Husk mig
▼ Indhold

Klimarådet spiller udSide 3 af 4<1234>
17-05-2020 22:32
Jakob
★★★★★
(9328)
­delphi skrev:
Har en bekendt som har installeret sådan en 5 kw monoblok seSom nu har kørt i 2 år og erstattet 2000 l olie årligt ved at bruge 7000 kwh el

Installation med varmtvandsbeholder seHan gave samlet 23.000 kr ex moms for varmepumpen og brugsvandsbeholder og så kunne kan selv sætte det op.

Oliefyret kan end ikke konkurrere med varmepumpen uden afgift på olien.

Du kender måske også nogen, som bor i et plusenergihus, så de slet ikke skal købe strøm til opvarmningen..?

Hvordan går det så med forsyningssikkerheden, hvis der går ild i varmepumpen i juleferien..?

Hvor finder jeg de ca. 5000 kr til årlige eftersyn i dit regnskab..?

Og hvordan ser det ud, hvis der ikke skal konkurreres på pris med olie, men med træpiller..?

Og hvad, hvis hans hus var fem gange så stort og dårligere isoleret, og han til daglig kun benytter 20% af arealet, men alligevel til enhver tid skal kunne varme hele hytten op..?
Hvad var prisen på varmepumpen så blevet..?
Og hvad koster det, hvis den går i stykker..?


Men det er da nok fint, at du kender nogen og kan etablere en fis i en hornlygte, som kan kaste lys over en broget virkelighed tegnet som et glansbillede.­
17-05-2020 22:37
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
El-Afgiften blev sat ned fra 40,5 øre/KWh til 15,5 øre/KWh. Vedr. de 7000 KWh/år el til at erstatte 2000 l olie betyder det 1750 kr/år i reduceret el-afgift. Det er i sammenligning med at få prisen på en nyinstallationen ned fuldstændig uden betydning.
Redigeret d. 17-05-2020 22:39
17-05-2020 22:43
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvor finder jeg de ca. 5000 kr til årlige eftersyn i dit regnskab..?

Og hvordan ser det ud, hvis der ikke skal konkurreres på pris med olie, men med træpiller..?

Og hvad, hvis hans hus var fem gange så stort og dårligere isoleret, og han til daglig kun benytter 20% af arealet, men alligevel til enhver tid skal kunne varme hele hytten op..?
Hvad var prisen på varmepumpen så blevet..?
Og hvad koster det, hvis den går i stykker..?


En 5 KW med under 1 kg kølemiddel kræver ikke eftersyn. Der kan også gå ild i et oliefyr. Hvis forbruget er større kræver der større installeret effekt og økonomien forbedres i forhold til den mindre opstilling.
17-05-2020 22:44
Jakob
★★★★★
(9328)
­Endnu en tak herfra til Klimarådet for at gøre opmærksom på dette:


7. maj 2020
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/klimaraadet-vil-have-flere-vindmoeller-paa-land-men-der-maa-ikke-saettes-flere


Klimarådet vil have flere vindmøller på land - men der må ikke sættes flere op
--
Danmark er det eneste land i verden, der har en grænse for, hvor mange vindmøller der må sættes op på land.
Det kommer måske som en overraskelse for dem, som tænker på Danmark som en af de førende vindnationer. Men sådan er det. I hvert fald indtil videre. For Klimarådet opfordrer i dag - som en del af deres forslag til en grøn genopretning af økonomien - regeringen til at sløjfe loftet over landmøllerne og på den måde sikre både arbejdspladser og mere grøn energi.
- Klimaforandringer har ikke holdt pause, selv om vi har haft en coronakrise. Når vi laver vores genopretningspakker er det derfor vigtigt, at vi tænker klimaet ind, siger Peter Møllgaard, formand for Klimarådet.
- Vi skal have flere vindmøller ud, for det er en meget billig måde at skabe vedvarende energi på, siger han.

Antallet skal halveres
Der er lige nu lidt over 4.000 landvindmøller i Danmark, men det tal skal i løbet af de næste ti år mere end halveres.
Det skrev et flertal af Folketingets partier for to år siden ind i en energiaftale
Det viser mig, hvor totalt useriøst Folketinget behandler klimaet.

Jeg er også meget skuffet over, at Ida Auken ikke fortalte om det i den udsendelse, som jeg henviste til tidligere i tråden. Der led min barnetro endnu et knæk.
­­
17-05-2020 22:59
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Jakob og klimarådet har det svært med træpiller. Det er gået op for dem, at det var en bummer. Skal vi så snakke mere om det?

Varmepumper er helt fint; men der behøves ikke skrotpræmier til oliefyr og subsidiering af varmepumpe-folket. Tallene taler for sig selv.

Politikerne bør brænde statens penge; i stedet for at camouflere mervækst som 'grøn omstilling'. Vækst er skadeligt for klimaet.


.


18-05-2020 11:29
Jakob
★★★★★
(9328)
­
Jeg vil også gerne udtrykke min skepsis overfor de store tilskud, som er blevet givet til luft/luft-varmepumper til centralvarmeanlæg. De kan ganske vist supplere og reducere olieforbruget, men de kan næppe nogensinde udfase oliefyret eller bidrage til lagring af energi, og dermed har man i mine øjne givet tilskud til at få folk til at hænge fast i en hybrid med et dårligt langsigtet perspektiv, og det med meget mere teknisk skrammel, som senere skal skrottes. Angående brandfaren ved varmepumper, så er det kun lykkedes mig at finde luft/luft-varmepumper, som brandårsag. Disse er ikke er underlagt et krav om årligt eftersyn. Luft/luft-varmepumper har også en indedel, som kan skabe brand inde i huset. Det har luft/vand-monoblockvarmepumper ikke, og derfor mener jeg nok, at det bør overvejes, om ikke de kan fritages for det lovpligtige årlige eftersyn, selvom de indeholder mere kølemiddel. Generelt mener jeg nok, at krav til eftersynsintervaller bør være producentens ansvar at anbefale, ligesom det er med serviceintervaller til biler.
Økonomisk må jeg indtil videre ærgre mig over, at jeg valgte at forberede mit centralvarmeanlæg til en luft/vand-varmepumpe. Jeg kunne have sparet en del penge ved at fortsætte olieafbrændingen og nøjes med at supplere med de tilskudsfede billige luft/luft-varmepumper. Jeg tror dog stadig på min opstilling, spørgsmålet er blot, hvor mange flere år, der skal gå, før Folketinget bliver ambitiøst nok til at tilpasse love, afgifter og tilskud.@crank

Jeg har ikke lyst til at føre en stor forsvarstale for træpiller. Men jeg tvivler på, at de kan udfases fra markedet ved at tie dem ihjel.
Det vil nok være mere sikkert at gøre CO2-fri strøm og nogle nøje udvalgte varmepumper billigere, så træ bliver udkonkurreret.
Som jeg ser det, må vejen frem for Danmark være flere landvindmøller, som kan producere en masse ren og billig strøm, som kan bruges til varme og energilagring.
­­­
19-05-2020 20:38
Jakob
★★★★★
(9328)
­Skat m.v.


Hvis man ejer en udlejningsejendom med oliefyr, så er udgifterne til vedligehold på oliefyret fradragsberettiget.

Men hvis man vælger at installere en luft/vand-varmepumpe til at supplere og efterhånden udfase oliefyret, så er udgifterne til varmepumpeinstallationen ikke fradragsberettigede.

Der sondres mellem vedligehold og forbedringer, og en ny varmepumpe regnes som en forbedring og er derfor ikke fradragsberettiget.

Er det rimeligt..?Det er i hvert fald noget, der kan lægge en dæmper på omstillingen.
Lejeren har jo krav på at kunne få tilstrækkelig varme, og hvis en ordentlig udlejer ikke er helt sikker på, at en varmepumpe kan klare enhver situation, så vil han nok være tilbageholdende med at investere og skrotte oliefyret.
Ligeledes vil han være tilbageholdende, hvis han ikke er helt sikker på en effektiv serviceordning. Et oliefyr kan altid blive serviceret hurtigt, hvorimod en varmepumpe afhængigt af fabrikat, fejl og lokale forhold kan tage betydeligt længere tid. Og er uheldet ude i juleferien, så vil det kunne spare udlejer for seriøst meget bøvl og mange penge, hvis han blot kan bede udlejer om at tænde for oliefyret.
Det er nok også de færreste lejere, som selv kan finde ud af varmepumpens styring, og fejlbetjening kan i nogle tilfælde ødelægge varmepumpen. Hvorimod oliefyret kan startes og overtage varmeproduktionen blot ved at tænde for to kontakter.
Der er altså flere ting, som kan gøre det meget vanskeligt for både lejer og udlejer at se en varmepumpe som en forbedring i forhold til et oliefyr.

Jeg ved ikke, hvad løsningen bør være. Hvad man end gør, så har jeg selv ringe økonomisk interesse i det, fordi jeg allerede har foretaget det meste af investeringen uden fradrag.
Men hvis der engang kommer vindstrøm nok i systemet, så der er basis for at øge strømforbruget, så vil jeg nok være tilbøjelig til at mene, at man bør give alle private fuldt fradrag til at installere vandopvarmende varmepumper på centralvarmeanlæg.
Ligeledes, hvis der er planer om intelligente EL-målere, som kan gøre strømmen billig, når der er meget vindstrøm, kan det nok give mening i god tid (det burde have været for 10 år siden) at give fradrag til alle til etablering af energilagring i deres private bolig.­­
23-05-2020 11:26
Jakob
★★★★★
(9328)
­https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/overblik-her-er-regeringens-klimaplan-ind-til-videre
Overblik: Her er regeringens klimaplan - ind til videre
---
CO2 skal indfanges
Regeringen vil investere i teknologier, der gør det muligt at indfange og lagre CO2, så den ikke ender i atmosfæren og opvarmer jorden.
Det kan for eksempel være at indfange CO2 fra industrien og omdanne den til grøn energi eller lagre den i jorden.Klimadebatten kører i ring og er nu bombet 12 år tilbage.
CO2-deponering er en falliterklæring for VE-Danmark, så det trodser enhver beskrivelse.

For mig viser det igen også, hvor forsigtig man skal være med at lade økonomer råde. Det kan ganske enkelt blive for dyrt og dumt.
Man lægger en skat på CO2, og så bliver CO2 deponering pludselig rentabel, og så blæser man højt og flot på de øvrige miljømæssige og råstofmæssige konsekvenser.
Og hvis man tror, at kulindustrien bliver CO2- eller fossilfri, fordi kraftværkerne deponerer CO2 fra røgen, så må man tænke om igen.
Arbejdsstyrke, beskidte boomtowns, værktøjer, maskiner, byggematerialer, transport osv. vil udlede masser af CO2.

Der skal bruges 33% mere kul, når CO2 skal deponeres, og der er ingen garanti for, at gassen bliver i jorden og ikke forgifter lokalmiljøet.

Flere miljøproblemer og 33% mindre kul til fremtidige generationer.

År 2014 dræbte det danske kulforbrug 1740 mennesker.
https://www.klimadebat.dk/forum/extinction-rebellion-danmark-nemt-at-vaere-med-og-stoette-den-vigtige-sag--d7-e3810.php#post_77010

Med 33% forøgelse af kulforbruget ville dette tal være blevet til 2314 dødsfald.

574 flere mennesker ville altså være blevet dræbt af kul, fordi danske politikere har besluttet at halvere antallet af landvindmøller, og de ikke gider at tilpasse forbruget til vindstrøm og udvikle energilagring.

Danskernes forhold til landvindmøller minder om fiskeørneungen, der var for fin og doven til at fiske, så den døde af sult. Det er et sørgeligt syn, når et land vil noget andet end det evner og muligheder tilskriver.

I følge nyere forskning er dødstallet sandsynligt langt højere:
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/nye-tal-luftforurening-slaar-dobbelt-saa-mange-ihjel-som-forskerne-troede


Jeg hørte på et tidspunkt i TV, at Carsten Lauridsen (Venstre) havde noget, der lød som en plan for en hurtig nedlukning af Aalborgs kulkedler. Var det bare valgflæsk..?
Måske Dan Jørgensen bør tie og i stedet give ordet til ham og Klimarådet.

Der er stort set intet i regeringens klimaudspil, som stemmer med min drejebog for en effektiv omstilling til et økologisk bæredygtigt Danmark.

­
10-06-2020 13:13
Jakob
★★★★★
(9328)
­4. jun 2020
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/klar-besked-fra-klimaraadet-stop-nye-olieeventyr-i-nordsoeen
Klar besked fra Klimarådet: Stop nye olieeventyr i Nordsøen
--
Hvis Danmark vil være et grønt foregangsland, må vi stoppe med at hente ny olie og gas op fra Nordsøen.
Sådan lyder hovedkonklusionen fra Klimarådet i en ny analyse, hvor de klart og tydeligt opfordrer regeringen til at stoppe den såkaldte ottende udbudsrunde, som vil give olie- og gasselskaber tilladelse til at lede efter og udvinde ny olie og gas frem mod 2055.
- Et stop for ny olieefterforskning vil styrke troværdigheden omkring vores ambitiøse klimamål i Danmark og sende et meget stærkt klimapolitisk signal til resten af verden, siger Peter Møllgaard, der er formand for Klimarådet - det uafhængige organ, der rådgiver regeringen om den grønne omstilling.
--
Lige nu er der givet tilladelse til hente olie og gas frem til 2052, med det nye udbud vil det blive muligt at hente olie og gas frem til 2055.Jeg troede, at Danmark skulle være fossilfrit år 2050, men den målsætning er åbenbart for længst skredet ud i svinget.


Og nu vil klimaministeren producere benzin ud af vedvarende energi.
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/kan-vi-lave-benzin-der-ikke-sviner#!/


Men det er noget energifråseri, og hvordan går det med opstillingen af alle de ekstra vindmøller, som er nødvendige for at producere strømmen..??


De når nok frem til, at hvis landbruget får mere tilskud til at producere dobbelt så meget kød og forurene det danske miljø og drikkevand dobbelt så meget, at det vil hjælpe med at nå klimamålene, fordi det kan give mere affald til biogas.
Og hvis ikke det er tilstrækkeligt, så må de nok hellere pumpe dobbelt så meget olie op, og frem for kun at halvere antallet af vindmøller, så må de nok hellere helt forbyde dem.
Er det stadig ikke nok, så kan det sidste nok klares med at give fede tilskud til at sætte nogle solceller op i Mørke.
Klimavalg... pfsssst...
­­
17-07-2020 11:42
Jakob
★★★★★
(9328)
­Nu er det igen godt, at de er vågne i Klimarådet:

30. jun 2020
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/salget-af-elbiler-og-hybrider-slaar-rekord-men-klimaraadet-loefter-pegefingeren
Der er aldrig blevet solgt så mange grønne biler som i denne måned.
Det burde få Klimarådet - som er regeringens vismænd på klimåområdet - til at juble. Men det gør de ikke.
Størstedelen af de solgte biler er nemlig hybridmodeller, som kører på en blanding af el og fossile brændstoffer, og det er ikke entydigt en god ting for klimaet.

- Undersøgelser har vist, at det er meget forskelligt, hvor meget man kører på el i hybridbilerne, og hvis du ikke er meget bevidst om at lade dem op, kan du komme i en situation, hvor det ikke er bedre end en effektiv dieselbil, siger Niels Buus Kristensen fra Klimarådet og derudover forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt i Oslo.
­
17-07-2020 12:25
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Der kommer blot til at være en stor manko i statsfinanserne. At udfase benzin- og dieselbiler vil koste ca. 50 mia kr. pr. år.
19-07-2020 14:43
Jakob
★★★★★
(9328)
­@delphi

Jeg har i årevis gået og surmulet over, at der er blevet installeret nye EL-målere, som skulle være intelligente, men som er for dumme til at kunne fortælle forbrugerne, hvad strømprisen er og give et signal, når strømmen er grøn og billig. Men nu har jeg måske omsider måske fået en genial idé, som jeg gerne vil høre din mening om:

Alle EL-forbrugere får mulighed for at købe en billig SMS-boks, som kan modtage besked fra staten og formidle et signal til husstanden.
Staten kan så overvåge nettet og se, når Danmarks vindmøller producerer mere strøm, end der forbruges i Danmark, og når det er tilfældet, så reduceres statsafgiften drastisk og forbrugerne får besked om det via SMS.
Det skal selvfølgelig koordineres med EL-selskaberne og de balanceansvarlige, så de ved, hvad der sker. Men derudover behøver det ikke ødelægge hele det eksisterende fugleredehandelssystem.


Kan du se idéen..?
­­
21-07-2020 15:28
Jakob
★★★★★
(9328)
­
­­


Er delphi nu blevet væk igen...?

Ny CO2-afgift - Matematisk eller psykologisk..?Politikerne er blevet enige om, at der skal indføres en ny CO2-afgift, men de er endnu ikke enige om, hvordan den skal skrues sammen.

Som jeg har forstået det, ønsker Klimarådet, at afgiften skal være matematisk og dermed ensartet, så der betales præcist efter, hvor meget CO2, der udledes.


Skal den efter din mening være matematisk ensartet, så man betaler præcist efter, hvor meget CO2 der udledes, eller skal den nærmere være psykologisk, så politikerne får mulighed for at presse ekstra hårdt på eller evt. skåne nogle udvalgte virksomheder..?

Man kan evt. gøre som De Radikale og støtte den matematiske model, så det er helt på det rene, at forureneren skal betale præcist efter, hvor meget han forurener. Men så vil de vist også have et "bundfradrag", som kan hæves for de virksomheder, der får økonomiske problemer, og så er der pludselig alligevel ikke rene linjer med ens regler for alle forurenere..

Jeg må indrømme, at jeg har svært ved at overskue det, så jeg stemmer nok for begge dele. Et matematisk grundlag, men samtidigt en mulighed for at øge afgiften og dermed presse ekstra på, hvor det giver god mening.

Det er jvf. ovenstående indlæg f.eks. næppe muligt at indføre en præcis matematisk CO2 afgift på strøm, fordi strømmens sammensætning er kompliceret og dynamisk og forbrugerne generelt betaler det samme pr. kWt uanset, hvornår vinden blæser.
Så det er et meget godt eksempel på et sted, hvor jeg mener, at afgiften skal være mere psykologisk end matematisk. Målet må være at motivere borgerne til at flytte deres EL-forbrug, og det handler mere om psykologi end matematisk CO2. Hvor meget skal der f.eks. spares på en tøjvask, for at få forbrugerne til at vente et par dage med at vaske tøj..? osv.


Er der evt. nogen, som har regnet på, hvad der sker med priserne på forskellige produkter, hvis man følger den matematiske version..?

Måske er det en grundlæggende fejl, at man planlægger at lægge afgiften på produktionsvirksomhederne frem for på de varer, der handles..?
Som jeg forstår den nuværende model, så vil importerede varer gå helt fri, og det virker ikke rimeligt.
https://www.dr.dk/nyheder/politik/umage-alliance-regeringen-bor-indfore-co2-afgift
https://www.dr.dk/nyheder/politik/venstre-og-radikale-enige-om-gron-skattereform-med-co2-afgift
https://www.dr.dk/nyheder/politik/klimaaftale-baner-vejen-skattereform-med-co2-afgift

22. jun 2020
https://www.dr.dk/nyheder/politik/co2-afgift-fik-politikerne-til-bryde-ud-i-stor-latter-men-her-er-hvad-de-vil-med-den
Partierne er enige om en CO2-afgift, men hvordan den skal skrues sammen er en helt anden sag.­
­
24-07-2020 21:03
Jakob
★★★★★
(9328)
­


Søger man respons til mit forrige indlæg, så kan der findes noget her:
https://www.klimadebat.dk/forum/omvendt-vandkraft-d20-e3819.php#post_77639


­
24-07-2020 22:32
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Så er det godt, at CO2-problemet kun er et bagatel-problem.
03-08-2020 11:18
Jakob
★★★★★
(9328)
Hvis Klimarådet også irriteres over støj som i ovenstående indlæg, så vil jeg gerne gøre opmærksom på, at de ikke er alene, og der er klaget over det:
https://www.klimadebat.dk/forum/formodet-spamindlaeg-paa-klimadebat-dk-d8-e3831.php#post_77765
03-08-2020 11:21
Jakob
★★★★★
(9328)
­2. aug 2020
https://www.dr.dk/nyheder/indland/groen-revolution-dansk-graes-skal-erstatte-sydamerikansk-soya
Et nyt dansk forsøg med græs kan ende med at udløse den helt store klimagevinst.


Selvom miljø vist desværre ikke er en del af deres kerneområde, så må vi alligevel håbe for fremtiden, at Klimarådet forholder sig mere kritisk til denne sag end DR gjorde.
https://www.klimadebat.dk/forum/dr-kritiktid-igen-d33-e2274.php#post_77836

For mig burde det være en selvfølge, at sojaimporten skal ophøre meget hurtigt. Men "det formelle hvorledes" betyder også noget.­
­
03-08-2020 11:35
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
For mig burde det være en selvfølge, at sojaimporten skal ophøre meget hurtigtEr vores sojaimport ikke et eksempel på en bæredygtig udnyttelse af et spildprodukt ved oliefremstilling ?
03-08-2020 12:08
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Peder Kruse skrev:
For mig burde det være en selvfølge, at sojaimporten skal ophøre meget hurtigt


Er vores sojaimport ikke et eksempel på en bæredygtig udnyttelse af et spildprodukt ved oliefremstilling ?


Olie er nærmere en sidegevinst ved fremstilling af sojaskrå. Og det koster regnskov!
Men endelig er der en enkelt positiv ting at nævne ved landbruget. Så må vi også klappe i hænderne.

Derefter skal det nævnes, at når jorden udnyttes til græsproduktion, skal der importeres endnu mere korn. Og hvor kommer det fra?


.


03-08-2020 13:28
Jakob
★★★★★
(9328)
­


@Peder Kruse

For mig ser det ud til, at du kan finde svaret tidligere i tråden:

https://www.klimadebat.dk/forum/klimaraadet-spiller-ud-d7-e3788-s40.php#post_76855
Danmark importerer 1,8 millioner tons soja årligt primært fra Sydamerika. Omkring 90 procent går til foder til svin på grund af dets høje indhold af proteiner. Dermed er vi et af de lande, som importerer mest soja.
­
03-08-2020 13:53
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Ja vi producerer 30 mio svin på 1.7 mio tons importerede sojakager årligt. Det er 57 kg per svin. What's not to like ?
03-08-2020 14:12
Jakob
★★★★★
(9328)
­


Peder Kruse skrev:
Ja vi producerer 30 mio svin på 1.7 mio tons importerede sojakager årligt. Det er 57 kg per svin. What's not to like ?


Sikkert ikke noget for klima- og miljøbenægtere, som også ønsker et unødigt stort forbrug af råstoffer.


­
03-08-2020 14:47
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Skal vi da droppe mellemstationen som vegetarer og gå direkte til madfornægtelsen og stoppe vores primære CO2 udledning og holde vejret ?

Desuden er hverken træ eller bønner begrænsede råstoffer.

Regnskoven

Den danske skov

Nøgleordet er kulstofkredsløbet
07-09-2020 12:36
Jakob
★★★★★
(9328)
­Det må siges at være for længe siden, at vi har hørt spændende nyt fra Klimarådet.
Deres beskedne forslag er blevet tiet ihjel, så lad os håbe, at der snart kommer nogle nye udspil med noget mere krudt i.De kan f.eks. passende tage bestik af Klimaministerens manglende tro på, at en lav kødafgift vil virke adfærdsregulerende, og derfor foreslå, at den sættes op til 100-300%.
Det må hellere blive rigeligt, så det gør indtryk, og det skal selvfølgelig være hos producenten og tilsvarende på importen, så kød til dyrefoder eller energiproduktion også bliver afgiftsbelagt.
På den måde vil Klimapolitikken formentlig ligefrem kunne hjælpe staten med en indtægt.
Jeg har læst et sted, at 1 år gamle æglæggende økologiske høns bliver destrueret til minkfoder, fordi det ikke betaler sig at anvende kødet til menneskeføde. Dette må kunne ses som et af flere tegn på, at kød er blevet for billigt, og der er behov for adfærdsregulering, som giver kødet værdien tilbage.Det må også være på tide at give Folketinget en ordentlig opsang, fordi de sjofler opstillingen af landvindmøller.
Det kører rent ud sagt ad h... til derude... Senest hørte jeg, at kommunen vil udlægge et område ved Hadsund til vindmølleområde. Men på få dage havde borgerne dannet en protestgruppe på mere end 500 medlemmer på facebook.
Det må snart være på tide, at Folketinget seriøst begynder at finde ud af, hvad der skal til for at få skred i sagerne.
Det kan gøre helt ondt at tænke på alle de håndtag, som politikerne endnu slet ikke har forsøgt at dreje på for at få det til at gå bedre. Hvis det er så forfærdeligt for ejendomsværdien, at et område bliver udlagt til vindmølleområde, så er det selvfølgelig en gevinst for borgerne, at de kan forhindre, at det kommer til at ske. Et passende modtræk fra staten kan så evt. være at strafbeskatte denne gevinst, så ejendomsværdiskatten i det pågældende område sættes betydeligt op, hvorimod skatten sættes betydeligt ned for naboer til vindmøller. Ligeledes bør vindmøllenaboer være blandt de allerførste, som får ret til at modtage afgiftsfri vindstrøm. Folketinget må bare se at komme igang med at vende stemningen.

Mogens Lykketoft er blevet ny formand for Energinet. Er vi heldige, så kan det blive et vendepunkt, der vil give staten mere mod og styrke til at investere og eje jord og infrastruktur til en bæredygtig fremtid for landvindmøllerne.Ånden i Klimaloven trænger også til at blive langt kraftigere betonet. Den handler om, at CO2-udledningerne totalt set skal bringes hurtigt ned. Derfor er det meget vigtigt at forstå, at for klimaet vil hurtig hjælp være dobbelt hjælp. Hvis man tror, at det er vanskeligt at erstatte 10% fossilt brændsel med VE nu, så skal man bare vente og se, hvor ben hårdt det bliver at slippe af med sidste 10%.
Men hvis Danmark straks omstiller meget kraftigt til VE, så vil det også straks gavne CO2-regnskabet, og det vil betyde, at det vil være mere tilgiveligt, at 2050 målet ikke helt bliver nået. Hvis Danmark derimod nøler og fråser med fossilt brændsel, indtil kort tid før de i Klimaloven indbyggede deadlines, så vil det være langt vanskeligere at tilgive overskridelser.
På dette grundlag i sig selv, bør klimaloven måske skærpes.
Klimarådet kan evt. foreslå, at en skærpelse af Klimaloven bør ophøje XRDK's 2. krav til lov.

https://xrdk.org/

2

HANDLING NU
Regeringen skal handle nu for at stoppe tabet af biodiversitet og reducere drivhusgasudledninger til netto nul i 2025.­

­
07-09-2020 16:06
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Glem ikke at mere CO2 i atmosfæren er med til at gøre denne kode grønnere og mere frodig, og at dette i sig selv vil forbedre biodiversiteten.
27-02-2021 11:59
Jakob
★★★★★
(9328)
­Det var på tide:


https://nyheder.tv2.dk/politik/2021-02-26-klimaraadet-i-ny-rapport-regeringen-er-dumpet
Klimarådet i ny rapport: Regeringen er dumpet
Det går for langsomt, og regeringens klimaindsats er hverken gennemtænkt eller koordineret, lyder kritikken.
Regeringens klimaindsats er for usikker, for ukonkret og i det hele taget bare ikke god nok.
Den grønne omstilling går alt for langsomt, og samtidig læner regeringens klimaambitioner sig for meget op ad teknologi, der endnu ikke er udviklet.Men det er desværre hele Folketinget, der er dumpet.Op med 2030 statsejede landvindmøller og ned med kødeksporten.!
­
27-02-2021 12:29
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er omkostningerne ved denne omstilling som sætter begrænsningerne. Regeringen vi trods alt ikke ruinere Danmark fuldstændigt af rent ideologiske årsager.
05-03-2021 11:54
Jakob
★★★★★
(9328)
­Der er nok ingen tvivl om, at det bliver mere bekosteligt for Danmark at omstille hurtigt til VE i de kommende år, end det ville have været for 5-10 år siden.
Men det må nok kunne løses ved at indføre en klimabenægterskat.
Det må være forholdsvist nemt for skat at udpege de skatteydere, som i de sidste fem år har modsat sig omstillingen, og efter skøn at pålægge dem en ekstra skat, som skal betale for prisstigningerne.


Op med 2030 statsejede landvindmøller og ned med kødeksporten.!
­
05-03-2021 14:54
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jakob skrev:
­Der er nok ingen tvivl om, at det bliver mere bekosteligt for Danmark at omstille hurtigt til VE i de kommende år, end det ville have været for 5-10 år siden.
Men det må nok kunne løses ved at indføre en klimabenægterskat.
Det må være forholdsvist nemt for skat at udpege de skatteydere, som i de sidste fem år har modsat sig omstillingen, og efter skøn at pålægge dem en ekstra skat, som skal betale for prisstigningerne.


Op med 2030 statsejede landvindmøller og ned med kødeksporten.!
­


Er Stalin genopstået ??

05-03-2021 16:50
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Du mener Stalin i en ny forklædning?
05-03-2021 16:51
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jørgen Petersen skrev:
Du mener Stalin i en ny forklædning?


Kammerat Stalin kunne da ikke have udtænkt det bedre!
05-03-2021 17:12
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Jakob skrev:
­
Det var på tide:

https://nyheder.tv2.dk/politik/2021-02-26-klimaraadet-i-ny-rapport-regeringen-er-dumpet
Klimarådet i ny rapport: Regeringen er dumpet
Det går for langsomt, og regeringens klimaindsats er hverken gennemtænkt eller koordineret, lyder kritikken.
Regeringens klimaindsats er for usikker, for ukonkret og i det hele taget bare ikke god nok.
Den grønne omstilling går alt for langsomt, og samtidig læner regeringens klimaambitioner sig for meget op ad teknologi, der endnu ikke er udviklet.


Men det er desværre hele Folketinget, der er dumpet.

Op med 2030 statsejede landvindmøller og ned med kødeksporten.!Klimavogternes råd har talt.

Hvordan kommer de demokratisk, videnskabeligt og retmæssigt ind i billedet ?
05-03-2021 19:09
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvordan kommer de demokratisk, videnskabeligt og retmæssigt ind i billedet ?


Må vige! Den ekstrem alvorlige situation vi er i med galopperende global opvarmning kalder på resolut handling. Eller der skal bare handles og det kan kun blive for lidt. Om det så hjælper på noget; nej det gør det ikke, men det er en mindre detalje, når alle borgerrettigheder og demokratiske principper er trådt under fode.
Redigeret d. 05-03-2021 19:10
05-03-2021 19:25
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Somebody wants us to panic
05-03-2021 20:30
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Eller for at afstive afsenderens ego af, for herved at fortælle omverdenen hvor vigtig en sag der arbejdes med!
06-03-2021 10:34
Jakob
★★★★★
(9328)
­
Ganske skingert, som mange i dette forum tror, at Danmark er blevet til et diktatur, hvergang demokratiet frembringer et forslag, som de ikke umiddelbart er helt enige i.

Mens andre vanligt ignorerer den vej, som udviklingen går:

6. marts 2021
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/landbrugsfond-uddeler-millioner-under-en-procent-bliver-brugt-til-udvikle
Landbrugsfond uddeler millioner: Under en procent bliver brugt til at udvikle plantemad
Landbrugets fonde bør øremærke flere af deres penge til at udvikle markedet for plantebaserede produkter, lyder det fra forskere.Op med 2030 statsejede landvindmøller og ned med kødeksporten.!

Og hvis landbruget ikke vil omstille eksporten til plantemad, så må de nok gå ned med flaget, så Danmark i stedet kan etablere fredskov og vindmøller på arealerne.

På visse områder er det for sent at gå i panik:

2. marts 2021
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/michaels-tilbygning-kan-blive-markant-dyrere-byggemarkeder-varsler
Byggemarkeder varsler prisstigninger op til 30 procent
--
Et eksempel på det er, at træ ifølge bygemarkedet er steget med 90 procent på den amerikanske træbørs de sidste syv måneder. Det betyder, at amerikanerne støvsuger de skandinaviske savværkers vinterlagre til meget høje og gode priser for savværkerne.
Flemming Kajberg Jensen har været i branchen i 15 år, men er ikke vant til prisstigninger i den størrelsesorden.De tilskud, som skulle hjælpe de mindre rige danskere med at få råd til klimaforbedringer af boligen, bliver nu spist op af prisstigninger.

Dertil kommer, at coronakatastrofen forståeligt har fået flere til at ønske sig et hus med have, så der nu er op til 2 års ventetid på et nyt hus.
Man må forudse, at det videre fører til en overophedning af byggesektoren, så det også bliver dyrere at aflønne håndværkere.

Det er alt sammen regninger, som skal betales, fordi for mange danskere ikke var med på, at udvise rettidig omhu i forhold til at klimaomstille Danmark.
Det må derfor være rimeligt, at regningerne sendes videre til dem.­
06-03-2021 11:18
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Renten har i den senere år været historisk lavt. Det har medfør unormalt gode vilkår for folk med små indkomster til at erhverve egen bolig. Her er der absolut ikke noget grundlag for at hyle op, selvom priserne på fastejendom er steget lidt i den seneste tid som følge af den historisk lave rente.
06-03-2021 13:02
Kosmos
★★★★★
(5375)
Her er der absolut ikke noget grundlag for at hyle op, selvom priserne på fastejendom er steget lidt i den seneste tid som følge af den historisk lave rente

- det afgørende spørgsmål er selvsagt, hvor længe denne lave rente varer!?:

Modsat hvad mange økonomer og regeringschefer har sagt, kan vi ikke gældsætte os gratis. Snart vil renterne stige, og så falder regningen for den høje statsgæld, mange lande har optaget. Det hævder to økonomer i ny bog

I bogomtalen (fra Weekendavisen 5. ds.) hedder det videre:

Kinas befolkning er aldrende. Antallet af pensionister stiger, og antallet af folk i den arbejdsdygtige alder falder drastisk og har gjort det siden 2010erne. Det er arven fra etbarnspolitikken, og den kan mærkes: Når der er færre, der kan arbejde, så er hver enkelt arbejdstager mere værd. De kan derfor kræve mere i løn. Og når lønnen stiger, følger priserne med – der opstår altså inflation i Kina. Men også i verden. Fordi cirka en fjerdedel af alle verdens arbejdstagere er kinesere, breder det sig som store ringe i verdensøkonomien, når der sker ændringer på det kinesiske arbejdsmarked. Og den effekt på inflationen er langt større end den, coronakrisen vil skabe.
Men de fleste økonomer overser eller ignorerer det faktum, mener Goodhart og Pradhan. Og det fastholder dem i en fejlagtig tro på, at inflationen og renterne fortsætter med at være lave.
»Men fremtiden bliver ikke som fortiden,« siger Goodhart.
Ifølge de to økonomer har inflationen og renterne kun været ekstremt lave på grund af Kina. Kinas tidligere meget unge befolkning har nemlig betydet, at verdensøkonomien de sidste 30-40 år har befundet sig i en særlig gunstig position...

Så inflation som resultat af diverse 'hjælpepakker' - ikke mindst den ventede amerikanske - samt global nedgang i udbud af arbejdskraft kan hurtigt bringe renten i vejret!

Redigeret d. 06-03-2021 13:05
06-03-2021 15:36
pifpafpuf
★★★☆☆
(773)
Så inflation som resultat af diverse 'hjælpepakker' - ikke mindst den ventede amerikanske - samt global nedgang i udbud af arbejdskraft kan hurtigt bringe renten i vejret!

Man aner en realkreditlåner med fast rente, der hunger efter at kunne sige: "Hvad sagde jeg"

Men bortset fra det så er jeg helt enig i analysen...
06-03-2021 17:28
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Renten vil selvfølgelig stige igen, for den kan ikke andet. Spørgsmålet er kun hvor meget og hvor hurtigt.

Angående udbuddet af arbejdskraft i Kina, så er der mange andre lande i Fjernøsten og Afrika, som tilsammen har adskillige milliarder mennesker, som er klar til indgå i den globale frihandlen. Eller sagt på en anden måde: Når det bliver for dyrt at producere i Kina, så flytter produktionen til andre lande med masser af billig arbejdskraft.

I øvrigt så betyder den teknologiske også rigtig meget for inflationen. Eksempelvis har internettet og den der af følgende hårde priskonkurrence været kraftigt medvirkende til at holde inflationen nede igennem de sidste 10 - 20 år.
Side 3 af 4<1234>

Deltag aktivt i debatten Klimarådet spiller ud:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik