Husk mig
▼ Indhold

Elbiler, afgifter og berøringsangst hos politikerne


Elbiler, afgifter og berøringsangst hos politikerne28-03-2009 20:03
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
I diverse tråde har vi snakket om el-biler og transport generelt. Her en god nyhed fra Tesla via Ingienøren.
Teknologien kan vi almindelige dødelige ikke rigtigt påvirke, men politiken omkring teknologi er et mere åbent spørgsmål. Det er logik for burhøns at selv hvis el-bilen rent teknologisk var 100% klar i morgen er der en forsinkelses-effekt i implementering af den i samfundet. Først skal produktionskapacitet udbygges / omstilles fra benzinmodeller. Derefter skal folk have pengene til at betale for herlighederne der som 90% af al ny teknologi koster mere end den "konventionelle" som udgangspunkt.

I den sammenhæng er det interessant at Kristian Jensen har erklæret at efter 2012 bliver der lagt afgifter på el-biler. Begrundelsen er ikke stor men den implicitte er selvsagt stats-provenue. Her undrer jeg mig personligt over at det er helt politisk acceptabelt at stille hindringer i vejen for "grøn" teknologi uden den store protest fra oppositionen. Det må da alt andet lige være en mulighed for helt faktuelt at stille krav om bedre vilkår for hurtig implementation på området for en af de helt store miljø-belastninger. Helt fundementalt mht. statens provenue stiller det udsagnene om nutidig "velfærd" på bekostning af fremtiden på spidsen. Enhver der mener Stern-rapporten har fat i den lange ende (nutid vs. fremtid) kan ikke samtidigt stiltiende acceptere fordyrelse af grøn teknologi. Helt basalt handler alting om prioriteringer og det kan undres at man seriøst overvejer forslag der går på 500 millioner til cykelpulje, x-antal milliarder til "offentlig" (læs: "fællesbetalt") transport og lign. i den dur. Fælles er at de koster penge og har en marginal effekt på co2-udledningen. Eftersom de koster penge skal der penge ind og her er der ingen grænser for opfindsomheden i afgifter og skatter man kan finde på. Til gengæld det værktøj der er det mest simple, gennemsigtige og 100% umulige at drukne i buerokrati og "svindel" er afgiftsfratagelse. Et værktøj vi er uendeligt berøringsangste overfor. Hvorfor? Hvorfor ser vi hellere at staten bruger penge end at den går glip af indtægter? Er man villig til at benytte 10 milliarder om året i tilskud til offentlig transport (hypotetisk beløb) burde man også være villig til afgiftsfritagelse af el-biler for 10 milliarder om året. Der er ingen tvivl om hvor effekten på CO2 vil være størst.

I et bredere perspektiv kunne man istedet for utopisk kvote-tænkning ved COP15 mødet blive enige om fuld afgiftsfritagelse af el-biler (evt. også hybrider med visse krav) frem til 2025 i hele EU, USA og Annex 1 landene generelt. Det vil sende et klart signal til investorer om at få udbygget produktionskapaciteten hurtigt idet der helt logisk bliver en større efterspørgsel efter el-biler end hvis de er afgiftspålagte. Kan man håbe på en sådan tankegang hos de "ansvarlige" politikere?? Personligt er jeg kold overfor om man er rød eller blå i sit partiforhold. Det eneste jeg interesserer mig for politisk er at man tør foreslå løsninger der har en progressiv effekt fremfor krav om detailstyring og tro på man kan regne ud hvor meget de enkelte lande må udlede for at nå et arbitrært valgt del-mål. Ligeledes klinger det hult når politikere (og andre) snakker om begrænsning af forbruget og ikke samtidigt vil acceptere den helt automatiske begrænsning i statens budgetter. Glem alt om balance-regulering hvor det nutidige statsbudget står mejslet i sten og kæmp for at hvad man i ord eklærer er den "rette" opførsel også kan betale sig. Des mere eftertrygteligt – des mere hurtigt vil omstillingen ske.
En afgiftsfratagelse vil øge efterspørgslen og derved øge hastigheden hvormed produktionskapacitet udbygges. Enhver fordyring af produktet vil blot forlænge indfasningsperioden for teknologien i begge led. Logik for burhøns.... eller hva?

Mvh.
Mikkel
28-03-2009 20:32
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://ing.dk/artikel/96921-skatteminister-vi-smaekker-afgifter-paa-elbiler-om-tre-aar?highlight=elbiler

Skatteminister: Vi smækker afgifter på elbiler om tre år!

Tja, det er så de danske intentioner.
Det svare jo godt til den manglende sammehæng i den danske energipolitik.
Vi sætter lige lidt flere vindmøller op, men vi skaber ikke plads til deres produktion i det danske energikludetæppe, når vi så finder ud af, at vi ikke kan bruge el'en til noget får vi Nord Pool til at indføre en "strafafgift" på 1.700 kr./MWh og pålægger elforbrugerne at betale en garanteret midstepris på ca. 500 kr./MWh for den el, som nu ikke bliver produceret. Samtidig tvangstilslutter vi nogle forbrugere til fjernvarme, der pga. vindmølle el må produceres via ren kedelafbrænding.

Må vi ikke snart få en sammenhængende og realistisk energipolitik med tilhørende lovgivning?
28-03-2009 21:49
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hej Mikkel

Du må jo ligesom have forståelse for at staten skal have nogle penge i kassen; staten skal have mange penge i kassen, for hvor skulle der ellers kunne komme penge fra til projekter som dette se. link

Projektet fostre 11 brintbiler som hjemmeplejen i Hobro skal kører i.

Et industri- og forskningskomplex nord for byen til minimum 100 mio er opført for at udvikle ja! 11 brintbiler.

I et bredere perspektiv kunne man istedet for utopisk kvote-tænkning ved COP15 mødet blive enige om fuld afgiftsfritagelse af el-biler (evt. også hybrider med visse krav) frem til 2025 i hele EU, USA og Annex 1 landene generelt. Det vil sende et klart signal til investorer om at få udbygget produktionskapaciteten hurtigt idet der helt logisk bliver en større efterspørgsel efter el-biler end hvis de er afgiftspålagte.


Det ved vi at det magter det politiske og lovgivningsmæssige værksted ikke. Ta' varmepumper som uden problem kunne promoveres via afgiftsstruktur hvor også varmepumpen kunne betale staten minimum den nuværende afgiftsindtægt ved varmeproduktion fra kul,gas og olie. Men tvært om afgiftsbelægges så massivt at alt er umulig. Og det er jo netop en bevist afgiftsbelægning som iværksættes netop for at fortrænge varmepumpen til fordel for gas eller fossilproduktion.

Man kunne jo afgiftsbelægge strømmen til varmepumpen og så lade den spildenergi som gøre opstillingerne særdeles attraktive for varmeværkerne lade denne spildenergi være afgiftsfritaget. Det som der herefter faktuelt vil ske var at varmepumpen kunne producere varme billigere end selv gasprisen (netto) og både staten og varmeværkerne kunne opnå en gevinst.

Men det gider staten altså ikke forholde sig til. Staten afgiftsbelægger tværtom aktivt mod sådanne tiltag for at fastholde værkernes produktion fra gas/kul åbenbart fordi det er det eneste staten kan finde ud af at afgiftsbelægge.
Redigeret d. 28-03-2009 22:35
01-04-2009 13:48
miljoegrisenProfilbillede★★☆☆☆
(255)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Må vi ikke snart få en sammenhængende og realistisk energipolitik med tilhørende lovgivning?


HØRT!
det er problem at klima spørgsmålet nogen gange hives frem og implamanteres i lovgivnignen; og andre gange helt glemmes. ingen sammenhæng overhoved!
det er tegn på; populisme!!


The time for doubt is over!
02-04-2009 17:45
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Nu venter jeg på, hvad den tidligere radikale politiker Martin Lidegaard vil skrive i sit april indlæg. Jeg håber, at han får øjnene op for kompleksiteten i det danske energisystem.
04-06-2009 13:04
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Jeg har netop uploadet en ny klumme fra Martin Lidegaard, der faktisk omhandler elbiler og afgifter.

Jeg tror bestemt, han ville sætte pris på jeres kommentarer, også selvom der måske går lidt tid, før der kommer svar.
05-06-2009 23:50
Jakob
★★★★★
(9348)
.Mikkel R skrev:Hvorfor ser vi hellere at staten bruger penge end at den går glip af indtægter?


Det gør vi som demokrati åbenbart heller ikke, når regeringen netop har givet 28 milliarder om året i skattelettelser.

Det hører med i denne vurdering, så man kan se, at viljen er god nok i den retning, men det grønne område er bare ikke med på den samme seriøse prioriteringsliste.

Jeg er selvfølgelig enig i, at det er tåbeligt at øge afgifterne på en teknologi, som vi er meget interesserede i at fremme.
Men derfra og til i al fremtid at love, at det skal være skattefrit at have egen bil, der er et stykke vej, som jeg nok ikke er helt med på.


Citat fra klummen:
en helt ny metode, hvor man afgiftsfritager elbilerne, indtil de har en vis volumen i markedet - fx 20% - i stedet for at fokusere på et årstal, og derefter beskatter den på linmie med andre biler efter miljøbelastningen - det vil for elbilernes vedkommende sige lavt. Dermed kan man også udregne den præcise omkostning for statskassen.


Jeg ville måske sætte procenten lidt højere, men ellers synes jeg nok, at det kan lyde som en fornuftig metode..
Redigeret d. 05-06-2009 23:51
06-06-2009 13:04
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@jakob

Det gør vi som demokrati åbenbart heller ikke, når regeringen netop har givet 28 milliarder om året i skattelettelser.

Jo men hvis nu det har den effekt at der kommer 40 mia i statskassen. Herunder står de øgede udgifter staten har pålagt erhvervslivet langt fra mål med værdien af skattelettelserne til de bedre lønnede.

'
Redigeret d. 06-06-2009 13:05
06-06-2009 18:14
brinchProfilbillede★★☆☆☆
(313)
Martin Lidegaards klumme – og især den bagvedliggende rapport – er nuanceret og oplysende. Den inddrager mange aspekter om el-bilers placering i transport-landskabet, og den har adskillige vigtige betragtninger om både fordelene ved at inddrage elbiler i højere grad end nu (hvor de vist udgør omkring én promille) og om problemerne (udfordringerne!) i forbindelse med ændret infrastruktur, ændret kultur omkring transport osv. Endelig diskuterer rapporten også de teknologiske udfordringer fx om batteriers lagringsevne og økonomi.

Der er dog især to problemer med rapporten fra Concito, som jeg ser det.

Det ene er udgangspunktet: CO2-reduktion. Ressourceaspektet er kun nævnt i forbifarten, så hele rapporten bygger på en ide om at sænke CO2-emissionen. Kan det så ikke være ligegyldigt, om man bruger det ene eller det andet udgangspunkt? Bare vi får erstattet nogle benzin- og dieselbiler med el. – Nej – fordi så længe drivhuseffekten som følge af menneskabt CO2-udledning stort set kun kan iagttages i computermodeller og ikke i den virkelige verden, vil argumentet miste effekt. 10 år uden iagttagne temperaturstigninger globalt er lang tid – specielt set i lyset af, at menneskene aldrig har udledt så megen CO2 til atmosfæren som det seneste årti. Ressourceproblematikken vil derimod kunne iagttages direkte i stigende energipriser fremover.

Det andet problem er sammenblandingen af el-biler og hybridbiler, der er to yderst forskellige ting. El-biler kan sikkert fornuftigvis udnytte en øget mængde overskuds-el fra især møller, - specielt hvis/når producenterne kan producere (dvs afsætte) større kvanta. Masseproduktion giver erfaringsmæssigt lavere omkostninger/priser pr produceret enhed. Hybridbiler derimod er betydelig mere problematiske. De er vanvittigt dyre (energitunge) at producere, fordi de skal indeholde 2 motorer + brændstoftank + tungt batteri, og de vil – alt andet lige – være mere energikrævende at holde i gang, idet de vejer mere end konventionelle biler. Vedligeholdsomkostningerne er helt uhyggelige at tænke på!! – Så jeg tror, fremtidige rapporter fra denne "grønne" tænketank vil vinde en del ved ikke at sammenblande disse teknologier.

Venligst brinch
14-06-2009 14:16
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Et system omkring jernbane som man har lavet forsøg med i Californien hvor biler og lastbiler kan lastes og aflastet meget hurtigt fra togets vogne. En elektricifisering til Ålborg fra fredericia så el og alm benzin biler kan transporteres fra århus til købennhavn på 3 timer og kan om nødvendigt afsættes i vejle, horsens ondense osv og biler kan lastes i byerne.

Det vil kunne flytte massive transportmængder fra lastbil til togtransport og minimere batteribehovet ved alm el-biler

Systemet vil flytte massive fossilforbrugende transport til den langt mindre energi forbrugende togtransport.

Og vil i mange år frem i tiden overflødiggøre yderligere vejudbygning.
Deltag aktivt i debatten Elbiler, afgifter og berøringsangst hos politikerne:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Flere afgifter på antiøkologi, tak.!13522-06-2024 18:06
Elbiler18623-11-2021 11:08
El-afgifter2916-07-2017 12:44
Berøringsangst i klimadebatten1812-11-2014 00:41
Typisk effekt af afgifter624-08-2008 21:45
Artikler
Her er fremtiden inden for elbiler i Danmark
Elbiler
Hvad mener du om yderligere afgifter for bilister, herunder en betalingsring om København?
NyhederDato
Elbiler lige om hjørnet25-11-2012 23:59
Kommercielt center for elbiler i København01-03-2011 08:39
Elbiler får strøm på farten01-11-2010 06:18
Elbiler kræver smart el08-06-2010 06:06
Trafikstyrelsen: Elbiler kan klare danskernes behov28-04-2010 08:58
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik