Husk mig
▼ Indhold

Vi kan ikke undvære elbilerne!

Af Martin Lidegaard, Formand, CONCITO - Danmarks grønne tænketank

Først et stort tak til de mange, der følger min blog, og et stort undskyld for manglende svar på gode indlæg. Jeg har simpelthen for travlt, men satser kraftigt på at kunne lave en større opsamling inden sommerferien.

Og så til elbilerne! I dag udgiver CONCITO en ny rapport om elbiler og plug in elhybrider, der samler den eksisterende viden om elbiler og giver en samlet vurdering af deres potentialer og begrænsninger.

Groft sagt har rapporten to konklusioner: Den første er, at vi ikke kan undvære elbilerne. Den anden er, at de ikke kommer af sig selv.

Elbiler har et stort potentiale, fordi de 1. Er mere energieffektive end konventionelle biler, 2. Kan køre på vedvarende energi, 3. Kan bidrage til et mere fleksibelt energisystem med mere indfasning af vind i nettet. Når 25% af de kørte personkilometer i Danmark køres på el, vil vi spare 2 mio. tons CO2 om året, svarende til 12% af transportsektorens samlede CO2-udslip.

Men elbilerne kommer ikke af sig selv. Der er tale om ny teknologi, og der er diskussion om, hvor tæt vi er på en egentlig markedsintroduktion i stor skala. Det bliver sandsynligvis i 2011-12, men når introduktionen er kommet, vil der gå yderligere tid, før elbilerne fylder i bilbestanden. Biler holder 15-20 år, og der introduceres kun 100-150.000 nye biler om året ud af en samlet bestand på godt 2 millioner biler i Danmark.

Derfor er det afgørende, at elbiler støttes i en opstart med fritagelse af registreringsafgiften. En sådan afgiftsfritagelse bør imidlertid ikke vare evig, men erstattes af en registreringsafgift, der følger bilens miljøbelastning. Her foreslår rapporten en helt ny metode, hvor man afgiftsfritager elbilerne, indtil de har en vis volumen i markedet - fx 20% - i stedet for at fokusere på et årstal, og derefter beskatter den på linie med andre biler efter miljøbelastningen - det vil for elbilernes vedkommende sige lavt. Dermed kan man også udregne den præcise omkostning for statskassen.

CONCITOs rapport kommer midt i de politiske diskussioner om, hvad og hvor meget man egentlig skal gøre for at fremme elbiler. I betragtning af, at vi kun har få redskaber til at begrænse CO2-udslippet fra transportsektoren, er den enkle konklusion, at vi simpelthen ikke kan undvære bilerne, og jo før vi kan fremme dem, desto bedre.

Rapporten kan læses i sin helhed på www.concito.info.


4. juni 2009, 12:48 9 kommentar(er) · 6702 fremvisninger

Kommentarer
Boe Carslund-Sørensen 5. juni 2009, 12:12
Det vil have glædet mig, hvis Concito havde adresseret det største problemet i projekt Better Place's koncept.
Jeg kan ikke se det formålstjenlige i at oprette endnu et monopol. Vi har i Danmark en statsvirksomhed hvis formål er at eje energinettet, der vil derfor være naturligt, at det var denne virksomhed og ikke DONG/Better Place, der ejer batterierne og drev batteribyttestationerne.
Personligt vil jeg ikke købe en elbil, hvor batteriet og hermed retten til at blive transporteret bestemmes af et profitforetagende som DONG/Better Place.
Kosmos 6. juni 2009, 10:49
Her foreslår rapporten en helt ny metode, hvor man afgiftsfritager elbilerne, indtil de har en vis volumen i markedet - fx 20% - i stedet for at fokusere på et årstal, og derefter beskatter den på linmie med andre biler efter miljøbelastningen - det vil for elbilernes vedkommende sige lavt

- har (endnu?) ikke læst rapporten, men der synes at være nogle uklarheder:
1. Hvad er 'volumen i markedet'? Andel af el-biler i den samlede (person)bilpark? Andel af el-biler, der er anskaffet inden for et givet tidsrum?
2. Ifm. 'beskatning' (høj/lav) må der skelnes mellem anskaffelse ('registreringsafgift') og drift ('ejerafgift').

Dermed kan man også udregne den præcise omkostning for statskassen

- vel kun ved at gøre nogle forudsætninger vedr. 'overgangen'!?

Jeg synes, at 'det offentlige' bør være avantgarde her, gerne med regeringen i (spyd)spidsen! ;)
Der vil givetvis optræde adskillige 'børnesygdomme' vedr. køretøjer, batterier, evt. lade-/byttestationer
- så lad dog (indledningsvis) offentlige myndigheder, institutioner mv. overvinde disse: Det vil være langt lettere for fx. staten at oprette og drive en organisation, der målrettet kan sætte ind over for opståe(n)de 'flådeproblemer'!
Mikkel R 9. juni 2009, 21:26
Hej Martin Lidegaard
Interessant læsning. Har selv råbt i skoven for afgiftsfratagelse for elbiler (og delvist hybrider) så er i udgangspunkt positiv overfor rapporten. Dog med forbehold jeg vil vende tilbage med når de er færdigskrevet og regnet efter. Vil tillade mig at argumentere for at der ikke skal afgifter på efter de 20% markedsandele samt at det skal være tidshorisont man skal sætte som mål. Mest uenige er vi dog om behovet for at hæve el-afgifterne som der åbnes op for i de konkluderende anbefalinger.

Har dog et par spørgsmål til nogle data fra rapporten jeg ikke kan genkende. På side 14 og 15 er gengivet hvad der ser ud som en tabel fra en anden rapport? Hedder: Tabel 2-5 Priser for gennemsnitlig elbil versus konventionel bil.
Kan du oplyse hvor tabellen eller tallene stammer fra?
De tal jeg umiddelbart studsede over var enhedsomkostningerne for kørsel per km. 1,14 og henholdsvist 0,70. Jeg har ikke kunnet finde noget der mindede om dem i den seneste "Transportøkonomiske Enhedspriser" (ver.1 feb. 2008). Jeg har end ikke kunnet finde et tal for el-biler overhovedet i den. Dog har jeg en formodning om kilden. Jvf. den tidligere "Transportøkonomiske enhedspriser" fra 2004/2006 der kun kan fås i pdf-form kan jeg komme frem til tallet 1,15 for biler ved at undlade afskrivninger. Det må være tæt nok til at den der har siddet med regnestykket måske har haft mere nøjagtige værdier og det derved er en afrunding der er til forskel.
Enhedsprisen for el-biler på 0,70 opnås ved at sige 2 kr per kWh dividere med 8 (pga. 8 km per kWh) og bibeholde tallene for andre udgifter end benzin. Måske jeg bare er træt.
Måske du kender kilden direkte til hvor I har fået tallene fra?

En anden af de udregninger jeg ikke kan genkende er den på side 15 hvor udgifterne til 5 års kørsel virker for lave i forhold til hvad jeg tidligere har set. Der er angivet som kilde Dansk Energi og jeg har forsøgt at gennempløje rapport på rapport fra dem men ikke fundet noget der minder om tallene/tabellen i rapporten. Kan du oplyse om den er fra en rapport fra Dansk Energi eller om det er data de har sendt CONCITO "eksklusivt".
Ville gerne læse forudsætningerne for beregningen som jeg som sagt ikke helt kan genkende resultatet af. Det virker 20% for lavt sådan ca. i forhold til tal jeg tidligere har set hvor tommelfingerreglen har været mindst 100.000 per 5 år.

Håber du kan hjælpe med kilderne.
På forhånd tak og med venlig hilsen
Mikkel
Kosmos 18. juni 2009, 10:13
@ Martin Lidegaard/branner:
...men satser kraftigt på at kunne lave en større opsamling inden sommerferien

- det er OK med (store) undskyldninger og kraftig satsning, men hvis ML (/'Concito' ) vil medvirke i debatten her (og måske endda forsøge at 'flytte holdninger'?), er det altså påkrævet, at der reageres på de substantielle kommentarer, som klummerne afføder! I modsat fald vil jeg anse såvel 'klummelæsning' som d.o.-kommentering som rent tidsspilde!

Admin bør således opfordre ML til intensiveret indsats!
delphi 20. juni 2009, 10:15
Det eneste reelle og virkningsfulde værktøj til omlægning af transport ved benzin og dieselolie er togdrift med meget hurtige på- og aflæsningsstationer.

Elektrificering af banestrækningen til Ålborg fra Fredericia og meget hurtig og effektive stationer hvor biler og lastbiler kan lastes og aflastes inden for 60 sec og hvor togvogne er i drift for bilers vedkommende så biltogene kan nå København med hastigheder på 200 Km/time og på under 3 timer som gør motorvejs transport særdeles uinteressant.

Der er de nødvendige vigespor så de noget langsommere og tunge tog med lastbiler og containere kan overhales af hurtigtog.

På og aflæsningststationer: Nord for Hobro, Randers, Århus mellem Skanderborg Horsens og mellem Vejle Kolding osv.

El biler kan lades ombord på toget.

5 minutters drift fra Ålborg mod København i dagtiden.

Tilrettelægning af lovgivning så feks Mærsk kan overtage baner og herefter udbygge disse og herunder via en kontraktlig forpligtigelse er bundet til kostpriser på transport af biler og gods i 50 år eller mere.

Mærsk har jo gjort det så umærket i Nordsøen så hvorfor ikke også omkring de danske togstrækninger.
Mikkel R 20. juni 2009, 13:03
Hej Martin Lidegaard
Havde (som Kosmos indikerer) håbet du havde fundet tid til at svare herinde. Har fundet flere gevaldige regnefejl/sammenligningsfejl i rapporten men jeg tænkte et par af dem kunne forklares med forskel i antagelser til udregningerne. Derfor jeg spurgte først for at få et bedre indblik i baggrunden for CONCITOs logik og udregninger. Nu har jeg regnet igennem flere gange og vil senere i dag / i morgen beskrive dem mere detaljeret end ovennævnte enkeltstående. Bla. er den nævnte statsfinansielle skyggepris helt forkert pga. forkert betragtning om CO2-reduktion og ligeledes er det en fejltolkning at behandle tab ved benzinafgifter som ubetydelige idet de er på nær niveau med provenu-tab ved afgifter. Mere generelt er sammenligningen med Energinets udregninger helt forkerte og der er stor usikkerhed om en del af de benyttede værdier i rapporten. Mere følger som sagt når kritikken sammenfattes og min metode i udregninger skrevet ned så den kan efterprøves.

Mvh.
Mikkel
Kosmos 29. juni 2009, 16:35
Først et stort tak til de mange, der følger min blog, og et stort undskyld for manglende svar på gode indlæg. Jeg har simpelthen for travlt, men satser kraftigt på at kunne lave en større opsamling inden sommerferien

- gad i grunden vide, hvornår ML ferierer!?
Men hvis han p.t. gør det, får han næppe heller tid til at skrive en juli-klumme til offentliggørelse i overmorgen!
Martin Lidegaard 7. juli 2009, 19:14
Kære Kosmos og MIkkel R.

Jeg skal være den første til at beklage, at døgnet kun har 24 timer, og at min ferie først starter på fredag. Det kan vel være der bør findes ny klummeskribent, og her har redaktøren helt frie hænder.

Og så til jeres indlæg. Begge stiller I spørgsmålstegn til ideen om at afgiftsfritage elbiler, indtil en bestemt volume i markedet er opnået, fremfor indtil en bestemt dato. Ideen er opstået på baggrund af Energinet.dk's rapport, der behandler de store systemgevinster, der kan opnås ved elbiler - udover selve den effektivitetsgevinst der spares i motoren på det enkelte køretøj. Den rapport fra Energinet.dk, som vi tager udgangspunkt i, regner netop med, at ca. 25% af de kørte persontransportkilometre i Danmark køres i elbiler, og derfor er det også det volume vi i første omgang går efter, da det - sammen me dvarmepumper - svarer til de mål om indfasning af VE - især vind - som der er opbakning til i samme periode, og som energinet.dk derfor tager udgangspunkt i. Dog regner energinet.dk med at nå målet i 2025, mens vi håber på at kunne nå det allerede i 2020 med den nødvendige regulering, herunder afgiftsfritagelsen indtil målet er nået. Når vi mener, at det er en langt bedre løsning at satse på en bestemt volume skyldes det mange forhold:

1) Det giver både producenter og forbrugere et stærkt incitament til at være "first mover".
2) Det er langt lettere at beregne den fiskale effekt af afgiftsfritagelsen. Mikkel har ret i, at vi ikke gennemfører en egentlig samfundsøkonomisk beregning, hvad vi også udtrykkeligt gør opmærksom på. Vi giver udelukkende en indikation af udgiftsniveauet, der tyder på en ret høj skyggepris de første år (dog lavere end hidtil antaget) men til gengædl en kæmpe CO2 effekt i årene efter, som man også kunne vælge at medregne, når elbilerne udbredes yderligere uden fiskale effekter. Benzinafgifterne er ganske rigtigt betydelige, men ikke i forhold til provenuet fra registreringsafgiften.
3) Det afgørende er at få et gennembrud på markedet, uanset om elbilerne er klar i 2010, 2011 eller 2013, hvad der er meget delte meninger om. Derfor er den mest sikre fremtid vi kan give elbilen, at vi under alle omstændigheder støtter den i en periode fra den er klar, og indtil den har penetreret markedet. Det siger også sig selv, at man efter at have udfaset en egentlig afgiftsfritagelse, selvfølgelig stadig skal gøre det billigere at købe en elbil, svarende til dens miljøfordele ift. andre biler.
4) Elbiler skal omvendt ikke støttes mere end højst nødvendigt. Elbiler har en langt mere enkel motor end de biler vi kender i dag, og burde derfor være meget billigere at producere, når vi kommer i serieproduktion. Dertil kommer, at elbiler trods alt også udleder CO2, både i produktionen og ved kørsel, så det skal jo heller ikke være et møggreb i lommen at købe en bil i fremtiden. Endelig er elbilen fortrinsstillet ved at være billigere i drift. Her spørges der til vores kilder, jeg er ikke helt klar på hvilke, men en del af tallene kommer ganske rigtigt fra Dansk Energi og de vil være indeholdt i en række beregninger, som de udgiver senere i år med DTU Transport som kilde og som vi har fået lov at låne fra i utide ;-).

Tilbage står Boe Carlslund-Sørensen, der er bekymret for, at Better Place skal få monopol lignende status på markedet. Jeg er sådan set enig i, at det ville være en naturlig op gave for Energinet.dk at udrulle fremtidens "eltankstationer" med dertil hørende infrastruktur. Men når der nu ikke har været politisk vilje til det, så er jeg omvendt glad for, at der er nogle private aktører der går i gang. Det afgørende er i den sammenhæng, at man på de nye tankstationer både kan købe Better Places batterikoncept og oplade helt almindeligt ud fra de standarder, som der nu er europæisk enighed om. I den sammenhæng bliver det også vigtigt, at Energinet.dk kan gøre det muligt for helt almindelige forbrugere at få økonomisk fordel af at levere regulerkraft til nettet - ligesom Betterplace gør.

Håber dette besvarede de vigtigste spørgsmål med ønsket om en god sommer til alle.
Lasse Savkov-Hansen 14. maj 2014, 22:20
Ville bare lige slå et slag for en kampagne der kører lige nu i samarbejde med Københavns kommnue, region hovedstaden, Malmø stad og region skåne.

Kampagnen går kort sagt ud på at fremme kendskabet til elbiler overfor virksomheder. Dette gøres ved oplysning, flådeanalyser, nye cases men det er også muligt for alle virksomheder at book en prøvetur. Det sker kort sagt ved at man booker en tid, og så kommer de relevante elbiler (både varevogne og personbiler) ud til virksomheden til en testtur.

Se mere på http://www.dinnyekollega.dk
Deltag aktivt i debatten om artiklen Vi kan ikke undvære elbilerne!:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Her er fremtiden inden for elbiler i Danmark
Elbiler
NyhederDato
Elbiler lige om hjørnet25-11-2012 23:59
Kommercielt center for elbiler i København01-03-2011 08:39
Elbiler får strøm på farten01-11-2010 06:18
Elbiler kræver smart el08-06-2010 06:06
Trafikstyrelsen: Elbiler kan klare danskernes behov28-04-2010 08:58
DebatterSvarSeneste indlæg
Elbiler18623-11-2021 11:08
Kan f.eks. Regnskoven undvære CO2223-06-2020 23:42
Elbiler, afgifter og berøringsangst hos politikerne914-06-2009 14:16
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik