Husk mig
▼ Indhold

Klimarealisterne slår til igen mod GISS/GHCNSide 6 af 12<<<45678>>>
19-10-2020 22:13
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Vi er desværre ikke i stand til at løse alle problemerne. Det er kort og godt ikke muligt. Derfor er vi nød til at prioritere.
19-10-2020 23:08
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
Det er ikke noget, der kan overlades til personer, der har lemfældig omgang med oplysninger
20-10-2020 06:46
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Som bekendt er bekæmpelse at fattigdom det modsatte af bekæmpelse af CO2-udledningen. Bekæmpelse af fattigdom kræver som bekendt et stort energiforbrug, og denne energi kommer fortsat primært fra fossile brændstoffer.
20-10-2020 07:30
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
Savner du selskab, siden du så overfladisk ævler løs?
20-10-2020 07:39
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Jeg fortæller blot at du har ikke forstået, at både IPCC og de såkaldte klimaforskere har en stor interesse i at overdrive problemerne i relation til GW, og at man derfor skal være meget kritisk overfor deres udsagn. Med andre ord kan disse folk og organisationer ikke betragtes som objektive og upartiske.

At du ikke har forstået, at man igennem tiden har lavet mange og grove overdrivelser på dette område. F.eks. om afsmeltningen af indlandsisen på Grønland eller om afsmeltningen af havisen ved Nordpolen, eller om ophøret af Golfstrømmen, eller om den påståede negative effekt på planteavlen ved GW.

At du ikke har forstået, at der er mange problemer, som er langt alvorligere end CO2- og klimaproblemet. Eksempelvis er der 500 - 600 gange så mange mennesker, som mister livet p. g. a. fattigdomsrelaterede sygdomme, som det er af naturkatastrofer med mere.

At du ikke har forstået, at skal vi gøre noget godt for menneskeheden, så er det fattigdom og dertil hørende problemer, som vi skal bekæmpe. Fattigdom og dertil hørende problemer koster som bekendt livet for rigtig mange mennesker hvert år.

At du ikke har forstået, at den økonomisk-teknologiske udvikling gør, at vi bliver bedre og bedre til at beskytte os i mod naturkatastrofer af både den ene og den anden slags.

At du ikke har forstået, at varme historisk set altid har været en fordel og kulde historisk set altid har været en ulempe og problemfyldt.
20-10-2020 11:15
Robert Wagner
★★★★★
(3678)
@Jørgen Petersen

Jeg vil anbefale dig at læse BP's Statistical Review of World Energy, https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html

Fremtiden tilhører VE, klimaforandringer eller ej, de er igang med at slå alle andre på prisen også inkl. lagring.

2020'erne vil vise, at det er GAME OVER for de fossile og fissile...
20-10-2020 15:29
kfl
★★★★★
(2167)
@Robert Wagner

Det er min opfattelse, at Jørgen Pedersen er en Klimarealist-trold eller Olie-trold, der primært sprede spam på Klimadebat.

Dog skal det siges at nogen af de påstande Jørgen Pedersen kommer med er helt legitime politisk påstande, men som regler er der konspirationsteorier involveret.

Det er følgende påstand Jørgen Petersen sædvanligivis kommer med:


Jeg fortæller blot at du har ikke forstået, at både IPCC og de såkaldte klimaforskere har en stor interesse i at overdrive problemerne i relation til GW, og at man derfor skal være meget kritisk overfor deres udsagn. Med andre ord kan disse folk og organisationer ikke betragtes som objektive og upartiske.


Dette svarer til at alle læger overdriver sygdomme, alle brandmænd overdriver brande,etc.

Jørgen Petersen kan aldrig fastholde en tråd, men bringer alt mulig ind. Det er lidt trals..
20-10-2020 15:38
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Robert Wagner

Hvis VE er så godt som du siger, hvorfor går udfasningen af de fossile brændstoffer så så langsomt, som det gør?

Ifølge BP (din egen kilde) er CO2-udledning steget med 2,1% i 2018 og med 0,5% i 2019. Forbruget af naturgas er steget med 5,3% i 2018 og med 2% i 2019. Olieforbruget er steget med 0,9% i 2019. Kun kul forbruget er faldet, da det her er faldet med 0,6%.
20-10-2020 19:25
Robert Wagner
★★★★★
(3678)
@Jørgen Petersen

Det går stadig lidt langsomt, fordi PV og vind stadig er forholdsvis nye industrier og det tager tid at opbygge produktions kapacitet.
Hvis man vil udvide produktionskapacitet, skal man investere i nye maskiner. Mangler man kapital, skal man låne penge. Låner man for mange penge, bliver ens produkt/drift for dyrt og man taber konkurrence evne.

BP og andre siger, at PV industrien nu er selvbærende, dvs. de ikke længere har behov for ekstra tilførsel af kapital eller subventioner. Det kan tydelig ses i størrelser på nye PV anlæg der er på vej rundt omkring i verden.

De tal du har fundet frem er rigtig nok, men har du kigget på vækstrater for PV og vind og sammenlignet dem med de andre?

"The latest edition of the World Nuclear Industry Status Report indicates the stagnation of the sector continues. Just 2.4 GW of net new nuclear generation capacity came online last year, compared to 98 GW of solar."
20-10-2020 22:24
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er noget vrøvl, som du kommer med.

Dels er der stigninger i alle de nævnte parametre som jeg nævnte, bortset fra kul forbruget: "Ifølge BP (din egen kilde) er CO2-udledning steget med 2,1% i 2018 og med 0,5% i 2019. Forbruget af naturgas er steget med 5,3% i 2018 og med 2% i 2019. Olieforbruget er steget med 0,9% i 2019. Kun kul forbruget er faldet, da det her er faldet med 0,6%."

Dels er renten så lav som aldrig før. Derfor betyder det ikke noget, om der skal lånes penge. Jo lavere renten er, jo lettere er det at få et tilfredsstillende afkast af den investerede kapital.

Dels siger du, at vækstraterne er store for VE, men de kommer fra et meget lavt niveau. Kører man eksempelvis 10 km/t i bil er det let at fordoble hastigheden. Kører man derimod 100 km/t er det svært at fordoble hastigheden.
20-10-2020 23:17
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Den første VE produktion som erstatter en mindre del af behovet er meget let at installere, og det afføder god økonomi. Men når baselaod kraftværkerne skal lukkes eller de kan ikke få produktionstimer når sol og vind yder stor effekt så falder den samlede rentabilitet på det samlede energisystem. OG hvis sol og vind skal erstatte kraftværker helt så bliver der ekstremt dyrt pga. batterier.

Problemstillingen https://www.youtube.com/watch?v=h5cm7HOAqZY
Redigeret d. 20-10-2020 23:18
21-10-2020 00:03
Robert Wagner
★★★★★
(3678)
Store batteri anlæg kan efterhånden udkonkurrere gas peakers...

Fortjenesten falder for de fossile...

De sparede penge skal nok blive brugt et andet sted, så det skader ikke økonomien, tværtimod, en af de begrænsende faktorer bliver reduceret, fordi energi bliver billigere at producere med de vedvarende. Også med lagring.

https://cleantechnica.com/2019/10/28/worlds-largest-storage-battery-2-5-gwh-to-replace-gas-peaker-plants-in-queens/

https://www.pv-magazine.com/2020/08/20/worlds-largest-battery-storage-system-now-operational/
21-10-2020 01:02
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Naturgas mange steder i verden koster 10 - 12 $/MWh og et solo gasturbineanlæg uden dampsystem med en virkningsgrad på 43 % koster 0,6 mio. $/MW installeret. Det koster 4 cent/KWh til O&M. Ved 30 År afskrivning og 30 % drifts af årets timer ender el-prisen på 7,5 cent/KWh.

Mon batterier og VE produktion kan konkurrere med den pris.
Redigeret d. 21-10-2020 01:05
21-10-2020 06:14
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
Gas, olie og kul vil i fremtiden blive pålagt CO2 afgifter i størrelsesordenen 200-1000 DKK per tons CO2 udledt.

Derudover, så er prisen for på omkring 80 euro /MWh for el produceret med gas.

Så fossil industrien kommer til at pakke sammen på den lidt længere bane. Politikerne skal blot grilles lidt mere, så vil de også blive tvunget til at tænke længere end til næste valgperiode.
21-10-2020 06:47
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Også fritager man de absolut største energiforbrugere fra denne afgift, for ellers er de nødsaget til at lukke deres produktion her i DK. Så vidt jeg husker, så bruger nogle få store erhvervsvirksomheder godt halvdelen af den energi, som bruges erhvervsmæssigt her i landet. Denne afgift er således ikke ret meget andet end et politisk blufnummer.
21-10-2020 07:04
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
Nu er der jo heldigvis voksne, der godt kan se, at mere opvarmning kommer til at afstedkomme større og større problemer i fremtiden.

Der er faktisk flere og flere, der forstår, at vi står med et problem, der vil vokse i størrelse år for år.
Derfor stiger presset også på at forureneren betaler, som er et velkendt politisk virkemiddel til at fjerne uønsket skadelig ødelæggelse af vores fælles klima.
21-10-2020 07:19
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Man fritager de absolut største energiforbrugere fra denne afgift, for ellers er de nødsaget til at lukke deres produktion her i DK. Da nogle få store erhvervsvirksomheder så vidt vides bruger godt halvdelen af den energi, som bruges erhvervsmæssigt her i landet, er denne afgift således ikke ret meget andet end et politisk blufnummer. Effekten er i hvert tilfælde yderst minimal.
21-10-2020 07:25
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
Vågn op til virkelighedens verden (og stop hykleriet):

The rapid deployment of renewable power generation technologies, combined with high learning rates, has driven down costs. This trend is projected to continue making renewables increasingly competitive with fossil fuels in countries across the world, and the least-cost option in a growing number of markets. The cost competitiveness is reflected in deployments in 2019 where renewables accounted for 72% of new capacity additions worldwide and have been between 173 GW – 178 GW in 2017, 2018 and 2019. The new installations in 2019 included 97 GW of solar photovoltaics (PV); 54 GW of onshore wind; 12 GW of hydropower; 6 GW of bioenergy for power; up to 5 GW of offshore wind; 0.7 GW of geothermal power; and 0.6 GW of concentrating solar power (CSP).

The cost competitiveness of renewable power has reached historic levels, with 56% of utility-scale capacity of renewables added in 2019 costing less than the cheapest new coal option. Utility-scale solar PV, biomass for power, hydropower, geothermal and onshore wind can all now provide electricity competitively compared to fossil fuels. Concentrating solar power and onshore wind are the much less deployed, but already auction results show they will also be competitive in the coming 2-4 years. Cost reductions for solar and wind power technologies will continue into the future, as further equipment and balance of plant cost reductions and performance improvements can be expected, which will lower the weighted-average levelized cost of electricity (LCOE) of renewables.

Consequently, renewable energy technologies now represent the most economical solution for new capacity in a growing number of countries and regions and are typically the most economical solution for new grid connected capacity, where suitable resources are available.
21-10-2020 07:54
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Virkeligheden er, at VE ikke kan konkurrere med de fossile brændstoffer. Det er også derfor udfasningen af de fossile brændstoffer går så ekstremt langsomt, som det gør.

Det politiske flertal her i landet har således meget store ambitioner på dette område, men det går bare meget langsomt at få dette omsat til praksis. Og hvorfor gør det det? Fordi denne omstilling er ekstremt bekostelig. Så simpelt er det.
21-10-2020 11:23
Kosmos
★★★★★
(5375)
Og hvorfor gør det det? Fordi denne omstilling er ekstremt bekostelig

- ja, foreløbigt er det vist i høj grad 'NATO' (= No Action - Talk Only")!
.
Og 'de radigales' syndefald har nok for en tid stækket klimatossealliancen en del!

Redigeret d. 21-10-2020 11:24
21-10-2020 12:04
Robert Wagner
★★★★★
(3678)
@Kosmos

Prøv med den her
LCOE
Levelized Cost Of Energy

https://www.lazard.com/perspective/lcoe2019/
21-10-2020 16:55
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Den med NATO er god.
NATO = No Action Talk Only
21-10-2020 18:49
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
Robert Wagner skrev:
@Kosmos

Prøv med den her
LCOE
Levelized Cost Of Energy

https://www.lazard.com/perspective/lcoe2019/Der er desværre et par stykker, der sidder med fingrene for ørene og hænderne for øjnene mens de skriver løs.
21-10-2020 20:32
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Omstillingen væk fra de fossile brændstoffer er bare ekstremt bekosteligt. Problemet er blot, at det indser politikerne først den dag de sidder med ansvaret og ikke kan får økonomien til at hænge sammen.
21-10-2020 21:48
Robert Wagner
★★★★★
(3678)
Endnu et pv plus storage anlæg på vej, denne gang I Afrika...
https://www.pv-magazine.com/2020/10/21/sterling-and-wilson-to-build-solarstorage-hybrid-power-plant-in-niger/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
21-10-2020 22:48
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Fra linkHvis det virkelig går godt med udviklingen af batterierne så koster 1 KWh kapacitet 7-800 kr i 2050.

Her 10 dage i april måned i år hvor mølleproduktionen er fordoblet for hele danmark seOver de 10 dage er det de sidste 2 og 3 dage hvor møllerne ikke yder produktion hvor batterier skulle træde til hvis ikke der må benyttes kraftværker.

Og hvad taler vi så om af kapacitet der vil være behov for!

Det maksimale behov er op til 4,96 GW når møllerne yder mindst og samlet skal der leveres 146 GWh strøm til nettet de 2 dage hvor møllerne ikke forsyner.

146 GWh batterier vil koste 117 Mia. i 2050. Og det får aldrig nogen gang på jord overhovedet.
Redigeret d. 21-10-2020 23:29
21-10-2020 23:44
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Den helt store udfordring vedr. VE-produktion er forholdet her seHer er mølleproduktionen øget med 20% for produktions- og forbrugstimerne der er afviklet for i år.

Det bevirker at 10 % af møllernes produktion ligger uden for forbruget og må 'kasseres'.

Når det samlede forbrug var 10,97 TWh og møllerne dækkede 7,36 TWh eller 67 % af forsyningen kom fra møllerne og 1/3 af strømbehov måtte komme fra anden side.

Hvis man vil have en større andel fra møllerne så må man øge produktionen og mere og mere strøm må kasseres, og økonomien bliver ringere og ringere. Og batterier er ikke en mulighed.
Redigeret d. 21-10-2020 23:44
22-10-2020 05:36
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
Religion.
Der er ikke strøm, der kasseres.
På et år er der få tidspunkter, hvor møller tages ud af drift, for at hindre negative markedspriser.

Der er ingen normale, der klager over en produktionspris på strøm på få ører, dette ville aldrig være opstået, hvis ikke der var sol og vindkraft i elsystemet.

Utroligt, og en teknisk innovativ, jobskabende og fremtidsrettet udvikling og forskning, der er igangsat.
Hele vores fremtidige tilværelse hviler i hænderne på denne forskning og udvikling.
22-10-2020 07:43
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Peter Villadsen

Det er ren skræmmekampagne, som du her kommer med. Vores fremtidige tilværelse afhænger ikke af denne forskning. Vores fremtidige tilværelse her i den vestlige verden afhænger af noget helt andet. Det er primært om, vi kan undgå at diverse diktatuter og slyngelstater ikke få militærovermagt. Gør de det, så ser det godt nok ikke godt ud for os i den demokratiske verden. Bare lige for at sætte proportionerne lidt på plads.
22-10-2020 10:03
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Der er ikke strøm, der kasseres.

Men så at priser er meget lave eller negative. Resultatet er det samme vedr at det påvirker møllestrømmens økonomi, nemlig at den brugbare strøm stiger i pris.
22-10-2020 14:11
Robert Wagner
★★★★★
(3678)
@delhi
Jeg synes du ignorer fuldstændig muligheden for at flere vindmøller vil løfte baseline for forsyning fra vindmøller og dermed reducere bevoh for batteri kapacitet.
Det er ekstremt usandsynligt, at der er vindstille i hele landet...
22-10-2020 15:47
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Robert

Det hjælper ikke.

Her er mølleproduktionen fordoblet time for time seUanset hvor mange møllerne der producerer, så vil der være perioder hvor de ikke forsyner og så skal batterier yde effekt. Og på grafen er det 2 dage hvor der virkelig skal ydes effekt fra batterier.

Og hvis du havde de store batterieffekter sammen med mange møller, som kunne dække behovet når møllerne ikke forsyner, så vil der opstå et voldsomt overskud, fordi møllerne yder en stor andel direkte til forbruget, og batterierne vil ikke kunne 'flytte' særlig meget produktion.
Redigeret d. 22-10-2020 16:28
23-10-2020 05:09
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
Løsningen er der allerede.
Samarbejdet med Norge gør, at når det ikke blæser, så leverer Norge el produceret ved vandkraft. Omvendt, så leverer vi strøm til Norge, når det blæser, så vandkraftreserver spares.
Det var Svend Auken, der startede dette samarbejde op, det fungerer fint, batteriet er stort.

Problemet, Delphi skitserer er løst for årtier siden.
Redigeret d. 23-10-2020 05:10
23-10-2020 07:26
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Samarbejdet med Norge er en ren pengemaskine for Norge, og vi betaler. Vi sælger således meget store mængder af strøm til Norge til rene foræringspriser, da vi ikke har andre muligheder. Og når vi så mangler strøm igen, så køber vi store mængder af strøm fra Norge til skyhøje priser. Er det noget, som vi kan være stolte af?
23-10-2020 08:04
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
Vi skal være meget stolte af det samarbejde vi har i Norden omkring udveksling af energi på markedsvilkår.
Vindmøller producerer billig strøm og især om natten, hvor forbruget er lavt, giver det god mening at sælge strømmen til en lavere pris og derved spare på vandet til vandkraft.
Det er regulering på højt niveau.
Fremtiden vil indeholde langt mere intelligent udnyttelse af energi, se for eksempel firmaet True Energy, der udnytter elbilers batterikapacitet til at spare kraftværks reserver.

Det nytter ikke noget at tale imod innovation, den sker uanset om de kontrære klager sig.
Derfor kan man ligeså godt gå med i udviklingen og glæde sig over, at vi får billigere el blandt andet drevet af VE.
23-10-2020 10:11
Robert Wagner
★★★★★
(3678)
@delphi
Hvorfor kun dobbelt. Prøv med gange ti vindmøller...
23-10-2020 14:46
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det har ikke været muligt at få oplyst de gennemsnitlige salgspriser og købspriser ved el-handel med Norge. Hermed er det ikke muligt at beregne hvor dyr denne trafik har været.

Der kan vel kun være en årsag til, at dette ikke bliver oplyst, og det er fordi man ikke ønsker, at offentliggøre hvor dyr denne trafik har er.
23-10-2020 15:14
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Problemet, Delphi skitserer er løst for årtier siden.https://ing.dk/artikel/paradokset-vokser-2020-bliver-rekordaar-standsede-vindmoeller-danmark-239892

https://miljoogklima.dk/nyheder/art7951860/Prisen-for-at-balancere-elnettet-vil-stige-for-danskere-og-virksomheder

Vi har et kapactesbehov på op til 6,5 GW og Norgeskablet er på 1,6 GW.
Redigeret d. 23-10-2020 15:15
23-10-2020 15:17
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jørgen Petersen skrev:
Det har ikke været muligt at få oplyst de gennemsnitlige salgspriser og købspriser ved el-handel med Norge. Hermed er det ikke muligt at beregne hvor dyr denne trafik har været.

Der kan vel kun være en årsag til, at dette ikke bliver oplyst, og det er fordi man ikke ønsker, at offentliggøre hvor dyr denne trafik har er.


Det er ganske simpelt via et udtræk fra markedsdata https://www.energidataservice.dk/ og så lidt Excel-gymnastik. Hvad vil du vide??
23-10-2020 15:36
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Robert Wagner skrev:
@delphi
Hvorfor kun dobbelt. Prøv med gange ti vindmøller...


Med ugangspunkt i forbrug og produktion fra møllerne fra 1/1 til den 21/4 i år hvor mølleproduktionen er 10-doblet seOver de 4,5 Md. er der brugt 10,9 TWh og møllerne producerede 68 TWh. Af de 10,9 TWh var der sammenfald med møllernes produktion for 10,6 TWh så der manglede 0,3 TWh, som kraftværker eller batterier måtte yde.

Forbruget peakede med 6 GW effekt og kraftværket skulle en time havde ydet 5,2 GW hvor møllerne næsten ikke ydede effekt.De her priser på møllestrøm vil være realistisk også fra havvind https://masdar.ae/en/masdar-clean-energy/projects/dumat-al-jandal hvis der skal produceres de stor mængder strøm.

Ved 15 øre/KWh ville de 68 TWh have kostet 10,8 mia. og de 10,6 TWh som blev solgt ville have indbragt 3,1 mia. ved en gennemsnitspris på 30 øre/KWh. Så der skal altså betales 7,5 Mia som overpris for strømmen.

NU skal der yderligere stå kraftværkskapacitet klar som næsten ikke skal producere eller der skal være batterier med en stor kapacitet, hvorimod selve lagerkapaciteten behøver ikke at være stor.
Redigeret d. 23-10-2020 15:38
Side 6 af 12<<<45678>>>

Deltag aktivt i debatten Klimarealisterne slår til igen mod GISS/GHCN:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Luk klimarealisterne ned - de udøver landsskadelig virksomhed5702-02-2021 22:21
GISS – Stations Data – Reykjavik – afstemning IMO2219-01-2021 12:36
Ny hvidbog fra Klimarealisterne6019-11-2020 15:51
Klimarealisterne slår til mod norske skolebøger1118-11-2020 23:10
GISS/GCHN temperatur-homogenisering og AMO025-10-2020 17:17
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik