Husk mig
▼ Indhold

Klimarådet spiller udSide 3 af 3<123
17-05-2020 22:32
Jakob
★★★★★
(7630)
­delphi skrev:
Har en bekendt som har installeret sådan en 5 kw monoblok seSom nu har kørt i 2 år og erstattet 2000 l olie årligt ved at bruge 7000 kwh el

Installation med varmtvandsbeholder seHan gave samlet 23.000 kr ex moms for varmepumpen og brugsvandsbeholder og så kunne kan selv sætte det op.

Oliefyret kan end ikke konkurrere med varmepumpen uden afgift på olien.

Du kender måske også nogen, som bor i et plusenergihus, så de slet ikke skal købe strøm til opvarmningen..?

Hvordan går det så med forsyningssikkerheden, hvis der går ild i varmepumpen i juleferien..?

Hvor finder jeg de ca. 5000 kr til årlige eftersyn i dit regnskab..?

Og hvordan ser det ud, hvis der ikke skal konkurreres på pris med olie, men med træpiller..?

Og hvad, hvis hans hus var fem gange så stort og dårligere isoleret, og han til daglig kun benytter 20% af arealet, men alligevel til enhver tid skal kunne varme hele hytten op..?
Hvad var prisen på varmepumpen så blevet..?
Og hvad koster det, hvis den går i stykker..?


Men det er da nok fint, at du kender nogen og kan etablere en fis i en hornlygte, som kan kaste lys over en broget virkelighed tegnet som et glansbillede.­
17-05-2020 22:37
delphiProfilbillede★★★★★
(5766)
El-Afgiften blev sat ned fra 40,5 øre/KWh til 15,5 øre/KWh. Vedr. de 7000 KWh/år el til at erstatte 2000 l olie betyder det 1750 kr/år i reduceret el-afgift. Det er i sammenligning med at få prisen på en nyinstallationen ned fuldstændig uden betydning.
Redigeret d. 17-05-2020 22:39
17-05-2020 22:43
delphiProfilbillede★★★★★
(5766)
Hvor finder jeg de ca. 5000 kr til årlige eftersyn i dit regnskab..?

Og hvordan ser det ud, hvis der ikke skal konkurreres på pris med olie, men med træpiller..?

Og hvad, hvis hans hus var fem gange så stort og dårligere isoleret, og han til daglig kun benytter 20% af arealet, men alligevel til enhver tid skal kunne varme hele hytten op..?
Hvad var prisen på varmepumpen så blevet..?
Og hvad koster det, hvis den går i stykker..?


En 5 KW med under 1 kg kølemiddel kræver ikke eftersyn. Der kan også gå ild i et oliefyr. Hvis forbruget er større kræver der større installeret effekt og økonomien forbedres i forhold til den mindre opstilling.
17-05-2020 22:44
Jakob
★★★★★
(7630)
­Endnu en tak herfra til Klimarådet for at gøre opmærksom på dette:


7. maj 2020
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/klimaraadet-vil-have-flere-vindmoeller-paa-land-men-der-maa-ikke-saettes-flere


Klimarådet vil have flere vindmøller på land - men der må ikke sættes flere op
--
Danmark er det eneste land i verden, der har en grænse for, hvor mange vindmøller der må sættes op på land.
Det kommer måske som en overraskelse for dem, som tænker på Danmark som en af de førende vindnationer. Men sådan er det. I hvert fald indtil videre. For Klimarådet opfordrer i dag - som en del af deres forslag til en grøn genopretning af økonomien - regeringen til at sløjfe loftet over landmøllerne og på den måde sikre både arbejdspladser og mere grøn energi.
- Klimaforandringer har ikke holdt pause, selv om vi har haft en coronakrise. Når vi laver vores genopretningspakker er det derfor vigtigt, at vi tænker klimaet ind, siger Peter Møllgaard, formand for Klimarådet.
- Vi skal have flere vindmøller ud, for det er en meget billig måde at skabe vedvarende energi på, siger han.

Antallet skal halveres
Der er lige nu lidt over 4.000 landvindmøller i Danmark, men det tal skal i løbet af de næste ti år mere end halveres.
Det skrev et flertal af Folketingets partier for to år siden ind i en energiaftale
Det viser mig, hvor totalt useriøst Folketinget behandler klimaet.

Jeg er også meget skuffet over, at Ida Auken ikke fortalte om det i den udsendelse, som jeg henviste til tidligere i tråden. Der led min barnetro endnu et knæk.
­­
17-05-2020 22:59
crankProfilbillede★★★★★
(2246)
Jakob og klimarådet har det svært med træpiller. Det er gået op for dem, at det var en bummer. Skal vi så snakke mere om det?

Varmepumper er helt fint; men der behøves ikke skrotpræmier til oliefyr og subsidiering af varmepumpe-folket. Tallene taler for sig selv.

Politikerne bør brænde statens penge; i stedet for at camouflere mervækst som 'grøn omstilling'. Vækst er skadeligt for klimaet.


.


18-05-2020 11:29
Jakob
★★★★★
(7630)
­
Jeg vil også gerne udtrykke min skepsis overfor de store tilskud, som er blevet givet til luft/luft-varmepumper til centralvarmeanlæg. De kan ganske vist supplere og reducere olieforbruget, men de kan næppe nogensinde udfase oliefyret eller bidrage til lagring af energi, og dermed har man i mine øjne givet tilskud til at få folk til at hænge fast i en hybrid med et dårligt langsigtet perspektiv, og det med meget mere teknisk skrammel, som senere skal skrottes. Angående brandfaren ved varmepumper, så er det kun lykkedes mig at finde luft/luft-varmepumper, som brandårsag. Disse er ikke er underlagt et krav om årligt eftersyn. Luft/luft-varmepumper har også en indedel, som kan skabe brand inde i huset. Det har luft/vand-monoblockvarmepumper ikke, og derfor mener jeg nok, at det bør overvejes, om ikke de kan fritages for det lovpligtige årlige eftersyn, selvom de indeholder mere kølemiddel. Generelt mener jeg nok, at krav til eftersynsintervaller bør være producentens ansvar at anbefale, ligesom det er med serviceintervaller til biler.
Økonomisk må jeg indtil videre ærgre mig over, at jeg valgte at forberede mit centralvarmeanlæg til en luft/vand-varmepumpe. Jeg kunne have sparet en del penge ved at fortsætte olieafbrændingen og nøjes med at supplere med de tilskudsfede billige luft/luft-varmepumper. Jeg tror dog stadig på min opstilling, spørgsmålet er blot, hvor mange flere år, der skal gå, før Folketinget bliver ambitiøst nok til at tilpasse love, afgifter og tilskud.@crank

Jeg har ikke lyst til at føre en stor forsvarstale for træpiller. Men jeg tvivler på, at de kan udfases fra markedet ved at tie dem ihjel.
Det vil nok være mere sikkert at gøre CO2-fri strøm og nogle nøje udvalgte varmepumper billigere, så træ bliver udkonkurreret.
Som jeg ser det, må vejen frem for Danmark være flere landvindmøller, som kan producere en masse ren og billig strøm, som kan bruges til varme og energilagring.
­­­
19-05-2020 20:38
Jakob
★★★★★
(7630)
­Skat m.v.


Hvis man ejer en udlejningsejendom med oliefyr, så er udgifterne til vedligehold på oliefyret fradragsberettiget.

Men hvis man vælger at installere en luft/vand-varmepumpe til at supplere og efterhånden udfase oliefyret, så er udgifterne til varmepumpeinstallationen ikke fradragsberettigede.

Der sondres mellem vedligehold og forbedringer, og en ny varmepumpe regnes som en forbedring og er derfor ikke fradragsberettiget.

Er det rimeligt..?Det er i hvert fald noget, der kan lægge en dæmper på omstillingen.
Lejeren har jo krav på at kunne få tilstrækkelig varme, og hvis en ordentlig udlejer ikke er helt sikker på, at en varmepumpe kan klare enhver situation, så vil han nok være tilbageholdende med at investere og skrotte oliefyret.
Ligeledes vil han være tilbageholdende, hvis han ikke er helt sikker på en effektiv serviceordning. Et oliefyr kan altid blive serviceret hurtigt, hvorimod en varmepumpe afhængigt af fabrikat, fejl og lokale forhold kan tage betydeligt længere tid. Og er uheldet ude i juleferien, så vil det kunne spare udlejer for seriøst meget bøvl og mange penge, hvis han blot kan bede udlejer om at tænde for oliefyret.
Det er nok også de færreste lejere, som selv kan finde ud af varmepumpens styring, og fejlbetjening kan i nogle tilfælde ødelægge varmepumpen. Hvorimod oliefyret kan startes og overtage varmeproduktionen blot ved at tænde for to kontakter.
Der er altså flere ting, som kan gøre det meget vanskeligt for både lejer og udlejer at se en varmepumpe som en forbedring i forhold til et oliefyr.

Jeg ved ikke, hvad løsningen bør være. Hvad man end gør, så har jeg selv ringe økonomisk interesse i det, fordi jeg allerede har foretaget det meste af investeringen uden fradrag.
Men hvis der engang kommer vindstrøm nok i systemet, så der er basis for at øge strømforbruget, så vil jeg nok være tilbøjelig til at mene, at man bør give alle private fuldt fradrag til at installere vandopvarmende varmepumper på centralvarmeanlæg.
Ligeledes, hvis der er planer om intelligente EL-målere, som kan gøre strømmen billig, når der er meget vindstrøm, kan det nok give mening i god tid (det burde have været for 10 år siden) at give fradrag til alle til etablering af energilagring i deres private bolig.­­
23-05-2020 11:26
Jakob
★★★★★
(7630)
­https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/overblik-her-er-regeringens-klimaplan-ind-til-videre
Overblik: Her er regeringens klimaplan - ind til videre
---
CO2 skal indfanges
Regeringen vil investere i teknologier, der gør det muligt at indfange og lagre CO2, så den ikke ender i atmosfæren og opvarmer jorden.
Det kan for eksempel være at indfange CO2 fra industrien og omdanne den til grøn energi eller lagre den i jorden.Klimadebatten kører i ring og er nu bombet 12 år tilbage.
CO2-deponering er en falliterklæring for VE-Danmark, så det trodser enhver beskrivelse.

For mig viser det igen også, hvor forsigtig man skal være med at lade økonomer råde. Det kan ganske enkelt blive for dyrt og dumt.
Man lægger en skat på CO2, og så bliver CO2 deponering pludselig rentabel, og så blæser man højt og flot på de øvrige miljømæssige og råstofmæssige konsekvenser.
Og hvis man tror, at kulindustrien bliver CO2- eller fossilfri, fordi kraftværkerne deponerer CO2 fra røgen, så må man tænke om igen.
Arbejdsstyrke, beskidte boomtowns, værktøjer, maskiner, byggematerialer, transport osv. vil udlede masser af CO2.

Der skal bruges 33% mere kul, når CO2 skal deponeres, og der er ingen garanti for, at gassen bliver i jorden og ikke forgifter lokalmiljøet.

Flere miljøproblemer og 33% mindre kul til fremtidige generationer.

År 2014 dræbte det danske kulforbrug 1740 mennesker.
https://www.klimadebat.dk/forum/extinction-rebellion-danmark-nemt-at-vaere-med-og-stoette-den-vigtige-sag--d7-e3810.php#post_77010

Med 33% forøgelse af kulforbruget ville dette tal være blevet til 2314 dødsfald.

574 flere mennesker ville altså være blevet dræbt af kul, fordi danske politikere har besluttet at halvere antallet af landvindmøller, og de ikke gider at tilpasse forbruget til vindstrøm og udvikle energilagring.

Danskernes forhold til landvindmøller minder om fiskeørneungen, der var for fin og doven til at fiske, så den døde af sult. Det er et sørgeligt syn, når et land vil noget andet end det evner og muligheder tilskriver.

I følge nyere forskning er dødstallet sandsynligt langt højere:
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/nye-tal-luftforurening-slaar-dobbelt-saa-mange-ihjel-som-forskerne-troede


Jeg hørte på et tidspunkt i TV, at Carsten Lauridsen (Venstre) havde noget, der lød som en plan for en hurtig nedlukning af Aalborgs kulkedler. Var det bare valgflæsk..?
Måske Dan Jørgensen bør tie og i stedet give ordet til ham og Klimarådet.

Der er stort set intet i regeringens klimaudspil, som stemmer med min drejebog for en effektiv omstilling til et økologisk bæredygtigt Danmark.

­
Side 3 af 3<123

Deltag aktivt i debatten Klimarådet spiller ud:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik