Husk mig
▼ Indhold

Er klimapolitik religion..?Side 2 af 2<12
22-01-2011 14:49
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kosmos skrev:
The Environment ministry sponsored paper says that human induced global warming is much less than what the R K Pachauri headed IPCC had said.

- igen, igen: Ingen profet er agtet i sit hjemland! Nå, han kan jo i det mindste trøste sig med fredsprisen!


Skal det forstås som en begrundelse for en religiøs tilgang eller er fredsprisen blot et økonomisk plaster på såret?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
22-01-2011 15:44
Kosmos
★★★★★
(5375)
Skal det forstås som en begrundelse for en religiøs tilgang eller er fredsprisen blot et økonomisk plaster på såret?

- dét ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal svare på! Men privatøkonomisk tror jeg ikke, 'prisen' gavner Pachauri (som vist iøvrigt rent pekuniært har sit på det tørre!(?))
22-01-2011 20:16
Jakob
★★★★★
(9324)
.
Kosmos skrev:
- igen, igen: Ingen profet er agtet i sit hjemland!Det kan måske være fristende at trøste sig på et fejlagtig bibelcitat og gentage det i håb om, at det bliver til en sand floskel.
Men en mere bibelsk korrekt formulering ser nærmere således ud:


"En profet er ikke miskendt undtagen i sin hjemby og i sit hus."
Matt 13.57

"En profet er ikke miskendt undtagen i sin hjemby og blandt sine slægtninge og i sit hus."
Mark 6.4


"Sandelig siger jeg jer: Ingen profet er anerkendt i sin hjemby."
Luk 4.24Så efter bibelen burde det altså ikke være nødvendigt for sande profeter at rejse helt ud af landet for at finde anerkendelse.

Jeg kan godt høre, at det lyder lidt kedeligt, men indenfor videnskab handler det nok primært om evnen til at føre bevis og ikke så meget andet.Og man kan altid få job som den sande profet ude på Bakken.....

.
22-01-2011 22:29
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Climate science should not be driven by the West. We should not always be dependent on outside reports.


Så efter den indiske miljøministers mening er klimavidenskab åbenbart noget væmmeligt, elitært og vestligt noget, som man ikke kan stole på - så lad os hellere lave vores egne rapporter? (Så kan man selvfølgelig også kontrollere resultaterne meget sikrere.......)


Uden at tage stilling til det indiske miljøministeriums og dets rapporters videnskabelige kvalitet lyder dette fuldstændig som den samme sang, som Thabo Mbeki og Robert Mugabe brugte til at så tvivl om, hvorvidt HIV nu også havde noget med AIDS at gøre: Det var kun en hypotese fra nogle væmmelige, hvide læger, der var ude i et neokolonialistisk ærinde.

Det var også samme type argumentation, som visse 70er-marxister eller -feminister brugte, når de af en eller anden grund havde brug for en undskyldning for at afvise et par århundreders resultater frembragt af "borgerlig" eller "maskulin/pikket" forskning. Vi kan nok snart imødese Dansk Folkepartis version af dette argument i klimadebatten: Vi kan ikke stole på alle de internationale forskere og deres underlige videnskabelige artikler skrevet på udenlandsk (hvem forstår den slags?) - vi må have en national kommission, der kan afklare spørgsmålet om menneskeskabte klimaforandringer i ægte dansk perspektiv, og den skal være ledet af en totalt upartisk forsker som Bent Jensen i stedet for alle de venstreorienterede og upålidelige klimavidenskabsfolk.


Derudover, når nu "Kosmos" (=Hans Henrik Hansen) igen vil forsøge at gentage den klassiske insinuation om, at Pachauri tjener styrtende med penge:

....privatøkonomisk tror jeg ikke, 'prisen' gavner Pachauri (som vist iøvrigt rent pekuniært har sit på det tørre!(?))


- så vil jeg opfordre folk, der er interesserede i sandheden om den sag, til at tjekke denne gennemgang af Pachauris indkomstforhold og økonomiske interesser i sagerne her:

It's not just that Pachauri hadn't been profiting from the help he has given to charities, businesses and institutions, his accounts show that he is scrupulous to the point of self-denial. After the Sunday Telegraph published its story, the organisation for which Pachauri works - a charity called The Energy and Resources Institute (TERI) - asked the auditors KPMG to review his financial relationships. Today, for the first time, the Guardian is publishing KPMG's report(1).

KPMG studied all Pachauri's financial records, accounts and tax returns, as well as TERI's accounts, for the period 1 April 2008 – 31 December 2009. It found that any money paid as a result of the work that Pachauri had done for other organisations went not to him but to TERI. None of the money was paid back to him by TERI: he received only his annual salary, which is £45,000.

His total additional income over the 20 months reviewed by KPMG amounted to the following:

* A payment of 20,000 rupees (£278) from two national power commissions in India, on which he serves as director;

* 35,880 rupees (£498) for articles he has written and lectures he has given;

* A maximum of 100,000 rupees - or £1,389 - in the form of royalties from his books and awards.

In other words, he made £45,000 as his salary at TERI, and a maximum of £2,174 in outside earnings. So much for Pachauri's "highly lucrative commercial jobs" amounting to "millions of dollars".

Amazingly, the accounts also show that Pachauri transferred a lifetime achievement award he was given by the Environment Partnership Summit - 200,000 rupees - to TERI. In other words, he did not even keep money to which he was plainly entitled, let alone any money to which he was not.

As for "how much we all pay him" as chairman of the IPCC, here is the full sum:

£0.

It wouldn't have been difficult for the Sunday Telegraph to have discovered this. It's well known that the IPCC does not pay its chairmen. His job at TERI is not a "sideline", as many of his opponents maintain. It is his livelihood.

This is a reflection of the lack of support given by governments to the IPCC. Its opponents like to create the impression that it's an all-powerful body on the verge of creating a communist/fascist world government. In reality it's a tiny, underfunded organisation which can't even pay its own chairman.


Den korte version er, at Pachauri ikke tjener en krone på sit formandsskab i IPCC, har en årsløn på noget, der minder om en dansk akademikers begyndelsesløn (ca. 390.000 kroner), og endda forærer belønninger væk - og at Sunday Telegraph pænt har måttet slette deres historie, trække alle beskyldninger tilbage og undskylde overfor Pachauri.

Men dette skal naturligvis ikke forholde folk som Hans Henrik Hansen fra at gentage ubegrundede insinuationer om Pachauris lukrative privatøkonomi i det uendelige. Når det tager 30 sekunder at komme med en beskyldning, men 30 minutter at tilbagevise den (og det derudover vil kræve kedsommelig læsning af facts af læserne), kan man jo altid håbe på, at der er nok, der bider på derude............
Redigeret d. 22-01-2011 22:34
25-01-2011 01:11
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Jeg må gøre opmærksom på, at der ved tiltale af andre debattører bør bruges det Klimadebat.dk-brugernavn, vedkommende har valgt. Også selvom det ikke måtte genere vedkommende, er der også den rent praktiske årsag, at "navneafsløringerne" ikke kan undgå at skabe forvirring hos udefrakommende læsere.

Som jeg skrev for et år siden i sidste halvdel af dette indlæg, kan debattører, der føler sig krænkede, rette henvendelse til mig. Jeg sletter ikke noget, med mindre pågældende person selv beder mig om at fjerne navnet.

Jeg har for god ordens skyld også tilføjet et punkt 12 til Retningslinjerne.

Og så vil jeg ikke forurene tråden yderligere...
Redigeret d. 25-01-2011 01:15
05-12-2019 01:40
Mikkel Kaastrup
☆☆☆☆☆
(27)
Mange mennesker forholder sig i hvert fald religiøst til klimadebatten, dvs. de forsvarer deres synspunkter på samme måde, som man forsvarer en religiøs tro. Ikke ved at undersøge sagen og tænke rationelt, men ved at angribe de mennesker, som er uenige med dem.

Det er også meget almindeligt, at man kun vil læse artikler eller oplyses om fakta, som bekræfter ens egen opfattelse, mens modstridende oplysninger eller synspunkter luges ud.

På den måde undgår man at skulle skifte mening, men man ødelægger også muligheden for at kunne blive korrigeret for en eventuel fejlopfattelse, man måtte have fået.

Personligt mener jeg, at store dele af klimabevægelsen er farlig for det videnskabelige miljø, og at IPCC er kompromitteret og ødelæggende for det globale samfund. Jeg synes klimabevægelsen har mange, mange ligheder med det, vil ofte omtale som nyreligiøse bevægelse, skønt den nye religiøsitet jo ikke er anderledes end den "gamle".

Nedenfor gengives, hvad jeg opfatter som nogle af hovedreglerne i den nye Klimareligion. Prøv at se, hvor ofte de beskrevne metoder egentlig bliver anvendt i den offentlige debat.

Klimareligionens 13 bud:

1. Indholdet af Den Hellige, Videnskabelige Konsensus fastsættes til enhver tid af IPCC. Du må ikke tro på andre end IPCC, stille spørgsmål til IPCC's metoder, kritisere IPCC eller dets Forskere, eller tvivle på Sandheden i IPCC's hellige Klimarapporter. Du skal støtte, ære og lovprise klimaprofeten Greta Thunberg, og hver fredag skal du strejke for Hendes Sag.

2. Du skal gentage sætningerne "Videnskabelig Konsensus", "Klimakatastrofe", "Ukontrollabel global opvarmning" og "Vi har kun kort tid tilbage til at reagere" så ofte du kan, især når du henviser til IPCC's Lære og Gretas Åbenbaringer. Hvis du bor i et demokrati, skal du stemme på partier, der følger IPCC's Lære, således som den er givet i De Hellige Klimarapporter. Hvis du er politiker, må du ikke bevilge penge til forskning i energikilder, som ikke er grønne, eller til forskere, som tvivler på Den Videnskabelige Konsensus.

3. Ingen videnskabelig sandhed er højere end IPCC's. Du må ikke læse artikler, som er skrevet af Henrik Svensmark, Bjørn Lomborg, Nir Shaviv, eller andre af Klimabenægterne på Nature's sorte liste over Udstødte Forskere.

4. Du må ikke lade en Klimabenægter eller kritiker af IPCC ytre sig på skrift eller i tale. Sker det
alligevel, skal du straks angribe og latterliggøre ham ved at påstå, at han modsiger Den
Videnskabelige Konsensus, er aflønnet af olieindustrien, arbejder for at dræbe os alle sammen,
og ikke anvender Den Sande Videnskabelige Metode.

5. Solen har ingen indflydelse på Jordens klima, og temperaturen og CO2-koncentrationen i Jordens atmosfære har aldrig været højere end nu. Dinosaurerne, mammutterne, isbjørnene, pingvinerne, og det store Barriererev er allerede uddøde på grund af Den Globale Opvarmning, og planterne er truede af den stigende CO2-koncentration.

6. Mere CO2 er dårligt, og mindre CO2 er godt. Jordens klima har aldrig forandret sig, før menneskene forgiftede og ødelagde dens naturlige balance med CO2.

7. Du og dine børn skal frygte klimaforandringer og CO2, og sprede frygten så meget som muligt. Alle former for dårligt vejr, tørke, hedebølge, skovbrande, oversvømmelser, orkaner, tsunamier, skybrud og snestorme skyldes menneskehedens syndige fremkaldelse af Den Globale Opvarmning.

8. Solen har ikke nogen indflydelse på Jordens klima, og temperaturen og CO2-koncentrationen i Jordens atmosfære har aldrig været højere end i dag – SÅ FAT DET DOG!!!

9. Varmere vejr er farligt og unaturligt, og smeltning af sne eller is skal så vidt muligt undgås.
Koldere vejr er godt for dyrene, planterne og jordens naturlige balance, mens varmere vejr skaber masser af naturkatastrofer og forstyrrer balancen. Der kan aldrig blive for meget indlandsis, havis og gletschere.

10. Hensigten helliger midlet. Derfor må du ikke sky nogen midler i kampen for at redde Jorden fra Den Kommende Undergang, og bekæmpe de onde, som tvivler på IPCC's Lære og modsætter sig målet om reduktion af CO2.

11. Du skal ofre dine penge, dine børn, dig selv, og din eventuelle evne til selvstændig tænkning
i Kampen mod Klimaforandringerne.

12. Du må ikke spise oksekød, køre i en privatbil, se TV, bruge mobiltelefon eller Internet, eller rejse med fly, medmindre det sker i IPCC's tjeneste. Du må ikke købe nye ting, bortset fra vindmøller, solcellepaneler eller el-biler.

13. IPCC's Videnskab er den eneste Sande Videnskab. Klimaforskning er kun videnskabelig, hvis dens konklusioner er de samme som IPCC's.
Side 2 af 2<12

Deltag aktivt i debatten Er klimapolitik religion..?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Coronavirus, frihandel, flyrejser og fornuftig klimapolitik.126128-04-2024 17:40
Klima og religion 2023423-11-2023 18:56
IPCC-chef: "Klimapolitik Omfordeling af Velstand, Ikke Milieupolitik". Thunberg Gore/Soros Rob024-01-2020 20:25
Videnskaben som religion?2707-01-2020 22:06
FNs Fordrejede Klimapolitik og Teknokratiets CO2-Økonomi205-12-2019 01:48
Artikler
Jakob Wolf: Mere religion i klimadebatten, tak!
Føler du, at befolkningen bakker op om en vidtgående klimapolitik?
Videnskab eller religion? (Mernilds Klumme, februar 2010)
EUs klimapolitik - en succeshistorie? (Mernilds Klumme, januar 2009)
Klimapolitik (Bionyt: 500 svar om klima)
NyhederDato
Hedegaard samler tænketank om huller i klimapolitik17-11-2008 05:33
LO får sin første klimapolitik19-08-2008 07:54
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik