Husk mig
▼ Indhold

The state of the climate 2020 by Ole Humlum


The state of the climate 2020 by Ole Humlum21-06-2021 12:54
kfl
★★★★★
(2167)
The state of the climate 2020 by Ole Humlum.
Søren Hansen har skrevet et resume af Prof Ole Humlums. THE STATE OF THE CLIMATE 2020. Klimaets tilstand

Det ser for mig ud til, at Søren Hansen give et loyalt resume:

Han skriver:

Rapporten gør derefter en del ud af de justeringer, der løbende er foretaget på fortidens måleresultater, mest aggressivt af NASA/GISS og mindst af UAH, sidstnævnte er satellitmålinger. Med de mange korrektioner bliver troværdigheden af kurverne mindre, end den ellers ville have været.


Når det drejer sig om "den aggressivitet NASA/GISS skulle have udvist i forbindelse med deres version af den globale temperatur" kan jeg oplyse, at alle justeringer er baseret på fejlretning af målinger og en generelt godkendt homogeniseringsalgoritme. Uden sådanne justeringer ville den globale temperatur fra NASA/GISS være utroværdig. Enhvers statistisk analyse starter med verifikation af/fejlretning af datagrundlaget.

Når det drejer sig om de globale temperaturer baserer Ole Humlum på satellit data fra UAH. Her skal man huske på, at temperaturmåling fra UAH har været systematisk misvisende lige indtil, man benyttede klimamodeller til at korrigere satellitmålingerne med. Major correction to satellite data shows 140% faster warming since 1998. Man har foretaget mindste 11 betydelig justering af UAH satellit data .

Her må man undskylde både Søren Hansen og Ole Humlum for deres uvidenhed.

Ole Humlum er midt i en proces mht. at ændre synspunkter på den globale vandstandsstigning fra 1-2 mm pr. år til 3-4 mm pr. år. Det gør nogle gange ondt at indse, at man har taget fejl. Og det har Ole Humlum i den grad. Se følgende kryptiske bemærkning.

Data from tide gauges all over the world suggest an average global sea-level rise of 1–2mm/year, while the satellite-derived record (Figure 35) suggests a rise of about 3.3mm/ year, or more. The difference between the two datasets (a ratio of about 1:2) is remarkable but has no generally accepted explanation.


Der er en generelt accepteret forklaring:

S. Jevrejera et al:Trends and acceleration in global and regional sea levels since 1807

NASA:Sea Level

I den originale artikel fra Ole Humlum, er der en omfattede litteraturliste, som jeg ikke har checket, men flere fremtrædende klimaskeptiker er nævnt: Lindzen, Curry, Christy,..

Den original artikel kan findes her:
THE STATE OF THE CLIMATE 2020 by Ole Humlum


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 21-06-2021 13:21
21-06-2021 13:54
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Meget fint arbejde igen igen af Humlum https://www.thegwpf.org/content/uploads/2021/05/State-of-the-Climate-2020.pdf

Det jeg syntes er det mest fremtrædende er at klimaindustrien kravler mere og op i træet vedr. havvandsstigningerne. Siden de første satellitmålinger har målingerne i store træk brugt de gammeldags vandstandsmålinger til kalibrering af de meget upålidelige satellitmålinger.

Men nu viser satellitterne altså 3,3 mm/år stigning som er meget svær at tro på, når landmålingerne viser det halve.

Landmålingerne viser maksimal 2 årlige millimeter vandstandsstigninger måske endda nærmere 1,5 mm. Hvorimod satellitmålinger viser 3,3 mm.

Det bemærkelsesværdige er at klimaindustrien fastholder de 3,3 mm. Eller de er måske kravlet så højt op i træet at de kan ikke komme ned. Eller det er givet svært at indse at man har taget så meget fejl!
21-06-2021 14:21
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
3,3 mm/år!!

Der er over de sidste 30 år vel løbet noget med 400 - 500 Km3 smeltevand årlig til oceanerne fra landis som smelter. Oceanerne med et areal på 362 mio. km3. Så 500 km3 vand årligt delt ud over det areal er 1,38 mm. vandstandsstigning, som kan tilskrives smeltevand fra landis. I forlængelse af rapporten fra Humlum, så er oceanerne i 1,9 km. varmet 0,04 grad over de sidste 15 år eller 0,0027 grad årlig.

0,0027 grad på en vandmasse med en højde på 1,9 km. Det vil da ikke udvide sig særlig meget!

De sidste 100 år officielle vandstandsstigninger viser en stigning på under 2 mm/år og reelt lige over 1,5 mm/år seOg ude nogen stigning de senere år.
Redigeret d. 21-06-2021 14:25
21-06-2021 15:56
kfl
★★★★★
(2167)
Kære delphi

Prøv at læse de to referencer jeg har angivet.

Det passer ikke hvad du skriver.

Det er konspirations teorier.
21-06-2021 17:15
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Citat fra det fremførte link https://klimarealisme.dk/2021/06/17/klimaets-tilstand/

Mht. havstigninger slår rapporten igen fast, at der er en uoverensstemmelse mellem satellitmålingerne og så alle de data, der er opsamlet fra stationer ved kysterne. Rapporten gennemgår alle komplikationerne ved havniveaumålinger men ender med at konkludere, at den årlige havstigning er 1-2 mm, og den har ikke ændret sig i mange år. Satellitterne viser 3,3 mm eller mere, men hvorfor, der er den uoverensstemmelse, er ikke afklaret.

Eller en udvikling som denneI Søren Hansens dokument fremføres at oceanernes vandmasser er varmet 0,04 grad på 15 år eller 0,0027 grad pr. år.

Og den gennemsnitlige temperatur ned gennem dybet for oceanernes vandmasserVands udvidelseskoefficient http://www.fys.dk/nfa/05/opgaver/alle.php

Hvad taler vi om af termisk ekspansion: 0,2 - 0,3 mm. årligt???
Redigeret d. 21-06-2021 17:18
21-06-2021 17:23
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Man kunne næsten fristes til at tro vi befandt os i en mellemistid !
21-06-2021 19:51
Robert Wagner
★★★★★
(3632)
Man kunne næsten fristes til at tro, at klimarealisternes graf over vandstandsmålingerne standser lidt før 2010 med vilje...
21-06-2021 20:15
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Robert Wagner skrev:
Man kunne næsten fristes til at tro, at klimarealisternes graf over vandstandsmålingerne standser lidt før 2010 med vilje...


Som det ses så er vandstandsstigningerne over 3 mm/år på de officielle registreringer. Se f.eks.

21-06-2021 20:18
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Ja, hold da op. Det var nok slet ikke meningen at syndfloden i 2010 skulle med i billedet

Satellite observations of sea level rise from 1993 to 2021
Tilknyttet billede:

21-06-2021 20:21
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Pt! Vandstanden i Esbjerg er de sidste 17 år i gennemsnit steget 0,1 mm årligt se


Redigeret d. 21-06-2021 20:22
21-06-2021 20:30
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Peder Kruse skrev:
Ja, hold da op. Det var nok slet ikke meningen at syndfloden i 2010 skulle med i billedet

Satellite observations of sea level rise from 1993 to 2021


Sammentælningen af de målestationer man har ved verdens kyster har vist omkring 1,5 - 1,8 mm/år vandstandsstigninger over de sidste 100 år og det gør de stadig når der korrigeres for landhævninger og fald.

Nu har man så fået nogle satellitmålinger som viser det dobbelte. Hvor sandsynlig er det lige at det er rigtig!
Redigeret d. 21-06-2021 20:31
21-06-2021 20:41
kfl
★★★★★
(2167)
Kære Delphi

Som det fremgår af artikel skrevet af S. Jevrejeva et al, som jeg har linket gælder

There is a good agreement between the rate of sea level rise (3.2 ± 0.4 mm·yr− 1) calculated from satellite altimetry and the rate of 3.1 ± 0.6 mm·yr− 1 from tide gauge based reconstruction for the overlapping time period (1993–2009).


Udfordringen ved denne sammenligning ligger i at udvælge et repræsentativt stikprøve af tidevandsstationer. For at undersøge dette, skal jeg tættere på artiklen.

Forklaringen på forskellen mellem tidevandsmålinger og satellit-målingerne ligger i forskellige tidsperioder samt at vandstanden i verdenshavene er accelerende.

Jeg forstå ikke, at Ole Humlum bliver ved at fremture med sit vås vedr. vandstanden i verdenshavene, men det er tilsyneladende vigtig for ham, at fremstå som en uvidende tåbe.
Redigeret d. 21-06-2021 20:51
21-06-2021 21:25
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
kfl skrev:
Kære Delphi

Som det fremgår af artikel, som jeg har linket gælder

There is a good agreement between the rate of sea level rise (3.2 ± 0.4 mm·yr− 1) calculated from satellite altimetry and the rate of 3.1 ± 0.6 mm·yr− 1 from tide gauge based reconstruction for the overlapping time period (1993–2009).


Udfordringen ved denne sammenligning ligger i at udvælge et repræsentativt stikprøve af tidevandsstationer. For at undersøge dette skal jeg tættere på artiklen.


NU startede du jo med at konstatere at Humlum og Hansen var midt i en proces om at erkende at årlige vandstandsstigninger var steget til over 3 mm/år. som du mener er svært for dem pga. deres selverkendelse som du skriver.

Dit citat:

Data from tide gauges all over the world suggest an average global sea-level rise of 1–2mm/year, while the satellite-derived record (Figure 35) suggests a rise of about 3.3mm/ year, or more. The difference between the two datasets (a ratio of about 1:2) is remarkable but has no generally accepted explanation.


For mig at se så er det som de skriver indirekte at de havvandsstigninger som relatere sig til Satellite-datakan man stadig ikke antage for pålidelige.

For mig at se så gør de 2 da en stor indsats for at sige så pænt som mulig, at man kan ikke tro på satellitedataene!!
21-06-2021 22:13
Robert Wagner
★★★★★
(3632)
Som jeg ser det, så bruger Ole Humlum forældede data omkring Tide Gauge målinger...
Tilknyttet billede:

22-06-2021 01:38
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Robert Wagner skrev:
Som jeg ser det, så bruger Ole Humlum forældede data omkring Tide Gauge målinger...


De rigtige Gauge data fra Humlums papir https://www.thegwpf.org/content/uploads/2021/05/State-of-the-Climate-2020.pdf


Altså ingen accelererende havvandsstigninger overhovedet (1,5 mm/år)Og satellitemålingerne https://sealevel.colorado.edu/ se


Redigeret d. 22-06-2021 01:41
22-06-2021 14:32
Robert Wagner
★★★★★
(3632)
Sådan Pi gange tommelfinger aflæst af grafikken:

7150mm-7070mm= 80mm
1990 til 2015 = 25y

80mm/25y= 3,2 mm/y
Tilknyttet billede:

24-06-2021 09:02
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
delphi skrev:
Peder Kruse skrev:
Ja, hold da op. Det var nok slet ikke meningen at syndfloden i 2010 skulle med i billedet

Satellite observations of sea level rise from 1993 to 2021


Sammentælningen af de målestationer man har ved verdens kyster har vist omkring 1,5 - 1,8 mm/år vandstandsstigninger over de sidste 100 år og det gør de stadig når der korrigeres for landhævninger og fald.

Nu har man så fået nogle satellitmålinger som viser det dobbelte. Hvor sandsynlig er det lige at det er rigtig!


Det kan godt være rigtig at nogle satellitmålinger som viser det dobbelte. Det skyldes at havbunden er tungere end kontinenterne.
Der er særligt nord for Australieren hvor havet er blevet højere og her er der også sket en opvarmning af havet fordi solen i en periode styrker jordens magnetfelt, så der kommer færre skyer i dette område.

Der sker også en af smeltning af Antarktisk, fordi klimaet er blevet koldere der. Senen falder mest lige under frysepunket.
Deltag aktivt i debatten The state of the climate 2020 by Ole Humlum:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Prof Ole Humlum – en superforsker eller en bedrager...7528-08-2021 09:37
Snow cover and Ole Humlum4925-08-2021 20:46
Ole Humlum, Global Temperature, Quality Classes og hykleri8120-01-2021 00:59
Breaking news - prof Ole Humlum1216-11-2020 16:45
Ole Humlum og Christoffer Harder i et brag af en debat822-09-2020 22:31
Artikler
Ole Humlum: Frygten er IPCC's våben
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik