Husk mig
▼ Indhold

VindmøllehavnSide 9 af 11<<<7891011>
10-07-2009 07:55
Jakob
★★★★★
(9348)
.
Opdatereret 2. udkast til stikordsliste om Vindmøllehavn:

Formål:
At hjælpe Danmark med at omstille 100% til bæredygtig vedvarende energi på 10-15 år.Vindmøllehavns grundlag:
Demokratisk dannet med økologiske idealer.
Folkeligt engagement i minivindmøller og hobby-VE.
Campingplads og frilandsby, hvor Forsvaret hjælper med gode rammer.
Økologisk landbrug (måske delvist bortforpagtet) yder arealer og omstilles til bæredygtig VE.

Vindmøllehavns administration:
Koordination, resultatsammenkøring, budgetudformning, udarbejdelse af sammenlignelige tabeller, offentliggørelse af data og indhentede tilbud, kontrolfunktioner,kommunikation, pr-samarbejde med DR mv.
Paradigmedannelse.
Forskningsemner:

Minivindmøller (udvikling samt gratis testsystem for alle)
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoeller-med-vingediameter---1-128-meter-d20-e939.php#post_12043
http://www.klimadebat.dk/forum/minivindmoeller-d24-e417.php


Vindmøller
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoellehavn-d7-e581-s40.php#post_9459
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoeller-til-lavere-pris-d20-e516.php
http://www.klimadebat.dk/forum/vindkraft-under-4-m-sek-d20-e509.php#post_5331
http://www.klimadebat.dk/forum/ned-med-vindmoellestoej--d20-e814.php
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelletaarne-i-beton--d20-e505.php


Vindmølleskibe
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelleflaaden-d20-e439.php


Vindmølleluftskibe
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelleluftskibe-og-flyvende-solcelletaepper-d20-e396.php#post_3876


Vandmøller
http://www.klimadebat.dk/forum/energi-fra-tidevand-muligt-i-dk--d20-e380.php
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelleenergi-skal-lagres-men-hvordan--d20-e333-s200.php#post_9376


Kystsikring
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelleenergi-skal-lagres-men-hvordan--d20-e333-s200.php#post_9376


Soltårn
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelletaarne-i-beton--d20-e505.php#post_6154


Solceller
http://ing.dk/artikel/98182


Alger
http://www.klimadebat.dk/forum/dyrkning-af-alger-d20-e549.php


Varmepumper (gennemgående aksel, alternative medier, lavtemperaturmotorer )
http://www.klimadebat.dk/forum/varmepumpeudvikling-d20-e354.php


Transport + økologisk landbrug; robotter, VE-tog, biler og andre køretøjer (evt. kun udviklings- og montageafdelinger )
http://www.klimadebat.dk/forum/el-koeretoejer-hvad-kan-vi-i-dag--d20-e336.php
http://www.klimadebat.dk/forum/el-kitts-til-fossilkoeretoejer--d20-e815.php
http://www.klimadebat.dk/forum/elbiler-afgifter-og-beroeringsangst-hos-politikerne-d7-e894.php#post_12655
http://www.klimadebat.dk/forum/trykluftbilen-d20-e334.php


Stålvalseværk (vindmølletårne, betonarmering, togskinner mv.)
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoellehavn-d7-e581-s40.php#post_9529


Energilagring
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelleenergi-skal-lagres-men-hvordan--d20-e333.php


Genbrug af affald (især opladelige batterier til EL-biler m.v.).
http://www.klimadebat.dk/forum/industriens-ressourceforbrug-d35-e971.php#post_12648
http://www.klimadebat.dk/forum/produkters-holdbarhed-d20-e382.php


Biogas og møgafbrænding
http://www.klimadebat.dk/forum/ren-gylle-d20-e928.php


Omstilling af kraftvarmeværker
http://www.klimadebat.dk/forum/omstilling-af-kraftvarmevaerker-d20-e435.php


Netudbygning (øst-vest nord-syd?)
http://www.klimadebat.dk/forum/ansvar-for-fremtiden-d7-e546-s40.php#post_6455
http://www.klimadebat.dk/forum/vandbaserede-oerkensolfangere-d20-e495.php


Intelligente EL-målere
http://www.klimadebat.dk/forum/intelligente-el-maalere-d20-e349.php
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoellehavn-d7-e581-s80.php#post_11277


Energiplus huse og tilhørende materialer
http://www.klimadebat.dk/forum/klimapolitisk-manifest-d7-e411.php#post_4125
http://www.klimadebat.dk/forum/lavenergibyggeri-i-flamingo-d20-e513.php


Human og sundhedsforbedrende befolkningsreduktion
http://www.klimadebat.dk/forum/overbefolkning-er-det-stoerste-problem-d7-e443.php


Synergiplanlægning
http://www.klimadebat.dk/forum/omstilling-af-kraftvarmevaerker-d20-e435-s160.php#post_12676
http://www.klimadebat.dk/forum/groenlandsk-vandkraft-d20-e172.php
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoellehavn-d7-e581-s80.php#post_10021
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoellehavn-d7-e581-s40.php#post_9529
http://www.klimadebat.dk/forum/hvornaar-er-man-socialist--d32-e531-s40.php#post_5809
http://www.klimadebat.dk/forum/er-anders-fogh-blevet-groen-d7-e734.php#post_9397
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoellehavn-d7-e581.php#post_6759

Og da vi oven i købet mener det seriøst, så må vi nok se os nødsaget til at foretage forskningen i mindst tre selvstændige og individuelle eksemplarer.

Et groft symbolsk idékort over Vindmøllehavn kan man måske forestille sig, hvis man lægger en 3-bladet vindmølle ned på et kort.
Tårnet er vejen og jernbanen forbi fabrikshallerne ned til havnen.
Tophuset er centraladministrationen, og de tre vingeblade er afdelinger, som hver har til opgave at komme med løsningsforslag til hele forskningslisten.
Denne tre-deling kan afløses af spaghettistruktur efter behov, og den vil give centraladministrationen en god og solid platform at arbejde på.

Men der kan være mange måder at gøre det på.

Bortset fra Vindmøllehavns mulighed for at etablere beskyttede forskermiljøer, så mener jeg som tidligere nævnt, at der så vidt muligt bør etableres patentfri og international åbenhed.
Da det er en krig for Gud, Konge og Fædreland, så må vi alle være indstillede på at tilsidesætte nogle private ønsker og blot bidrage med alt, hvad vi kan give, så verdensklimakrigen kan blive vundet i en fart.


Sidst jeg indsatte denne stikordsliste gav den anledning til ca. 40 indlæg om forskellige politiske systemer og krigsgeneraler.
Men jeg mener ikke, at Vindmøllehavn betinger et bestemt politisk system. Det eneste krav er politisk vilje i det eksisterende system.
Vindmøllehavn er ikke et diktatur, men blot en førende videninstitution og evt. et statsligt selskab, der skal hjælpe landet med bæredygtig VE.

Forvirringen er muligvis opstået, fordi jeg anbefaler, at Vindmøllehavn får nogle beføjelser ud over det sædvanlige.
Jeg mener blandt andet, at Danmarks omstilling til bæredygtig VE skal støttes af Forsvaret, som sikrer Vindmøllehavns rammer og finder egnede vindmøllepladser på land og giver hjælp til driften.
Dette har intet med diktatur at gøre. I stedet kan det nærmere sammenlignes med hjemmeværnet, der hjælper med parkering til byfesten, så der ikke bliver kaos.
Hvilke andre synergier, der kan opstå med Forsvaret af mere militær art, kan jeg ikke tage stilling til.
Man kan forestille sig, at vindmøller kan bruges som luftmeldeposter, og der skal nok også øves mod terror.
Er regeringen mere krigsgal, så kan man evt. også bruge vindmølletårne som karmuflerede affyrringssiloer osv.
Men umiddelbart ligger der ikke noget sådant i kortene. Det vil som med alt andet være op til regeringen og det politiske system at beslutte og trække grænser for militæret.
Ældre stikordsliste: http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoellehavn-d7-e581-s240.php#post_13156.
10-07-2009 16:13
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Jeg syntes du mangler en større grad af folkelig arrangement omkring brug af møllestrøm fra el-nettet altså fra store møller eller mølleparker for at gøre disse langt mere rentabel feks en forståelse af at bruge denne strøm til opvarmningsformål.

Herunder en større grad af genbrug (den folkelige opbakning) omkring forbrug og i et samspil med virksomheder. Biogas: Hvis indsamling af madrester som i dag spildes massivt fra offentlige så vel som private køkkener. Hvis dette kunne sættes i system ville det kunne virke til øget produktion af biogas hvis spildte madvare finder vej til disse anlæg. Men i øvrigt genbrug i bred forstand syntes jeg også mangler, altså redskaber til at annimere den brede befolkning til at medvirke.

Hertil skal du finde et redskab til at de enorme summer som nu spildes til meget forkerte solfangerprojekter, geotermiske projekter, massive omkostninger til isolering af boligmassen og mange andre fuldt og helt tåbelig tiltag som kun er så uendelig bekostelig hvor langt billigere løsninger allerede i dag er tilgængelig. Det her de virkelige summer er til at omlægge landet til vedvarende energi.
10-07-2009 18:59
Jakob
★★★★★
(9348)
.delphi skrev:
Hertil skal du finde et redskab til at de enorme summer som nu spildes til meget forkerte solfangerprojekter, geotermiske projekter, massive omkostninger til isolering af boligmassen og mange andre fuldt og helt tåbelig tiltag som kun er så uendelig bekostelig hvor langt billigere løsninger allerede i dag er tilgængelig. Det her de virkelige summer er til at omlægge landet til vedvarende energi.


Hvis du har en liste links til gode skrækeksempler, så kom bare med den.

Det er oplagt, at det kan være i Vindmøllehavns interesse at undersøge visse VE-fejlskud, så de samme fejl ikke bliver begået igen.

Angående det folkelige og genbrug og affaldssortering, så har du ganske ret.
Det er jeg nok overbevist om automatisk vil komme, når Vindmøllehavn skal genudvinde resurser fra affald og i den forbindelse også søger efter mulige energibesparelser.


.
10-07-2009 19:33
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Jahe! Der er ikke ret meget af det der er sket over de sidste 25 år som kan betegnes som optimalt i den forstand at de (projekter) minimere energiforbruget (fossilt) omkring vor energiproduktion. Avedøre værket skiller sig ud, isningsprojektet i Augustenborg. Hele satsningen med kraftvarme var ikke fra begyndelses optimal men efter man etablere møller skyder man hele projektet ned og det eneder med en katastrofe som vi ser i dag.

Hvad er din mening som det her i Marstal se Link jeg har altså svært ved at forholde mig til et så eksorbitant pengeforbrug hvor effekten så umådelig mikroskopisk set i forhold til det anvendte beløb. Alle de anstrengelser og 30 % af forbruget i Marstal kommer fra sol!

Havde man valgt et halmfyr og forbrugt noget af øens halm. Ja!
11-07-2009 00:07
Jakob
★★★★★
(9348)
.delphi skrev:
Hvad er din mening som det her i Marstal se Link jeg har altså svært ved at forholde mig til et så eksorbitant pengeforbrug hvor effekten så umådelig mikroskopisk set i forhold til det anvendte beløb. Alle de anstrengelser og 30 % af forbruget i Marstal kommer fra sol!


Min umiddelbare mening er, at såfremt der er styr på målingerne, så bør det kunne give eksperterne nogle solide data at regne på.

delpi giver mere info. om Marstal:
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelleenergi-skal-lagres-men-hvordan--d20-e333-s240.php#post_10481
http://www.klimadebat.dk/forum/hvorfor-ikke-goere-det-rigtige--d7-e774.php#post_9703.
Redigeret d. 11-07-2009 00:08
11-07-2009 00:43
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Min umiddelbare mening er, at såfremt der er styr på målingerne, så bør det kunne give eksperterne nogle solide data at regne på.


Ja Det er jo det jeg frygter omkring den konstruktion du foreslå omkring vindmøllehavnen: Alverdens umulige energisystemer skal endevendes og afprøves.

Sådan noget som det i marstal skal end ikke overvejes end sige afprøves fordi det er så mile vidt fra bare at have nogen berettigelse overhovedet.
11-07-2009 12:13
Jakob
★★★★★
(9348)
.
@delphi


Kan du bevise, at den type solpaneler aldrig bliver rentable, hverken i Danmark eller til eksport..??

Eller er du nærmere bare så vanligt skråsikker og selvklog, at du kan undvære hovedet..?

Jeg er nok tilbøjelig til at give dig ret. Men meget vil afhænge af prisen på solpaneler og deres holdbarhed, og måske kan nogle pilotprojekter hjælpe med at få prisen bragt ned.
Meget vil nok også afhænge af, at man kan deponere solvarmen til det bliver vinter.
Jeg tør ikke dødsdømme projektet på forhånd. Tværtimod finder jeg det udmærket, at vi allerede har en opstilling, som måske kan varieres og give os gode informationer om driften.
.
11-07-2009 15:00
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Her er kostprisen for damlager og halvdelen af de solfangere som virker i marstal i 1999 priser seMed de øvrige tiltag som er lavet i Marstal omkring akkumulering og solfangere i øvrigt så andrager det i 1999 priser minimum 40 mio eller 50 mio i dagens priser.

Hvis anlægget som producere 8400 Mwh/år producere i 20 år og der i øvrigt ses bort fra løbende udgifter til vedligehold personale udgifter i øvrigt. Så producere anlægget i sin levetid varme til 300 kr/mwh ved en forrentning på 6 % koster produktionen lidt under 600 kr/mwh. Hvis driften af anlægget optager to mandeår fra de ansatte på varmeværket så sniger produktionsprisen sig op i nærheden af 700 kr/mwh.

Det er jo også meget fint at finde ud af hvordan sådanne store anlæg virker som i mange sammenhænge er vigtig og jo herunder få nogle produktionsdata. Men det man så jo skulle forvente var jo! at industrien gjorde nogle anstrengelser for at billiggøre opstillingerne så de kunne virke uden tilskud, når nu man har de data og praktiske erfaringer fra Marstal.

Men Nej! NU Syntes virksomhedernes anstrengelser jo netop at gå på at opfinde mere og mere tåbelige og fordyrende opstillinger eller konstruktioner for derved udnytte det marked der er når naive politikere uden tøven åbner statskassen på vid gab.


Jeg syntes ikke rigtig du er opmærksom på denne glubende appetit virksomheder har på lette tjente penge under dække af en god sag, præcist den samme appetit vil embedsmænd, folk som virker ved vindmøllehavnen og forskere have som virker for den gode sag for vindmøllehavnen og det kræver altså lidt mere end et par Journalister fra DR til at afdække dette, og herunder få udviklingen vendt mod det bedre!
Redigeret d. 11-07-2009 15:02
14-07-2009 14:22
Jakob
★★★★★
(9348)
.@delphi


anlægget som producere 8400 Mwh/år producere i 20 år og der i øvrigt ses bort fra løbende udgifter til vedligehold personale udgifter i øvrigt. Så producere anlægget i sin levetid varme til 300 kr/mwh ved en forrentning på 6 % koster produktionen lidt under 600 kr/mwh. Hvis driften af anlægget optager to mandeår fra de ansatte på varmeværket så sniger produktionsprisen sig op i nærheden af 700 kr/mwh.


Hvorfor skulle levetiden ikke nemt kunne blive 40 eller 60 år..?
Det tror jeg godt, at den kan, og måske endda med billigere solpaneler, hvilket alt sammen vil pynte på regnskabet.
Men det kræver mod og penge at eksperimentere sig frem til det bedste. Jeg ville nok have foretrukket flere forskellige paneltyper, som kunne stå side om side og konkurrere i det samme vejr.

Har de en mand til at feje sne af dem om vinteren..?


.
14-07-2009 18:21
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Hvorfor skulle levetiden ikke nemt kunne blive 40 eller 60 år..?


Det kan levetiden ikke i praksis fordi glasset kun har en vis levetid set i det forhold at det skal tillade den maksimale indstråling af sollys, herunder forgår andre ting på opstillingen jo også. Hvis opstillingen skal være eller blive 60 år skal der betydelige vedligehold til under vejs.

Man kunne vel nok lave noget på anlægget som får økonomien til at se lidt bedre ud, men langt fra noget banebrydende! Det skal jo også lige ses i den sammenhæng at solfangeropstillingen kun leverer 30 % af byens forbrug så hvis det skulle være en teknologi som der skulle satses på så kræves altså lige en form for varmeforsyning som altså forsyner når den bekostelige solvarme ophører!

Det tror jeg godt, at den kan, og måske endda med billigere solpaneler, hvilket alt sammen vil pynte på regnskabet.


Ja det var lige det man skulle gøre!

Men det kræver mod og penge at eksperimentere sig frem til det bedste. Jeg ville nok have foretrukket flere forskellige paneltyper, som kunne stå side om side og konkurrere i det samme vejr.


Hvis man vil bruge 50 Mio som i Marstal mon så man ikke kunne have fundet 10.000 kr til et forsøgsanlæg med denne plastsolfanger seSne: Jahe mon ikke opstillingerne kan modstå sne, men yder jo så ingen energi!
Redigeret d. 14-07-2009 19:00
14-07-2009 19:24
brinchProfilbillede★★☆☆☆
(313)
@delphi

Er økonomien/energi-tilbagebetalingen lige så dårlig i det helt nye anlæg i Gram i Sønderjylland? Firmaet Arcon hævder, at anlægget har en tilbagebetalingstid på 7-9 år og en forventet levetid på 25 år. Se http://ing.dk/artikel/99801-gram-faar-kaempe-solfanger .

Det har måske været diskuteret før - jeg kan bare ikke lige huske det.

Venligst brinch
Redigeret d. 14-07-2009 19:51
14-07-2009 20:20
Jakob
★★★★★
(9348)
.delphi skrev:
Hvis man vil bruge 50 Mio som i Marstal mon så man ikke kunne have fundet 10.000 kr til et forsøgsanlæg med denne plastsolfanger se


Jo, det er i det hele taget dybt forstemmende, hvis du ikke kan finde forsøg med mange forskellige solpaneler.

Dit forslag virker så overbevisende på mig, at jeg overvejer det til privat brug.

Jeg tænker også, at det måske kan bruges til et eksperiment på et stort kraftvarmeværk, hvor man samtidigt dyrker jorden omkring og kun lægger panelerne ud over afgrøderne på de varmeste dage og ikke mere tæt, end at planterne stadig får lidt lys.
Det samme kan man evt. opnå ved at vippe solpanelerne, så de ikke skal flyttes.
Små maskiner og robotter kan køre styret mellem fundamenterne og pleje jorden og så og høste afgrøderne..
14-07-2009 20:45
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Brinch

Det er jo aldeles fortvivlende de firmaer som navnlig Arcon den lige gyldighed de udviser over for deres aktionærer og deres egen indtjening i det hele taget.

Ja! Opstillingerne kan afskrives på 8 år når og hvis de opstilles i Bjerringbro Viborg, brønderslev eller Gram hvor fjernvarmeprisen er Kanon høj. Ja nogle steder op til 1100 kr/Mwh (Studstrup producerer varme til 125 kr/Mwh) fordi gas er bekostelig og herunder navnlig at den skal afgiftsbelægges.Men Storbyer som Brønderslev og Viborg op til 800 kr/Mwh. Så det betinger jo altså at samfundet indirekte fordi Arcon tillader sig den luksus dels at minimere sin egen indtjening og herefter udbytte fjernvarmeværkerne og navnlig det danske samfund ved det at staten ikke modtager afgifter af produktionen.

Og! At solfangerne skulle reducerer så meget Co2-udledning er jo en sandhed med modifikationer! Der hvor solfangerne netop kan give en nogenlunde økonomi er jo kun ved de varmeværker som producere strøm ved naturgas. Varmeværker der producere strøm har ubegrænset mulighed for at producere varme og hvis ikke Gram producere varme gør studstrup og opvarmer havvand.

Princippet seEn plastmembran hvori der cirkuleres vand mellem de to membraner også nogle jordslanger som er nedpløjet med en kabelnedlægger. Når der er energioverskud fra sol opvarmes jord og varmepumper kan hente energi i jorden hvis solen ikke yder energi på plastmembranen. Selv om varmepumper koster 1 Mio pr Mw kapacitet så vil en opstilling som den yde Gram 70 - 80 % af årforbruget og udvise en markant bedre økonomin så samfundet herunder kunne modtage afgift af varmeproduktionen, eller det optimale at borgerne modtog varmen til kostpris og værdien derved kom samfundet til gavn.

Membranen holder selvfølgelig ikke. Jeg er ret overbevist om at: Hvis man nedlægger rørføringer i jorden eller lige i overfladen så vil systemet via den varmejord kunne optage energi hvis feks den var asfalteret. En pakeringsplads var 100 % i orden til formålet. Her kunne Firmaer som Arcon virke skabe sig et markede (til gavn for samfundet) netop fordi varmeværkerne vil kunne producere varme billigere end den netto pris de kan producere til i dag.

Hvordan vil du forholde til at man i sådan en plastpose til nogle få kroner se


Og via denne teknologi her sefra Link

der vil 10.000 Kwm solfangere af plastposens beskaffenhed i samdrift med en gasmotor eller et kraftværk kunne øge elproduktionen med hele 3 Mw og så vil systemet hertil kunne opvarme en jordradiator hvor de samme turbiner som virker til el-produktion bagefter vil de kunne virke som varmepumper og herved producere fjernvarme med møllestrøm. Eller solfangeropstillingen kan virke som alm solfanger til varmeproduktion til fjernvarme.

Vand koger under vakuum i plastgitter i posen og ledes ind til turbine som virker sammen med gasmotor hvor højtemperaturenergikilder fra gasmotor virker sammen med systemet!

Det vil være realistisk at lave en solfanger hvor posen ligger på jorden og glas ligger vandret til under 50 kr/Kwm.

Jeg stiller mig meget uforstående over for at et Kvalitetsprodukt som AC-sun har udviklet og bevist virker hvorfor skal det ikke bruges i stor skala.

Jeg kan næsten få kuldegysninger når jeg tænker på hvad man kunne lave for 18 Mio og 100 % være sikker på det virker og jo altså øge el-produktionen fra et anlæg i Gram når solen skinner.

Hvis vi virkelig skal omlægge vort samfund til Vedvarende Energi må den første bastion som skal nedlægges være: Tåbelige tilskud som fordrejer hovedet på simple og ligegyldige firmaer!

Hovedrystende: http://www.dronninglundfjernvarme.dk/showpage.php?pageid=2946 til 125 mio Betalt af de danske skatteydere!
Redigeret d. 14-07-2009 20:50
14-07-2009 21:15
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Det kunne være meget interessant at lave en opstilling omkring denne turbine seSå kunne du lave dit eget lille elværk som virker ved sol og herunder have aircondition når dette ønskes!

Man burde lave en indsamling.
14-07-2009 21:56
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Så kunne du lave dit eget lille elværk som virker ved sol og herunder have aircondition når dette ønskes!

Man burde lave en indsamling.


@Delphi

Hvad koster det?
15-07-2009 00:36
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@boe

Jeg mener den koster 30.000 kr som aircondition opstilling. Men så skulle den jo bygges om så den virker sammen med et naturgasfyr eller et pillefyr og så også kunne virke ved sol for strømproduktion.

En opstilling som modtager 10.000 vil kunne yde 1500 w strøm og altså 8500 w til opvarmning og lidt røggastab.

Der vil ikke være nogen fare for eksplosion da alt foregår under vakuum hvor dampe overophedes meget betydeligt.

PS: Turbinen som jo virker ved vand, hvis motorer som kan kører med ekstrem høje omdrejninger hvis de nu er på et acceptabelt niveau omkring pris så kunne turbinen også bruges som varmepumpe hvor den forbruger strøm.
15-07-2009 08:52
Jakob
★★★★★
(9348)
.


delphi skrev:
Der vil ikke være nogen fare for eksplosion da alt foregår under vakuum


Gælder det også for dampen i buffertanken..?

Er væsken i buffertanken kun vand..?


.
15-07-2009 12:01
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Det ac-sun har lavet : Den turbine som øger dampe i tryk altså virker som varmepumpe omkring aircondition opstillingen. De dampe som skal øges i tryk de udvikler meget høje temperaturer (300 c'). De høje temperaturer bruges nu via en varmeveksler til at overophede de dampe som kommer ude fra solfanger eller buffertank og da det er de overophede dampe som giver mekanisk energi på turbinen virker opstillingen.

Hvis opstillingen skal yde el fra sol skal 15 % af energien optages hvor et parabolprincip overopheder dampe, med da det netop er damp kan disse nu ledes direkte ud i parabolen modsat de paraboler som virker ved feks Nevada solar one seHvor der cirkuleres olie i rørføringer som optager solens energi. Senere afkøles den varme olie ved at koge damp og overophede damp. Man kan med fordel sende dampen ud i de rør altså uden olie
16-07-2009 19:02
Jakob
★★★★★
(9348)
.Nu er USA kommet med noget, der ligner en vigtig del af Vindmøllehavn:


http://ing.dk/artikel/100096-usa-bygger-testcenter-til-kaempemoeller-for-240-millioner
Citat fra siden:
---------------
Mens vi herhjemme går glip af forsøg med kæmpevindmøller, så tilbyder US Department of Energy 240 millioner kroner i en femårig kontrakt for design og opførelse af en testplads for kæmpe vindturbiner samt komponenter med kapacitet fra 5 til 15 MW.

USA vil ikke længere stå i baggrunden af vindindustrien, og der skal derfor satses på fremstilling af kæmpevindmøller.
---------------.
16-07-2009 19:47
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja jeg er simpelthen grædefærdig over alle de penge vi har pumpet i vindindustrien for herefter at få et så slattent produkt som ikke udfaser fossil energiproduktion og ene og alene kun kan sælges ved tvangsudskrevne overpriser på den strøm disse møller producere!

Her skulle staten netop via vindmøllehavnen vise forskellige teknologier som er mulige. Herefter er det op til det private erhvervsliv at tage udfordringen op og producere disse "maskiner" så økonomien hævner sammen.

Så er det statens opgave at tilrettelægge afgifter direktiver/regulativer så de ønskede teknologier promoveres.

PS! Et land som danmark der har store og tunge industrier som producerer store varmepumpeanlæg og små: Man skal være mere end idiotisk hvis ikke man kan tilrettelægge afgifter mm så mølleudbygningen kunne have været langt større end den faktuelt er i dag uden den havde kostet det danske samfund en krone modsat det vanvid vi har været vidne til, med de helt igennem gode "redskaber" som man havde i værktøjskassen den gang man besluttede sig for at udbygge med vindmøller!
16-07-2009 21:07
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Danske vindmølleproducenter mener, at det er skatteyderne, der skal betale for udviklingen, afprøvningen mv. af deres vindmøller. Selv skal de ku skumme overskuddet.
16-07-2009 21:25
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Selv skal de ku skumme overskuddet.

Ja og et overskud som kun kan fremkomme ved tvangsudskrevne kanon høje afregningspriser.
21-07-2009 14:52
Jakob
★★★★★
(9348)
.Boe Carslund-Sørensen skrev:
Danske vindmølleproducenter mener, at det er skatteyderne, der skal betale for udviklingen, afprøvningen mv. af deres vindmøller. Selv skal de ku skumme overskuddet.


Det er etableringsstøtte, og det vil vi jo gerne hjælpe med.

Til gengæld vil vi ikke betale tilskud til driften.

Er det ikke sådan, vi plejer at kunne blive enige..?


Men i øvrigt er det lidt kunstigt, for tilskuddet pr. MW til vindmølledrift må da kunne reguleres ved blot at lægge afgift på fossilt brændsel.Og så er jeg i øvrigt lidt småsur over, at Lars Løkke er begyndt at tale om "apollo-projekter". Det er næsten tyveri fra venstrefløjens dagsorden, inden de nåede at få den lavet.


http://ing.dk/artikel/99607-lars-loekke-apollo-lignende-projekter-skal-redde-vores-klima
Citat:
--------------------------
Lars Løkke: Apollo-lignende projekter skal redde vores klima

Verden må gå sammen om projekter af samme omfang som månelandingen for at stoppe den globale hedetur, lyder det fra statsministeren efter ny rædselsrapport.
--------------------------


Men jeg tvivler måske alligevel lidt på, at virksomhederne synes, at de får helt den samme prestige ud det. Hvem kan huske navnet på direktøren for Danmarks førende VE-virksomhed..?
Hedder han Armstrong..??


Det fremgår da heller ikke, at det er noget, som Statsministeren har tænkt sig, at Danmark på nogensomhelst måde skal være primus motor for..
21-07-2009 17:07
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)

Det er etableringsstøtte, og det vil vi jo gerne hjælpe med.
Til gengæld vil vi ikke betale tilskud til driften.
1. Er det ikke sådan, vi plejer at kunne blive enige..?
2. Men i øvrigt er det lidt kunstigt, for tilskuddet pr. MW til vindmølledrift må da kunne reguleres ved blot at lægge afgift på fossilt brændsel.


@Jakob
Ad. 1: Jo, det kan vi godt blive enige om.

Ad. 2: Det har jeg og resten af SDE prøvet at forklare politikerene gennem de sidste år. Jeg ved ikke om de er tungnemme eller om hensynet til DONG evt. spiller ind.

Ang. hvem der politisk "stjæler" den enes eller den andens agenda, er jeg lidt ligeglad med bare kuren hjælper.
24-07-2009 17:57
Jakob
★★★★★
(9348)
.
http://www.klimadebat.dk/forum/weekendens-klima-events-d18-e981-s40.php#post_13063

[kopi af indlæg fjernet]

Hvordan går det med det..?

Jeg kan se på dit svar til delphi, at du har lidt de samme drømme, som der ligger i Vindmøllehavn.
Du må vel også mene, at det kan gøres mange gange bedre, hvis alle kommuner går sammen om det i et statsprojekt i stedet for, at alle selv hver især skal bruge penge på at opfinde den dybe tallerken til sig selv..?

Men når det er sagt, så må jeg nok også indrømme, at det ikke er særlig realistisk, at Vindmøllehavn bliver bygget i meget nær fremtid.
Den politiske vilje er ganske enkelt for svag.
Så hvis du ser nogle gode lokale muligheder, så er det nok bare med at bruge dem.
Kommer det senere på tværs af et nationalt projekt, så er der ikke noget at gøre ved det.
Vi kan ikke blive ved med at vente på nyt lovsjusk, som skal skrives om i flere år over flere omgange, før vi alligevel ender med noget biks.
Her tænker jeg f.eks. på lovgivningen mod minivindmøller, men der kan komme mange andre eksempler, hvor det måske er bedre at være tidligt ude, end at vente på nationalpolitik.


Loven om erstatning til vindmøllenaboer er også en nationalpolitisk chikane mod udbygningen:
http://ing.dk/artikel/100183-ekspert-naboklager-bremser-vindmoellebyggeriet-paa-land

Hvis det er på den måde, nationalpolitikerne vil indføre 100% VE i en fart, så er de ikke til nogen nytte.
Det har intet med en seriøs nationalplan at gøre.

Og måske kan nogle lokale mennesker i samarbejde bedre finde vindmøllepladser, uden at det skal udløse store erstatninger.
I hvert fald synes jeg, at det er ok at forsøge det med anpartsselskaber, og hvad man ellers kan finde på.


Se også her om EL-nettet, der skal binde det hele sammen:
http://ing.dk/artikel/99664-eksperter-mere-vindkraft-kraever-total-ombygning-af-elnettet
Citat fra siden:
--------------------
Regeringen kan godt begynde at finde den store tegnedreng frem, hvis den vil realisere sin plan om 50 procent vindkraft i 2025.

Den ambitiøse, politiske plan vil nemlig kræve en total ombygning af det danske elnet, advarer en række danske og udenlandske eksperter i en ny rapport.

»Det er en stor operation, der står foran os, men vi har mange år til at klare opgaven,« siger Jeanette Møller Jørgensen, forskningskoordionator i Energinet.dk, der har finansieret projektet gennem ForskEL-programmet.
--------------------


Der er goood tid, vi har maaaaange år til det....

Og så kan vi oven i købet nok begynde forfra, når vi skal op på 100% VE, for nettet bliver kun opgraderet til 50%

Hvad mener du..??!

Jeg har efterhånden set så meget, at jeg er svær at skuffe. Men det er da noget narreværk fra A til Z..!?

Jeg mener stadig, at vi mere end nogensinde har brug for Vindmøllehavn. Men så svagt som nationalpolitikken udvikler sig, så tror ikke, at det vil være fornuftigt at vente på den..
Redigeret af branner d. 13-03-2013 21:52
26-07-2009 14:36
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://politiken.tv/nyheder/videnskab/article757452.ece

Avanceret fusionsreaktor kan redde verden
Verdens mest avancerede fusionsreaktorer findes i Frankrigs undergrund. Den kan være løsningen på fremtidens energiforsyning.

Personligt tror jeg ikke på fusionsenergi andet end på solen.
26-07-2009 14:45
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Hvordan går det med det..?

Jeg kan se på dit svar til delphi, at du har lidt de samme drømme, som der ligger i Vindmøllehavn.


Tja, det ligger stille pga. sommerferie, ikke min med mine samarbejdspartnere.

Jeg mener, at vi skal have vendt alle mulighederne og lagt puslespillet om energi mv. på ny.
Desværre spænder de investeringer, der er foretaget ben for en total omlægning, men vi kan jo også starte med at "fremtidssikre" f.eks. fjernvarmen, så den ikke behøver varme fra afbrænding, hvis vi samtidig kan få adskilt el- og varmepruduktionen igen, kan vi måske lettere få indpasset både 50 eller 100 % VE i systemet. Desværre tror jeg også, at vi kommer til at ændre energiselskaberne fra A/S, hvor aktionærene kræver høje udbytter år efter åt, til forbrugerejede selskaber hvor lav pris, mere VE foretrækkes frem for udbytte.

Vi kunne jo starte med at søge indflydelse i de få andelsejede energiselskaber, der pt. findes i DK.
26-07-2009 16:53
Jakob
★★★★★
(9348)
.Boe Carslund-Sørensen skrev:
Vi kunne jo starte med at søge indflydelse i de få andelsejede energiselskaber, der pt. findes i DK.


Har du en liste med dem, så vi kan se, om de kan bruges til noget..?
.
26-07-2009 20:20
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det alt overvejende problem er det politiske system som skal omlægge afgifter og herunder regulativer som vægter de nye produktionsteknologiers formåen. Det er en så uoverstigelig udfordring at man på forhånd må kaste håndklædet i ringen.
28-07-2009 08:09
Jakob
★★★★★
(9348)
.
Næsten alle VE-problemerne kan løses bedre og billigere, hvis vi først forsker og udvikler.

Jeg har tidligere løseligt udregnet, at det mest nødvendige isenkram til 100% VE kan erhverves for 3-600 milliarder kroner.
Det er måske et godt tal at have med i overvejelserne, når man skal udregne, hvor mange penge vi må bruge på forskning og udvikling i dag.

30 milliarder kroner til disposition over tre år til seriøs forskning og udvikling af bæredygtig VE. Det skulle vel ikke kunne forarge nogen..??


Men se så, hvad partierne kommer med:

Angående forskning i VE:
http://www.klimadebat.dk/hvad-skal-der-goeres-for-at-fremme-forskning-i-vedvarende-energi-og-energibesparende-teknologi-r91.php


De Radikale hører nok til blandt de allermest positive, og de vil give ca. 1 milliard kroner om året i 10 år.
Det er for langsomt og dårligt værd at skrive om, og de er endda i opposition.

Regeringspartierne og DF vil samlet ikke give noget, før de ændrer standpunkt, for så havde de selvfølgelig allerede gjort det.
De valgte i stedet hånligt at amputere Svend Aukens store Miljøministerium og investere i Lomborg.
Så man skal nok vær en optimist af de store, hvis man tror på Vindmøllehavn som noget snarligt forebyggende i Danmark..
28-07-2009 12:42
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jeg vil tillade mig at henvise til

http://www.klimadebat.dk/forum/hit-med-pengene--d7-e583-s80.php#post_13819

Politikerne er ikke ingeniører med speciale i energi eller energiøkonomer, de støtter sig hovedsalig til embedsmændene som igen støtter sig til den etablerede energiindustri. Vi kan således ikke forvente nytænkning fra denne kant.
28-07-2009 14:19
Jakob
★★★★★
(9348)
.@Boe Carslund-Sørensen

Du har nok ret i, at politikerne ikke sætter sig ordentligt ind i sagerne. Men det er jo heller ikke politikerne selv, der skal opfinde bedre VE-systemer.
De skal "bare" finde dem, der skal opfinde, og betale dem for at gøre det.

Jeg vil også tillade mig at henvise til et tidligere indlæg i denne tråd:
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoellehavn-d7-e581-s160.php#post_12511

Hvem skal vi headhunte til at stå for Vindmøllehavn og administrationen af alle midlerne..?


Hvis ikke demokratiet er bedst til at udpege dem, hvem er så..?


.
28-07-2009 14:36
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Hvis ikke demokratiet er bedst til at udpege dem, hvem er så..?


Måske dem, som i sidste ende skal betale regningen også for alle fiaskoerne, og fiaskoer vil komme, fiaskoer er faktisk grundlaget for udvikling.

Vi skal for alt i verden undgå personer, som kan købes til at ændre holdning.
28-07-2009 15:17
Jakob
★★★★★
(9348)
.
@Boe Carslund-Sørensen


Hvis staten skal betale, så må det være alle borgere, der skal bestemme, hvem der skal ansættes.

DR laver "Energi-Faktor", hvor alle energitalenter skal møde op med en idé til Danmarks VE-fremtid.
Et dommerpanel kommenterer og SMS-afstemninger afgør, hvem der går videre.

Er det sådan, den skal skæres..?
Vi skal for alt i verden undgå personer, som kan købes til at ændre holdning.


Tror du, at det er et stort problem med korrupte politikere i Danmark..?

Til de fleste andre jobs er jeg nok lidt ligeglad med folks holdning. Hvis de udfylder den funktion, som de er ansat til, så kan man ikke forlange så meget mere.

Hvis jeg skal købe en minimølle, så er jeg ligeglad med, om den er udviklet af en mand, som tror på CO2-teorien. Hvis den bare virker, så er jeg glad.


Derfor har jeg heller ingen skrupler ved f.eks. at forsøge at headhunte kemiingeniører fra kemiske fabrikker og olieselskaber til økologisk vigtigt arbejde.
De skal bare være dygtige..
28-07-2009 16:23
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Tror du, at det er et stort problem med korrupte politikere i Danmark..?

Til de fleste andre jobs er jeg nok lidt ligeglad med folks holdning. Hvis de udfylder den funktion, som de er ansat til, så kan man ikke forlange så meget mere.


Jeg tror, at du har misforstået det, jeg taler ikke om politikerne, men om erhvervsfolk der via lønchecken betales til at have én holdning når de er ansat i ét firma og en anden og modsat holdning når de skifter arbejdsgiver.

De personer, der skal arbejde for at realisere "Vindmøllehavn", skal på forhånd have en holdning, som ikke kan købes - uden det kan gode tiltag nemt blive overset og det hele vil således blive styret af personlige økonomiske interesser, hvilket både kan være i modstrid med "Vindmøllehavns" og forbrugernes interesser. Det skulle ikke gerne ende med et VE-system, som er dårligere og dyrere end nødvendigt, og som kun er til glæde for en flok pengepungene kapitalister.
28-07-2009 22:00
Jakob
★★★★★
(9348)
.@Boe Carslund-Sørensen


Uanset hvor dedikerede og dygtige folk vi ansætter til Vindmøllehavn, så vil de under alle omstændigheder møde mange problemer, som de får svært ved at løse.

Hvad gør vi med alle disse problemer..?

Vi lægger dem ud til folket, så alle kan hjælpe med at finde løsninger..!Måske kender du historien om flyfabrikken, der havde problemer med nogle vinger, som ville revne og brække af flykroppen.
Det var ikke så godt, og ingeniørerne knoklede dag og nat for at finde en løsning på problemet.
På et tidspunkt var de så blanke, at de opstillede en forslagskasse og bad hele fabrikken om hjælp.
Der indkom så en masse forslag, og de blev alle afprøvet næsten uanset, hvor tossede de lød.
Et af forslagene var fra pedellen, som gjorde rent på toiletterne nede i kælderen. Han havde lagt mærke til, at WC-papiret altid gik i stykker ved siden af hullerne.
Løsningen blev, at de borede små huller i vingen.


Vindmøllehavn skal være for hele folket.
Og når Danmark har erklæret en begrænset krig mod global opvarmning, så kan vi indkalde alle, som har aftjent værnepligt, og de vil selvfølgelig kæmpe helhjertet for Danmark..
03-08-2009 10:21
Jakob
★★★★★
(9348)
.
@Boe Carslund-SørensenKunne man evt. starte en "Vindmøllehavn-fraktion" som en mellemting mellem en bank og en indkøbsforening..?


Oprette en Vindmøllehavn-Alge-Konto

Og en Vindmøllehavn-Minivindmølle-Konto

Og en Vindmøllehavn-Soltårns-Konto

Og en Vindmøllehavn-Thyborøn-vandkraft-Konto

osv.. Der skal nærmest oprettes en konto til ethvert relevant ønske, som enhver invester måtte have.


En "Kontimanager" skal så passe på pengene på følgende vilkår:

Det indsatte beløb skal stå rentefrit, og investoren kan hæve eller flytte beløbet til en anden konto, som det passer ham een gang halvårligt.

Renterne bruges til at drive og konsolidere "banken".

Kunsten for ledelsen bliver så at opfylde alle investorers behov, så de siger ja til at låse deres indestående, løbe en risiko, eller måske ligefrem give noget som en gave.
Hvis en konto går i koks, og ingen mere vil administrere den, så kan investorerne få deres indskud tilbage og kontoen lukkes igen, og så er den potte ude.Vi kan f.eks. forestille os en underkonto til "Vindmøllehavn-Minivindmølle-Konto".
Denne underkonto har til formål at få et firma til at levere en prisbillig minivindmølle, som ikke skal typegodkendes
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoeller-med-vingediameter---1-128-meter-d20-e939.php
, men som er godt dokumenteret, så ingen hobbyfolk køber katten i sækken.

Evt. kan der være krav om, at den skal være med krave:
http://ing.dk/artikel/99260-minivindmoelle-med-metaltragt-fordobler-vindhastighedenEller måske som denne:


Hvis mange mennesker går sammen med et lille beløb hver, så vil det samlet give en styrke til at forhandle gode tilbud hjem.
Hvis 1.000 mennesker hver giver 100 kr, så er det allerede 100.000 kr, som måske er nok til både tegninger og udvikling af en ny prototype.
Eller samme beløb kan måske hjemtage et parti og starte et salg af en konkret model til spotpris.
Alt efter hvad investorerne og ledelse er blevet enige om i den præmis, som de har indsat penge på.

Jeg ved kun meget lidt om økonomi og selskabslovgivning, så jeg ved ikke, hvad der kan lade sig gøre i praksis.
Men kan du nogenlunde følge min tankegang..?
Er det måske i nærheden af noget lovligt og brugbart, eller bliver det nærmere bare et administrationsmarreridt uden effekt..?

Den overordnede plan skulle være, at hvis staten engang får sig snøvlet sammen til at bygge den rigtige Vindmøllehavn, så skal de mindre "Vindmøllehavn-fraktioner" arbejde velvilligt på at fusionere og bidrage med alt, hvad de kan.
Mange bække små, gør en stor å..
03-08-2009 20:48
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@Boe Carslund-Sørensen

Kunne man evt. starte en "Vindmøllehavn-fraktion" som en mellemting mellem en bank og en indkøbsforening..?


Det lyder som en god ide, men kræver nok finanstilsynets godkendelse. Evt. kunne det laves via Merkur Bank.

http://www.merkurbank.dk/
04-08-2009 13:20
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jako5bKunne man evt. starte en "Vindmøllehavn-fraktion" som en mellemting mellem en bank og en indkøbsforening..?


Man kunne jo også værdiansætte de gode og konstruktive ideer som er fremkommet på kliamdebatten som varmeværker må betale for at bruge som kunne indgå i vindmøllehavnens fond. En fond som virker til at omlægge danmark til VE.
04-08-2009 14:25
Jakob
★★★★★
(9348)
.delphi skrev:
Man kunne jo også værdiansætte de gode og konstruktive ideer som er fremkommet på kliamdebatten som varmeværker må betale for at bruge som kunne indgå i vindmøllehavnens fond. En fond som virker til at omlægge danmark til VE.


Så er det vist patentkontoret, du skulle have haft fat på..?

Når en opfindelse først er offentliggjort f.eks. i dette forum, så mener jeg, at det er umuligt at opnå et patent.
Derfor vil enhver god ny idé, som vi tilfører, formentlig kunne bruges frit og gratis i hele verden.
Det tror jeg er meget positivt for at sætte speed på omstillingen.
Hvis et varmeværk f.eks. skulle betale for patent og andres omstilling, så kan det dæmpe lysten til at komme i gang.
Så skal vi heller lægge mere afgift på fossilt brændsel, men det er en politisk beslutning,,, og så er vi tilbage ved kommoden igen...
.
Side 9 af 11<<<7891011>

Deltag aktivt i debatten Vindmøllehavn:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Vindenergi
Vindmøller
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik