Husk mig
▼ Indhold

GW, Golfstrøm og politik


GW, Golfstrøm og politik07-02-2013 18:35
Jakob
★★★★★
(5881)
.
Vil GW ændre Golfstrømmen og føre til istid i Danmark..?

Dette velkendte spørgsmål satte jeg mig for at afklare.
Men som mange andre må jeg indrømme, at jeg kommer til kort, fordi det er uhyre komliceret og usikkerheden stor.


Det ændrer dog ikke på, at politikerne er tvunget til at tage stilling, fordi de af hensyn til de kommende generationer skal tage ansvar for Danmarks og verdens sikkerhed og bæredygtighed.
Så med disse briller på vil jeg i det følgende prøve at vurdere de nogenlunde sikre usikre fakta, som er lige til at finde.http://da.wikipedia.org/wiki/Golfstr%C3%B8mmen
Citat:
-----------------------------
Golfstrømmen er en varm, kraftig og hurtig havstrøm, som fører vand fra Den Mexicanske Golf gennem Floridastrædet og ud i Atlanterhavet i nord-nordøstlig retning. Den følger den amerikanske østkyst til mellem Cape Hatteras og Newfoundland, hvor den drejer mod øst og tager retning mod Nordeuropa. Golfstrømmen er en del af det globale thermohaline kredsløb, også kaldet det store transportbånd, som er sammenhængende strømsystem, der involverer alle klodens oceaner.

På grund af sin betragtelige varmetransport virker Golfstrømmen som en slags ovn, der opvarmer de berørte områder, så deres klima er betydeligt varmere og mildere, end det kunne ventes ud fra deres geografiske bredde. Ifølge denne kilde er det overdrevet. [1] [2] Ifølge en anden kilde er virkningen af en større svækkelse af den atlantiske termohaline cirkulation (inkl. Golfstrømmen) massiv og verdensomspændende.[3]

I praksis har Golfstrømmen i snit ikke ændret sig mærkbart i tidsperioden 2002-2009. [4] Hvis Golfstrømmen havde ændret sig mindst 20% i snit ville man have kunne målt det.
-----------------------------Der er altså delte meninger, hvilket understreger den store usikkerhed.
Mit skøn må også være, at hvis Golfstrømmen skal ændre sig hele 20%, før det kan måles, så kan ændringen meget vel allerede være begyndt, uden vi har opdaget det endnu.

http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/golfstrommen-usvaekket-i-norden
Citat:
------------------------------
Der er flere grundlæggende ting ved havstrømmene, som forskerne ikke er sikre på endnu. For eksempel, så er de ikke enige om, hvad der er de vigtigste drivkræfter bag den vertikale omvæltning/thermohaline cirkulation.

»Vi er heller ikke enige om selve begreberne. Thermohaline betyder temperatur og salt - thermo står for temperatur og haline for salt,« forklarer Østerhus.

Navnet antyder, at det store strømsystem først og fremmest styres af vandets temperatur og saltholdighed. Nogle forskere mener nemlig, at det er nedsynkningen i polarområderne, som er vigtigst. Det er et centralt forskningstema i det store polarårs-projekt 'Bipolar Atlantic Thermohaline Circulation'.

Andre forskere mener, vinden er den største drivkraft, mens atter andre siger at det er tidevandet. I tillæg til, at forskerne er uenige om, hvor vigtig nedkølingen og nedsynkningen er, kan det altså også forekomme - som forskerne nu har vist - at naturen har et modtræk til en eventuelt reduceret sydgående strøm af vand i dybet.

»Både modeller og observationer skal være bedre,« siger Østerhus.
------------------------------Igen bekræftes den store usikkerhed.
Men med min begrænsede viden er jeg alligevel tilbøjelig til at følge den tanke, at det store transportbånd først og fremmest er drevet af temperaturforskelle. Og når GW medfører mere opvarmning på nordpolen end ved ækvator, så vil denne drivkraft blive mindre. Men den største nedbremsning vil formentlig først vise sig, hvis der bliver helt isfrit.
Jeg skønner, at det må være som med en drink med isterninger, hvor temperaturen i væsken ikke vil overstige nul grader, før næsten alt is er smeltet.
Det kan være, at jeg tager fejl, men jeg finder det foruroligende og umuligt at se bort fra den risiko.
http://en.wikipedia.org/wiki/Shutdown_of_thermohaline_circulation
Citat:
-------------------------------------
A shutdown or slowdown of the thermohaline circulation is a postulated effect of global warming. There is some speculation[by whom?] that global warming could, via a shutdown or slowdown of the thermohaline circulation, trigger localised cooling in the North Atlantic and lead to cooling, or lesser warming, in that region. This would particularly affect areas such as the British Isles and the Nordic countries, which are warmed by the North Atlantic drift[citation needed]. The chances of this occurring are unclear; there is some evidence for the stability of the Gulf Stream but a possible weakening of the North Atlantic drift[citation needed]; and there is evidence of warming in northern Europe and nearby seas, rather than the reverse[citation needed]. In coupled Atmosphere-Ocean General Circulation Models the THC tends to weaken somewhat rather than stop, and the warming effects outweigh the cooling, even over Europe. [1]
-------------------------------------

Google oversættelse:
-------------------------------------
En lukning eller afmatning af den termohaline cirkulation er en postuleret effekt af den globale opvarmning. Der er nogle spekulationer [af hvem?] At global opvarmning kunne, via en nedlukning eller afmatning af den termohaline cirkulation, udløser lokal afkøling i Nordatlanten og føre til afkøling eller mindre opvarmning, i denne region. Dette vil især berøre områder som de britiske øer og de nordiske lande, som er opvarmet af selve Atlanterhavsdriften [redigér]. Chancerne for at dette sker er uklare, og der er nogle beviser for stabiliteten af Golfstrømmen, men en mulig svækkelse af Atlanterhavsdriften [redigér], og der er tegn på opvarmning i Nordeuropa og nærliggende hav, snarere end det modsatte [redigér]. I koblede atmosfære-ocean almindelige kredsløb Modeller af THC tendens til at svække noget snarere end at standse og opvarmning effekter opvejer køling, selv over Europa. [1]
-------------------------------------


Usikkerheden bekræftes igen.
Det kan være glædeligt, at risikoen for istid i Danmark nedtones.
Men som jeg forstår det, er det ud fra en prognose på grundlag af de nuværende målinger, som endnu ikke viser ændringer og er usikre og foretaget, mens der stadig er en del is tilbage omkring nordpolen.
Konklusion:

Der er en risiko for, at Golfstrømmen bremses, og det kan føre til betydeligt koldere vintre i Danmark.
Men usikkerheden er så stor, at det også kan være sandsynligt, at Golfstrømmens nedbremsning kun kommer til at betyde en midlertidig dæmpning af den globale opvarmning i Danmark.
Det er måske også sandsynligt, at havstrømmene ændrer sig, så der sker noget helt tredje.
Under alle omstændigheder er der ligesom i de fleste andre klimasammenhænge efter min mening tale om at spille unødig hasar med fremtidsdanskernes levevilkår, hvis man lader den globale opvarmning fortsætte blot for at opretholde et stort forurenende energiforbrug til glæde for de nulevendes luksusforbrug.
Hvordan nogen kan nå frem til det resultat, at der garanteret ikke sker noget ubehageligt på grund af GW og ændringer af Golfstrømmen, det overgår selv min vildeste fantasi. Jeg er faktisk tilbøjelig til at mene, at de, der forsøger det, de kan kun få det ud af det, at de mister deres troværdighed.
Men skal jeg ændre min politiske indstilling, så er det netop den garanti uden usikkerhed, der skal dokumenteres og bevises.
Ligesom jeg også må afkræve en garanti for, at kloden aldrig bliver koldere igen, så jeg ved, at ingen menneskemasser i fremtiden kommer til at dø af sult og kulde, fordi vi har forbrugt den sidste fossile energi.
Der er tale om nogle garantier, som jeg mener, at det er helt umuligt at give, og derfor kan jeg heller ikke se, at der er andet at gøre, end så hurtigt som muligt at få gennemført de klimapolitiske tiltag, som bringer det skadelige forbrug til ophør.
Derfor på trods af den store usikkerhed vil jeg regne den politiske klogeste holdning for at være meget klippefast.


Har jeg overset noget, så råb endelig vagt i gevær. Måske er der noget nyt fra IPCC..?

De videnskabelige fakta er uanset deres usikkerhed ikke politiske.
Men den politiske behandling af de videnskabelige fakta, og hvordan man vælger at håndtere usikkerheden, er selvfølgelig politisk.


Kører man ene mand motorbanen rundt på tid, så må man køre næsten ligeså hasarderet, som man har lyst til.
Men er der andre deltagere, så risikerer man at blive diskvalificeret, hvis man tager for store chancer for at vinde tid.
Kører man ud i trafikken, hvor der er mange andre sagesløse, som kan blive skadet, så skærpes kravene endnu mere.
Vil man flyve afsted med 500 passagerer, så strammes sikkerhedskravene langt mere.
Altså en god og logisk tommelfingerregel er, at jo flere mennesker, der kan komme i fare, jo mere sikker skal transporten være.
Angående den politiske beslutning om, hvorvidt der skal handles sikkert eller tages en stor chance med hensyn til klima, er det hele menneskeheden og ikke mindst alle dens efterkommere, man kører rundt med, og derfor må man forlange de aller skrappeste sikkerhedsforskrifter, så man ikke gør skade.
Ingen mennesker har ret til at spille hasar med så mange menneskeliv. Det ville i så fald være en legalisering af en adfærd, som kan få selv de værste forbrydelser imod menneskeheden til at ligne en umådelig tynd kop te.Her, nogle usorterede links til tidligere skriblerier angående Golfstrømmen:
Vejrfænomen taler for en kold vinter i Europa
http://www.klimadebat.dk/forum/vejrfaenomen-taler-for-en-kold-vinter-i-europa-d6-e2149.php#post_34540
Loop current...Golfstrømmen
http://www.klimadebat.dk/forum/loop-current-golfstroemmen-d12-e1573.php#post_21808
RE: Så det var alligevel ikke golfstrømmen overhovedet
http://www.klimadebat.dk/forum/bliver-det-koldere-eller-varmere-d12-e2.php#post_1038
Golfstrømmen?
http://www.klimadebat.dk/forum/bliver-det-koldere-eller-varmere-d12-e2.php#post_5
Måledata:
http://www.klimadebat.dk/forum/derfor-bliver-man-skeptisk--d12-e1726-s560.php#post_32637
Saltvandspumpen:
http://www.klimadebat.dk/forum/saltvandspumpen-d13-e1985.php#post_29696
Koldere vejr i sigte?
http://www.klimadebat.dk/forum/koldere-vejr-i-sigte-d6-e1190-s80.php#post_22998
Oceanerne styrer klimaet.
http://www.klimadebat.dk/forum/oceanerne-styrer-klimaet--d14-e865-s120.php#post_20820
Hvad ved man om den milde periode i Vikingetiden hhv Den Lille Istid
http://www.klimadebat.dk/forum/hvad-ved-man-om-den-milde-periode-i-vikingetiden-hhv-den-lille-istid-d14-e1146.php#post_15796
Klimaangst og klimaundervisning
http://www.klimadebat.dk/forum/klimaangst-og-klimaundervisning-d12-e846.php#post_10815
Golf strømmen ?
http://www.klimadebat.dk/forum/golfstroemmen-d13-e529.php#post_5695
Hvad vil et isfrit Arktis medføre?
http://www.klimadebat.dk/forum/hvad-vil-et-isfrit-arktis-medfoere-d13-e309.php#post_2877
Nedisning af Skandinavien
http://www.klimadebat.dk/forum/nedisning-af-skandinavien-d14-e270.php#post_2387
Arktisk smeltesæson er godt i gang
http://www.klimadebat.dk/forum/arktisk-smeltesaeson-er-godt-i-gang-d13-e85.php#post_1632
Bliver det koldere eller varmere?
http://www.klimadebat.dk/forum/bliver-det-koldere-eller-varmere-d12-e2.php#post_686
Erfaringer contra teorier.
http://www.klimadebat.dk/forum/erfaringer-contra-teorier--d14-e22.php#post_184
Lokal istid?
http://www.klimadebat.dk/forum/bliver-det-koldere-eller-varmere-d12-e2.php#post_14
Bliver det koldere eller varmere?
http://www.klimadebat.dk/forum/bliver-det-koldere-eller-varmere-d12-e2.php#post_6


.
Tilknyttet billede:

18-02-2013 20:22
Jakob
★★★★★
(5881)
.

Det er nok også værd at bemærke, at selvom den globale opvarmning slet ikke ændrer på golfstrømmen, så kommer det ikke nødvendigvis til at betyde, at vi får mindre sne om vinteren i Danmark. Måske nærmere tværtimod må man forvente endnu større udgifter til snerydning, vejrligsdage til håndværkere osv.

http://www.klimadebat.dk/forum/er-mere-snestorm-i-dk-en-konsekvens-af-gw--d13-e2208.php#post_34842
Jesper Theilgaard skrev:
globale opvarmning indebære en risiko for mere sne og mere vind, hvilket medfører flere snestorme. Årsagen er de højere havtemperaturer, der skaber mere fordampning og dermed mere nedbør - ikke mindst om vinteren.

Samtidig vil den øgede mængde vanddamp i atmosfæren frigive mere energi når den fortættes, hvilket kan medføre dybere lavtryk og dermed mere vind.

Det kræver naturligvis at temperaturen er under frysepunktet, men det vil den også i fremtiden kunne være når vinden kommer fra nord og øst. Ganske vist er den polare luft ikke så kold (de seneste vintre har jo ikke været isvintre), men dog kold nok til at give sne.

.
14-03-2013 17:23
Jakob
★★★★★
(5881)
.
Cyklustiden for det store transportbånd kan være ca. 700 år.
Men nedenstående citat giver en fornemmelse af, at den tid der går, fra det opvarmede vand begynder sin rejse med Glofstrømmen, og indtil det når frem til Norden og Grønland, nærmere skal tælles i dage.
De enorme vandmasser og systemets kompleksitet giver nok også en vis forståelse for, at Golfstrømmen skal ændre sig 20%, før det med rimelig sikkerhed i det hele taget kan måles.
150 milliarder liter opvarmet havvand pr. sekund +- 20% ..... Det må være et regnskab, der giver mulighed for at skjule et par joule.


http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Geografi/Geografi/Naturgeografi/Oceanografi/Golfstr%C3%B8mmen
Citat:
----------------------------
Golfstrømmen er en velafgrænset strøm, ca. 120 km bred og 200-300 m dyb. Vandtemperaturen er 28 °C i overfladen og 18 °C på 300 m dybde. Saltholdigheden ligger i intervallet 36,4-36,6‰. Golfstrømmen transporterer store mængder vand mod nord, op til 150 mio. m3/s, med en strømhastighed, der ofte når op på 2-3 m/s. Denne høje hastighed og den snævre fysiske afgrænsning er baggrunden for, at Golfstrømmen også omtales som "en flod i oceanet".

Slyngninger i Golfstrømmen resulterer hyppigt i afsnøringer, således at der dannes selvstændige, ringformede strømninger på begge sider. På nordsiden af Golfstrømmen resulterer afsnøringerne i dannelsen af "varme ringe" (vandet i centrum er varmere end omgivelserne), som roterer med uret; afsnøringerne på sydsiden resulterer i "kolde ringe" (vandet i centrum er koldere end omgivelserne), som roterer mod uret. Disse ringe er 150-300 km i diameter og ca. 3000 m dybe, og de har en levetid på op til to år.
----------------------------Hvor meget golfstrømmen dermed i sig selv kan batte som buffer i det globale temperaturregnskab, ved jeg ikke. Måske andre har lyst til at regne lidt på det..?
.
11-10-2014 10:17
Jakob
★★★★★
(5881)
.
Her noget mere fagligt om emnet:
http://www.klimadebat.dk/marit-solveig-seidenkrantz-er-vi-paa-vej-ind-i-en-ny-istid-r612.php
Der er dog i dag bekymring for, hvorvidt reduktionen i havis i Arktis og havets stigende temperatur kan forårsage mindsket dybhavsdannelse og derved en svagere Golfstrøm. Mens det meste af verden vil opleve opvarmning, kunne dette potentielt forårsage et betydeligt fald i årlig gennemsnitstemperatur på 2-4 grader, eller mere, i Danmark.

Der er faktisk indikationer på, at noget sådant kan være foregået under sidste mellemistid for ca. 130.000-115.000 år siden.

.
11-10-2014 12:01
Kjeld Jul
★★★★★
(2549)
Jacob-

jeg kan ikke lade være at tænke på,at det må være et yderligere skrækscenarie for en vindmøllefanatiker som dig,såfremt Golfstrømmen ophørte - højtryksvejr over Nordeuropa i månedsvis og ingen vind,ingen strøm,ingen varme.
Din kongstanke med en befolkningsbegrænsning,ville selvfølgelig dermed være løst.

Jeg ville nu hellere vise rettidig omhu og i god tid oprette driftsikre og stabile energiforsyninger baseret på nuklear brændstof,jeg tror vores efterkommere ville være os taknemmelige for dette og give vores generation et bedre eftermæle.
11-10-2014 20:43
Jakob
★★★★★
(5881)
.@Keld Jul

Jeg finder det absurd at tro, at man får et bedre eftermæle ved at stjæle fra børneopsparingen.
Man kan måske blive mere populær, mens man lever og deler ud, hvis det altså ikke bliver opdaget eller konsekvenserne ikke erkendt. Hvad eftermæle angår, så må det være som at tisse sig til varmen.

Jeg er ikke vindmøllefanatiker ( og har underligt nok heller ikke nævnt vindmøller tidligere i denne tråd ), men jeg mener, at landvindmøller kan give os mest bæredygtig og vedvarende energi for pengene. Derfor har vi faktisk pligt til at vælge dem.
Og jeg bor i nordjylland, så jeg må indrømme, at frygten for flere dage med stille vejr og deraf følgende lavere varmeforbrug for mit vedkommende er til at leve med..
31-07-2015 16:36
Jakob
★★★★★
(5881)
­Det må nok være på tide at få dette klummecitat med:

http://www.klimadebat.dk/en-svaekkelse-af-golfstroemmen-mernilds-klumme-maj-2015-r625.php
Et nyt forskningsstudie, der for nylig er publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature Climate Change af den tyske klima- og havforsker professor Stefan Rahmstorf fra Potsdam Institute for Climate Impact Research påpeger, at Golfstrømmen er blevet svækket.
­
17-10-2015 11:40
Jakob
★★★★★
(5881)
­
Og her mere kilde:


http://www.klimadebat.dk/forum/er-golfstroemmen-ved-at-forsvinde-d13-e2852.php
http://politiken.dk/klima/ECE2858884/ekstremt-koldt-omraade-paa-jorden-bekymrer-forskere/
Nogle forskere mener, at strømmen i Atlanterhavet, som Golfstrømmen er en del af, er aftagende. Denne udvikling kaldes den termohaline cirkulation.

»Det er slående, at mens jorden er rekordvarm, så falder det sammen med, at Nordatlanten er rekordkold. Der er stærke beviser, ikke kun fra vores undersøgelse, fordi dette er en konsekvens af det fremskredne stadium af opbremsning i Golfstrømsystemet, som er en konsekvens af den globale opvarmning«, siger forskeren Stefan Rahmstorf fra Institut for Forskning om klimapåvirkning i Potsdam til Washington Post.

Allerede i marts offentliggjorde en række klimaforskere en undersøgelse i tidsskriftet Nature Climate Change, hvori de plæderede for, at den termohaline cirkulation er aftagende.

I undersøgelsen fremviste de, at vandet under Grønland og Island ikke synker, som det har gjort før, hvilket forhindrer vandet fra syd i at strømme mod nord.

Og her en nyere debattråd angående Golfstrømmens svækkelse:
http://www.klimadebat.dk/forum/golfstroemmen-svaekkes-d12-e2853.php

­
17-10-2015 14:33
Jørgen Petersen
★★★★☆
(1344)
I stedet for at lave en hel masse unødige bekymringer om noget, som vi alligevel ingen indflydelse har på, så kan vi da lige afvente nogle år. Hvis det unormalt kolde vand syd for Grønland, skyldes unormalt kolde vinter i Nordamerika, så vil dette unormalt kolde vand jo forsvinde igen, når der igen komme normale temperaturer i Nordamerika.

Nå nej, så er der jo her ikke noget grundlag for at føre skræmmekampagne på. Det er nok i det lys alle bekymringerne skal ses.
18-10-2015 23:58
Jakob
★★★★★
(5881)
­@Jørgen Petersen


Det kan opleves meget forskelligt, hvad man finder skræmmende.
Jeg er nok mest skræmt ved tanken om de risikomomenter, som ikke bliver erkendt i tide, og når jeg fornemmer, at nogle forsøger at ignorere problemer frem for at finde løsninger.

Angående det kolde vand, så gætter jeg umiddelbart også på, at det forsvinder igen.
Så længe det er koldt, så vil det nok gerne synke ned og bidrage til havstrømmen.
Min bekymring er nok nærmere, hvad der sker, når det bliver mindre koldt.

­
27-11-2015 15:10
Jakob
★★★★★
(5881)
­
I filmen "Vendepunkter for klimaet" (4:6) omtalte de Agulhas havstrømmen.

Som jeg forstår det har denne strøm en særlig betydning blandt andet, fordi den er klimafølsom, og den hvirvler salt op, som hjælper vandet med at synke, når det kommer til nord med Golfstrømmen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Agulhas_Current
Since Indian Ocean water is significantly warmer (24-26 °C) and saltier than South Atlantic water, the Agulhas Leakage is a significant source of salt and heat for the South Atlantic Gyre. This heat flux is believed to contribute to the high rate of evaporation in the South Atlantic, a key mechanism in the Meridional Overturning Circulation. It should be noted that a small amount of the Agulhas Leakage joins the North Brazil Current, carrying Indian Ocean water into the North Atlantic Subtropical Gyre.[3] Before reaching the Caribbean Sea, this leakage gets heated up by the sun around the equator, and, when finally joining the Gulf Stream, this warm and salty water contributes to the formation of deep water in the North Atlantic.[8]

­
14-10-2016 23:59
Jakob
★★★★★
(5881)
­Ved en aftagende golfstrøm må vi på trods af GW forvente koldere vejr i Danmark.

Men måske kan man på præmissen godt beskrive prognose mønsteret lidt mere indgående..?

Kan vi f.eks. forvente, at det i begyndelsen måske viser sig på den måde, at sommeren kommer senere, men holder lidt længere..?

­
20-10-2016 16:16
Kjeld Jul
★★★★★
(2549)
Der er intet i forhistorien,som indikerer at Golfstrømmen skulle ophøre på grund af AGW.Tidligere da CO2 emissionen tiltog med en lignende hastighed er der ingen tegn på en opbremsning af Golfstrømmen.
De godt 20000 km^3 havis,som hvert forår og sommer smelter i Arktis,har heller ingen indflydelse haft på strømmens hastighed.
23-10-2016 10:06
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2218)
Kjeld Jul skrev:
Der er intet i forhistorien,som indikerer at Golfstrømmen skulle ophøre på grund af AGW. Tidligere da CO2 emissionen tiltog med en lignende hastighed er der ingen tegn på en opbremsning af Golfstrømmen.
De godt 20000 km^3 havis,som hvert forår og sommer smelter i Arktis,har heller ingen indflydelse haft på strømmens hastighed.


Det er Nord Atlanten, som ændre temperatur når jordens klima bliver varmere eller kolder. Og Nord Atlanten har både været 8K koldere og 8K varmere end nu. Dette betyder at der er tre mindst tre indstillinger på klimaet sådan så som kontinenter er nu. Måske en til for 4 millioner år siden og en igen for 25 millioner år siden.

Den normale tilstand er istid, altså 8K koldere.
23-10-2016 10:14
crankProfilbillede★★★★☆
(1352)
kulden-varmen >
Du har vist glemt den 'lille' forskel, at vi har omsat en BETYDELIG mængde fossilt materiale til varme denne gang.
(- endda helt uden at have nævnt drivhuseffekten).
.
23-10-2016 13:26
Jakob
★★★★★
(5881)
­
Kontinenterne flytter sig hele tiden, og det vil være naivt at tro, at det ikke også påvirker havstrømmene.
Blandt andet derfor kan det være svært problematisk at benytte forhistoriske perioder til at beskrive den nuværende situation.

Længere oppe i tråden findes der forskerdokumentation for, at Golfstrømmen kan være aftagende:
http://www.klimadebat.dk/forum/gw-golfstroem-og-politik-d13-e2248.php#post_45423Når denne tråd blev bumpet af mig igen, så var det faktisk ikke for at læse yderligere udokumenteret benægtelse af temaet, men for at få behandlet konkrete spørgsmål på en bestemt præmis:


Jakob skrev:
­
Ved en aftagende golfstrøm må vi på trods af GW forvente koldere vejr i Danmark.

Men måske kan man på præmissen godt beskrive prognose mønsteret lidt mere indgående..?

Kan vi f.eks. forvente, at det i begyndelsen måske viser sig på den måde, at sommeren kommer senere, men holder lidt længere..?

­Men det forudsætter selvfølgelig, at andre skribenter ved, hvad ordet "præmis" betyder.

­
06-12-2016 20:09
Jakob
★★★★★
(5881)
­Hvis nogle kloge hoveder engang fremlægger prognoser, så vil jeg også gerne vide mere om vandkraften i Norge og Sverige.
Det er et lille hjørne, som kan være særlig interessant for danske vindmøller.
GW tegner måske til at gøre det nemmere for dansk vindkraft, fordi den skal kompensere for, at Nordens vandkraft kommer til at mangle vand.
http://www.klimadebat.dk/forum/fremtiden-for-vandkraft--d13-e3146.php

Men hvis Golfstrømmen aftager, så vil det måske gå modsat..?
Eller opbygges vandkapaciteten til vandkraften evt. så højt, at havets lavere temperatur ikke spiller så stor en rolle imod den generelle GW..?
Måske vil det betyde endnu mindre nedbør og vandkraft, fordi havet damper mindre..?
Eller noget helt tredje..?

­­
06-12-2016 20:17
crankProfilbillede★★★★☆
(1352)
Jakob skrev:
Eller noget helt tredje..?­­


Ja, du skal nok glemme, kun, at tænkte på Danmark og Norden?.
16-10-2017 18:05
Jakob
★★★★★
(5881)
­­Her en video, som også berører emnet og hele den usikkerhed, der omgiver det.

Det store CO2 eksperiment på fremtidens regning og risiko... kan skabe global opvarmning, men i Danmark, Norden og England bliver det måske betydeligt koldere grundet Golfstømmens svækkelse.Inside the Experiment: Abrupt Change and Ice Cores
https://www.youtube.com/watch?v=sKR3e0fhiKQ
Jørgen Peder Steffensen, of Denmark's Niels Bohr Institute, is one of the most experienced experts in ice core analysis, in both Greenland and Antarctica.


­
16-10-2017 18:21
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(466)
Tak til Jakob for at gentage video-linket postet i tråden fra Niels K.
-Sådan går det når man ikke følger med i trådene her på forum.

Fra d. 14/10 2017 :
http://www.klimadebat.dk/forum/we-are-rats-inside-the-experiment-d13-e3320.php#post_62278.

En yderst ringe propaganda-film, der ikke bringer noget nyt, andet end apokalyptiske formodninger.
Se venligst original tråden(linket herover), for kritik, og bedømmelse af faglighed/saglighed.

Go' morgen Jakob.
16-10-2017 21:40
Jakob
★★★★★
(5881)
­@Søren R Nielsen


Jeg har set tråden med originalernes svar. Jeg er blot ikke enig i din anmeldelse.

Jeg synes, at videoen giver en meget kort, men udmærket illustration af, hvad der sandsynligt kan ske med Golfstrømmen, når den globale opvarmning skrider frem.

Hvis du ser det som djævelskab eller ondskab, så må det blive din egen religiøse hovedpine, som du for min skyld gerne må behandle videre i fred sammen med dine særlige åndelige migræne rådgivere i den anden tråd.

­
16-10-2017 21:58
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(466)
"religiøse hovedpine" ?

Jeg er optimisten, -uden hovedpinen.
Og jeg "tror" ikke som dig. -Jeg kigger på data og fakta, -ikke ekstreme profetier.

Dine angst-djævle, der åbenbart plager dig, vil jeg nærmere kalde "religiøs hovedpine".
16-10-2017 22:45
Jakob
★★★★★
(5881)
­@Søren R Nielsen

Jeg kommenterede blot dit svar.
Med det link, som du indsatte, mener jeg egentlig ikke, at der kunne være så meget tvivl om, at det er dig, der roder religion og videnskab sammen:

http://www.klimadebat.dk/forum/we-are-rats-inside-the-experiment-d13-e3320.php#post_62278
Søren R Nielsen skrev:

Ja, han var bedre førhen. -Måske er han gået over til "The Dark Side" ?


Og det passer mig fint, hvis du kan dyrke det i den anden tråd. Der kunne måske komme en læser forbi, som synes, at temaet om mulig istid i Danmark samtidig med GW i resten af verden er mere interessant end din religiøse opfattelse af danske videnskabsmænd.

­­
16-10-2017 22:56
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(466)
Er du også bange for Darth Vader?
Jakob, du har ingen humoristisk forståelse...
Redigeret d. 16-10-2017 22:57
Deltag aktivt i debatten GW, Golfstrøm og politik:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Er mere snestorm i DK en konsekvens af GW..?7125-11-2015 20:05
Golfstrømmen svækkes?11513-10-2015 08:11
Er Golfstrømmen ved at forsvinde?127-09-2015 18:28
Loop current (Golfstrømmen)511-08-2010 09:19
GW-tilhængere ud af skabet.2908-08-2009 23:16
Artikler
En svækkelse af Golfstrømmen (Mernilds Klumme, maj 2015)
Golfstrømmen (Bionyt: 500 svar om klima)
NyhederDato
Golfstrømmen holder stand endnu25-09-2008 11:32
▲ Til toppen
Afstemning
Vil Sverige forbyde alle benzin- og dieselbiler fra 2030 som foreslået af klimaministeren?

Ja

Nej

Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2017 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik