Husk mig
▼ Indhold

Hvordan bør byrden fordeles mellem i- og ulande?

Hvordan bør byrden fordeles mellem i- og ulande?


Johs. Poulsen, Radikale Venstre:
Det er helt oplagt, at i-landene, som har langt de største CO2-udledninger per indbygger og samtidig har det største økonomiske og teknologiske forspring i forhold til at reducere CO2-udledningerne, også er dem, der påtager sig de store reduktionsforpligtelser.


Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti:
Det vil være meget skadeligt for ulandene, hvis de skal reducere deres Co2-udslip ligeså voldsomt som vi. Derfor må vi – blandt andet gennem CDM-projekter – sørge for at overføre teknologi, der giver dem mulighed for at fastholde en økonomisk vækst.


Per Ørum Jørgensen, Konservative:
Industrilandene har en særlig forpligtigelse over for udviklingslandende, da det er I-landende der står for den klart største andel af udledningen af CO2, og U-landende der i særdeleshed bliver påvirket af klimaforandringerne. Derfor skal klimaudfordringen tænkes ind i f.eks. udviklingsbistanden i form af finansiering og udveksling af teknologi til U-landene.


Per Clausen, Enhedslisten:
Hvis man med byrden mener, hvor meget vi i i-landene skal reducere CO2-udledningen i forhold til u-landene, så er der ingen tvivl om, at det er i-landene, der skal påtage sig langt den største reduktion. Det er i-landene, der har de bedste forudsætninger for her og nu at reducere. Men det er selvfølgelig også meget vigtigt, at u-landene støttes i at anvende vedvarende energi og energieffektive produktionsmetoder, så en vækst i u-landene ikke ender med en eksplosion i CO2-udledningen. I princippet bør hver person på Kloden have samme ret til udledning, og det må være målet, at vi når så langt ned i Danmark og andre i-lande, at u-landene ikke afkræves tilbageholdenhed, hvis de holder sig under den grænse.
Vi mangler en opgørelse af vores CO2-fodaftryk i form af import af billige industriprodukter, biler m.m.. Talte vi de størrelser med i vores udledning, ville vi desværre nok få en større udledning, end vi i dag regner med.


Mette Gjerskov, Socialdemokraterne:
Det er god socialdemokratisk politik, at de bredeste skuldre bærer de tungeste læs. Det gælder også i forhold til byrdefordelingen i EU. Op mod præsentationen af EU's klimapakke i januar 2008 satte regeringen alle sejl til for at få forhandlet Danmarks andel ned. Det er pinligt. Tænk at det er her, at regeringen bruger deres kræfter.
På samme måde ser vi Danmarks rolle i det globale ansvar – se fx min besvarelse af spørgsmål 2.


Anne Grete Holmsgaard, Socialistisk Folkeparti:
Den største mængde af drivhusgas, der nu er i atmosfæren er udledt af de industrialiserede lande i vores udvikling mod velstand. Derfor er det afgørende at holde fast ved princippet om fælles men differentieret ansvar. Det vil sige, at alle skal bidrage, men de rige lande skal bidrage mest. Vi skal stile frem mod, at alle lande har ret til at udlede den samme mængde drivhusgasser pr. person. Det vil sige under 2 ton pr. indbygger i 2050.


Eyvind Vesselbo, Venstre:
I-landene skal bære byrden.


< Tilbage til hovedsiden: Ti spørgsmål til en klimaordfører


29. november 2008, 16:49 0 kommentar(er) · 10152 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen Hvordan bør byrden fordeles mellem i- og ulande?:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Udviklingslande
NyhederDato
Ulande skyder på USA's klimaindsats07-12-2010 19:42
Klimapenge til ulande flyder langsomt08-10-2010 23:05
Klimaforandringer dræber 150.000 om året i ulande06-04-2010 09:43
Udviklingslande tager flere klima-initiativer03-11-2008 08:11
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik