
I fortsættelse af SMB 31-Aug-2023 01-09-2023 09:37

Kurven for overflademassebalancen af Indlandsisen i Grønland er nulstillet 1. september, og den nye sæson lægger voldsomt ud med 10 mia. ton netto tilført overfladen af Indlandsisen på én dag.

Kilde: Iskappens overflade @ Polar Portal

Af nederste graf ses derfor, at den akkumulerede overfaldemassebalance allerede er pænt over middel her i starten af sæsonen.

Nogle mennesker bilder sig selv og andre ind, at Grønland smelter.
Det er løgn!
De mennesker, som vedbliver at fortælle denne løgn, er løgnere.
Indlandsisen gør det modsatte af at smelte.
Tilknyttet billede:

Side 6 af 19<<<45678>>>

Deltag aktivt i debatten PART 11 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav Data:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
2024 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav Data19614-07-2024 20:53
PART 10/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data344101-05-2024 13:03
PART 8/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data119529-04-2023 01:12
PART 9/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data146114-07-2019 14:17
PART 7/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data77315-01-2017 22:49
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik