Husk mig
▼ Indhold

PART 8/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav dataSide 7 af 30<<<56789>>>
13-02-2017 09:25
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
CBH før:
"... at nettojusteringerne inkl. havtemperaturer i virkeligheden går den modsatte vej, hvor man justerer tiden før 1940 opad (og derved skaber en mindre trend)..."
Korrekt, men baseret på sammenligninger af GHCN v3 data.

CBH nu:
"Jeg kan også regne ud, at trends 1930-2002 er ca. 0,2 mindre opvarmende i alt i 2002-serien end i 2016."
Altså omvendt, men stadig korrekt fordi det nu er baseret på GISS versioner.


De endelige opgørelser af globale temperaturer er IKKE GHCN databasen.

De endelige opgørelser af globale temperaturer der når ud til folk, medier og politikere - såsom GISS globale temparaturer - er år for år blevet justeret medførende at fortiden ser koldere ud og nutiden ser mere usædvanlig varm ud. Denne udvikling har stået på i dekader.
Det er faktum.

Og dette altså på trods af de forskelle i GHCN v3 dataset du viser, CBH.

Nu nu bedes du aldrig mere "korrigere" andre debatører eller sige at de lyver hvis man siger det indlysende rigtige at globale temperaturer er justeret således at tidligere varmeperiode, f.eks omkring 1930-40, er gjort koldere.

Og så er mit mål med denne konkrete debat med dig CBH nået. Slut.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Redigeret d. 13-02-2017 10:06
13-02-2017 11:14
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Frank,

det her giver ingen mening. Nettojusteringerne af temperaturserierne går stadig i retning af at skabe en mindre opvarmende trend, fordi havtemperaturerne må opjusteres før 1940-45 stykker, og at de har større "slagkraft" end overfladetemperaturserier. Dette grundlæggende er jo overhovedet ikke ændret af, at du sidenhen gerne ville diskutere forskellige efterfølgende marginale forskelle mellem GISS-serierne. Hvis du påstår andet, så jo, så enten lyver du eller fatter regulært for lidt af substansen til at kunne tillade dig at optage voksne menneskers tid i længden.

Du har heller ikke vist tegn på at forstå ITSS (It´s the trend, stupid!) - måske fordi, du lader til at tro, at "trends" er det, man får ved at aflæse maks-værdier på øjemål i powerpoint - og derfor er det heller ikke lykkedes dig at forholde dig meningsfuldt til det, at GISS 2016-serie har en kraftigere varmetrend 1910-45 end stort set alle andre dataserier (hvilket passer noget dårligere med CO2 som afgørende drivkraft), og hvordan du får det til at passe med din insinuation om, at nogen fusker med data for at fremme CO2-teorien.


Forskellene mellem GISS´ serier er jo heller ikke, at Gavin Schmidt sidder og laver justeringer af anomalier i forhold til hinanden, som du åbenbart lader til at forestille dig, men primært et resultat af, at der kommer flere og bedre stationer med i serierne, samt at man efter 1995 netop begyndte at inddrage havtemperaturerne, som (hvis du har glemt det?) er justerede opad. Der var ingen SST i 1981- og 1987-serierne. Det er heller ikke lykkedes dig overhovedet blot at forholde dig til de allermest enkle version 1.0-begrundelser for, hvorfor korrektioner for TOBS/teknik/stationsflytning/inkludering af flere polare stationer ret indlysende har en tendens til at give lidt mere opvarmning i data - endsige levere skyggen af begrundelse for, at der skulle være snyd med i spillet.

Du kan tilsyneladende end ikke levere et svar på selv det ekstremt banale forhold, at forskellene i trends mellem serierne generelt vitterligt er på højst 15-20% (og oftest langt mindre). Selv, hvis du fik en IQ-transplantation på +50-60 points, der satte dig i stand til at a) indse, hvordan man regner trends ud; b) indgå i en meningsfuld diskussion med Gavin Schmidt; og c) finde på en overbevisende argumentation for, hvorfor der f.eks slet ikke er nogen grund til at inkludere alle disse hersens stationer fra underlige polaregne i nyere dataserier "det ser så dekorativt ud med hvide pletter på kortet, synes du ikke?", så NASA smed alle sine efterfølgende serier ud og tog udgangspunkt i 1981-serien (eller hvad din obskure ambition nu ellers er); hvad forestiller du dig så overhovedet, at der er at hente ved din konstante pukken på forskelle, der selv i allerværste fald er ret ligegyldige for det store billede?????

Det mest trættende ved at diskutere med folk, der ligger fast plantet i Dunning-Krüger-kurvens tunge venstre ende er, at de aldrig nogensinde lader til blot at overveje at stille sig selv spørgsmålet, om de selv kunne have misforstået noget eller mangle viden om et eller andet, og på denne måde forhindrer sig selv effektivt i nogensinde at blive klogere eller komme videre. Så ville jeg langt hellere blive heglet igennem af nogen, der var væsentligt mere kompetente end jeg selv, og i det mindste lære noget.

Jeg er ikke helt sikker på, om du bare er for forvirret til at kunne overskue dine egne tågerier, eller regulært for uærlig til at indrømme fejl eller misforståelser, når man prøver at holde dig op på noget konkret. Men jeg er også nået til "slut" her - og i lang tid fremover.

Redigeret d. 13-02-2017 11:16
13-02-2017 11:37
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
CBH,

Du skriver:
"Nettojusteringerne af temperaturserierne går stadig i retning af at skabe en mindre opvarmende trend, fordi havtemperaturerne må opjusteres før 1940-45 stykker, og at de har større "slagkraft" end overfladetemperaturserier."


Du har stadig ikke fattet det.

DU SNAKKER G H C N .

De endelige udgaver af globale temperaturer er data som GISS, HadCRU, NCDC.
Det vi kan konstatere i den virkelige verden, bugge, er at de endelige udgaver - ALTSÅ IKKE G H C N - bliver korrigeret nedad for temperaturer f.eks 1920-40 i forhold til de seneste år.

GHCN er en komponent der ligger under de endelige udgaver af globale temperaturer.

Men det er de endelige udgaver der tæller. Overraskende nok.
13-02-2017 12:42
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Jo tak, det ved jeg godt. Det betyder, at der går data ind i GISS/CRU/NOAA, der netto er massivt "kuldejusterede", dvs. med lavere opvarmningstrend, og ikke det modsatte, som du plejede at påstå. (Og pointen er? GISS serier ville selvsagt se anderledes ud, hvis ikke de medbragte denne store justering).

Siden skiftede du så til pludselig at mene, at det i virkeligheden var denne "kuldejustering", der var den sande skandale, fordi de sænkede toppen 1940-45 - og begyndte så at væve videre om GISS´ forskellige serier.

Her spurgte jeg dig så i indlæg 1.0 her, hvordan det, at der rent faktisk er kommet en større opvarmningstrend 1910-45 i GISS2016, passer med din forestilling om fusk. Er det op- eller nedjusteringer af trends, du sådan generelt mener er fusk? Det skifter åbenbart lidt, ligesom det også kniber for dig at huske eller finde ud af, hvornår trends går op og ned. Det er selvfølgelig også op ad bakke, når man tror, at den slags kan aflæses direkte på kurvers min/max-værdier.


Dit argument kan (ikke engang særlig karikeret) sammenfattes således: "Jeg fatter ganske vist ikke rigtigt, hvad en "trend" egentlig er, og jeg kan ikke lige huske, om der nu egentlig er justeret netto ned eller op - men jeg VED 100% sikkert, at der må være snyd med i spillet! Bare vent, en dag vil alle indse, at vi i virkeligheden skal nedjustere et eller andet i GISS´ serier med 7,93% - og ryger hele alarmismen på røven! Ryd forsiden!!!!"

Jeg ved ikke, om du faktisk selv oprigtigt tror på, at du har fat i et eller andet, der nogensinde kan bruges til andet end til at sprede lidt (videnskabeligt set) ret harmløs forvirring, eller om du bare fortsætter, fordi du allerede har fået så stor en identitet i at have spildt 10 år på nonsens, at det bare ikke længere føles som umagen værd at forsøge at skifte spor. Men hvis ikke det var for din generelt trælse og meningsløse indstilling til faktuelle diskussioner, ville jeg have lidt ondt af, at du trak så meget af dit liv ud i lokummet uden overhovedet selv rigtig at være klar over det.
13-02-2017 13:27
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hvis der er én konponent der er justeret modsat af den endelige sammenlagte justering så betyder det jo bare at der undervejs er andre komponenter der er justeret væsentligt mere den anden vej.


1) Det kan du godt se, ikke?


2) Mht GHCNv3 SST dataændring: Hvis du er så sikker på at den har impact i de senere år med ophedet klimadebat som vi snakker om, hvilket år er det så du tror at den GHCNv3 SST ændring skulle have slået igennem i GISS ?
Redigeret d. 13-02-2017 13:29
13-02-2017 14:05
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Når/hvis du en dag forstår (eller fatter interesse for at prøve at forstå), at "den endelige sammenlagte justering" bedst opsummeres af en trend, og at denne ikke kan regnes ud med den "metode", du bruger her, kom igen. Indtil da kan du ikke udrette så meget andet end at spilde din egen og andres tid. (Og for sidste gang: Nej - fordi GISS2016 er 0,14 koldere i 1930 end GISS1981, og GISS2016 er 0,10 varmere end GISS2002 i 2002, betyder det ikke, at GISS2016 i virkeligheden er 0,14+0,10K varmere end GISS1981 i 1930. Hold venligst op med at fjolle videre udad vejen mod Ebberød Gård med mere af den slags, tak.)


Redigeret d. 13-02-2017 14:07
13-02-2017 14:27
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Du glemte at svare på simple spørgsmål
1) og 2)

Men blev istedet personlig.Summa:
De globale temperaturer er SÅ INDLYSENDE blevet justeret den vej skeptikerne siger.
Også uanset om visse komponenter der indgår er justeret den ene vej og flere den anden vej. Det ændrer intet.

(Jeg synes nu det ville være spændende at høre hvornår det er du forestiller dig at den GHCN v3 SST ændring du snakker så meget om så er slået igennem på GISS dataset. )


OG

Skulle du være kommet til at sige nogen lyver eller er pinlige eller hvad su nu kan finde på, (simpelthen fordi de holder sig til at de officielle dataset for globale temperaturer GISS/HadCRU etc. har ændret sig som de faktisk har) - så har du nu chancen for at vise at du er en mand og komme med en uforbeholden undskyldning.
13-02-2017 15:13
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Frank,

selvom Prins Knud fangede den for mere end 10 indlæg siden, kan vi godt lige tage den en hurtig gang til: Hele indgangen til diskussionen var, at du selv skrev:

Når data ændres i retning af MINDRE global warming FØR 1940-45 stykker, så er det dataændringer der netop støtter op om global warming synspunktet og at CO2 er den store spiller snarere end naturen.


- og nu er det rent faktisk sådan, at både landtemperaturjusteringerne i GHCN og ændringerne af GISS2016 ifht. f.eks 1981 eller 2002-serierne giver MERE global opvarmning i tidsrummet fra en 1900-1940-45 stykker.

Disse to justeringer er modsatrettede veje, så når du siger, at der er justeret "indlysende den vej du siger", må du åbenbart være lidt rundtosset/retningsforvirret.

Du må bestemme dig: Hvilken af disse to justeringer er det, du mener der er fusk til ære for CO2-teorien? Jeg forestillede mig, lidt naivt måske, at det måske var meget rart for dig at vide, i hvilken retning vognen med halmlæsset kørte, inden du buldrede ud over stepperne på jagt efter halmstrå, der skal underbygge fusk et eller andet ikke nærmere defineret sted? Men der tog jeg så åbenbart fejl?

Jeg lærer aldrig at finde rundt i klima"skeptikeres" hjernevindinger - omend pladsen er ganske trang, er der faktisk imponerende mange irgange.

Jeg er ikke klar over, om du egentlig godt kan se et eller andet sted, at der er noget, der ikke hænger sammen, og blot udlægger lidt løgnagtigt røgslør, eller om du vitterligt er så forvirret, at du ikke forstår problemet, men jeg er da villig til at tro på begge forklaringer. Hvordan noget af dette kan blive noget, du forventer undskyldninger for, begriber jeg til gengæld ikke et suk af.
Slut herfra.
Redigeret d. 13-02-2017 15:13
13-02-2017 17:01
pifpafpuf
★★★☆☆
(778)
https://www.researchgate.net/profile/Chris_Folland/publication/255970657_A_new_daily_central_England_temperature_series_1772-1991/links/556c68ee08aeccd7773b77cf.pdf
13-02-2017 17:28
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
pifpafpuf >

Jeg ser kun et link..
13-02-2017 17:39
pifpafpuf
★★★☆☆
(778)
....Crank - det var bare et bilag til debatten om udvikling i temperaturdataset, og om hvordan man tidligere har forsøgt at tilpasse oldgamle data med nye ved at se på mønstre.
Jeg ved ikke om kamphanerne kender temperaturserien.
13-02-2017 20:04
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
CBH her beskylder du Kosmos for at lyve:

Kosmos skrev:

- det virker dog noget 'påfaldende', at korrektionerne som tidligere anskueliggjort systematisk gør gamle tider koldere, nye tider varmere:

syn's du ikke?CBH:

"Kosmos",

du bliver simpelthen nødt til at holde op med at lyve på denne her måde.
... korrektionerne af havtemperaturerne gør tværtimod fortiden (primært før 1950) varmere, hvilket formindsker opvarmningstrenden.

Eftersom havet udgør over 70% af jordoverfladen, er disse justeringers effekt samlet set at formindske nettoopvarmningstrenden, når man kombinerer land- og havtemperaturerne i et fælles index, som f.eks GISS eller HadCRU gør:CBH, nogle af de data der oftest tales om mht. data justeringer er naturligvis de ikoniske grafer for globale temperaturer. Mon ikke det er dem Kosmos refererer til ??

Men CBH, du bruger forskelle i de underlæggende GHCN data som udtryk for forskelle i de endelige grafer for globale temperaturer ("som f.eks GISS eller HadCRU").

Her typisk eksempel på data-ændringer i de endelige data for globale temperaturer, GISS2016 brun vs GISS 2002 blå som vi har set på:Og typiske ændringer i endelige global temperatur data er stik modsat det du viser fra GHCN. Og Kosmos udlægning er naturligvis den korrekte i forhold til de grafer man plejer at tale om, det burde du vide (!)Dermed bygger din påstand om at Kosmos lyver på din grundlæggende fejl. Du antager at kosmos lyver idet du snakker om forskelle i et underliggende dataset for de globale temperaturer, ikke de endelige globale temperaturer.

Derfor er en undskyldning på plads for der er intet der tyder på at kosmos lyver.
Hvis man går så vidt som at beskylde andre for at lyve må man også være parat til at undskylde. Almen anstændighed.Dit fejl-argument hvor du kommer til at bruge GHCN i stedet for endelige globale temperatur data er vidt spredt i debatter overfor Christian, John Niclasen, Kjeld Jul, Kosmos alene i tråden "Den store løgn" tråden. Dvs. du spreder systematisk disinformation og det skal stoppe.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Redigeret d. 13-02-2017 20:23
RE: Drought 20170114-02-2017 00:25
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Så er det officielt!

Der er ikke skyggen af tørke tilbage i Californien pr. januar 2017.
Iflg. Historical Palmer Drought Indices
Tilknyttet billede:

14-02-2017 11:10
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
I de sidste 10 dages tid har vi atter haft den kolde polare vortex lidt væk fra Arktishavet, nede over kontinenterne, men ca fra idag samles vortex igen over Arktishavet.

Dette kan føre til at vi igen ser lidt mere havisdannelse.

Herunder ECMWF prognoser for 850 mb luft temperaturer (ca 1,5 km højde) fra datoer 14 - 24 feb.
Også Barentshavet får nu igen et skud kulde, så må vi se om det hjælper isen her.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

14-02-2017 11:27
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
I den seneste tid er svage La Nina tilstande ved Stillehavets ækvator blevet afløst af spæde El nino tilstande.

- men alt i alt en gang La Nada :-)


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 14-02-2017 11:28
14-02-2017 11:52
Kosmos
★★★★★
(5392)
...men ca fra idag samles vortex igen over Arktishavet

- ses dog (endnu?) ikke reflekteret her.
14-02-2017 12:11
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Tjah :-) Hvis man ser på ECMWF´s anomali kort for idag, så er visse områder i Arktishavet ved at synke under deres registrerede normaltemperaturer (faktisk også indenfor 80N cirklen som DMI refererer til), men det er i ca 1,5 km højde og nuværende isforhold mv ved overfladen dominerer nok DMI´s grafik noget mere.

Når luften skifter temperatur i 1,5 km højde plejer det faktisk at slå igennem ved overfladen ret hurtigt, specielt når vi går fra varm til kold (bundkulde kan være lidt svær at slippe af med mener jeg).

Men for arktis spiller eventuelle ændrede isforhold en rolle for overfladetemperaturen. Men samling af vortex og koldere luft over Arktis giver muligheden for et omslag til kulde også ved overfladen.

Anomali kortene over temperaturer for Arktis havet bliver kolere for stort set hele Arktishavet indenfor de næste dage og holder sig sådan til prognoserne slutter ca 24 feb. Så må vi se om det holder stik.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 14-02-2017 12:15
15-02-2017 01:18
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Meteorolog fyret p.gr.a. hendes vurdering af årsagerne til klimaforandringer mm.
https://www.technocracy.news/index.php/2017/02/14/many-meteorologists-like-mish-michaels-question-climate-change-science/

"Science reporter Mish Michaels was fired with a religious vengeance, based on her 'incorrect' beliefs on vaccines and climate science. This is reminiscent of the Inquisition and underscores the radical and religious nature of scientism. ⁃ TN Editor "
Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Redigeret d. 15-02-2017 01:18
15-02-2017 06:37
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Omkring den fine artikel med fyringen af meteorolog Mish Michaels er der især et citat der fanger min opmærksomhed som dobbeltmoralsk:

"Weather forecasters are people, too, and their political ideology plays a role in their views," said Ed Maibach, who directs the Center for Climate Change Communication at George Mason and oversaw the study. "So conservative forecasters tend to be more skeptical than liberal forecasters."


Det var da en af de mere generaliserende udtagelser jeg længe har hørt, så kunne man også sige følgene:

climatologist are people too, and their political ideology plays a role in their views, so socialist and left scientist have more tend to be alarm than liberal and conservative climatologist

Havde det været bedre?. syntes ikke den holdning er indbydende til en ordentlig debat om et emne som klima, som enhver der beskæftiger sig med videnskab burde være end at køre den derned?
Jeg godt klar over politiske holdninger kan påvirke selv en forskers holdninger som med alle andre mennesker, men det noget man bedst muligt skal prøve at se væk fra og lade de videnskabelige resultater man har tale for sig selv, men syntes aldrig man skal lukke den af på den måde, hvis man mener den omtalte meteorolog Mish Michaels har nogle synspunkter på klimaet, så burde man tage en debat om det hun mener og alle andre der gør sådan end at bare fyre pga. den slags, det har intet med en åben og ærlig dialog at gøre eller retten til at ytre sig selv om det emner der har så stor betydning som klimadebatten og især debatten om menneskeskabt global opvarmning.

Mvh.
Redigeret d. 15-02-2017 06:52
15-02-2017 08:58
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Nu på TV:"havisen omkring Antarktis har ikke været mindre siden man begyndte satellitmålinger i 1979".
Nu er det jo sommer på SH.
Da havisen havde en max. udbredelse for et par år siden, kom der ingen sensationsmeddelelse på TV.!!!!
Redigeret d. 15-02-2017 09:05
15-02-2017 09:40
Kosmos
★★★★★
(5392)
Nu på TV:"havisen omkring Antarktis har ikke været mindre siden man begyndte satellitmålinger i 1979"

- dog lidt 'bedre' end P1morgen, der som optakt til et interview med Jesper Theilgaard påstod, at den antarktiske havisudbredelse aldrig har været mindre end p.t.!
15-02-2017 10:25
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Iflg. en forskergruppe på 25 omkring Julie Jones fra University of Sheffield i et studie fra nov. 2016,skyldes klimaet på Antarktis naturlige cykler,det gælder temperaturer,havis og iskappen.
Klimamodellerne kan ikke videregive scenariet om antropogen påvirkning.
Set i Nature Climate Change.
RE: NOAA sea ice extent 1973-199015-02-2017 13:05
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Kosmos skrev:
Nu på TV:"havisen omkring Antarktis har ikke været mindre siden man begyndte satellitmålinger i 1979"

- dog lidt 'bedre' end P1morgen, der som optakt til et interview med Jesper Theilgaard påstod, at den antarktiske havisudbredelse aldrig har været mindre end p.t.!

Det er ikke sandt, at man begyndte målinger af havis omkring Antarktis i 1979. Der findes jævnligt opdaterede satellitdata tilbage fra 1973. Hos NSIDC kan man læse:

The first regularly scheduled satellite observations of Antarctic sea ice became available in January of 1973.

Det kan godt tænkes, der er satellitdata før 1973, men jeg er ikke bekendt med dem og har ikke gravet efter dem.

Ang. Theilgaards udtalelse, så kan man jo bare ryste på hovedet og se frem til den dag, dette vanvid stopper.

Vedhæftede graf er fra IPCC First Assessment Report fra 1990. Det er figur 7.20 på side 224 i den første IPCC rapport, og den viser havis udbredelse anomali siden 1973. Data er fra NOAA (USA).
Tilknyttet billede:

16-02-2017 10:43
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Frank,

der her er for åndssvagt. Det, jeg viser, som er justeret opad, er ikke GHCNs landdata, men havoverfladedata som her HadCRU SST. Er dette mindre "endeligt" eller "ikonisk" end GISS/HadCRU på land???

Og ja, HadCRU SST indgik i f.eks GISS´ 2000-serie, hvilket fremgår f.eks af GISS historie-side, som jeg har henvist dig til 4-5 gange - hvad med at prøve at tjekke efter og tænke dig lidt om i stedet for vedblivende at gentage de samme dumme spørgsmål?

For 117. gang: HadCRU SST justeres samlet opad før 1940, dvs. det bliver gjort varmere. Det har "Kosmos" fået at vide mange gange, og alligevel vedbliver han med at gentage en løgnehistorie:

Kosmos skrev:

- det virker dog noget 'påfaldende', at korrektionerne som tidligere anskueliggjort systematisk gør gamle tider koldere, nye tider varmere:

syn's du ikke?


- og det passer som sagt helt enkelt ikke for HadCRUs havtemperaturer.

Derudover: Hvis du lige prøver at læse "Kosmos"´ kommentar indenad, er det, han beklager sig over, det samme, som du selv oprindeligt gjorde, nemlig at temperaturerne før 1940-45 gøres koldere. Hvis vi ignorerer havtemperaturerne for en stund, så er dette sandt for både landtemperaturerne isoleret set samt for f.eks GISS´ kombinerede land/hav-serie for 2016 ifht. tidligere versioner -

- men igen, for 117. gang: denne justering giver som bekendt en øget varmetrend fra ca. 1900-1945, hvilket passer dårligere med CO2 som forklaring på denne opvarmningsperiode.

Du er i denne tråd nu skiftet til at påstå det stik modsatte af din (og "Kosmos"´) oprindelige ovenstående klage, og siger nu pludselig, at det i virkeligheden er den modsatrettede justering af havtemperaturerne (med mere varme tilføjet (og dermed mindre varmetrend), du har problemer med:

Når data ændres i retning af MINDRE global warming FØR 1940-45 stykker, så er det dataændringer der netop støtter op om global warming synspunktet og at CO2 er den store spiller snarere end naturen.


Så du er åbenbart ikke enig med "Kosmos" her - eller med dig selv fra for en 15-20 indlæg siden, for den sags skyld. Din "argumentation" lader til at være, at et eller andet, du ikke præcist kan redegøre for; i et eller andet datasæt, du endnu ikke helt har bestemt dig for; er justeret i den ene eller den anden retning - og du kan ganske vist ikke helt huske/overskue, om det nu var op eller ned - men du ved helt sikkert, at det må være noget fusk.

Du er kort sagt for klimavidenskaben, hvad den klassiske vittigheds gamle dame, der ikke kan huske, om hun skal til Ringsted eller Thisted, men ved, at hun bliver hentet på stationen, er for GPS-teknologien.


"Kosmos" [slettet] - men hans argumentation er ret enkel og ligefrem, hvilket om ikke andet gør det prisværdigt let at opklare fejl og vrangforestillinger, så under den antagelse, at han er ved sine fulde fem, kan jeg derfor ikke sige ham så meget andet end: "Gider du godt holde op med at lyve om justeringerne? Tak".

Frank, med dig må jeg derimod ærligt indrømme, at jeg ikke rigtig kan gennemskue din tankegang. Som Niels A. siger, kan du tilsyneladende godt have to lodret indbyrdes modstridende forklaringer i hovedet på samme tid, og argumentere lige ihærdigt for begge dele - uden det rigtigt lader til at gå op for dig, at dine påstande gensidigt udelukker hinanden.

Det gør det væsentligt mere frustrerende og svært at diskutere med dig, end når man diskuterer med folk, der f.eks enten bare lyver eller er helt oppe i det røde felt. Debatter kommer videre af, at man forsøger at finde ét logisk sammenhængende synspunkt og understøtter det med fakta. Dvs., at hvis man har to indbyrdes modstridende synspunkter i sit hoved, er man nødt til at kaste (mindst) ét af dem overbord, før man fortsætter - ligesom man er nødt til at rette sig selv og sin tankegang, hvis det kan vises at bygge på noget, der er klart og faktuelt forkert. Det er ikke at "mobbe dig" at stille det sådan klart op og vedblive med kritik - det er tværtimod den eneste måde, hvor man kan komme videre på på en måde, hvor disse debatter overhovedet kan bidrage til at skabe klarhed og oplysning (for folk, der ellers er interesserede i dette).

Tl; dr: "Kosmos" skal holde op med at lyve om, at alle justeringer systematisk gør fortiden koldere og nutiden varmere; og du skal som minimum bestemme dig for, om det enten er havtemperaturjusteringerne, der gør fortiden varmere (og dermed modsat mindsker varmetrends 1900-45), eller om det er landtemperaturjusteringerne/GISS-seriernes ajourføringer, der gør fortiden koldere (og dermed modsat øger varmetrends 1900-45), som du mener er fusk for at fremme CO2-teorien, hvis dette her ikke blot skal være ligegyldigt spild af tid og tankespind.

Det er disse helt simple krav til logik, konsistens og sammenhæng, der beskrives i almindeligt folkevid i ordsprog som "du kan ikke få både smørret og pengene for smørret", eller på tysk "wie ist der Kohl und die Ziege gleichzeitig zu retten?" - og mon ikke der er lignende talemåder på engelsk, fransk samt de fleste andre sprog? Er det virkelig for meget at forlange af dig?
Redigeret af branner d. 17-02-2017 18:00
16-02-2017 13:00
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Jeg stillede dig et spørgsmål om den "GHCN" SST ændring du har vist os mange gange. Jeg spurgte til hvilket år du så mener at den ændring skulle være slået igennem i de endelige data for globale temperaturer (f.eks GISS).

Du svarede ikke.

Men som du måske ved er der intet år hvor en ny version af endelige globale temperatursæt pludseligt viser en ændring med meget varmere temperaturer før ca 1940.


Altså intet år hvor den SST ændring du er så fokuseret på faktisk kan ses at slå igennem i de endelige globale temperaturer (som Kosmos og alle andre naturligvis snakker om).
Normalen er at vi ser faldende temepraturer 1920-40 jo nyere GISS udgaven er.

Og hvordan kan det være?

Jo, der kan være 2 forklaringer (flere?)

1)
Det år hvor en stor SST-induceret varm-ændring skulle være indgået i ny version af globale temperaturer, der skulle så samtidigt indgå en anden ændring der ophævede impact af SST.

eller

2)
Ændring af SST er så tudse gammel at den allerede indgår i de gamle versioner af globale temperaturer i 1980´erne.


Forklaring 1 er efter min mening ikke ret sandsynlig. Men Forklaring 2 er dog mere realitstisk.


Og det sjove er, at vi har allerede talt om disse ting her på site, hvor jeg har været inde på at disse SST ændringer kan ses omtalt i mange artikler langt tilbage i tiden, f.eks. som herunder med Follands gamle illustrationer af SST dataændringer for dataserier 1880-1981.

Men er skeptikernes kritik da noget der vedrører

A ) en hvilken somhelst data ændring nogen sinde ?

Eller handler handler skeptikernes kritik om

B ) dataændringer i de senere år mens klima-emnet er blevet meget politisk ?


Det er naturligvis B.
Jeg selv om mange andre refererer netop til de ældre udgaver og resultater som reference til de ændringer de er foretaget i de seneste dekader.
(Ligesom jeg f.eks. refererer til Kart et al1984 for UHI som yderst brugbar.)

Så dine grafer for SST ændringer omhandler med en vis sandsynlighed nok ændringer lavet FØR klima blev politisk.


På bundlinien:
Derfor kan sådanne dataændringer af SST du kommer med, CBH, ikke bruges til at be- afkræfte om der i tiden hvor klima er blevet politisk foretages problematiske dataændringer.

Fakta er, at siden klima blev politisk de seneste årtier, så har grafer/data for globale temperaturer gjort at nye temperatur data er stadigt varmere i forhold til ældre. Det er det gennemgående.


Og Kosmos har ret. Du har taget fejl. Kosmos har så indlysende ikke løjet.

Herunder eksempel på 1920-1981 data af omtale af de store SST ændringer hvor fortiden varmes op.
Disse tudse gamle justeringer kastes tilsyneladende ind i debaten nu som om nogen lige har varmjusteret fortiden. Ren disinformation, smart effektiv propagande nogle desværre falder for og hjælper med at formidle videre.

Det minder om Putin der går ind i Ukraine men prøver på alle mulige måder at forklare at det skam ikke er tilfældet.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 16-02-2017 13:34
16-02-2017 13:40
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Over de sidste 4 dage har nino 3.4 indekset skiftet til "svag El nino" niveau. Dog skal tallene i snit holde sig over ca +0,6K i 3 mdr før man kan tale om El Nino officielt.
Men opstartende La Nina blev lidt af en fuser.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 16-02-2017 13:40
16-02-2017 14:17
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
I nyhederne igår (DR eller TV2? husker ikke) der så vi klip fra det unormalt varme Australien på stranden. (Det har nok været DR :-) )

Varmere end normalt har det kun været i nogle områder af Australien. Andre områder har der været koldere end normalt.Herunder en kombination af SST anomalikort fra det Canadiske met inst, og så seneste uges land anomali fra Japans Met Inst.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 16-02-2017 14:20
17-02-2017 01:02
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Frank,

Men er skeptikernes kritik da noget der vedrører

A ) en hvilken somhelst data ændring nogen sinde ?

Eller handler handler skeptikernes kritik om

B ) dataændringer i de senere år mens klima-emnet er blevet meget politisk ?


det her giver mindre og mindre mening, og du svarer overhovedet ikke på nogen af de ellers ret overskuelige indbyrdes modstridelser, du bliver spurgt om.

Vi kan lige gentage "Kosmos" løgnehistorie, hvis det er svært for dig at holde sammen på det hele:

Kosmos skrev:

- det virker dog noget 'påfaldende', at korrektionerne som tidligere anskueliggjort systematisk gør gamle tider koldere, nye tider varmere:

syn's du ikke?


Dette har du også selv tidligere hævdet for 15-20 indlæg siden - og blot lige endnu engang: Det som sagt mange gange helt enkelt løgn. Længere er den naturligvis ikke.

Dit seneste forsøg på et forsvar er altså, at mange af disse SST-justeringer er "tudsegamle" - og dermed uproblematiske??? Men for 10 indlæg siden skiftede du ellers til at mene, at disse "tudsegamle" justeringer af SST, der gjorde fortiden varmere, var endnu et tegn på fup:

Når data ændres i retning af MINDRE global warming FØR 1940-45 stykker, så er det dataændringer der netop støtter op om global warming synspunktet og at CO2 er den store spiller snarere end naturen.


Tja, hvis f.eks Folland og Parkers SST-justeringer fra 1995 er "tudsegamle", så måske - men det må jo så også logisk betyde, at alle de ligeledes "tudsegamle", men modsatrettede justeringer af landtemperaturerne for f.eks UHI af Parker eller Karl fra 80erne og 90erne også er uproblematiske??? Og dem mente du jo ellers selv (endnu tidligere) også nok var fup?


Eftersom du åbenbart regulært ikke er i stand til at redegøre for, hvad du egentlig mener, skal vi måske bare prøve at forholde os til NASA-serierne og dit helt enkle og overskuelige problem: Ja, de har generelt fået gjort tiden før 1940-45 stykker noget koldere - og dette giver (for 117. gang) en større varmetrend fra 1900-45, hvilket passer dårligere med CO2 som afgørende drivkraft end de tidligere versioner. Så det, du mener, er altså, at der fuskes med temperaturdata for at få CO2-teorien til at tage sig dårligere ud? Eller hvad?


Stop venligst op, træk vejret og prøv at tænke dig om, inden du spilder mere tid på at udtænke nye bortforklaringer. Nogle gange kan man bare kun komme videre ved at holde op med at forsvare sig selv og i stedet erkende, at man bare helt simpelt tager fejl og har misforstået noget. Flere forsøg på at bortforklare løgnehistorier og komme med nye usammenhængende anklager, der ender med at modsige dine egne tidligere anklager på kryds og tværs, får dig blot til at se endnu mere småtosset ud.
17-02-2017 09:56
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
CBH :

" hvis f.eks Folland og Parkers SST-justeringer fra 1995 er "tudsegamle" .. "

Du har da ret i at Folland også viser justeringerne i hans 1995 graf, men jeg viste dig at han allerede havde udført sådanne justeringer i f.eks Folland 1984. Folland var den gang state of the art mht SST, MAT mv.

Dette forklarer hæderligt hvorfor de SST justeringer du viser med væsentligt varmere 1920-1940 til følge ikke kan ses på nogen opdateringer af de endelige GISS globale temperatur grafer og ej heller på HadCRU, NCDC eller nogen andre globale temperatur grafer.

De endelige globale temperatur grafer har aldrig haft en versionsændring hvor 1920-1940 data pludseligt bliver meget varmere men vi har ofte set ændringer medførende 1920-1940 bliver gjort koldere. Ganske som Kosmos siger. Dette har domineret og det ved du også godt.

Hvis du selv tror på at dette er "løgn" så er du gået i denial mode.
Det er noget helt nyt at folk pludseligt begynder at benægte disse ting.
Redigeret d. 17-02-2017 10:20
17-02-2017 10:23
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
PS, CBH:

Jeg synes at du skal "opdage" at nu hvor din side i debaten skal fremvise at de skam også har justeret 1920-40 til at blive varmere (æv-bæv) så må de helt tilbage til før 1984 for at finde en sådan justering fra tiden før klima blev politisk.
Redigeret d. 17-02-2017 10:27
17-02-2017 10:37
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Og så fik nino3.4 (ENSO) index lige et yderligere hak op siden igår:


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

RE: DMI Havistykkelse 16-Feb17-02-2017 11:40
John Niclasen
★★★★★
(6548)
En fortsættelse af dette indlæg om havisen i Arktis.

Vedhæftede grafik viser havistykkelse for 16. februar for årene 2007-2017.

Det blå område er havis tykkere end 1,5 meter. Det orange område er havis tyndere end 1,5 meter. Øverst er årene 2007, 2008 og 2009. Nederst er årene 2016 og 2017.

Kilde: DMI Modelleret istykkelse og volumen
Tilknyttet billede:

17-02-2017 12:28
Kosmos
★★★★★
(5392)
Og så fik nino3.4 (ENSO) index lige et yderligere hak op siden igår

- passer tilsyneladende ikke helt med dette:


eller dette(?).
17-02-2017 12:40
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Kosmos, jeg tror det er fordi at skiftet er over så få dage at det ikke slår igennem endnu. Jeg tvivler bestemt også på at + 0,8 holder over en længere periode, men El Nino forecasts peger nu klart på El Nino forude.

Ofte så ses El nino´s i den sene fase af Solcyklusser hvor aktiviteten er på retur som vi har nu.
Men prognoser forudsiger ikke super El nino dog.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 17-02-2017 12:42
17-02-2017 12:47
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Frank,

for +10 indlæg siden påstod du indædt, at justeringerne af SSTs form netop var tegn på fusk for at fremme "global warming" - og nu argumenterer du lige så ihærdigt for, at disse justeringer er så "tudsegamle", at de er helt ukontroversielle; uden tilsyneladende overhovedet at ænse den nærmest absurde indbyrdes modstrid i din argumentation, der for enhver med nogenlunde intakte forbindelser mellem højre og venstre hjernehalvdele må skrige til himlen.

Siden du åbenbart jvfr. Niels A. Nielsens bemærkning om A og ikke-A regulært ikke er i besiddelse af de nødvendige forudsætninger for at håndtere "logik" og "konsistens" på en måde, der tillader dig at skrive sammenhængende argumenter, skal vi måske hellere prøve at holde det helt simpelt:

1. GISS har i de seneste 35-40 år "justeret" sine dataserier - eller rettere, videreudviklet og ajourført dem ved f.eks at 20-doble antallet af stationer. OK?

2. Dette har generelt medført, at tiden før 1940-45 relativt er blevet noget koldere i de tidligere serier. OK?

3. Derved har f.eks 2016-serien således fået en opvarmende trend fra 1900-1945, der er 15-20% højere end 1981-serien. OK?

4. Dette stemmer dårligere overens med CO2-teorien - eller rettere, det viser i hvert fald med sikkerhed, at der også var andre betydende faktorer på spil i det 20. århundredes første halvdel. OK?

Mit spørgsmål til dig er så: Hvorfor h*** bruger du så afsindigt meget krudt på at mistænkeliggøre "justeringer" af angiveligt "politiske" grunde, når disse på dette meget væsentlige punkt strider lodret mod den politik, du mistænker for at have drevet disse justeringer?????????

Er det virkelig helt umuligt for dig at bearbejde rent intellektuelt/meningsfuldt, at det, man kun med en eufemisme kan kalde "dit argument", overhovedet ikke hænger sammen på niveau 1.0???

(Helt, inden man begynder overhovedet at diskutere f.eks, hvorfor du mener, at det er så helt enormt mistænkeligt og tarveligt af NASA sådan at 20-doble sin datamængde, eller hvorfor du er så afsindigt forbløffet over (og interesseret i) de overraskende marginale forskelle i trends, der opstår mellem dataserier på +100 år med a) 1000 stationer uden havtemperaturer, og b) +20.000 stationer med havtemperaturer inkluderet.)

Hvis ikke du er i stand til at levere et klart, direkte og meningsfuldt svar på dette spørgsmål, men i stedet begynder at lege videre med powerpoints grafik-for-dummies-funktioner og pludrer videre med endnu flere angiveligt underlige justeringer i det vestlige Patagonien, så gider jeg ganske enkelt ikke slå mere vand på denne her åbenbart hermetisk fedtindsmurte gås.

Redigeret d. 17-02-2017 12:49
17-02-2017 13:36
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
CBH:

Til dit primære - og som forklaret tidligere - dit noget underordnede argument i forholdt til de samlede justeringer (!) :

Jeg skrev:
"Når data ændres i retning af MINDRE global warming FØR 1940, så er det dataændringer der netop støtter op om global warming synspunktet og at CO2 er den store spiller snarere end naturen."


Du skriver så:
"3. Derved har f.eks 2016-serien således fået en opvarmende trend fra 1900-1945, der er 15-20% højere end 1981-serien. OK?"


Nu har du så indført start år 1900.

Hele trenden før 1940 er tydeligvis koldere i GISS 2016 end i både GISS 1981 og GISS 1987.
Billeder herunder viser GISS 2016, GISS 1981, GISS 1987.

Dog, hvis du vælger at cherry-picke dit interval kan du godt finde lidt støtte til dit argument med lidt god vilje.
Problemet er bare som forklaret før, at den vigtigste effekt af at man afkøler fortiden er - så indlysende - at nye år fremkommer varmere i forhold til fortiden.

Det er lidt svært at forstå.. så vi tager den lige én gang til.

Herunder GISS2016 brun, GISS 2002 blå:Den vigtigste effekt af GISS korrektioner er naturligvis at de nye år kommer til at stå varmere end fortidens varme.

At du så kan cherry-picke et interval indenfor 1880-1940 til at vise en hurtigere opvarmning over specifikke år i GISS2016 end GISS1981/87, det ændrer jo ikke det vigtige overordnede billede.


1) Men det ved du godt ikke?

2) Og nu er vi også enige om at de flotte grafiker over NOAA´s justeringer af SST data som viser at NOAA skam også justerer så der kommer ekstra pre-1940 varmere, den justering blev implementeret før 1984 og har altså fungeret som udgangspunkt for de senere justeringer da klima blev mere politisk?


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Redigeret d. 17-02-2017 13:50
17-02-2017 17:14
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Sandt nok er havisen areal en smule under normalen lige nu, men jeg synes også godt at man kan se positive takter på den måde forstået, at det reelt "kun" er på én kyststrækning at der er et stort underskud, resten af kysten rundt om Antarktis ser det ud til at vi er på eller over normalen.

Forleden fik DK TV-seere at vide a "NU" kunne man se global warming også på sydpolen.

Og hvad kan vi lære af det?

1) en trend på flere dekader er vendt hvis blot 2 år har en værdi anderledes end trenden. Trenden er at der bliver mere is omkring Antarktis.

2) Netop p.gr.a trend mod mere is har vi set forklaringer gående på at mere is netop er logisk med global warming og alle andre observationer taget i betragtning.
Men nu som et lyn fra himlen, så er det fint i tråd med Global warming med Mindre is?
Og om f.eks 2 år når der er mere is igen, så er det netop netop i tråd med global warming.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

17-02-2017 18:10
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Til orientering har jeg slettet CBH's kommentar om en anden debattørs alder. Samt de efterfølgende to indlæg om samme emne. Den slags er irrelevant for debatten.

Som det også er anført i Retningslinjerne: Reglerne er ganske simple: Gå efter bolden og ikke efter manden!
18-02-2017 00:57
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Resultater for estimering af CO2 sensitivitet:

https://landshape.wordpress.com/2015/06/20/6921/


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

18-02-2017 01:22
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Højsommer på Antarktis.

I skrivende stund -52 gr Celsius ved Vostok.

Lækkert.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

Side 7 af 30<<<56789>>>

Deltag aktivt i debatten PART 8/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
2024 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav Data19614-07-2024 20:53
PART 10/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data344101-05-2024 13:03
PART 11 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav Data75006-04-2024 09:52
PART 9/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data146114-07-2019 14:17
PART 7/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data77315-01-2017 22:49
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik