Husk mig
▼ Indhold

Usaglig argumentationSide 12 af 12<<<101112
09-05-2020 23:25
Jørgen Petersen
★★★★★
(3607)
Du taler om dig selv.
RE: Det man siger er man selv12-05-2020 15:09
John Niclasen
★★★★★
(3947)
Et svar til dette indlæg 12-05-2020 13:41 i tråden "PART 10/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data"

PeeVee skriver:
Husk at mange skeptikere og benægtere er idioter.
Nogle af dem har lav IQ.
Derfor kan de ikke finde ud af at fortolke selv de mest simple data og målinger og kommer af samme årsag konsekvent til de forkerte konklusioner.

Tossen råber og skriger om Jordens mulige undergang grundet udledning af planteføden, CO2, har ingen saglige argumenter og vælger så at forsøge sig med et barnligt "det man siger er man selv".

Jamen, PeeVee, så lad os da finde ud af, om det er dig eller mig, der er lav-IQ idiot.

Vedhæftet er mit certifikat fra Mensa Danmark.

Jeg checkede også lige mine bachelor og kandidat (cand.scient.) beviser for de fysiske fag fra Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet, hvor jeg har en lang række 10- og 12-taller i fag, som har relevans, hvis man vil udtale sig om klima, bl.a.: matematik, termodynamik og projekt, statistisk fysik, Jorden og de terrestriske planeter, videnskabsteori, paleo-climatology, exploration from space, from idea to result (Aerosols in Climate Models), origin and evolution of the solar system, eget projekt (The Lapse Rate Atmospheric Model), m.v..

Problemet med klima-hysteriet er ikke enkeltpersoner som P.V., der måtte have en forskruet opfattelse af virkeligheden. Problemet opstår, når disse idioter bliver mange, macherer i takt og får magt. I Danmark har vi et helt ministerium i Folketinget til dette nonsens, ligesom mange politikere er hoppet med på bølgen, fordi de øjensynligt ser stemmer i det. Nogle få politikere er måske virkelig idioter og tror på nonsens, men jeg fornemmer, mange blot er opportunister. Og det er et problem, at der virkelig er idioter på vores Universiteter, som underviser unge mennesker i pseudovidenskabeligt nonsens. Jeg har mødt dem. Nogle af dem burde aldrig have været ansat på et universitet, men det er de.

Det er en særlig situation, vi står i, men det er sket før i historien. For 100 år siden troede datidens idioter på eugenik, som bragte en masse lort med sig, i Danmark og mange andre lande. Nutidens idioter går efter alt liv på Jorden, når man dæmoniserer CO2, der er en lige så vigtig ingrediens for livet, som rent vand og sollys.

Selvfølgelig vil deres idiotiske ideologi tabe på sigt, men hvad skal vi igennem, før vi når dertil?

Engang i fremtiden vil hver nation skulle opfylde deres kvote med at omsætte kalksten (CaCO3) til CO2 og udlede det i atmosfæren. Måske vi når at opleve det i vores levetid. Livet gør så det, at det omsætter CO2 til kalk igen og gemmer det i undergrunden. Denne omsætning foretages i høj grad af foraminiferer.
Tilknyttet billede:

12-05-2020 15:25
crankProfilbillede★★★★★
(2331)
John Niclasen skrev:
Et svar til dette indlæg 12-05-2020 13:41 i tråden "PART 10/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data"

PeeVee skriver:
Husk at mange skeptikere og benægtere er idioter.
Nogle af dem har lav IQ.
Derfor kan de ikke finde ud af at fortolke selv de mest simple data og målinger og kommer af samme årsag konsekvent til de forkerte konklusioner.

Tossen råber og skriger om Jordens mulige undergang grundet udledning af planteføden, CO2, har ingen saglige argumenter og vælger så at forsøge sig med et barnligt "det man siger er man selv".

Jamen, PeeVee, så lad os da finde ud af, om det er dig eller mig, der er lav-IQ idiot.

Vedhæftet er mit certifikat fra Mensa Danmark.


Sagde jeg, at du var dum?


.


12-05-2020 16:51
Peter Villadsen
★★★★☆
(1953)
Enhver der ignorerer alt hvad andre forskere finder af resultater gennem målinger eller gennem analyser af fortid og fremtid og som yderligere påstår en falsificering af, at CO2 opvarmer jorden, som vedkommende iøvrigt heller ikke kan fremlægge dokumentation for fra andre, må siges ikke at være særligt klog.
Når vedkommende så yderlige afslutter ethvert indlæg med at antyde, at andre holdninger end egen er lav iq, ja, så kan vedkommende ikke tages specielt seriøst.
Heller ikke påberåbe sig at være mensa, hvilket blot er appel til autoritet, for nu at benytte vedkommendes egenunderlige debatstil.
12-05-2020 17:32
Jørgen Petersen
★★★★★
(3607)
John Niclasen har helt klart ret så langt, at et højere atmosfæriske CO2-indhold er en stor fordel. Det gør denne klode væsentligt grønnere og tilsvarende mere frodig.
12-05-2020 18:47
Peter Villadsen
★★★★☆
(1953)
Jørgen Petersen skrev:
John Niclasen har helt klart ret så langt, at et højere atmosfæriske CO2-indhold er en stor fordel. Det gør denne klode væsentligt grønnere og tilsvarende mere frodig.


En person, der lever i en lallende verden, der bliver grønnere og grønnere, men er blind for diskussionen.
En person, der fremhæver sin fantastiske viden og mensa klogskab.
Hvor langt væk fra virkeligheden vil disse personer mon gå?
12-05-2020 21:12
Jørgen Petersen
★★★★★
(3607)
John Niclasen er begavet nok til at indse, at der er mange problemer i denne verden, som er langt større og langt alvorligere end CO2-problemet.
12-05-2020 23:00
no100
★☆☆☆☆
(102)
I en gammel skov af træer, fik forøget CO2-koncentrationen med 38 procent. Resultaterne viste, at selvom der blev målt en forøget fotosyntese, så kunne der ikke måles en forøget vækst i biomassen generelt, som kunne modsvare den øgede CO2-koncentration.

17-05-2020 21:14
Peter Villadsen
★★★★☆
(1953)
Jørgen Petersen skrev:
Jeg vil her kun gentage: Så længe, at du bruger ord som benægter, så må du finde dig i, at dette bliver påtalt. Kun folk med de politisk korrekte holdninger bruger sådanne nedladende udtryk. Disse udtryk kommer altid frem når man ikke kan klare sig i debatten på anden måde.


Så hvis jeg bruger ordet benægter, så bliver det påtalt.

Jørgen Petersen skrev:
Peter Villadsen

Den største benægter her på dette forum, det er helt klar dig. Du nægter således fuldstændigt, at forhold dig til alle dig kritikpunkter, som der løbende bliver rejst imod IPCC og klimaforskningen.


Sådan henvendte Jørgen Petersen i denne debat.

Skal vi kalde en spade for en spade : Du er en hykler, Jørgen Petersen.
Redigeret d. 17-05-2020 21:14
17-05-2020 21:59
Jørgen Petersen
★★★★★
(3607)
@ Peter Villadsen

Igen er vi tilbage til dit benægter-ævl.
17-05-2020 22:05
Peter Villadsen
★★★★☆
(1953)
Jørgen Petersen skrev:
@ Peter Villadsen

Igen er vi tilbage til dit benægter-ævl.


Du kan end ikke læse et par få linjer, du selv har skrevet og forstå, at det er rent hykleri, du har gang i.
Det var forudsigeligt.
17-05-2020 22:33
Jørgen Petersen
★★★★★
(3607)
Jeg henviser blot til det benægter-ævl, som du selv kom med ved middagstid i dag.
18-05-2020 09:13
Peter Villadsen
★★★★☆
(1953)
Jørgen Petersen skrev:
Jeg henviser blot til det benægter-ævl, som du selv kom med ved middagstid i dag.


En benægter er en person, der uden saglig argumentation påstår at forskning er korrupt.

En benægter er en, der tror, at varme er godt, kulde er skidt, uden at forstå helt grundlæggende, at for meget varme og for meget kulde, begge er skidt.

En benægter er en, der ikke tror på modeller, men tror på pre historiske undersøgelser.
Når så han ser, at tidligere varmeperioder betød væsentligt højere vandstand, så kalder han det alarmisme.

Så benægter er den korrekte betegnelse for Jørgen Petersen.
18-05-2020 16:49
Jørgen Petersen
★★★★★
(3607)
@ Peter Villadsen

Du undgår systematisk at forholde dig til helt elementære kendsgerninger. Det er bl.a.:

*At der er ca. 500 gange så mange mennesker, som mister livet p.g.a. fattigdoms-relaterede sygdomme, som det er af naturkatastrofer.
*At vi mennesker har mange andre alvorlige problemer end AGW og hvad det ellers kaldes. Det er problemer, som koster menneskeliv og meneskelig lidelse af en helt anden størrelse end AGW gør.
*At et højere atmosfærisk CO2-indhold gøre denne klode grønnere og mere frodig.
*At vi har haft stor glæde af den opvarmning, der er sket siden den lille istid.
*At vi meget let kan tilpasse os til et varmer klima, hvis det skulle komme.
*At IPCC og klimaforskningen generelt har en stor interesse i at overdrive problemerne.
*At langsigtede prognoser (herunder klimaprognoser) altid er meget usikre.
*At der er rigtig mange fordele ved er varmere klima. Alarmister fokuserer kun på ulemperne herved.
*At det er ekstremt bekosteligt at udfase de fossile brændstoffer, hvis det skal hurtigt.
18-05-2020 20:36
Peder Kruse
★☆☆☆☆
(147)
Hvad er målet med hele det her klimaflip ? Hvor stor en global temperaturreduktion sigter vi mod med reduktionen i den danske CO2 udledning, som samlet udgør mindre end en promille af verdens samlede udledning ?

Hvis den grad celcius, vi har registreret i stigning efter den lille istid er menneskeforårsaget, vil vore bestræbelser mod en reduktion på 100% i bedste fald kunne resultere i et temperaturfald på 0.001 grad celcius i 2050.

Hvis vi i stedet kanaliserede vore resurser over i uddannelsessektoren, kunne vi håbe på, at de kommende generationer kunne få en bedre naturvidenskabelig matematisk forståelse og gennemskue konsekvenserne af hele dette flip, som det det er - et mega kostbart og pinligt tiltag, helt uden fundament i simpel logik og rational forståelse.

Argumentet om eksemplets magt som resultat af vores ofringer på klimaalteret mod efterfølgelse af resten af menneskeheden mangler fuldstændig realitetsfornemmelse. Godt nok er vi selvgode vi danskere, men vi er endnu mere godtroende, hvis vi tror alle andre har samme handicap.

70% reduktionen i 2030 er resultatet af en panisk valgkamp og stjal agendaen under den perfekte storm i den sidste afgørende etape i tour de danois mod valget til folketinget.

Pinligt men ikke desto mindre sandt. Den registrerede temperaturstigning er ikke en anormalitet men en normalisering i forhold til de gennemsnitlige temperaturforhold i denne mellemistid. Lev med det eller bliv til grin i de kommende historiebøger.

Hvis vi fortsat skal være så mange mennesker samtidigt her på kloden, og hvis vi lykkes med at reducere CO2 væsentligt i atmosfæren, hvem skal så have forret til de fødevarer, vi formår at producere som en del af det naturlige kulstofkredsløb ?
19-05-2020 11:22
John Niclasen
★★★★★
(3947)
Peder Kruse skrev:
Hvad er målet med hele det her klimaflip ?

Jeg har svært ved at se et samlet, overordnet mål i den nuværende situation. Der har nok været et overordnet politisk motiveret mål oprindelig. Se hvordan det startede med Maurice Strong og de internationale organisationer og aftaler, som udsprang (UNFCCC m.v.). Der har så hen ad vejen været en masse forskellige grupper, som har interesse i hysteriet, og af forskellige grunde.Det er det største og dyreste bedrag i historien, som jeg er informeret.
Det er meget destruktivt, fordi det splitter mennesker.
Nonsens ideologier splitter mennesker.
Mange vælger ikke at kæmpe imod, fordi de er magelige og ikke har øjnene for, hvor det fører hen, og så kan det udvikle sig og blive meget stort.

Ovenstående graf tidligere vist i dette indlæg.
Redigeret d. 19-05-2020 11:29
RE: UNFCCC COVID-1919-05-2020 11:26
John Niclasen
★★★★★
(3947)
I forlængelse af ovenstående indlæg gik jeg ind på UNFCCC hjemmesiden og blev mødt af flg..

Jeg har ikke dykket nærmere ned i det, men nu er det dokumenteret.

Tilføjet link: unfccc.int
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 19-05-2020 11:27
19-05-2020 11:53
John Niclasen
★★★★★
(3947)
Bemærk hvordan propagandaen fortsætter i et væk med konstant at flytte målstolperne.
Så er det isen, der smelter ukontrolleret.
Når det bliver vist falsk, så er det accelererende havstigninger.
Når det bliver vist falsk, så er det koral-død.
Når det bliver vist falsk, så er det ...

osv osv osv.
Det er sådan, propaganda udføres, og indenfor klima er der nok af emner at kaste sig over.
Når man har været det igennem og ikke lige kan finde noget nyt, så starter man bare forfra. For der er jo nok nogle nye læsere, som ikke har været med hele vejen. Der kommer hele tiden nye unge til, som det er meget nemt at hjernevaske med propaganda.

Måske det er mere konstruktivt at ignorere propaganda og så udtænke en metode, som for alvor sætter en stopper for vanviddet?

Tænk jer rigtig rigtig godt om, hver gang I skal stemme, f.eks. til folketingsvalg.
19-05-2020 13:34
UlrikePielmeier
★☆☆☆☆
(117)
Ja, retorikken er helt klart ud på "katastrofekurs".

"The Arctic sea ice pack has changed dramatically"

"Arctic sea ice thickness dropped drastically"

https://climate.nasa.gov/news/2985/nasas-icesat-2-measures-arctic-oceans-sea-ice-thickness-snow-cover/

Og hvis man bruger retorikken længe nok i tilstrækkelig mange gentagelser så kan man få folk med på hvad som helst. Goebbels benyttede tricket meget effektivt i det tredje rige.
19-05-2020 14:59
Peder Kruse
★☆☆☆☆
(147)
Det ligner i hvert fald en yderst målrettet strategi:

Nu skal ungdommen 'klædes på' til klimakampen
21-12-2020 17:33
John Niclasen
★★★★★
(3947)
Et svar til dette indlæg i tråden "Klima Kampen" 21-12-2020 15:47.

Robert Wagner skrev:

Nederst ses også en top ved lidt over 30° østlig længde. Det er Cairo og Nildeltaet, hvor der bor rigtig mange mennesker i et varm og frodigt kilma.

Problemet er bare, at der kun er frodigt langs nilen.
Ellers er der ørken i Ægypten

Hvilket så modbeviser, at varmt altid godt.

Du troller, ik' os'?
Jeg nægter at tro, du er så debil som dine indlæg giver udtryk for.

I øvrigt nogle smårettelser til indlægget af RW:
1) Nilen skrives med stort N.
2) Der mangler et "er" i sætningen, så
"Hvilket så modbeviser, at varmt altid godt."
bliver til
"Hvilket så modbeviser, at varmt altid er godt."

For øvrigt minder mange indlæg fra bl.a. RW mig om argumentation af typen: "Min far er stærkere end din far." Det er trist, at der stadig stort set ingen saglig argumentation er fra klimaalarmisters side. Men nu sagde mange af dem jo også for årtier siden, at der ikke er nogen diskussion. Debatten er ovre! The science is settled! tsk tsk...

I øvrigt til alle, som skriver på fora på nettet. Husk nu ikke at fodre trolde!Hvis du, Robert Wagner, fremover oplever, at jeg ignorerer dig, så kan du nok regne med, at jeg har valgt at anse dig som værende en trold.
Side 12 af 12<<<101112

Deltag aktivt i debatten Usaglig argumentation:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik