Husk mig
▼ Indhold

Klimaet i Grønland

Grønlands klima og vejr:

Kangerdlugssup
Kangerdlugssup-gletsjeren i det vestlige Grønland. Foto: CIA Factbook.
Grønland har et polart klima, præget af iskolde vintre og kølige somre.

Langs vestkysten af Grønland løber en forholdsvis lun havstrøm fra syd, mens østkysten er præget af en nordlig havstrøm, der gør, at temperaturen som regel ligger et stykke lavere på den østlige halvdel.

Indlandsisens høje albedo (refleksion af sollys) gør, at solen ikke får lov at varme fastlandet op, hvorfor temperaturen falder drastisk, når man kommer ind på isen. På den centrale del af indlandsisen kommer temperaturen selv om sommeren stort set aldrig over nul. Sneen får således lov at hobe sig op, hvilket konstant skubber den sammenpressede nedbør ud mod kysten i form af isbjerge. Af og til blæser den iskolde piteraq med orkanstyrke ned fra indlandsisen. Denne farlige faldvind rammer især østkysten, mens vestkysten har højere sandsynlighed for at opleve varme fønvinde, der kan give pludselige tøbrud.

Luftfugtigheden i Grønland er generelt meget lav, især nordpå, hvor der også falder meget lidt nedbør. I de tørreste egne er det højarktisk ørken med under 100 mm nedbør om året, mens der sydpå falder helt op til 2000 mm.

Klimaændringer i Grønland:

Grønland kan forvente store temperaturstigninger, især nordpå, hvor vintertemperaturen forventes at sige med op til otte grader i dette århundrede. Dette er betydeligt mere end ændringerne i de globale gennemsnitstemperaturer, hvilket har at gøre med, at effekten af global opvarmning forøges, jo nærmere man kommer polerne.

Enkelte modeller har temperaturstigninger i det nordøstlige Grønland på helt op til 12 grader.

Grønland vil med de højere temperaturer også få mere nedbør, igen med Nordgrønland som det område, der kommer til at opleve den største stigning. På indlandsisen vil de øgede nedbørmængder betyde større ophobning af sne og is, hvilket ifølge den seneste forskning dog langtfra er nok til at opveje den øgede afsmeltning som følge af stigende temperaturer. Alt tyder således på, at den samlede massebalance for den grønlandske indlandsis vil være negativ, hvilket vil bidrage til stigninger i den globale vandstand og vil flytte kanten af indlandsisen mange kilometer ind i land. Samlet har den grønlandske indlandsis i dag bundet vand, der svarer til en havvandsstigning på 6-7 meter. Det vil dog tage mange århundreder at smelte al isen bort.

Selvom fangerkulturen med det traditionelle fiskeri er stærkt truet af klimaændringer, kan de stigende temperaturer sagtens blive en økonomisk gevinst for Grønland. Dels i form af lavere energiforbrug til opvarmning, men også i form af øget plantevækst og dermed mulighed for landbrug i det ellers ufrugtbare land. En øget brug af vandkraft fra den stadigt stigende mængde smeltevand ses også som en mulighed for grønlandsk erhverv.

I områder, hvor der i dag er permafrost, kan man forvente øgede problemer for bebyggelse og veje, der vil forskubbe sig.

Fra Berlingskes Klima-wiki:
Grønland hedder på grønlandsk Kalaallit Nunaat. Det er den største ø i verden med et areal på 2.166.086 kvadratkilometer. Heraf er det isfrie areal kun på 410.449 kvadratkilometer. Grønland er derfor Jordens største isdækkede område efter Antarktis. Det er også et af verdens ældste landområder, som dateres hele 3,8 mia. år tilbage.

Rent geografisk er Grønland en del af det nordamerikanske kontinent, men er politisk set en del af Europa. Grønland indgår i rigsfællesskab med Danmark, og valutaen er den danske krone. Pr. 1. januar 2007 var indbyggertallet på Grønland 56.648 personer. Befolkningen er hovedsagelig inuit. Hovedstaden hedder Nuuk, hvor der bor knap 15.000 personer. Ingen byer på Grønland er forbundet med veje.

De første indvandringer har formodentlig fundet sted omkring 2.500 før Kristi fødsel. Den nutidige befolkning stammer fra den seneste indvandring, som fandt sted i 1200-tallet.

Klimaet er arktisk, hvilket betyder, at den månedlige gennemsnitstemperatur aldrig er over 10 grader celsius. Den mest aktive gletsjer ligger ved Jakobshavn og producerer mellem 20 og 25 billioner ton is om året. Det er også i dette område, de største isfjelde bliver set. Isfjeldene flytter først nordover og sidenhen sydover med strømmen, hvorefter de først smelter, når de når ned på samme breddegrad som New York.

Diverse klimamodeller tyder på, at der vil forekomme store klimaændringer i det arktiske område over de næste hundrede år. Da Grønland er særlig udsat for temperaturstigningen, er de sociale konsekvenser særlig store her. Klimaændringen betyder, at livsbetingelserne for både mennesker, dyr og planter bliver markant forandret. Dette har eksempelvis resulteret i, at repræsentanter for 155.000 mennesker bosiddende i Arktis har indgivet en officiel begæring til USA's regering om at betale erstatning for de udledte drivhusgasser, som skader naturen og derfor deres levevilkår i Arktis.

Eksterne links/kilder:
Visit Greenland: Fakta og historie
DMI: Grønland
Begæring fra Inuit Circumpolar Conference
Arktisk Råd
DMI: Grønlands klima
DUDA: Grønland

Kilde (til nederste del af artiklen): Berlingske Research. Udarbejdet år 2009, hvorfor oplysninger kan være forældede, og evt. rettelser kan mangle. Få aktuel viden om klima på Berlingske Viden.


Andre landes klima: Australien | Brasilien | Canada | Danmark | Egypten | England | Frankrig | Indien | Island | Italien | Japan | Kenya | Kina | Mexico | Norge | Rusland | Spanien | Thailand | Tyrkiet | Tyskland | USA


 0 kommentar(er) · 10684 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen Klimaet i Grønland:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Albedo og isafsmeltning: Isen i Grønland er blevet mørkere (Mernilds Klumme, marts 2014)
NyhederDato
Grønlands indlandsis er ikke så slem endda19-05-2011 08:44
Grønlands indlandsis forsvinder - uanset hvad vi gør07-01-2011 12:57
Danmark bliver ikke oversvømmet af Grønland03-12-2010 09:07
Isen forsvinder – og Grønland hæver sig21-05-2010 07:58
Afsmeltningen i Grønland accelererer26-03-2010 09:09
DebatterSvarSeneste indlæg
Olie i Grønland429-09-2022 23:33
Grønlands indlandsis107-02-2021 19:23
Bloktilskud til Grønland1122-08-2019 19:31
Grønlands temperatur og afsmeltning..8209-12-2012 13:03
Ekstrem afsmeltning/afstrømning fra Grønlands indlandsis i juli2118-07-2012 09:03
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik