Husk mig
▼ Indhold

Klimaforskning: VirkningerLæs om de formodede effekter af global opvarmning, som forskerne iagttager.


Antarktisk gletsjer smelter 50 procent hurtigere (28-06-2011)
Den antarktiske gletsjer Pine Glacier smelter 50 procent hurtigere nu end i 1994, skriver Businessweek.com. Derved slås der en pæl igennem formodningen [...]

Flere orkaner skyldes flere målinger (21-06-2011)
Har den globale opvarmning ført til flere orkaner? Det målte antal atlantiske hurricanes har været i vækst, men nu påpeger en forskningsrapport, [...]

Skovbrande øger mængden af lattergas (18-06-2011)
En af de stærkeste drivhusgasser er lattergas – drivhuseffekten er 300 gange større end ved CO2. Nye studier fra Northern Arizona University i [...]

Skovene bliver tættere (06-06-2011)
Der lagres mere CO2 i skovene end tidligere. Overalt i verden vokser den såkaldte skovdensitet, dvs. mængden af træ på et givet areal. Størst [...]

Fødevarer bliver dobbelt så dyre i 2030 (01-06-2011)
I 2030 vil nogle fødevarepriser være næsten dobbelt så høje, som de er i dag, og gennemsnitsprisen på de vigtigste fødevarer vil være steget [...]

Kan en druknet nation fortsætte? (27-05-2011)
Hvis et land forsvinder i havet, hvad sker der så med dets suverænitet? Har borgerne stadig et statsborgerskab? Hvem ejer fiskerettighederne? Hvem [...]

Mere allergi i varmere klima (26-05-2011)
Allergi er i fremmarch, og den globale opvarmning ser ud til at være en medvirkende årsag, viser den hidtil største, amerikanske undersøgelse, [...]

Tre gange flere vejrkatastrofer i fattige lande (24-05-2011)
Antallet af vejrskabte katastrofer i verdens fattigste lande er mere end tredoblet siden 1980’erne, og væksten kan ikke forklares med bedre registrering [...]

Tilbagevendende tørke truer Texas (23-05-2011)
Texas og Colorado er ramt af en tørke, der er ved at udvikle sig lige så dramatisk som den voldsomme tørke i 1930’erne, der går under betegnelsen [...]

Grønlands indlandsis er ikke så slem endda (19-05-2011)
Der hersker uenighed blandt forskerne om, hvor hurtigt havet stiger, når Grønlands indlandsis skrumper i forbindelse med den globale opvarmning. [...]

Danske forskere advarer mod CO2-surt hav (12-05-2011)
Man har længe vidst, at luftens forøgede mængde af CO2 forsurer havet og mistænkt, at udviklingen i sidste ende kan betyde døden for vigtige [...]

Miljøikon: Klimaet har allerede hævet madpriserne (07-05-2011)
Mange forskere forudser, at global opvarmning vil give færre fødevarer og derfor højere priser på mad- og drikkevarer. Ifølge en af verdens miljøikoner, [...]

Havet vil stige hurtigere end forventet (02-05-2011)
Den globale opvarmning vil få verdenshavene til at stige langt hurtigere, end man hidtil har troet, skriver Politiken.dk. I en rapport vurderer Arktisk [...]

Varmere end normalt – men ikke rekord (19-04-2011)
Globalt set blev det i første kvartal varmere end normalt, men med en placering mellem 11. og 13. varmeste er der i år ikke tale om et rekordvarmt [...]

Klimaforandringer vil ikke give flygtningestrømme (18-04-2011)
Ifølge britiske forskere behøver vi ikke frygte massive, internationale flygtningestrømme som konsekvens af klimaforandringerne. Forskerne bygger [...]

Usædvanlig lidt is i Polarhavet (16-04-2011)
Marts 2011 havde den næstlaveste isudbredelse, siden satellitmålingerne begyndte i 1979. Og beregninger viser, at isvolumen for årstiden nu er [...]

Mere CO2 giver flere pollen (13-04-2011)
Der er betydelig flere blomsterpollen i luften, når CO2-niveauet stiger. Det viser en ny undersøgelse foretaget i 13 EU-lande. 60 procent af træerne [...]

Pingviner går tilbage på grund af sult (12-04-2011)
To pingvin-arter er gået voldsomt tilbage de sidste 30 år, fordi deres hovedføde, kril, er blevet ramt af flere ulykker på en gang. Overfiskning [...]

Koraler sladrer om et mere vådt Australien (11-04-2011)
Det nordøstlige Australien er netop kommet igennem den vådeste sommer i målingernes historie. Men de går kun 100 år tilbage, og spørgsmålet [...]

Istidsteori vender tilbage (08-04-2011)
Fra tid til anden dukker der forskere op, som hævder, at den globale opvarmning paradoksalt nok kan føre til en ny istid eller i hvert fald en bastant [...]

Ny bog: Verdens nordligste lande bliver rigere (06-04-2011)
Den globale opvarmning vil få voldsomme konsekvenser for hele verden, men de allernordligst placerede lande vil blive rigere og opleve en kraftig [...]

Klimaet gør kaffen dyrere (31-03-2011)
Lige nu stiger kaffeprisen stærkt, og det skyldes ikke kun spekulation, men efter alt at dømme også den generelle, globale temperaturstigning, [...]

Dybfrysertræ trænges tilbage af den globale opvarmning (29-03-2011)
Den dahuriske lærk i det nordøstlige Sibirien er på retræte. Lærken, der som det eneste træ i verden kan tåle temperaturer ned til -70 grader, [...]

Vinterisen mindre udbredt end nogensinde (25-03-2011)
Her i marts når det arktiske isdække sit maksimum oven på vinterens kulde. Men aldrig i målingernes historie har havisen haft så lille maksimumudbredelse, [...]

Russisk hedebølge kraftigste i 500 år (22-03-2011)
Da Rusland sidste sommer blev ramt af en voldsom hedebølge, lå Moskva indhyllet i røgtåger fra utallige skovbrande, afgrøder for milliarder af [...]

Skybrud koster mere og mere (17-03-2011)
997 millioner kroner. Så meget betalte forsikringsselskaberne i erstatning i 2010 som følge af kraftig regn i sommerperioden. Det skriver Forsikring [...]

Nu får havet mest smeltevand fra polaris (10-03-2011)
Hidtil har det været gletsjere fra Jordens bjerge, der har bidraget mest til havets stigning. Men nu er hovedrollen overtaget af landisen ved polerne, [...]

Ny bundrekord for polarisen (09-03-2011)
Sommerisen i polarhavet er skrumpet over de sidste 10 år og har givet skibsfarten helt nye sejlruter nord om Canada og Sibirien. Men vinterisen er [...]

Polarplankton topper 50 dage tidligere (04-03-2011)
Planktonen i og omkring Polarhavet blomstrer nogle steder 50 dage tidligere end i slutningen af 1990’erne, viser en ny undersøgelse foretaget af [...]

Overfiskning og klima ødelægger koralrev (25-02-2011)
Tre ud af fire koralrev risikerer at forsvinde inden for de næste 50 år viser en ny, amerikansk undersøgelse ifølge Politiken.dk. Det er først [...]

Ugler skifter farve i varmere klima (24-02-2011)
Selv om grå fjerpels genetisk dominerer over brun, er Finlands grå natugler på retur, mens de brune vinder frem. Forklaringen må ifølge forskere, [...]

Dansk meteorolog støtter tysk kuldeteori (23-02-2011)
Forskere fra universitetet i Potsdam har foretaget modelberegninger, som viser, at de kolde vintre, vi har haft de sidste to år, kan skyldes mindre [...]

Global opvarmning vil give flere giftige alger (21-02-2011)
Den globale opvarmning vil kunne sætte gang i væksten af giftige alger i havet og i søer, vurderer amerikanske forskere. Og algernes fremgang vil [...]

Ekstremt vejr vil få millioner af asiater til at flygte (07-02-2011)
Asien må forberede sig på millioner af flygtninge – både indenlands og på tværs af landegrænser – i takt med, at vejrmønstrene bliver mere [...]

Havisen forsvinder aldrig helt (04-02-2011)
Havisen omkring Nordpolen vil ikke forsvinde helt, selv om det bliver varmere. Flere faktorer gør, at den kommer tilbage, mener forskere fra Max [...]

Rekordvarmt hav ved Svalbard (28-01-2011)
Havet rundt om den norske øgruppe Svalbard har aldrig været så varmt, som det er nu. Det viser en undersøgelse fra Universitetet i Tromsø, der [...]

Varme kan bremse gletsjere (28-01-2011)
Hidtil har forskerne ment, at gletsjere bevæget sig hurtigere i varmt vejr end i koldt vejr. så jo kraftigere den globale opvarmning efterhånden [...]

Fri sejlads ved Nordpolen i 2035 (26-01-2011)
Allerede i år 2035 vil der kunne åbnes en kommerciel sejlrute hen over Ishavet, forudser lederen af den amerikanske flådes klimagruppe, Dave Titley. [...]

Isen stopper spredningen af kviksølv (24-01-2011)
Det udbredte isdække i Arktis spiller en stor rolle i kviksølvkredsløbet. Hvis isen smelter, kan der blive frigivet store mængder af kviksølv [...]

Mindre snedække accelererer opvarmningen (19-01-2011)
Snedækket på den nordlige halvkugle skrumper ind, og derved reflekteres der mindre og mindre sollys tilbage til rummet. Resultatet er, at den globale [...]

Nicholas Stern: Klimaomkostningerne stiger voldsomt (18-01-2011)
Den britiske økonom Nicholas Stern, der i 2006 gjorde sit navn kendt med en britisk regeringsrapport om fremtidens katastrofale klimakonsekvenser, [...]

2010 ramte varmerekorden (14-01-2011)
Så er det officielt – ifølge to rapporter fra det amerikanske klimadatacenter NOAA og fra NASA: 2010 er det varmeste år nogensinde, men det netop [...]

Australske oversvømmelser fødes af ekstrem havvarme (13-01-2011)
Havvandet ud for den nordøstlige del af Australien, som er ramt af voldsomme oversvømmelser, er varmere end man nogen sinde har registreret. Det [...]

Havets stigning kan ikke stoppes (12-01-2011)
Det er måske for sent at forhindre havets stigning og oversvømmelsen af Jordens kystarealer, skriver Sciencemag.org. Det vil ikke hjælpe noget, [...]

Stigende hav kan sænke huspriser med 40 procent (10-01-2011)
Britisk husejere i oversvømmelsestruede områder – som følge af det stigende havniveau – risikerer kæmpetab på deres boliger. Ikke fordi husene [...]

Grønlands indlandsis forsvinder - uanset hvad vi gør (07-01-2011)
Selv om vi slukkede for alle kulkraftværker og smed nøglerne til alle vores biler væk, kan vi formentlig ikke forhindre, at Grønlands indlandsis [...]

Klimaforandringer bliver et plus for Norge (07-01-2011)
Ifølge en ny rapport fra Cicero Senter for klimaforskning vil Norge få flere fordele end ulemper af en klimaudvikling, hvor temperaturen i 2100 [...]

Klimaet ændrer smagen af indisk te (04-01-2011)
Den efterspurgte, indiske Assam-te trues af den globale opvarmning. Ikke blot får stigende temperaturer udbyttet til at falde. Også smagen er i [...]

2010 på vej mod varmerekord (17-12-2010)
Mens kulden hersker i Europa, er der meget varmere end normalt andre steder på kloden. I november var Nordeuropa 4 grader under normalen for 1951-1980, [...]

Varme fra dybhavet truer isen i Antarktis (15-12-2010)
Ny forskning viser, at dybhavsvandet ved den antarktiske halvø trænger op til overfladen, og at vandet er så varmt, at havisen smelter med forøget [...]

Israelsk skovbrand er en smag på fremtiden (14-12-2010)
I sidste uge blev de sidste flammer slukket i Israels værste skovbrand nogen sinde, i Karmel-bjergene tæt på havnebyen Haifa. Branden er en smag [...]

FN: Klimaforandringer kan give dig kræft (10-12-2010)
Når den globale opvarmning får gletsjere til at smelte, frigøres der skadelige stoffer, som øger risikoen for kræft i befolkningerne. Det kan [...]

Gletsjerne smelter – og det går hurtigst i Amerika (08-12-2010)
Størstedelen af gletsjerne i verden fortsætter med at trække sig tilbage, skriver DR.dk. Og afsmeltningen går mange steder meget stærkt. Allerhurtigst [...]

FN: 2010 blandt de tre varmeste år (04-12-2010)
Ifølge FN’s verdensorganisation for meteorologi, WMO, bliver 2010 med stor sikkerhed et af de tre varmeste år siden 1850, som er starten på globale [...]

Danmark bliver ikke oversvømmet af Grønland (03-12-2010)
Hvis hele Grønland smelter, stiger verdenshavet med 7 meter, men i Danmark vil vi ikke blive oversvømmet. Havet stiger nemlig ikke lige meget overalt. [...]

Verdens søer bliver varmere (30-11-2010)
Den første, omfattende undersøgelse af temperaturen i verdens søer, dokumenterer ikke overraskende, at også her er det blevet varmere. Det er [...]

En milliard vil miste deres hjem (29-11-2010)
Inden udgangen af dette århundrede vil op imod en milliard mennesker miste deres hjem som følge af den globale opvarmning, og op til 3 milliarder [...]

Klimaet vil ændre lokale madkulturer (24-11-2010)
Den tropiske del af verden vil opleve et fald i afgrødehøsten som følge af den globale opvarmning, men først efter 2020. Og nogle afgrøder vil [...]

Oktober endnu en varm måned (22-11-2010)
Oktober fortsatte rækken af meget varme måneder på globalt plan. Det viser de nyeste opgørelser fra en række internationale anerkendte institutioner. [...]

Paradoksalt vintervejr i Danmark (19-11-2010)
På trods af den globale opvarmning kan dele af Europa – herunder Danmark – få flere kolde vintre. Havisafsmeltningen ligefrem tredobler sandsynligheden [...]

Ny forskning: Skovene kan tilpasse sig (15-11-2010)
Mangel på vand som følge af højere temperaturer vil ikke som frygtet skade de tropiske skove. Det er den opsigtsvækkende vurdering fra et forskerhold, [...]

Store byer trues af oversvømmelser (05-11-2010)
Havet stiger som konsekvens af den globale opvarmning, der får indlandsisen til at smelte i Grønland og i Antarktis. Sammen med øget nedbør vil [...]

Dræberkrabber truer Antarktis' økosystem (04-11-2010)
Højere temperatur i havene omkring det antarktiske kontinent kan betyde, at de såkaldte kongekrabber finder vej til de mest følsomme økosystemer [...]

Klimaforandringer flytter svampesæsonen (26-10-2010)
Hvis man er svampesamler i Norge, er man ikke længere i tvivl om, at der er sket noget med klimaet. Ny forskning viser nemlig, at den norske svampesæson [...]

Den globale opvarmning fortsatte i september (22-10-2010)
På trods af den afkølende effekt fra La Nina-strømmen i Stillehavet blev også september på globalt plan varmere end normalt. Det viser de nyeste [...]

Fremstormende økonomier i klimafare (21-10-2010)
Det er lande, som regnes blandt fremtidens stærke økonomier, der trues allermest af de klimaforandringer, der rammer kloden i løbet af de næste [...]

Jorden vil blive hårdt ramt af tørke (20-10-2010)
Hvis ikke udslippet af drivhusgasser bremses, risikerer store dele af Jorden at blive ramt af ekstrem tørke. Det viser en ny undersøgelse, skriver [...]

Vinden løjer af (19-10-2010)
At vejret bliver mere voldsomt i takt med stigningen i den globale temperatur, er en hyppigt fremsat påstand. Men en ny undersøgelse stiller spørgsmålstegn [...]

Den sydlige halvkugle tørrer ud (12-10-2010)
Stik imod klimamodellernes forudsigelser er store landområder i Australien, Afrika og Sydamerika tørret ud i de sidste 10 år, skriver Videnskab.dk. [...]

Klimaet har forandret den indiske monsun (04-10-2010)
I den første videnskabelige rapport om klimaforandringer i Indien fastslår Indian Institute of Tropical Meteorology, at klimaforandringer har ført [...]

Skovbrande er et symptom på klimaforandringen (29-09-2010)
Den nordlige halvkugle var usædvanlig hårdt ramt af skov- og græsbrænde denne sommer. Hele 22 regioner i Rusland havde alvorlige brande, og Moskva [...]

Aldrig har der været så lidt polaris (27-09-2010)
Prognoser for den kommende uge viser, at ismængden i havet omkring Nordpolen er på sit laveste niveau nogensinde, skriver DMI. Selv om is-arealet [...]

2010 på vej mod varmerekord (04-06-2010)
Tendensen ses i Polarhavet: 2010 er på vej mod at blive det varmeste år, der er målt. Udbredelsen af is i Arktis er på det laveste niveau, forskerne [...]

Fem gange så mange hedebølger i byer (02-06-2010)
Den britiske vejrtjeneste, Met Office, advarer om, at antallet af meget varme sommernætter i de britiske storbyer kan blive femdoblet hen over den [...]

Varmen skubber malaria op i Tanzanias højland (25-05-2010)
Da 2-årige Hasahan Dafa døde af malaria for leden, var det en opsigtsvækkende tragedie. For drengen boede i Usumbura-bjergene, også kaldet Tanzanias [...]

Isen forsvinder – og Grønland hæver sig (21-05-2010)
Afsmeltningen af indlandsisen i Grønland får nu landet til at hæve sig med voksende hastighed. Nogle kystområder stiger allerede med næsten 2,5 [...]

"Markant" stigning i oceanernes temperatur (21-05-2010)
En meget omfattende undersøgelse af oceanernes temperatur viser en ”markant” stigning, og forskerne tør fastslå, at stigningen skyldes menneskeskabte [...]

Global varmerekord i april (19-05-2010)
Den globale gennemsnitstemperatur for april blev 14,5 grader. Det er 0,76 grader varmere end gennemsnittet for 20. århundrede og den højeste temperatur [...]

Afrikas største sø på vej mod overophedning (18-05-2010)
Den største sø i Afrika, Tanganyika mellem Congo og Tanzania, er blevet varmere over de seneste 90 år, og temperaturen i vandet er nu højere end [...]

Varmere nætter truer Indiens risproduktion (06-05-2010)
Natten er blevet varmere i Indien. Over de sidste 10 år er temperaturen steget med 0,20 grader, oplyser Krishna Kumar Kanikicharla fra The Indian [...]

CO2-effekt på planter forstærker opvarmning (05-05-2010)
Planter fjerner CO2 fra atmosfæren. Så man skulle tro, at jo mere kultveilte, des bedre. Men sådan er det ikke, viser ny forskning. Planternes [...]

Bille fra syden angriber danske pæretræer (27-04-2010)
De danske pæretræer er truede, efter at klimaforandringerne har gjort det muligt for den sydeuropæiske tjørnepragtbille at slå sig ned i Danmark, [...]

Forsuringen af havet forværres voldsomt (26-04-2010)
Den voksende mængde kultveilte i atmosfæren vil få havenes pH-værdi til at falde – vandet bliver mere surt. Det har forskellige studier påpeget, [...]

Foråret rykket 10 dage frem på 20 år (23-04-2010)
Foråret i USA kommer nu 10 dage tidligere, end det gjorde for 20 år siden. Det er nogenlunde samme ændring, som europæerne har oplevet. Den amerikanske [...]

Ekspert: Varmere klima giver flere vulkanudbrud (19-04-2010)
Voldsomme udbrud fra vulkaner under is – som den aktuelle, islandske askespreder Eyjafjallajøkull – vil blive mere almindelige i fremtiden. Det [...]

Varmeste marts nogensinde (19-04-2010)
Marts 2010 blev den varmeste, der nogensind er registreret. Det oplyser den amerikanske vejrtjeneste NOAA ifølge DMI. Middeltemperaturen blev 0,77 [...]

Niels Bohr Institutet slår havalarm (16-04-2010)
Forskere fra blandt andet Niels Bohr Institutet fastslår, at havet vil stige med 1,2 meter de næste 100 år. Det er tre gange så meget som vurderet [...]

Mængden af is i Arktis topper usædvanlig sent (13-04-2010)
Normalt dækker havisen i Arktis sit største areal i begyndelsen af marts. I år toppede udbredelsen dog først den 31. marts, oplyser DMI. Ikke [...]

90 procent af Østrigs gletsjere skrumper (12-04-2010)
Næsten 90 procent af Østrigs gletsjere trak sig tilbage i 2009, nogle med op til 46 meter, oplyser Österreichischer Alpenverein ifølge Independent.co.uk. [...]

Is-satellit ud i rummet (09-04-2010)
Efter et løfteraketforlis og fire års ventetid kom den europæiske is-satellit CryoSat i kredsløb om Jorden, skriver Dmi.dk. Det er meningen, at [...]

Også floder mærker den globale opvarmning (08-04-2010)
Temperaturen stiger i mange floder og åer over hele USA, viser en undersøgelse ledet af Dr. Sujay Kaushal fra det miljøvidenskabelige center på [...]

Mere is i Arktis efter kold vinter (07-04-2010)
Mængden af is i Arktis er vokset kraftigt denne vinter og havde i slutningen af marts den største udbredelse siden 2001. Årsagen er ikke, at den [...]

Klimaforandringer dræber 150.000 om året i ulande (06-04-2010)
Verdenssundhedsorganisationen WHO vurderer, at cirka 150.000 årlige dødsfald i lavindkomstlande skyldes afledte effekter fra klimaforandringerne [...]

Atlantiske strømme modstår klimaforandringerne (31-03-2010)
Havstrømmene i Atlanterhavet, som er af afgørende betydning for det milde vesteuropæiske klima, er endnu ikke påvirket af den globale opvarmning. [...]

Afsmeltningen i Grønland accelererer (26-03-2010)
Ifølge en ny undersøgelse har den afsmeltning af indlandsisen, som er dokumenteret over det sydlige Grønland, nu spredt sig op langs nordvestkysten. [...]

Ø-strid ophører takket være klimaforandring (25-03-2010)
Kraftigt stigende havniveau i Den Bengalske Bugt har udslettet en lille klippeø, som ellers har givet anledning til territoriale stridigheder mellem [...]

Fremtrædende forsker: Verden undervurderer forandringerne (24-03-2010)
Verdens politikere undervurderer konsekvenserne, som de menneskeskabte klimaforandringer vil have på vores samfund, siger den fremtrædende klimaforsker [...]

Australiens klimalidelser dokumenteret (16-03-2010)
Det australske klima synes at blive mere og mere fjendsk. Temperaturrekorderne slås på stribe, skovene brænder, og tørkeproblemerne er værre [...]

Pollensæsonen forskudt med seks uger (16-03-2010)
I år kommer pollensæsonen sent i gang på grund af den langvarige vinter. Det første pollenvarsel fra DMI blev udsendt 13. marts, noget senere [...]

Klimaforandringer sætter skub i udryddelse af arter (11-03-2010)
Verdens dyr og planter udryddes nu hurtigere, end nye arter kan udvikles – for første gang siden dinosaurerne forsvandt fra Jordens overflade. [...]

Iltsvind i oceaner kan skyldes klimaforandring (09-03-2010)
Iltsvind i havet er et kendt fænomen herhjemme og i andre havområder, som tilføres store mængder næring fra landbrugsområder. Men nu har øget [...]

Positiv udvikling i Tibet rulles tilbage af opvarmning (05-03-2010)
De kinesiske myndigheder anerkender, at det tibetanske højland, som ligger i cirka 4000 meters højde, er sårbart. Men tiltag, der skal beskytte [...]

Kaffe ramt af den globale opvarmning (01-03-2010)
Kaffeproducenter rammes nu hårdt af den globale opvarmning, som tvinger dem til at flytte markerne højere op i bjergene, hvor det er omkostningstungt [...]

Færre og kraftigere storme i fremtiden (24-02-2010)
Antallet af hurricanes, tyfoner og tropiske storme vil falde i løbet af dette århundrede. Men en større andel af disse storme vil nå det højeste [...]

Støv på bilerne skyldes smeltet is i Island (23-02-2010)
Det tynde lag støv, der fra tid til anden ses på biler, drivhusglas og andre blanke overflader, skyldes ikke altid sand fra Sahara, som er båret [...]

Ny is-satellit på vej til opsendelse (22-02-2010)
Den europæiske rumorganisation opsender inden for kort tid den hidtil mest avancerede satellit til overvågning af Jordens isområder. Satellitten [...]

England på vej til at blive stor vinnation (19-02-2010)
Mens debatten mellem klimaskeptikere og videnskabsmænd i disse dage gløder i England, nøjes britiske vinbønder med at glæde sig over større [...]

Færre tågedage truer Californiens redwood-kæmper (18-02-2010)
Klimaforandringer har ramt de californiske skove. Antallet af dage med sommertåge er faldet voldsomt de seneste årtier, og det kan true det helt [...]

Global opvarmning god for trafikken (17-02-2010)
Den globale opvarmning kan få katastrofale konsekvenser, men i det små kan den også medføre fordele. I vinterkolde lande vil antallet af trafikuheld [...]

Global varmerekord i januar (11-02-2010)
Mens sneen fyger gennem luften herhjemme, er der langt varmere end normalt andre steder på kloden, blandt andet på Grønland. Så varmt har vejret [...]

Opvarmning skyld i mere kviksølv og DDT (11-02-2010)
Den globale opvarmning har uforudsete konsekvenser i det arktiske område, viser en undersøgelse foretaget i Mackenzie-floden i det nordvestlige [...]

Mere varme giver mere duft (10-02-2010)
I takt med at luftens CO2-indhold vokser, vil anvendelsen af landområder og tilgangen til vand ændre sig. Det vil få klodens planter til at udsende [...]

Gletsjerne smeltede langsomt - men nu går det hurtigt (09-02-2010)
En ny undersøgelse viser, at afsmeltningen fra Alaskas gletsjere har været mindre end tidligere antaget de sidste 40 år. Men den viser også, at [...]

Pris for afsmeltningen i Arktis: over 10 billioner kroner (08-02-2010)
Hvis afsmeltningen i Arktis fortsætter med den hast, som mange videnskabelige rapporter forudsiger, kommer verdens lande i bogstavelig forstand til [...]

Havområder kan blive 120 procent mere sure (04-02-2010)
En ny rapport viser, at norske havområder er blevet op mod 30 procent mere sure som følge af øget CO2-indhold i atmosfæren. Og modelstudier viser, [...]

Den globale opvarmning sætter skub i træerne (03-02-2010)
Skovene på den nordlige halvkugle vokser hurtigere end for 200 år siden som følge af klimaforandringerne, viser en undersøgelse af træer i det [...]

Britisk regeringsrådgiver: Vi må acceptere usikkerhed (28-01-2010)
FN’s fejlagtige prognose for gletsjerne i Himalaya har sat skub i en debat om, hvor sikre forskerne kan være på de forudsagte klimaforandringer. [...]

De høje bølger bliver endnu højere (27-01-2010)
En kraftig vækst i den maksimale bølgehøjde i den nordlige del af Stillehavet over de sidste tiår har fået forskere til at genvurdere, hvor voldsom [...]

2009 er det næstvarmeste år (26-01-2010)
På globalt plan blev 2009 det næstvarmeste år, der er blevet registreret. 2005 er stadig det varmeste. Men på den sydlige halvkugle var det forgangne [...]

Lavlandstigere trues af havstigning (25-01-2010)
En havstigning på blot 28 cm vil føre til oversvømmelse af 96 procent af de såkaldte Sundarban-tigeres område, viser en undersøgelse foretaget [...]

Verdens gletsjere smelter hurtigere (22-01-2010)
Mens FN’s videnskabelige kikser i Himalaya stadig diskuteres – se nyheden fra onsdag – er det et faktum, at verdens gletsjere trækker sig tilbage, [...]

FN fortryder gletsjerprognose for Himalaya (20-01-2010)
FN’s internationale klimapanel tror ikke længere på egne forudsigelser om, at Himalayas gletsjere kan være helt væk i 2035, som der ellers stod [...]

Også ørkenstat trues af oversvømmelse (19-01-2010)
Klimabevidstheden er stærkt voksende i den arabiske verden, selv om mange af landene lever godt af olieindtægter. I sidste uge udgav miljøkontoret [...]

Havets plankton kan ikke redde klimaet (18-01-2010)
Håbet om, at havets plankton kan redde Jorden fra en klimakatastrofe, bliver aldrig en realitet, fastslår en gruppe forskere fra Princeton University. [...]

44 procent mindre hvede i Indien i 2050 (13-01-2010)
Hvedehøsten i Indien kan falde med 44 procent i 2050 som følge af den globale opvarmning, advarede den indiske landbrugsforsker M.S. Swaminathan [...]

Isen stabil i norsk Antarktis (12-01-2010)
Der er begyndende meldinger om reduceret is-areal i Antarktis. Men kontinentet er hidtil det mest upåvirkede af den globale opvarmning. Det bekræftes [...]

Koralrev kan komme sig efter klimaskader (11-01-2010)
Højere temperatur og forsuring af vandet ødelægger havets koralrev. Men ny forskning fra University of Exeter er det første bevis på, at korallerne [...]

20 ud af 22 år varmere end normalt (07-01-2010)
Når vinteren raser udenfor som i disse dage, kan man sagtens tro, at den globale opvarmning er aflyst. Men det er ifølge DMI ikke tilfældet. Instituttets [...]

Den globale opvarmning er undervurderet (21-12-2009)
Den globale temperatur kan stige endnu mere end hidtil antaget. Det viser en ny analyse, som kinesiske og amerikanske forskere har fremlagt, skriver [...]

Havet stiger 9 meter ved plus 2 grader (18-12-2009)
En global temperaturstigning på 2 grader – det er den grænse, mange forskere anbefaler som den maksimalt acceptable. Men selv hvis det lykkes [...]

Forsuring af havet kan true fødevareforsyningen (16-12-2009)
Den øgede mængde CO2 i atmosfæren gør havet mere surt. Den lavere pH-værdi er en trussel mod livet i havene og mod fødevareforsyningen for mennesker, [...]

Pentagon og CIA får øje på klimatrusler (16-12-2009)
For første gang vil det amerikanske forsvarsdepartement i Pentagon optage klimaforandringer som sikkerhedsrisiko i ”Quadrennial Defense Review”, [...]

Fransk vin trues af global opvarmning (14-12-2009)
Det franske vinlandskab står foran voldsomme forandringer, hvis den globale temperaturstigning fortsætter. Allerede nu mærkes konsekvenserne, og [...]

Nu får klimaet sit eget "børs"-indeks (11-12-2009)
Nu har organisationen IGBP under Det Kongelige Svenske Videnskabsakademi skabt et sådant indekstal, der bygger på jordens gennemsnitstemperatur, [...]

Isen i Arktis tyndere end satellitter viser (04-12-2009)
Tykkelsen af isen i Arktis måles elektromagnetisk fra satellitter. Men nu viser det sig, at satellit-målingerne er unøjagtige, og at is, der var [...]

Kinas jordudbytte kan falde med 37 procent (04-12-2009)
Produktionen af planteafgrøder i Kina kan falde med 37 procent i anden halvdel af dette århundrede, hvis ikke folkerepublikken iværksætter tiltag, [...]

Forsker advarer om masseudryddelse (30-11-2009)
Den globale opvarmning kalder dommedagsprofetierne frem. Den hidtil mest dramatiske advarsel kommer fra en anerkendt, britisk klimaforsker, Professor [...]

Det stabile Øst-Antarktis taber volumen (25-11-2009)
Den østlige del af det kolossale is-massiv over Antarktis har tabt volumen de sidste tre år, hvilket kommer bag på et amerikansk forskerteam, som [...]

Great Barrier Reef overlever kun ved 90 procents reduktion (19-11-2009)
Australiens navnkundige Great Barrier Reef risikerer at dø, med mindre den industrielle del af verden reducerer CO2-udledningen med op til 90 procent [...]

Asiatiske byer er de mest klima-sårbare (16-11-2009)
Millionbyer i Asien er særlig udsatte for konsekvenserne af den globale opvarmning, fastslår WWF i en ny rapport, Mega-Stress for Mega-Cities, som [...]

Afsmeltning med positiv effekt (12-11-2009)
Når isen forsvinder i de polare egne, opvarmes atmosfæren yderligere, fordi lysrefleksionen falder, og metan frigives fra jorden. Men omkring den [...]

Alaskas permafrost smelter i overfladen (10-11-2009)
Store dele af Alaska er dækket af permafrost, dvs. områder, hvor jorden altid er frossen. Ikke overraskende er permafrosten begyndt at smelte, men [...]

Tibets gletsjere skaber kinesisk klimadebat (09-11-2009)
Den kinesiske klimadebat er er meget mere åben, end mange i Vesten nok tror, og de kinesiske politikere har fået alvorligt fokus på den globale [...]

På vej mod 150 millioner klimaflygtninge (05-11-2009)
150 millioner mennesker vil om 40 år blive tvunget til at flygte til et andet land på grund af den globale opvarmning. Det vurderes i en ny rapport [...]

Kilimanjaros is væk om et par årtier (04-11-2009)
Det er snart helt slut med en hvid snekappe på toppen af Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro. Det mener den danske iskerneforsker Lonnie Thompson [...]

Brød bliver 10 gange dyrere i 2030 (30-10-2009)
Et franskbrød vil i Storbritannien stige til næsten det tidobbelte i løbet af de næste 20 år som følge af den globale opvarmning. I dag koster [...]

Det danske høstudbytte falder i varmere klima (29-10-2009)
Høstudbyttet falder i fremtiden, når klimaet bliver varmere. Resultaterne fra forsøg med byg og raps foretaget af Risø DTU tyder foreløbig på, [...]

Oliefirmaer sagsøges for medskyld i orkan (20-10-2009)
Amerikanske cigaretproducenter har i årevis måttet døje med søgsmål, hvor selskaberne anklages for at være skyldige i kræftdød og andre sygdomme. [...]

Slut med sommeris i Arktis i 2020 (16-10-2009)
Fra 2020 er det definitivt slut med sommerhavis på hele havet omkring Nordpolen. Det vurderer en gruppe forskere fra Polar Ocean Physics Group på [...]

Vindhastigheden falder i en varmere verden (15-10-2009)
Den globale opvarmning forventes at føre til flere voldsomme storme, men den generelle vindhastighed ser ud til at være faldende. I hvert fald ifølge [...]

Varmere klima ikke årsagen til iltsvind i Østersøen (15-10-2009)
Østersøen er hårdere ramt af iltsvind end nogensinde tidligere. Men det varmere klima er ikke en væsentlig årsag, som nogle forskere har peget [...]

Smeltende gletsjere blotter gammel forurening (12-10-2009)
Forurende stoffer fra produktionen af plastic, elektronik og pesticider i 1970’erne og 1980’erne dukker nu op igen. Stofferne er for længst blevet [...]

Nyt dansk center skal forske i klimakonsekvenser (08-10-2009)
Et nyt forskningscenter skal sætte fokus på konsekvenserne af fremtidens klimaforandringer. Med en bevilling på 29 millioner kroner fra Det Strategiske [...]

CO2-forsuring vil udrydde alle skaldyr i Arktis (07-10-2009)
Den forøgede mængde CO2 i atmosfæren forsurer havene, og om otte år vil 10 procent havet omkring Nordpolen være så surt, at skaldyr ikke kan [...]

Nye varmerekorder på vej (05-10-2009)
Jorden er igen er på vej ind i en periode med temperaturrekorder. En del af forklaringen er El Niño, en jævnligt tilbagevendende, varm havstrøm [...]

25 millioner flere børn vil sulte i 2050 (01-10-2009)
Hvis den globale opvarmning får lov til at fortsætte, vil 25 millioner flere børn end i dag blive ramt af sult. Det går især ud over landene [...]

Meteorologer: Katastrofal opvarmning inden 2060 (28-09-2009)
En temperaturstigning på 4 grader inden 2060 – altså inden for mange nulevende menneskers livstid – bliver mere og mere sandsynlig, lyder det [...]

Flere hurricanes – men ikke større (25-09-2009)
Antallet af hurricanes og tropiske storme i Atlanterhavet er steget markant siden de første statistikker i 1850. Men vejrfænomenerne er ikke hver [...]

Varmt vejr giver dårligere øl (14-09-2009)
Det berømte tjekkiske øl har mistet noget af sin karakteristiske smag, og det skyldes klimaudviklingen med generelt stigende gennemsnitstemperaturer, [...]

Den arktiske is på tredjelaveste niveau (11-09-2009)
Netop her i september når den arktiske is sit årlige minimum , så nu kan der gøres status over is-situationen i polarhavet. Ifølge canadiske [...]

Opvarmningen kan skabe jordskælv og tsunamier (07-09-2009)
Den globale opvarmning truer Jordens befolkning på en uventet måde, hævder en række forskere, som vil føre beviser på en konference i London [...]

Opvarmningen kan flytte jordens rotationsakse (27-08-2009)
Den menneskeskabte opvarmning af havene kan flytte jordens rotationsakse med op til 1,5 meter ved udgangen af dette århundrede. Det er den forbavsende [...]

Førende klimaforskere mødes i Nuuk (25-08-2009)
150 af verdens førende klimaforskere mødes i denne uge i Grønlands hovedstad Nuuk for at gøre status over klimaændringerne og deres konsekvenser [...]

Byerne i u-landene rammes hårdest af den globale opvarmning (24-08-2009)
Den globale opvarmning vil ramme fødevareproduktionen og gøre mad og drikkevarer dyrere. Det vil især få økonomiske konsekvenser for befolkningen [...]

Luftforurening fører til mindre nedbør i Nordkina (18-08-2009)
Det er ikke kun drivhusgasser, der påvirker klimaet over store afstande. Det gør også luftforurening, viser en undersøgelse af nedbørsmønstrene [...]

Klodens have sætter ny varmerekord – isen viger (17-08-2009)
Havene var i juli varmere, end de nogensinde tidligere har været i denne måned. På globalt plan lå havtemperaturen 0,59 grader over 20. århundreds [...]

Greenpeace: Nye skovbrande skyldes klimaforandring (13-08-2009)
Skovbrandene I Sydeuropa er blevet værre og har i år ødelagt 200.000 hektarer skov. Årsagen er den menneskeskabte klimaforandring, hævder miljøorganisationen [...]

Polarhavet bliver en beskidt suppe (10-08-2009)
Hvis atmosfærens CO2-indhold fortsætter med at vokse som hidtil, vil Polarhavet omkring Nordpolen blive til en beskidt suppe, konkluderer forskere [...]

Kæledyr rammes af den globale opvarmning (04-06-2009)
Det er ikke kun os mennesker, der rammes af den globale opvarmning. Også vores kæledyr vil blive udsat. Faktisk ser vi allerede de første konsekvenser, [...]

Japan betaler dyrt for den globale opvarmning (02-06-2009)
Selv hvis CO2-udledningen halveres inden 2050, vil konsekvenserne af den globale opvarmning ramme den japanske økonomi særdeles hårdt, fastslår [...]

Havet langs Norges kyst stiger markant (20-05-2009)
Målinger langs Norges kyst, i Barentshavet og Grønlandshavet viser en markant stigning i vandstanden hen over de sidste 30 år, skriver Forskning.no. [...]

Opvarmningen virker omvendt i Alaska (19-05-2009)
Den globale opvarmning er frygtet, fordi den ventes at føre til oversvømmelser af lavtliggende kystområder. Men sådan går det ikke alle steder [...]

Konference: Havets forsuring bliver overset (18-05-2009)
Luftens øgede indhold af CO2 sænker gradvist havenes pH-værdi. Vandet forsures til voldsom skade for en række økosystemer. Dette faktum er overset [...]

Det 21. århundredes største helbredsrisiko (15-05-2009)
Den globale opvarmning er det 21. århundredes største helbredsrisiko. Det fastslår en ny rapport udrbejdet af University College London i samarbejde [...]

Varmere klima ødelægger vandmiljøet (07-05-2009)
2007 var både det varmeste år og et af de vådeste år nogensinde herhjemme, og den øgede nedbør kunne aflæses direkte i et forringet vandmiljø. [...]

30.000 EU-borgere vil dø på grund af klimaforandringer (06-05-2009)
Hvis ikke der gøres noget for at forhindre det, vil der i EU om 20 år hvert år være 30.000 dødsfald, som kan relateres til højere temperaturer. [...]

Ris-produktionen vil styrtdykke på Filippinerne (01-05-2009)
I løbet af 10 år vil risproduktionen falde med tre fjerdedele på Filippinerne, hvis der ikke gøres noget for at tilpasse sig de kommende klimaændringer. [...]

Vandstanden synker i store floder (23-04-2009)
Floder i nogle af verdens tætbefolkede områder rummer mindre vand end tidligere. Ifølge en undersøgelse fra USA’s nationale center for atmosfæreforskning, [...]

Klimaet vil snart overbebyrde hjælpeorganisationer (22-04-2009)
De humanitære organisationer vil inden for syv år bliver overvældet af naturkatastrofer, der er en følge af de globale klimaændringer. Det fastslår [...]

Historisk vandmangel i det sydlige Australien (16-04-2009)
Varme- og tørkelidelserne er ikke ovre i det sydlige Australien. For et kvart århundrede siden blev Thomson Dam anlagt uden for Melbourne for definitivt [...]

70 procent mindre CO2 redder isen i arktis (16-04-2009)
Hvis udledningen af drivhusgasser på verdensplan nedbringes med 70 procent i dette århundrede, vil det redde kloden for et massivt tab af arktisk [...]

Klimaforandringer truer den indiske tiger (08-04-2009)
Engang herskede den i junglen. Nu kan klimaforandringer tvinge den til at overgive sig. Den Bengalske tiger er så truet af forandringer i klimaet, [...]

Gigantisk isflage slipper Antarktis (07-04-2009)
Den gigantiske isflage, Wilkins Ice Shelf, i Antarktis er ved at kollapse, og inden for få dage kan den knække af fastlandet. Et satellitfoto fra [...]

Rekord for sjældne fugle på de britiske øer (07-04-2009)
Det varmere klima har ført et rekordhøjt antal af sjældne fugle til de britiske øer. Antallet af fugle som silkehejre, rødtoppet fuglekonge samt [...]

Mere CO2 i luften får træerne til at vokse hurtigere (06-04-2009)
Træer og fødevareafgrøder vokser hurtigere. Det er den positive konsekvens af luftens øgede CO2-indhold, viser ny forskning. Årsagen er, at CO2 [...]

Opvarmning skaber iskold krig om Arktis (30-03-2009)
Den globale opvarmning får isen til at smelte i Arktis og skaber måske grundlaget for et helt nyt konfliktområde. Nu har Rusland oprettet en særskilt [...]

Hedebølger vil slå flere ældre ihjel (26-03-2009)
Fremtiden vil byde på endnu flere og endnu varmere hedebølger, og det vil ramme ældre mennesker med svagt helbred. En australsk undersøgelse forudser, [...]

Smeltende gletsjere flytter europæisk grænse (26-03-2009)
Gletsjerne i Alperne smelter nu så hurtigt, at nabolandene Svejts og Italien har besluttet at ændre på grænsedragningen. Eksperter fra de to lande [...]

Hungersnød truer en milliard mennesker (25-03-2009)
En milliard mennesker vil i løbet af dette århundrede blive truet af hungersnød, og sult vil i det hele taget blive det største enkeltstående [...]

Dobbelt op på forsikringen (23-03-2009)
Oversvømmelser som følge af den globale opvarmning kan øge forsikringsudbetalinger i udsatte områder med 100 procent i de næste 10 år, viser [...]

Himalayas gletsjere skrumpet siden midten af 1700-tallet (23-03-2009)
Den globale opvarmning er ikke noget nyt fænomen, men begyndte allerede i det små med den første industrialisering. Nu viser undersøgelser, at [...]

Kortere vintre gør isbjørnene mindre (20-03-2009)
Allerede nu er isbjørnen ramt af den globale opvarmning. Vinterisen smelter hurtigere, og derfor forkortes den periode, hvor bjørnene kan jage sæler. [...]

Mere CO2 vil ødelægge havets fødekæde (13-03-2009)
Massiv fiskedød truer. I løber af få årtier vil havets fødekæder blive ødelagt, hvis vi fortsætter med at lede enorme mængder CO2 ud. Det [...]

Endnu mere ørken i den arabiske region (13-03-2009)
Den arabisktalende del af verden, som i forvejen består af store ørkenområder, vil blive hårdt ramt ved en markant temperaturstigning. Ørkenområderne [...]

Dansk forsker: På vej mod 6 graders stigning (12-03-2009)
”Vi kan glemme alt om 2 grader. Vi står nu i en situation, hvor vi skal undgå en stigning i temperaturen på 5-6 grader.” Det siger professor [...]

Grønlands iskappe tåler høje temperaturer (11-03-2009)
Den grønlandske indlandsis er måske langt mere modstandsdygtig over for temperaturstigninger, end eksperter tidligere har vurderet. Det fortalte [...]

Mere luftforurening i varmere klima (11-03-2009)
Der kommer mere sundhedsskadelig ozon i luften, når klimaet bliver varmere. Det fremgår ifølge DR.dk af modelberegninger foretaget af geofysikeren [...]

Opvarmning kan svække den indiske monsun (06-03-2009)
Flere hundrede millioner indere vil blive ramt af fødevaremangel og tørke som følge af den globale opvarmning. For de højere temperaturer kan [...]

EU: Middelhavets lande rammes hårdest (03-03-2009)
Middelhavslande som Italien, Spanien og Grækenland vil blive særlig hårdt ramt af den globale opvarmning i dette århundrede, fastslår EU-kommissionen [...]

Varmere klima spreder malaria i Afrika (02-03-2009)
Den globale opvarmning vil forværre malaria-plagen i Afrika. Myggen, som bærer smitten med sig, vil i fremtiden kunne overleve i områder, som i [...]

20 procent af Bangladesh kan forsvinde i havet (26-02-2009)
Bangladesh er så sårbar over for den globale opvarmning, at der må findes en strategi for tilpasning til fremtidens klima, som truer med at sætte [...]

Afrikanske skove suger store mængder CO2 til sig (26-02-2009)
De livskraftige, afrikanske skove vokser med en hastighed, der svarer til en lille bil pr. hektar om året. Det betyder, at der bindes 0,6 ton CO2 [...]

Global opvarmning truer USA's sikkerhed (20-02-2009)
USA’s sikkerhed vil blive truet på grund af den globale opvarmning. Verdens mest udsatte lande rammes af øget fattigdom, sociale spændinger, [...]

Klimaændringer overopheder krybdyr (20-02-2009)
En global temperaturstigning på blot et par grader kan gøre hverdagen for hed for vekselvarme dyr i varme egne af kloden. Krybdyr er meget sårbare [...]

Stanford-professor: Den globale opvarmning vil accelerere (16-02-2009)
Den globale opvarmning kan blive voldsommere og have langt mere omfattende konsekvenser, end den hidtidige forskning har forudsagt. Det vurderede [...]

Varmere klima giver flere allergikere (16-02-2009)
Det varmere klima er en væsentlig årsag til det øgede antal danskere med pollenallergi. Varme får træerne til at sende flere pollen ud i luften, [...]

Australske skovbrande og global opvarmning (15-02-2009)
De voldsomme skovbrande, der hærgede det sydøstlige Australien i begyndelsen af året, har, som man kunne forvente, sat gang i en ophedet klimadebat.
Lederen [...]


Mere CO2 giver hurtigere plantevækst (12-02-2009)
Planter kan modsat dyr omdanne luftens indhold af CO2 til sukkerstoffer, der er grundlaget for tilvækst. Det sker ved hjælp af solenergi i den såkaldte [...]

Voldsom vandmangel vil ramme Andes-områderne (11-02-2009)
Stigende temperatur vil få sneen i Andesbjergene til at smelte, og dermed forsvinder smeltevandet, som er en afgørende vandressource for store dele [...]

Tørkebrande bliver normalen i Australien (10-02-2009)
Brandfolk kæmper stadig med de største bush-brande nogensinde i Australiens historie. Byer er udslettet, og dødstallet stiger. Men katastrofen [...]

Troperne breder sig og skaber californisk tørke (03-02-2009)
Guvernør Arnold Schwarzenegger advarede i sidste uge om, at Californien er på vej mod en af de værste kriser i statens historie. En tre år lang [...]

Gletsjere trak sig 3 meter tilbage på et år (02-02-2009)
Indlandsgletsjere i Alperne, Skandinavien samt Nord- og Sydamerika trak sig i løbet af 2007 i gennemsnit 3 meter tilbage, viser nye data fra World [...]

Hedebølge skaber el-nedbrud i det sydlige Australien (30-01-2009)
Staten Victoria i det sydlige Australien er ramt af en hedebølge så voldsom, at elforsyningen i blandt andet delstatshovedstaden Melbourne truer [...]

Antarktis opvarmes hurtigere end forventet (23-01-2009)
Tidligere forskning har vist, at jordens sydligste landområder i Antarktis nærmest var upåvirkede af den globale opvarmning. Men ny forskning viser, [...]

Havet har sværere ved at opsuge CO2 (15-01-2009)
Klodens oceaner opsuger 11 milliarder ton CO2 hvert eneste år og hæmmer dermed stigningen i atmosfærens indhold af drivhusgassen. Men havet renser [...]

Sult truer halvdelen af verden i 2100 (13-01-2009)
Halvdelen af klodens befolkning vil være ramt af hungersnød i 2100. Troperne – ikke mindst Afrika – vil blive hårdest ramt på grund af temperaturstigninger, [...]

Ny rapport: Havstigning truer Manhattan (07-01-2009)
Havet vil stige langt hurtigere, end tidligere forskning har vist, står der i en ny rapport fra U.S. Geological Survey. Allerede i 2100 vil stigningen [...]

Milde vintre giver plads til dræbergoplen (15-12-2008)
Den nordamerikanske dræbergople har etableret sig i Danmark, blandt andet i Limfjorden, hvor den har støvsuget farvandet for zoologisk plankton [...]

Vinteren slipper sit greb om Boston (12-12-2008)
Det nordøstlige USA med Boston i centrum er berømt for sine hvide og kolde vintre, og turisterhvervet er sammen med andre erhverv afhængigt af [...]

Mere ozon reducerer træers vækst (10-12-2008)
Atmosfærens øgede indhold af CO2 fremmer plantevæksten, mener nogle forskere, men den voksende forurening med ozon har den modsatte effekt, og [...]

Fattige lande hårdt ramt af ekstremt vejr (09-12-2008)
I 2007 var det Bangladesh, Nordkorea og Nicaragua, som blev hårdest ramt af ekstremt vejr, og generelt er de fattige lande mere udsatte end den øvrige [...]

2008 det koldeste år i dette årti (08-12-2008)
I Danmark kan 2008 ende med at blive det varmeste år, der nogen sinde er registreret, men på globalt plan ser det anderledes ud. Her kan det snart [...]

Advarsel mod at oversælge klimaforandringerne (05-12-2008)
En fremtrædende, britisk forsker advarer mod at oversælge klimaforandringerne og derved opnå det modsatte af den ønskede effekt. Blandt risiciene [...]

75 procent af alle pingviner vil forsvinde (03-12-2008)
Hvis klimaforandringerne fortsætter med at hæve temperaturen på det antarktiske kontinent, vil 75 procent af pingvinerne forsvinde. En temperaturstigning [...]

Næstvarmeste oktober siden målingernes begyndelse (25-11-2008)
Vejret fortsætter med at ligge i den allervarmeste ende af skalaen. Således havde oktober på globalt plan den næsthøjeste temperatur siden målingernes [...]

Havstigning truer afrikanske storbyer (24-11-2008)
Afrikanske millionbyer langs kontinentets kyster er stærkt truet, hvis havet stiger som følge af den globale opvarmning. Den svage økonomi i udviklingslandene [...]

De seneste vandstandsstigninger skyldes isafsmeltning (21-11-2008)
Det globale havniveau er gennem en årrække steget med omkring 3 mm om året. Det betyder, at den gennemsnitlige vandstand kloden rundt i dag er [...]

Luftens CO2 gør grundvandet surt (20-11-2008)
Grundvandet påvirkes 100 gange hurtigere end atmosfæren af det stigende CO2-udslip, viser en ny undersøgelse. Og i vandet omdannes kultveilten [...]

Klimaforandringer fører til stærk vandmangel i 2080 (19-11-2008)
Halvdelen af verdens befolkning risikerer i 2080 at mangle rent vand som følge af de globale klimaforandringer, fortalte en international ekspert [...]

CO2 gør havet surt og ødelægger fødekæder (12-11-2008)
Hvis ikke havet opsugede store mængder CO2 fra luften, ville den globale opvarmning allerede være katastrofal. Men prisen for havets gavnlige effekt [...]

Lemmingen trues af klimaændringerne (10-11-2008)
Lemmningerne behøver ikke længere begå kollektivt selvmord, hvis de bliver for mange, for de seneste års klimaændringer har allerede reduceret [...]

Kinesisk palmeart spreder sig i Schweiz (07-11-2008)
Hørpalmen, der stammer fra Kina, er blevet et nyt indslag i danske haver. Men i Norditalien og det sydlige Schweiz spreder palmen sig nu også i [...]

Global opvarmning giver flere malaria-tilfælde (30-10-2008)
Flere tilfælde af Malaria er en af konsekvenserne for Afrika, når den globale opvarmning for alvor tager til. Områder, der tidligere var malariafri, [...]

Den arktiske vinteris bliver pludselig tyndere (29-10-2008)
Nogle steder i den vestlige del af Arktis var afsmeltningen dobbelt så voldsom, viser undersøgelserne foretaget af Centre for Polar Observation [...]

Varmere klima sætter skub i afrikanske havalger (29-10-2008)
Den namibiske kyst er et af Afrikas vigtige fiskevande, men de senere år er der sket en voldsom vækst i mængden af generende havalger. Blandt årsagerne [...]

Varmeste efterår nogensinde i Arktis (24-10-2008)
Temperaturen i Arktis har i dette efterår ligget 5 grader over det normale, oplyser den amerikanske vejr- og havtjeneste NOAA. Det er ny varmerekord [...]

Yosemite-gletsjere forsvinder og truer Californien (20-10-2008)
Gletsjerne i den berømte Yosemite Nationalpark er på retur og bortset fra tabet af naturværdier, udgør denne udvikling også en trussel mod hele [...]

Klimaforandringerne truer Kinas fødevaresikkerhed (17-10-2008)
Kina vil efter alt at dømme stå med en alvorlig fødevaremangel allerede i 2030, hvis den nuværende klimaforandring fortsætter. Det advarer Greenpeace [...]

Forureningen i Himalaya kan forstyrre monsunen (16-10-2008)
Alle egne i verden er nu påvirket af den forurening, som medvirker til den globale opvarmning. Forskere har for nylig påvist, at forurening fra [...]

Flere storme i Arktis sætter skub i isen (15-10-2008)
Den stigende havtemperatur i det sidste halve århundrede har giver hyppigere storme i Arktis og dermed også skabt mere drivis, viser ny forskning [...]

Varmere klima giver større ozon-forurening (15-10-2008)
Ozon i den øverste del af jordens luftlag beskytter mod solens stråling, men ved jordoverfladen er ozon en giftig drivhusgas, som årligt slår [...]

Også tropiske dyr truet af den globale opvarmning (10-10-2008)
I modsætning til den gængse opfattelse blandt forskere kan også dyr og planter i troperne blive truet af den globale opvarmning, viser ny forskning.

I [...]


Europas temperatur går hurtigst i vejret (30-09-2008)
Europas temperatur er steget med 1,0 grad siden 1850. Det er 25 procent mere end i resten af verden. Det viser rapporten ”Impacts of Europe’s [...]

Golfstrømmen holder stand endnu (25-09-2008)
Intet tyder på, at Golfstrømmen er blevet svækket som følge af den globale opvarmning. Det fastslår forskere fra Danmark, Færøerne, Tyskland [...]

Kinas osende skorstene truer indlandsisen (19-09-2008)
Mængden af kul- og sodpartikler på Grønlands indlandsis stiger og skaber et støvlag, som forstærker afsmeltningen. Det meste af stigningen skyldes [...]

De små gletsjere giver mest smeltevand (18-09-2008)
Det er de små gletsjere i Grønland, der smelter hurtigst, viser en undersøgelse fra Ohio State University. 75 procent af den is, Grønland har [...]

Mere is i Arktis end sidste år (15-09-2008)
Trods voldsom afsmeltning og åbning af både nordøst- og nordvestpassagen er der ved slutningen af smeltesæsonen mere is i Arktis i år end i fjor.

I [...]


Gletsjerne i Pyrenæerne smeltet før 2050 (09-09-2008)
Klimaforandringerne vil få Pyrenæernes sidste 21 gletsjere til at smelte væk inden 2050, siger en gruppe spanske universitetsforskere, som har [...]

Koralrevene er væk i 2060 (05-09-2008)
Hvis den globale temperaturstigning fortsætter, vil alle verdens koralrev være væk i 2060, vurderer forskere fra naturbeskyttelsesunionen IUCN, [...]

Nu er Nordøstpassagen isfri (04-09-2008)
Polhavets is trækker sig tilbage med rekordfart. Nordøstpassagen rundt om Nordpolen er nu isfri, beretter en dansk ekspedition, som sejler i området [...]

Klimaskifte udtørrer det sydvestlige USA (03-09-2008)
Menneskeskabte klimaforandringer har ændret kursen for vinden i den høje del af atmosfæren, de såkaldte jetstrømme, og gjort det sydvestlige [...]

Antallet af tropiske storme stiger kraftigt (01-09-2008)
Man kan ikke forbinde en enkelt tropisk storm som den aktuelle Gustav i Caribien med global opvarmning. Men det er et faktum, at det årlige antal [...]

Polarisen på vej mod nyt minimum (29-08-2008)
De seneste observationer fra ESA's Envisat-satellit antyder, at udbredelsen af is i polarhavet i september vil nå ned under sidste års rekordlave [...]

La Niña sænker klodens temperatur (26-08-2008)
Første halvdel af 2008 har globalt set været det koldeste halvår siden 2000. Det skyldes havstrømmen La Niña, som har sænket temperaturen i [...]

Store klumper brækker af grønlandske isbræer (25-08-2008)
To af Grønlands største, flydende isbræer, Petermanns Gletsjer i Nordgrønland og Jakobshavn Isbræ i Vestgrønland, har måttet sig farvel til [...]

Australsk regeringsekspert: Havet vil stige med 4 meter (20-08-2008)
Havet vil stige op imod 4 meter i dette århundrede, vurderer en australsk regeringsrådgiver inden for klima, professor Will Steffen fra Australian [...]

Hver femte planteart i Tyskland truet af klimaforandring (19-08-2008)
Den tyske flora trues af den globale opvarmning, viser en undersøgelse fra tre universiteter i Tyskland og Frankrig offentliggjort i tidsskriftet [...]

Global opvarmning gør nu vand til god investering (18-08-2008)
Vandforsyning er på vej til at blive pengeforvalteres foretrukne investering. Årsagen er tørke, forurenede floder og global opvarmning.

Det [...]


Oprindelige folk trues af klimaforandringer (15-08-2008)
Mange oprindelige folkeslag lever i udsatte miljøer i bjerge, de arktiske egne, ørkner og jungler. De vil blive særlig hårdt ramt af de globale [...]

Britisk toprådgiver: Vær forberedt på 4 graders stigning (12-08-2008)
Den førende miljørådgiver for den britiske regering advarer nu om, at landet skal forberede sig på de katastrofale følger af en stigning på [...]

Ny rapport bekræfter teori om fremtidens intense regn (11-08-2008)
Klimamodellerne forudsiger, at vi med den globale opvarmning vil få flere ekstreme regnvejr. Nu bekræftes teorien af faktiske observationer, viser [...]

Arktisk park lukker efter hederekord (05-08-2008)
Efter rekordhøje temperaturer har det været nødvendigt at lukke store dele af den arktiske, canadiske Auyuittuq Nationalpark, som er næsten halvt [...]

Varmere klima giver mere allergi (04-08-2008)
Højere temperaturer og et øget indhold af kultveilte i atmosfæren har givet optimale vækstbetingelser for de planter, som fremkalder høfeber. [...]

Eksplosion af vandmænd og brandmænd (04-08-2008)
Aldrig har der været så mange vandmænd og brandmænd i havet. En række af verdens turiststrande lider under plagen. Goplernes fremgang skyldes [...]

Røg fra skovbrande kan dæmpe varmen i Arktis (23-07-2008)
Californien, Alaska og Grækenland har i år været ramt af udsædvanlig mange, kraftige skovbrande. Ifølge forskere kan røgen midlertidigt dæmpe [...]

Juni var ottendevarmeste nogensinde (22-07-2008)
Kloden er stadig overophedet. Juni måned var på globalt plan den ottendevarmeste siden verdensomspændende målinger blev indledt I 1880, oplyser [...]

Regnsæsonen har flyttet sig i Uganda (18-07-2008)
Nedbøren falder ikke som tidligere i Uganda, viser en rapport fra den britiske NGO-organisation Oxfam. Regnsæsonen har flyttet sig de seneste to [...]

Vandreserver i USA trues af global opvarmning (18-07-2008)
Den globale opvarmning kan give voldsommere afsmeltning af sne i det vestlige USA end tidligere antaget - med store følger for befolkningerne i området.

En [...]


Nordpolen kan blive isfri i år (15-07-2008)
Den amerikanske geofysiker Mark Serreze fra National Snow and Ice Data Center i Colorado, USA, advarer om, at isen på Nordpolen muligvis vil smelte [...]

Verdens højeste skisportssted smelter væk (13-07-2008)
Det er ved at være slut med verdens højest beliggende skisportssted, Chacaltaya-skipisten, der ligger i Bolivia i 5300 meters højde. Højere temperaturer [...]

Rapport: Australiens fremtid er varm og tør (08-07-2008)
Tidligere blev det australske kontinent ramt af en hård tørke- og varmeperiode hvert 25. år, men i fremtiden kan det ske hvert eller hvert andet [...]

Havenes liv truet af klimaforandringer (12-06-2008)
Havenes økosystemer trues, nedprioriteres og overses. Samtidig er vores kollektive forståelse for påvirkninger på havmiljøet blot en dråbe i [...]

Global opvarmning tvinger dyr væk (10-06-2008)
Ny forskning fra The American Museum of Natural History viser, at den globale opvarmning tvinger en række tropiske dyrearter til at søge op i bjerge [...]

Varmere klima fjerner hvalrossers hvilepladser (18-05-2008)
Det er ikke kun isbjørnen, der udfordres af den globale opvarmning. Hvalrosser i områderne omkring Arktis trues nu af tidligt forår og sen vinter. [...]

Forskere forbinder orkanaktivitet med opvarmning (16-02-2008)
Siden 1995 er antallet af orkaner i Atlanten steget voldsomt - både i antal og i styrke. Hidtil har det været vanskeligt at forklare denne stigning [...]

Forskere: Isfrit Arktis om fem-seks år (13-12-2007)
Dette års rekordafsmeltning af den arktiske havis overgik alt, hvad klimamodellerne havde forudset. Den totale isudbredelse var ved det absolutte [...]

Voldsom afsmeltning af grønlandske gletschere (22-07-2007)
Nye tal fra Københavns Universitet viser, at gletschere på Østgrønland nu smelter med 15 meter per år, og at vi derfor kan risikere, at mængden [...]

Afsmeltning på Antarktis (17-05-2007)
Hidtil har Antarktis ikke vist samme tegn på opvarmning som Arktis, og i det store hele tyder alt på, at den antarktiske iskappe indtil videre har [...]

Klimabælterne forskubbes (05-04-2007)
Amerikanske forskere har ved hjælp af computermodeller undersøgt, hvordan Jordens forskellige klimabælter vil ændre sig i takt med de stigende [...]

Opvarmningen når "Jordens tag" (25-02-2007)
Ny forskning udført af kinesiske, franske og amerikanske videnskabsmænd viser, at den globale opvarmning nu også er begyndt at påvirke det faste [...]▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik