Husk mig
▼ Indhold

DrivhusgasudslipSeneste nyt om udviklingen i de globale udledninger af CO2 og andre drivhusgasser.


Mennesket langt større CO2-synder end vulkaner (24-06-2011)
Er de voldsomme vulkanudbrud, vi har set det sidste par år, en større CO2-belastning end menneskets afbrænding af fossilt brændstof? Det kunne [...]

CO2-udslippet stiger igen voldsomt (31-05-2011)
CO2-udslippet var i 2010 højere end nogensinde før, viser nye tal fra Det Internationale Energiagentur, IEA. FN-målet om at holde den globale opvarmning [...]

Plastic river tæppet væk under dansk CO2-rapportering (27-03-2011)
Affaldsforbrænding udleder sandsynligvis dobbelt så meget CO2, som hidtil antaget, skriver Videnskab.dk. Det fremgår af tal fra en igangværende [...]

Amazon-tørke frigiver flere milliarder ton CO2 (08-02-2011)
Det ellers så regnfulde, tropiske skovområde omkring Amazon-floden i Sydamerika var sidste år ramt af en tørke, som er værre end først antaget, [...]

Satellitter skal dokumentere CO2-nedskæringer (01-02-2011)
Ifølge eksperterne i det uafhængige, amerikanske forskerpanel JASON, vil det blive nødvendigt at tage kraftige midler i brug for at overvåge, [...]

Større CO2-udslip fra vareimport end fra egen produktion (16-12-2010)
Alle de nordiske lande har et stort og øgende CO2-udslip, som kan forbindes med international handel, viser en rapport fra Nordisk Ministerråd, [...]

Drivhusgasser når rekordhøjder (25-11-2010)
Aldrig før har koncentrationen af drivhusgasserne i atmosfæren været så høj som nu.
Det oplyser FN's vejragentur, World Meteorological Organization, [...]


CO2-udledningen faldt – men stiger nu igen (23-11-2010)
Den globale udledning af CO2 faldt i 2008 og 2009, og siden slutningen af 1990’erne er den faldet med i alt 1,3 procent, mest i Europa, Japan og [...]

Ny undersøgelse: Køer er ikke en stor klimatrussel (20-10-2010)
Kvæg er måske alligevel ikke helt så stor en trussel mod klimaet, som det ofte anføres. I hvert fald ikke hvis man skal tro en ny undersøgelse [...]

USA's skove opsuger 11 procent af landets CO2 (18-10-2010)
Skovene i USA opsuger 11 procent af den årlige udledning af drivhusgasser i forbundsstaten. Det viser en ny, statslig undersøgelse ifølge Dailyclimate.org. [...]

Så meget CO2 sparker fodbold-vm op i luften (11-06-2010)
Verdensmesterskabet i fodbold i Sydafrika er en kæmpe mediebegivenhed, men er det også en kæmpe CO2-kilde? Det har det sydafrikanske miljø- og [...]

4 procent mere drivhusgas fra USA i 2020 (03-06-2010)
Obama-administrationen har leveret sin første klimarapport til FN, og her forudsiges en vækst i udledningen af drivhusgasser på 4 procent i 2020. [...]

Lufttrafikken fortsætter med at øge sit CO2-udslip (01-06-2010)
Selv om fly – ligesom biler – bliver mere og mere energieffektive, vil CO2-belastningen fra flytrafikken fortsætte med at vokse, viser en undersøgelse [...]

Så meget vil CO2-udslippet stige uden indgreb (27-05-2010)
Hvis verdens store lande fastholder de nuværende energistrategier og ikke griber ind for at stoppe den globale opvarmning, så vil det globale CO2-udslip [...]

Indien fordoblede sit CO2-udslip på 13 år (26-05-2010)
En indisk regeringsrapport viser, at det store asiatiske udviklingsland øgede sit CO2-udslip med 58 procent i de 13 år fra 1994 til 2007. Det skyldes [...]

København kan ikke få CO2-udledningen ned (19-05-2010)
København kan ikke få sit CO2-udslip ned – trods byens klimaambitioner. Hovedstaden udledte lige så meget CO2 i 2009 som i 2005. Det viser Københavns [...]

USA's CO2-udslip faldt med 7 procent (07-05-2010)
Den amerikanske udledning af CO2 fra afbrænding af fossile brændstoffer faldt med 7 procent i 2009. Det skyldes ifølge Energy Information Administration, [...]

Vulkan sprøjter 300.000 ton CO2 ud hver dag (21-04-2010)
Den islandske vulkan under Eyjafjallajøkull har under sit udbrud sendt mellem 150.000 og 300.000 ton CO2 ud i luften hver dag. Det er mere end fra [...]

Krisen sænker EU's CO2-udledning med 11 procent (06-04-2010)
11,2 procent. Så meget faldt udledningen af CO2 i 2009 fra selskaber, der er omfattet af EU’s kvotehandelssystem, ETS. Det viser en foreløbig [...]

Luftens CO2-indhold når nye højder (17-03-2010)
Det var forudsagt, at luftens indhold af CO2 ville falde i år som følge af tilbagegangen i den internationale økonomi, men tværtimod er CO2-indholdet [...]

I-landenes forbrug bag 23 procent af u-landenes CO2 (10-03-2010)
CO2-udslippet i u-landene vokser voldsomt, ikke mindst i Indien og Kina. Men 23 procent af udledningen skyldes produktion til i-landene, viser en [...]

Cement skyld i 5 procent af det globale CO2-udslip (18-01-2010)
Produktion af cement er så energikrævende, at det alene står for 5 procent af den samlede, globale CO2-udledning. Derfor vil cementindustrien blive [...]

Metan-udslippet fra Arktis i dramatisk stigning (08-01-2010)
Udslippet i Arktis af den meget potente drivhusgas metan er i kraftig vækst, advarer et forskerhold anført af professor Igor Semiletov fra University [...]

Byerne har lavest CO2-udslip - København blandt de bedste (10-12-2009)
CO2-udslippet i de europæiske byer er pr. indbygger generelt lavere, end det er uden for byerne, viser en ny undersøgelse foretaget af Economist [...]

Fodbold-VM slår CO2-rekorden for sportsbegivenheder (09-12-2009)
Ved den kommende sommerens fodbold-vm i Sydafrika vil CO2-udledningen være ni gange højere end ved det tidligere mesterskab og mere end dobbelt [...]

Mindre sod i Arktis end tidligere (01-12-2009)
Der er ikke længere så meget sod på isen i Arktis som tidligere. Det er den positive nyhed fra norske forskere. Sod fra afbrænding af fossilt [...]

Dræning af tørvemoser giver voldsom CO2-udledning (30-11-2009)
Tørvemoser i troperne holder på kolossale mængder kulstof. Men mange af disse moser er i de seneste årtier blevet drænet for vand eller svundet [...]

CO2-udledning fortsætter med at stige (24-11-2009)
Den krise, som har ramt verdensøkonomien, har ikke fået den globale udledning af CO2 til at falde – hvilket man ellers kunne vente, når erhvervshjulenes [...]

Havene bliver dårligere til at opsuge CO2 (20-11-2009)
Havene opsuger en stor del af den CO2, som afbrændingen af fossile brændstoffer tilfører atmosfæren. Men nu er vandet blevet dårligere til at [...]

Transport øger sit bidrag til global opvarmning (04-11-2009)
Transportsektorens påvirkning af den globale temperatur vil kunne øge dramatisk i årene fremover, skriver Forskning.no. Hidtil har transportsektorens [...]

Varme i Arktis gav mere metan i atmosfæren (29-09-2009)
Usædvanlig høje temperaturer i Arktis, flere brændende skove end normalt og kraftig regn i troperne er årsagen til en global stigning i atmosfærens [...]

Recession sender udledningen af drivhusgasser ned (22-09-2009)
Den globale udledning af drivhusgasser falder nu som en konsekvens af den lavere økonomiske aktivitet. Og det giver verden en chance for at komme [...]

Her finder du atmosfærens aktuelle CO2-indhold (14-09-2009)
Atmosfærens indhold af CO2 lå i august på 385,92 ppm (parter pr. million). Det er en vækst på 1,77 ppm siden august i fjor og 3,96 ppm siden [...]

Krise får USA's CO2-udledning til at falde med 5 procent (14-08-2009)
Udslippet af drivhusgasser i 2009 vil i USA falde med 5 procent i 2009 sammenlignet med året før, rapporterer den amerikanske regering. Men der [...]

Hvert år forsvinder 1,6 milliarder tons CO2 (28-05-2009)
Der er ikke styr på, hvor atmosfærens CO2 forsvinder hen. Hvert år bliver 1,6 milliarder ton væk. Det afslører en analyse af jordens CO2-balance [...]

USA's CO2-udledning i største fald siden 1982 (26-05-2009)
Den energirelaterede CO2-udledning faldt sidste år med 2,8 procent i USA. Det er det største fald siden 1982. Reduktionen skyldes tårnhøje brændstofpriser [...]

Spam giver kæmpe CO2-udslip (20-04-2009)
Hvis man regner på, hvor meget strøm der globalt går til at håndtere spam-meddelelser i computere, når energiforbruget op på 33 milliarder kilowatt-timer. [...]

Mere metan i atmosfæren (20-03-2009)
Metanmængden i atmosfæren vokser og er nu på det højest målte niveau, viser observationer foretaget på Svalbard af Norsk Institut for Luftforskning, [...]

Danmarks CO2-udslip falder - sammen med økonomien (19-03-2009)
Energiforbruget i Danmark faldt med 3,0 procent i 2008, viser nye tal fra Energistyrelsen. Korrigeret for udsving i vejret og for udenrigshandel med [...]

Kinas udledning kan blive fordoblet (10-03-2009)
Den stigende udledning af drivhusgasser fra Kina bliver meget svær at stoppe, vurderer en forskergruppe fra Kina, Norge og USA. Måske vil Kinas [...]

Endnu mere CO2 i luften (02-03-2009)
Trods de stadige bestræbelser på at reducere udslippet af CO2, fortsætter koncentrationen af drivhusgassen med at stige i atmosfæren. Og den vokser [...]

Vesten skyld i Kinas voldsomme CO2-vækst (24-02-2009)
Halvdelen af den voldsomme vækst i Kinas CO2-udledning de senere år skyldes voksende produktion af varer, som forbruges i de rige, vestlige lande, [...]

Nasas CO2-satellit faldt ned (24-02-2009)
Nasas satellit ”Orbiting Carbon Observatory” – på dansk ”omkredsende kultveilte-observatorium” – der skulle måle koncentrationen af [...]

Londons fødevarer udleder mere klimagas end Estland (23-02-2009)
Londons borgmester, Boris Johnson, opfordrer nu fødevarebranchen i byen til at reducere udslippet af drivhusgasser kraftigt. Det sker på baggrund [...]

For lidt fokus på landbrugets CO2-udslip (05-12-2008)
Der er for lidt fokus på landbrugets udledning af drivhusgasser, mener Rajendra Pachauri, leder af FN's klimapanel IPCC. Udledningen skyldes ikke [...]

Verdens CO2-udledning fortsætter op (18-11-2008)
Trods det store fokus på drivhusgasser fortsætter det globale udslip af CO2 med at stige. Fra 2000 til 2006 steg det med 2 procent, primært på [...]

Skovrydning værre end biler og fly (13-11-2008)
Udslippet af drivhusgasser som følge af skovrydning er større end den samlede udledning fra verdens transportmidler. Derfor spiller genopretning [...]

Ny drivhusgas i kraftig stigning (24-10-2008)
Nye målinger viser, at atmosfærens indhold af drivhusgassen nitrogenfluorid (NF3) er fire gange større end hidtil antaget. Koncentrationen af NF3 [...]

Skovrydning skyld i 20 procent af klodens CO2-udslip (30-09-2008)
Hvert år ryddes der for økonomisk vinding 13 millioner hektar skov på Jorden. Fældningen er skyld i 20 procent af den årlige CO2-udledning, sagde [...]

Udledningen af CO2 stiger mere end nogensinde (29-09-2008)
Udslippet af CO2 er ikke faldende, men stiger derimod hurtigere end nogensinde, viser en opgørelse fra forskere i det velanskrevne konsortium Global [...]

Metan bobler op fra havet i Arktis (25-09-2008)
Med egne øjne har et hold internationale videnskabsmænd på et russisk forskerskib oplevet et foruroligende fænomen i havet nord for Rusland: Bobler [...]

Frigivelse af kulstof fra vådområder kan forværre klimaproblemet (28-07-2008)
En kombination af stigende temperaturer og generel udnyttelse af jorden har ført til, at mange af verdens vådområder i dag er truede. Den store [...]

WWF: Det danske CO2-udslip i stigning (23-06-2008)
Udledningen af CO2 fra Danmark er ikke faldende, men stigende, hævder WWF Verdensnaturfonden i en ny rapport. Årsagen er vores stigende indkøb [...]

Verdens CO2-udslip steg med 3 procent i 2007 (20-06-2008)
Det globale udslip af drivhusgassen CO2 voksede med 3 procent i 2007. Kina stod for to tredjedele af merudslippet af drivhusgas sidste år, hvilket [...]

IEA forventer voldsom CO2-stigning (12-11-2007)
Det Internationale Energi Agentur (IEA) forudsiger, at verdens samlede udslip af drivhusgasser frem til 2030 i gennemsnit vil stige med 1,8 procent [...]

Verdens CO2-udslip stiger hurtigere end forudset (29-05-2007)
Nye tal viser, at det samlede globale CO2-udslip i perioden 2000-2004 steg med 3,1% om året. Dette skal sammenlignes med 90'erne, hvor stigningen [...]

USAs CO2-udledning vil fortsat stige (05-03-2007)
En intern rapport fra Bush-administrationen afslører, at USA regner med, at deres udslip af CO2 i 2020 vil være steget med 20% i forhold til år [...]▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik