Husk mig
▼ Indhold

Coronavirus, frihandel, flyrejser og fornuftig klimapolitik.Side 16 af 32<<<1415161718>>>
07-02-2021 11:50
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
I USA er 6 mio. mennesker nu, ud af en befolkning på 330 mio fuld vaccineret (og nogle flere som kun har fåret førstes stik).

Udviklingen i smitte i landet seSmitten er aftagende i et land som overhovet ikke har gjort noget for at dæmme snitten ind ud over ting at forlange at i niveauet med restauranter skal lukke kl. 22.00 og anbefaling af afstand i det offentlige rum. Men på ingen måde Lockdowns eller strenge krav til befolkningen.

Det kan kun tolkes på en måde nemlig at folkeimmuniteten nu er så udbredt at sygdommen går i sig selv, præcis som Brostrøm og hans Svenske kollega sagde


Redigeret d. 07-02-2021 12:00
07-02-2021 15:43
Jakob
★★★★★
(9285)
­
Energipolitik, Coronakatastrofe og demokrati4. feb. 2021
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/det-stoerste-anlaegsprojekt-nogensinde-kunstig-oe-i-nordsoeen-skal-levere-stroem
Det største anlægsprojekt nogensinde: Kunstig ø i Nordsøen skal levere strøm til tre millioner huse
--
De politiske planer for den nye energiø i Nordsøen lyder næsten for vilde til at være sande.
80 kilometer ude i Nordsøen skal der bygges en kunstig ø, der skal kunne producere strøm nok til tre millioner husstande. Strømmen skal komme fra 200 ekstra store havvindmøller, der skal opføres rundt om øen. Den skal være forbundet til flere af vores nabolande, og på den skal der bygges et anlæg, som kan omdanne strømme til grønne brændstoffer, der kan bruges i lastbiler, fly og skibe.
Og det er kun begyndelsen. Senere skal det hele udbygges, så der bliver op mod 650 havvindmøller, hvilket giver mulighed for at levere strøm til 10 millioner husstande.
--
Ifølge klimaminister Dan Jørgensen håber man, at øen kan stå færdig i 2030, men det kan trække ud til 2033.
--
Prisen for det endelige projekt lyder på 210 milliarder kroner, som svarer til fem Storebæltsbroer. Regningen skal betales dels af staten og af private investorer.Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg mener, at projektet er for dyrt og langt fra så økologisk bæredygtigt, som jeg kunne ønske det.

Som sagt så ofte før, så mener jeg, at der er gjort alt for lidt for at opstille og integrere statsejede landvindmøller i Danmark.

Landvindmøller har bedre økonomi, og bygget rigtigt har de en betydeligt længere levetid. Den bedre økonomi kan hjælpe med at omstille landbruget og skabe tilfredse naboer, og den længere levetid er god for både klima, miljø og råstofbevarelse.
Med fremtidsdimensionerede kabler og fundamenter til de renoverbare landvindmøller, så vil energiforsyningen, økonomien og lokale arbejdspladser være langt bedre sikret for de kommende generationer.

Power-to-X-anlæg kan være udmærkede, men det må nok være indlysende, at arbejdskraften ville være billigere og studerende kunne få mere glæde af sådan et anlæg, hvis det f.eks. lå tæt på Aalborg Universitet frem for på en øde kunstig ø.
Lastbiler og tog kan køre på EL, og det burde være muligt at finde andre veje for skibe, og der er gode argumenter for at reducere store dele af skibsfarten, som især bæres oppe af overdrevet frihandel. Så brændstoffet må nok mest være til flybranchen og turisme, som det af flere nævnte årsager vil være meget klogt at beskære til et absolut minimum.

Ingen ved, hvordan det vil gå med prisen på vindmøller, og hvad det vil koste, når havvindmøllerne 20-25 år senere skal udskiftes. Det kan blive endnu en regning til børneværelset, som nu er udskrevet, og det vil føre til dårligere konkurrenceevne for energiforbrugende virksomheder, og det bliver mere bekosteligt for private husstande. Materialerne til den fossilbyggede nye ø og dens vedligehold vil de næste generationer nok komme til at savne til at forhøje land og bygge dæmninger, når havet stiger.

Klimaproblemerne er enorme, og jeg kan sagtens se, at det sofistikerede prestigebyggeri kan virke både sjovt, spændende og interessant for mange (jeg har selv været der engang, da delphi og jeg var så meget på bølgelængde, at vi kunne fantasere om 'vindmølleflåden'), men jeg finder det alligevel skuffende, at det åbenbart er det bedste vores forkælede demokrati kan nå frem til og skabe flertal for.
Det er med andre ord ikke kun i Coronapolitikken, at man i mine øjne kan finde dyre og dårlige kompromisser, som giver for lidt valuta for pengene.


Og så er der CO2-deponeringen, som er på vej i Aalborg, så de kan deponere CO2 fra betonproduktionen, så de kan bygge flere ø'er, broer, højhuse og tunler i prestigestil og gøre hullet i jorden endnu større, uden at skade klimaet betydeligt. I hvert fald ikke før CO2'en måske begynder at boble op igen til næste generation. Om det er i støbeskeen, ved jeg ikke, men man må forudse, at det også bliver fristende at indfange CO2 fra kulkraftværket, og det vil øge kulforbruget med ca. 30% og medføre tilsvarende flere menneskers kuldød. Med den lette indstilling til tab af menneskeliv, som vi her under Coronakatrofen har set fra flere partier, så må man formode, at nogle flere tusinde kuldøde ikke er en hindring for sådan et projekt.
Jeg har været modstander af CO2-deponering siden 2008, fordi jeg ikke synes, at det kan være rigtigt, at gå den vej. Det måtte i mine øjne være muligt for vindmøllelandet Danmark i stedet at gøre det med vindmøller, hvor vi også fik lært at gemme energien og omstille samfundet til at forbruge energien, når den er der. Dengang blev CO2 til min irritation fremlagt i pressen som noget helt nyt og spændende, som kunne redde klimaet. Derefter blev der stille om det igen i en årrække, men for nylig har jeg set, at pressen er startet forfra og igen fortæller om det som noget helt nyt og fantastisk. Derimod er der i den samme periode næsten ikke blevet brugt penge på at udvikle energilagring eller forbrugstilpasning af energien i Danmark.

Der er med andre ord ikke rigtig nogle af mine bestræbelser på at få Danmark til at vælge de i mine øjne rigtige løsninger, som er lykkedes, og for en stor del ser løbet ud til at være kørt, så jeg nok for længst burde have lært at bruge min tid bedre på andre ting.

Så længe fundamentet er bygget på god og ansvarlig politik for Danmarks og verdens fremtid, så har jeg egentlig ikke de store problemer med, at det kan blive lidt ubehageligt for nogle forstokkede egoister, som føler sig nedgjort eller skal bankes på plads. Men der findes også et kynisk delfundament, som jeg ikke har lyst til at bygge på, hvis jeg skal finde god mening i klimadebatten.
Det kan f.eks. være udmærket, at der bliver mere kuldød, fordi det hjælper på overbefolkningsproblemet. Og Coronakatastrofen er slet ikke en forbandelse, men en velsignelse, fordi den også hjælper på overbefolkningsproblemet. Vi sparer både penge og kræfter på familieplanlægning og eventuelt bøvl med 1-2 barnspolitik, og der bliver mere VE og flere råstoffer til dem, der overlever. Det er også fint, at folk skal knokle på fabrikkerne om sommeren i stille vejr frem for at nyde livet i haven eller i hængekøjen på terrassen, når der er stille og ingen vindenergi. Og endnu bedre er det, at energien bliver dyr, så der skal arbejdes endnu hårdere for at få penge til privatforbrug og klimatilpasning, så der også bliver færre penge til at hjælpe de syge, som derfor vil tage billetten tidligere. En ny krig, som måske kun slår nogle tusinde danskere ihjel kan startes med sindsro. Aktiv dødshjælp til dem, der passer dårligt til det effektive produktionssamfund må bestemt blive den næste selvfølge.
Det er bare ikke den form for 'problemløsning', som jeg håber på. I mine øjne er det faktisk i dette skred i værdinormer, at vi finder roden til den ægte fascisme, som vi alle burde frygte, fordi den gennemsyrer samfundet med kynisme, ondskab og had, som igen fører til økosystemets og menneskehedens forfald.

Når jeg har samlet tingene i denne tråd, så er det fordi jeg gerne vil skabe et billede af, at tingene hænger sammen, og det er vigtigt, at man forstår, at den umiddelbart behagelige og flinke politik ikke altid er god, og den gode politik ikke altid er flink. Det er det dybere fundament, der må afgøre, om målet må hellige midlerne.

Opstilling af statsejede landvindmøller under store protester er i mine øjne kærlig tugt.
Det betyder ikke, at man skal gøre det dumt eller undlade at lytte til klager og undlade at gøre en kæmpe indsats for at minimere gener. Det betyder blot, at målet og resultatet burde have været urokkeligt.


En konsekvent udryddelse af influenza- og coronasmitte under store protester er i mine øjne kærlig tugt.
Det betyder ikke, at man skal gøre det dumt eller undlade at lytte til klager og undlade at gøre en kæmpe indsats for at minimere gener. Det betyder blot, at målet og resultatet bør være urokkeligt.

Giver det mening.?

Det gør det selvfølgelig ikke for de fleste skribenter i denne tråd, når de er på det hold, som udtrykker falsk og kortsigtet venlighed ved at ignorere tabet af flere tusinde danskeres liv, hvis bare de lokale beværtninger m.v. kan holdes åbne. Det er heller ikke fordi jeg i høj grad frygter, at de snart vil omdanne Danmark til et fascistisk diktatur. Men det er i mine øjne en meget farlig tendens i retning af opløsning og anarki, som skaber næring til ægte fascisme. Og ikke mindst Coronakatastrofen fortæller, hvor få mennesker der skal til for hurtigt at skabe enorme ødelæggelser for helheden.


Jeg afspritter hænder og kaste bolden op til de unge.
­
07-02-2021 15:53
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Jakob

Du demonstrerer endnu engang at du mangler både overblik og realitetssans. Men det er dit problem og ikke mit.
07-02-2021 16:53
John Niclasen
★★★★★
(6429)
Jørgen Petersen skrev:
Med andre ord så er Corona ikke det problem, som man gør den til.

Det ser ud til, du har ret, men for at få det fulde billede, må man også se på aldersfordelingen af dem, som er døde, og hvor man har konstateret Corona-virus.

Den graf vil jeg poste i denne tråd i morgen.

Der er en påstand, udtalt i en nylig tv-avis (så vidt jeg ved af direktøren for SSI), at der er 1000 flere døde i denne vinter end i tidligere vintre. Dette vil jeg skrive om i denne tråd på tirsdag, så følg med her de næste dage for seneste viden om Corona i 2020 og starten af 2021.
Redigeret d. 07-02-2021 16:54
07-02-2021 17:50
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Pt. så er energistatistikken for 2019 lige 'kommet på gaden' se https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statistik/energistatistik2019_dk-webtilg.pdf

Det er grim læsning!

Landets samlede forbrug af strøm i 2019 var 103 Pj. Heraf leverede møller, solceller og udlandet astronomiske 83 Pj strøm eller over 80 % af strømmen kom fra andet end kraftvarmeværker. Eller danske kraftværker producerer 20 Pj strøm i 2019.

Samlet bruger de Dansk kraftværker 198 Pj brændsler for at producere 20 Pj strøm, sammen med den nødvendige fjernvarme.

Samlet afsættes der 103 Pj varme i boligerne med fjernvarme.

En ren miljøkatastrofe.
07-02-2021 22:02
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Fra Berlingske

På pressemøderne stod de skulder ved skulder. Men i kulissen har konflikten raset mellem Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, og statsminister Mette Frederiksen (S) og hendes departement.

Igen og igen var Søren Brostrøm fodslæbende, flere gange under de første måneder af coronakrisen forsøgte han at gå direkte imod ønskerne fra Statsministeriet, og på et konkret område har hans styrelse ikke videreformidlet afgørende viden fra Statens Serum Institut (SSI) i sine risikovurderinger.

Som konsekvens blev hans styrelse, den centrale sundhedsfaglige myndighed i Danmark, der på lønningslisten har stribevis af eksperter inden for sygdomsområdet, kørt ud på et sidespor, mens SSI fik en langt mere central placering i rådgivningen af regeringen.

Alt sammen fremgår det af rapporten »Håndteringen af covid-19 i foråret 2020«, der er udarbejdet for Folketinget af en udredningsgruppe ledet af Jørgen Grønnegård Christensen, professor emeritus i statskundskab.

»Der har været en systematisk uenighed mellem Sundhedsstyrelsen og Statsministeriet på afgørende områder, og den har været der helt fra begyndelsen af pandemien,« siger Jørgen Grønnegård Christensen.

»Sundhedsstyrelsen har generelt været for nølende med at erkende fænomenets alvor. At den trussel, man stod over for med covid-19, var helt anderledes, end man troede i begyndelsen,« siger han og peger på, at det samme gjaldt tilsvarende myndigheder i mange andre lande.

Han gætter på, at Sundhedsstyrelsen »ikke helt havde forstået, hvilken politisk sammenhæng den indgik i«.

»Det er ministeren, der bestemmer retningen. Og her har styrelsen flere gange undervejs i pandemien været modstræbende over for de politiske ønsker,« siger Jørgen Grønnegård Christensen.

Også Kjeld Møller Pedersen, professor og sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet, hæfter sig ved de systematiske uoverensstemmelser.»Det er sjældent, at vi ser en sådan uenighed udfoldet på den måde. Men det er heller ikke hver dag, at vi har en pandemi,« siger han og vurderer, at konflikten bunder i, at Sundhedsstyrelsen er centrum for den højeste sundhedsfaglige ekspertise i landet:

»Og her kan man let forestille sig, at man i styrelsen måske nok har følt sig lidt bedre vidende i de indledende faser. De er så blevet presset af et politisk system og et Statsministerium med dyb bekymring. Og det har åbenlyst skabt nogle ret spændingsfyldte forløb.«

Rapporten udkom i sidste uge og slog blandt andet fast, at myndighederne ikke anbefalede den første nedlukning af Danmark, ligesom det kom frem, at håndteringen af pandemien blev centraliseret i Statsministeriet i en sådan grad, at det tidspressede embedsværk kom på kant med loven.

Direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, til pressemøde 1. februar 2021, da myndighederne informerede om genåbningen af skolernes mindste klasser.Foto:Emil Helms/Ritzau Scanpix
Direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, til pressemøde 1. februar 2021, da myndighederne informerede om genåbningen af skolernes mindste klasser.Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix.
Desuden tegner rapporten et billede af, at især Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, tidligt i forløbet betragtede pandemien med langt større alvor end de sundhedsfaglige embedsfolk.

Men rapporten samler også et tydeligt billede af Søren Brostrøm og Sundhedsstyrelsens rolle under de første måneder af coronakrisen.

Nogle af oplysningerne har tidligere været fremme, men rapporten tegner nu et samlet billede af de uenigheder, der har præget forløbet.

Konklusionen fra gruppen bag undersøgelsen er klar:

»Sundhedsstyrelsens forvaltning af sit mandat påkalder sig kritisk refleksion.«

Årsagen er blandt andet, at styrelsen »i ganske lang tid« fastholdt sin »oprindelige opfattelse af covid-19 som en mindre alvorlig sygdom«, står der blandt andet:

»Det er i denne situation udtryk for manglende indsigt i og forståelse for, at krisen i februar udvikler sig til en højt prioriteret politisk sag, der naturligt skal håndteres på regeringsniveau og på tværs af en række myndigheder.«

Og Søren Brostrøm og hans styrelses nølende erkendelse af dette har haft konsekvenser for samarbejdet:

»Sundhedsstyrelsen kunne formentlig have fået et mere konstruktivt og frugtbart samspil med regeringen, Statsministeriet og andre myndigheder, hvis styrelsen tidligere i forløbet havde anerkendt, at håndteringen af covid-19 ikke primært er en sag for Sundhedsstyrelsen – og Statens Serum Institut – alene, men at styrelsen indgår i et større myndighedsapparat, hvis effektivitet i sammenhængen beror på evnen til samarbejde på tværs af myndighedsgrænser.«

Kort sagt: Søren Brostrøm undervurderede alt for længe, hvilken trussel covid-19 udgjorde, og i alt for lang tid insisterede han på at være den centrale beslutningstager, når det gjaldt håndteringen af virussen. Sundhedsstyrelsen accepterede for sent, at krisen skulle håndteres på regeringsniveau hos de øverste beslutningstagere og på tværs af myndigheder.

Kørt ud på et sidespor
Rapportens konklusion slutter ikke her. Jørgen Grønnegård Christensen og resten af holdet skriver videre, at konsekvensen af Sundhedsstyrelsens ageren betød, at styrelsen blev kørt ud på et sidespor af Statsministeriet, da regeringen og Statsministeriet sætter »den særlige covid-19-organisering op«.

Søren Brostrøm.Foto
eter Hove Olesen
Søren Brostrøm.Foto: Peter Hove Olesen.
Denne organisationsændring beskrives i rapporten som en direkte reaktion på de modsatrettede vurderinger mellem især Statsministeriet og Sundhedsstyrelsen, og som resultat var »Sundhedsstyrelsen ikke længere den centrale aktør og drivkraft i processen«.

»Idet budskaberne i de notater, som bliver bestilt hos Sundhedsstyrelsen, ofte ikke flugter med det billede af situationen, som man har i Statsministeriet. Den konflikt presser også Sundheds- og Ældreministeriet, og en løsning bliver at give Statens Serum Institut en mere central og direkte rolle i rådgivningen af regeringen.«

Blandt andet indgik SSIs daværende faglige direktør, Kåre Mølbak, i marts 2020 i en tættere rådgivning af sundheds- og ældreministeren og rejste 6. marts med til rådsmøde i EU som rådgiver for ministeren, ligesom det var ham og SSI, der varetog sundheds- og ældreminister Magnus Heunickes bestilling af grafen med den famøse orange og grønne kurve, som illustrerer sundhedsvæsenets kapacitet.

To eksperter finder det opsigtsvækkende, at uenighederne fører til, at Sundhedsstyrelsen, landets centrale sundhedsfaglige myndighed, nærmest degraderes midt i en national krise.

»Det må have været en meget speciel oplevelse at sidde i styrelsen med al sin fagekspertise og pludselig opleve, at man bliver forbigået,« siger professor Kjeld Møller Pedersen.

»Den normale kommandovej er, at SSI rådgiver Sundhedsstyrelsen, som så sammenfatter og koordinerer indsatsen. Men pludselig bliver bagdørene åbnet, og Mølbak, som åbenbart er mere tjenstvillig, får en mere central rolle,« siger han og konstaterer, at regeringen »søger de steder hen, hvor dens synspunkter møder støtte«.

Ifølge Jørgen Grønnegård Christensen, der stod i spidsen for udredningsgruppen, er det ikke unormalt at opleve uenigheder mellem det politiske system og forvaltningen.

»Men det er ganske dramatisk i dette forløb, at regeringen i sidste ende vælger at reducere Sundhedsstyrelsens rolle.«

»Man fratager ganske enkelt styrelsen den overordnede, koordinerende rolle og trækker i stedet SSI længere ind i rådgivningen. Sådan en pludselig vægtforskydning af magten er ikke hverdagskost i den offentlige forvaltning,« siger han.

Statsministeriet kommer på banen – og presser Søren Brostrøm
Da kalenderen viste januar 2020, var coronapandemien stadig kun et fjernt fænomen i danskernes bevidsthed, isoleret til udlandsredaktionerne på de danske medier. Men allerede hér i pandemiens tidligste fase tegnede konturerne af de første dybe uenigheder mellem Statsministeriet og Sundhedsstyrelsen sig.

Som det af blandt andet Berlingske har været beskrevet, blev Statsministeriet tidligt involveret i processen med håndteringen af coronakrisen. Allerede 21. januar 2020 var ministeriet ifølge rapporten opmærksom på den nye sygdom og erkendte pandemipotentialet. Omvendt blev styrelsen på området oplevet som tilbageholdende.

»Statsministeriet med departementschefen i spidsen handler med det samme på den alvor, hvormed man ser situationen, og får sendt bestillinger afsted til Sundheds- og Ældreministeriet,« fremgår det af rapporten:

»Det sker i en bestræbelse på at få ministeriet til at gøre mere, end Statsministeriet oplever, sundhedsmyndighederne gør på tidspunktet.«

Statsministeriets fokus på pandemien førte snart til et arbejdspres på Sundhedsstyrelsen, som Søren Brostrøm italesatte med frustration ved flere lejligheder.

Sundheds- og Ældreministeriet samt Statsministeriet gik ind og blandede sig i detaljer som konkrete pressemeddelelser fra styrelsen, og Sundhedsstyrelsen gav udtryk for, at »de mange bestillinger, der skal håndteres ved siden af de mange andre opgaver i denne periode, presser organisationen«.

Det pres blev løbende mere udtalt, da Statsministeriet også bad om mulighed for at godkende styrelsens kommunikation udadtil. Et ønske, Brostrøm i første omgang afviste.

28. februar lød det fra Søren Brostrøm i en e-mail til en afdelingschef i Sundheds- og Ældreministeriet, at Sundhedsstyrelsen havde indkaldt flere medarbejdere og havde en stor opgave med at kommunikere coronavirussen til befolkning og sundhedspersonale:

»Vi kommer til at få nogle meget hurtige beslutningsprocesser her i SST (Sundhedsstyrelsen, red.), hvor jeg desværre ikke kan indlægge forsinkende eksterne godkendelsesled. Så alt bliver godkendt af mig eller på mit ansvar. Du er selvfølgelig velkommen til at orientere STM (Statsministeriet, red.) om, hvordan jeg er nødt til at gøre det.«

Men Brostrøms ønske om selv at stå for kommunikationen blev afvist. Fire minutter senere svarede afdelingschefen:

»Jeg tror, det er vigtigere, at STM er orienteret i tide. Men hvis du kan starte med at skrive ned, hvad du har iværksat, så vil det være rigtig fint.«

Senere samme aften skrev departementschefen i Sundheds- og Ældreministeriet til Søren Brostrøm. Han fortalte, at han netop havde talt i telefon med Statsministeriet i en time. Han oplyste, at han havde forsvaret Sundhedsstyrelsen, men at der ifølge departementschefen var en oplevelse i Statsministeriet af, at Sundhedsstyrelsen ikke ville samarbejde med andre myndigheder og kommunikerede selvstændigt.

E-mailen blev afrundet sådan: »Det her skal vi. Det her kan vi blive skudt på. Alt er alt. Vi bliver nødt til at give dem alt.«

Søren Brostrøms frustration sluttede dog ikke her.

1. marts 2020 udtrykte han i en intern e-mail sin frustration over de mange bestillinger på blandt andet sundhedsfaglige vurderinger og notater fra blandt andet Statsministeriet. Igen italesatte han det magtgreb, han var underlagt fra højeste regeringsled:

»... der er generelt en del overlap mellem bestillinger og leverancer mellem os og SUM (Sundhedsministeriet, red.), men det skyldes, at vi knap kan nå at gøre den ene ting færdig, før der kommer nye bestillinger og 'styring' ovenfra.«

I det hele taget giver rapporten et billede af, at Statsministeriet opfattede styrelsen som svær at danse med – endda ligefrem modvillig.

Styrelsen var ifølge rapporten flere gange tilbageholdende med at ændre vurderinger og anbefalinger. Den tilgang kunne være fornuftig, hvis styrelsen ønskede at fastholde troværdighed over for blandt andet sundhedsvæsenet, hvor omstillinger kan være svære, men, tilføjer rapporten, »det gør det svært for regeringen og omgivelserne at vurdere, på hvilket grundlag der rådgives«.

Sagt mindre diplomatisk: Statsministeriet følte tilsyneladende ikke, at man kunne stole på den rådgivning, der kom fra Sundhedsstyrelsen, om virussens alvor og den nødvendige håndtering.

Håndtering af pandemien skabte kløft
Udfordringerne ved samarbejdet kom også til udtryk i den grundlæggende opfattelse af, hvordan pandemien skulle håndteres.

»Regeringen vælger med henvisning til et forsigtighedsprincip at placere sig op ad de mest pessimistiske vurderinger og at indarbejde worst case-scenarier i sin planlægning og opbygning af beredskabet,« står der i rapporten:

»Sundhedsstyrelsen fastholder heroverfor et proportionalitetsprincip. Som styrelsens direktør, Søren Brostrøm, formulerer det, må det indebære en afvejning af gevinsterne ved specifikke tiltag over for en vurdering af de konsekvenser, de har for såvel andre dele af sundhedsvæsenet som samfundet som helhed.«

Søren Brostrøm var uenig i flere af de tiltag, som Statsministeriet ønskede at iværksætte. Han protesterede også over det arbejdspres, der blev lagt på styrelsen.Foto:Mathias Svold/Ritzau Scanpix
Søren Brostrøm var uenig i flere af de tiltag, som Statsministeriet ønskede at iværksætte. Han protesterede også over det arbejdspres, der blev lagt på styrelsen.Foto: Mathias Svold/Ritzau Scanpix.Her er styrelsen og Statsministeriet altså på direkte kollisionskurs.

Mette Frederiksen ville have – og har senere tydeligt meldt ud – at Danmark håndterede coronavirussen ud fra et forsigtighedsprincip. Det var for eksempel nødvendigt at lukke hurtigt ned for næsten al samfundsaktivitet for at stoppe spredningen af covid-19 uden stor skelen til de økonomiske konsekvenser eller konsekvenserne for de patienter, der måtte få udskudt en operation på sygehuset.

Søren Brostrøm ønskede omvendt, at man hele tiden vurderede, om nedlukningens konsekvenser blev for store for de øvrige dele af samfundet og sygehusene.

Gruppen bag rapporten vurderer dog, at Søren Brostrøm burde være trådt et skridt tilbage:

»Det er efter udredningsgruppens vurdering en afvejning af grundlæggende politisk karakter, som man i et folkestyre i sidste ende må henlægge til folkevalgte politikere.«

Uenighederne om tilgangen kom særligt til udtryk i vurderingen af de konkrete tiltag.

I dagene omkring første nedlukning af Danmark talte Sundhedsstyrelsen flere gange direkte imod de tiltag, som Statsministeriet ønskede at sætte i værk.

9. marts 2020 var der møde i Den Internationale Operative Stab (IOS), der blandt andet diskuterede situationen i udlandet. På tidspunktet for mødet var alle lande på verdenskortet som minimum farvet gult, og rejsende skulle være opmærksomme på deres personlige sikkerhed.

Det europæiske center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme (ECDC) havde på det tidspunkt opgivet at vurdere landene, og hver enkelt nation opererede altså nu på egen hånd.

I den forbindelse arbejdede Danmark ud fra forsigtighedsprincippet og var restriktiv i forhold til rejsevejledninger for at understøtte nationale myndigheders arbejde med at kontrollere smittespredning.

Allerede da italesatte Sundhedsstyrelsen dog spørgsmålet om, hvorvidt den restriktive tilgang stod mål med smittefaren.

Den kritiske tilgang tog til de følgende dage, da egentlige planer for en nedlukning af Danmark kom på bordet.

Til Sundheds- og Ældreministeriets departementschef skrev Søren Brostrøm 11. marts, at Sundhedsstyrelsen ikke ud fra sundhedsfaglige grunde kunne anbefale, at regeringen i den nuværende situation foretog en »fuldstændig lukning af vuggestuer, børnehaver, dagtilbud, skoler mv.«.

Han gentog igen hensynet til proportionalitet:

»Vores vurdering er også baseret på en proportionalitetsvurdering af den forventede forebyggende effekt ift. de afledte effekter på kritiske samfundsfunktioner.«

»Det er på den baggrund vores sundhedsfaglige indstilling, at man afventer udmelding af yderligere tiltag ud over det i vedhæftede skitserede.«

Samme dag blev der i regi af en tværministeriel gruppe, hvor flere ministre er medlem, rundsendt en e-mail, der viste, at man på dette tidspunkt arbejdede med indholdet af det lovforslag, der blev fremsat 12. marts 2020.

Sundhedsstyrelsen var ikke involveret i udarbejdelsen af loven, men fik den til høring og svarede:

»Vi finder umiddelbart, at det aktuelle covid-19-udbrud ikke kan begrunde sådanne væsentlige ændringer i epidemiloven.«

Igen afviste Søren Brostrøm altså ønsket om væsentlige lovændringer, som kunne sikre, at regeringen kunne lukke landet ned.

Senere har det været fremme, at Søren Brostrøm muligvis havde ret. Formentlig var det ikke nødvendigt med så omfattende en omprioritering af sygehusvæsenet, ligesom det muligvis ikke var nødvendigt at sende de mindste børn hjem.

Senere kom det også frem over for offentligheden, at Søren Brostrøm ikke anbefalede grænselukningen.

Og da der i marts blev føjet ændringer til den omfattende epidemilov, var Søren Brostrøm igen uenig.

25. marts fik Sundhedsstyrelsen ændringerne til høring og gav et ret udførligt svar, hvor styrelsen fastholdt sine tidligere sundhedsfaglige vurderinger og kom med bemærkninger til bestemte dele:

»Sundhedsstyrelsen understreger i denne forbindelse, at der ikke ud fra sundhedsfaglig dokumentation kan fastsættes en øvre grænse for et bestemt antal deltagere i en forsamling.«

Test blev et centralt problem
Et konkret område var i særdeleshed kilde til uenighed: spørgsmålet om, hvor mange man burde teste i pandemiens første fase.

Som Berlingske beskrev forleden, hæfter udredningsgruppen sig særligt ved, at der undervejs var »uenighed om (...) udbygning af testkapaciteten«, og peger på, at det reelt kun er takket være pres fra Statsministeriet – og Statsministeriets udtalte »forsigtighedsprincip« – at den danske testkapacitet blev udbygget i løbet af foråret.

Faktisk var der i foråret slet ikke en egentlig strategi bag den danske testaktivitet, vurderer udredningsgruppen.

Som Berlingske har beskrevet, afviste Søren Brostrøm flere gange, at det var nødvendigt at teste flere. Men Statsministeriet fastholdt sit ønske, og 17. marts fik Søren Brostrøm tilsyneladende nok. I en e-mail forklarede han, at han samme morgen havde drøftet regeringens ønske om at teste »alle med symptomer for corona« med blandt andet direktionen i Kommunernes Landsforening, og at tilbagemeldingen var, at regeringens ønske om at teste alle med lette symptomer var »vanvittigt« eller »ej meningsfuldt«.

Svaret fra hans chef, departementschefen i Sundheds- og Ældreministeriet, Per Okkels, var kort:

»Jeg har lovet statsministeren, at du medtager at teste helt særligt vitalt personale i sygehusvæsenet, jf. Norge.«

Senere blev testkapaciteten udvidet, og Søren Brostrøm har siden været fortaler for de mange test.

Pressemøde med statsminister Mette Frederiksen og direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm. Uenighederne mellem de to træder tydeligt frem i ny udredning.Foto:Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Pressemøde med statsminister Mette Frederiksen og direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm. Uenighederne mellem de to træder tydeligt frem i ny udredning.Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.
Sundhedsstyrelsen videreformidler ikke afgørende viden
En af de centrale udfordringer i samarbejdet har ifølge rapporten været den rådgivning, som Sundhedsstyrelsen har givet til Statsministeriet.

Rapporten peger blandt andet på, at Sundhedsstyrelsen i lang tid ikke videreformidlede alvoren af virussen, som den anden rådgivende myndighed på området, Statens Serum Institut, begyndte at erkende.

En forskel, som Berlingske tidligere har beskrevet, og som er en afgørende faktor for, hvorfor covid-19 kan sprede sig så voldsomt: Den smitter uden symptomer.

Allerede 31. januar anlagde Statens Serum Institut en dyster vurdering af virussen, som blev beskrevet i statusopdateringerne til Sundhedsstyrelsen. Statens Serum Institut skrev blandt andet:

»Dette tyder på, at person-til-person transmission i samfundet fra milde eller asymptomatiske personer spiller en rolle i smittespredningen (...) sygdommen kan brede sig som pandemisk influenza, hvor alle er modtagelige for virus. Størstedelen får måske milde symptomer, og primært ældre og svækkede får alvorlige komplikationer.«

Altså: Smitte uden symptomer mellem mennesker eksisterer og er en del af årsagen til, at covid-19 spreder sig. Konsekvensen af denne egenskab er, at virussen bliver pandemisk og spreder sig over hele kloden, hvor alle vil være modtagelige, fordi ingen har antistoffer. Afslutningsvis konkluderer SSI, at virussen også vil sprede sig i Danmark.

SSI anslog desuden et scenario, hvor 2.000 danskere døde. Et tal, Danmark for nylig har rundet.

Trods SSIs vurderinger var det ikke en del af Sundhedsstyrelsens statusopdateringer i næsten en måned – frem til 24. februar 2020 – konkluderer rapporten.

Således var det først i statusopdateringen 24. februar 2020, at formuleringen – at det stadig var »sandsynligt, at selve udbruddet kan begrænses til Kina med de tiltag, som de kinesiske myndigheder allerede har iværksat« – udgik, ligesom det først var her, at det ikke længere fremgik, at der manglede stærke data for, at smitte sker uden symptomer.

»Ikke fuldstændig overensstemmelse«
Rapportens konklusion om det nølende forløb, hvor Sundhedsstyrelsen i næsten en måned ikke erkendte virussens mest smittefarlige egenskab, er klar:

»Det er i bedste fald ikke nogen særlig præcis gengivelse af den udvikling i sygdomsforståelse og risikovurdering, som i samme periode formidles i risikovurderingerne fra Statens Serum Institut,« står der blandt andet:

»Baseret på en sammenligning af Sundhedsstyrelsens statusopdateringer og risikovurderingerne fra Statens Serum Institut er der ikke fuldstændig overensstemmelse mellem de to sundhedsmyndigheders vurdering og forståelse af sygdommen.«

Kort sagt: Selvom SSI advarede om dette afgørende aspekt af virussen, lod Sundhedsstyrelsen det ikke gå videre i sine risikovurderinger.

Professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen peger på, at uenighederne mellem parterne trods alt »aldrig når et niveau, hvor styrelsen slet ikke indordner sig eller helt afviser situationens alvor«.

»Det er hele tiden et spørgsmål om, hvor stor indsatsen skal være, og hvor alvorlig situationen er,« siger Jørgen Grønnegård Christensen, som desuden peger på, at styrelsen levede op til sin forpligtelse ved løbende at informere departementet om sine vurderinger.

Professor Kjeld Møller Pedersen påpeger også, at Sundhedsstyrelsen trods de indledende uenigheder »sadlede om undervejs«.

»Og så skal man ikke gøre uenigheden værre, end den var. Sundhedsstyrelsen frarådede jo for eksempel ikke en generel nedlukning, men kun nedlukningen af de mindste skoleklasser. Og dér havde de måske endda en pointe.«

»Så det er ikke sådan, at styrelsen systematisk har taget fejl. Men regeringen har ønsket mere dramatiske indgreb, end Sundhedsstyrelsen fandt grund til,« siger han.

Berlingske har bedt om en kommentar fra Søren Brostrøm, men Sundhedsstyrelsen oplyser, at han ikke har nogen kommentarer til rapporten.
07-02-2021 23:16
Jakob
★★★★★
(9285)
­


­
­@Jørgen Petersen

Jeg havde bestemt heller ikke forventet, at du ville forstå problemet.
@John Niclasen

John Niclasen skrev:
Jørgen Petersen skrev:
Med andre ord så er Corona ikke det problem, som man gør den til.

Det ser ud til, du har ret, men for at få det fulde billede, må man også se på aldersfordelingen af dem, som er døde


Hvorfor er det vigtigt.?
Mener du, at det er mindre strafbart at myrde en gammel end en ung.?

Aldersfordelingen på dem, der er døde af corona, er let tilgængelig og kan ses på nedenstående diagram.

Det viser ikke overdødeligheden. Men jeg tror ikke, at du skal forvente, at dine hjemmestrikkede grafer vil få mig til at betvivle Sundhedsministerens tal, som for nylig var 1.000


Hvis du ønsker at se en større del af billedet, så mener jeg nok, at du hellere skal bruge tiden på at fatte, at det som sagt flere gange tidligere også handler om meget mere end død. F.eks.:17. september 2020
https://www.berlingske.dk/videnskab/dansk-undersoegelse-covid-19-minder-om-meningitis-og-kan-ramme-hjernen
Covid-19 kan påvirke hjernen på næsten samme måde som meningitis, og overraskende mange patienter har udtalt træthed og kraftig hovedpine i uger eller måneder efter selve sygdommen. Det fremgår af helt ny dansk undersøgelse. Samtidig beretter udenlandske forskere om psykoser og andre hjerneskader.29. august 2020
https://www.berlingske.dk/danmark/coronavirus-traekker-en-hale-af-lidelser-efter-sig-de-langtidssyge
Et stigende antal tidligere coronasyge danskere lider af senfølger. De fortæller om åndenød og invaliderende træthed, om hovedpine, koncentrations- og talebesvær, om forsvundne sanser, hårtab og ledsmerter. De langvarige gener rammer også yngre, raske personer, og det omdefinerer sygdommen og samfundets bekæmpelse af den: Covid-19 er ikke længere en sygdom, kun gamle og svage skal frygte. Det er en sygdom, som man skal undgå at få - også som ung, siger lægerne nu.09 juli 2020
https://videnskab.dk/forskerzonen/krop-sundhed/hvad-giver-covid-19-af-alvorlige-senfoelger-for-patienterne
Akut lungesvigt, organskader og blodpropper er blot nogle af de mulige senfølger af COVID-19. En forskergruppe giver overblikket over, hvad vi ved, og endnu ikke ved, om de langvarige konsekvenser af COVID-19.
---
Desuden viser opfølgende CT-skanninger organskader, herunder arvæv i lungerne (fibrose), leverskader, hjerteproblemer, nyreskader, dannelse af blodpropper samt neurologiske komplikationer - og nedsat sensorisk aktivitet som smag- og lugtesans går igen.
---
De yngste aldersgrupper ser indtil videre ud til at slippe nådigst. Dog har Sundhedsstyrelsen, på baggrund af meldinger fra udlandet, rettet henvendelse til børnelæger landet over med besked om at have øget opmærksomhed på en betændelsestilstand med hjerte- og kar-komplikationer hos børn (kawasaki syndrom).
---
Det ved vi: Bedste strategi er at holde smitten nede

­­https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-10-11-nyeste-coronatal-fra-danmark-og-verden-saa-mange-er-smittede-doede-og-indlagte
Tilknyttet billede:

08-02-2021 00:38
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvorfor er det vigtigt.?
Mener du, at det er mindre strafbart at myrde en gammel end en ung.?


Der kan da vel ikke være nogen tvivl om, at de tiltag der er iværksat af regeringen vil udmønte sig i flere dødsfald og sygdomstilfælde i forhold til hvis ikke man havde gjort noget.

Som Brostrøm igen og igen advokerer for så skal proportionaliteterne afvejes når der sættes så voldsomme tiltag i værk, som at udskyde alle operationer, isolerer store befolkningsgrupper og lukke hele samfundet ned, som har store sygdomsfremkaldende følgevirkninger og deraf en øget overdødelighed.

Citat fra overstående artikel, Brostrøms svar i mail vedr. statsministeriets ønske om flere tests: I en e-mail forklarede han, at han samme morgen havde drøftet regeringens ønske om at teste »alle med symptomer for corona« med blandt andet direktionen i Kommunernes Landsforening, og at tilbagemeldingen var, at regeringens ønske om at teste alle med lette symptomer var »vanvittigt« eller »ej meningsfuldt«.

Eller en regeringen der kører fuldstændig i bilde i et egotrip af dimensioner, som koster landet milliarder og forværrer befolknings sundhedstilstand med øget dødelighed tilfølge.

Eller når en departementschef i statsministeriet har set lidt TV, og læser nogle artikler om forhold i Italien, hvor udbruddet slår kraftig igennem i løbet af marts måned, så brude det ikke være nok til at feje sundhedsstyrelsens seriøse og fornuftige vejledning til side. Herefter shopper statsministeriet rundt til de finder en institution og råd der passer dem og lander her ved Serum Instituttet, der kan fabrikere de råd der passer i ministeriets hysteriske tilgang til problemstillingen.

Frem til Juni dør der 33.000 i Italien af corona, for hele 2020 dør der 74.000 og landets samlede dødstal for hele 2020 pr. 1000 stiger 0,1 fra det forgående år til 10,7 se

Årligt dør der omkring 640.000 i Italien hvorfor er det så, så alarmerne og herunder set i lyset af de råd Statsministeriet får af Sundhedsstyrelsen vedr. smittespredning så er det en fuldstændig forkert beslutning sundhedsmæssig og økonomisk som folketinget tager.
Redigeret d. 08-02-2021 01:07
RE: Corona 8-Feb-202108-02-2021 10:44
John Niclasen
★★★★★
(6429)
I fortsættelse af Corona 7-Feb-2021 07-02-2021 09:23.

Statens Serum Institut har en internet side med Ugentlige opgørelser med overvågningsdata. Under afsnittet, "Dødsfald", findes: Tabel 3.1 Dødsfald blandt covid-19-tilfælde fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet.

Vedhæftede graf viser dødsfald fra denne tabel pr. 6-Feb-2021 med disse aldersgrupper:

Gr. Alder
1. 0-9
2. 10-19
3. 20-29
4. 30-39
5. 40-49
6. 50-59
7. 60-69
8. 70-79
9. 80-89
10. 90+

Fordeling på aldersgruppe er stort set den samme som aldersfordelingen generelt blandt dødsfald i Danmark. Gennemsnitsalderen er over 80 år, ligesom man generelt kan forvente at leve mere end 80 år, når man er bosiddende i Danmark.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 08-02-2021 11:24
08-02-2021 20:52
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Tom Jensen Beringske:

Sundhedskriser af et omfang som coronapandemien gør mange mennesker utrygge. Frygten for sygdom og konsekvenserne af langvarige nedlukninger har enorm betydning. Også for borgernes mentale tilstand.

Derfor er der almindelig enighed om, at det netop under en pandemi er afgørende, at myndighederne ikke alene kommunikerer klart til borgerne. Men også gør det gennemsigtigt, på hvilken baggrund man når frem til de beslutninger, der påvirker så uendeligt mange ting i samfundet og i borgernes liv.

Desværre har den socialdemokratiske regering fejlet i katastrofal grad på dette punkt. Glem for et øjeblik diskussionerne om, hvorvidt beslutningerne om nedlukninger, genåbninger, teststrategi, smitteopsporing og lyntestudbud har været rigtige eller forkerte. Når det handler om åbenhed om grundlaget for beslutningerne, er der tale om et uforståeligt demokratisk svigt af en regering, der i betænkelig grad har lukket sig om sig selv og sine egne beslutningsprocesser.

Mandag kunne Berlingske fortælle, at Sundhedsministeriet i sommer begrænsede offentlighedens adgang til at kunne få indblik i den faglige coronarådgivning, som regeringen modtager. Det skete med en teknikalitet omkring coronaens smitsomhed via luften, der ifølge juridiske eksperter hviler på et højst tvivlsomt grundlag. Alligevel har man valgt politisk at mørklægge betydelige dele af dokumentationen for det faglige grundlag bag regeringens cononabeslutninger.

»Man fik i huj og hast vedtaget en epidemilov 12. marts i fjor, der gav regeringen historiske magtbeføjelser. «
Betyder det noget? Ja, det gør det. Det er afgørende, at medier og borgere kan få adgang til at se og efterprøve grundlaget for politiske beslutninger. Ikke mindst under en pandemi. Men regeringen har valgt at lukke ned for denne indsigt.

Det står i skarp modsætning til anbefalingerne i Grønnegaard-udvalgets udredningsrapport fra forrige uge om politikernes og myndighedernes ageren, da coronaen kom til Danmark. I rapporten anbefales det at indskrænke brugen af reglen om ministerbetjening i offentlighedsloven, når det gælder coronaen. Karakteren af myndighedsindgrebene under pandemien er så voldsomme, at der gælder et særligt hensyn til »demokratisk åbenhed og legitimitet«, skrev udvalget. »Der ligger i den åbenhed en fejlsikring af beslutningsprocessen«, hed det også.

Men regeringen har på intet tidspunkt under coronaepidemien reelt prioriteret disse hensyn. Man fik i huj og hast vedtaget en epidemilov 12. marts i fjor, der gav regeringen historiske magtbeføjelser. Det kunne forsvares, da man med coronaen stod over for et ukendt bæst, som hastigt spredte sig. Men siden udnyttede man disse beføjelser benhårdt – også på måder, der i vidt omfang reducerede Folketingets øvrige partier til statister, man informerede om nye indgreb kort tid før resten af befolkningen blev orienteret på de efterhånden mange pressemøder. Samtidig har der ikke været stor vilje til nogen dyb, løbende dialog med de dele af civilsamfundet, der var mest påvirket af restriktionerne. Hvad enten det har handlet om oplevelsesindustrien eller minkbranchen. Mange har følt sig kørt over.

Udredningsrapporten noterede sig også den »meget vidtgående centralisering, som præger specielt beslutningsforberedelsen af den sundhedsmæssige indsats over for covid-19«. Erfaringerne fra Tyskland og Norge, hvor processen har været præget af langt større åbenhed, har ikke ført til en mindre effektiv håndtering.

Spørgsmålet er derfor, hvad i alverden regeringens motiv for denne skadelige lukkethed kan være? Man må håbe, at det ikke er udsigten til kortsigtede politiske gevinster ved at fremstå stærk og handlekraftig. Dertil er situationen alt, alt for alvorlig.

TOM JENSEN
08-02-2021 22:10
Jakob
★★★★★
(9285)
­

­

Smittetallet bliver næppe lavere denne vinter, end det er nu, så hvis man f.eks. skal til læge eller tandlæge og gerne vil minimere risikoen for at blive smittet, så må det være et godt tidspunkt nu. Eller rettere, der er nok så meget ventetid, at det måske allerede er for sent. Men senere bliver det nok kun mere utrygt.


Man må forudse og frygte, at smitten kommer til at stige kraftigt de næste uger.


Og her kan man igen se, hvilke partier, der presser på for, at smitten skal spredes endnu hurtigere:

8. feb.2021
https://www.dr.dk/nyheder
Blå partier ønsker genåbning i de dele af landet, hvor smitten er lav
Både Venstre og De Konservative efterspørger, at restriktioner i de dele af landet, hvor smittetrykket er lavt, skal kunne løftes delvist.
I 14 kommuner - blandt andre Middelfart og Silkeborg - er smitten under de 20 per 100.000 indbyggere, der ses som den nedre grænse for bekymring.
- Der, hvor vi er langt nede, synes jeg bestemt, at vi godt kan åbne lidt. Forretningerne styrtbløder og kigger ind i konkurs, siger sundhedsordfører for De Konservative Per Larsen til Ritzau.
Venstres finansordfører Troels Lund Poulsen ser også gerne en geografisk differentieret genåbning.
- Vi er i en situation, hvor der er store forskelle på, hvordan smittetallet er rundt omkring i landet. Derfor er vi nødt til at få diskuteret, hvordan man kan lave nogle regionale indsatser, hvor smittetallet er lavere.
Sundhedsministeriet oplyser, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ikke har nogen kommentarer til tankerne om en regional genåbning.


Allerede senere på dagen blev det til 23 i begge de nævnte kommuner indenfor den sidste uge. Så der er nok mindst 60 syge i hver af de to kommuner.

Men jeg mener også, at 20 er et forældet tal, som dels altid burde have været 0 , og som i hvert fald ikke må gælde for B117 eller andre farligere mutanter.Ærø, Læsø og Samsø har haft 0 smittede den sidste uge. Hvis de var seriøst afskåret fra det øvrige befængte Danmark, så burde beboerne på disse ø'er nu måske være tæt på internt at kunne smide mundbindet og vende tilbage til det gamle kysse kramme liv, som de havde før pandemien.
Sådan kunne det også have været i hele Danmark, hvis der ikke var så mange slingrefise og moralfattige renegater, som ikke vil være med til at gå det sidste stykke for at udrydde smitten, så danskerne kan få deres land tilbage.­
­
08-02-2021 22:40
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Britannica:

Herd immunity, also called community immunity, state in which a large proportion of a population is able to repel an infectious disease, thereby limiting the extent to which the disease can spread from person to person. Herd immunity can be conferred through natural immunity, previous exposure to the disease, or vaccination. An entire population does not need to be immune to attain herd immunity. Rather, herd immunity can occur when the population density of persons who are susceptible to infection is sufficiently low so as to minimize the likelihood of an infected individual coming in contact with a susceptible individual. Herd immunity can prevent sustained disease spread in populations, thereby protecting susceptible individuals from infection. It is applicable, however, only to infectious diseases that can be spread by human contact.

The percentage of the population that must be immune to produce herd immunity differs for each infectious disease. A disease that is highly contagious, such as measles, requires a higher proportion of immune persons to achieve herd immunity than a disease that is less contagious, such as tuberculosis. In addition, individual- and population-level characteristics that influence disease spread—such as susceptibility, demographics, and social habits—affect herd immunity.

Herd immunity is an important consideration for mass vaccination practices. Even if a cheap, safe, and effective vaccine exists, resource, logistical, and societal constraints can prevent the vaccination of 100 percent of the population. A reasonable target level of vaccination may be to achieve the threshold level of herd immunity (H), which is calculated as H > 1 − 1/R0, where R0 is the basic reproductive rate (or reproduction number; the number of infections an infected individual can be expected to produce on entry into a susceptible population). Mass vaccination can be successful through principles of herd immunity. Although disease outbreaks can still occur, they generally do so to a lesser extent than if herd immunity had not been achieved.
Redigeret d. 08-02-2021 22:42
09-02-2021 01:38
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Indslag fra 24/11 - 2020 af Dennis Prager https://www.facebook.com/DennisPrager/videos/727967314802501/

Facebook mener nogle af oplysningerne er forkerteMen Sverige er ikke desto mindre bevæget sig ned af listen for lande med dødlighed pr. 1 mio. individer.. Fra https://www.worldometers.info/coronavirus/ og er nu nede på en 23'ende plads (20 plads november) under lande med massive lockdowns som Frankrig, Spanien, Belgien mf.Mht. flokimmunitet så konstaterer Reuters at det er forkert se link med henvisning til at smitteantallet stiger i Sverige.

Men det er jo ikke det som fremføres i Videoen. Transmissionshastigheden af virus er minimeret pga. flokimmunitet som samfund som har gennemlevet kraftige lockdowns ikke har opbygget. OG det er korrekt.

Sveriges regering indførte lockdovn for 3 uger siden.

Men det har på ingen måde haft nogen indflydelse på den kraftig aftagende tendens vedr. smitteudvikling i landet seDet er vel at mærke et land som har været fuldstændig åben hen over jul og nytår med meget store forsamlinger, sportsbegivenheder, gudstjenester mm. som på ingen måde har fået smittespredningen til at øges i det nye år da inkubationstid er 1 - 14 dage.

Så med andre ord alle de fremførte påstande i videoen er korrekt.
Redigeret d. 09-02-2021 02:07
RE: Corona 9-Feb-202109-02-2021 12:10
John Niclasen
★★★★★
(6429)
I fortsættelse af Corona 8-Feb-2021 08-02-2021 10:44.

Det er blevet sagt, bl.a. i TV AVISEN 18:30 1-Feb-2021 (27 min. inde), at der er omkring tusind flere døde denne vinter i Danmark ud over det sædvandlige.

Vinteren starter som bekendt 1. december, og der er 62 dage fra og med 1. december til og med 31. januar. Udtalelsen skete 1. februar, og der var data til og med 31. januar, da vedhæftede graf blev dannet.

Vedhæftede graf viser dødsfald pr. 100 000 indbyggere i Danmark de første 62 dage efter 1. december for vintrene fra 2007/2008 til og med 2020/2021. Vinteren 2007/2008 er angivet som 2008 i grafen og så fremdeles.

Som man ser, var der ca. det samme antal dødsfald pr. 100 000 indbyggere vinteren 2012/2013 som i vinteren 2020/2021, og der var flere dødsfald i vintrene 2007/2008 og 2008/2009. Folketallet er vurderet til 5.822.763 pr. 1-Jan-2021 (se indlægget, Corona 6-Feb-2021), og ganger man dødsfald pr. 100 000 indbygger op med en faktor 58,22763 for hver vinter, så de forskellige år kan sammenlignes m.h.t. totale dødsfald, så er der omkring tusind flere dødsfald denne vinter end gennemsnittet for de forgående syv vintre, men der er ca. samme antal dødsfald denne vinter som gennemsnittet for de første seks vintre i grafen, og som der er data for i Statistikbanken.

Er det en sandhed med modifikationer?
Er det misvisende?
Er det manipulation?
Tilknyttet billede:

09-02-2021 19:06
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
The Great Barrington-Erklæringen

Som epidemiologer for infektionssygdomme og forskere inden for folkesundhed er vi alvorligt bekymrede over de fremherskende COVID-19 foranstaltningers fysiske og mentale sundhedsmæssige skadevirkninger, og vi anbefaler en tilgang vi kalder Fokuseret Beskyttelse.

Vi er fra både venstre og højre, og fra hele verden, og vi har viet vores karriere til at beskytte mennesker. Den nuværende nedlukningspolitik har ødelæggende virkninger på kort og langt sigt for folkesundheden. Følgevirkningerne (for at nævne nogle få) inkluderer lavere børnevaccinationsrater, forværrede resultater for hjerte-kar-sygdomme, færre kræftundersøgelser og forværret mental sundhed – hvilket fører til større overdødelighed i de kommende år med arbejderklassen og yngre samfundsmedlemmer som bærere af den tungeste byrde. At holde eleverne ude af skolen er en stor uretfærdighed.

At fastholde disse foranstaltninger indtil en vaccine er tilgængelig, vil forårsage uoprettelig skade, hvor de underprivilegerede bliver uforholdsmæssigt ramt.

Heldigvis forstår vi virussen bedre og bedre. Vi ved, at risiko for død pga. COVID-19 er mere end tusind gange højere hos ældre og svagelige end hos unge. For børn er COVID-19 faktisk mindre farlig end mange andre farer, herunder influenza.

Efterhånden som immuniteten opbygges i befolkningen, falder risikoen for infektion for alle – inklusiv for de sårbare. Vi ved, at alle populationer til sidst vil nå flokimmunitet – dvs. det punkt, hvor hastigheden af nye infektioner er stabil – og at dette kan bistås af (men ikke er afhængig af) en vaccine. Vores mål bør derfor være at minimere dødelighed og sociale skadevirkninger, indtil vi når flokimmunitet.

Den mest ansvarlige tilgang, der afbalancerer risiciene og fordelene ved at opnå flokimmunitet, er at lade dem, der har minimal risiko for at dø, leve deres liv normalt, så de opbygger immunitet over for virussen gennem naturlig infektion, samtidig med at de der er i højest risiko beskyttes bedst muligt. Vi kalder dette Fokuseret Beskyttelse.

Etablering af foranstaltninger til beskyttelse af de sårbare bør være det centrale mål for folkesundhedsinitiativer ift. COVID-19. Som et eksempel bør plejehjem bruge personale med erhvervet immunitet og udføre hyppige tests af andet personale og alle besøgende. Medarbejderrotation bør minimeres. Pensionister, der bor hjemme, bør have dagligvarer og andre fornødenheder leveret til deres hjem. Når det er muligt, bør de møde familiemedlemmer udendørs snarere end indendørs. En omfattende og detaljeret liste over foranstaltninger, herunder fremgangsmåder for husholdninger med flere generationer, kan implementeres og hører under offentligt sundhedspersonales opgaver og kunnen.

De, der ikke er sårbare, bør straks få lov til at genoptage livet som normalt. Enkle hygiejneforanstaltninger, såsom håndvask og at blive hjemme når man er syg, bør praktiseres af alle for at reducere tærsklen for flokimmunitet. Skoler og universiteter bør være åbne for personlig undervisning. Ikke-undervisningsrelaterede aktiviteter, såsom sport, bør genoptages. Unge voksne med lav risiko bør arbejde normalt snarere end hjemmefra. Restauranter og andre virksomheder bør åbne. Kunst, musik, sport og andre kulturelle aktiviteter bør genoptages. Mennesker, der er mere udsatte, kan deltage, hvis de ønsker det, mens samfundet som helhed opnår beskyttelse af de udsatte igennem den opbyggede flokimmunitet.

Den 4. oktober 2020 blev denne erklæring forfattet og underskrevet i Great Barrington, USA, af:

Dr. Martin Kulldorff, professor i medicin ved Harvard University, biostatistiker og epidemiolog med ekspertise inden for påvisning og overvågning af smitsomme sygdomsudbrud og vaccine sikkerhedsvurderinger.

Dr. Sunetra Gupta, professor ved Oxford University, epidemiolog med ekspertise inden for immunologi, vaccineudvikling og matematisk modellering af smitsomme sygdomme.

Dr. Jay Bhattacharya, professor ved Stanford University Medical School, læge, epidemiolog, sundhedsøkonom og folkesundhedspolitisk ekspert med fokus på smitsomme sygdomme og sårbare befolkningsgrupper.
Redigeret d. 09-02-2021 19:07
09-02-2021 19:23
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Immunologerne Dr. Jay Bhattacharya Standford, Prof Sunetra Oxford Qupta og Prof Martin Kulldorff Harvard om det uansvarlige i at lukke samfund ned. Eller der anbefales i bund og grund at køre samfundet som Sverige har gjort det se https://www.youtube.com/watch?v=rz_Z7Gf1aRE&feature=emb_logo

Altså fuldstændig uansvarlig det man gør i danmark, lige nu med den viden man har om sygdommen nu.
Redigeret d. 09-02-2021 19:39
09-02-2021 21:18
Jakob
★★★★★
(9285)
­9. feb. 2021
https://www.dr.dk/nyheder
Hårde karantænekrav i Storbritannien: Rejsende skal selv betale 15.000 kroner for karantænehotel
Storbritannien har tirsdag indført yderst strenge karantænekrav. Det siger sundhedsminister Matt Hancock ifølge nyhedsbureauet Reuters.
Kravene gælder folk, der har været i særlige højrisikolande, og indebærer blandt andet, at rejsende selv skal betale 1.750 pund, knap 15.000 danske kroner, for at gå i karantæne på et hotel i ti dage efter hjemkomst til Storbritannien.Sådan.!

Hvordan det er i Danmark, ved jeg ikke. Myndighedernes informationsvideoer på youtube viser kun nogen, der hvirvler støv op i hovedet på sig selv, og en let påklædt dame, som godt kan åbne havedøren for fuld udblæsning i 20 graders frost uden først at nedjustere termostaterne.
­
09-02-2021 21:26
Jakob
★★★★★
(9285)
­9. feb. 2021
https://www.dr.dk/nyheder/indland/kontakttallet-er-steget-til-1-nu-er-corona-ikke-paa-vej-ned-laengere
Kontakttallet er steget til 1
---
Vi har et stykke tid været vant til, at smitten var faldende, men det er stoppet nu.
Kontakttallet er nu steget til 1. Det betyder, at 10 smittede giver corona videre til 10 andre i gennemsnit.
For en uge siden lå tallet på 0,7.
Årsagen er den britiske mutation B117, der er mere smitsom end de varianter af coronavirus, vi er vant til.
Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på TwitterMen kontakttallet for B117 er stadig højere end 1

Nedenstående tabel og diagram kan give et indtryk af, hvordan det konkret står til med B117 i Danmark.

Jeg kan ikke finde ord for, hvor ærgerligt det er, at vores smitteopsporing ikke kan fange mindre end 1.000 tilfælde og tilintetgøre smittekæderne.
Jeg gætter på, at det er smitteopsporing, der får søjlerne til at flade lidt ud til sidst, men det er slet ikke nok, og der er så mange smittede nu, at det i de kommende uger vil blive mere og mere vanskeligt for smitteopsporingen at følge med.

Sådan med endnu mange uafprøvede metoder går det til, at Danmark må melde sig ind i klubben sammen med de andre svage taberlande, som endnu ikke har lært at udrydde smitte, og som derfor ikke er klar til at gå fremtiden og den næste pandemi i møde.


I skærende kontrast til myndighedernes og folketingets gentagne eftertrykkeligt dumpede smitteforebyggelse, besøgte jeg et vaccinationscenter i går. Bortset fra, at folk var for dårlige til at udnytte den gode plads til at holde afstand, så vil jeg sige, at det var min oplevelse, at det var meget professionelt og dygtigt tilrettelagt.
Det minder måske lidt om optakten til de værste timer på Titanic. Nedsænkningen af redningsbåde gik som et urværk, og skibets konstruktør tog den første, mens resten stod tilbage på dækket og ikke helt troede på, at skibet kunne synke, eller at redningsbåde var en god idé. Der var jo også andre skibe, som var på vej for at komme til hjælp....https://www.dr.dk/nyheder/indland/kontakttallet-er-steget-til-1-nu-er-corona-ikke-paa-vej-ned-laengere
­­
Tilknyttet billede:

09-02-2021 21:46
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kontakttallet er nu steget til 1. Det betyder, at 10 smittede giver corona videre til 10 andre i gennemsnit.


Ja og de 9 vil end ikke vide de er smittet og 1 vil få sygdommen. Og af de som får sygdommen vil 1 ud af 100 blive indlagt og af 100 indlagt vil 1 død.

Eller af de 10 som ganske rigtig får smitten har de 9,9 ingen gener eller meget lette gener og er nu immune, og kan efterfølgende ikke viderebringe smitten.
Redigeret d. 09-02-2021 21:50
10-02-2021 17:33
Jakob
★★★★★
(9285)
­delphi skrev:
Kontakttallet er nu steget til 1. Det betyder, at 10 smittede giver corona videre til 10 andre i gennemsnit.


Ja og de 9 vil end ikke vide de er smittet og 1 vil få sygdommen. Og af de som får sygdommen vil 1 ud af 100 blive indlagt og af 100 indlagt vil 1 død.

Eller af de 10 som ganske rigtig får smitten har de 9,9 ingen gener eller meget lette gener og er nu immune, og kan efterfølgende ikke viderebringe smitten.


­
Det blev så desværre endnu en løgnhistorie fra dig.­
10-02-2021 17:46
Jakob
★★★★★
(9285)
­


Bekymringsgrænsen uddybet


10. februar 2021
https://www.dr.dk/nyheder
12 kommuner er nu under 'bekymringsgrænsen'
Regeringen har tidligere defineret en såkaldt bekymringsgrænse for, hvornår en kommune havde så højt antal coronasmittede, at det var bekymrende.
Den har langt de fleste kommuner ligget et godt stykke over i lang tid, men med faldende smittetal begynder det nu at se lysere ud.
I dag er 12 kommuner under bekymringsgrænsen, skriver Ritzau.
En kommune er uden for coronabekymring, hvis det såkaldte incidenstal er under 20.
Det betyder, at der inden for en periode på syv dage har været færre end 20 smittetilfælde per 100.000 indbyggere.
De 12 kommuner er Skive, Aabenraa, Haderslev, Halsnæs, Nordfyns, Viborg, Tønder, Lemvig, Samsø, Ærø, Bornholm og Løsø.


Jeg må ganske enkelt insistere på, at man skal bekymre sig og handle på det, indtil tallet er max. nul..!

Hvor mange aktive terrorister skal vi ned på i København, før vi kan ophøre med at bekymre os om det.?

Hvor mange tændte bål skal vi ned på i kælderen på en boligblok, før vi kan ophøre med at bekymre os om det.?

Nul, nul og atter nul..!­
­
10-02-2021 18:06
Jakob
★★★★★
(9285)
­Smitteopsporing - Kommuner


10. februar 2021
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/44-af-landets-kommuner-deltager-nu-i-smitteopsporingen
44 af landets kommuner deltager nu i smitteopsporingen
I januar begyndte Styrelsen for Patientsikkerhed at ville inddrage landets kommuner i smitteopsporingen, og det er 44 af landets kommuner nu begyndt på.
Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.
Det er knap halvdelen af landets 98 kommuner. Senest er store kommuner som Odense og København også blevet en del af opsporingen.
- Vi er glade for, at der allerede er så mange kommuner, der gerne vil samarbejde om at få brudt smittekæderne. Kommunerne har et unikt lokalt kendskab, der gør en forskel for smitteopsporingen, siger Anette Lykke Petri, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed i meddelelsen.


10. februar 2021
https://stps.dk/da/nyheder/2021/covid-19-44-af-landets-kommuner-er-nu-med-i-samarbejde-om-smitteopsporing/
"Vi er glade for, at der allerede er så mange kommuner, der gerne vil samarbejde om at få brudt smittekæderne. Kommunerne har et unikt lokalt kendskab, der gør en forskel for smitteopsporingen," siger Anette Lykke Petri, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.
--
"Det er enormt positivt, at så mange kommuner tager opgaven på sig. Erfaringen viser tydeligt, at smitteopsporing er et godt værktøj i forhold til at inddæmme og begrænse smitten. Derfor er det vigtigt, at vi også i de tilfælde, hvor smitteopsporingsenheden i første omgang ikke får kontakt til en smittet borger, har mulighed for at fastholde arbejdet, så vi kan få brudt smittekæderne," siger Jacob Bundsgaard, formand i Kommunernes Landsforening.
--
De kommuner, som pr. 10. februar har indgået aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed om bidrag til smitteopsporingen, er: Aalborg, Albertslund, Ballerup, Billund, Brøndby, Egedal, Esbjerg, Favrskov, Fredericia, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Haderslev, Helsingør, Hillerød, Holbæk, Horsens, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Kolding, København, Lemvig, Lejre, Mariagerfjord, Middelfart, Odder, Odense, Randers, Roskilde, Rødovre, Skanderborg, Slagelse, Svendborg, Syddjurs, Taarnby, Vallensbæk, Varde, Vejen, Vejle, Viborg, Vordingborg, Ærø, Århus."allerede"..??????????!!!

Hold da kæft, hvor det ord kan få mig op i det røde felt..!

Er det blevet fuldstændigt forbudt at sparke røv i det her land.?

Borgere bliver alvorligt syge, mange dør, og milliarderne fosser ud af statskassen for at stoppe smitten, og Kommunerne har haft mere end et år til at komme ind i kampen om smitteopsporing, men mere end halvdelen er endnu ikke klar...


Giv dog de manglende kommuner 5 millioner kroner i bøde om dagen, indtil de er klar og kan fremvise tilfredsstillende resultater..!

10. februar 2021
https://www.dr.dk/nyheder
470 yderligere coronatilfælde og 11 nye dødsfald
470 personer er registreret smittet med coronavirus siden i går, mens 11 personer er døde. Det viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut.
Dagens antal smittede er baseret på 129.002 prøver, og det svarer til, at 0,36 procent af de testede har været smittet med coronavirus.
Der er nu 370 personer indlagt med covid-19 på de danske hospitaler. Det er 1 færre end i går. Af de indlagte er 74 på intensiv afdeling og 51 er i respirator.
­
­
10-02-2021 20:38
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
5 millioner kroner i bøde om dagen,


Og hvor mon de så henter de penge??
10-02-2021 22:41
Jakob
★★★★★
(9285)
­delphi skrev:
5 millioner kroner i bøde om dagen,


Og hvor mon de så henter de penge??Såre simpelt.!

De må selvfølgelig hæve kommuneskatten med 50 kr pr. borger pr. dag, så borgerne mærker det og overvejer, om de til kommunalvalget skal vælge en ny borgmester, som er lidt mere oppe på dupperne for at beskytte indbyggerne imod smitte, når kommunen angribes af en pandemi.

Og bødepengene, som staten får ind, kan passende deles ud til de kommuner, som var hurtigst til at indse, at de er de nærmeste til at hjælpe med lokal smitteopsporing for at udrydde smittekæderne.


Vi må åbenbart bære over med, at det er en kommunal opgave, og Forsvaret står helt handlingslammet og nærmest intet brugbart har byde ind med, når Danmark er blevet angrebet af et biologisk masseødelæggelsesvåben.

De har rigelige problemer med rengøring, og maden i kantinen er ikke god nok, og der har været korruption, svindel og magtmisbrug.

Men nu er de gået helt i sort og sat skakmat med dårlig stemning, og de kan slet intet finde ud af, og det er Forsvarsministerens skyld....


10. februar 2021
https://www.dr.dk/nyheder/indland/forsvarsminister-i-modvind-i-det-mindste-blev-kantinemaden-fjernet-fra-bramsens
Blandt andet efter Trine Bramsen sidste uge argumenterede for, at Forsvaret er en styrelse og forsvarschefen derfor 'styrelseschef'. Det fik i weekenden tre tidligere forsvarschefer på banen med kritik.
Få øjeblikke efter, at forsvarsministeren havde annonceret en mulig løsning på kantine-sagen, fik den sag derfor Venstre til at forlange statsminister Mette Frederiksens (S) indgriben.
- Min og Venstres opfordring er: Statsminister, se nu at komme på banen og vis os, at der er tillid til forsvarschefen. At der er tillid til ledelsen. Se nu at få bugt med den meget dårlige stemning, der er i Forsvaret. Der har statsministeren, som forsvarsministerens øverste chef, et ansvar, sagde forsvarsordfører Lars Christian Lilleholt (V).


6. feb 2021
https://www.dr.dk/nyheder/indland/tidligere-forsvarschefer-derfor-nedgoer-bramsen-embedet-og-saetter-general-skakmat
Tidligere forsvarschefer: Derfor nedgør Bramsen embedet og sætter general skakmat, når hun siger 'styrelseschef'
Tre tidligere forsvarschefer kritiserer ministeren for at kalde Forsvaret en 'styrelse' - selv om hun på papiret har ret.Sikke dog noget slapsvanset krukkeri... pulle pulle...
Som jeg husker værnepligten, så skulle vi selv gøre rent på kasernen, og der var køkkentjeneste, og til tider levede vi blot af sparsomme feltrationer og årtier gammel konserves, selvom vi knoklede i døgndrift.
Moralen var, at man kun nedgjorde sig selv, hvis man følte sig nedgjort. Kun når kolleger døde i tjenesten, kunne der rives en dag ud af kalenderen til sorg og medfølelse.
Man må tage det sure med det søde og være gjort af det rette stof, når man skal kæmpe for rigets og civilbefolkningens sikkerhed. Klynkehoveder og øvlebøvle hører ikke hjemme i Forsvaret.
­­
11-02-2021 00:29
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Aheee!


Redigeret d. 11-02-2021 00:30
11-02-2021 00:43
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Såre simpelt.!

De må selvfølgelig hæve kommuneskatten med 50 kr pr. borger pr. dag, så borgerne mærker det og overvejer, om de til kommunalvalget skal vælge en ny borgmester, som er lidt mere oppe på dupperne for at beskytte indbyggerne imod smitte, når kommunen angribes af en pandemi.


Johe! Men hvad nu med alle de tåbelige tiltag regeringen har gennemført som virkelig koster kassen, som skatteyderne skal betale når landet gældsættes, og skatteprocenten når de 100 %. Skal de så betale 101 % og hvad skal de betale den sidste ene procent med. Måske låne af statskassen som er gabende tom.
Redigeret d. 11-02-2021 00:44
RE: Corona 11-Feb-202111-02-2021 14:42
John Niclasen
★★★★★
(6429)
I fortsættelse af Corona 9-Feb-2021 09-02-2021 12:10.

Vedhæftede grafer viser øverst folketallet i Danmark fordelt på alder, som det så ud i starten af 1. kvartal, 2008. Nederst ses folketallet i Danmark fordelt på alder, som det så ud i starten af 4. kvartal, 2020.

I øverste graf ses nogle store årgange med en alder på omkring og lidt over 60 år. De blev født kort efter 2. verdenskrig. I nutiden nærmer disse store årgange sig en alder på 80 år, og de vil indgå med høje værdier i dødsfaldene i nutiden.

En dybere analyse bør derfor se på dødsfald f.eks. pr. 1000 indbygger i de forskellige aldersgrupper, og man kan så danne grafer som den nederst i indlægget, Corona 6-Feb-2021 06-02-2021 13:21.

Værd at bemærke i de vedhæftede grafer er toppen omkring 41 år øverst. Om 20-30 år vil disse store årgange give en stigning i antallet af dødsfald i Danmark.

Og man ser en top for teenagere i øverste graf. Toppen ligger på omkring 70 000 pr. årgang. Denne top er nu på omkring 80 000 pr. årgang. Jeg går ud fra, dette skyldes indvandring.

Kilde: https://statistikbanken.dk/FOLK1A
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 11-02-2021 14:48
11-02-2021 21:24
Jakob
★★★★★
(9285)
­@delphi

Jeg er træt af dit fis.

Dit fædreland står overfor endnu en alvorlig katastrofe, og hvis der skal gøres en betydelig forskel til det bedre, før det bliver uoverskueligt at opspore og bekæmpe smitten, så er det sidste chance nu.

Hvis vi i dag kan finde og isolere 100 flere syge, og dermed slippe for at gøre det samme med ca. 3.000 flere om dagen i slutningen af marts, så må ethvert bollertræ kunne forstå, at det er en ekstra indsats værd NU.!

Heller ikke mindst, fordi jo flere smittede, der er, jo vanskeligere bliver det at fange og destruere nye mutationer, før de breder sig.
Det var netop problemet med B117 før jul, og kun tåber lærer ikke af deres erfaringer.

Jeg har råbt vagt i gevær, og jeg har skudt med skarpt, så jeg efterhånden kun har gulvsand tilbage at bruge som krudt.
Alligevel står det nok bittert lysende klart, at det amatøragtige Danmark har tabt krigen imod smitten, og det sandsynligt nu mest er et spørgsmål om, hvor kæmpe stort vi vil tabe.


11. feb. 2021
https://www.dr.dk/nyheder/indland/trods-paent-kontakttal-b117-advarer-matematisk-ekspert-vi-er-taettere-paa-flere
Trods pænt kontakttal for B117 advarer matematisk ekspert: Vi er tættere på flere restriktioner end på færre
Det næste kontakttal for den britiske mutation vil ligge et sted mellem 1,25 og 1,3. Det er højt, siger lektor i matematisk epidemilogi.
---
- Vi står i den situation, hvor vi er tættere på flere restriktioner end på færre restriktioner. Med det nuværende kontakttal, så ser vi ind i en ganske stor epidemi i slutningen af marts, siger Viggo Andreasen.

@John Niclasen

Din argumentation taler for, at der er flere unge, der dør af covid-19, end man får indryk af, når man ser på dødstal fordelt på alder.

Men jeg har tænkt på, at når du nu er så vild med at grave tal frem, og du er så forarget over, at der spredes frygt og gøres så meget, når der indtil videre "kun" er en overdødelighed på ca. 1.000 mennesker.


Kan du så evt. til sammenligning finde tal for, hvor meget den kolde krig kostede det danske samfund målt i kroner og tabt frihed, og hvor mange danskere, der døde af den.?
­­
12-02-2021 16:05
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Her Texas med 28 mio. indbyggere se https://www.worldometers.info/coronavirus/usa/texas/ staten har ikke gjort noget overhovedet og har en dødelighed på 1400 pr. 1 mio. og 89.000 pr. 1 mio. er i dag syg af sygdommen.

Men vigtigst så ser man et dramatisk fald i smittespredningen fra et maks. på 30.000 den 5 januar til i dag det halve.Og alle mutationer har frit spil og kan sprede sig uhæmmet i befolkningen og der er ingen følgevirkninger: smitten falder.
Redigeret d. 12-02-2021 16:51
12-02-2021 23:27
Jakob
★★★★★
(9285)
­@delphi

Updated: Feb. 11, 2021
https://apps.texastribune.org/features/2020/texas-coronavirus-cases-map/?_ga=2.114797703.1068762181.1613166823-1292028868.1613166823
Texas reports fewer than 9,000 people hospitalized for COVID-19 for the first time since December


Og 40.000 døde... ja, ohøj, hvor er det not gået godt i Texas...

Det er 'kun' ca. 13 gange flere, end der døde, da WTC blev angrebet.

Og i følge din egen kilde er det ikke sandt, at der ikke har været restriktioner i Texas:

https://eu.usatoday.com/storytelling/coronavirus-reopening-america-map/
In some hospital regions, restaurants and private businesses have been required to reduce capacity from 75% to 50%, and any bars that were allowed to open under previous guidance from Abbott were required to close. In mid-September, Abbott relaxed capacity limits for businesses in much of the state, including restaurants, retail stores and gyms, citing declining hospitalizations. In mid-October, bars could reopen for in-person service up to 50% capacity.
Stay-at-home order: Started April 2, 2020; ended on April 30, 2020­

­
12-02-2021 23:31
Jakob
★★★★★
(9285)
­I Danmark kan vi glæde os over, at den fornuftige adfærd for at forhindre coronasmitte måske har stoppet en uheldig influenzamutant fra grise:


12. feb. 2021
https://www.dr.dk/nyheder
SSI finder ny influenzavariant hos borger
Der er blevet fundet et tilfælde af en ny influenzavariant hos en person i Danmark.
Det skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse.
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2021/enkeltstaende-tilfalde-af-ny-influenza-virus-variant-hos-en-borger
SSI vurderer, at varianten formentlig stammer fra svin.
Der er angiveligt tale om et enkeltstående tilfælde, da der ikke har været tegn til yderligere smittespredning.
SSI skriver, at personen bor på landet og havde underliggende sygdom.­
13-02-2021 00:08
Jakob
★★★★★
(9285)
­En samlet blå blok ( V, K, DF, LA, NB ) forlanger nu igen mere genåbning


12. feb. 2021
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/statsministeren-er-forhaabningsfuld-om-lokale-genaabninger
Statsministeren er forhåbningsfuld om lokale genåbninger
Imens regeringen og Folketingets partier drøfter muligheder for genåbning lokalt og regionalt, håber statsminister Mette Frederiksen (S), at det næste forsigtige skridft snart kan tages.
Det udtaler hun i en skriftlig kommentar til Ritzau.
- Vi overvejer blandt andet regionale og lokale genåbninger og øget anvendelse af test. Alt det drøftes også med Folketingets partier, og jeg er forhåbningsfuld i forhold til, at vi inden for de næste uger kan tage det næste forsigtige skridt, udtaler statsministeren.
Hun nævner, at vinteren snart er slut, og at smittetallene igen er forholdsvis lave.
- Nu er foråret på vej, og vaccinerne er i gang med at blive rullet ud. Derfor er det meget naturligt, at vi nu diskuterer, hvordan vi kan udfase restriktionerne på en forsvarlig og forsigtig måde, udtaler hun.
Statsministeren reagerer på det åbne brev som partilederne i blå blok tidligere i dag offentliggjorde.
De vil have regeringen til at 'tænke bedre og mere kreative tanker end beregninger på enkelte store genåbningsscenarier, som vi har set det hidtil', lyder det i brevet, som De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, blandt andet har delt på Twitter.
https://twitter.com/SorenPape/status/1360219623518527499
Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fortalte i går, at eksperter i øjeblikket regner på effekten af regionale genåbninger.


12. feb. 2021
https://www.dr.dk/nyheder/indland/mette-frederiksen-kalder-det-meget-naturligt-diskutere-en-udfasning-af-restriktioner
Mette Frederiksen kalder det 'meget naturligt' at diskutere en udfasning af restriktioner lokalt
- Vinteren er snart slut, og det er igen lykkedes Danmark at banke smitten ned, siger statsministeren.
Statsminister Mette Frederiksen (S) åbner nu op for, at man i den kommende tid vil indføre regionale genåbninger.
Det siger hun i en skriftlig udtalelse.
- Vinteren er snart slut, og det er igen lykkedes Danmark at banke smitten ned. Nu er foråret på vej, og vaccinerne er i gang med at blive rullet ud. Derfor er det meget naturligt, at vi nu diskuterer, hvordan vi kan udfase restriktionerne på en forsvarlig og forsigtig måde, så vi ikke mister kontrollen over epidemien.
- Vi overvejer blandt andet regionale og lokale genåbninger og øget anvendelse af test. Alt det drøftes også med Folketingets partier, og jeg er forhåbningsfuld i forhold til, at vi inden for de næste uger kan tage det næste forsigtige skridt, lyder det fra Mette Frederiksen.
Hun tilføjer, at det er for tidligt at vurdere, hvad åbningen af 0.-4.klasse har betydet.
- Det er vi nødt til at være mere sikre på, før vi kan gå videre. Når vi er nødt til at gå forsigtigt frem, skyldes det den britiske mutation, der hurtigt kan få smitten til at eksplodere på et kritisk tidspunkt, hvor for få ældre og sårbare er vaccinerede, siger Mette Frederiksen.
'De er alt for forsigtige'
Udmeldingen kommer i kølvandet på, at en samlet blå blok har sendt et brev til netop Mette Frederiksen, hvor man undrer sig over, hvad de betegner som regeringens nøleri i forhold til at åbne dele af samfundet op.
- Nu må man simpelthen lige komme ud over rampen, siger Søren Pape Poulsen, De Konservatives formand.
- De er alt for forsigtige. Det er mangel på forståelse for, hvad der rammer befolkningen i øjeblikket. Der synes jeg, at de er for langsomme og for forsigtige.


Jeg er tilfreds med, at Statsministeren er opmærksom på, at der er mange gamle, som endnu ikke er vaccineret.
Mange af dem kommer særligt klemme, hvis smitten stiger.

Hvis man læser brevet på Twitter, så kan man også se, at selvom de har haft over et år til at tænke over det og spørge deres alternative eksperter, så er det alligevel temmelig vidtløftigt og ikke særlig gennemtænkt, og de er stadig helt blanke, når det gælder nye forslag til at minimere smitte.


Hvis man f.eks. har held med at sluse eleverne ind i en smittefri boble på en efterskole, så må eleverne og lærerne efterfølgende skulle isoleres strengt på skolen. Ud over de praktiske problemer med det, så er det heller ikke sikkert, at det bliver spor sjovt i mere end en uge eller to. Og hvis smitten først bryder ud, og eleverne af den grund skal sendes hjem, så kan der hurtigt blive tale om stor smittespredning til mange kommuner.
­­
13-02-2021 11:12
Jakob
★★★★★
(9285)
­

Dem, vi skal lytte til:12. feb. 2021
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/who-advarer-det-er-ikke-tid-til-loesne-restriktionerne-nogen-lande
WHO advarer: 'Det er ikke tid til at løsne restriktionerne for nogen lande'
Der er ingen grund til at lette på restriktionsspeederen, selvom smittetallene i mange lande i øjeblikket falder.
Det siger chefen for Verdenssundhedsorganisationen, WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ifølge nyhedsbureauet dpa, skriver Ritzau.
– Det er ikke tid til at løsne restriktionerne for nogen lande. Vi skal alle blive opmuntret, men selvtilfredshed er lige så farligt som virusset, siger han.

Dem, vi skal lytte til og lære af i en vis fart:12. feb. 2021
https://www.dr.dk/nyheder/indland/eksperter-om-den-britiske-variant-smitteopsporingen-skal-vaere-mere-aggressiv
Eksperter om den britiske variant: Smitteopsporingen skal være mere aggressiv
Find flere nære kontakter og overvej at sende smittede på hotel, siger flere eksperter.
Mens det generelle smittetal fortsat falder, stiger andelen af den britiske og mere smitsomme variant, der er den afgørende faktor for, hvorfor Danmark stadig er lukket ned.
Derfor bør jagten på at bryde smittekæderne med den særligt smitsomme variant intensiveres, siger flere eksperter.
Helt nye tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed viser, at der er 2,5 nære kontakter til de smittede med den britiske variant, og af dem kommer smitteopsporingen aldrig i kontakt med to tredjedele svarende til næsten 7000 nære kontakter i perioden midten af januar til den 10. februar.
Det skyldes, at det er frivilligt, om den smittede selv tager kontakt til de nære kontakter.
Når det især handler om de mere smitsomme varianter er smitteopsporingen helt afgørende, siger Christian Wejse, speciallæge i infektionsmedicin og lektor i global sundhed på Aarhus Universitet.
- Restriktioner er ikke nok. Smitteopsporingen er et af de vigtigste redskaber til at få lukket smittekæder, få et bedre kontakttal, så vi dermed kan få åbnet samfundet mere. Derfor mener jeg, at smitteopsporingen bør være mere aggressiv og finde flere nære kontakter og få dem isoleret og testet, siger Christian Wejse.
--
Også Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet ser mulighed for at gøre endnu mere for at finde flere smittede med den britiske variant.
- Lige nu har vi få smittede, og dermed har smitteopsporingen mulighed for at kaste nettet bredere ud og lede mere efter de ikke så nære kontakter. Så vil vi finde flere smittede, og det vil være et mere effektivt stop af smittekæderne. Det er afgørende for, at epidemien ikke vokser, siger Viggo Andreasen.
Han taler desuden for, at myndighederne kunne gå endnu grundigere til værks for at sikre, at smitte med de særlige varianter ikke blev spredt.
- Man kunne overveje, om både de smittede og måske også de nære kontakter skulle i isolation på et hotel i stedet for i hjemmet, hvor der typisk er meget smitte.


De dumpede styrelser, som vi skal drive frem og op i tempo med sporer og højtlydende piskesmæld:12. feb. 2021
https://www.dr.dk/nyheder/indland/eksperter-om-den-britiske-variant-smitteopsporingen-skal-vaere-mere-aggressiv
Anette Lykke Petri, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, ville det så ikke være en god ide at udvide antallet af nære kontakter?
- Vi går efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer, der klart definerer, hvad nære kontakter er, og vi fanger allerede mange af de nære kontakter. Så kan man altid diskutere, om vi skal udvide det, men jeg mener der er rimelig god evidens for, hvordan vi gør det ser ingen grund til at ændre det, siger Anette Lykke Petri.
Alligevel erkender hun, at smitteopsporingen ikke har et overblik over alle de nære kontakter, når de smittede ofte selv står for kontakten.
- Vi tilbyder alle de smittede, at det er os der tager kontakten, men den del, der selv gør det, har vi ikke et overblik om de lader sig teste og er gået i isolation. Vi ville ønske, det var os, der tog kontakten til samtlige nære kontakter, men de smittede har ikke pligt at til at oplyse det. Og jeg tror ikke, at vil tvang vil hjælpe, siger Anette Lykke Petri.


Selvfølgelig vil en oplysningspligt da hjælpe.
Ellers kunne vi ligeså godt gøre det frivilligt, om man skriver sandheden på sin selvangivelse.


12. feb. 2021
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/sundhedsstyrelsen-vil-ikke-anbefale-mundbind-ad-gangen
Sundhedsstyrelsen vil ikke anbefale to mundbind ad gangen
Sundhedsstyrelsen vil på nuværende tidspunkt ikke anbefale brug af dobbelt mundbind i Danmark, som man ellers overvejer i Norge.
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/skal-man-bruge-mundbind-paa-en-gang-de-norske-myndigheder-overvejer-det-efter-nyt
Det skriver Bolette Søborg, overlæge og enhedschef i styrelsen, i en mail til TV2, der tilføjer, at "vi følger naturligvis nyeste viden på området".
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-02-12-sundhedsstyrelsen-vil-ikke-anbefale-dobbelt-mundbind-for-nu
Amerikansk forskning har ellers peget på, at to mundbind oven på hinanden kan beskytte ekstra godt.


­
13-02-2021 14:34
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Så er handlingens mand vedr. Corona kommet i det Hvide hus

Citat fra https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/states-reopen-map-coronavirus.html : President Biden pledged to act aggressively to get the coronavirus pandemic under control, and he used his first two days in office to issue some limited mask mandates that his predecessor had long resisted. Yet it remains largely up to state and local officials to determine what restrictions, if any, to impose to slow new infections.

Og det er hvordan situationen er for forretninger og forretningslivet:Og Mht. lockdownsI det store og hele et land hvor alt er åbent. Og et land som har en dødsrate på 1.400 pr. 1 mio. 89.000 pr. 1 mio. kræver hospitalsbehandling. Til sammenligning er danmarks coronatal henholdsvis 400 og 39.000.

Og smittetrykket rasler ned i USA uanset diverse muterede varianter af virusEller med andre ord fuldstændig uansvarlig at lukke et samfund ned for så påviselige små følgevirkninger.

Den amerikanske sygehuskapacitet er minimum 10 gange højere og yder befolkningen service vedr. andre sygdomme som kræft eller helbredelse i det hele taget. Modsat Danmark hvor alt er lukket ned grundet en eller anden søgt forklaring om et eller andet farligt.
Redigeret d. 13-02-2021 15:22
13-02-2021 22:30
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Israel hvor halvdelen af befolkningen er vaccineretIkke særlig imponerende
14-02-2021 21:29
Jakob
★★★★★
(9285)
­@delphi


Du opstillede igen et falsk billede af coronaidyl og frihed i USA.

­https://www.dr.dk/nyheder/udland/usa-melder-igen-om-hoejt-antal-nye-smittede-nu-har-florida-indfoert-udgangsforbud-om
USA melder igen om højt antal nye smittede: Nu har Florida indført udgangsforbud om aftenen


https://finans.dk/politik/ECE12266393/der-er-masketvang-og-udgangsforbud-mens-usa-fejrer-4-juli/?ctxref=ext
Der er masketvang og udgangsforbud, mens USA fejrer 4. juli


https://www.berlingske.dk/www.berlingske.dk/millionbyer-i-californien-lukker-ned-efter-smittestigning
Millionbyer i Californien lukker ned efter smittestigning
San Francisco følger nu Los Angeles ved at indføre udgangsforbud og nye restriktioner efter smittestigning.Og hvis man tror, at det har været bedre for de gamle og syge, at smitten løb løbsk, så kan man godt tro om igen. Prøv evt. at se her:

https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-12-01-hjerteskaerende-kram-amerikansk-laege-advarer-om-moerke-tider
En omfavnelse mellem en covid-19-patient og en læge viser et glimt af pandemiens konsekvenser i USA.


Jeg synes nok, at det sætter de tårepersende klager over plexiglas og kun en enkelt besøgende på danske plejehjem i perspektiv.I Danmark er det gået langt bedre, selvom vi aldrig har haft udgangsforbud.

Det danske samfund er ikke så lukket, som mange klynkehoveder giver indtryk af.

Enhedslisten (Rune Lund) vil også gerne hjælpe de små selvstændige:

https://www.dr.dk/drtv/serie/debatten_7101
S2021:E4 Hvem betaler corona-regningen?
Debatprogram om ugens aktuelle emne.
35:12 inde i videoen:
https://www.dr.dk/drtv/se/debatten_-hvem-betaler-corona_regningen_234719

Det er da også udmærket, men jeg mener faktisk, at han er lidt forkert på den, fordi man hele tiden godt har kunnet handle med de små lokale butikker, hvis der har været evne og vilje til det.

Hvis man f.eks. ringer og bestiller en vare og betaler den forud, så mener jeg, at det efterfølgende er ok at hente den i en kasse, som butiksejeren har stillet udenfor døren.Det hjælper ikke frisøren eller tatovøren eller det lokale værtshus, og det er nok især de sidste, der laver ballade i lånte fjer.
Staten forsøger sig med repressiv tolerance, men hvis det ikke er tilstrækkeligt, så bør man måske overveje andre metoder som f.eks. udgangsforbud, forbud imod demonstrationer og et delvist permanent alkoholforbud.


13. feb. 2021
https://www.dr.dk/nyheder
Hus Forbi tager afstand fra Men in Black
Hjemløseavisen Hus Forbi vil ikke sættes i forbindelse med gruppen Men in Black, der i dag har demonstreret på Rådhuspladsen.
Det oplyser Hus Forbi i en pressemeddelelse, hvor man kritiserer, at Hus Forbi står opført som hovedtalere ved dagens demonstration.
- Men in Blacks budskab er i direkte modstrid med vores bestræbelser på at sikre, at hjemløse og socialt udsatte bliver tilbudt vacciner, fordi de er sårbare helbredsmæssigt og lever på en kaotisk måde, som kan være en særlig belastning for sundhedsvæsenet, hvis de bliver alvorligt syge. Hus Forbi bakker op om myndighedernes bestræbelser på at holde COVID19 under kontrol i Danmark, siger Hus Forbis sekretariatsleder Rasmus Wexøe Kristensen.


13. feb. 2021
https://www.dr.dk/nyheder/indland/hus-forbi-optraadte-i-opslag-om-men-black-demo-det-kan-goere-skade-paa-vores
Hus Forbi optrådte i opslag om Men In Black-demo: 'Det kan gøre skade på vores sælgere'
Den måde, de demonstrerer på, kan ikke ligge længere væk fra noget, vi vil associeres med, lyder det fra hjemløseavisen.
'Hus Forbi' stod der med store bogstaver på et opslag på Men In Blacks facebookside.
Det er indkaldelsen til den demonstration, der i dag er blevet afholdt på Rådhuspladsen i København.
Når navnet på hjemløseavisen var nævnt, skyldes det, at den hjemløse Kim Allan havde sagt ja til at tale ved arrangementet, der skulle være en 'støtte for vores udsatte borgere', som arrangøren skriver.
Men Hus Forbi har ikke noget med arrangementet at gøre, og man ønsker ikke at blive sat i forbindelse med bevægelsen, der har trukket overskrifter den seneste tid for sin til tider voldsomme modstand mod coronarestriktionerne.
- Vi vil ikke associeres med Men In Black. Vi synes, at vi skal følge myndighedernes anbefalinger, og det er vigtigt, at vi alle sammen tager ansvar, siger Rasmus Wexøe Kristensen, der er sekretariatsleder hos Hus Forbi.


13. feb. 2021
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/demonstration-paa-raadhuspladsen-i-dag-mundbind-er-fascisme
Demonstration på Rådhuspladsen i dag: 'Mundbind er fascisme'
Igen i dag afholdt gruppen, der kalder sig 'Men in Black', demonstration på Rådhuspladsen i København.
Før demonstrationen var der ballade, da gruppen brugte Hus Forbi-navnet på deres invitation. Men Hus Forbi ville bestemt ikke kædes sammen med demonstranterne.­

­
14-02-2021 21:40
Jakob
★★★★★
(9285)
­
Alvorlig uhygge breder sig:


13. feb. 2021
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/vaccineresistent-mutation-er-blevet-fundet-i-67-proever-i-danmark
Vaccineresistent mutation er blevet fundet i 67 prøver i Danmark
Virusmutationen E484K, der kan nedsætte effekten af vacciner, er fundet i foreløbig 67 coronaprøver i Danmark.
Det oplyser Statens Serum Institut.
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2021/status-for-covid-19-virusmutationen-e484k
De 8 af de 67 påviste tilfælde er coronaprøver, hvor folk er smittet med varianten B1351. Det er den, der også omtales som den sydafrikanske variant. Den er også fundet i andre varianter, heriblandt den brasilianske, også kendt som P1, men ikke i den britiske, B117.
Den blev set første gang i Danmark lige før nytår, og siden har man fundet flere og flere tilfælde. Den gør ikke virus mere smitsom, men den kan blive et problem på længere sigt, fordi den muligvis kan gøre det sværere for vaccinerne at virke.
https://videnskab.dk/forskerzonen/krop-sundhed/bekymrende-mutation-er-i-enkelte-tilfaelde-opstaaet-i-den-britiske-variant-af
- I laboratorieforsøg har studier vist, at antistoffer fra vacciner ikke virker lige så godt på virus med mutationen, skriver SSI således.https://www.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/covid19/risikovurderinger/notat---risikovurdering-for-e484k.pdf?la=da
Johnson & Johnson vaccinen har vist effekt på 57% i Sydafrika og 66% Latinamerika, i modsætning til 72% i USA.
Novavax har vist en effekt på 60% i Sydafrika, i modsætning til 90% i UK.
AstraZeneca har vist stærkt nedsat effekt i forhold til forebyggelse af mild COVID-19 i Sydafrika. Det påpeges, at denne information er baseret på medierapporter fra et meget lille klinisk forsøg, samt at fund for mild sygdom ikke kan ekstrapoleres til alvorlig sygdom, og derfor kan ingen sikker konklusion kan drages endnu.Det tyder desværre på, at smitteopsporing og isolation stadig undergår selv de laveste forventninger.


Men hyggen og tilpasningen breder sig heldigvis også:

14. feb. 2021
https://www.dr.dk/nyheder
Coronapandemien har også bragt godt med sig: Mere tid til familien, mere natur og mere taknemmelighed
For mange mennesker har coronapandemien og de medfølgende nedlukninger været hårde for økonomi, helbred og psyke.
Men for nogle har tiden hjemme også givet mulighed for at få nye positive vaner og tid til refleksion.
https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/naar-verden-aabner-igen-her-er-3-positive-ting-du-kan-tage-med-videre-fra
Det viser en ny undersøgelse fra Skotland, der i tre uger har fulgt 3.300 mennesker under nedlukningen i 2020.
Her fortæller størstedelen af de adspurgte blandt andet, at coronanedlukningen har givet dem mere tid med familie og venner.
Flere har taget på opdagelse i naturen. 65 procent af personerne i undersøgelsen fortæller, at de har brugt mere tid i naturen.
Og så svarer fire ud af fem deltagere i undersøgelsen, at de er blevet bedre til at værdsætte ting, som de tidligere har taget for givet.

­
15-02-2021 16:04
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Indlæg i New York times fra den 26/12:

Florida Gov. Ron DeSantis has resisted pleas from some of his state's mayors to enact statewide measures to fight COVID-19, such as a mask mandate and the power to adopt local restrictions.

The day before Florida recorded its 1 millionth case, DeSantis told reporters that states in lockdown mode are faring worse than Florida.

"So I hear people say, 'Oh, well, Florida is open, and they're having increased cases,'" DeSantis said Nov. 30. "Well, okay, the states that are locked down are increasing at twice the rate we are. If you look at the per capita cases, in a lot of these states that have closed schools, businesses shuttered, some of them even post stay-at-home orders there, you see a huge increase in these cases."

En stat som overhovedet ikke har gjort noget for at stoppe smitten klarer sig fint med 1200 døde pr. 1 mio. indbyggere og en voldsom faldende tendens vedr. nye smittede seOg man må gi' Trump ret (fra samme artikel):

The lockdowns in Democrat run states are absolutely ruining the lives of so many people - Far more than the damage that would be caused by the China Virus. Cases in California have risen despite the lockdown, yet Florida & others are open & doing well. Common sense please!
Redigeret d. 15-02-2021 16:25
16-02-2021 18:20
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Professor Sunetra Gupta om det uheldige ved Lockdowns https://www.youtube.com/watch?v=nxrG4hW3q2s&t=5s
16-02-2021 18:51
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Den øgede dødlighed vedr. andre sygdomme som langt overgår de 'sparede' ved lockdowns omkring Covid19 https://www.youtube.com/watch?v=4fo3kISZAmo&t=150s
Redigeret d. 16-02-2021 18:53
Side 16 af 32<<<1415161718>>>

Deltag aktivt i debatten Coronavirus, frihandel, flyrejser og fornuftig klimapolitik.:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
IPCC-chef: "Klimapolitik Omfordeling af Velstand, Ikke Milieupolitik". Thunberg Gore/Soros Rob024-01-2020 20:25
FNs Fordrejede Klimapolitik og Teknokratiets CO2-Økonomi205-12-2019 01:48
Er klimapolitik religion..?4505-12-2019 01:40
Hvad er jeres holdning til Co2 neutrale flyrejser?025-03-2019 09:52
(Aktuel) fransk klimapolitik305-12-2018 10:56
Artikler
Flytrafik
Føler du, at befolkningen bakker op om en vidtgående klimapolitik?
EUs klimapolitik - en succeshistorie? (Mernilds Klumme, januar 2009)
Klimapolitik (Bionyt: 500 svar om klima)
NyhederDato
Slut med billige flyrejser i fremtiden10-09-2009 09:52
Hedegaard samler tænketank om huller i klimapolitik17-11-2008 05:33
LO får sin første klimapolitik19-08-2008 07:54
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik