Husk mig
▼ Indhold

Klima KampenSide 46 af 47<<<44454647>
15-01-2024 22:21
Peter Villadsen
★★★★★
(2629)
Når man diskuterer drivhusgasser, så se på at for co2 vedkommende, så er indholdet steget fra 280ppm til 420ppm.
Om menneskets udledninger så er få procent eller meget mere af Carbon cycle er ikke vigtigt, vi går mod at fordoble indholdet af en enkelt drivhus gas, spørgsmålet er hvordan der så bliver at være rundtomkring i drivhuset.
Redigeret d. 15-01-2024 22:22
15-01-2024 23:33
Kosmos
★★★★★
(5366)
- godt, at få flere vinkler på GW og ikke kun mainstream kontra benægterne

- enig!
16-01-2024 01:19
Jakob
★★★★★
(9155)
­


Euro skrev:
men man tillægger solen nul betydning for GW og fastholder at det er CO2, der er eneste årsag, for når man ikke har målinger der påviser at andet er årsagen, så ser man det som bevis for årsagen?CO2 er jo en drivhusgas. Ønsker du også en forklaring på, hvad det vil sige.?


Og tak for anledningen til at gentage mit tidligere indlæg angående solens betydning:

Jakob skrev:
­


Temperature vs Solar Activity
https://climate.nasa.gov/internal_resources/2502/
­
Hvordan går det mon for ("Solgudssekten") gruppen af klimabenægtere, der mener, at solen er alt dominerende for styringen af jordens klima.

Can they hide the decline.?

­­Videre vil jeg gerne anbefale dette indlæg, der også eliminerer kosmisk stråling som årsagen til GW:
https://www.klimadebat.dk/forum/hvorfor-den-nordlige-halvkugle-opvarmes-foerst-d14-e4388-s40.php#post_94559


Angående vanddamp og positivt feedback, så fortalte Robert Wagner dig noget om det her:
https://www.klimadebat.dk/forum/klima-kampen-d7-e2766-s1760.php#post_94692

Var det ikke nok.?­
16-01-2024 08:50
Peter Villadsen
★★★★★
(2629)
Stigning i drivhusgasser i atmosfæren siden før industrialiseringen:
Methan: 3 dobblet indhold
CO2: 50% øgning

Især Methan er en potent drivhusgas.

https://vejr.tv2.dk/2022-07-06-nyt-studie-om-metan-chokerer-forskere
16-01-2024 23:24
Euro
★★★☆☆
(434)
Jakob du udviser jo blot din sædvanlige ignorance if you say so, du er jo blot inkompetent i alt hvad du gør, så vi bærer nok over med dig...men vi er enige om at CO2 er en drivhus gas, og hvis vi er enige om, at CO2 udgør 1% af alle drivhusgasser, er vi så enige om, at menneskeskabt CO2 ikke er det største problem verden står over for?
17-01-2024 07:43
Peter Villadsen
★★★★★
(2629)
Euro skrev:
Jakob du udviser jo blot din sædvanlige ignorance if you say so, du er jo blot inkompetent i alt hvad du gør, så vi bærer nok over med dig...men vi er enige om at CO2 er en drivhus gas, og hvis vi er enige om, at CO2 udgør 1% af alle drivhusgasser, er vi så enige om, at menneskeskabt CO2 ikke er det største problem verden står over for?


CO2 niveauet er steget med 50%, andre drivhusgasser stiger også voldsomt, vi ved at en følge deraf er, at de globale temperaturer stiger og fortsætter med at stige.
Hvordan nåede du så frem til, at det ikke er det største problem, der er svæver hen i det uvisse.
17-01-2024 08:50
Robert Wagner
★★★★★
(3172)
Euro skrev:
Jakob du udviser jo blot din sædvanlige ignorance if you say so, du er jo blot inkompetent i alt hvad du gør, så vi bærer nok over med dig...men vi er enige om at CO2 er en drivhus gas, og hvis vi er enige om, at CO2 udgør 1% af alle drivhusgasser, er vi så enige om, at menneskeskabt CO2 ikke er det største problem verden står over for?


Hvis du tilfører en mængde drivhusgas, hvor der allerede i forvejen er en stor del af, så er effekten forholdsvis lille (vanddamp).
Hvis du tilfører en mængde drivhusgas, hvor der i forvejen kun er meget lidt af, så er effekten relativ stor (CO2, methan).

At du ikke forstår det eller det ikke giver mening for dig har ingen indflydelse på at det forholder sig sådan.

Det et efterprøvet igen og igen.


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
17-01-2024 12:27
Euro
★★★☆☆
(434)
Jamen Robert, den del er vi ikke uenige i.

Ser vi på CO2 som eneste drivhusgas, så udgør den 100% af drivhusgasser, og hvis så menneskeskabt CO2 udgør 50% af drivhusgasserne, så er jeg også enig i, at det må være CO2 der er primær årsag til GW.

Men nu er udgangspunktet altså et andet, selv om man prøver at sælge en ide om at CO2 er det eneste der giver GW.

Jeg ved ikke om det er rigtigt at CO2 blot udgør 1% af drivhusgasserne, men udgør menneskeskabte drivhusgasser blot 0,5% af drivhusgasserne, så har jeg svært ved at tro det udgør 100% af problemet.
17-01-2024 17:42
Robert Wagner
★★★★★
(3172)
Euro skrev:
Jamen Robert, den del er vi ikke uenige i.

Ser vi på CO2 som eneste drivhusgas, så udgør den 100% af drivhusgasser, og hvis så menneskeskabt CO2 udgør 50% af drivhusgasserne, så er jeg også enig i, at det må være CO2 der er primær årsag til GW.

Men nu er udgangspunktet altså et andet, selv om man prøver at sælge en ide om at CO2 er det eneste der giver GW.

Jeg ved ikke om det er rigtigt at CO2 blot udgør 1% af drivhusgasserne, men udgør menneskeskabte drivhusgasser blot 0,5% af drivhusgasserne, så har jeg svært ved at tro det udgør 100% af problemet.Naturens love er bare ligeglad med, om man tror på dem eller ej.

Mig:
Forklar den lofaritmiske udvikling af temperatur fra drivhusgasser

ChatGPT:
Drivhusgasser som kuldioxid (CO2), metan (CH4) og vanddamp (H2O) har en afgørende rolle i reguleringen af jordens temperatur gennem den såkaldte drivhuseffekt. Her er en forenklet forklaring på den logaritmiske udvikling af temperatur i relation til koncentrationen af drivhusgasser:

Absorption af infrarød stråling: Drivhusgasser absorberer infrarød stråling, som udsendes fra jordens overflade efter at være opvarmet af solen.

(...

Aftagende påvirkning: Efterhånden som koncentrationen af drivhusgassen øges, bliver den yderligere tilføjelse mindre effektiv til at absorbere ekstra infrarød stråling. Dette skaber en logaritmisk relation mellem drivhusgaskoncentration og temperaturstigning.

(...)

Den logaritmiske udvikling betyder, at hver fordobling af koncentrationen af en drivhusgas bidrager mindre og mindre til den samlede opvarmningseffekt. Dette er en vigtig faktor i klimamodeller og diskussioner om drivhuseffekten og global opvarmning.


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
17-01-2024 19:36
Euro
★★★☆☆
(434)
Som svar til Jakob og dig Robert. Det lader til i ikke helt ser regnestykket for jer. Jeg ved ikke om det er rigtigt, det har jeg vidst sagt til Jer...men hvis hver og en % af drivhusgasser, har den samme forholdsvise indvirkning på GW, så 1% CO2 svarer til 1% vanddamp. Hvis så menneskeskabt CO2 udgør halvdelen af CO2, så er mængden af CO2 steget fra at have ingen betydning, til at ingen betydning er steget meget i %, men stadig udgør meget lidt i det store billede.
Du Robert siger at mængden af vanddamp er uden betydning fordi CO2 stigning er årsag til temperaturstigning.
Hvis vi lige går 12000år tilbage til den store istid, der var store dele af jorden dækket af et tykt lag is. Da den is begyndte at smelte, der boede der levende væsener der hvor der ingen is var, så der var ikke 200grader varmt. Men isen begyndte at afsmelte uden at genetablere sig i samme tempo. Kan vi være enige om at havde jorden været i balance som du kalder det, så var isen IKKE afsmeltet.
Min logik siger mig, at hvis jorden var i balance så var temperaturen ens år efter år, og dermed ville jorden hvis der blev tilført mere energi afsmelte. Dermed vil jordens gennemsnitstemperatur stige (microskopisk lidt) og året efter vil der stadig blive tilført den samme mængde energi, men nu repræsenterer jorden mindre kulde, og dermed stiger mængden af energi der giver varme, i forhold til mængden af kulde, så logisk set så vil afsmeltningen tage til med hurtigere og hurtigere hast. Det i sig selv vil give temperaturstigninger, og det vil være årsag til at mængden af vanddamp stiger og øger mængden af drivhusgasser.
Og det er sikkert korrekt når du siger at vanddamp udgør 99% og mængden stiger med 1% så betyder det jo ikke vanddamp nu udgør 100%, så betyder det at vanddamp udgør indeks 100/101, altså en meget lille forskel i forhold til at man med CO2 gik fra 0,5/100 til 1/100,5.
Jeg siger bare at I fokuserer for meget på at CO2 stiger med f.eks. 100% fra lidt til stadig lidt. Den samlede mængde drivhus gasser, der er et ligestort problem per %(som jeg ikke ved om er rigtigt), er blot steget med 0,5% eller 1/200. Så i princippet ville det betyde, at temperaturen i verden er steget med 1/200 pga mennesket. Så hvis udgangspunktet før industrialiseringen var f.eks. 15grader i snit i verden, så har menneskets CO2 udledning været skyld i en temperatur forøgelse på 0,075grad.
17-01-2024 21:19
Robert Wagner
★★★★★
(3172)
@Euro

Først og fremmest så har forskellige drivhusgasser forskellig virkning.
For eksempel så regnes metan som ca. 28 gange stærke end CO2.
Man kalder det Global Warming Potential, GWP.
GWP for vanddamp med nuværende udgangspunkt angives til -0.001 and 0.0005.
GWP for CO2 er 1 og for metan 28-30.

Spørgsmål
Hvilken hovedasgelige naturlige årsag er der for de nuværende glaciale og interglaciale perioder.

ChatGPT:
De primære naturlige årsager til de nuværende glaciale og interglaciale perioder relaterer sig ofte til ændringer i jordens kredsløb om solen, kendt som Milankovitch-cyklusser. Disse cyklusser inkluderer:

Obliktionscyklus: Ændringer i jordens aksehældning. Denne cyklus har en periode på omkring 41.000 år og påvirker mængden af solenergi, der når jordens polare områder.

Eklipsisk cyklus: Ændringer i formen af jordens bane omkring solen. Denne cyklus har en periode på omkring 100.000 år og påvirker den samlede mængde solenergi, der når jorden i løbet af et år.

Præcessionscyklus: Ændringer i jordens aksepræcession eller svingning. Denne cyklus har en periode på omkring 26.000 år og påvirker tidspunktet på året, hvor jorden er tættest på eller længst væk fra solen.

Samspillet mellem disse cyklusser ændrer fordelingen af solenergi på jorden over tid og kan føre til perioder med varmere interglaciale perioder og køligere glaciale perioder. Det er vigtigt at bemærke, at mens disse naturlige faktorer har spillet en betydelig rolle i jordens klimahistorie, er den nuværende opvarmningstendens primært attribueret til menneskeskabte drivhusgasemissioner.

Og ellers
https://climate.mit.edu/ask-mit/why-do-we-blame-climate-change-carbon-dioxide-when-water-vapor-much-more-common-greenhouse


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
17-01-2024 21:58
Kosmos
★★★★★
(5366)
Hvis man ikke kan se en stigning, så har man enten tomater på øjnene eller hovedet dybt begravet i sandet...

- tjaeh, Roger Pielke evaluerer samme NOAA-rapport her:

For more than two decades, the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) has popularized a count of weather-related disasters in the United States that it estimates have exceeded one billion dollars (inflation adjusted) in each calendar year starting in 1980. The dataset is widely cited and applied in research, assessment and invoked to justify policy in federal agencies, Congress and by the U.S. President. This paper performs an evaluation of the dataset under criteria of procedure and substance defined under NOAA's Information Quality and Scientific Integrity policies. The evaluation finds that the "billion dollar disaster" dataset falls comprehensively short of meeting these criteria. Thus, public claims promoted by NOAA associated with the dataset and its significance are flawed and misleading. Specifically, NOAA incorrectly claims that for some types of extreme weather, the dataset demonstrates detection and attribution of changes on climate timescales...

Men han er vel osse 'på det forkerte hold' ift. Klimakirken?
18-01-2024 07:38
Robert Wagner
★★★★★
(3172)
Kosmos skrev:
Hvis man ikke kan se en stigning, så har man enten tomater på øjnene eller hovedet dybt begravet i sandet...

- tjaeh, Roger Pielke evaluerer samme NOAA-rapport her:

For more than two decades, the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) has popularized a count of weather-related disasters in the United States that it estimates have exceeded one billion dollars (inflation adjusted) in each calendar year starting in 1980. The dataset is widely cited and applied in research, assessment and invoked to justify policy in federal agencies, Congress and by the U.S. President. This paper performs an evaluation of the dataset under criteria of procedure and substance defined under NOAA's Information Quality and Scientific Integrity policies. The evaluation finds that the "billion dollar disaster" dataset falls comprehensively short of meeting these criteria. Thus, public claims promoted by NOAA associated with the dataset and its significance are flawed and misleading. Specifically, NOAA incorrectly claims that for some types of extreme weather, the dataset demonstrates detection and attribution of changes on climate timescales...

Men han er vel osse 'på det forkerte hold' ift. Klimakirken?


Lad os se om det bliver publiceret.


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
19-01-2024 21:43
Oildriller1
★☆☆☆☆
(88)
John Niclasen skrev:
Oildriller1 skrev:
Men uagtet vores uoverensstemmelser så er det vel værd at lytte til to professorer fra Niels Bohr instituttet der nyligt fremlagde en tese om Golfstrømmens kollaps og tilmed satte årstal på, godt nok hængt op på CO2 påvirkningen.

Hvor kan man lytte til eller læse om dette?


Har været travlt beskæftiget de sidste 14 dage, beklager!

https://theconversation.com/atlantic-collapse-qanda-with-scientists-behind-controversial-study-predicting-a-colder-europe-211221iget

Den samme artikel er at finde på Videnskab.dk
Peter Ditlevsen et al. indrømmer blankt at de ikke havde forestillet sig angreb fra alle sider, specielt ikke efter at de jo bekender sig til global opvarmning, og blot tilfører IPCC endnu et dommedags scenarie.

Deres brøde ligger nok mest i at de her adresserer et emne der er i konflikt med den gængse opfattelse af de Klima religiøses agenda - at kloden opvarmes ensartet og at vi alle bør forberede os på temperaturstigninger. Foruden at sætte dato på AMOC kollapset anfører de tillige at den menneskelige CO2 udledning rent faktisk har en positiv effekt på hvor lave temperaturer vi kan forvente på vore breddegrader - deraf min egen tolkning - lad os da for pokker fyre noget mere CO2 af!

Og til Villadsen - her er tillige en sagkyndig, Peter Ditlevsen, der i modsætning til dig er ydmyg nok til at indrømme "Jeg har i mange år været involveret i forsøget på at forstå det fortidige klima, som vi ser i palæoklimatiske optegnelser. Fra et historisk synspunkt har klimavidenskabens største gåde længe været, hvorfor istider opstår. "

Som lægmand har du jo længe propaganderet for et miskmask af faktorer uden nogensinde at have ført belæg for samme. Endnu mindre angivet en videnskab der var istand til at forudse de samme hændelser, på trods af at de jo beviseligt er forekommet indenfor ret forudsigelige tidslinjer.
20-01-2024 10:03
Peter Villadsen
★★★★★
(2629)
Oildriller1 skrev:
John Niclasen skrev:
Oildriller1 skrev:
Men uagtet vores uoverensstemmelser så er det vel værd at lytte til to professorer fra Niels Bohr instituttet der nyligt fremlagde en tese om Golfstrømmens kollaps og tilmed satte årstal på, godt nok hængt op på CO2 påvirkningen.

Hvor kan man lytte til eller læse om dette?


Har været travlt beskæftiget de sidste 14 dage, beklager!

https://theconversation.com/atlantic-collapse-qanda-with-scientists-behind-controversial-study-predicting-a-colder-europe-211221iget

Den samme artikel er at finde på Videnskab.dk
Peter Ditlevsen et al. indrømmer blankt at de ikke havde forestillet sig angreb fra alle sider, specielt ikke efter at de jo bekender sig til global opvarmning, og blot tilfører IPCC endnu et dommedags scenarie.

Deres brøde ligger nok mest i at de her adresserer et emne der er i konflikt med den gængse opfattelse af de Klima religiøses agenda - at kloden opvarmes ensartet og at vi alle bør forberede os på temperaturstigninger. Foruden at sætte dato på AMOC kollapset anfører de tillige at den menneskelige CO2 udledning rent faktisk har en positiv effekt på hvor lave temperaturer vi kan forvente på vore breddegrader - deraf min egen tolkning - lad os da for pokker fyre noget mere CO2 af!

Og til Villadsen - her er tillige en sagkyndig, Peter Ditlevsen, der i modsætning til dig er ydmyg nok til at indrømme "Jeg har i mange år været involveret i forsøget på at forstå det fortidige klima, som vi ser i palæoklimatiske optegnelser. Fra et historisk synspunkt har klimavidenskabens største gåde længe været, hvorfor istider opstår. "

Som lægmand har du jo længe propaganderet for et miskmask af faktorer uden nogensinde at have ført belæg for samme. Endnu mindre angivet en videnskab der var istand til at forudse de samme hændelser, på trods af at de jo beviseligt er forekommet indenfor ret forudsigelige tidslinjer.


Interessant artikel, virkelig, helt i overenssstemmelse med hvad jeg i lang tid har fundet af interessant materiale omkring mulige konsekvenser af menneskets utroligt uigennemtænkte afbrænding af fossilt materiale.
Men sikke dog en konspirationsteoretiker du er - det gider jeg overhovedet ikke svare på.
RE: AMOC og alarmisme20-01-2024 10:26
John Niclasen
★★★★★
(6123)
Oildriller1 skrev:
John Niclasen skrev:
Oildriller1 skrev:
Men uagtet vores uoverensstemmelser så er det vel værd at lytte til to professorer fra Niels Bohr instituttet der nyligt fremlagde en tese om Golfstrømmens kollaps og tilmed satte årstal på, godt nok hængt op på CO2 påvirkningen.

Hvor kan man lytte til eller læse om dette?

Har været travlt beskæftiget de sidste 14 dage, beklager!

Tak, jeg fandt artiklen:

Atlantic collapse: Q&A with scientists behind controversial study predicting a colder Europe

og her den danske udgave:

Atlantisk kollaps: Q&A med danske forskere bag kontroversielt studie, der varsler et ændret Europa

Det er så ikke "Golfstrømmens kollaps", de beskriver:

Susanne Ditlevsen: Jeg tror, der er to aspekter i det spørgsmål.

Det ene er, at den brede offentlighed måske forveksler Golfstrømmen og AMOC, og i en vis forstand er det bare en formulering.
...
På den anden side kan denne misforståelse også gøre stor skade, fordi der er folk, der ved, at Golfstrømmen ikke kan kollapse, fordi den er drevet af vinden og Jordens rotation. Så når det kommer frem, at vi har forudsagt, at Golfstrømmen vil kollapse, kan man blive fristet til at afskrive os som idioter.

Hvis AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation) stoppede, og vi samtidig ved, at Golfstrømmen ikke kan stoppe p.gr.a. Jordens rotation, så vil der være mere vand, som kan finde vej forbi Nordeuropa og afgive varme, som ellers ville synke i dybet (AMOC).

Nogle andre udpluk fra artiklen:

Susanne Ditlevsen: Det, vi skal huske på, er, at dét, vi diskuterer, er forbundet med stor usikkerhed. Det er meget usikkert, i hvilket omfang temperaturerne vil variere - nogle siger 5 grader, andre siger 10 grader, nogle siger flere storme og så videre.
Men jeg tror, at hovedbudskabet er, at konsekvenserne vil være katastrofale ...

Peter Ditlevsen:
...
Min store bekymring er, at vi har tre milliarder mennesker, der bor i tropiske områder, hvor man har lange perioder med 39 grader, som bliver til lange perioder med 42 grader.

Stor usikkerhed og katastrofale forudsigelser. Det er den samme alarmisme, vi har hørt på i en grad grænsende til opkast de seneste årtier.

Og så noget interessant i videnskabsteoretisk forstand:

Hvad var jeres forventning, da I startede dette projekt? Forudså I de dramatiske resultater?

Peter Ditlevsen: Jeg havde egentlig sat mig for at bekræfte de vurderinger, FN's Klimapanel, IPCC, er kommet med, gennem en robust metodologi og observationer, som jeg efterfølgende havde planer om at justere.

Ditlevsen havde sat sig for at underbygge et paradigme, som beskrevet af Thomas Kuhn.
Det er tegn på dårlig videnskab.
Ditlevsen skulle i stedet havde benyttet kritisk rationalisme, som beskrevet af Karl Popper og forsøgt at falsificere hypotesen eller hypoteser, der er forbundet med paradigmet.
Peter Ditlevsen fortsætter:

Jeg vil naturligvis have foretrukket, at resultatet af vores studie var mindre kontroversielt, for vi bliver angrebet fra alle sider nu.

Det tror da Fanden! Det, I producerer, stinker langt væk af politisk aktivisme.
Det er nærmest så dårlig videnskab, som man kan forestille sig.

Susanne Ditlevsen udtaler:

Det betyder ikke, at vores resultat er stensikkert – selvfølgelig er det ikke det. For vores data er rodede, og vores målinger er indirekte.

... !? Det er utroligt, hvad vi efterhånden ser af inkompetence ansat på de højeste læreanstalter i dette land.

Peter Ditlevsen: Jeg har i mange år været involveret i forsøget på at forstå det fortidige klima, som vi ser i palæoklimatiske optegnelser.

Ja, og for nu snart 30 år siden skrev P.D. en artikel i Weekendavisen, hvor han udviste videnskabelig forståelse, da han satte spørgsmålstegn ved, hvad han kaldte "Drivhus-troen". P.Ditlevsen linker selv til artiklen,

P. D. Ditlevsen, "Drivhus-troen står paa tynd is", Weekendavisen, 6.-12. maj, p 20, 1994.

, på sin hjemmeside:
Peter D. Ditlevsen, Avisartikler og populærvidenskabelige artikler

Jeg kender Peter Ditlevsen rimelig godt fra mit studie i fysik på NBI og har mødt og snakket med ham en del gange. Han har tidligere udført godt, videnskabeligt arbejde.

Nu ser jeg blot endnu to offentligt ansatte alarmister.

Det er et svaghedstegn, at Københavns Universitet har ansat alarmister, der producerer pseudovidenskabeligt nonsens.

Billederne er af de to Ditlevsen'er.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 20-01-2024 11:10
20-01-2024 11:59
Robert Wagner
★★★★★
(3172)
Oildriller1 skrev:
[
Deres brøde ligger nok mest i at de her adresserer et emne der er i konflikt med den gængse opfattelse af de Klima religiøses agenda - at kloden opvarmes ensartet og at vi alle bør forberede os på temperaturstigninger.


Sikken stråmand.

Hvem har nogensinde påstået, at planeten kommer til at blive opvarmet ensartet?


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
20-01-2024 12:06
Kosmos
★★★★★
(5366)
Og så noget interessant i videnskabsteoretisk forstand:...

- solid, tankevækkede (og uheldsvanger!) kommentar:

Efterhånden skal man åbenbart være venstreorienteret og aktivistisk disponeret for at kunne opnå/fastholde en forskerstilling i Danmark!


Og her dagens dekret fra 'Connie Hedetur':

Et demokrati bliver aldrig ligeså "effektivt" som diktaturet. Men det må være muligt at tilpasse vores demokratiske processer, så de lidt bedre svarer til situationens alvor. Det kræver vilje og mod og alt andet end dovenskab. Fra alle involverede parter


Det' fan'me uhyggeligt , du!
20-01-2024 13:19
Robert Wagner
★★★★★
(3172)
Kosmos skrev:

Efterhånden skal man åbenbart være venstreorienteret og aktivistisk disponeret for at kunne opnå/fastholde en forskerstilling i Danmark!


Jeg var slet ikke klar over, at Concito bestemmer hvem der får forskerstillinger....

Nåh, nej, det gør de jo heller ikke.


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

20-01-2024 15:02
Robert Wagner
★★★★★
(3172)
John Niclasen skrev:
Det er et svaghedstegn, at Københavns Universitet har ansat alarmister, der producerer pseudovidenskabeligt nonsens.


Du har ikke præsenteret et eneste videnskabeligt argument for, hvorfor det skulle være pseudovidenskabeligt.

Alt du kommer med er påstande.


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
20-01-2024 21:44
Oildriller1
★☆☆☆☆
(88)
Tror i alle misser pointen!

Det handler jo ikke om hvorvidt den ene er mere skinger end den anden.....for alle på den klimareligiøse vogn er jo, med hver deres sag, overbeviste. Om det handler om økonomiske midler til at fortsætte en tvivlsom forskning eller blot en afgrundsdyb naivitet. Alle har deres bevæggrunde, nogle mere lødige end andre - som Stasi manden, der har en ubændig trang til at blande sig i danske indre anliggender.

I denne forbindelse er det jo ufrivilligt morsomt når de "overbeviste" skændes indbyrdes. Bliver det koldt eller varmt? - skal vi bygge diger for at modstå kommende havstigninger? Eller er en stor hårtørrer og en hulens masse CO2, midlet til at imødegå en måske menneske accelereret istid.

Akkurat som den meget aktuelle diskussion om lavbundsjorde. Resultatet fra Århus Universitet, der jo med et trylleslag kæntrede hele argumentet, faldt jo absolut ikke i god "jord" hos den mere militante venstrefløj - "Det er jo snyd", "Vi bør stadig være mere ambitiøse", "Vi må afvente yderligere undersøgelser".
"Sådan kan man ikke opgøre det".

Fornemmer ikke det samme krav for bevisførelse, når man af skatteborgerne forlanger en nedlægning af landbruget og en total omstilling af levevis på basis af tvivlsomme studentikose typer og sociale medier.....
20-01-2024 23:19
Robert Wagner
★★★★★
(3172)
Oildriller1 skrev:
Alle har deres bevæggrunde, nogle mere lødige end andre - som Stasi manden, der har en ubændig trang til at blande sig i danske indre anliggender.
.


Hvem er Stasimanden?


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
20-01-2024 23:19
Robert Wagner
★★★★★
(3172)
Oildriller1 skrev:
Alle har deres bevæggrunde, nogle mere lødige end andre - som Stasi manden, der har en ubændig trang til at blande sig i danske indre anliggender.
.


Hvem er Stasimanden?


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
20-01-2024 23:33
Oildriller1
★☆☆☆☆
(88)
Robert Wagner skrev:
Oildriller1 skrev:
Alle har deres bevæggrunde, nogle mere lødige end andre - som Stasi manden, der har en ubændig trang til at blande sig i danske indre anliggender.
.


Hvem er Stasimanden?


Tja...Starter med "W" og dernæst, hvad der svarer til et godt vestjysk fiskernavn "Agner".

Også kendt som Adolfs yndlings komponist.
Eller, i mere moderne udgave, Putins lakaj og hans lejesoldater, der led så krank en skæbne da diktatoren følte sig udfordret!
21-01-2024 00:11
Kosmos
★★★★★
(5366)
Putins lakaj og hans lejesoldater, der led så krank en skæbne da diktatoren følte sig udfordret

-ja!
Tilknyttet billede:

21-01-2024 01:26
Jakob
★★★★★
(9155)
­

Først en snalret ækel pølse, og så et svøb... Mon Oildriller1 og Kosmos stadig selv kan finde en fornuftig mening med deres sammenklistrede skriblerier. Jeg kan ikke.


­
21-01-2024 03:38
Into the Night
☆☆☆☆☆
(1)
Peter Villadsen skrev:
Euro skrev:
Jakob du udviser jo blot din sædvanlige ignorance if you say so, du er jo blot inkompetent i alt hvad du gør, så vi bærer nok over med dig...men vi er enige om at CO2 er en drivhus gas, og hvis vi er enige om, at CO2 udgør 1% af alle drivhusgasser, er vi så enige om, at menneskeskabt CO2 ikke er det største problem verden står over for?


CO2 niveauet er steget med 50%, andre drivhusgasser stiger også voldsomt, vi ved at en følge deraf er, at de globale temperaturer stiger og fortsætter med at stige.
Hvordan nåede du så frem til, at det ikke er det største problem, der er svæver hen i det uvisse.

Det er ikke muligt at måle atmosfærens indhold af CO2. Ingen gas eller damp har evnen til at opvarme jorden.
21-01-2024 10:59
Robert Wagner
★★★★★
(3172)
Oildriller1 skrev:
Robert Wagner skrev:
Oildriller1 skrev:
Alle har deres bevæggrunde, nogle mere lødige end andre - som Stasi manden, der har en ubændig trang til at blande sig i danske indre anliggender.
.


Hvem er Stasimanden?


Tja...Starter med "W" og dernæst, hvad der svarer til et godt vestjysk fiskernavn "Agner".


Hvordan er du kommet på den absurde ide?
Har du glemt at tage dine piller igen?

Kalder de dig oildriller, fordi du konstant piller næse?


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Redigeret d. 21-01-2024 11:26
23-01-2024 00:06
Jakob
★★★★★
(9155)
­


John Niclasen skrev:

Nu ser jeg blot endnu to offentligt ansatte alarmister.Hvis det er en trøst, så ser jeg det ikke sådan.
De beskriver selv stor usikkerhed, og at der er en risiko angående Golfstrømmen, er for længst beskrevet.
For så vidt intet nyt.
Men din måde at reagere på er bekymrende. Det virker som, at du ikke mener, at de har ret til at dele deres forskningsresultater med offentligheden.
Er det tilfældet.?­­
23-01-2024 12:54
Jakob
★★★★★
(9155)
­John Niclasen skrev:
Ja, og for nu snart 30 år siden skrev P.D. en artikel i Weekendavisen, hvor han udviste videnskabelig forståelse, da han satte spørgsmålstegn ved, hvad han kaldte "Drivhus-troen".Der er sket meget indenfor klimavidenskaben på den tid, og mere viden vil føre til en bedre forståelse.
For 30 år siden vidste jeg ikke, at vi havde et seriøst klimaproblem, og jeg ville nok have været meget på bølgelængde med artiklen, som også er politisk.
Især ville jeg klappe af dette citat:

https://www.gfy.ku.dk/~pditlev/popular_papers.html
Når vi med god grund er bekymrede for vores miljø, må vi lade vores politiske handlinger afspejle vores ydmyghed over for naturen og lade tvivlen komme miljøet til gode. Det ville bestemt være klædeligt for menneskeheden, hvis vi ikke futter alle de fossile brændstoffer af på nogle få århundreder. Det har trods alt taget naturen 300 millioner år at opbygge ressourcerne.


Men denne ydmyghed og forsigtighed er desværre vanskelig at finde.
Der er nærmere gået sport i at øge hastighed, tage chancer og udnytte alle marginaler.

Dette er måske ok i et bilvæddeløb, eller i bil på køreteknisk anlæg, hvor man kun er sig selv.

Men det er ikke ok, hvis man er chauffør i en skolebus fuld af børn.

Og det er langt mindre ok, når man kører en kommune.

Og endnu langt mindre ok, hvis man skal køre et helt land.

Når det gælder klima- og miljøforurening og råstofbevarelse på globalt plan, så er det hele menneskeheden, der sættes på højkant, og forsigtighedsreglerne skal da være tilsvarende ekstreme. Men det er de overhovedet ikke.!

Hvis du ser på Danmarks klimapolitik, så har vi nogle lovfæstede mål, og bare de overholdes på papiret, så er klimaministeren meget tilfreds.
At vi slet ikke gør, hvad vi kan, er ligegyldigt for ham, og det finder jeg dybt problematisk.

Du har måske før hørt om "klimaretfærdighed", som har flere betydninger, men overordnet går det ud på, at de rige lande skal betale til de fattige.
Det har jeg aldrig været med på i den forstand, at det generelt vækker min modvilje, hvis de nulevende skal betale for de afdødes synder, som ofte blev begået i en helt anden tid med et helt andet moralkodeks. Jeg ser det f.eks. med hensyn til slaveri, kolonisering og til dels også i metoo, at det er på mode, men også i klimapolitik fylder det til tider næsten det hele, og jeg er grundlæggende imod det.
Men hvis de rige lande ikke vil ændre retning, så hurtigt som muligt, så ser det helt anderledes ud. Så er der tale om nulevende, der kender det nye moralkodeks og risikomomenterne, men som af ren bekvemmelighed bare ikke gider at ændre praksis særlig hurtigt, og så bliver det i mine øjne ganske rimeligt, at de skal straffes. Dette fører så til en nedadgående spiral, hvor naturen forfalder, og vi ikke bare skal investere i omstilling, men vi skal også betale bøder, og vi skal tilmed betale for alle de uønskede hændelser, der kommer i kølvandet på klimaforandringer.
Derfor haster omstillingen som død og pokker.!

Kan du slet ikke følge disse tanker, hverken videnskabeligt eller politisk.?
­
23-01-2024 14:29
Robert Wagner
★★★★★
(3172)
John Niclasen skrev:
Et stort område omkring Sydpolen er ikke varmet op i mere end fire årtier.

Der er dermed ikke global opvarmning.


Uvidenskabeligt vrøvl.


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
RE: Kulde omkring Sydpolen 23-Jan-202423-01-2024 14:35
John Niclasen
★★★★★
(6123)
I fortsættelse af Kulde omkring Sydpolen 12-Jan-2024 12-01-2024 11:08

Kulden fortsætter omkring Sydpolen. Vedhæftede grafik viser øverst et kort med temperaturanomalier, og nederst den tidslige udvikling sammenlignet med tidligere år.

Kilde: antarctic @ climatereanalyzer.org

Et stort område omkring Sydpolen er ikke varmet op i mere end fire årtier.

Der er dermed ikke global opvarmning.
Klima-vanviddet er det største og dyreste bedrag i historien.
Hvordan stopper vi vanviddet?
Tilknyttet billede:

23-01-2024 16:32
Robert Wagner
★★★★★
(3172)
John Niclasen skrev:
Et stort område omkring Sydpolen er ikke varmet op i mere end fire årtier[/url].

Der er dermed ikke global opvarmning.Uvidenskabeligt vrøvl.


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
24-01-2024 00:53
Jakob
★★★★★
(9155)
­


John Niclasen skrev:
I fortsættelse af Kulde omkring Sydpolen 12-Jan-2024 12-01-2024 11:08

Kulden fortsætter omkring Sydpolen. Vedhæftede grafik viser øverst et kort med temperaturanomalier, og nederst den tidslige udvikling sammenlignet med tidligere år.

Kilde: antarctic @ climatereanalyzer.org

Et stort område omkring Sydpolen er ikke varmet op i mere end fire årtier.

Der er dermed ikke global opvarmning.Der er åbenbart ikke meget debat tilbage i dig. Kun en krampagtig fortsættelse af intetsigende gentagelser.
Som en mand, der sidder dehydreret med minors cramp i en sauna med en tå i koldt vand og bedyrer, at kroppen ikke bliver varmere. lol
Men hvis du er bange for at smide skyklapperne, så forstår jeg det sådan set godt.
Det er en ny og skræmmende verden, du skal vænne dig til og indse, at du alt for længe har svigtet.


https://www.dr.dk/nyheder/seneste/dommedagsuret-viser-fortsat-90-sekunder-i-verdens-udslettelse
For andet år i træk viser Dommedagsuret halvandet minut i katastrofen. Det skriver videnskabsfolkene bag hjemmesiden Bulletin of the Atomic Scientist i en pressemeddelelse.
Det er fortsat det tætteste, uret har været på verdens udslettelse.


Og på Sydpolen er der også sket afsmeltning:

Antarctic Ice Mass Loss 2002-2023
https://www.youtube.com/watch?v=6PLBEz7o6wc­
RE: Kulde omkring Sydpolen 24-Jan-202424-01-2024 11:37
John Niclasen
★★★★★
(6123)
I fortsættelse af Kulde omkring Sydpolen 23-Jan-2024 23-01-2024 14:35

Kulden fortsætter omkring Sydpolen. Bemærk de store blå områder omkring kontinentet, Antarktis, hvor temperaturen er under gennemsnittet for årene 1979-2000.

Et stort område omkring Sydpolen er ikke varmet op i mere end fire årtier.

Vær opmærksom på, at hvis denne situation med faldende temperaturer og stigende udbredelse af havis omkring Sydpolen, som har været tilfældet ihvertfald siden slutningen af 70'erne og indtil for få år siden, samtidig med at der har været stigende temperaturer (især om vinteren) omkring Nordpolen og faldende udbredelse af havis - hvis den situation for alvor vender, så vil alarmisterne vende blikket mod Sydpolen, mens Nordpolen bliver ignoreret, fordi det så ikke passer ind i deres propaganda. Helt på samme måde, som vi har set deres fokus på Arktis i årtier.

Kilde: t2anom @ climatereanalyzer.org

Klima-vanviddet er det største og dyreste bedrag i historien.
Hvordan stopper vi vanviddet?
Tilknyttet billede:

24-01-2024 13:06
Robert Wagner
★★★★★
(3172)
John Niclasen skrev:
Bemærk de store blå områder omkring kontinentet, Antarktis, hvor temperaturen er under gennemsnittet for årene 1979-2000.


Jeg synes nu de mørkerøder lige i Antarktis stikker mere ud end de lyseblå områder omkring.


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

24-01-2024 17:26
Jakob
★★★★★
(9155)
­John Niclasen skrev:
Vær opmærksom på, at hvis denne situation med faldende temperaturer og stigende udbredelse af havis omkring Sydpolen, som har været tilfældet ihvertfald siden slutningen af 70'erne og indtil for få år siden, samtidig med at der har været stigende temperaturer (især om vinteren) omkring Nordpolen og faldende udbredelse af havis - hvis den situation for alvor vender, så vil alarmisterne vende blikket mod Sydpolen, mens Nordpolen bliver ignoreret, fordi det så ikke passer ind i deres propaganda. Helt på samme måde, som vi har set deres fokus på Arktis i årtier.Forskerne og pressen vil selvfølgelig følge udviklingen, og der kan opstå nye aspekter, men jeg tror ikke, at du skal forvente, at folk orker at blive ved med at slå alarm om almen viden for døve ører. De bedste forebyggende løsninger var der ikke vilje til i tide, og vi må forvente, at katastrofer og kriser nu vil hagle ned over en splittet verden i et omfang, hvor alle får rigeligt at gøre med afværgeforanstaltninger og blame games.
Det vil være ganske uanset, om der i nogle år kommer mere eller mindre is på Sydpolen.
Klimavidenskabeligt har alarmisterne vundet, og klimaskeptikerne har tabt, men politisk har skeptikerne desværre vundet stort, så mennesket og naturen nu vil tabe i et omfang, som ingen reelt kan se en ende på.­­
26-01-2024 13:15
Robert Wagner
★★★★★
(3172)
Er du farveblind? Det er måske derfor du ikke kan se de store mørkerøde områder?


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
RE: Kulde omkring Sydpolen26-01-2024 13:22
John Niclasen
★★★★★
(6123)
I fortsættelse af Kulde omkring Sydpolen 24-Jan-2024 24-01-2024 11:37

Endnu en kølig dag med masser af steder med temperaturer under normalt (gennemsnit for årene 1979-2000) på den Sydlige Halvkugle. Det er de glå områder på ved hæftede grafik. Det er især luften over enorge havområder, der er koldere end "normalt" på den Sydlige Halvkugle. Det meste hav findes på den Sydlige Halvkugle, mens det meste land findes på den Nordlige.

Det har den konsekvens, at varmekapaciteten er langt større på den Sydlige Halvkugle, end på den Nordlige. Temperaturudsving er som følge mindre på den Sydlige Halvkugle, end på den Nordlige Halvkugle. Det er derfor, det ikke giver videnskabelig mening at snakke om en "global temperatur". Dette begreb er ikke et videnskabeligt begreb. Meget såkaldt "klima-videnskab" bygger på pseudovidenskab.

Kilde: t2anom @ climatereanalyzer.org

Klima-vanviddet er det største og dyreste bedrag i historien.
Hvordan stopper vi vanviddet?
Tilknyttet billede:

26-01-2024 13:53
Robert Wagner
★★★★★
(3172)
John Niclasen skrev:

Det har den konsekvens, at varmekapaciteten er langt større på den Sydlige Halvkugle, end på den Nordlige. Temperaturudsving er som følge mindre på den Sydlige Halvkugle, end på den Nordlige Halvkugle. Det er derfor, det ikke giver videnskabelig mening at snakke om en "global temperatur". Dette begreb er ikke et videnskabeligt begreb. Meget såkaldt "klima-videnskab" bygger på pseudovidenskab.Du er åbenbart ikke klar over, at nogle modeller for global temperatur tager hensyn til, om området er land eller vand, vel?


errare humanum est in errore perseverare stultum

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Side 46 af 47<<<44454647>

Deltag aktivt i debatten Klima Kampen:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Kampen mod støj kan ikke følge med fremtidens togtrafik026-09-2022 16:46
Danmark står alene i CO2-kampen228-11-2011 16:22
"Kampen om klimaet" på TV 2 News1707-01-2010 23:54
Artikler
Milepæle i kampen mod klimatruslen
Er Danmark et foregangsland i kampen mod klimatruslen?
NyhederDato
It-forbruget sinker kampen mod global opvarmning18-05-2009 10:52
Kina satser på elbiler i kampen mod CO204-05-2009 10:39
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik