Husk mig
▼ Indhold

Klima KampenSide 25 af 49<<<2324252627>>>
RE: Kold Arktis26-01-2021 12:01
John Niclasen
★★★★★
(6548)
I fortsættelse af Kold Sydlig Halvkugle 22-Dec-2020 22-12-2020 11:12.

Igen er der et eksempel på den bipolare vippe med virkning indenfor få dage. Målinger fra satellit viser nu at Arktis er koldere end 'normalt' (gennemsnit for 1979-2000), mens Antarktis viser temperaturer over 'normalt'.

Kilde: climatereanalyzer.org
Tilknyttet billede:

26-01-2021 18:29
Kosmos
★★★★★
(5391)
Som nævnt er det en gunstig udvikling, som vi er vidne til, hvor denne klode langsomt men sikkert bliver grønnere og grønnere og tilsvarende mere frodig. Dette er fakta og ikke en drøm

- eller med lidt andre ord:

So there you have it. An implausible conjecture backed by false evidence and repeated incessantly has become politically correct 'knowledge,' and is used to promote the overturn of industrial civilization. What we will be leaving our grandchildren is not a planet damaged by industrial progress, but a record of unfathomable silliness as well as a landscape degraded by rusting wind farms and decaying solar panel arrays. False claims about 97% agreement will not spare us, but the willingness of scientists to keep mum is likely to much reduce trust in and support for science. Perhaps this won't be such a bad thing after all – certainly as concerns 'official' science.
There is at least one positive aspect to the present situation. None of the proposed poli- cies will have much impact on greenhouse gases. Thus we will continue to benefit from the one thing that can be clearly attributed to elevated carbon dioxide: namely, its effective role as a plant fertilizer, and reducer of the drought vulnerability of plants. Meanwhile, the IPCC is claiming that we need to prevent another 0.5◦C of warming, although the 1◦C that has occurred so far has been accompanied by the greatest increase in human welfare in history. As we used to say in my childhood home of the Bronx: 'Go figure'.
27-01-2021 07:56
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Virkelig interessante oplysninger, som Kosmos her har fundet frem. Jeg har efter bedste evne oversat det til dansk.


Så her er vi nu. En usandsynlig formodning bakket op af falske beviser og gentaget uophørligt til det er blevet politisk korrekt 'viden' og bruges til at fremme den industrielle civilisations fald.

Hvad vi efterlader vores børnebørn er ikke en planet, der er beskadiget af industrielle fremskridt, men en optegnelse over ufattelig tåbelighed, såvel som et landskab nedbrudt af rustende vindmølleparker og forfaldne solpaneler.

Falske påstande om 97% enighed vil ikke spare os for ulykker. Men forskernes vilje til at forholde sig tavse, vil sandsynligvis reducere tilliden til dem, og forringe opbakningen af ​​videnskaben meget. Måske vil dette trods alt ikke være så dårligt, og det bestemt ikke hvad angår 'officiel' videnskab.

Der er mindst et vigtigt positivt aspekt af den nuværende situation. Ingen af ​​de foreslåede politiske handlinger, vil have nævneværdig indflydelse på mængden af drivhusgasser. Såedes vil vi fortsætte med at drage fordel af den ene ting, der tydeligt kan tilskrives forhøjet kuldioxid: nemlig dens effektive rolle som plantegødning og reducerer planternes tørke sårbarhed.

I mellemtiden hævder IPCC, at vi er nødt til at forhindre yderligere 0,5 ° C opvarmning, skønt den 1◦C, der hidtil har fundet sted, har været ledsaget af den største stigning i menneskelig velfærd i historien.
27-01-2021 07:59
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
[url]So there you have it. An implausible conjecture backed by false evidence and repeated incessantly has become politically correct 'knowledge,' and is used to promote the overturn of industrial civilization.[/url]

Jo jo, og jorden er flad...
27-01-2021 10:43
Kosmos
★★★★★
(5391)
Jeg har efter bedste evne oversat det til dansk

- fin oversættelse...tak for din indsats!
27-01-2021 14:48
pifpafpuf
★★★☆☆
(775)
Jo jo, og jorden er flad...

Jo jo - med alle de dimensioner videnskaben regner med universet indeholder må jorden betragtes som flad som en pandekage...
28-01-2021 13:32
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Så her er vi nu. En usandsynlig formodning bakket op af falske beviser og gentaget uophørligt til det er blevet politisk korrekt 'viden' og bruges til at fremme den industrielle civilisations fald.


Grinagtigt påstand. Det var EXXON mobile forskere, der var blandt de første til at kvantificere AGW...
Redigeret d. 28-01-2021 13:33
RE: Faldende Temperaturer i Antarktis28-01-2021 13:54
John Niclasen
★★★★★
(6548)
I fortsættelse af Kold Sydlig Halvkugle 14-Jan-2021 14-01-2021 13:13.

De daglige analyser af temperaturer verden over benytter Climate Forecast System Reanalysis (CFSR).

Denne analyse viser en faldende trend i temperaturen for Antarktis, siden dette datasæt starter i 1979, d.v.s. i nu over 40 år.

Kilde: Monthly Reanalysis Timeseries @ climatereanalyzer.org

Klimaalarmister vil ikke erkende dette faktum.
Kilmaalarmister angriber ofte personer, der videregiver denne viden, da de ikke har nogle valide argumenter.
Det er fordi, klimaalarmister er idioter.
Nogle af dem har lav IQ.
Tilknyttet billede:

RE: Kold Arktis 28-Jan-202828-01-2021 14:04
John Niclasen
★★★★★
(6548)
I hvor lang tid skal polerne undlade at varme op, før hypotesen om katastrofal menneskeskabt global opvarmning grundet udledning af CO2 er falsificeret?

Der er en faldende trend i temperaturen i Antarktis over mere end fire årtier. Nogle gange svinger det rundt, så energien i Jordens atmosfære fordeler sig, så der måles en lav temperatur i Arktis, mens der måles højere temperatur i Antarktis.

Globale klimaforandringer er kendetegnet ved, at begge poler enten bliver varmere eller koldere over en længere periode. Det er fordi, globale klimaforandringer har den største virkning i polare egne. (Dette sidste er ikke kontrovercielt.)

Der er ikke, og der har ikke været, nævneværdige globale klimaforandringer i årtier.

Det pseudovidenskabelige vås om katastrofal menneskeskabt global opvarmnning grundet udledning af CO2 er det største og dyreste bedrag i historien.

Kort via.: climatereanalyzer.org
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 28-01-2021 14:06
RE: Kold Arktis 29-Jan-202129-01-2021 11:48
John Niclasen
★★★★★
(6548)
I hvor lang tid skal polerne undlade at varme op, før hypotesen om katastrofal menneskeskabt global opvarmning grundet udledning af CO2 er falsificeret?

Globale klimaforandringer er kendetegnet ved, at begge poler enten bliver varmere eller koldere over en længere periode. Det er fordi, globale klimaforandringer har den største virkning i polare egne. (Dette sidste er ikke kontrovercielt.)

Kilde: climatereanalyzer.org
Tilknyttet billede:

01-02-2021 14:39
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Lidt sjovt med cherrypicking.

Ikke noget med noget bipolar vippe, begge poler i er +

Heller ikke noget med manglende global opvarmning.

Alle zoner er i plus.

Gennemsnit for hele verden er +0,8°C ift. 1979-2020 baseline.

Fremskrevet temperatur ændring i år 2100 ift. 2000: +4°C.
Tilknyttet billede:

01-02-2021 17:40
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Temperaturstigninger ved polerne er ingen problem, da de kun er udtryk for at vinteren disse steder, er blevet mindre kold. Om gennemsnitstemperaturen på Nordgrønland eksempelvis er steget fra -50 til -40 i januar og februar måned kan næppe være et problem. Men det påvirker i sagens natur gennemsnittet for helle året.
RE: Kold Sydlig Halvkugle 1-Feb-202101-02-2021 19:59
John Niclasen
★★★★★
(6548)
I hvor lang tid skal polerne undlade at varme op, før hypotesen om katastrofal menneskeskabt global opvarmning grundet udledning af CO2 er falsificeret?

Globale klimaforandringer er kendetegnet ved, at begge poler enten bliver varmere eller koldere over en længere periode. Det er fordi, globale klimaforandringer har den største virkning i polare egne. (Dette sidste er ikke kontrovercielt.)

Kilde: climatereanalyzer.org
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 01-02-2021 20:26
01-02-2021 22:27
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Mere sjov med cherrypicking...

Har verdens astronomer sovet i timen.

I efteråret 2020 er der opstået en udsædvanlig trend.

Stik imod det forventede, så blev varmere på den nordlige halvkugle og koldere på den sydlige halvkugle.

Eneste forklaring må være et jordens rotationsakse i efter sommerens jævndøgn nu er tiltet i den modsatte retning end forventet.

Således, at det nu på den nordlige halvkugle gradvis bliver koldere i årets midte, mens det bliver varmere til årskiftet.
Tilknyttet billede:

01-02-2021 22:36
pifpafpuf
★★★☆☆
(775)
Nu forveksler du anomali med absolutte temperaturmålinger...
02-02-2021 08:23
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
pifpafpuf skrev:
Nu forveksler du anomali med absolutte temperaturmålinger...


Nej.

Anomali = afvigelse fra (det forventede) normal.

Og hvad skrev jeg:

Stik imod det forventede...


Og så var der lige denne detalje

Mere sjov mere cherrypickingRedigeret d. 02-02-2021 08:25
RE: Kold Sydlig Halvkugle 2-Feb-202102-02-2021 09:29
John Niclasen
★★★★★
(6548)
I hvor lang tid skal polerne undlade at varme op, før hypotesen om katastrofal menneskeskabt global opvarmning grundet udledning af CO2 er falsificeret?

Globale klimaforandringer er kendetegnet ved, at begge poler enten bliver varmere eller koldere over en længere periode. Det er fordi, globale klimaforandringer har den største virkning i polare egne. (Dette sidste er ikke kontrovercielt.)

Antarktis, hele området omkring Sydpolen, har ikke varmet op i 40 år.

Hele den sydlige halvkugle har en 'gennemsnitstemperatur' under 'normalen' (1979-2000 gennemsnit).

Kilde: climatereanalyzer.org
Tilknyttet billede:

02-02-2021 10:14
pifpafpuf
★★★☆☆
(775)
Stik imod det forventede, så blev varmere på den nordlige halvkugle og koldere på den sydlige halvkugle.

Men det er bare ikke det man kan konkludere af den vedhæftede figur. Det ville man kunne gøre hvis det var en opgørelse af klodens absolutte temperaturer.
Men det er anomali...
RE: Faldende Temperaturer i Antarktis02-02-2021 10:31
John Niclasen
★★★★★
(6548)
pifpafpuf skrev:
... en opgørelse af klodens absolutte temperaturer.

Det er blevet koldere i Antarktis over de seneste godt fire årtier. Det kan man se, også hvis man opgør det med absolutte temperaturer i stedet for anomalier.

Kilde: Monthly Reanalysis Timeseries @ climatereanalyzer.org
Tilknyttet billede:

02-02-2021 16:31
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
@John Nicalsen

Mangler der opvarmning af polerne?

Den var da nemt at cherrypicke...
Tilknyttet billede:

02-02-2021 17:00
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Så vidt jeg kan se er kortet kun for en dag.
02-02-2021 19:55
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Jørgen Petersen skrev:
Så vidt jeg kan se er kortet kun for en dag.


No shit Sherlock.

Jeg starter enda opslaget med "sjov med cherrypicking", ikke?

Det er det så i øvrigt også i mange af John Niclasen's opslag, men der påpeger du det ikke...
02-02-2021 20:31
pifpafpuf
★★★☆☆
(775)
At beskæftige sig med seneste observation er aldrig cherry picking - det er det derimod når John 'glemmer' at poste de dage som Robert så senere finder frem. En symbiose af cherry picking fra de 2.
Pointen er at udsagnet :
Det er blevet koldere i Antarktis over de seneste godt fire årtier.

er lige så sandt som:
Indlandsisen på Grønland er ved at smelte bort.

At anfægte det faktum er vel bare at
blander kvantitative betragtninger ind i et kvalitativ udsagn.

(eller som at blande anomali sammen med absolutte tal...)
Men spørgsmålet er så - som Jørgen påpeger - om sandheden indeholder en informationsværdi i det nøgne udsagn alene - næppe.
Redigeret d. 02-02-2021 20:37
02-02-2021 22:26
John Niclasen
★★★★★
(6548)
pifpafpuf skrev:
At beskæftige sig med seneste observation er aldrig cherry picking - det er det derimod når John 'glemmer' at poste de dage som Robert så senere finder frem.

Jeg har skrevet mange mange indlæg med seneste observation og denne grafik, siden det første fra 5-Mar-2020. Læser jeg dig korrekt, at du mener, jeg cherry picker? Jeg har ikke tid til at checke den side hver dag, og jeg posten som regel, når jeg checker. Efter min mening er det en god illustration af trenden, som vi kan påvise med mere end fire årtiers data.

En symbiose af cherry picking fra de 2.

?

Pointen er at udsagnet :
Det er blevet koldere i Antarktis over de seneste godt fire årtier.

er lige så sandt som:
Indlandsisen på Grønland er ved at smelte bort.

Mener du det seriøst?

At anfægte det faktum er vel bare at
blander kvantitative betragtninger ind i et kvalitativ udsagn.

(eller som at blande anomali sammen med absolutte tal...)

Er det ikke sandt, at man kan påvise en trend med såvel anomalier som absolutte værdier? Det er kun et spørgsmål om, hvor man placerer nulpunktet; trenden ændrer sig da ikke.

Men spørgsmålet er så - som Jørgen påpeger - om sandheden indeholder en informationsværdi i det nøgne udsagn alene - næppe.

Jeg er virkelig kommet i tvivl om, hvor du står, pifpafpuf? Har du studeret de grafer og indlæg, jeg ofte linker til i disse posts, når jeg skriver:

Antarktis, hele området omkring Sydpolen, har ikke varmet op i 40 år.
02-02-2021 22:57
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Antarktis, hele området omkring Sydpolen, har ikke varmet op i 40 år.

Jo, det er et sjovt fænomen, men det ændrer ikke noget ved at resten af og dermed hele kloden bliver varmere.
02-02-2021 23:00
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Robert Wagner skrev:
Antarktis, hele området omkring Sydpolen, har ikke varmet op i 40 år.

Jo, det er et sjovt fænomen, men det ændrer ikke noget ved at resten af og dermed hele kloden bliver varmere.

R.W. (pseudonym?) forstår ikke klima!
R.W. forstår ikke klimaforandringer.
Læs en bog!

Tilføjelse: R.W. aner ikke, hvad den videnskabelige metode er.
Og sidste tilføjelse, inden jeg skal se dyner: Jeg har sagt det mange gange. Klimaalarmister er idioter! Nogle af dem har lav IQ.
Redigeret d. 02-02-2021 23:06
02-02-2021 23:14
pifpafpuf
★★★☆☆
(775)
john - sorry - det er en opsamling på flere diskussioner primært om debatmetode. Citaterne er klippet fra de seneste dages debat.

Det er i mine øjne helt redeligt og informativt, som du gør, at fokusere på seneste observation - seneste observation er vigtig - det samme er trendlinier. Det er hverken hver for sig eller sat i sammenhæng cherry picking som det ellers postuleres.

Det eneste cherry picking du måske kan beskyldes for er at glemme at poste de grafer når de daglige globale temperaturmålinger ikke lige følger den trend du gerne vil vise for os andre.

Det er så det Robert udnytter ved at vise de eksisterer - hvilket så helt sikkert er cherry picking hvilket også er hans pointe...

Og så er der i tillæg til det her en diskussion om sandhedsværdi contra informationsværdi jeg gerne vil påpege. Altså at udsagn i sig selv ikke nødvendigvis kan tilbagevises logisk men som behøver mere kontekst for at give reel information. Det har været oppe i forbindelse med isen i Arktis og på Grønland.

Analogien er at når jeg åbner en flaske rødvin på fredag så er jeg årsag til at vi langsomt løber tør for rødvin i denne verden. Hvilket jo også er sandt - men et komplet ligegyldigt udsagn - altså nul informationsværdi - fordi min konsumation af den samlede mængde rødvin i denne verden er forsvindende lille og fordi der sørme , og sådan har det været hidtil , bliver produceret mere igen næste efterår. Same same med isen på Grønland - afsmeltningen lige nu er forsvindende lille og der har hidtil altid kommet perioder hvor der opbygges is igen på Grønland.

Altså at data og kontekst hænger sammen kan ikke stå alene. Kausalitet skal underbygges - men korrelation og historiskeforhold kan heller ikke ignoreres.

Det korte og det lange er - at jeg i al stilfærdighed bare påpeger at Robert anvender forskellig argumentationsform alt efter hvilken diskussion/tråd han deltager i - og alt efter hvilke data , der kommenteres på - men samtidig at vi alle gør os skyldige i at pege på data der understøtter vores eget ståsted og er knap så flittige til at kommentere på data der modsiger dette ståsted.
Redigeret d. 02-02-2021 23:19
02-02-2021 23:59
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
John Niclasen skrev:
Robert Wagner skrev:
Antarktis, hele området omkring Sydpolen, har ikke varmet op i 40 år.

Jo, det er et sjovt fænomen, men det ændrer ikke noget ved at resten af og dermed hele kloden bliver varmere.

R.W. (pseudonym?) forstår ikke klima!
R.W. forstår ikke klimaforandringer.
Læs en bog!

Tilføjelse: R.W. aner ikke, hvad den videnskabelige metode er.
Og sidste tilføjelse, inden jeg skal se dyner: Jeg har sagt det mange gange. Klimaalarmister er idioter! Nogle af dem har lav IQ.


Den videnskabelige metode?

"... der findes ikke én metode, som man kan undersøge alt med. Forskere i forskellige fag undersøger nemlig forskellige fænomener – og bruger derfor også forskellige metoder."

Og nej, jeg er ikke alarmist.
RE: Kold Sydlig Halvkugle 3-Feb-202103-02-2021 11:06
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Et ubesvaret spørgsmål:

I hvor lang tid skal polerne undlade at varme op, før hypotesen om katastrofal menneskeskabt global opvarmning grundet udledning af CO2 er falsificeret?

Antarktis, hele området omkring Sydpolen, har ikke varmet op i 40 år.

Hele den sydlige halvkugle har en 'gennemsnitstemperatur' under 'normalen' (1979-2000 gennemsnit).

Kort via.: climatereanalyzer.org
Tilknyttet billede:

03-02-2021 11:21
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Hele den sydlige halvkugle har en 'gennemsnitstemperatur' under 'normalen' (1979-2000 gennemsnit).


Igen viser du kun en enkelt dag...

Serie for den sydlige halvkugle:
Tilknyttet billede:

RE: Indlandsisen i Grønland03-02-2021 12:26
John Niclasen
★★★★★
(6548)
pifpafpuf skrev:
...
Og så er der i tillæg til det her en diskussion om sandhedsværdi contra informationsværdi jeg gerne vil påpege. Altså at udsagn i sig selv ikke nødvendigvis kan tilbagevises logisk men som behøver mere kontekst for at give reel information. Det har været oppe i forbindelse med isen i Arktis og på Grønland.

Analogien er at når jeg åbner en flaske rødvin på fredag så er jeg årsag til at vi langsomt løber tør for rødvin i denne verden. Hvilket jo også er sandt - men et komplet ligegyldigt udsagn - altså nul informationsværdi - fordi min konsumation af den samlede mængde rødvin i denne verden er forsvindende lille og fordi der sørme , og sådan har det været hidtil , bliver produceret mere igen næste efterår. Same same med isen på Grønland - afsmeltningen lige nu er forsvindende lille og der har hidtil altid kommet perioder hvor der opbygges is igen på Grønland.

Altså at data og kontekst hænger sammen kan ikke stå alene. Kausalitet skal underbygges - men korrelation og historiskeforhold kan heller ikke ignoreres.
...

(Min fremhævning.)

I videnskab er det meget vigtigt at benytte de rigtige ord til at beskrive, hvad der sker. Som jeg læser dit indlæg, giver du udtryk for, at massen af indlandsisen i Grønland mindskes grundet afsmeltning.

Det er faktuelt forkert! Og jeg har i mange indlæg underbygget med data, at dette er forkert.

For at is kan smelte, skal temperaturen være høj. En iskappe kan opnå mindre masse på flere måder, uden at temperaturen stiger. Det kan ske ved sublimation, hvis det i en periode sner mindre på iskappen. Meget tyder på, dette er tilfældet for isen på Kilimanjaro.

For iskappen i Grønland er den nuværende situation, at der tilføres mere masse i form af ny sne, end der smelter bort i de få måneder om sommeren, hvor temperaturen er høj nok til, at isen kan smelte. Og dette har været tilfældet, siden man begynde at måle (og modelere) det for mange år siden. Den overskydende is flyder ud til kysterne og brækker af i bjerge af is. Dette at isen kælver er ikke et udtryk for afsmeltning!

Hvis du er enig i denne analyse, så lad være med at give udtryk for, at der bliver mindre is i Grønland grundet afsmeltning. Det er op ad bakke, hvis du og andre bliver ved med at skrive ting, som er faktuelt forkerte.

Til dine sidste sætninger om kontekst, korrelation og historiske forhold, så vil jeg henvise til en graf i et tidligere indlæg 15-04-2016 20:05 i tråden "Derfor bliver man skeptisk II". Det er flg. graf, og den viser akkumuleret is per år ved NEEM iskerneboringen i Nordgrønland tilbage i tiden. Der akkumuleres meget mere is på iskappen, når klimaet er varmt, end når det er koldt.

Det er ikke det nuværende klima, der bestemmer, hvor meget isen kælver.
03-02-2021 13:16
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Om NEEM iskerneboringen:

"Varmen åd en fjerdedel af iskappen
Godt nok fik det varme klima indlandsisen til at smelte på overfladen og langs kanterne. Og godt nok blev iskappens tykkelse gennem Eem-perioden reduceret med hele 400 meter, fordi smeltevandet piblede ud i det omkringliggende hav. Men det overraskende varme klima åd kun en fjerdedel af den grønlandske iskappe, så iskappen overlevede. Efter årtusinders afsmeltning var der stadig masser af is tilbage, selvom iskappen var 150 meter tyndere, end den er nu. "

Så det smeltede mindre end forventet, men trods alt var massebalancen negativ i Eem-tidens varmeperiode.

Dvs. den øgede tilvækst i varmperioden kunne ikke helt kompensere for den øgede afsmeltning/-kalvning.
03-02-2021 17:51
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det begrænsede massetab under Eem-perioden viser med al ønskelig tydelighed, at denne indlandsis ikke er så sårbar overfor afsmeltning end man umiddelbart skulle tro. Under Een-varmeperioden var det 3-4 grader end nu i gennemsnit.
03-02-2021 18:08
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
For iskappen i Grønland er den nuværende situation, at der tilføres mere masse i form af ny sne, end der smelter bort i de få måneder om sommeren, hvor temperaturen er høj nok til, at isen kan smelte.


Forkert.

Både under Eem perioden og nu var/er der årlig ismassetab på Grønland.
03-02-2021 18:42
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Følgende er helt korrekt:

"For iskappen i Grønland er den nuværende situation, at der tilføres mere masse i form af ny sne, end der smelter bort i de få måneder om sommeren, hvor temperaturen er høj nok til, at isen kan smelte."

Enhver der har blot et lille kendskab til indlandsisen, ved at isen glider i havet og knækker af. Og det gør den hele året uanset temperaturen, da det er tyngdekraften som skubber isen i havet.
03-02-2021 18:48
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Som følge af de store mængder af sne, som falder på Grønland og den lille overflade afsmeltning, er gamle nedstyrtede fly fra anden verdenskrig, nu begravet i næsten 100 meter is og sne. Tilsvarende er de forladte radarstation fra den kolde krig på indlandsisen også begravet i store mængder af is og sne.
03-02-2021 18:49
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Jørgen Petersen skrev:
Følgende er helt korrekt:

"For iskappen i Grønland er den nuværende situation, at der tilføres mere masse i form af ny sne, end der smelter bort i de få måneder om sommeren, hvor temperaturen er høj nok til, at isen kan smelte."

Enhver der har blot et lille kendskab til indlandsisen, ved at isen glider i havet og knækker af. Og det gør den hele året uanset temperaturen, da det er tyngdekraften som skubber isen i havet.


Desværre. Det gælder kun for en trejdedel af massetabet...

"Calving is an important process of mass loss for the world's ice sheets, estimated to be responsible for a third of present day mass loss from the Greenland Ice Sheet."
Tilknyttet billede:

03-02-2021 19:49
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Enhver der har blot et lille kendskab til indlandsisen ved, at isen glider i havet og knækker af. Og det gør den hele året uanset temperaturen, da det er tyngdekraften som skubber isen i havet.

Som følge af de store mængder af sne, som falder på Grønland og den lille overflade afsmeltning, er gamle nedstyrtede fly fra anden verdenskrig, nu begravet i næsten 100 meter is og sne. Tilsvarende er de forladte radarstation fra den kolde krig på indlandsisen også begravet i store mængder af is og sne.

Som nævnt så er et nettomasse tab på 222 GT/år (jfr. dine tal) ingen ting set i forhold til en samlet ismasse på 2.900.000 km³.
RE: Kold Sydlig Halvkugle 4-Feb-202104-02-2021 12:06
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Et ubesvaret spørgsmål:

I hvor lang tid skal polerne undlade at varme op, før hypotesen om katastrofal menneskeskabt global opvarmning grundet udledning af CO2 er falsificeret?

Antarktis, hele området omkring Sydpolen, har ikke varmet op i 40 år.

Begge poler har 'gennemsnitstemperatur' under 'normalen' (1979-2000 gennemsnit).

Hele den sydlige halvkugle har en 'gennemsnitstemperatur' under 'normalen' (1979-2000 gennemsnit).

Kort via.: climatereanalyzer.org
Tilknyttet billede:

RE: Kold Sydlig Halvkugle 5-Feb-202105-02-2021 10:18
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Et ubesvaret spørgsmål:

I hvor lang tid skal polerne undlade at varme op, før hypotesen om katastrofal menneskeskabt global opvarmning grundet udledning af CO2 er falsificeret?

Antarktis, hele området omkring Sydpolen, har ikke varmet op i 40 år.

Begge poler har 'gennemsnitstemperatur' under 'normalen' (1979-2000 gennemsnit).

Hele den sydlige halvkugle har en 'gennemsnitstemperatur' under 'normalen' (1979-2000 gennemsnit).

Kort via.: climatereanalyzer.org
Tilknyttet billede:

Side 25 af 49<<<2324252627>>>

Deltag aktivt i debatten Klima Kampen:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Kampen mod støj kan ikke følge med fremtidens togtrafik026-09-2022 16:46
Danmark står alene i CO2-kampen228-11-2011 16:22
"Kampen om klimaet" på TV 2 News1707-01-2010 23:54
Artikler
Milepæle i kampen mod klimatruslen
Er Danmark et foregangsland i kampen mod klimatruslen?
NyhederDato
It-forbruget sinker kampen mod global opvarmning18-05-2009 10:52
Kina satser på elbiler i kampen mod CO204-05-2009 10:39
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik