Husk mig
▼ Indhold

Billig miljøvenlig strøm tak..!Side 4 af 4<<<234
06-08-2022 18:46
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Der er en årsag til at de fossile energikilder bruges som aldrig før og det er prisen.
Tilknyttet billede:

06-08-2022 22:17
Jakob
★★★★★
(9343)
­Lave eltimepriser kan findes via dette link:

https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/DK/Hourly/?view=table

Hvis man ønsker at tjekke, om der faktisk er sammenfald imellem grøn elproduktion og lave eltimepriser, så kan denne side måske være til hjælp:

https://www.energy-charts.info/charts/power/chart.htm?l=de&c=DK&stacking=stacked_absolute_area&source=all&interval=month

Billedet kan evt. kompliceres af eksport, et hurtigt faldende forbrug og kulkraftværker, der ikke kan skrue hurtigt ned.
Men selvom strømmen ikke ser ud til at være helt grøn på det billigste tidspunkt, så kan det måske alligevel være fornuftigt at bruge den, da den ellers vil gå til spilde og både kulkraftværket og vindmøllen vil lide et større økonomisk tab.
­
06-08-2022 22:41
Jakob
★★★★★
(9343)
­Jakob skrev:
­

Jeg mener nok, at tiden er inde til, at vi gør tariffer og afgifter progressive i forhold til eltimeprisen.Jeg vil ikke lægge mig fast på en skala, men jeg forestiller mig, at når eltimeprisen er nul, så skal alle afgifter også være nul, så strømmen reelt bliver gratis.Det betyder, at prisen til andre tider bliver højere, og det vil tilsvarende øge det positive økonomiske incitament til at bruge strømmen, når den er grøn og billig.

­Ja, det var da dette interessante forslag, vi kom fra.!


Hvis man kender elforbruget og elprisen, så må det nok være pære let at omdanne en fast afgift til en procentuel skala.

Men fordi elpris og forbrug varierer, vil der være behov for at opbygge lidt buffer og løbende at kunne justere procentsatsen, alt efter om produktionsprisen på strøm generelt går op eller ned.

Det kan vel ikke være så svært endda.?
­
07-08-2022 12:14
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Problemet er fortsat, at vi ikke er ærlige overfor hinanden. Vi går således og bilder os selv ind, at sol- og vindenergi er billig energi. Dette passer bare ikke for sol- og vindenergi kan ikke klare sig i konkurrence med de traditionelle energiformer.

Problemerne med de ustabile energi former som sol- og vindenergi er voldsomme og nærmest umulig at løse. I Danmark er vi så heldige, at vi bor relativt tæt på Norge, som kan levere masser af vandkraftstrøm, når vi mangler strøm. Så heldige er det ikke alle der.

Sagt lige ud så kan Norge og de andre bjerglande ikke levere strøm til hele Europa når vinden ikke blæser og solen ikke skinner.
Tilknyttet billede:

17-08-2022 12:21
Jakob
★★★★★
(9343)
­I dag blæser det kun lidt, så der er kun begrænset udbud af vindstrøm, og derfor skal der bruges meget fossil energi til elproduktionen.

Det stemmer med, at elpriserne i dag er så høje hele døgnet, at jeg har valgt helt at slukke for elvandvarmeren.

https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/DK/Hourly/?view=table
Min 3 415,32 3 415,32
Max 5 562,51 5 562,51
­
17-08-2022 12:33
Jakob
★★★★★
(9343)
­

Jakob skrev:
­

Jeg mener nok, at tiden er inde til, at vi gør tariffer og afgifter progressive i forhold til eltimeprisen.


Jeg vil ikke lægge mig fast på en skala, men jeg forestiller mig, at når eltimeprisen er nul, så skal alle afgifter også være nul, så strømmen reelt bliver gratis.Det betyder, at prisen til andre tider bliver højere, og det vil tilsvarende øge det positive økonomiske incitament til at bruge strømmen, når den er grøn og billig.

­Ja, det var da dette interessante forslag, vi kom fra.!


Hvis man kender elforbruget og elprisen, så må det nok være pære let at omdanne en fast afgift til en procentuel skala.

Men fordi elpris og forbrug varierer, vil der være behov for at opbygge lidt buffer og løbende at kunne justere procentsatsen, alt efter om produktionsprisen på strøm generelt går op eller ned.

Det kan vel ikke være så svært endda.?

­
Men den første betingelse er selvfølgelig viljen til at gøre det.!


De Konservative arbejder IKKE for progressive elafgifter, som kan øge incitamentet til at hjælpe klima, miljø, råstofbevarelse, sundhed, økonomi og Ukraine:

17. aug 2022
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/konservative-vil-forhoeje-beskaeftigelsesfradraget-og-saenke-elafgiften
Konservative vil forhøje beskæftigelsesfradraget og sænke elafgiften
--
De Konservative vil desuden sænke elafgiften til EU's lovpligtige mindstesats frem mod 2030. Det vil sige 0,8 øre per kWh.Der kommer så meget dårligt gennemtænkt fra De Konservative, så jeg vil i første omgang undlade at beskylde dem for at servere valgflæsk, der skal smage bedst for hensynsløse fossile storforbrugere, som er deres kernevælgere.
­
17-08-2022 13:58
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Referranceprisen på Nordpool bliver mere og mere uinteressant i og med der ikke handles nævneværdige mængder strøm.

Priser og mængder for i morgen for øst seDer handles 581 MWh kl. 19.00 eller vel 1/5 af den mængde som forbruges.

Dette skyldes at el-selskaberne laver langtidskontrakter på møllestrøm, eller ejer møllerne og strømmen bliver ikke handlet.
18-08-2022 08:55
Jakob
★★★★★
(9343)
­
delphi skrev:
Referranceprisen på Nordpool bliver mere og mere uinteressant i og med der ikke handles nævneværdige mængder strøm.

--

Dette skyldes at el-selskaberne laver langtidskontrakter på møllestrøm, eller ejer møllerne og strømmen bliver ikke handlet.

Hmm.. Det bør man nok tjekke op på hos sit elselskab. Det skulle såmænd ikke forbavse mig, om reglerne er så bananrepublikanske, at de uden videre kan ændre det, uden at fortælle deres kunder om det.

Men ender vi i den situation, at det ikke mere er muligt at få billig grøn strøm ved at tilpasse sit forbrug efter klokken, så bør det i mine øjne føre til alvorlige protester.
Jeg vil helst ikke op på de høje nagler, når jeg ikke ved mere konkret om det endnu. Men jeg mener, at det kan føre til afvikling af elselskaber.

Den ene risiko kan måske være, at elpriserne pludseligt falder, og så starter der lyn hurtigt et nyt elselskab, som følger nordpool, og så flytter alle kunder dertil, og så vil alle elselskaber, som i forvejen har købt dyr strøm, gå fallit.

Det kan måske også være, at nogle elselskaber bare køber strømmen lidt for dyrt, og så vil mange kunder flytte, og så skal de sælge deres overskudsstrøm billigt til nordpool.
Hvor mange, der kan gå fallit på den konto vides ikke, men er der ikke tale om kartelvirksomhed, så mener jeg, at der må være lagt i kakkelovnen til et meget turbulent marked.

Endelig kan det være, at staten omsider bliver så træt af at se på, hvordan elselskaberne behandler kunderne og forkludrer den grønne omstilling, at de vælger at nedlægge dem.

Du kender handelssystemet bedre end jeg, så det kan være, at du kan hjælpe med at vurdere disse intuitive tanker.?
­­
18-08-2022 10:47
Jakob
★★★★★
(9343)
­@delphi


Jeg savner en liste med telefonnumre til alle elselskaber, som tilbyder afregning på timebasis.

Ved du, om Energistyrelsen har sørget for, at elforbrugerne har nem adgang til sådan en liste.?

Vil listen variere alt efter, hvor i landet man bor, og i givet fald hvorfor.?


Jeg påtænker at kontakte dem alle i første omgang blot for at få oplyst, om de kan tilbyde en side, hvor man kan se elprisen på timebasis, så man har mulighed for at vurdere prisen, før man køber.


Jeg mener nok, at det burde være et selvfølgeligt krav selv i en bananrepublik, at kunderne nemt kan få oplyst prisen på en vare, før de beslutter, om de vil købe den. Men det har Energistyrelsen i hvert fald ikke sørget for, da elselskaberne blev oprettet.

­­
18-08-2022 12:52
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Danmarks største el-selskab Norlys har købt 50 % af vindmølledeveloperen Eurowind som har 900 MW møller. Kun i spidsbelastnings for forbruget ved Norlys kan selskabet aftage strømmen fra Eurowind's møller, som er situationen når møller yder middel/stor produktion. Og alt strøm fra møllerne til Norlys går uden om el-børserne.

Det eneste Norlys køber via el-børsen er kraftværksproduceret strøm.

Se https://norlys.dk/investeringer-i-fremtiden/
Redigeret d. 18-08-2022 12:58
18-08-2022 14:08
Jakob
★★★★★
(9343)
Jeg finder det foruroligende. Men jeg kan ikke se, at det besvarer et eneste af mine spørgsmål.

Jeg tror, at mange vil være interesserede i den omtalte telefonliste og ikke mindst resultatet af forespørgslerne.
Men findes den ikke, så kan to millioner elforbrugere da bare hver bruge et par timer på at trække numrene mere eller mindre tilfældigt ud fra elpris.dk, og så efterfølgende bruge endnu en eller to dage på at ringe rundt til dem alle. Forbrugervenlighed må man ikke forvente i en bananrepublik.
18-08-2022 16:42
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Man har spændt el-forbrugerne hos Norlys hårdt for!

https://norlys.dk/investeringer-i-fremtiden/

Som sagt har Norlys købt 50 % af Eurowind, og yderligere ejer man 30 % af Greenlab og endelige 18 % i Green Hydrogen Systems hvor de forskellige firmaer via ejerskaber på kryds og tværs ejer hinanden.

NU er der samlet investeret 1,6 mia. i Greenlab hvor hovedaktiviteten er et 12 MW elektrolyseanlæg som virker sammen med et biogasanlæg.

Og nu skal der så laves et brintprojekt og et trykluftlager i salthorste mellem Viborg og Mariager hvor Norlys er aktiv ejer til dette projekt via samarbejdspartnerne. Der planlægges et over 300 MW trykluftanlæg, hvor alene den investering beløber sig til over 3 mia.

Mange af projekterne er drevet af tilskud, men el-forbrugerne ved Norlys som reelt er den eneste 'pengekilde', til enten direkte via elselskabets ejerskab eller indirekte via de el-priser der afregnes mellem selskaberne, som kommer til at bære hele investeringen og drift af anlæggene.

Det bliver noget meget dyrt strøm Norlys kommer til at levere til sine brugere.

Det lidt svært at forstå man ikke laver sådan noget her som bruger de enorme mængder halm som bare ligger og rådner på landbrugets marker og så store mængder fluktuerende VE, hvor man typisk vil kunne reducere industriernes udgift til energi til det halve når fossil energi udfases, når man altså ikke skal have tilskud se


Redigeret d. 18-08-2022 16:47
18-08-2022 18:35
Jakob
★★★★★
(9343)
­Jakob skrev:
­
Jeg savner en liste med telefonnumre til alle elselskaber, som tilbyder afregning på timebasis.

­­Jeg har nu efter bedste evne fabrikeret en liste for et postnummer i Vesthimmerlands Kommune ved hjælp af udtræk fra elpris.dk

Udtrækket gælder et stort hus og en elaftale med flexafregning.
Det summerede sig op til 28 selskaber.!

Om det var træls.? - Jeg er en klovn til sådan noget, så gæt selv..


Så bliver det næste skridt at ringe til dem alle for at spørge dem, om de kan henvise til en side, hvor man kan se deres præcise eltimepriser, før man bruger strømmen.
­­
19-08-2022 14:02
Jakob
★★★★★
(9343)
­
delphi skrev:
Referranceprisen på Nordpool bliver mere og mere uinteressant i og med der ikke handles nævneværdige mængder strøm.Jeg er tilbøjelig til at tro, at du laver rav i den med en halv vind.
Det er et stort arbejde at ringe rundt til 28 elselskaber, og det projekt er langt fra færdigt.
Men jeg kan allerede nu se, at flere elselskaber stadig henviser til Nordpool, hvis man vil se deres rå eltimepriser.

­
Side 4 af 4<<<234

Deltag aktivt i debatten Billig miljøvenlig strøm tak..!:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Ny måde at lave billig hydrogen på016-05-2024 16:38
Ny generator laver strøm af fugt.1718-02-2024 14:36
Klimaaktivister og 70.000% afgift på grøn strøm.?4703-12-2023 23:54
Sådan får vi billig klimavenlig el, og glade landmænd1402-06-2023 11:52
Strøm ud af den blå luft223-10-2019 18:38
NyhederDato
Bakterier kan skabe klimavenlig strøm25-05-2011 07:31
Elbiler får strøm på farten01-11-2010 06:18
Drager skal skaffe billig strøm fra 10 km's højde25-05-2010 08:22
Grøn strøm ud af mørket29-04-2009 06:09
Billig olie lammer den grønne revolution06-01-2009 07:45
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik