Husk mig
▼ Indhold

Klima KampenSide 39 af 47<<<3738394041>>>
10-08-2023 17:21
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Trold Robert Wagner skrev: I mange tilfælde er klimarealister komplet idioter uden videnskabelig indsigt, uden videnskabelig træning, og derfor skriver de nonsens. Disse røvhuller har i årtier angrebet videnskabsfolk verden over og gjordt sig til fossilindustriens nyttige idioter.

Du lader til at beskrive marxister, selvom jeg aldrig har hørt/set marxister kaldet klimarealister. Ellers, ja, marxister er alle videnskabeligt analfabeter og videnskabsfobiske røvhuller, som konstant angriber videnskabsmænd. Marxister ser ud til at være på en mærkelig mission for at overbevise verden om, at fossiler brændes som brændstof.

You seem to be describing Marxists, although I have never heard/seen Marxists called climate realists. Otherwise, yes, Marxists are all scientifically illiterate and science-phobic assholes who constantly attack scientists. Marxists seem to be on a strange mission to convince the world that fossils are burned as fuel.
RE: Parrot10-08-2023 17:48
John Niclasen
★★★★★
(6121)
IBDaMann skrev:
You seem to be describing Marxists, although I have never heard/seen Marxists called climate realists. Otherwise, yes, Marxists are all scientifically illiterate and science-phobic assholes who constantly attack scientists.

It seems, the post you reply to, just was a copy of mine above. I think, alarmists lack ability to think for themselves so much - that they are so used to repetition - that they just copy posts and are only able to turn it around without adding anything of substance.

It is only a little step better than a parrot in this case.
Most of the time, they are just parroting.
Tilknyttet billede:

10-08-2023 17:57
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
John Niclasen skrev:
IBDaMann skrev:
You seem to be describing Marxists, although I have never heard/seen Marxists called climate realists. Otherwise, yes, Marxists are all scientifically illiterate and science-phobic assholes who constantly attack scientists.

It seems, the post you reply to, just was a copy of mine above. I think, alarmists lack ability to think for themselves so much - that they are so used to repetition - that they just copy posts and are only able to turn it around without adding anything of substance.

It is only a little step better than a parrot in this case.
Most of the time, they are just parroting.

Ja, det kaldes at papegøje, når de gentager den propaganda, de er blevet beordret til at tro og udsende.

Det kaldes chanting, når de gentager nøjagtig det samme, efter du effektivt har afkræftet det, som om de slet ikke lytter til dig.

Yes, it is called parroting when they repeat the propaganda they have been ordered to believe and broadcast.

It's called chanting when they repeat the exact same thing after you've effectively debunked it, as if they're not listening to you at all.
10-08-2023 21:15
Robert Wagner
★★★★★
(3171)
I mange tilfælde er klimarealister komplet idioter uden videnskabelig indsigt, uden videnskabelig træning, og derfor skriver de nonsens. Disse røvhuller har i årtier angrebet videnskabsfolk verden over og gjordt sig til fossilindustriens nyttige idioter.


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
11-08-2023 05:47
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Robert Wagner skrev:
I mange tilfælde er klimarealister komplet idioter uden videnskabelig indsigt, uden videnskabelig træning, og derfor skriver de nonsens. Disse røvhuller har i årtier angrebet videnskabsfolk verden over og gjordt sig til fossilindustriens nyttige idioter.

Du lader til at beskrive marxister, selvom jeg aldrig har hørt/set marxister kaldet klimarealister. Ellers, ja, marxister er alle videnskabeligt analfabeter og videnskabsfobiske røvhuller, som konstant angriber videnskabsmænd. Marxister ser ud til at være på en mærkelig mission for at overbevise verden om, at fossiler brændes som brændstof.

You seem to be describing Marxists, although I have never heard/seen Marxists called climate realists. Otherwise, yes, Marxists are all scientifically illiterate and science-phobic assholes who constantly attack scientists. Marxists seem to be on a strange mission to convince the world that fossils are burned as fuel.
11-08-2023 07:12
Robert Wagner
★★★★★
(3171)
I mange tilfælde er klimarealister komplet idioter uden videnskabelig indsigt, uden videnskabelig træning, og derfor skriver de nonsens. Disse røvhuller har i årtier angrebet videnskabsfolk verden over og gjordt sig til fossilindustriens nyttige idioter.


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
11-08-2023 09:15
Robert Wagner
★★★★★
(3171)
John Niclasen skrev:

Der er ikke global opvarmning!
Hvis der var global opvarmning, ville begge poler varme op, da de største klimaforandringer ses ved polerne.


Det er din påstand og uden evidens er det kun en påstand.

Siden du kun gentager påstanden, konkluderer jeg at du er ud af stand til at vise evidens og dermed er den afvist.


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
RE: Kulde Antarktis 11-Aug-202311-08-2023 09:34
John Niclasen
★★★★★
(6121)
I fortsættelse af Kulde Antarktis 10-08-2023 10:23

Det er pt. pænt koldere end 'normalt' i langt det meste af Antarktis.
Der er fortsat ikke tegn på global opvarmning.

Kilde: t2anom @ climatereanalyzer.org

Der er ikke global opvarmning!
Hvis der var global opvarmning, ville begge poler varme op, da de største klimaforandringer ses ved polerne.
Sydpolen varmer ikke op, og har ikke varmet op i godt fire årtier, muligvis længere.
Klima-vanviddet er det største og dyreste bedrag i historien.
Tilknyttet billede:

11-08-2023 11:17
Robert Wagner
★★★★★
(3171)
John Niclasen skrev:

Der er ikke global opvarmning!
Hvis der var global opvarmning, ville begge poler varme op, da de største klimaforandringer ses ved polerne.


Det er din påstand og uden evidens er det kun en påstand.

Siden du kun gentager påstanden, konkluderer jeg at du er ud af stand til at vise evidens og dermed er den afvist.

Når man gentager en løgn nok gange, så er der nok nogen der tror på den, det gør den bare ikke til sandheden.


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
11-08-2023 14:42
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Trold Robert Wagner skrev:
John Niclasen skrev:

Der er ikke global opvarmning!
Hvis der var global opvarmning, ville begge poler varme op, da de største klimaforandringer ses ved polerne.


Det er din påstand og uden evidens er det kun en påstand.

Nej. Global Opvarmning er din bekræftende påstand og uden beviser er det kun en påstand.

Hvad der fremlægges uden beviser, kan John Niclasen (og alle andre) afvise uden nogen forklaring.

Åh, forresten, dit ustøttede dogme om global opvarmning er summarisk afvist.

Hav en god dag.

No. Global Warming is your affirmative claim and without evidence it is only a claim.

What is presented without evidence, John Niclasen (and everyone else) can reject without any explanation.

Oh, by the way, your unsupported global warming dogma is summarily dismissed.

Have a good day.
11-08-2023 14:54
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Robert Wagner skrev:Siden du kun gentager påstanden, konkluderer jeg at du er ud af stand til at vise evidens og dermed er den afvist.

Han behøver ikke at fremlægge noget bevis for at afvise dit udokumenterede bekræftende argument om global opvarmning.

Indtil i dag har du aldrig støttet din bekræftende påstand om global opvarmning med nogen videnskab eller med de nødvendige gyldige, uændrede rådata. Faktisk har hverken du eller noget menneske, der nogensinde har levet, nogensinde entydigt defineret noget aspekt af dit vanvittige religiøse dogme, og bliver derfor automatisk afvist af hele det videnskabelige samfund.

Hej, hvis du vil fremsætte påstande uden beviser, skal du ikke blive overrasket, når dine påstande afvises uden forklaring.

Prøv at have en god dag alligevel.


He doesn't need to provide any evidence to reject your unsubstantiated affirmative argument about global warming.

To this day, you have never supported your affirmative claim of global warming with any science or with the necessary valid, unaltered raw data. In fact, neither you nor any human who has ever lived has ever unequivocally defined any aspect of your insane religious dogma, and is therefore automatically rejected by the entire scientific community.

Hey, if you want to make claims without evidence, don't be surprised when your claims are rejected without explanation.

Try to have a good day anyway.
11-08-2023 15:28
Robert Wagner
★★★★★
(3171)
John Niclasen skrev:

Der er ikke global opvarmning!
Hvis der var global opvarmning, ville begge poler varme op, da de største klimaforandringer ses ved polerne.


Det er din påstand og uden evidens er det kun en påstand.

Siden du kun gentager påstanden, konkluderer jeg at du er ud af stand til at vise evidens og dermed er den afvist.

Når man gentager en løgn nok gange, så er der nok nogen der tror på den, det gør den bare ikke til sandheden.


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
11-08-2023 17:54
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
IBDaMann skrev:
... klassiske marxistiske propagandateknikker:

1. Foregive at repræsentere det store flertal
2. Foregive at repræsentere de smarte mennesker (videnskabsmænd, lærde, eksperter osv.)
3. Foregive at repræsentere moral og filantropi
4. Lad som om, at din opposition er den udkantsminoritet
5. Angreb din modstander som værende ond, dum og psykisk syg
6. Chant alt, dvs. gentag tankeløst de samme beskeder igen og igen. Denne teknik virker. Folk gentager i samfundet, hvad de hører og læser, ikke hvad de har lært i skolen.

... classic Marxist propaganda techniques:

1. Pretend to represent the great majority
2. Pretend to represent the smart people (scientists, scholars, experts, etc.)
3. Forgive representing morality and philanthropy
4. Pretend your opposition is the fringe minority
5. Attack your opponent as evil, stupid and mentally ill
6. Chant everything, ie. mindlessly repeat the same messages over and over. This technique works. People repeat in society what they hear and read, not what they learned in school.
Robert Wagner skrev:
John Niclasen skrev:

Der er ikke global opvarmning!
Hvis der var global opvarmning, ville begge poler varme op, da de største klimaforandringer ses ved polerne.


Det er din påstand og uden evidens er det kun en påstand.

Siden du kun gentager påstanden, konkluderer jeg at du er ud af stand til at vise evidens og dermed er den afvist.

Når man gentager en løgn nok gange, så er der nok nogen der tror på den, det gør den bare ikke til sandheden.

Dette er endnu en tankeløs chanting spam fra dig. Du implementerer marxistisk teknik #6.

6. Chant alt, dvs. gentag tankeløst de samme beskeder igen og igen. Denne teknik virker. Folk gentager i samfundet, hvad de hører og læser, ikke hvad de har lært i skolen.

This is another mindless chanting spam from you. You are implementing Marxist technique #6.

6. Chant everything, ie. mindlessly repeat the same messages over and over. This technique works. People repeat in society what they hear and read, not what they learned in school.
11-08-2023 18:28
Robert Wagner
★★★★★
(3171)
John Niclasen skrev:

Der er ikke global opvarmning!
Hvis der var global opvarmning, ville begge poler varme op, da de største klimaforandringer ses ved polerne.


Det er din påstand og uden evidens er det kun en påstand.

Siden du kun gentager påstanden, konkluderer jeg at du er ud af stand til at vise evidens og dermed er den afvist.

Når man gentager en løgn nok gange, så er der nok nogen der tror på den, det gør den bare ikke til sandheden.


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
12-08-2023 13:37
Robert Wagner
★★★★★
(3171)
John Niclasen skrev:

Der er ikke global opvarmning!
Hvis der var global opvarmning, ville begge poler varme op, da de største klimaforandringer ses ved polerne.


Det er din påstand og uden evidens er det kun en påstand.

Siden du kun gentager påstanden, konkluderer jeg at du er ud af stand til at vise evidens og dermed er den afvist.

Når man gentager en løgn nok gange, så er der nok nogen der tror på den, det gør den bare ikke til sandheden.


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
RE: Kulde Antarktis 12-Aug-202312-08-2023 13:41
John Niclasen
★★★★★
(6121)
I fortsættelse af Kulde Antarktis 11-Aug-2023 11-08-2023 09:34

Kulden fortsætter i Antarktis, så også idag var det hamrende koldt omkring Sydpolen, langt koldere end 'normalt' iflg. NCEP Climate Forecast System (CFS) and CFS Reanalysis (CFSR).

Kilde: t2anom @ climatereanalyzer.org

Der er desværre ikke global opvarmning.
Klima-hysteriet er det største og dyreste bedrag i historien.
Tilknyttet billede:

12-08-2023 16:43
Robert Wagner
★★★★★
(3171)
Så der er ikke global opvarmning, fordi der er et lille bitte område der ikke helt følger trenden?

Så hvis du taber penge på 90% af dine investeringer og de 10% kun lige holder værdien, så er du tilfreds?
errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
13-08-2023 06:01
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Trold Robert Wagner skrev: Så der er ikke global opvarmning, fordi der er et lille bitte område der ikke helt følger trenden?

Det er alt, hvad der er nødvendigt under den videnskabelige metode. Du taber.

That is all that is necessary under the scientific method. You lose.

Trold Robert Wagner skrev: Så hvis du taber penge på 90% af dine investeringer og de 10% kun lige holder værdien, så er du tilfreds?

Dit spørgsmål kaster lys over dit problem. Du er en videnskabelig analfabet, som ikke har fat i den videnskabelige metode. Synes du ikke du skal lære naturvidenskab før du skriver dumme ting?

Your question sheds light on your problem. You are a scientific illiterate who has no grasp of the scientific method. Don't you think you should learn science before you write stupid things?

13-08-2023 08:26
Robert Wagner
★★★★★
(3171)
Så der er ikke global opvarmning, fordi der er et lille bitte område der ikke helt følger trenden?

Så hvis du taber penge på 90% af dine investeringer og de 10% kun lige holder værdien, så er du tilfreds?
errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
13-08-2023 09:04
Robert Wagner
★★★★★
(3171)
Så der er ikke global opvarmning, fordi der er et lille bitte område der ikke helt følger trenden?

Så hvis du taber penge på 90% af dine investeringer og de 10% kun lige holder værdien, så er du tilfreds?
errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
RE: Fordrejning13-08-2023 09:06
John Niclasen
★★★★★
(6121)
Fordrejning

IBDaMann skrev:
Så der er ikke global opvarmning, fordi der er et lille bitte område der ikke helt følger trenden?

Det er alt, hvad der er nødvendigt under den videnskabelige metode. Du taber.

Du har ret, at der ikke skal mere til end et lille eksempel for at falsificere en hypotese videnskabeligt.

Men vi bør måske påpege, at der ikke er tale om et lille bitte område. Det er en fordrejning, som vi jo konstant ser fra klimaalarmister.

Som jeg angav i dette indlæg:
Temperaturer 2m Udvidet Antarktis NCEP 03-07-2023 10:17
, er området omkring Sydpolen, som ikke er varmet op i mere end fire årtier på knap 60 mio. km2.

Det er det samme som summen af arealerne af de største lande: Rusland, Canada, USA, Kina, Brasilien, og halvdelen af Australien til sammen.

Og det er ikke et hvilket som helst område. Det er omkring en af polerne, hvor man vil se de største forandringer, når energi f.eks. svinger mellem den Nordlige og Sydlige Halvkugle.

Dertil kommer store arealer nord og syd i det østlige Stillehav, som også har faldende temperaturer i samme tidsrum.

Hypotesen om global opvarmning er effektivt falsificeret videnskabeligt.

Flg. kort et tidligere vist i indlæg:
Havtemperaturer Kort Antarktis og Verden 06-03-2020 09:32

13-08-2023 11:18
Robert Wagner
★★★★★
(3171)
60 mio km² mod 510 mio km² er sølle 12%.


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
13-08-2023 17:42
Peter Villadsen
★★★★★
(2628)
Det er en usandhed at Antarktis ikke opvarmes.
Det har været kendt i adskillige år at det vestlige Antarktis opvarmes mere end gennemsnitlig opvarmning.
Hvorfor blive ved med løgnen ?
RE: Kulde Antarktis 14-Aug-202314-08-2023 12:23
John Niclasen
★★★★★
(6121)
I fortsættelse af Kulde Antarktis 12-Aug-2023 12-08-2023 13:41

Det fortsætter med at være meget koldt i Antarktis, langt koldere end gennemsnittet for årene 1979-2000.

Kilde: t2anom @ climatereanalyzer.org

Der er ikke global opvarmning.
Klima-hysteriet er det største og dyreste bedrag i historien.
Tilknyttet billede:

14-08-2023 13:36
Robert Wagner
★★★★★
(3171)
Temperaturudviklingen i området omkring antarktis.


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

RE: Kulde Antarktis 15-Aug-202315-08-2023 11:45
John Niclasen
★★★★★
(6121)
I fortsættelse af Kulde Antarktis 14-Aug-2023 14-08-2023 12:23

Igår var det meget koldt i Antarktis, idag er det også meget koldt i Antarktis, og imorgen vil det blive rigtig 'dejlig' koldt i Antarktis.

Antarktis og et stort område omkring nægter fortsat at varme op.

Kilde: t2anom @ climatereanalyzer.org

Der er ikke global opvarmning. Det er et bedrag! Med til bedrag hører også selvbedrag.

Klima-hysteriet er det største og dyreste bedrag i historien.
Enten udsletter ondskaben sig selv til sidst, eller også er der nogle gode mennesker, som stopper vanviddet med magt.

Og det bliver en kamp, større end de fleste vil indse, for bedragerne vil yde modstand med alt, hvad de har. Det er deres eksistens, som er på spil.

Nogle af dem tror på bedrageriet.
Nogle af dem er bare onde og udnytter groft situationen for egen vindings skyld.
Tilknyttet billede:

15-08-2023 13:33
Robert Wagner
★★★★★
(3171)
John Niclasen skrev:
I fortsættelse af Kulde Antarktis 14-Aug-2023 14-08-2023 12:23

Igår var det meget koldt i Antarktis, idag er det også meget koldt i Antarktis, og imorgen vil det blive rigtig 'dejlig' koldt i Antarktis.

Antarktis og et stort område omkring nægter fortsat at varme op.

Kilde: t2anom @ climatereanalyzer.org

Der er ikke global opvarmning. Det er et bedrag! Med til bedrag hører også selvbedrag.

Klima-hysteriet er det største og dyreste bedrag i historien.
Enten udsletter ondskaben sig selv til sidst, eller også er der nogle gode mennesker, som stopper vanviddet med magt.

Og det bliver en kamp, større end de fleste vil indse, for bedragerne vil yde modstand med alt, hvad de har. Det er deres eksistens, som er på spil.

Nogle af dem tror på bedrageriet.
Nogle af dem er bare onde og udnytter groft situationen for egen vindings skyld.


John Niclasen skrev:
Med til Den Store Løgn hører også perroting, tankeløst at gentage det samme, man har lært men ikke forstået, igen og igen som en papegøje.


Nåh, ligesom du konstant gentager løgnen om at antarktis ikke er varmet op?


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

RE: Kulde Antarktis 16-Aug-202316-08-2023 08:25
John Niclasen
★★★★★
(6121)
I fortsættelse af Kulde Antarktis 15-Aug-2023 15-08-2023 11:45

Kulden fortsætter i et stort område omkring Sydpolen, som nægter at varme op.

Kilde: t2anom @ climatereanalyzer.org

Der er ikke global opvarmning.
Det er et bedrag!
Med til bedrag hører også selvbedrag.

Klima-hysteriet er det største og dyreste bedrag i historien.
Tilknyttet billede:

16-08-2023 09:19
Robert Wagner
★★★★★
(3171)
Hvorfor gentager du konstant løgnen at antarktis ikke er varmet op, John?


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

16-08-2023 16:17
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Trold Robert Wagner skrev: Hvorfor gentager du konstant løgnen at antarktis ikke er varmet op, John?

Hvorfor lyver, troller du og hævder, at Antarktis på en eller anden måde opvarmes? Din påstand er ikke baseret på nogen videnskab eller data. Din påstand er bare et religiøst dogme, du har trukket ud af din røv. John Niclasen bør åbenbart ignorere dit krav om, at han tilbeder din religiøse symbologi.


Why do you lie, troll and claim that Antarctica is somehow warming? Your claim is not based on any science or data. Your claim is just a religious dogma you pulled out of your ass. John Niclasen should obviously ignore your demand that he worship your religious symbology.


Kun tåber fortsætter med at tro på menneskeskabte klimaændringer/global opvarmning.

Only fools continue to believe in man-made climate change/global warming.
Tilknyttet billede:

16-08-2023 16:22
Robert Wagner
★★★★★
(3171)
Hvorfor gentager du konstant løgnen at antarktis ikke er varmet op, John?


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

16-08-2023 16:59
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Trold Robert Wagner skrev: Hvorfor gentager du konstant løgnen at antarktis ikke er varmet op, John?

Hvorfor lyver, troller du og hævder, at Antarktis på en eller anden måde opvarmes? Din påstand er ikke baseret på nogen videnskab eller data. Din påstand er bare et religiøst dogme, du har trukket ud af din røv. John Niclasen bør åbenbart ignorere dit krav om, at han tilbeder din religiøse symbologi.


Why do you lie, troll and claim that Antarctica is somehow warming? Your claim is not based on any science or data. Your claim is just a religious dogma you pulled out of your ass. John Niclasen should obviously ignore your demand that he worship your religious symbology.


Kun tåber fortsætter med at tro på menneskeskabte klimaændringer/global opvarmning.

Only fools continue to believe in man-made climate change/global warming.
Tilknyttet billede:

16-08-2023 21:27
Robert Wagner
★★★★★
(3171)
Hvorfor gentager du konstant løgnen at antarktis ikke er varmet op, John?


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

RE: Temperaturanomali og 500hPa GPH16-08-2023 22:16
John Niclasen
★★★★★
(6121)
I fortsættelse af Kulde Antarktis 16-Aug-2023 16-08-2023 08:25

Igen ses et sammenfald mellem temperaturanomali og 500hPa GPH anomali.

Kilde: gph500-anomsd @ climatereanalyzer.org


Tilknyttet billede:

17-08-2023 08:19
Robert Wagner
★★★★★
(3171)
Havis dannelsen er langt bagefter i Antsrktis.

Hvis Antarktis ikke bliver varmere, hvorfor er der så mindre havis?


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

RE: Kulde Antarktis17-08-2023 11:39
John Niclasen
★★★★★
(6121)
I fortsættelse af Temperaturanomali og 500hPa GPH 16-08-2023 22:16

Også idag var det ualmindelig koldt i Antarktis.

Kilde: t2anom @ climatereanalyzer.org

Der er ikke global opvarmning.
Jeg ville ønske, der var global opvarmning, for det ville være godt for livet på Jorden, og det ville på sigt hjælpe med at holde isen væk.
Men data viser desværre noget andet.
Antarktis har ikke varmet op i mere end fire årtier.
Klima-hysteriet er det største og dyreste bedrag i historien.
Tilknyttet billede:

17-08-2023 12:54
Robert Wagner
★★★★★
(3171)
John Niclasen skrev:

Der er ikke global opvarmning.
Jeg ville ønske, der var global opvarmning, for det ville være godt for livet på Jorden, og det ville på sigt hjælpe med at holde isen væk.
Men data viser desværre noget andet.
Klima-hysteriet er det største og dyreste bedrag i historien.


Ren faktafornægtelse


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

18-08-2023 16:18
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Robert Wagner skrev: Ren faktafornægtelse

There are no facts. You have never provided any science, ever. You have never provided any valid data from which your conclusions can be drawn.

Your Global Warming religion is dead.


Kun tåber fortsætter med at tro på menneskeskabte klimaændringer/global opvarmning.

Only fools continue to believe in man-made climate change/global warming.
Tilknyttet billede:

18-08-2023 16:22
Robert Wagner
★★★★★
(3171)
John Niclasen skrev:

Der er ikke global opvarmning.
Jeg ville ønske, der var global opvarmning, for det ville være godt for livet på Jorden, og det ville på sigt hjælpe med at holde isen væk.
Men data viser desværre noget andet.
Klima-hysteriet er det største og dyreste bedrag i historien.


Ren faktafornægtelse.


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

18-08-2023 16:26
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Robert Wagner skrev: Ren faktafornægtelse

There are no facts. You have never provided any science, ever. You have never provided any valid data from which your conclusions can be drawn.

Your Global Warming religion is dead.


Kun tåber fortsætter med at tro på menneskeskabte klimaændringer/global opvarmning.

Only fools continue to believe in man-made climate change/global warming.
Tilknyttet billede:

Side 39 af 47<<<3738394041>>>

Deltag aktivt i debatten Klima Kampen:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Kampen mod støj kan ikke følge med fremtidens togtrafik026-09-2022 16:46
Danmark står alene i CO2-kampen228-11-2011 16:22
"Kampen om klimaet" på TV 2 News1707-01-2010 23:54
Artikler
Milepæle i kampen mod klimatruslen
Er Danmark et foregangsland i kampen mod klimatruslen?
NyhederDato
It-forbruget sinker kampen mod global opvarmning18-05-2009 10:52
Kina satser på elbiler i kampen mod CO204-05-2009 10:39
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik