Husk mig
▼ Indhold

Klimarådet spiller udSide 3 af 3<123
17-05-2020 22:32
Jakob
★★★★★
(7922)
­delphi skrev:
Har en bekendt som har installeret sådan en 5 kw monoblok seSom nu har kørt i 2 år og erstattet 2000 l olie årligt ved at bruge 7000 kwh el

Installation med varmtvandsbeholder seHan gave samlet 23.000 kr ex moms for varmepumpen og brugsvandsbeholder og så kunne kan selv sætte det op.

Oliefyret kan end ikke konkurrere med varmepumpen uden afgift på olien.

Du kender måske også nogen, som bor i et plusenergihus, så de slet ikke skal købe strøm til opvarmningen..?

Hvordan går det så med forsyningssikkerheden, hvis der går ild i varmepumpen i juleferien..?

Hvor finder jeg de ca. 5000 kr til årlige eftersyn i dit regnskab..?

Og hvordan ser det ud, hvis der ikke skal konkurreres på pris med olie, men med træpiller..?

Og hvad, hvis hans hus var fem gange så stort og dårligere isoleret, og han til daglig kun benytter 20% af arealet, men alligevel til enhver tid skal kunne varme hele hytten op..?
Hvad var prisen på varmepumpen så blevet..?
Og hvad koster det, hvis den går i stykker..?


Men det er da nok fint, at du kender nogen og kan etablere en fis i en hornlygte, som kan kaste lys over en broget virkelighed tegnet som et glansbillede.­
17-05-2020 22:37
delphiProfilbillede★★★★★
(6487)
El-Afgiften blev sat ned fra 40,5 øre/KWh til 15,5 øre/KWh. Vedr. de 7000 KWh/år el til at erstatte 2000 l olie betyder det 1750 kr/år i reduceret el-afgift. Det er i sammenligning med at få prisen på en nyinstallationen ned fuldstændig uden betydning.
Redigeret d. 17-05-2020 22:39
17-05-2020 22:43
delphiProfilbillede★★★★★
(6487)
Hvor finder jeg de ca. 5000 kr til årlige eftersyn i dit regnskab..?

Og hvordan ser det ud, hvis der ikke skal konkurreres på pris med olie, men med træpiller..?

Og hvad, hvis hans hus var fem gange så stort og dårligere isoleret, og han til daglig kun benytter 20% af arealet, men alligevel til enhver tid skal kunne varme hele hytten op..?
Hvad var prisen på varmepumpen så blevet..?
Og hvad koster det, hvis den går i stykker..?


En 5 KW med under 1 kg kølemiddel kræver ikke eftersyn. Der kan også gå ild i et oliefyr. Hvis forbruget er større kræver der større installeret effekt og økonomien forbedres i forhold til den mindre opstilling.
17-05-2020 22:44
Jakob
★★★★★
(7922)
­Endnu en tak herfra til Klimarådet for at gøre opmærksom på dette:


7. maj 2020
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/klimaraadet-vil-have-flere-vindmoeller-paa-land-men-der-maa-ikke-saettes-flere


Klimarådet vil have flere vindmøller på land - men der må ikke sættes flere op
--
Danmark er det eneste land i verden, der har en grænse for, hvor mange vindmøller der må sættes op på land.
Det kommer måske som en overraskelse for dem, som tænker på Danmark som en af de førende vindnationer. Men sådan er det. I hvert fald indtil videre. For Klimarådet opfordrer i dag - som en del af deres forslag til en grøn genopretning af økonomien - regeringen til at sløjfe loftet over landmøllerne og på den måde sikre både arbejdspladser og mere grøn energi.
- Klimaforandringer har ikke holdt pause, selv om vi har haft en coronakrise. Når vi laver vores genopretningspakker er det derfor vigtigt, at vi tænker klimaet ind, siger Peter Møllgaard, formand for Klimarådet.
- Vi skal have flere vindmøller ud, for det er en meget billig måde at skabe vedvarende energi på, siger han.

Antallet skal halveres
Der er lige nu lidt over 4.000 landvindmøller i Danmark, men det tal skal i løbet af de næste ti år mere end halveres.
Det skrev et flertal af Folketingets partier for to år siden ind i en energiaftale
Det viser mig, hvor totalt useriøst Folketinget behandler klimaet.

Jeg er også meget skuffet over, at Ida Auken ikke fortalte om det i den udsendelse, som jeg henviste til tidligere i tråden. Der led min barnetro endnu et knæk.
­­
17-05-2020 22:59
crankProfilbillede★★★★★
(2331)
Jakob og klimarådet har det svært med træpiller. Det er gået op for dem, at det var en bummer. Skal vi så snakke mere om det?

Varmepumper er helt fint; men der behøves ikke skrotpræmier til oliefyr og subsidiering af varmepumpe-folket. Tallene taler for sig selv.

Politikerne bør brænde statens penge; i stedet for at camouflere mervækst som 'grøn omstilling'. Vækst er skadeligt for klimaet.


.


18-05-2020 11:29
Jakob
★★★★★
(7922)
­
Jeg vil også gerne udtrykke min skepsis overfor de store tilskud, som er blevet givet til luft/luft-varmepumper til centralvarmeanlæg. De kan ganske vist supplere og reducere olieforbruget, men de kan næppe nogensinde udfase oliefyret eller bidrage til lagring af energi, og dermed har man i mine øjne givet tilskud til at få folk til at hænge fast i en hybrid med et dårligt langsigtet perspektiv, og det med meget mere teknisk skrammel, som senere skal skrottes. Angående brandfaren ved varmepumper, så er det kun lykkedes mig at finde luft/luft-varmepumper, som brandårsag. Disse er ikke er underlagt et krav om årligt eftersyn. Luft/luft-varmepumper har også en indedel, som kan skabe brand inde i huset. Det har luft/vand-monoblockvarmepumper ikke, og derfor mener jeg nok, at det bør overvejes, om ikke de kan fritages for det lovpligtige årlige eftersyn, selvom de indeholder mere kølemiddel. Generelt mener jeg nok, at krav til eftersynsintervaller bør være producentens ansvar at anbefale, ligesom det er med serviceintervaller til biler.
Økonomisk må jeg indtil videre ærgre mig over, at jeg valgte at forberede mit centralvarmeanlæg til en luft/vand-varmepumpe. Jeg kunne have sparet en del penge ved at fortsætte olieafbrændingen og nøjes med at supplere med de tilskudsfede billige luft/luft-varmepumper. Jeg tror dog stadig på min opstilling, spørgsmålet er blot, hvor mange flere år, der skal gå, før Folketinget bliver ambitiøst nok til at tilpasse love, afgifter og tilskud.@crank

Jeg har ikke lyst til at føre en stor forsvarstale for træpiller. Men jeg tvivler på, at de kan udfases fra markedet ved at tie dem ihjel.
Det vil nok være mere sikkert at gøre CO2-fri strøm og nogle nøje udvalgte varmepumper billigere, så træ bliver udkonkurreret.
Som jeg ser det, må vejen frem for Danmark være flere landvindmøller, som kan producere en masse ren og billig strøm, som kan bruges til varme og energilagring.
­­­
19-05-2020 20:38
Jakob
★★★★★
(7922)
­Skat m.v.


Hvis man ejer en udlejningsejendom med oliefyr, så er udgifterne til vedligehold på oliefyret fradragsberettiget.

Men hvis man vælger at installere en luft/vand-varmepumpe til at supplere og efterhånden udfase oliefyret, så er udgifterne til varmepumpeinstallationen ikke fradragsberettigede.

Der sondres mellem vedligehold og forbedringer, og en ny varmepumpe regnes som en forbedring og er derfor ikke fradragsberettiget.

Er det rimeligt..?Det er i hvert fald noget, der kan lægge en dæmper på omstillingen.
Lejeren har jo krav på at kunne få tilstrækkelig varme, og hvis en ordentlig udlejer ikke er helt sikker på, at en varmepumpe kan klare enhver situation, så vil han nok være tilbageholdende med at investere og skrotte oliefyret.
Ligeledes vil han være tilbageholdende, hvis han ikke er helt sikker på en effektiv serviceordning. Et oliefyr kan altid blive serviceret hurtigt, hvorimod en varmepumpe afhængigt af fabrikat, fejl og lokale forhold kan tage betydeligt længere tid. Og er uheldet ude i juleferien, så vil det kunne spare udlejer for seriøst meget bøvl og mange penge, hvis han blot kan bede udlejer om at tænde for oliefyret.
Det er nok også de færreste lejere, som selv kan finde ud af varmepumpens styring, og fejlbetjening kan i nogle tilfælde ødelægge varmepumpen. Hvorimod oliefyret kan startes og overtage varmeproduktionen blot ved at tænde for to kontakter.
Der er altså flere ting, som kan gøre det meget vanskeligt for både lejer og udlejer at se en varmepumpe som en forbedring i forhold til et oliefyr.

Jeg ved ikke, hvad løsningen bør være. Hvad man end gør, så har jeg selv ringe økonomisk interesse i det, fordi jeg allerede har foretaget det meste af investeringen uden fradrag.
Men hvis der engang kommer vindstrøm nok i systemet, så der er basis for at øge strømforbruget, så vil jeg nok være tilbøjelig til at mene, at man bør give alle private fuldt fradrag til at installere vandopvarmende varmepumper på centralvarmeanlæg.
Ligeledes, hvis der er planer om intelligente EL-målere, som kan gøre strømmen billig, når der er meget vindstrøm, kan det nok give mening i god tid (det burde have været for 10 år siden) at give fradrag til alle til etablering af energilagring i deres private bolig.­­
23-05-2020 11:26
Jakob
★★★★★
(7922)
­https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/overblik-her-er-regeringens-klimaplan-ind-til-videre
Overblik: Her er regeringens klimaplan - ind til videre
---
CO2 skal indfanges
Regeringen vil investere i teknologier, der gør det muligt at indfange og lagre CO2, så den ikke ender i atmosfæren og opvarmer jorden.
Det kan for eksempel være at indfange CO2 fra industrien og omdanne den til grøn energi eller lagre den i jorden.Klimadebatten kører i ring og er nu bombet 12 år tilbage.
CO2-deponering er en falliterklæring for VE-Danmark, så det trodser enhver beskrivelse.

For mig viser det igen også, hvor forsigtig man skal være med at lade økonomer råde. Det kan ganske enkelt blive for dyrt og dumt.
Man lægger en skat på CO2, og så bliver CO2 deponering pludselig rentabel, og så blæser man højt og flot på de øvrige miljømæssige og råstofmæssige konsekvenser.
Og hvis man tror, at kulindustrien bliver CO2- eller fossilfri, fordi kraftværkerne deponerer CO2 fra røgen, så må man tænke om igen.
Arbejdsstyrke, beskidte boomtowns, værktøjer, maskiner, byggematerialer, transport osv. vil udlede masser af CO2.

Der skal bruges 33% mere kul, når CO2 skal deponeres, og der er ingen garanti for, at gassen bliver i jorden og ikke forgifter lokalmiljøet.

Flere miljøproblemer og 33% mindre kul til fremtidige generationer.

År 2014 dræbte det danske kulforbrug 1740 mennesker.
https://www.klimadebat.dk/forum/extinction-rebellion-danmark-nemt-at-vaere-med-og-stoette-den-vigtige-sag--d7-e3810.php#post_77010

Med 33% forøgelse af kulforbruget ville dette tal være blevet til 2314 dødsfald.

574 flere mennesker ville altså være blevet dræbt af kul, fordi danske politikere har besluttet at halvere antallet af landvindmøller, og de ikke gider at tilpasse forbruget til vindstrøm og udvikle energilagring.

Danskernes forhold til landvindmøller minder om fiskeørneungen, der var for fin og doven til at fiske, så den døde af sult. Det er et sørgeligt syn, når et land vil noget andet end det evner og muligheder tilskriver.

I følge nyere forskning er dødstallet sandsynligt langt højere:
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/nye-tal-luftforurening-slaar-dobbelt-saa-mange-ihjel-som-forskerne-troede


Jeg hørte på et tidspunkt i TV, at Carsten Lauridsen (Venstre) havde noget, der lød som en plan for en hurtig nedlukning af Aalborgs kulkedler. Var det bare valgflæsk..?
Måske Dan Jørgensen bør tie og i stedet give ordet til ham og Klimarådet.

Der er stort set intet i regeringens klimaudspil, som stemmer med min drejebog for en effektiv omstilling til et økologisk bæredygtigt Danmark.

­
10-06-2020 13:13
Jakob
★★★★★
(7922)
­4. jun 2020
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/klar-besked-fra-klimaraadet-stop-nye-olieeventyr-i-nordsoeen
Klar besked fra Klimarådet: Stop nye olieeventyr i Nordsøen
--
Hvis Danmark vil være et grønt foregangsland, må vi stoppe med at hente ny olie og gas op fra Nordsøen.
Sådan lyder hovedkonklusionen fra Klimarådet i en ny analyse, hvor de klart og tydeligt opfordrer regeringen til at stoppe den såkaldte ottende udbudsrunde, som vil give olie- og gasselskaber tilladelse til at lede efter og udvinde ny olie og gas frem mod 2055.
- Et stop for ny olieefterforskning vil styrke troværdigheden omkring vores ambitiøse klimamål i Danmark og sende et meget stærkt klimapolitisk signal til resten af verden, siger Peter Møllgaard, der er formand for Klimarådet - det uafhængige organ, der rådgiver regeringen om den grønne omstilling.
--
Lige nu er der givet tilladelse til hente olie og gas frem til 2052, med det nye udbud vil det blive muligt at hente olie og gas frem til 2055.Jeg troede, at Danmark skulle være fossilfrit år 2050, men den målsætning er åbenbart for længst skredet ud i svinget.


Og nu vil klimaministeren producere benzin ud af vedvarende energi.
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/kan-vi-lave-benzin-der-ikke-sviner#!/


Men det er noget energifråseri, og hvordan går det med opstillingen af alle de ekstra vindmøller, som er nødvendige for at producere strømmen..??


De når nok frem til, at hvis landbruget får mere tilskud til at producere dobbelt så meget kød og forurene det danske miljø og drikkevand dobbelt så meget, at det vil hjælpe med at nå klimamålene, fordi det kan give mere affald til biogas.
Og hvis ikke det er tilstrækkeligt, så må de nok hellere pumpe dobbelt så meget olie op, og frem for kun at halvere antallet af vindmøller, så må de nok hellere helt forbyde dem.
Er det stadig ikke nok, så kan det sidste nok klares med at give fede tilskud til at sætte nogle solceller op i Mørke.
Klimavalg... pfsssst...
­­
17-07-2020 11:42
Jakob
★★★★★
(7922)
­Nu er det igen godt, at de er vågne i Klimarådet:

30. jun 2020
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/salget-af-elbiler-og-hybrider-slaar-rekord-men-klimaraadet-loefter-pegefingeren
Der er aldrig blevet solgt så mange grønne biler som i denne måned.
Det burde få Klimarådet - som er regeringens vismænd på klimåområdet - til at juble. Men det gør de ikke.
Størstedelen af de solgte biler er nemlig hybridmodeller, som kører på en blanding af el og fossile brændstoffer, og det er ikke entydigt en god ting for klimaet.

- Undersøgelser har vist, at det er meget forskelligt, hvor meget man kører på el i hybridbilerne, og hvis du ikke er meget bevidst om at lade dem op, kan du komme i en situation, hvor det ikke er bedre end en effektiv dieselbil, siger Niels Buus Kristensen fra Klimarådet og derudover forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt i Oslo.
­
17-07-2020 12:25
Jørgen Petersen
★★★★★
(3558)
Der kommer blot til at være en stor manko i statsfinanserne. At udfase benzin- og dieselbiler vil koste ca. 50 mia kr. pr. år.
19-07-2020 14:43
Jakob
★★★★★
(7922)
­@delphi

Jeg har i årevis gået og surmulet over, at der er blevet installeret nye EL-målere, som skulle være intelligente, men som er for dumme til at kunne fortælle forbrugerne, hvad strømprisen er og give et signal, når strømmen er grøn og billig. Men nu har jeg måske omsider måske fået en genial idé, som jeg gerne vil høre din mening om:

Alle EL-forbrugere får mulighed for at købe en billig SMS-boks, som kan modtage besked fra staten og formidle et signal til husstanden.
Staten kan så overvåge nettet og se, når Danmarks vindmøller producerer mere strøm, end der forbruges i Danmark, og når det er tilfældet, så reduceres statsafgiften drastisk og forbrugerne får besked om det via SMS.
Det skal selvfølgelig koordineres med EL-selskaberne og de balanceansvarlige, så de ved, hvad der sker. Men derudover behøver det ikke ødelægge hele det eksisterende fugleredehandelssystem.


Kan du se idéen..?
­­
21-07-2020 15:28
Jakob
★★★★★
(7922)
­
­­


Er delphi nu blevet væk igen...?

Ny CO2-afgift - Matematisk eller psykologisk..?Politikerne er blevet enige om, at der skal indføres en ny CO2-afgift, men de er endnu ikke enige om, hvordan den skal skrues sammen.

Som jeg har forstået det, ønsker Klimarådet, at afgiften skal være matematisk og dermed ensartet, så der betales præcist efter, hvor meget CO2, der udledes.


Skal den efter din mening være matematisk ensartet, så man betaler præcist efter, hvor meget CO2 der udledes, eller skal den nærmere være psykologisk, så politikerne får mulighed for at presse ekstra hårdt på eller evt. skåne nogle udvalgte virksomheder..?

Man kan evt. gøre som De Radikale og støtte den matematiske model, så det er helt på det rene, at forureneren skal betale præcist efter, hvor meget han forurener. Men så vil de vist også have et "bundfradrag", som kan hæves for de virksomheder, der får økonomiske problemer, og så er der pludselig alligevel ikke rene linjer med ens regler for alle forurenere..

Jeg må indrømme, at jeg har svært ved at overskue det, så jeg stemmer nok for begge dele. Et matematisk grundlag, men samtidigt en mulighed for at øge afgiften og dermed presse ekstra på, hvor det giver god mening.

Det er jvf. ovenstående indlæg f.eks. næppe muligt at indføre en præcis matematisk CO2 afgift på strøm, fordi strømmens sammensætning er kompliceret og dynamisk og forbrugerne generelt betaler det samme pr. kWt uanset, hvornår vinden blæser.
Så det er et meget godt eksempel på et sted, hvor jeg mener, at afgiften skal være mere psykologisk end matematisk. Målet må være at motivere borgerne til at flytte deres EL-forbrug, og det handler mere om psykologi end matematisk CO2. Hvor meget skal der f.eks. spares på en tøjvask, for at få forbrugerne til at vente et par dage med at vaske tøj..? osv.


Er der evt. nogen, som har regnet på, hvad der sker med priserne på forskellige produkter, hvis man følger den matematiske version..?

Måske er det en grundlæggende fejl, at man planlægger at lægge afgiften på produktionsvirksomhederne frem for på de varer, der handles..?
Som jeg forstår den nuværende model, så vil importerede varer gå helt fri, og det virker ikke rimeligt.
https://www.dr.dk/nyheder/politik/umage-alliance-regeringen-bor-indfore-co2-afgift
https://www.dr.dk/nyheder/politik/venstre-og-radikale-enige-om-gron-skattereform-med-co2-afgift
https://www.dr.dk/nyheder/politik/klimaaftale-baner-vejen-skattereform-med-co2-afgift

22. jun 2020
https://www.dr.dk/nyheder/politik/co2-afgift-fik-politikerne-til-bryde-ud-i-stor-latter-men-her-er-hvad-de-vil-med-den
Partierne er enige om en CO2-afgift, men hvordan den skal skrues sammen er en helt anden sag.­
­
24-07-2020 21:03
Jakob
★★★★★
(7922)
­


Søger man respons til mit forrige indlæg, så kan der findes noget her:
https://www.klimadebat.dk/forum/omvendt-vandkraft-d20-e3819.php#post_77639


­
24-07-2020 22:32
Jørgen Petersen
★★★★★
(3558)
Så er det godt, at CO2-problemet kun er et bagatel-problem.
03-08-2020 11:18
Jakob
★★★★★
(7922)
Hvis Klimarådet også irriteres over støj som i ovenstående indlæg, så vil jeg gerne gøre opmærksom på, at de ikke er alene, og der er klaget over det:
https://www.klimadebat.dk/forum/formodet-spamindlaeg-paa-klimadebat-dk-d8-e3831.php#post_77765
03-08-2020 11:21
Jakob
★★★★★
(7922)
­2. aug 2020
https://www.dr.dk/nyheder/indland/groen-revolution-dansk-graes-skal-erstatte-sydamerikansk-soya
Et nyt dansk forsøg med græs kan ende med at udløse den helt store klimagevinst.


Selvom miljø vist desværre ikke er en del af deres kerneområde, så må vi alligevel håbe for fremtiden, at Klimarådet forholder sig mere kritisk til denne sag end DR gjorde.
https://www.klimadebat.dk/forum/dr-kritiktid-igen-d33-e2274.php#post_77836

For mig burde det være en selvfølge, at sojaimporten skal ophøre meget hurtigt. Men "det formelle hvorledes" betyder også noget.­
­
03-08-2020 11:35
Peder Kruse
★☆☆☆☆
(146)
For mig burde det være en selvfølge, at sojaimporten skal ophøre meget hurtigtEr vores sojaimport ikke et eksempel på en bæredygtig udnyttelse af et spildprodukt ved oliefremstilling ?
03-08-2020 12:08
crankProfilbillede★★★★★
(2331)
Peder Kruse skrev:
For mig burde det være en selvfølge, at sojaimporten skal ophøre meget hurtigt


Er vores sojaimport ikke et eksempel på en bæredygtig udnyttelse af et spildprodukt ved oliefremstilling ?


Olie er nærmere en sidegevinst ved fremstilling af sojaskrå. Og det koster regnskov!
Men endelig er der en enkelt positiv ting at nævne ved landbruget. Så må vi også klappe i hænderne.

Derefter skal det nævnes, at når jorden udnyttes til græsproduktion, skal der importeres endnu mere korn. Og hvor kommer det fra?


.


03-08-2020 13:28
Jakob
★★★★★
(7922)
­


@Peder Kruse

For mig ser det ud til, at du kan finde svaret tidligere i tråden:

https://www.klimadebat.dk/forum/klimaraadet-spiller-ud-d7-e3788-s40.php#post_76855
Danmark importerer 1,8 millioner tons soja årligt primært fra Sydamerika. Omkring 90 procent går til foder til svin på grund af dets høje indhold af proteiner. Dermed er vi et af de lande, som importerer mest soja.
­
03-08-2020 13:53
Peder Kruse
★☆☆☆☆
(146)
Ja vi producerer 30 mio svin på 1.7 mio tons importerede sojakager årligt. Det er 57 kg per svin. What's not to like ?
03-08-2020 14:12
Jakob
★★★★★
(7922)
­


Peder Kruse skrev:
Ja vi producerer 30 mio svin på 1.7 mio tons importerede sojakager årligt. Det er 57 kg per svin. What's not to like ?


Sikkert ikke noget for klima- og miljøbenægtere, som også ønsker et unødigt stort forbrug af råstoffer.


­
03-08-2020 14:47
Peder Kruse
★☆☆☆☆
(146)
Skal vi da droppe mellemstationen som vegetarer og gå direkte til madfornægtelsen og stoppe vores primære CO2 udledning og holde vejret ?

Desuden er hverken træ eller bønner begrænsede råstoffer.

Regnskoven

Den danske skov

Nøgleordet er kulstofkredsløbet
07-09-2020 12:36
Jakob
★★★★★
(7922)
­Det må siges at være for længe siden, at vi har hørt spændende nyt fra Klimarådet.
Deres beskedne forslag er blevet tiet ihjel, så lad os håbe, at der snart kommer nogle nye udspil med noget mere krudt i.De kan f.eks. passende tage bestik af Klimaministerens manglende tro på, at en lav kødafgift vil virke adfærdsregulerende, og derfor foreslå, at den sættes op til 100-300%.
Det må hellere blive rigeligt, så det gør indtryk, og det skal selvfølgelig være hos producenten og tilsvarende på importen, så kød til dyrefoder eller energiproduktion også bliver afgiftsbelagt.
På den måde vil Klimapolitikken formentlig ligefrem kunne hjælpe staten med en indtægt.
Jeg har læst et sted, at 1 år gamle æglæggende økologiske høns bliver destrueret til minkfoder, fordi det ikke betaler sig at anvende kødet til menneskeføde. Dette må kunne ses som et af flere tegn på, at kød er blevet for billigt, og der er behov for adfærdsregulering, som giver kødet værdien tilbage.Det må også være på tide at give Folketinget en ordentlig opsang, fordi de sjofler opstillingen af landvindmøller.
Det kører rent ud sagt ad h... til derude... Senest hørte jeg, at kommunen vil udlægge et område ved Hadsund til vindmølleområde. Men på få dage havde borgerne dannet en protestgruppe på mere end 500 medlemmer på facebook.
Det må snart være på tide, at Folketinget seriøst begynder at finde ud af, hvad der skal til for at få skred i sagerne.
Det kan gøre helt ondt at tænke på alle de håndtag, som politikerne endnu slet ikke har forsøgt at dreje på for at få det til at gå bedre. Hvis det er så forfærdeligt for ejendomsværdien, at et område bliver udlagt til vindmølleområde, så er det selvfølgelig en gevinst for borgerne, at de kan forhindre, at det kommer til at ske. Et passende modtræk fra staten kan så evt. være at strafbeskatte denne gevinst, så ejendomsværdiskatten i det pågældende område sættes betydeligt op, hvorimod skatten sættes betydeligt ned for naboer til vindmøller. Ligeledes bør vindmøllenaboer være blandt de allerførste, som får ret til at modtage afgiftsfri vindstrøm. Folketinget må bare se at komme igang med at vende stemningen.

Mogens Lykketoft er blevet ny formand for Energinet. Er vi heldige, så kan det blive et vendepunkt, der vil give staten mere mod og styrke til at investere og eje jord og infrastruktur til en bæredygtig fremtid for landvindmøllerne.Ånden i Klimaloven trænger også til at blive langt kraftigere betonet. Den handler om, at CO2-udledningerne totalt set skal bringes hurtigt ned. Derfor er det meget vigtigt at forstå, at for klimaet vil hurtig hjælp være dobbelt hjælp. Hvis man tror, at det er vanskeligt at erstatte 10% fossilt brændsel med VE nu, så skal man bare vente og se, hvor ben hårdt det bliver at slippe af med sidste 10%.
Men hvis Danmark straks omstiller meget kraftigt til VE, så vil det også straks gavne CO2-regnskabet, og det vil betyde, at det vil være mere tilgiveligt, at 2050 målet ikke helt bliver nået. Hvis Danmark derimod nøler og fråser med fossilt brændsel, indtil kort tid før de i Klimaloven indbyggede deadlines, så vil det være langt vanskeligere at tilgive overskridelser.
På dette grundlag i sig selv, bør klimaloven måske skærpes.
Klimarådet kan evt. foreslå, at en skærpelse af Klimaloven bør ophøje XRDK's 2. krav til lov.

https://xrdk.org/

2

HANDLING NU
Regeringen skal handle nu for at stoppe tabet af biodiversitet og reducere drivhusgasudledninger til netto nul i 2025.­

­
07-09-2020 16:06
Jørgen Petersen
★★★★★
(3558)
Glem ikke at mere CO2 i atmosfæren er med til at gøre denne kode grønnere og mere frodig, og at dette i sig selv vil forbedre biodiversiteten.
Side 3 af 3<123

Deltag aktivt i debatten Klimarådet spiller ud:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik