Husk mig
▼ Indhold

Usaglig argumentationSide 16 af 22<<<1415161718>>>
16-08-2023 17:36
John Niclasen
★★★★★
(6536)
Et svar til dette indlæg16-08-2023 16:56

IBDaMann skrev:
Trold Robert Wagner skrev: Og en anden station på Island:

I have a different chart. I think you are lying.

Actually, I think, this time Wagner wants us to believe, they have started talking an inuit language in Iceland.

He showed this chart:"Ittoqqortoormiit" is inuit, and it is not in Iceland, as Wagner claimed. Ittoqqortoormiit is located on the east coast of Greenland and was formerly known as "Scoresbysund" (in danish).

Some 'amazing' examples - by the way - keeping in mind, the global warming narrative is, that the Earth is warming because of CO2 emissions (which really took off after 1950), and the "science is solid". I see large gaps in the charts, and some have no values in earlier years. Some show cooling in later years.

Could Wagner be a bot placed by "climate realists", who wants to make the alarmists look bad?
16-08-2023 18:00
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
John Niclasen skrev:Could Wagner be a bot placed by "climate realists", who wants to make the alarmists look bad?

Jeg ved, hvad du tænker, men nej, Trold Wagner er ikke en bot. Trold Wagner er en prædikant, der trofast prædiker sin religion. Ingen bot er nødvendig for at få en marxistisk trold til at ligne en marxistisk trold.

I know what you're thinking, but no, Troll Wagner is not a bot. Troll Wagner is a preacher who faithfully preaches his religion. No bot is needed to make a Marxist troll look like a Marxist troll.
Tilknyttet billede:

16-08-2023 21:52
Robert Wagner
★★★★★
(3678)
John Niclasen skrev:
Et svar til dette indlæg16-08-2023 16:56

IBDaMann skrev:
Trold Robert Wagner skrev: Og en anden station på Island:

I have a different chart. I think you are lying.

Actually, I think, this time Wagner wants us to believe, they have started talking an inuit language in Iceland.

He showed this chart:"Ittoqqortoormiit" is inuit, and it is not in Iceland, as Wagner claimed. Ittoqqortoormiit is located on the east coast of Greenland and was formerly known as "Scoresbysund" (in danish).

Some 'amazing' examples - by the way - keeping in mind, the global warming narrative is, that the Earth is warming because of CO2 emissions (which really took off after 1950), and the "science is solid". I see large gaps in the charts, and some have no values in earlier years. Some show cooling in later years.

Could Wagner be a bot placed by "climate realists", who wants to make the alarmists look bad?


My bad.
Det var jo bare det forkerte billede jeg vedhæftede, Ittoqqortoormiit ligger selv selvfølgelig på Grønland.
Men i modsætning til dig, kan jeg indrømme mine fejl.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
17-08-2023 16:15
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Robert Wagner skrev: Men i modsætning til dig, kan jeg indrømme mine fejl.

Ukorrekt. Du er ikke i stand til at indrømme dine fejl, før de bliver pinligt ubestridelige. Ellers vil du unddrage dig i stedet for at indrømme enhver fejl eller din forsætlige uærlighed.

Det store eksempel er din tro på global opvarmning og klimaændringer. Du har stadig ikke indrømmet, at du, så vidt du ved, er fuldstændig uvidende om nogen grund til, hvorfor en rationel voksen skulle tilbede din tro på global opvarmning og klimaændringer , som du gør. I stedet for at indrømme din fejl, fortsætter du med at insistere på, at man skal være tåbelig for ikke at tilbede, som du gør.

Du tilbyder ingen videnskab.

Du tilbyder ikke noget gyldigt datasæt, der fører til nogen konklusioner via standard statistisk matematik. Du vil ikke indrømme, at dine diagrammer er falske repræsentationer og ikke er baseret på et gyldigt datasæt.

Du proselytiserer simpelthen og undviger spørgsmål.

På dette tidspunkt tror du, at jeg spilder min tid på at skrive dette indlæg, fordi du planlægger at ignorere det. Jeg skriver det ikke for dig. Du er en trold.


Incorrect. You are unable to admit your faults until they become embarrassingly undeniable. Otherwise, you will evade rather than admit any mistake or your willful dishonesty.

The big example is your belief in global warming and climate change. You still have not admitted that to your knowledge you are completely ignorant of any reason why a rational adult should worship your belief in global warming and climate change , as you do. Instead of admitting your error, you continue to insist that one must be foolish not to worship as you do.

You offer no science.

You offer no valid data set that leads to any conclusions via standard statistical math. You will not admit that your charts are false representations and are not based on a valid data set.

You are simply proselytizing and dodging questions.

At this point you think I'm wasting my time writing this post because you plan to ignore it. I'm not writing it for you. You are a troll.
Tilknyttet billede:

17-08-2023 17:14
Robert Wagner
★★★★★
(3678)
John Niclasen skrev:
Et svar til dette indlæg16-08-2023 16:56

IBDaMann skrev:
Trold Robert Wagner skrev: Og en anden station på Island:

I have a different chart. I think you are lying.

Actually, I think, this time Wagner wants us to believe, they have started talking an inuit language in Iceland.

He showed this chart:"Ittoqqortoormiit" is inuit, and it is not in Iceland, as Wagner claimed. Ittoqqortoormiit is located on the east coast of Greenland and was formerly known as "Scoresbysund" (in danish).

Some 'amazing' examples - by the way - keeping in mind, the global warming narrative is, that the Earth is warming because of CO2 emissions (which really took off after 1950), and the "science is solid". I see large gaps in the charts, and some have no values in earlier years. Some show cooling in later years.

Could Wagner be a bot placed by "climate realists", who wants to make the alarmists look bad?


My bad.
Det var jo bare det forkerte billede jeg vedhæftede, Ittoqqortoormiit ligger selv selvfølgelig på Grønland.
Men i modsætning til dig, kan jeg indrømme mine fejl.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
17-08-2023 18:53
John Niclasen
★★★★★
(6536)
Et svar til dette indlæg 17-08-2023 16:37

IBDaMann skrev:
Trold Robert Wagner skrev:
Quote: "Since we are concerned with atmo- spheric heating at infrared wavelengths, we consider the planet itself as the energy source. "

"..., vi lader som om at planeten er energikilden."

Som den jo egentlig ikke er, da største delen af den energi der bliver udstrålet kommer fra udefra.

Så indirekte bliver atmosfæren varmet indefra, men uden indstråling ville der ikke være nævnværdig udstråling.

You are babbling. You didn't make a valid point. You were simply wasting bandwidth.

Would you mind taking the opportunity to clarify what you might have meant? Perhaps you could lead with a thesis statement.

I'm afraid, it is worse than this.
I took a closer look, what was written.

Two posts up:

Drivhuseffekten er forholdet mellem indstråling og udstråling.

If this was true, then the consequence is, if radiant energy in equals radiant energy out, there is no greenhouse effect.

From the textbook:

In this subsection, we calculate the greenhouse effect in an atmosphere that is in radiative equilibrium.

Wagner is completely wrong here. He doesn't understand the model.

Then he accuse others of lying and ends off with a couple ad hominem attacks. But we have seen that before with him and similar loonies. It has been going on for decades with this global warming nonsense.

You are right, he starts babbling, when I made a post pointing to the litterature, but that is too nice a handling of him in this case.

Just to clarify: The greenhouse effect is not reality. It is just a very simple model to do some calculations on atmospheres heated from below. People shouldn't use this model at all, as it leads to confusion and flawed conclusions.
17-08-2023 19:19
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
John Niclasen skrev:Just to clarify: The greenhouse effect is not reality. It is just a very simple model to do some calculations on atmospheres heated from below. People shouldn't use this model at all, as it leads to confusion and flawed conclusions.

Korrekt. Der er ikke sådan noget som en drivhuseffekt, der på en eller anden måde skaber energi fra ingenting og derefter bruger denne ekstra energi til at øge temperaturen. Når trolde siger eller skriver drivhuseffekt, er de normalt ikke klar over, at de overtræder termodynamikken.

Hver gang drivhuseffekt eller global opvarmning nævnes, er det første spørgsmål, der bør stilles, "Hånder du på en stigning i temperaturen?".
Hvis svaret er "ja", så skal trolden redegøre for skabelsen af ​​den ekstra energi, der på en eller anden måde forårsager denne temperaturstigning. Dette vil ikke og kan ikke ske, fordi termodynamikken ikke kan krænkes.

Correct. There is no such thing as a greenhouse effect that somehow creates energy from nothing and then uses this extra energy to increase the temperature. When trolls say or write greenhouse effect, they usually don't realize that they are violating thermodynamics.

Whenever greenhouse effect or global warming is mentioned, the first question that should be asked is "Are you dealing with an increase in temperature?".
If the answer is "yes", then the troll must account for the creation of the extra energy that somehow causes this increase in temperature. This will not and cannot happen because thermodynamics cannot be violated.
18-08-2023 10:01
John Niclasen
★★★★★
(6536)
Jeg ser her til morgen, at Wagner blot fortsætter med sit spam.

Det er bemærkelsesværdigt, at det ene flop efter det andet fra hans side ikke ser ud til at have nogen som helst effekt m.h.t. selvransagelse og genovervejelse af ens forfejlede verdensbillede. Han kører bare på.

Vi ser en ægte hjernedød propagandist!

Det er fint nok, for så kan andre, der kigger forbi, se, hvad der foregår m.h.t. ivrige forsøg på at forhindre, at viden og oplysning spredes til dem, som kunne være interesseret.

Måske det kan få andre til også at gøre noget ved det her, så vi ikke skal vente på, at ondskaben udsletter sig selv.

Det har stået på i årtier i den vestlige verden, siden dette klima-halløj begyndte for alvor.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 18-08-2023 10:05
18-08-2023 13:05
Robert Wagner
★★★★★
(3678)
Lol. En af de ældsdte triks i retorik bogen er at beskylde modparten for det man selv gør...


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
18-08-2023 13:07
Jakob
★★★★★
(9324)
­En forside, hvor man kan se, at en skribent har skrevet mange indlæg, beviser i sig selv ikke, at der er tale om spam.
Så en påstand om dette er ganske usaglig.
Det kan ligeså vel være en skribent, som bidrager til at rette mange fejl, og som i øvrigt har en demokratisk moralsk ret til at skrive 100 gange så mange indlæg som John Niclasen, fordi John Niclasen er 1.000 mil fra at være repræsentativ.
Og så er John Niclasen i øvrigt også utroværdig og forsøger at manipulerer verden i en mere beskidt retning.
Jeg begriber ikke, hvad der driver den slags skribenter.
Man bliver ikke klogere, fordi man holder fast i at have taget fejl på menneskehedens bekostning. Man bliver kun dummere og mister endnu mere troværdighed.

Fuld støtte til Robert Wagner herfra. Tak til ham, fordi han orker.

Men kampen for at holde rosset stangen tager tid fra andre ting, som burde have meget mere fokus.
­
18-08-2023 14:58
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Trold Robert Wagner skrev:Lol. En af de ældsdte triks i retorik bogen er at beskylde modparten for det man selv gør...

Korrekt. Det er, hvad marxister gør. Det er, hvad opvarmende zombier gør. Det er hvad du gør.

Du støtter aldrig nogen af ​​dine proselyterende påstande, og når nogen forbliver uoverbevist om dit uforfalskede religiøse dogme, distraherer du med beskyldninger om manglende støtte til et bekræftende argument, der aldrig blev fremsat; og før du stikker af, siger du, at hans gendrivelse er "afvist" uden beviser.

Kun trolde fungerer på den måde...og du arbejder på den måde.

Correct. That's what Marxists do. That's what warming zombies do. That's what you do.

You never support any of your proselytizing claims, and when someone remains unconvinced of your unadulterated religious dogma, you distract with accusations of lack of support for an affirmative argument that was never made; and before you run off, you say his rebuttal is "rejected" without evidence.

Only trolls work that way...and you work that way.
Tilknyttet billede:

18-08-2023 16:07
Robert Wagner
★★★★★
(3678)
Jakob skrev:
­
Fuld støtte til Robert Wagner herfra. Tak til ham, fordi han orker.

Men kampen for at holde rosset stangen tager tid fra andre ting, som burde have meget mere fokus.

­


Tak for roserne.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
18-08-2023 17:01
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Robert Wagner skrev:
Jakob skrev: Fuld støtte til Robert Wagner herfra. Tak til ham, fordi han orker.­
Tak for roserne.

Trolde skal holde sammen.

Trolls must stick together.


Kun tåber fortsætter med at tro på menneskeskabte klimaændringer/global opvarmning.

Only fools continue to believe in man-made climate change/global warming.
Tilknyttet billede:

19-08-2023 08:38
Robert Wagner
★★★★★
(3678)
Jakob skrev:
­
Fuld støtte til Robert Wagner herfra. Tak til ham, fordi han orker.

Men kampen for at holde rosset stangen tager tid fra andre ting, som burde have meget mere fokus.

­


Tak for roserne.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
21-08-2023 10:23
John Niclasen
★★★★★
(6536)
(Jeg begår nu en fejl. Hvori består fejlen?)

Et svar til dette indlæg 21-08-2023 10:15

Reykjavik:Hvorfor benyttes manipulerede data fra GISS baseret på månedlige værdier fra GHCN-Monthly? Dette er så langt fra rå data, som man kan komme.

Hvorfor danner den profil, som viste denne graf, ikke selv en graf på baggrund af data fra Icelandic Met Office, som jeg har henvist til i mange indlæg i den tråd?

Er det fordi, man ikke kan?

Hvorfor ledsages 'grafen' ikke med forklarende ord? Er det fordi, man ikke er i stand til at komme med forklaringer? Er det fordi, man ikke er i stand til at analysere og fortolke det, man ser?

Der er forøvrigt også en lang temperaturserie for Reykjavik fra Icelandic Met Office, og den vil jeg også præsentere en graf for, som jeg selv danner ud fra data fra samme Icelandic Met Office. Vent og se.
Redigeret d. 21-08-2023 10:35
21-08-2023 10:34
John Niclasen
★★★★★
(6536)
(Jeg begår nu endnu en fejl. Hvori består fejlen?)

Et svar til dette indlæg 21-08-2023 10:24

Cherrypicking...Man kan ikke "cherrypicke" seneste kort "GFS 2m T Anomaly" over Sydpolen fra climatereanamlyzer.org

Det er en umulighed!

Hvorfor?

Fordi der kun er ét sådan seneste kort for indeværende dag. Der er ikke noget at vælge imellem.

Hvis man derimod tog alle tidligere kort fra en væld af forskellige dage, så kan man "cherrypicke" et kort, som viser noget, man gerne vil. Og det er præcist det, profilen bag indlægget gør, samtidig med, at han beskylder mig for at "cherrypicke".

Så jeg cherrypicker ikke datoen, for det kan jeg ikke.

Jeg cherrypicker lokationen, altså Jorden omkring Sydpolen. Og det er præcist det, man gør, når man forsøger at falsificere en hypotese. Man finder en situation, hvor hypotesen ikke holder, og den er dermed falsificeret.

Et historisk kendt eksempel på sådan "cherrypicking" er Merkurs bane om Solen, som når man måler præcist, ikke kan forklares med Newtons teori om tyngdekraften. Newtons teori blev dermed falsificeret.

Global opvarmning grundet udledning af planteføden, kuldioxid, nåede slet ikke at komme så langt, at det blev opfattet som en videnskabelig teori. Hypotesen blev falsificeret længe før.

Klima-hysteriet er det største og dyreste bedrag i historien.
Redigeret d. 21-08-2023 10:36
21-08-2023 10:46
John Niclasen
★★★★★
(6536)
(Jeg begår nu igen igen en fejl. Hvori består fejlen?)

Et svar til dette indlæg 19-08-2023 08:37

John Niclasen skrev:
Jeg er stødt på denne bog tidligere, men har ikke læst den ... endnu.

Fra Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds:

"Men, it has been well said, think in herds; it will be seen that they go mad in herds, while they only recover their senses slowly, one by one."

― Charles MacKay, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds

Kilde: Charles Mackay > Quotes > Quotable Quote @ goodreads.com

Bogen er fra 1841.

Skynd dig at læse den, så har du en chance for at finde ud af, hvorfor du nægter fakta/ global opvarmning.

Det gengivede indlæg er rent personangreb. Der er intet andet i det; ingen substans.21-08-2023 10:48
Robert Wagner
★★★★★
(3678)
John Niclasen skrev:

Cherrypicking...Man kan ikke "cherrypicke" seneste kort "GFS 2m T Anomaly" over Sydpolen fra climatereanamlyzer.org

Det er en umulighed!

Hvorfor?

Fordi der kun er ét sådan seneste kort for indeværende dag. Der er ikke noget at vælge imellem.Man kan cherrypicke de dage man poster dagens kort...


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
21-08-2023 11:34
John Niclasen
★★★★★
(6536)
(Jeg begår nu igen igen igen en fejl. Hvori består fejlen?)

Et svar til dette indlæg 21-08-2023 11:09

Antarktis er varmet op...Hvorfor viser profilen en graf fra nok det dårligste "datasæt" at vælge imellem.

- 1. Generation datasættet er NCEP-NCAR (R1), og de skriver bl.a.:

Key Strengths
...
* Longest running reanalysis that uses rawindsonde data
...
Key Limitations
* Antiquated (1994) data assimilation/model
* Low spatial and temporal moisture variability over oceans (mainly model 'first guess' fields)
* relatively poor Southern Hemisphere
Tidligere vist i flg. indlæg:
Afkøling omkring Sydpolen 06-07-2023 14:58

Er profilen ude af stand til at vurdere de forskellige informationer i forhold til hinanden? Det er en absolut nødvendig evne, hvis man vil beskæftige sig med videnskab.

Har man en lille smule aktivitet på øverste etage, kan man jo nemt se dette, og dermed også se hvilket dårligt lys profilen stiller sig selv i.
Redigeret d. 21-08-2023 11:47
21-08-2023 11:56
Robert Wagner
★★★★★
(3678)
Vedhæftede graf demonstrerer fint, hvorfor John Niclasen kun viser temperaturer for antarktis fra 1980 og frem.

Han er nemlig en uvidenskabelig cherrypicker.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

21-08-2023 12:17
John Niclasen
★★★★★
(6536)
Vedhæftede graf demonstrerer fint, hvorfor John Niclasen kun viser temperaturer for antarktis fra 1980 og frem.

Han er nemlig en uvidenskabelig cherrypicker.

Dette er et personangreb.

Forøvrigt staves Antarktis med stort A.21-08-2023 12:22
John Niclasen
★★★★★
(6536)
Et svar til dette indlæg 21-08-2023 11:09

----
Antarktis er varmet op...


----

Indlægget er spam forklædt som et svar til et af mine indlæg. Profilen bag indlægget har spammet den samme tekst og den samme graf utallige gange i indlæg efter indlæg.
21-08-2023 12:29
Robert Wagner
★★★★★
(3678)
John Niclasen skrev:
(Jeg begår nu igen igen en fejl. Hvori består fejlen?)

Et svar til dette indlæg 19-08-2023 08:37

John Niclasen skrev:
Jeg er stødt på denne bog tidligere, men har ikke læst den ... endnu.

Fra Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds:

"Men, it has been well said, think in herds; it will be seen that they go mad in herds, while they only recover their senses slowly, one by one."

― Charles MacKay, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds

Kilde: Charles Mackay > Quotes > Quotable Quote @ goodreads.com

Bogen er fra 1841.

Skynd dig at læse den, så har du en chance for at finde ud af, hvorfor du nægter fakta/ global opvarmning.

Det gengivede indlæg er rent personangreb. Der er intet andet i det; ingen substans.

Du lægger selv ud med dette, men når du får den tilbage i hovedet, så tuder du over ad hominem angreb?

Større hykleriske snowflake skal man vist lede længe efter...


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
21-08-2023 12:31
John Niclasen
★★★★★
(6536)
Et svar til dette indlæg 21-08-2023 11:31

John Niclasen er ude af stand til at forholde sig til relevant kritik.

Der er ikke usaglig argumentation længere, der er kontrafaktuelle løgne han spreder.

Dette er et personangreb.
21-08-2023 12:57
John Niclasen
★★★★★
(6536)
Et svar til dette indlæg 20-08-2023 11:30

John Niclasen er god til at virke videnskabeligt. I virkligheden er han dog det stik modsatte, absolut utroværdig.

Dette er et personangreb.

21-08-2023 13:33
Robert Wagner
★★★★★
(3678)
John Niclasen skrev:
(Jeg begår nu igen igen en fejl. Hvori består fejlen?)

Et svar til dette indlæg 19-08-2023 08:37

John Niclasen skrev:
Jeg er stødt på denne bog tidligere, men har ikke læst den ... endnu.

Fra Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds:

"Men, it has been well said, think in herds; it will be seen that they go mad in herds, while they only recover their senses slowly, one by one."

― Charles MacKay, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds

Kilde: Charles Mackay > Quotes > Quotable Quote @ goodreads.com

Bogen er fra 1841.

Skynd dig at læse den, så har du en chance for at finde ud af, hvorfor du nægter fakta/ global opvarmning.

Det gengivede indlæg er rent personangreb. Der er intet andet i det; ingen substans.

Du lægger selv ud med dette, men når du får den tilbage i hovedet, så tuder du over ad hominem angreb?

Større hykleriske snowflake skal man vist lede længe efter...


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
21-08-2023 15:05
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Trold Robert Wagner skrev:
Vedhæftede graf demonstrerer fint, hvorfor John Niclasen kun viser temperaturer for antarktis fra 1980 og frem.

Han er nemlig en uvidenskabelig cherrypicker.

Kirsebærplukning er grundlaget for den videnskabelige metode. Du græder som en baby, fordi John Niclasen effektivt brugte den videnskabelige metode til at vise, at din religion er et uærligt fupnummer.

Cherry picking is the basis of the scientific method. You are crying like a baby because John Niclasen effectively used the scientific method to show that your religion is a dishonest scam.

.


Kun tåber fortsætter med at tro på menneskeskabte klimaændringer/global opvarmning.

Only fools continue to believe in man-made climate change/global warming.
Tilknyttet billede:

21-08-2023 15:20
Robert Wagner
★★★★★
(3678)
John Niclasen skrev:
(Jeg begår nu igen igen en fejl. Hvori består fejlen?)

Et svar til dette indlæg 19-08-2023 08:37

John Niclasen skrev:
Jeg er stødt på denne bog tidligere, men har ikke læst den ... endnu.

Fra Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds:

"Men, it has been well said, think in herds; it will be seen that they go mad in herds, while they only recover their senses slowly, one by one."

― Charles MacKay, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds

Kilde: Charles Mackay > Quotes > Quotable Quote @ goodreads.com

Bogen er fra 1841.

Skynd dig at læse den, så har du en chance for at finde ud af, hvorfor du nægter fakta/ global opvarmning.

Det gengivede indlæg er rent personangreb. Der er intet andet i det; ingen substans.

Du lægger selv ud med dette, men når du får den tilbage i hovedet, så tuder du over ad hominem angreb?

Større hykleriske snowflake skal man vist lede længe efter...


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
21-08-2023 15:39
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Trold Robert Wagner skrev:Du lægger selv ud med dette, men når du får den tilbage i hovedet, så tuder du over ad hominem angreb?

Større hykleriske snowflake skal man vist lede længe efter...

John Niclasen påpeger korrekt din ad hominem. Hvorfor græder du over det her? Din trolling og spamming gør din trolling og spamming til en kendsgerning, ikke en ad hominem.

I stedet for at trolling og spam, hvorfor forklarer du så ikke hvorfor rationelle voksne bør tilbede din Global Warming religion?

John Niclasen correctly points out your ad hominem. Why are you crying about this? Your trolling and spamming makes your trolling and spamming a fact, not an ad hominem.

Instead of trolling and spamming, why don't you explain why rational adults should worship your Global Warming religion?

.


Kun tåber fortsætter med at tro på menneskeskabte klimaændringer/global opvarmning.

Only fools continue to believe in man-made climate change/global warming.
Tilknyttet billede:

21-08-2023 15:52
Robert Wagner
★★★★★
(3678)
John Niclasen skrev:
(Jeg begår nu igen igen en fejl. Hvori består fejlen?)

Et svar til dette indlæg 19-08-2023 08:37

John Niclasen skrev:
Jeg er stødt på denne bog tidligere, men har ikke læst den ... endnu.

Fra Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds:

"Men, it has been well said, think in herds; it will be seen that they go mad in herds, while they only recover their senses slowly, one by one."

― Charles MacKay, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds

Kilde: Charles Mackay > Quotes > Quotable Quote @ goodreads.com

Bogen er fra 1841.

Skynd dig at læse den, så har du en chance for at finde ud af, hvorfor du nægter fakta/ global opvarmning.

Det gengivede indlæg er rent personangreb. Der er intet andet i det; ingen substans.

Du lægger selv ud med dette, men når du får den tilbage i hovedet, så tuder du over ad hominem angreb?

Større hykleriske snowflake skal man vist lede længe efter...


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
21-08-2023 16:01
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Trold Robert Wagner skrev:Du lægger selv ud med dette, men når du får den tilbage i hovedet, så tuder du over ad hominem angreb?

Større hykleriske snowflake skal man vist lede længe efter...

John Niclasen påpeger korrekt din ad hominem. Hvorfor græder du over det her? Din trolling og spamming gør din trolling og spamming til en kendsgerning, ikke en ad hominem.

I stedet for at trolling og spam, hvorfor forklarer du så ikke hvorfor rationelle voksne bør tilbede din Global Warming religion?

John Niclasen correctly points out your ad hominem. Why are you crying about this? Your trolling and spamming makes your trolling and spamming a fact, not an ad hominem.

Instead of trolling and spamming, why don't you explain why rational adults should worship your Global Warming religion?

.


Kun tåber fortsætter med at tro på menneskeskabte klimaændringer/global opvarmning.

Only fools continue to believe in man-made climate change/global warming.
Tilknyttet billede:

21-08-2023 16:26
John Niclasen
★★★★★
(6536)
Et svar til dette indlæg 21-08-2023 13:33

John Niclasen er god til at virke videnskabeligt. I virkeligheden er han dog det stik modsatte, uvidenskabeligt og absolut utroværdig.

Det er et personangreb. Og det er samtidig spam, fordi det samme personangreb er udført igen og igen.

21-08-2023 16:31
John Niclasen
★★★★★
(6536)
(Jeg begår en fejl nu. Hvori består fejlen?)

Et svar til dette indlæg 21-08-2023 13:33

John Niclasen skrev:

Måske vinden ikke så meget presser havisen sammen, men bryder den op i stykker ved kanten, så algoritmerne ikke tæller det med, fordi der er vand imellem.

De kraftigste kontinuerte vinde på Jorden findes i de koldeste egne, d.v.s. i Antarktis, området omkring Sydpolen.

Dette har man målt, og det er også det resultat, man får ud fra teoretiske overvejelser, når man regner på det.

Tja, hvis det er tilfældet, så havde det også været tilfældet før i tiden...

Ja, det er en mulighed.

At bruge det som forklaring på lav isudbredelse i Antarktis er dermed uvidenskabeligt tankegang.

Nej, det er ikke!?
Jeg ser:
Bogus logik! (fordansket engelsk)
Bogus logic! (vist nok rigtig engelsk)
Ementiti logica! (jeg lærte lige noget ... åh, nej! Nu kom jeg næsten til at lyde som en af de her Erasmusser, der taler akapyk.)
Redigeret d. 21-08-2023 16:37
21-08-2023 18:51
Robert Wagner
★★★★★
(3678)
John Niclasen skrev:
(Jeg begår en fejl nu. Hvori består fejlen?)

Et svar til dette indlæg 21-08-2023 13:33

John Niclasen skrev:

Måske vinden ikke så meget presser havisen sammen, men bryder den op i stykker ved kanten, så algoritmerne ikke tæller det med, fordi der er vand imellem.

De kraftigste kontinuerte vinde på Jorden findes i de koldeste egne, d.v.s. i Antarktis, området omkring Sydpolen.

Dette har man målt, og det er også det resultat, man får ud fra teoretiske overvejelser, når man regner på det.

Tja, hvis det er tilfældet, så havde det også været tilfældet før i tiden...

Ja, det er en mulighed.

At bruge det som forklaring på lav isudbredelse i Antarktis er dermed uvidenskabeligt tankegang.

Nej, det er ikke!?
Jeg ser:
Bogus logik! (fordansket engelsk)
Bogus logic! (vist nok rigtig engelsk)
Ementiti logica! (jeg lærte lige noget ... åh, nej! Nu kom jeg næsten til at lyde som en af de her Erasmusser, der taler akapyk.)


Gu er det så uvidenskabeligt. Ren gisning uden det minsdte logiske grundlag.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
21-08-2023 19:24
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Trold Robert Wagner skrev:Gu er det så uvidenskabeligt. Ren gisning uden det minsdte logiske grundlag.

Du skal forklare, hvorfor det er uvidenskabeligt. Det er klart, at hvis du er videnskabeligt analfabet og ikke rigtig ved, om det faktisk er uvidenskabeligt, er din kommentar ugyldig og ignoreret.

Så indtil videre er det ignoreret.

You must explain why it is unscientific. Obviously, if you are scientifically illiterate and don't really know if it is actually unscientific, your comment is invalid and ignored.

So for now it is ignored.

.


Kun tåber fortsætter med at tro på menneskeskabte klimaændringer/global opvarmning.

Only fools continue to believe in man-made climate change/global warming.
Tilknyttet billede:

21-08-2023 23:16
Robert Wagner
★★★★★
(3678)
John Niclasen skrev:
(Jeg begår en fejl nu. Hvori består fejlen?)

Et svar til dette indlæg 21-08-2023 13:33

John Niclasen skrev:

Måske vinden ikke så meget presser havisen sammen, men bryder den op i stykker ved kanten, så algoritmerne ikke tæller det med, fordi der er vand imellem.

De kraftigste kontinuerte vinde på Jorden findes i de koldeste egne, d.v.s. i Antarktis, området omkring Sydpolen.

Dette har man målt, og det er også det resultat, man får ud fra teoretiske overvejelser, når man regner på det.

Tja, hvis det er tilfældet, så havde det også været tilfældet før i tiden...

Ja, det er en mulighed.

At bruge det som forklaring på lav isudbredelse i Antarktis er dermed uvidenskabeligt tankegang.

Nej, det er ikke!?
Jeg ser:
Bogus logik! (fordansket engelsk)
Bogus logic! (vist nok rigtig engelsk)
Ementiti logica! (jeg lærte lige noget ... åh, nej! Nu kom jeg næsten til at lyde som en af de her Erasmusser, der taler akapyk.)


Gu er det så uvidenskabeligt. Ren gisning uden det mindste logiske grundlag.

Isudbredelsen ligger langt under 2016 tal.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

22-08-2023 04:19
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Trold Robert Wagner skrev:Gu er det så uvidenskabeligt. Ren gisning uden det minsdte logiske grundlag.

Du skal forklare, hvorfor det er uvidenskabeligt. Det er klart, at hvis du er videnskabeligt analfabet og ikke rigtig ved, om det faktisk er uvidenskabeligt, er din kommentar ugyldig og ignoreret.

Så indtil videre er det ignoreret.

You must explain why it is unscientific. Obviously, if you are scientifically illiterate and don't really know if it is actually unscientific, your comment is invalid and ignored.

So for now it is ignored.
Kun tåber fortsætter med at tro på menneskeskabte klimaændringer/global opvarmning.

Only fools continue to believe in man-made climate change/global warming.
22-08-2023 07:56
Robert Wagner
★★★★★
(3678)
John Niclasen skrev:
(Jeg begår en fejl nu. Hvori består fejlen?)

Et svar til dette indlæg 21-08-2023 13:33

John Niclasen skrev:

Måske vinden ikke så meget presser havisen sammen, men bryder den op i stykker ved kanten, så algoritmerne ikke tæller det med, fordi der er vand imellem.

De kraftigste kontinuerte vinde på Jorden findes i de koldeste egne, d.v.s. i Antarktis, området omkring Sydpolen.

Dette har man målt, og det er også det resultat, man får ud fra teoretiske overvejelser, når man regner på det.

Tja, hvis det er tilfældet, så havde det også været tilfældet før i tiden...

Ja, det er en mulighed.

At bruge det som forklaring på lav isudbredelse i Antarktis er dermed uvidenskabeligt tankegang.

Nej, det er ikke!?
Jeg ser:
Bogus logik! (fordansket engelsk)
Bogus logic! (vist nok rigtig engelsk)
Ementiti logica! (jeg lærte lige noget ... åh, nej! Nu kom jeg næsten til at lyde som en af de her Erasmusser, der taler akapyk.)


Gu er det så uvidenskabeligt. Ren gisning uden det mindste logiske grundlag.

Isudbredelsen ligger langt under 2016 tal.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

22-08-2023 09:56
John Niclasen
★★★★★
(6536)
(Jeg begår nu igen en fejl nu. Det er utroligt, som jeg fejler. Hvori består fejlen?)

John Niclasen skrev:
Måske vinden ikke så meget presser havisen sammen, men bryder den op i stykker ved kanten, så algoritmerne ikke tæller det med, fordi der er vand imellem.
...

Tja, hvis det er tilfældet, så havde det også været tilfældet før i tiden...

Ja, det er en mulighed.

At bruge det som forklaring på lav isudbredelse i Antarktis er dermed uvidenskabeligt tankegang.

Nej, det er ikke!?
...

Gu er det så uvidenskabeligt. Ren gisning uden det mindste logiske grundlag.

At gætte er en del af den videnskabelige metode. Bagefter kan man så forsøge at falsificere gættet (hypotesen). Det kendes også fra gættet, at der er global opvarmning, hvilket efterfølgende er solidt falsificeret videnskabeligt.

Isudbredelsen ligger langt under 2016 tal.

Hvorfor 2016? Der var havis i antarktisk før 2016.

Det er bestemt en plausibel forklaring, at vind har meget at sige m.h.t. udbredelsen af havis, især her i 2023. Det er absolut videnskabeligt at gætte på denne forklaring.
Redigeret d. 22-08-2023 09:56
22-08-2023 10:20
Robert Wagner
★★★★★
(3678)
John Niclasen skrev:

At gætte er en del af den videnskabelige metode. Bagefter kan man så forsøge at falsificere gættet (hypotesen). Det kendes også fra gættet, at der er global opvarmning, hvilket efterfølgende er solidt falsificeret videnskabeligt.


Sure, if you say so... (NOT)


Hvorfor 2016? Der var havis i antarktisk før 2016.


Det var dig selv der nævnte 2015/16 som reference med lignende vindforhold..

Det er bestemt en plausibel forklaring, at vind har meget at sige m.h.t. udbredelsen af havis, især her i 2023. Det er absolut videnskabeligt at gætte på denne forklaring.[/quote]

Siden udbredelsen i år er ekstrem meget mindre end i 2015/16, så kan det ikke være vindforhold der er årsagen og dit gæt er hermed falsificeret.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Side 16 af 22<<<1415161718>>>

Deltag aktivt i debatten Usaglig argumentation:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik